№ уроку Тема уроку Дата Примі тка І семестрСкачати 295.75 Kb.
Дата конвертації20.02.2016
Розмір295.75 Kb.
Математика

136 годин (4 години на тиждень)

Підручник Рівкінд Ф. М., Оляницька Л. В.

«Математика»,К.:«Освіта», 2013 р.уроку

Тема уроку

Дата

Примі-

тка

І семестр

Розділ 1. Узагальнення і систематизація навчального

матеріалу за 2 клас (18 год.)

1.1

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.
4

2.2

Нумерація чисел у межах 100. Переставний і сполучний закони додавання. Довжина, маса, місткість, час як властивості предметів навколишнього світу. Задачі на знаходження суми трьох доданків.
6

3.3

Прийоми усного додавання і віднімання у межах 100. Додавання і віднімання чисел частинами. Позначення геометричних фігур буквами латинського алфавіту. Задачі на різницеве порівняння.
9

4.4

Зв’язок дій додавання і віднімання. Рівняння. Одиниці вимірювання довжини — сантиметр, дециметр, метр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини. Побудова відрізка заданої довжини. Задачі на знаходження невідомого доданка.
10

5.5

Рівняння. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного, невідомого від’ємника. Співвідношення між одиницями довжини. Порівняння іменованих чисел. Коло і круг.
12

6.6

Додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд. Залежність результатів додавання й віднімання від зміни одного з компонентів. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць, сформульовані у непрямій формі. Периметр многокутника
13

7.7

Перевірка додавання відніманням. Складання і розв’язування обернених задач.
15

8.8

Додавання суми до числа. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання. Одиниці вимірювання. Дії з іменованими числами
16

9.9

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником.10.10

Віднімання суми від числа. Задачі на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел. Визначення часу за годинником
17

11.11

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд. Задачі на 2 дії (додавання і віднімання), які є комбінаціями простих задач вивчених видів. Дії з іменованими числами. Самостійна робота № 1
19

12.12

Табличне множення і ділення. Взаємозв’язок між множенням і діленням. Назви компонентів і результату дії множення. Переставний закон множення. Прості і складені задачі на табличне множення. Периметр квадрата
20

13.13

Табличне множення і ділення. Назви компонентів і результату дії ділення. Числові рівності та нерівності. Задачі на збільшення (зменшення) числа у кілька разів. Задачі на кратне порівняння двох чисел. Периметр прямокутника
21

14.14

Рівняння на знаходження невідомих компонентів дій множення і ділення. Задачі на знаходження невідомих — множника, діленого, дільника. Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дій
23

15.15

Повторення таблиць множення і ділення. Використання таблиці для розв’язування задач і знаходження значень виразів.16.16

Властивості множення і ділення. Множення чисел на 0,1. Ділення на одиницю. Ділення нуля. Порядок дій. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
24

17.17

Множення і ділення числа на 10. Ділення рівних чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
26

18.18

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 1

Розділ 2. Нумерація чисел у концентрі «Тисяча».

Усне та письмове додавання чисел у межах 1000

Сотня. Усна та письмова нумерація чисел у межах 1000 (46 год)

19.1

Аналіз контрольної роботи. Трицифрове число. Утворення трицифрового числа (101–199). Читання і запис трицифрових чисел. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
28

20.2

Утворення трицифрового числа. Читання і запис трицифрових чисел. Лічба сотнями. Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Складання задачі за коротким записом.
30

21.3

Місце числа у натуральному ряді. Попереднє і наступне числа. Порівняння чисел на основі порядку їх слідування у натуральному ряді. Задачі на 2–3 дії різних ступенів, які є комбінаціями простих задач вивчених видів
31

22.4

Читання чисел,записаних у розрядній таблиці. Розряд сотень.. Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Розв’язування складеної задачі.
33

23.5

Читання і запис чисел у розрядній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Визначення загальної кількості одиниць, десятків, сотень у трицифрових числах. Міліметр.
35

24.6

Додавання і віднімання на основі розрядного складу числа. Одиниця вимірювання довжини — кілометр. Співвідношення між одиницями вимірювання довжини.
37

25.7

Розв’язування і порівняння задач, що містять групу взаємопов’язаних величин. Знаходження периметра квадрата і прямокутника .

Самостійна робота № 2


39

26.8

Одиниця вимірювання маси — тонна. Співвідношення між одиницями вимірювання маси.. Задачі на зведення до одиниці (перший вид)
40

27.9

Розв’язання задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.
41

28.10

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 2Усне додавання і віднімання чисел у межах 100029.11

Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання числа 1 (170 + 1, 187 – 1). Попереднє і наступне число у натуральному ряді. Істинні й хибні числові рівності, нерівності. Задачі на дві дії першого ступеня
42

30.12

Додавання на основі десяткового складу числа. Знаходження значення виразу при заданих значеннях змінної. Задачі на дві дії першого ступеня
43

31.13

Віднімання на основі десяткового складу числа. Ознайомлення з групами взаємопов’язаних величин, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи
44

32.14

Додавання і віднімання на основі десяткового складу числа. Рівняння, у яких права частина подана числовим виразом. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці
46

33.15

Додавання і віднімання круглих чисел. Розширена задача на зведення до одиниці (перший вид).
47

34.16

Порівняння сотень. Додавання і віднімання сотнями. Уявлення про нерівності зі змінною. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
48

35.17

Додавання і віднімання способом округлення. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
49

36.18

Усне додавання трицифрових чисел виду 240 + 430. Розширена задача на спосіб зведення до одиниці. Розв’язування задачі виразом.
50

37.19

Усне віднімання трицифрових чисел виду 480 – 250. Задача на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.
52

38.20

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел виду 240 +430, 480 - 250. Складання задачі за коротким записом. Розв’язування нерівностей
53

39.21

Додавання круглих чисел на основі правила додавання числа до суми. Задачі, що містять величини, які перебувають у пропорційній залежності: загальний виробіток, продуктивність праці, час роботи.

Самостійна робота № 3


55

40.22

Віднімання круглих чисел на основі правила віднімання числа від суми. Прості та складені іменовані числа. Порівняння іменованих чисел. Задачі, які є комбінацією вивчених видів простих задач
56

41.23

Додавання круглих чисел з переходом через розряд виду 230+80. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
57

42.24

Віднімання круглих чисел з переходом через розряд виду 230 - 80. Розв’язування рівнянь. Задачі на обчислення довжини сторони прямокутника за відомим периметром і довжиною іншої його сторони
59

43.25

Закріплення знань про віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420 – 70. Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій.
61

44.26

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків.
63

45.27

Додавання та віднімання вивчених видів. Розв’язування задач.46.28

Додавання та віднімання вивчених видів. Складені задачі на 2-4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.47.29

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 3Письмове додавання й віднімання чисел у межах 100048.30

Аналіз контрольної роботи. Алгоритм виконання письмового додавання. Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд.
64

49.31

Письмове додавання трицифрових чисел без переходу через розряд. Розпізнавання кола і круга за істотними ознаками. Творча робота над задачею.50.32

Алгоритм виконання письмового віднімання. Письмове віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Задачі на знаходження периметра прямокутника.
66

51.33

Письмове додавання трицифрових чисел у випадку, коли сума одиниць дорівнює 10 або сума десятків дорівнює 10 десятками. Складання задач на дві дії за даним виразом. Істинні та хибні висловлювання
68

52.34

Письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць
70

53.35

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд.
72

54.36

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Розв’язування простих задач способом складання рівняння
73

55.37

Письмове віднімання двоцифрових і трицифрових чисел з переходом через розряд (виду 100 – 17). Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць.

Самостійна робота № 4


74

56.38

Письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Прості та складені задачі на визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події
75

57.39

Перевірка правильності виконання дій додавання й віднімання двоцифрових і трицифрових чисел. Знаходження числового значення виразу при заданих значеннях змінної. Визначення тривалості події, часу початку і часу закінчення події.
76

58.40

Закріплення письмових прийомів додавання й віднімання чисел у межах 1000. Взаємозв’язок між діями додавання й віднімання. Розв’язування рівнянь. Складені задачі на збільшення (зменшення) суми двох чисел на кілька одиниць. Розв’язування задачі виразом, арифметичними діями з поясненням.
78

59.41

Усне та письмове додавання і віднімання чисел в межах 1000. Порівняння іменованого числа та суми іменованих чисел. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
79

60.42

Усне та письмове додавання і віднімання чисел в межах 1000. Розпізнавання геометричних фігур на кресленні. Задачі на знаходження периметра квадрата. Розширена задача на зведення до одиниці
80

61.43

Усне та письмове додавання двоцифрових і трицифрових чисел. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач.
81

62.44

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 4. (семестрова)

63.45

Аналіз контрольної роботи. Розв’язання складених задач.64.46

Підсумок за семестр. Закріплення вивченого. Вибіркове повторення.ІІ СЕМЕСТР

Розділ 3.

Усне множення і ділення чисел у межах 1000.

Властивості множення і ділення. (49 год)

65.1

Переставний закон множення. Задачі на кратне порівняння добутків.
83

66.2

Сполучний закон множення. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь.
85

67.3

Переставний і сполучний закони множення. Задачі на величини, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
86

68.4

Властивості множення і ділення на 1. Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. Самостійна робота № 5
88

69.5

Властивості множення на нуль, нуля на число. Ділення нуля на число. Задачі на кратне порівняння двох часток
90

70.6

Ділення числа на рівне йому число. Задачі на різницеве порівняння двох часток. Творча робота над задачею
91

71.7

Множення та ділення на 10. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
92

72.8

Множення і ділення на 10. Задачі на кратне порівняння двох добутків. Обернені до них задачі
93

73.9

Множення на 100. Розв’язування простих задач способом складання рівнянь
94

74.10

Ділення на 100. Задачі на подвійне зведення до одиниці
95

75.11

Множення та ділення на 10 і 100. Числові рівності та нерівності. Істинні та хибні рівності й нерівності. Cкладені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
97

76.12

Множення круглого числа на одноцифрове (40·2, 400·2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
98

77.13

Ділення круглого числа на одноцифрове (40:2, 400:2). Складені задачі на 2–3 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
100

78.14

Ділення з остачею. Сутність ділення з остачею. Алгоритм виконання ділення з остачею. Задачі на різницеве порівняння двох часток
101

79.15

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці
103

80.16

Ділення з остачею. Перевірка ділення з остачею. Задачі на кратне порівняння двох добутків
104

81.17

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 5

82.18

Аналіз контрольної роботи . Розподільний закон множення відносно додавання. Порядок виконання дій у виразах. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач. Самостійна робота № 6
106

83.19

Множення двоцифрового числа на одноцифрове (12·3). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
108

84.20

Множення одноцифрового числа на двоцифрове (3·15). Правило множення числа на суму. Задачі з даними, що перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
110

85.21

Множення трицифрового числа на одноцифрове (240·3). Розв’язування рівнянь. Пропорційна залежність величин: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів
111

86.22

Множення трицифрового числа на одноцифрове (242·3). Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
112

87.23

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3·240). Розв’язування простих задач способом складання рівняння (алгебраїчний метод)
113

88.24

Множення одноцифрового числа на трицифрове (3·242). Розв’язування задач вивчених видів.
114

89.25

Залежність результату множення від зміни одного з компонентів дії. Розв’язування задач вивчених видів. Самостійна робота.
115

90.26

Вивчені випадки множення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове. Розв’язування задач вивчених видів.
117

91.27

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 6

92.28

Аналіз контрольної роботи. Правило ділення суми на число. Задачі на ділення суми на число
118

93.29

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (26:2). Задачі на подвійне зведення до одиниці
119

94.30

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (48:3). Розв’язування простих задач способом складання рівняння
120

95.31

Ділення двоцифрового числа на одноцифрове (39:3, 42:3). Задачі на подвійне зведення до одиниці. Самостійна робота № 7
122

96.32

Ділення трицифрового числа на одноцифрове (112:7). Задачі з буквеними даними
123

97.33

Вивчені випадки ділення двоцифрового і трицифрового числа на одноцифрове. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом. Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість.
124

98.34

Ділення круглого числа на одноцифрове число (120:3). Задачі на розкриття змісту ділення
125

99.35

Ділення круглого числа на кругле (420:20). Задачі з даними, які перебувають у пропорційній залежності: вартість, ціна, кількість
126

100.36

Ділення круглого числа на кругле способом добору (90:30). Розв’язування задач вивчених типів
127

101.37

Ділення круглого числа на кругле способом добору (800:200). Задачі на знаходження четвертого пропорційного
128

102.38

Ділення круглого числа на кругле способом добору (180:60). Задачі на знаходження четвертого пропорційного
130

103.39

Вивчені випадки ділення круглого числа на кругле способом добору. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
131

104.40

Ділення на двоцифрове число способом добору (51:17). Задачі на знаходження четвертого пропорційного
132

105.41

Ділення на двоцифрове число способом добору. Задачі на знаходження суми двох доданків з даними, позначеними буквами
133

106.42

Правило ділення числа на добуток двох чисел. Складені задачі на 2–4 дії першого та другого ступенів
134

107.43

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення (64:16). Задачі на ділення суми на число
135

108.44

Ділення на двоцифрове число способом послідовного ділення. Задачі на знаходження четвертого пропорційного
136

109.45

Вивчені випадки ділення на двоцифрове число. Побудова прямокутника за допомогою креслярських інструментів. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
137

110.46

Залежність результатів множення і ділення від зміни одного з компонентів дії. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
138

111.47

Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками. Пропорційна залежність величин: загальна місткість, місткість однієї посудини, кількість посудин
139

112.48

Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 7

113.49

Аналіз контрольної роботи. Знаходження значень числових виразів, що містять кілька арифметичних дій одного чи різних ступенів без дужок і з дужками.
141

Розділ 4.

Частини (9 год)

114.1

Поняття частини. Утворення частин способом ділення цілого на рівні частини й виділення однієї з них. Поняття про дріб, чисельник і знаменник дробу. Знаходження частини від числа.
142

115.2

Утворення і запис частин. Визначення кількості частин у цілому. Складені задачі на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
145

116.3

Поняття «чисельник», «знаменник». Риска дробу як знак ділення. Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
147

117.4

Порівняння частин. Побудова кола (круга). Розв’язування складених задач на 2–4 дії, які є комбінацією вивчених видів простих задач
148

118.5

Знаходження частини від числа. Одиниці вимірювання довжини, маси, часу. Задачі на знаходження частини від числа, які пов’язані з іменованими числами
150

119.6

Знаходження частини від числа. Задачі на знаходження частини від числа. Самостійна робота № 8
152

120.7

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною
153

121.8

Знаходження числа за його частиною. Задачі на знаходження числа за його частиною. Самостійна робота.
155

122.9

Повторення і закріплення вивченого про частини. Тематичне оцінювання знань.

Контрольна робота № 8


157

Розділ 5.

Повторення вивченого за рік (14 год)

123.1

Аналіз контрольної роботи. Повторення нумерації трицифрових чисел. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Порівняння іменованих чисел, поданих в одиницях довжини
159

124.2

Читання і запис чисел у нумераційній таблиці. Розрядний склад числа. Запис числа у вигляді суми розрядних доданків. Загальна кількість одиниць, десятків, сотень у трицифровому числі. Задачі на 2–3 дії, які містять збільшення, зменшення числа на кілька одиниць
160

125.3

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на знаходження суми трьох доданків
162

126.4

Усне додавання і віднімання трицифрових чисел. Задачі на різницеве порівняння
163

127.5

Взаємозв’язок між додаванням і відніманням. Рівняння. Розв’язування задач за допомогою рівнянь
164

128.6

Додавання і віднімання іменованих чисел. Задачі, які пов’язані з пропорційними величинами: загальна маса, маса одного предмета, кількість предметів. Задачі на зведення до одиниці
165

129.7

Додавання та віднімання вивчених видів. Задачі на знаходження трьох чисел за їх сумою та сумами двох доданків
167

130.8

Усне і письмове додавання і віднімання двоцифрових і трицифрових чисел (з переходом через розряд). Периметр прямокутника. Рівняння, в яких один із компонентів є числовим виразом.
168

131.9

Множення і ділення трицифрових чисел. Закони та властивості множення й ділення. Задачі на кратне порівняння двох добутків
171

132.10

Вивчені випадки усного позатабличного множення і ділення двоцифрового і трицифрового чисел на одноцифрове число та множення одноцифрового числа на двоцифрове і трицифрове числа. Розв’язування задач вивчених типів. Обернені задачі
172

133.11

Ділення з остачею. Властивість остачі. Задачі на подвійне зведення до одиниці. Прийоми раціональних обчислень.
173

134.12

Знаходження частини від числа та числа за його частиною. Задачі на знаходження частини від числа та числа за його частиною. «Цікаві задачі»
178

135.13

Контрольна робота № 9 (Підсумкова)136.14

Аналіз контрольної роботи. Підсумковий урок за рік
180


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка