№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)Сторінка4/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема. Контроль навчальних досягнень учнів. Комбінована контрольна робота.

Мета. Перевірити навички множення та ділення, додавання і віднімання в межах 1000, вміння розв'язувати задачі, знаходити число за його частиною і частину числа.

Варіант 1

1. Розв'язати задачу.

У цистерні було 750 л молока. З неї відлили молоко в 7 бідонів, по 34 л у кожний. Скільки літрів молока залишилося в цистерні?

2. Обчислити.

547 + 353 247 · 4 651 : 3 + 73 1 м : 4

565 – 308 108 · 6 204 : 6 – 34 1 кг – 310 г

3. Накреслити відрізок KM завдовжки 96 мм. Позначити на ньому точку А, щоб довжина відрізка КА дорівнювала довжини відрізка KM.

Додаткове завдання

Один менший автобус вміщує 30 пасажирів, а більший — 40. Скільки потрібно менших автобусів, щоб розмістити стільки пасажирів, скільки їх вміщують 6 більших автобусів?Розв'язання

1.750 – 34 · 7 = 512 (л).

2. 547 + 353 = 900 651 : 3 + 73 = 290

565 – 308 = 257 204 : 6 – 34 = 0

247 • 4 = 988 1 м : 4 = 25 см

108 · 6 = 648 1 кг – 310 г = 690 гДодаткове завдання 40 • 6 : 30 = 8 (авт.)Варіант 2

1. Розв'язати задачу.

Школярі зібрали 622 кг винограду. У шкільну їдальню вони відвезли 350 кг, а решту винограду поклали у ящики, по 8 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків?

2. Обчислити.

568 + 333 248 · 4 756 : 6 + 16 1 кг : 5

647 – 208 109 · 8 301 : 7 – 43 1 м - 1 см

3. Накреслити відрізок АВ = 72 мм. Позначити на ньому точку М, щоб довжина відрізка АМ дорівнювала довжини відрізка АВ.

Додаткове завдання

Ластівка живе 9 років, що становить віку сороки. Ворона живе на 22 роки довше, ніж сорока. Скільки років живе ворона? Розв'язання записати виразом. Розв'язання

1. (622 – 350) : 8 = 34 (ящ.)

2. 568 + 333 = 901 301 : 7 – 43 = 0

647 – 208 = 439 756 : 6 + 16 = 142

248 • 4 = 992 1 кг : 5 = 200 г

109 • 8 = 872 1 м - 1 см = 99см

Додаткове завдання 9 • 3 + 22 = 49 (р.)


Варіант 1

1. Розв'язати задачу.

У цистерні було 750 л молока. З неї відлили молоко в 7 бідонів, по 34 л у кожний. Скільки літрів молока залишилося в цистерні?2. Обчислити.

547 + 353 247 · 4 651 : 3 + 73 1 м : 4

565 – 308 108 · 6 204 : 6 – 34 1 кг – 310 г

3. Накреслити відрізок KM завдовжки 96 мм. Позначити на ньому точку А, щоб довжина відрізка КА дорівнювала довжини відрізка KM.Додаткове завдання

Один менший автобус вміщує 30 пасажирів, а більший — 40. Скільки потрібно менших автобусів, щоб розмістити стільки пасажирів, скільки їх вміщують 6 більших автобусів?
Варіант 2

1. Розв'язати задачу.

Школярі зібрали 622 кг винограду. У шкільну їдальню вони відвезли 350 кг, а решту винограду поклали у ящики, по 8 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків?2. Обчислити.

568 + 333 248 · 4 756 : 6 + 16 1 кг : 5

647 – 208 109 · 8 301 : 7 – 43 1 м - 1 см

3. Накреслити відрізок АВ = 72 мм. Позначити на ньому точку М, щоб довжина відрізка АМ дорівнювала довжини відрізка АВ.Додаткове завдання

Ластівка живе 9 років, що становить віку сороки. Ворона живе на 22 роки довше, ніж сорока. Скільки років живе ворона? Розв'язання записати виразом.

уроку_______ Дата_________

Тема. Аналіз контрольної роботи. Письмове множення на двоцифрове число. Вправи з нерівностями. Задачі на застосування дії множення на двоцифрове число (№№ 72—80).

Мета. Проаналізувати допущені у контрольній роботі помилки та організувати роботу над ними; закріпити вивчений матеріал; ознайомити з письмовим множенням на двоцифрове число; формувати уміння розв'язувати задачі, нерівності.

Обладнання. Таблиця усних обчислень.

Зміст уроку

I. Аналіз контрольної роботи.

1. Загальна характеристика результатів виконання контрольної роботи.

2. Аналіз помилок та виконання відповідних завдань.

а) Проаналізувати типові помилки учнів.

б) Колективне розв’язання аналогічних завдань

в) учні, що успішно виконали завдання, працюють з картками оперативного контролю.II. Письмове множення на двоцифрове число.

1. Підготовчі вправи.

а) Виконання завдання № 72. (Результати обчислень: 693; 372; 896; 690.)

б) Знаходження добутку 23 • 42 (усно).

23 • 42 = 23 • (40 + 2) = 23 · 40 + 23 • 2 = 23 · 4 · 10 + 23 • 2 = 920 + 46 = 966.

2. Пояснення вчителя.

— Такий спосіб обчислення досить громіздкий. Сьогодні ми будемо вчитися множити на двоцифрове число письмово.

3. Первинне закріплення.

а) Виконання множення з поясненням (№ 74).

45 · 23 = 1023; 51 · 18 = 918; 32 · 25 = 800; 19 • 18 = 342.

б) Розв'язування задачі № 75. (15 • 23 = 345(кг))

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 77.

До кожної нерівності учні добирають по два значення букви b, при яких нерівність буде правильною.

25 - b > 20 b • 4 < 36 b : 4 > 8

b=1; 2. b = 7; 8. b = 36; 40.

2. Робота над задачею № 76.

а) Складання алгоритму розв'язування задачі.

1) Знайти вартість ручок.

2) Знайти вартість олівців.

3) Знайти ціну олівця.

б) Коментоване розв'язування задачі.

1) 54 • 8 = 432 (к.) — вартість ручок; 2) 784 — 432 = 352 (к.) — вартість олівців; 3) 352 : 8 = 44 (к.) — ціна олівця.

в) Перевірка розв'язання.

3. Самостійне виконання завдання № 78.

Учні знаходять всі можливі добутки суми двох чисел на третє число. (30 + 20) • 5 = 250; (30 + 5) • 20 = 700; (20 + 5) • 30 = 750.

IV. Підсумок уроку.

Виконайте письмове множення: 46  18 (Результат обчислення: 828.)

уроку_______ Дата_________

Тема. Письмове множення на двоцифрове число (закріплення). Ділення з остачею.

Мета. Закріпити вміння учнів виконувати письмове множення на двоцифрове число, ділення з остачею; розвивати логічне мислення учнів, уміння аналізувати задачі, творчо працювати над ними.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Обчислити.

18  13 23  15 21  29

(Результати: 234; 345; 609.)

б) Олег купив 16 зошитів по 25 к. і 10 зошитів по 54 к. Скільки коштувала вся покупка? (25 • 16 + 54 • 10 = 940 (к.) = 9 грн. 40 к.)

3. Картки для опитування.

1.

1) Обчисли.

34 · 25 18 • 42

(Результати: 850; 756.)

2) Розв'яжи задачу.

Посіяли 16 кг жита, а зібрали у 24 рази більше. Скільки кілограмів жита зібрали? (Відповідь: 384 кг).

2.

1) Обчисли.

24 · 24 19 • 37

(Результати: 576; 703.)

2) Розв'яжи задачу.

Господиня зібрала 12 кошиків малини, по 15 кг у кожному. Скільки кілограмів малини зібрала господиня? (Відповідь: 180 кг.)

4. Усні обчислення.

а) Гра "Відгадаю задумане число".

Учитель пропонує всім учням задумати будь-яке одноцифрове число, додати до нього 3, помножити здобуту суму на 6, відняти від добутку задумане число, відняти від різниці ще 8 і, нарешті, поділити цей результат на 5.

Вказівка. Щоб учитель відгадав задумане кожним учнем число, досить від названого учнем кінцевого результату відняти 2, адже

(( х + 3) • 6 - х - 8) : 5 = х + 2.

б) Математичний диктант.

• До числа 720 додати добуток чисел 6 і 7.

• Суму чисел 18 і 14 зменшити у 4 рази.

• Число 900 зменшити на добуток чисел 9 і 5.

• Знайти частину числа 48.

• Знайти число, якщо його дорівнює 15.

(Відповідь: 762; 8; 855; 12.)II. Розвиток математичних знань.

1. Записати вирази та обчислити їх значення (№ 81).

85 – 7 • 8 = 29; 56 : (14 – 6) = 7.

2. Виконання множення з поясненням (№ 83).

42 · 21 = 882; 31 · 12 = 372; 23 · 23 = 529; 17 · 38 = 646.

3. Розв'язування задач.

а) Задача № 82 (усно).

б) Задача № 84*.

Учні розглядають малюнок до задачі і дають відповіді на запитання. (Маса одного ящика масла 8 кг; трьох ящиків — 24 кг; двох ящиків —16 кг.)

в) Задача № 85.

Учні ознайомлюються зі змістом задачі. План розв'язування:

1) Скільки часу витратить батько на дорогу на роботу і назад автобусом?

2) Скільки часу витратить батько на дорогу на роботу і назад на метро?

3) На скільки менше часу витратить батько на дорогу, якщо їздитиме на метро?

4) На скільки менше часу витратить батько на дорогу на роботу і назад за 7 днів, якщо їздитиме на метро?

Розв'язання. 1) 56 · 2 = 112 (хв);

2) 28 • 2 = 56 (хв);

3) 112 · 56 = 56 (хв);

4) 56 • 7 = 392 (хв) = 6 год 32 хв.

(Другий спосіб: (56 - 28) • 2 • 7 = 392 (хв).)

4. Виконання завдання № 86 самостійно.

5. Диференційовано-групова робота.

а) Для учнів з високим і достатнім рівнем знань.

Задача. Для відгодівлі кролів учні 4 класу першого дня нарвали 90 кг трави, а другого — 60 кг. По скільки кілограмів трави нарвали учні протягом двох днів на кожного кролика, якщо на кролефермі 30 кролів?

• Розв'язати задачу різними способами. (Перший спосіб: 90: 30 + 60 : 30 = 5 (кг). Другий спосіб: (90 + 60) :30 = 5 (кг).)

• По скільки кілограмів трави було б на одного кролика, якби другого дня учні нарвали на 60 кг трави більше?

(Відповідь: по 7 кг трави.)

б) Для учнів із середнім і початковим рівнем знань.

Задача. Для ремонту двох будинків витратили 13 банок фарби, по 3 кг у кожній. На перший будинок витратили 5 банок фарби. Скільки кілограмів фарби витратили для ремонту другого будинку?

— Розгляньте скорочений запис задачі.— Розв'яжіть задачу за поданим планом.

1) Скільки банок фарби витратили для ремонту другого будинку?

2) Скільки кілограмів фарби витратили для ремонту другого будинку?

III. Підсумок уроку.

1.

1) Обчисли.

34 · 25 18 • 42

2) Розв'яжи задачу.

Посіяли 16 кг жита, а зібрали у 24 рази більше. Скільки кілограмів жита зібрали?

2.

1) Обчисли.

24 · 24 19 • 37

2) Розв'яжи задачу.

Господиня зібрала 12 кошиків малини, по 15 кг у кожному. Скільки кілограмів малини зібрала господиня?
1.

1) Обчисли.

34 · 25 18 • 42

2) Розв'яжи задачу.

Посіяли 16 кг жита, а зібрали у 24 рази більше. Скільки кілограмів жита зібрали?

2.

1) Обчисли.

24 · 24 19 • 37

2) Розв'яжи задачу.

Господиня зібрала 12 кошиків малини, по 15 кг у кожному. Скільки кілограмів малини зібрала господиня?


1.

1) Обчисли.

34 · 25 18 • 42

2) Розв'яжи задачу.

Посіяли 16 кг жита, а зібрали у 24 рази більше. Скільки кілограмів жита зібрали?

2.

1) Обчисли.

24 · 24 19 • 37

2) Розв'яжи задачу.

Господиня зібрала 12 кошиків малини, по 15 кг у кожному. Скільки кілограмів малини зібрала господиня?


1.

1) Обчисли.

34 · 25 18 • 42

2) Розв'яжи задачу.

Посіяли 16 кг жита, а зібрали у 24 рази більше. Скільки кілограмів жита зібрали?

уроку_______ Дата_________Тема. Письмове ділення на двоцифрове число. Задачі на різницеве і кратне порівняння чисел (№№ 89—98).

Мета. Ознайомити учнів з письмовим діленням на двоцифрове число; вправляти у розв'язуванні задач на різницеве і кратне порівняння чисел.

Обладнання. Картки для опитування; таблиця усних обчислень; таблиця "Ділення на двоцифрове число".

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) розв'язування задачі.

Трьома машинами за 5 днів перевезли 225 т вугілля. Скільки тонн вугілля перевозила одна машина кожного дня? Розв'яжіть задачу двома способами. (Перший спосіб: 225 : 3 : 5 = 15 (т). Другий спосіб: 225 : 5 : 3 = 15 (т).)

3. Усні обчислення.

а) Скласти задачу за скороченим записом і розв'язати її.

Посіяли — 6 кг

Зібрали — ?, у 9 разів більше

На скільки кілограмів більше зібрали, ніж посіяли?

б) Гра "Лабіринт".

— Двері будиночка відкриває тільки число 6. Назвати маршрут лабіринту.

Учні називають вирази з відповіддю 6 з кожних "дверей".

II. Ділення на двоцифрове число.

1. Підготовчі вправи (за №№ 89—90).

2. Пояснення.

а) Первинне закріплення. Читання пояснення за № 91.

3. Письмове знаходження часток з коментуванням (№ 92, № 93). Частку 196 : 28 учні знаходять з детальним поясненням. (Результат обчислення: 7.)

№ 93 виконують з коротким коментуванням. (Результати обчислень: 4; 6; 3; 7.)

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач.

а) Задача № 94.

Учні самостійно записують розв'язання задачі. (330 : 15 = 22(р.))

— Змініть числа так, щоб відповідь стала більшою (меншою) від одержаної у задачі.

Висновок: якщо збільшити ділене, то відповідь збільшиться, а якщо збільшити дільник, то відповідь зменшиться.

б) Задача № 95.

— Який вік дуба? (1000 років.)

— А верби? Що сказано у задачі про вербу? (Що вік верби у 10 разів менший.)

— Чи можемо дізнатися, який вік верби? Якою дією? Чому?

— Як дізнатися, на скільки більше років може жити дуб, ніж верба

Розв'язання: 1000 - 1000 : 10 = 900 (р.).

в) Задача № 96.

Учням з високим рівнем знань можна запропонувати розв'язати задачу, склавши рівняння (347 — х = 129).

(Відповідь: 218 груш.)

IV. Підсумок уроку.

— Знайдіть частку 256 : 64 з поясненням. (Відповідь: 4.)


уроку_______ Дата_________

Тема. Письмове ділення на двоцифрове число. Розв'язування задач методом складання виразу (№№ 99-106).

Мета. Вправляти учнів у письмовому діленні на двоцифрове число, розв'язуванні задач методом складання виразу.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Виконання завдань оперативного контролю

б) Розв'язування задачі.

У бочці було 180 л бензину. Долили тієї кількості, що в ній була. Скільки літрів бензину стало у бочці? (Розв'язання: 180 + 180 : 9 = 200 (а).)

3. Картки для опитування.

1.

1) Обчисли.

160 : 32 152 : 19 144 : 24 (Результати: 5; 8; 6.)

2) Розв'яжи задачу.

В овочевий кіоск привезли 9 ящиків огірків, по 14 кг у кожному ящику, і 7 ящиків помідорів, по 13 кг у ящику. На скільки кілограмів більше привезли огірків, ніж помідорів?

(Розв'язання: 14 • 9 – 13 • 7 = 35(кг).)

2.

1) Обчисли.

195 : 65 792 : 24 275 : 55 (Результати: 3; 33; 5.)

2) Розв'яжи задачу.

Школярі зібрали 622 кг винограду. У шкільну їдальню вони відвезли 350 кг, а решту винограду поклали у ящики, по 8 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків?

(Розв'язання: (622 - 350) :8 = 34 (ящ.).)

4. Усні обчислення.

а) Гра "Нанизай намистинки".

Для команди № 1.


б) Задачі.

• Якщо невідоме число збільшити у 2 рази, то буде 46. Знайдіть невідоме число. (23.)

• Якщо невідоме число зменшити у 5 разів, то буде 12. Знайдіть невідоме число. (60.)

• На елеватор відвезли 240 ц вівса, а жита — у 6 разів менше. Скільки центнерів жита відвезли на елеватор? (40 ц.)

• Учні посадили 270 беріз, а кленів — у 9 разів менше. Скільки кленів посадили учні? (30 кленів.)

• Перше число становить 60, друге — у 3 рази більше. Чому дорівнює сума двох чисел? (240.)

• Свиня важила 84 кг. За час відгодівлі її маса збільшилася на від попередньої маси. Скільки кілограмів важить свиня тепер? (105 кг.)

II. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 99 (самостійно).

2. Знаходження частки чисел з поясненням (№ 100).

(294 : 49 = 6)

3. Ділення на двоцифрове число (№ 101).

Варіант 1 розв'язує перші два вирази. Варіант 2 — третій і четвертий вирази.

(В – 1: 219 : 73 = 3; 288 : 48 = 6.

В - 2: 288 : 72 = 4; 336 : 48 = 7.)

4. Розв'язування задач.

а) Задача № 102.

Складаємо вираз. (350 - 350 : 5 = 280 (кг))

б) Задача № 103.

— Дізнайтеся, якої довжини будуть обидві смужки.

— Розв'яжіть задачу за планом:

 :( + ) = (cм). (Розв'язання задачі: 490 : (6 + 8) = 35 (см).)

в) Задача № 104.

Учні самостійно розв'язують задачу, а потім складають обернену до даної. (Розв'язання задачі: 276 + (276 + 48) = 600 (д.).)

— Змініть умову задачі так, щоб у відповіді одержати менше число.

— Змініть умову задачі так, щоб першою дією була дія віднімання.

( + ( - ) =  (д.))

г) Задача.

З двох однакових кусків плівки виготовляють обгортки: з одного куска — для зошитів, з другого — для книг. Для зошитів виготовили 25 однакових обгорток, а для книг — 20.

— Не розв'язуючи задачі, дайте відповідь на запитання: на що витрачають більше плівки — книжку чи зошит? Чому?

Скільки сантиметрів плівки іде на обгортку для книжки, якщо на обгортку для зошита використовують 40 см плівки (обгортки книжок однакові)?

(Розв'язання: 40 • 25 : 20 = 50 (см).) I

II. Підсумок уроку.

1.

1) Обчисли.

160 : 32 152 : 19 144 : 24

2) Розв'яжи задачу.

В овочевий кіоск привезли 9 ящиків огірків, по 14 кг у кожному ящику, і 7 ящиків помідорів, по 13 кг у ящику. На скільки кілограмів більше привезли огірків, ніж помідорів?

2.

1) Обчисли.

195 : 65 792 : 24 275 : 55

2) Розв'яжи задачу.

Школярі зібрали 622 кг винограду. У шкільну їдальню вони відвезли 350 кг, а решту винограду поклали у ящики, по 8 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків?
1.

1) Обчисли.

160 : 32 152 : 19 144 : 24

2) Розв'яжи задачу.

В овочевий кіоск привезли 9 ящиків огірків, по 14 кг у кожному ящику, і 7 ящиків помідорів, по 13 кг у ящику. На скільки кілограмів більше привезли огірків, ніж помідорів?

2.

1) Обчисли.

195 : 65 792 : 24 275 : 55

2) Розв'яжи задачу.

Школярі зібрали 622 кг винограду. У шкільну їдальню вони відвезли 350 кг, а решту винограду поклали у ящики, по 8 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків?

1.

1) Обчисли.

160 : 32 152 : 19 144 : 24

2) Розв'яжи задачу.

В овочевий кіоск привезли 9 ящиків огірків, по 14 кг у кожному ящику, і 7 ящиків помідорів, по 13 кг у ящику. На скільки кілограмів більше привезли огірків, ніж помідорів?

2.

1) Обчисли.

195 : 65 792 : 24 275 : 55

2) Розв'яжи задачу.

Школярі зібрали 622 кг винограду. У шкільну їдальню вони відвезли 350 кг, а решту винограду поклали у ящики, по 8 кг у кожний. Скільки потрібно було ящиків?


уроку_______ Дата_________

Тема. Нумерація багатоцифрових чисел. Утворення і читання чотирицифрових чисел в межах двох тисяч. Повторення позатабличного множення, правила множення суми на число (№№ 107—117).

Мета. Ознайомити учнів з утворенням, називанням і читанням чотирицифрових чисел у межах двох тисяч; повторити правило множення двоцифрових чисел на одноцифрове число та розв'язування задач, які включають збільшення (зменшення) числа в кілька разів або на кілька одиниць.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця усних обчислень; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Завдання для опитування.

а) Обчислити.

651 : 3 246 · 4 882 : 42

(Результати обчислень: 217; 984; 21.)

б) Розв'язати задачі.

• 190 учнів виїхали на екскурсію. У 5 менших автобусів сіли по 20 учнів, а решта розмістилися в більших автобусах, по 30 осіб у кожному. Скільки було більших автобусів?

(Розв'язання: (190 -20 · 5): 30 = 3 (авт.).)

• За планом завод мав щодня випускати 167 верстатів. За тиждень (5 робочих днів) він випустив 910 верстатів. Скільки верстатів випустив завод понад план?

(Розв'язання: 910 – 167 · 5= 75(в.).)

2. Усні обчислення.

а) 437 + 200 437 + 20 437 + 2

б) На скільки потрібно зменшити число 678, щоб у розряді десятків була цифра 2?

в) На скільки потрібно зменшити число 328, щоб у розряді одиниць була цифра 5?

г) Знайдіть довжину відрізка, якщо відомо, що його частини становлять 75 см і 425 см. Назвіть результат у метрах.

ґ) Складіть і розв'яжіть задачу.

Було — 100 кг

Продали — 6 п. по 12 кг

Залишилося — ?

д) Сума трьох чисел 302. Перший доданок — найбільше двоцифрове число, другий доданок — найменше трицифрове число. Знайдіть третій доданок.

(302 = 99 + 100 + х; 302 = 199 +х; х = 302 – 199; х = 103.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

а) Виконання вправ №№ 107 - 108.

б) Прочитайте вирази і назвіть результати обчислень.

800 + 1 299 + 1 400 + 30 998 + 1

800 - 1 209 + 1 400 + 3 999 + 1

2. Пояснення нового матеріалу.

— Ми вміємо називати, читати і записувати числа до 1000. Але є числа, більші від 1000.

Якщо до 1000 додати одиницю, дістанемо число тисяча один. За числом тисяча один йде число тисяча два, а потім — тисяча три. Назвіть наступне число.

— Розгляньте малюнок.Тисяча двісті сорок три

— Скажіть, яке число тут зображено за допомогою пучків паличок і окремих паличок.

— Це чотирицифрове число. У чотирицифровому числі, крім розрядів одиниць, десятків і сотень, є ще розряд тисяч. Розглянемо запис чотирицифрових чисел у нумераційній таблиці.

Прочитаємо ці числа.


Тисячі

Сотні

Десятки

Одиниці

1

2

4

3

1

3

9

0

1

5

0

0

1

4

0

7

1

0

0

1

3. Первинне закріплення.

Виконання завдань №№ 109-111.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Обчислити добутки, користуючись правилом множення суми на число або переставною властивістю множення.

23 · 3 = 69 15 · 4 = 60 33 · 2 = 66

2 • 42 = 84 3 • 33 = 99 4 • 24 = 96

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 113.

— Прочитайте задачу. Повторіть умову та запитання за скороченим записом.

I - 18 учн.

II — ?, у 2 рази більше, ніж у І

III — ?, на 26 учн. менше, ніж у І і II

— Продумайте хід розв'язування задачі.

— Складіть план розв'язування задачі.

Запишіть розв'язання; вкажіть, про що дізналися кожною дією.

(Розв'язання: 1) 18 • 2 = 36 (учн.) — другого класу;

2) 18 + 36 = 54 (учн.) — першого і другого класів;

3) 54 — 26 = 28 (учн.) — третього класу.)

б) Колективне розв'язування задачі № 114.

в) Задача № 115*.

Перше число — 16

Друге число — (16 • 4)

Сума - ?

(Розв'язання: 16 + 16 · 4 = 80.)IV. Підсумок уроку.

уроку_______ Дата_________1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка