№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)Сторінка5/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.77 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Тема. Читання і записування чотирицифрових чисел у межах двох тисяч. Лічба тисячами до 10 тисяч. Повторення позатабличного ділення на одноцифрове число (№№ 118—126).

Мета. Ознайомити учнів із записом чотирицифрових чисел у межах двох тисяч; навчити лічити тисячами до 10 тисяч; повторити способи позатабличного ділення двоцифрових чисел на одноцифрове число; формувати вміння складати задачі.

Обладнання. Нумераційна таблиця; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

• Прочитати числа: 1853; 1207; 1009; 1744; 1721.

• Назвати "сусідів" кожного числа: 1445; 1001; 1099.

• Порівняти числа: 1999 і 2000; 1001 і 1100; 1019 і 1091; 1500 і 1050.

• Полічити сотнями до 10 сотень.

3. Картки для опитування.

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

(Розв'язання: (81 - 81: 3) : 18 = 3 (б.).)

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні? (Розв'язання: 800 – 800 : 4 = 600 (чол.).)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Виконання вправи № 118.

2. Пояснення.

— Чотирицифрові числа починають записувати з розряду тисяч, тобто в такому самому порядку, як і читають. Наприклад, число одна тисяча триста п'ятдесят вісім записують так: 1358.

У числі 1999 маємо 1 тис, 9 сот., 9 дес. і 9 од. Це можна записати так: 1999 = 1000 + 900 + 90 +9.

Додамо до числа 1999 одиницю.

1999 + 1 = 

____________

1000 + 900 +90 + 9 + 1 =

= 1000 + 900 + 90 + 10 =

= 1000 + 900+ 100= .

= 1000 + 1000 =

= 2000

Отже, наступне за числом 1999 є число 2000. Із запису 1000 + 1000 = 2000 випливає, що тисячами можна лічити як новими лічильними одиницями: 1 тис, 2 тис, 3 тис. і т.д.3. Первинне закріплення.

а) Виконання завдання № 119.

б) Записування чотирицифрових чисел.

— Запишемо тисячі від 1000 до 10000: 1000; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000.

— Запишіть цифрами числа: тисяча двісті; тисяча сто сорок; тисяча чотириста п'ять; тисяча триста тринадцять; тисяча дев'яносто. (1200; 1140; 1405; 1313; 1090.)


  • Полічіть тисячами у прямому і зворотному порядку.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Повторення прийомів ділення двоцифрових чисел на о двоцифрове число. Учні виконують № 121, розкладаючи усно ділене на зручні доданки.

38 : 2 = 20 : 2 + 18 : 2 = 19;

90 : 2 = 80 : 2 + 10 : 2 = 45;

90 : 5 = 50 : 5 + 40 : 5 = 18;

48 : 4 = 40 : 4 + 8 : 4 = 12.

2. Усне розв'язування задачі № 120.

3. Розв'язування задач.

а) Задача № 122.

На дошці — скорочений запис задачі.— Що означають вирази:

36 : 3; 36 : 3 • 5; 36 : 3 • 5 - 36?

— Який з них є розв'язанням задачі? Чому?

— Поставте запитання до задачі так, щоб вона розв'язувалася таким виразом:

36 : 3 • 5 + 36.

б) Задача № 123.

— Розв'яжіть задачу двома способами.

(Перший спосіб: 1) 80 : 2 = 40 (ст.) — відремонтував один столяр за 5 днів;

2) 40: 5 = 8 (ст.) — відремонтував один столяр за 1 день.

Другий спосіб: 1) 80: 5 = 16 (ст.) — відремонтували два столяри за 1 день;

2) 16: 2 = 8 (ст.) — відремонтував один столяр за 1 день.)

в) Усне виконання завдання № 124*.

4. Диференційовано-групова робота.

а) Задача. На приготування одного шніцеля потрібно 80 г м'яса, а для порції пельменів — 100 г м'яса. Скільки потрібно м'яса, щоб приготувати стільки шніцелів, скільки порцій пельменів можна приготувати з 1 кг м'яса?

— Не розв'язуючи задачі, скажіть: у відповіді одержимо більше, ніж 1 кг, чи менше? Чому?

— Розв'яжіть задачу окремими діями і виразом. (80 · (1000 : 100) = 800 (г))

— Змініть умову так, щоб задача розв'язувалася виразом: 80 • (800 : 100).

б) Задача. Туристи проїхали на велосипедах 60 км, човном проплили 18 км, а пішки подолали відстань у 3 рази меншу, ніж на велосипедах і човном разом. Скільки кілометрів туристи пройшли пішки?

— Розв'яжіть задачу, склавши вираз:

IV. Підсумок уроку.

— Назвіть числа від 1999 до 2010.

- Прочитайте числа: 2149; 3100; 5506; 7170.

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

1.

Задача. У їдальні було 81 л молока. Третину молока витратили на сніданок, а решту розлили в бідони, по 18 л у кожний. Скільки потрібно було бідонів?

2.

Задача. У батальйоні було 800 чоловік. Офіцери і сержанти складали четверту частину батальйону, а решту — солдати. Скільки солдатів було в батальйоні?

уроку_______ Дата_________Тема. Читання чотирицифрових чисел. Розкладання чисел на розрядні доданки. Утворення чотирицифрових чисел із розрядних чисел. Кути, види кутів, побудова кутів за допомогою лінійки (№№ 127-135).

Мета. Формувати в учнів уміння читати чотирицифрові числа в межах 10000, розкладати їх на розрядні доданки, утворювати числа з розрядних доданків; розширити поняття про кути, вчити будувати різні кути за допомогою лінійки; повторити правило знаходження периметра многокутника.

Обладнання. Нумераційна таблиця; "Картки поточного та тематичного контролю знань"; таблиця "Кути".

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

завдання № 25 (с. 17) із «Карток поточного та тематичного контролю»

3. Усні вправи.

а) Гра "Сходинки".Представники кожної команди виходять до дошки і записують відповідь лише на одній сходинці. Переможе команда, яка швидко і без помилок підніметься по сходинках.

б) Полічити тисячами від 1000 до 10000 і навпаки.

в) Виконання вправ №№ 127, 128.II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

а) Записати число, яке містить:

З тис, 6 сот., 5 дес, 4 од.; 6 тис, 8 од.; 5 тис, 9 дес

б) Записати суму розрядних доданків одним числом:

600 + 40 + 4; 900 + 90 + 9.

2. Пояснення.

— Якщо в чотирицифровому числі є одиниці кожного з розрядів, то під час розкладання на доданки будемо мати 4 доданки. Якщо в числі відсутні одиниці якогось розряду чи розрядів, то доданків буде менше, ніж 4.

Зразок.

3745 = 3000 + 700 + 40 + 5;6808 = 6000 + 800 + 8.

— Розкладіть на розрядні доданки числа: 2788; 3400; 3040.

— Якщо у сумі є різні розрядні числа, то таку суму легко записати у вигляді одного числа. Наприклад,

5000 + 5 = 5005; 6000 + 700 + 70 = 6770.

— Запишіть кожну суму як одне число.

9000 + 600 + 30 + 8 =  9000 + 900 + 9 = 

7000 + 70 + 7 =  8000 + 8 = 

3. Первинне закріплення.

Виконання вправ № 129, № 130 (з коментуванням).

Фізкультхвилинка.ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Творча робота над задачею № 131.

а) Учні пояснюють, про що дізнаються, обчисливши значення наведених виразів.

б) Диференційовані завдання.

1.1) Замінити одне із чисел в умові задачі так, щоб у відповіді одержати більше число. (Наприклад, 63 : 3 + 63.)

2) Розв'язати задачу за планом:  :  + .

3) Скласти задачу, обернену до даної.

2.1) Поставити запитання до задачі так, щоб вона розв'язувалася таким виразом:

57 : 3 + 57.

2) Скласти подібну задачу за скороченим записом.3. Дати відповідь на запитання.

— Скільки було телят у череді?

— Скільки було корів і телят разом?

2. Знаходження периметра многокутника. Виконання завдання № 132 (робота в парах).

3. Робота з геометричним матеріалом.

а) На дошці — таблиця "Кути".

— Ви уже знаєте, що таке кут. Сьогодні ми повторимо вивчений матеріал і дещо розширимо свої знання про кути. Кути поділяються на прямі і не прямі. Кут, менший від прямого кута, називається гострим кутом, а кут, більший від прямого, називається тупим кутом (учитель показує, як позначаються кути).

На малюнку кути позначено трьома буквами або однією буквою.

Кут — це фігура, утворена двома променями, що виходять з однієї точки. Спільний початок променів називається вершиною кута, а самі промені — сторонами кута.

б) Практична робота за № 133.

Побудова гострого і тупого кута за допомогою лінійки.IV. Підсумок уроку.

— Запишіть суму доданків як одне число: 9000 + 80 + 3; 3000 + 500.

— Покажіть на таблиці тупі кути.

уроку_______ Дата_________Тема. Читання і записування чотирицифрових чисел. Знаходження частини числа і числа за його частиною. Задачі, які включають знаходження частини числа (№№ 136—144).

Мета. Ознайомити учнів з правилом записування будь-якого чотирицифрового числа; закріплювати вміння учнів читати чотирицифрові числа; повторити правило знаходження частини числа і числа за його частиною, розв'язувати задачі двома способами.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця усних обчислень; "Картки поточного та тематичного контролю знань".

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Записати числа у вигляді суми розрядних доданків: 7405; 4037; 9009.

б) Кожну суму записати як одне число.

8000 + 80+1 3000 + 500 + 3

5000 + 1 6000 + 70

в) Виконання завдань із "Карток поточного та тематичного контролю знань".

3. Усні обчислення.

а) Знайти значення виразів у такому порядку: спочатку ті, відповідь яких закінчується нулем, а потім — решту.

700 – 70 90 : 5 630 – 30 210 : 7

54 + 36 97 – 39 60 : 3 36 · 3

б) Обчислити "ланцюжки".

в) Розв'язати задачі.

• В Оленки 24 олівці. олівців вона віддала сестричці. Скільки олівців віддала Оленка сестричці?

• Коли на обід у їдальні витратили а кг картоплі, то залишилося у 4 рази більше, ніж витратили. Скільки кілограмів картоплі залишилося у їдальні?

г) Вправа № 136.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Ознайомлення із правилом запису чотирицифрового числа.

— Прочитайте подані числа: 8392; 7647.

8392 — це 8 тис. 392 (вісім тисяч триста дев'яносто два);

7647 — це 7 тис. 647 (сім тисяч шістсот сорок сім).

На основі зіставлення різних форм подання числа дістанемо правило запису будь-якого чотирицифрового числа: спочатку записуються одиниці розряду тисяч, потім — сотень, десятків, одиниць.

2. Первинне закріплення.

а) — Запишіть число, яке містить: 4 тис, 8 сот., 5 дес, 3 од.;

9 тис, 6 дес; 7 тис, 2 од.

б) — Запишіть цифрами такі числа: три тисячі шістсот двадцять п'ять; чотири тисячі двісті.

в) — Запишіть шість послідовних чисел, починаючи з числа 4996. Учитель пропонує учням проаналізувати десятковий склад одного-двох чисел.

г) Виконання вправи № 137 (самостійно).

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 138.

2. Виконання завдання № 139.

Учитель підводить учнів до висновку, що спочатку потрібно перетворити більші грошові одиниці в менші, а потім уже знаходити частину числа.

Наприклад, щоб знайти від 2 грн., потрібно 2 грн. перетворити на копійки; 2 грн. = 200 к., отже 200 : 4 = 50 (к.).

3. Самостійне виконання завдання № 142.

Учні записують числа, а потім обмінюються зошитами і перевіряють правильність виконання завдання.

4. Розв'язування задач

а) Задача № 140.

— Розв'яжіть задачу, склавши вираз. (Розв'язання: 56 - 56 : 4 + 48 = 90 (к.).)

— Поставте запитання до задачі так, щоб вона розв'язувалася таким виразом: 56 - 56 : 4.

б) Задача № 141.

— Розв'яжіть задачу двома способами. (Перший спосіб: 4 • 12 + 3 • 12 = 84 (кг). Другий спосіб: (4 + З)- 12 = 84 (кг).)

— Складіть задачу, подібну до даної, за таким розв'язанням:

(5 + 4) • 16 = 144 (кг).

в) Диференційовано-групова робота.

• Задача. Відомо, що із 60 кг макулатури можна виробити стільки паперу, скільки його виробляють з одного великого дерева. Скільки дерев зберегли учні двох класів, якщо один клас зібрав 300 кг макулатури, а другий — 360 кг?

(Розв'язання: 300 : 60 + 360 : 60 = 11 (д.).)

— Скільки дерев збереглося, якщо кожен учень зібрав 10 кг макулатури, а в класі 24 учні? (10 - 24 : 60 = 4 (д.))

— Що означає вираз 360 : 60 – 300 : 60? (На скільки більше дерев зберегли учні другого класу, ніж першого.)

• Складіть задачу за скороченим записом і розв'яжіть її.

I — 35 кг 1 ?

II — ?, у 5 разів більше, ніж І ?

(Розв'язання: 35 • 5 + 35 = 210 (кг).)  • Змініть умову задачі так, щоб першою дією була дія ділення.

(Розв'язання: 35: 5 + 35 = 42 (кг).)

IV. Підсумок уроку.

— Запишіть чотири послідовні числа, починаючи з числа 8999.

уроку_______ Дата_________

Тема. Читання і записування чотирицифрових чисел. Утворення числа 10000. Визначення кількості десятків, сотень і тисяч у числі. Задачі на зведення до одиниці з буквеним компонентом (№№ 145—155).

Мета. Ознайомити учнів з правилом визначення кількості десятків, сотень, тисяч у числі; повторити і закріпити вміння учнів читати і записувати чотирицифрові числа, розв'язувати задачі з буквеними даними.

Обладнання. Нумераційна таблиця; схеми задач; "Картки поточного та тематичного контролю знань учнів".

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Записати цифрами числа: шістсот двадцять; вісім тисяч; тисяча п'ять; шість тисяч шість; дві тисячі чотириста десять.

б) Записати число, яке містить:

2 тис, 7 сот., 5 дес. і 8 од.; 7 тис. і 9 од.;

5 тис, 7 сот., 4 дес. і 3 од.

в) Розкласти числа на розрядні доданки:

1624; 4650; 5050; 3304.

г) Записати кожну суму як одне число.

8000 + 500+ 30 + 6 4000 + 600 + 2

9000 + 900 5000 + 5

ґ) Записати "сусідів" чисел.

899; 3000; 600; 5999.

д) За допомогою лінійки побудувати гострий і тупий кути.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

а) Виконання вправ №№ 145—146.

б) Визначення числа десятків і сотень у трицифрових числах: 645; 803; 916.

2. Пояснення. Бесіда за таблицею.

3000 од. + 900 од. + 40 од. + 5 од. 3945

3945 300 дес. + 90 дес. + 4 дес. + 5 од.

30 сот. + 9 сот. + 4 дес. + 5 од.

Учні пояснюють різні форми запису числа 3945 і на основі їх аналізу роблять узагальнення: щоб дізнатися, скільки всього десятків, сотень У чотирицифровому числі, достатньо відкинути останню цифру (дві останні цифри) справа.

3. Первинне закріплення.

— У таблиці № 1 (завдання № 147) записано три числа і до першого з них вказано, скільки у ньому тисяч, сотень, десятків і одиниць. Визначте, скільки тисяч, сотень, десятків і одиниць у двох наступних числах.

За таблицею № 2 учні визначають, скільки в кожному числі всього тисяч; усього сотень; усього десятків; усього одиниць. 4. Дії над круглими тисячами. Виконання завдання № 148.

9000 - 6000 =  6000 : 3 = 

9 тис. — 6 тис. = 3 тис. 6 тис. : 3 = 2 тис.

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Завдання № 149 (з коментуванням).

2. Розв'язування задач.

а) Задачу № 150 розв'язують самостійно.

(Розв'язання: 48 + 48:12 + (48 – 8) = 92 (гр.).)

— Які ще запитання можна поставити до задачі?

б) Колективне розв’язання задачі № (Розв'язання: k: (15: 5).)

— Складіть задачу, обернену до даної.

в) Самостійне розв’язування задачі № 153 (Розв'язання: 18 + 18 • 3 = = 72(д.).)

— Складіть задачу з тим же сюжетом за виразом: 18 • 3 - 18.

3. Виконання завдання № 152.

Першу частину завдання учні виконують фронтально, а другу — самостійно.

4. Цікаві вправи.

• На скільки треба зменшити число 3827, щоб у розряді одиниць мати цифру 2, у розряді десятків — цифру 1, у розряді сотень — цифру 3 і в розряді тисяч — цифру 2?

(Розв'язання: потрібно дістати число 2312, віднявши від числа 3827деяке число. Таким числом є різниця 3827 — 2312 = 1515. Отже, дане число потрібно зменшити на 1515.)

• Радіус круга 5 см. Чи поміститься у цьому крузі відрізок завдовжки 8 см?IV. Підсумок уроку.

— Скільки у кожному числі тисяч, сотень, десятків, одиниць?

3245; 8040; 9106.
уроку_______ Дата_________

Тема. Читання і записування п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч. Письмове додавання трицифрових чисел. Задачі на знаходження третього доданка (№№ 156-166).

Мета. Ознайомити учнів з утворенням, називанням, читанням і записуванням п'ятицифрових чисел у межах 20 тисяч; повторити правило письмового додавання трицифрових чисел; вправляти учнів у розв'язуванні задач на знаходження третього доданка.

Обладнання. Нумераційна таблиця; картки для опитування; таблиця усних обчислень.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Записати числа: 5478; 7195; 1001; 4709; 8999; 5500. Підкреслити в кожному з них цифру, яка означає, скільки сотень (десятків, одиниць, тисяч) у ньому. Одиниць яких розрядів немає в числі?

б) Назвати найбільше і найменше чотирицифрові числа; п'ять послідовних чисел, починаючи з числа 2997.

в) Виконати дії.

99 + 1 9999 + 1 3000 • 2 1000 : 2

1000 – 1 8000 – 1000 9000 : 3 2000 • 4

7000 + 5 3000 + 4000 4000 · 2 1000 : 5

3. Картки для опитування.

1.

1) Запиши цифрами числа.

1 тис, 8 сот., З од.; 5 тис, 5 дес; 9 тис, 9 од.

2) Розклади числа 5843; 2704 на розрядні доданки.

3) Запиши "сусідів" чисел: 5000; 2808.

2.

1 ) Запиши цифрами числа.

2 тис, 3 од.;

5 тис, 5 сот., 1 од.;

6 тис, 3 дес.

2) Запиши кожну суму як одне число.

3000 + 300 + 20 8000 + 80

4000 + 700 + 5 1000 + 400 + 10 + 9

3) Запиши "сусідів" чисел: 5999; 1100.

4. Усні обчислення.

а) Гра "ЕОМ".

б) Обчисли "ланцюжок".

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча робота.

— Назвіть число, в якому 9 тис, 9 сот., 9 дес. і 8 од. (9998)

— Назвіть наступне число до даного. (9999)

— Яке число буде наступним? (10000)

2. Пояснення.

— Кожне наступне число більше від попереднього на 1. Якщо до 10000 додати один, дістанемо число десять тисяч один (10 001). За цим числом іде число десять тисяч два (10 002), потім — десять тисяч три (10 003). Назвіть наступне число. (10004)

3. Первинне закріплення.

а) Виконання вправ №№ 156-157 (усно).

б) Розкладання чисел на розрядні доданки за вправою № 158.

в) Записування чисел цифрами (№ 159).

III. Розвиток математичних знань.

1. Письмове додавання трицифрових чисел (№ 160).

— Пригадайте правило письмового додавання трицифрових чисел.

— Поясніть розв'язання першого прикладу.

— Які приклади розв'язані неправильно?

— Виправте помилки.

Самостійне розв’язання № 160 з наступною взаємоперевіркою.

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 161.

Колективне складання плану розв'язування задачі.

1) Скільки кілометрів проїхали обидва автобуси?

2) Яка відстань була між автобусами, коли перший проїхав 127 км, а другий — 93 км?

(Розв'язання: 250 – (127 + 93) = 30 (км).)

Учні з початковим та середнім рівнем знань записують розв'язання задачі окремими діями.

б) Складання задачі за коротким записом (№ 162).

Розв'язання задачі учні записують виразом:

155 – (52 – 4 + 52) = 55 (кг).

3. Розв'язування нерівностей (№ 163).

4. Задача з логічним навантаженням.

Учні вивчають задачу № 164, пропонують варіанти розв'язків.

(Розв'язання. 1) 68 – 4 = 64 (учн.); 2) 64 : 2 = 32 (учн.); 32 + 4 = 36 (учн.)

Перевірка: 32 + 36 = 68 (учн.)

Відповідь: в одному класі 36 учнів, а в іншому — 32 учні.)

IV. Підсумок уроку.

- Прочитайте числа: 18306; 12990; 11100; 15003.

— Скільки в кожному числі всього десятків; сотень; тисяч?

1.

1) Запиши цифрами числа.

1 тис, 8 сот., З од.; 5 тис, 5 дес; 9 тис, 9 од.

2) Розклади числа 5843; 2704 на розрядні доданки.

3) Запиши "сусідів" чисел: 5000; 2808.

2.

1 ) Запиши цифрами числа.

2 тис, 3 од.;

5 тис, 5 сот., 1 од.;

6 тис, 3 дес.

2) Запиши кожну суму як одне число.

3000 + 300 + 20 8000 + 80

4000 + 700 + 5 1000 + 400 + 10 + 9

3) Запиши "сусідів" чисел: 5999; 1100.

1.

1) Запиши цифрами числа.

1 тис, 8 сот., З од.; 5 тис, 5 дес; 9 тис, 9 од.

2) Розклади числа 5843; 2704 на розрядні доданки.

3) Запиши "сусідів" чисел: 5000; 2808.

2.

1 ) Запиши цифрами числа.

2 тис, 3 од.;

5 тис, 5 сот., 1 од.;

6 тис, 3 дес.

2) Запиши кожну суму як одне число.

3000 + 300 + 20 8000 + 80

4000 + 700 + 5 1000 + 400 + 10 + 9

3) Запиши "сусідів" чисел: 5999; 1100.

1.

1) Запиши цифрами числа.

1 тис, 8 сот., З од.; 5 тис, 5 дес; 9 тис, 9 од.

2) Розклади числа 5843; 2704 на розрядні доданки.

3) Запиши "сусідів" чисел: 5000; 2808.

2.

1 ) Запиши цифрами числа.

2 тис, 3 од.;

5 тис, 5 сот., 1 од.;

6 тис, 3 дес.

2) Запиши кожну суму як одне число.

3000 + 300 + 20 8000 + 80

4000 + 700 + 5 1000 + 400 + 10 + 9

3) Запиши "сусідів" чисел: 5999; 1100.

уроку_______ Дата_________1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка