№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)Сторінка8/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема. Визначення числа десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах. Розв'язування задач (№№ 239-249).

Мета. Узагальнити правила знаходження числа повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч і сотень тисяч у багатоцифрових числах; закріпити вміння розв'язувати задачі способом відношення.

Обладнання. Нумераційна таблиця; таблиця визначення числа десятків, сотень, тисяч у багатоцифрових числах; "Картки поточного та тематичного контролю знань", схеми задач.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Виконання завдань із "Карток поточного та тематичного контролю знань".

б) Вправи №№ 239-240.

в) Підкреслити однією рискою одиниці першого класу, двома — одиниці другого класу.

300 516; 6804; 50 005; 118 107.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

— Зі скількох десятків складається кожне з чисел: 100; 1000; 10 000; 100 000?

2. Пояснення.

100 000 од. + 80 000 од. + 2 000 од. + 600 од. + 40 од. + 5 од.

182645 10 000 дес. + 8 000 дес. + 200 дес. + 60 дес. + 4 дес. + 5 од.

1000 сот. + 800 сот. + 20 сот. + 6 сот. + 4 дес. + 5 од.

• Пояснити, як дістали кожну форму запису числа 182645.

• Показати, скільки цифр треба відкинути, щоб визначити число повних десятків, сотень, тисяч, десятків тисяч.

Висновок. Щоб дізнатися, скільки всього десятків у числі, треба відкинути останню цифру справа. Число, яке залишилося, покаже, скільки всього десятків у числі.

3. Первинне закріплення.

а) Скільки всього сотень у числі 645 338? Скільки всього тисяч? Десятків тисяч?

б) Виконання вправи № 242.

Фізкультхвилинка.III. Розвиток математичних знань.

1. Знаходження значень виразів (№ 243).

702 – 384 + 75 = 393; 78 : 13 = 6;

(140 + 350) : 7 = 70; 7 · 0 = 0.

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 244.

Учні з високим і достатнім рівнем розв'язують задачу складанням виразу, решта — окремими діями. (Розв'язання: (240: 10 - 2) • 10 = 220 (пр.).)

б) Задача № 245.

Складання плану розв'язування задачі.

1) У скільки разів 120 кг більше, ніж 4 кг?

2) Скільки потрібно кілограмів ячменю, щоб замінити 120 кг вівса?

(Розв'язання.

1) 120: 4 = 30 (р.) 2) 3 · 30 = 90 (кг))

в) Задача.

Щоб приготувати борщ, на кожні 100 г м'яса треба взяти 60 г буряків. Скільки грамів таких буряків треба взяти на 600 г м'яса?

На дошці записано вирази:

1)600 : 100; 2)600 - 100; 3) 600 : 60;

4) 60 • (600 : 100); 5) 60 : (600 : 100).

— Який із поданих виразів є розв'язком задачі?

г) Задача.

36 кг сої містить 7 кг жирів. Скільки кілограмів такої сої містить 14 кг жирів?

На дошці подано схему пошуку способу розв'язування задачі від запитання до числових даних.— Користуючись схемою, поясніть, як знайти, скільки кілограмів сої містить 14 кг жирів.

Розв'язання: 36 • (14: 7) = 72 (кг).)

3. Самостійна робота.

Виконання завдань №№ 246-247.

Задачу № 247

5 кг л. с. — 7 кг в. с.

15 000 кг л. с. - ?

(Розв'язання: 7 • (15 000 : 5) = 21000 (кг).)

IV. Підсумок уроку.

— Поясніть, як дізнатися, скільки всього сотень, усього тисяч, усього десятків тисяч, усього сотень тисяч міститься у числі.

уроку_______ Дата_________

Тема. Десяткова система числення. Збільшення (зменшення) числа у 10, 100, 1000 разів. Розв'язування задач та рівнянь (№№ 250—258).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про десяткову систему числення, правила читання і запису багатоцифрових чисел; повторити способи розв'язування рівнянь; формувати уміння розв'язувати задачі.

Обладнання: "Картки поточного та тематичного контролю знань"; схеми задач; нумераційна таблиця.

Зміст уроку

I. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Записати число 320 809.

Визначити, скільки всього десятків, сотень, тисяч у записаному числі,

б) Обчислити.

360 000 : 100 · 10 5200 • 100 : 1000

в) Виконання завдань із "Карток поточного та тематичного контролю знань".

3. Усні вправи.

а) Гра "Хто швидше?"

450 – 2 1000 – 550 200 • 10

-150 : 9 : 400

: 15 : 2 – 80

- 16 – 3 + 600

• 5 + 25 + 340

= 170 = 100 = 1340

б) Збільшити у 10 разів числа: 300; 2 000; 80 000.

Зменшити у 100 разів числа: 50 000; 270 000; 2 400.

в) Знайти: від 2 кг; від 1 км.

г) Задача.

У сувої було 100 м тканини. всієї тканини використали для пошиття костюмів. Скільки метрів тканини залишилося? (100 — 100: 4 = 75 (м))

ґ) Задача.

Синиця з'їдає за добу стільки комах, скільки важить сама. За місяць (30 днів) вона знищує 600 г комах. Яка маса синиці? (20 г)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Виконання вправи № 250.

2. За текстом вправи № 251 учні ознайомлюються з десятковою системою числення.

3. Перевірка рівня засвоєння учнями прочитаного тексту за допомогою контрольних запитань.

— Які числа називаються натуральними?

— Яке найменше натуральне число?

— Чи існує найбільше натуральне число?

— Чому система числення, якою ми користуємось, називається десятковою?

— Назвати розрядні одиниці (числа) першого, другого, третього розряду.

— Назвати розряди, які утворюють клас тисяч.

— Яка лічильна одиниця першого (другого) класу?


  • Як прочитати багатоцифрове число?

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Фронтальне виконання завдань №№ 252—254.

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 255.

Складання плану розв'язування задачі.

1) Скільки слив було у великих ящиках?

2) Скільки слив було в малих ящиках?

3) Скільки кілограмів слив клали у малий ящик?

(Розв'язання: (428 – 16 • 20) : 12 = 9 (кг).)

б) Задача.

Зі 100 г морської води можна одержати 3 г солі. Скільки грамів такої морської води потрібно взяти, щоб одержати 96 г солі?

100  (96  3)

— Які знаки дій треба вставити у віконечка?

(Розв'язання: 100 • (96 : 3) = 3200 (г).)

3. Виконання завдання № 256. (Відповідь: 1001; 1010; 1100; 2000.)

IV. Підсумок уроку.

— Продовжіть думку:

а) Лічба починається з ... .

б) Натуральний ряд чисел становить ... .

в) Десять одиниць становить ....

г) Десять десятків становить ... .

г) Щоб дістати число, що йде за даним, треба ... .
уроку_______ Дата_________

Тема. Одиниці вимірювання довжини. Розв'язування задач (№№ 259-268).

Мета. Систематизувати знання учнів про основні одиниці вимірювання довжини; формувати обчислювальні навички учнів та вміння розв'язувати задачі способом відношення.

Обладнання. Таблиця "Одиниці вимірювання довжини"; таблиця усних обчислень; картки для опитування.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Записати, скільки всього десятків, сотень, тисяч у числі двісті шістдесят тисяч сто п'ятдесят три.

б) У скільки разів збільшується число, коли до нього справа дописують один нуль; два нулі; три нулі?

в) Як зміниться число 50 000, якщо відкинути в його запису один нуль; два нулі; три нулі?

г) Порівняйте числа й вирази.

37480  37408 9999  10 000

560 000560 100 60 000  600 000 : 10

3. Картки для опитування.

1.

1) Запиши, скільки всього десятків у кожному з поданих чисел.

40 000; 6033; 302 175; 49 507.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

475 344; 43 024; 320 000; 4 015; 80 000.

3) Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

437 453; 60 310; 3 700.

2.

1) Запиши, скільки всього сотень у кожному з поданих чисел.

576 325; 60 110; 8 003; 322.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

824 600; 32 012; 540 000; 8 011; 90 000.

3) Обчисли.

700 · 1000 : 10 170 · 10 ·10

(320 – 15) • 100 (260 + 240) : 100

4. Усні обчислення.

а) Гра "Мовчанка".

б) Знайдіть помилку.

6050 = 6000 + 50;

328 019 = 30 000 + 20 000 + 800 + 10 + 9;

503 200 = 500 000 + 30 000 + 200;

2 012 = 20 000 + 10 + 2.

в) Розв'яжіть задачі.

• У череді 700 голів рогатої худоби: із них кози; корови. Скільки кіз у череді? Скільки корів у череді? (70 кіз; 100 корів.)

• Довжина підлоги в кімнаті 6 м, а ширина — 4 м. Знайдіть периметр підлоги. (20 м.)

• Учні зібрали 120 кг яблук і 160 кг груш. Усі фрукти розклали у ящики, по 10 кг у кожний. У скільки ящиків розклали всі фрукти? (28ящиків.)

• Зозуля за 1 год може з'їсти 100 гусениць. Скільки гусениць може з'їсти зозуля за добу? (2400 гусениць.)

II. Повторення та узагальнення вивченого про одиниці вимірювання довжини.

1. Вправа № 259 (1).

— Назвіть відомі вам одиниці довжини, починаючи з найменшої.

2. Бесіда.

— Одиниці вимірювання довжини виникли у процесі трудової діяльності людини. Найпростішим способом порівняння довжин є накладання предметів, проте це не завжди можливо. Для вимірювання та порівняння довжин використовують допоміжні одиниці, наприклад, планку, кроки. У давнину мірами довжини були частини тіла людини (пряма сажень — відстань між кінцями середніх пальців витягнутих горизонтально рук; лікоть — відстань від кінця середнього пальця до згину руки; четверть — найбільша відстань між кінцями розхилених вказівного та великого пальців і т.д.). Раніше різні народи мали свої одиниці вимірювання довжини. Сьогодні в різних країнах користуються міжнародними одиницями (міліметр, сантиметр, дециметр, метр, кілометр). Основною одиницею довжини є метр. У перекладі слово метр означає палицю із загостреним кінцем. Пригадаємо, скільки сантиметрів у одному метрі; скільки дециметрів у метрі; скільки міліметрів в одному сантиметрі.

3. Виконання вправи № 259 (2).

4. Народні міри довжини.

— Розгляньте таблицю. У ній представлено народні міри довжини.Сажень —

2 м 13 см

Аршин —

75 см

Лікоть —

46 см

П'ядь -

17 см 8 мм

Верста —

1 км 70 м

Миля —

1 км 600 м

Дюйм —

2 см 5 мм

— Спробуйте виміряти в ліктях вікно, парту, дошку.

— Отже, ці міри довжини були не точними, тому люди були змушені придумати інші міри, саме ті, якими ми користуємося зараз.

— Назвіть прислів'я або приказки, в яких зустрічаються міри довжини.

• Бачити на сажень крізь землю.

• Міряти на свій аршин.

• До біди сім верст.

• Сім верст до небес.

— Назвіть міру, довшу за 1 дм і коротшу за 1 м (п'ядь, лікоть, аршин); більшу за 1 км (верста, миля).

5. Виконання вправи № 260 за поданим зразком.

Фізкультхвилинка.III. Розвиток математичних знань.

1. Самостійна робота.

Виконання вправи № 261, № 264.

2. Завдання № 262 виконують з коментуванням.

60 км = 64 000 м 25 м = 2500 см

10 км = 10 000 м 25 м = 250 дм

10 м = 1000 см 25 м = 25 000 мм

20 м 8 см = 2008 см

20 м 8 дм = 208 дм

20 м 8 мм = 20 008 мм

3. Розв'язування задач.

а) Задача № 263.

На дошці — скорочений запис задачі.

3 кг — 2 кг

12 кг - ?

Колективне складання плану її розв'язування.

1) У скільки разів 12 кг більше, ніж 3 кг?

2) Скільки кілограмів смаженої кави вийде з 12 кг сирої?

(Розв'язання. 1) 12 : 3 = 4(р.); 2) 2 · 4 = 8 (кг). Вираз: 2 • (12 : 3) = 8 (кг).)

б) Складіть задачі, обернені до даної.

в) Задача № 265.

Користуючись картою, учні знаходять відстані між різними населеними пунктами.

г) Цікаві задачі.

• Довжина колоди 6 аршинів. За 1 хвилину від цієї колоди відпилюють по 1 аршину. За скільки хвилин розпиляють колоду? (За 5 хвилин.)

• Дві селянки йшли до Києво-Печерської лаври. Обидві пройшли 60 верст. Скільки верст пройшла кожна з них, якщо вони йшли з однаковою швидкістю? (60 верст.)

• Хлопчик мав проїхати автобусом 20 км. На півдорозі він заснув. Коли прокинувся, то довідався, що залишилося їхати стільки, скільки кілометрів він проспав. Скільки кілометрів проспав хлопчик? (5 км.)

• За допомогою діаграми порівняйте найвищі вершини Карпат і Кримських гір — Говерлу і Роман-Кош.

Говерла Роман-КошIV. Підсумок уроку.

— У скільки разів 1 м більший від 1 дм; 1 мм?

1.

1) Запиши, скільки всього десятків у кожному з поданих чисел.

40 000; 6033; 302 175; 49 507.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

475 344; 43 024; 320 000; 4 015; 80 000.

3) Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

437 453; 60 310; 3 700.

2.

1) Запиши, скільки всього сотень у кожному з поданих чисел.

576 325; 60 110; 8 003; 322.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

824 600; 32 012; 540 000; 8 011; 90 000.

3) Обчисли.

700 · 1000 : 10 170 · 10 ·10

(320 – 15) • 100 (260 + 240) : 100

1.

1) Запиши, скільки всього десятків у кожному з поданих чисел.

40 000; 6033; 302 175; 49 507.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

475 344; 43 024; 320 000; 4 015; 80 000.

3) Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

437 453; 60 310; 3 700.

2.

1) Запиши, скільки всього сотень у кожному з поданих чисел.

576 325; 60 110; 8 003; 322.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

824 600; 32 012; 540 000; 8 011; 90 000.

3) Обчисли.

700 · 1000 : 10 170 · 10 ·10

(320 – 15) • 100 (260 + 240) : 100

1.

1) Запиши, скільки всього десятків у кожному з поданих чисел.

40 000; 6033; 302 175; 49 507.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

475 344; 43 024; 320 000; 4 015; 80 000.

3) Запиши числа у вигляді суми розрядних доданків.

437 453; 60 310; 3 700.

2.

1) Запиши, скільки всього сотень у кожному з поданих чисел.

576 325; 60 110; 8 003; 322.

2) Підкресли у кожному з поданих чисел клас тисяч.

824 600; 32 012; 540 000; 8 011; 90 000.

3) Обчисли.

700 · 1000 : 10 170 · 10 ·10

(320 – 15) • 100 (260 + 240) : 100

уроку_______ Дата_________Тема. Одиниці вимірювання маси. Задачі, які розв'язуються способом відношення (№№ 269-279).

Мета. Систематизувати знання учнів про одиниці вимірювання маси; формувати уміння замінювати одиниці вимірювання маси іншими; вправляти у розв'язуванні задач способом відношення.

Обладнання. Таблиця "Одиниці вимірювання маси", "Картки поточного та тематичного контролю знань".

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Виразити в метрах і сантиметрах.

14005 см; 35090 см; 610 см; 40375 см.

б) Вставити числа.

м = кмм;  см =  м  см;  мм =  м  мм.

в) Порівняти.

5 м 4 дм  5 м 40 см; 4 дм 8 см  5 дм;

7 км 680 м  7 км 068 м; 15 мм  1 см 5 мм.

3. Самостійна робота із "Карток поточного та тематичного контролю знань".

4. Усні обчислення.

а) Виконати дії.

7 см + 3 см 4 мм 7 см 9 мм + 3 см 6 мм

8 м 4 дм – 3 дм 9 км – 250 м

313 мм – 212 мм 5 м 3 дм - 1 м 9 дм

б) Знайти:

від 2 м; від 1 км; від 1 м; від 1 дм.

в) Цікаві задачі.

• Є давнє правило: довжина кроку людини дорівнює половині відстані від її очей до ступні. Тарас у такий спосіб знайшов, що довжина його кроку в середньому дорівнює 50 см. Скільки метрів пройшов Тарас, якщо він зробив 200 кроків? (100 метрів.)

• Десять телеграфних стовпів стоять у ряд. Відстань між двома сусідніми стовпами 50 м. Яка відстань між крайніми стовпами? (50 • 9 = 450 (м))II. Вивчення нового матеріалу.

1. Бесіда.

— Які одиниці маси ви знаєте?

— Як визначають масу предметів?

— Які гирі використовують для визначення маси предметів?

— Скільки грамів в 1 кг?

2. Пояснення.

— Для вимірювання маси великих вантажів використовують одиниці вимірювання маси — центнер і тонну.

Ви вже знаєте, що 1 ц дорівнює 100 кг. 1 тонна позначається скорочено 1 т і дорівнює 1000 кг.

1 центнер — це, приблизно, 2 мішки картоплі або 1 мішок з цукром.

1 тонна — маса автомашини "Москвич".

У давнину користувалися іншими мірами маси.

Народні міри маси

Золотник — 4г

Гривна — 400 г

Безмен — 1 кг

Пуд — 16 кг

Корець —1ц

Гилетка — 25 кг

Фунт — 400 г

— Що незвичного ви помітили?

— Ви знаєте, що грошова одиниця нашої країни — гривня.

У давнину гривна була ваговою і грошовою одиницею. Це був злиток срібла, маса якого дорівнювала 1 фунт. Майже 200 років тому гривну почали розрубувати. Новий злиток одержав назву "руб". Пуд як одиницю маси ввели в XII ст., слово "пуд" означає "вага" або "важкий".

— Назвіть міру, більшу, ніж 1 г, але меншу, ніж 1 кг (золотник, гривна, фунт); більшу, ніж 1 кг, але меншу, ніж 1 ц (гилетка, пуд).

3. Первинне закріплення.

а) Вправа № 269.

б) Задачу № 270 розв'язують з коментуванням.

— Щоб дізнатися, яка маса меду, потрібно від загальної маси відняти масу банки. Отже, 1000 – 300 = 700 (г).

в) Задача № 271.

1 ц = 100 кг

3т500 кг = 3500 кг = 35ц. Маса одного мішка цукру — 1 ц.

г) Завдання №№ 272 - 273 з коментуванням.

Фізкультхвилинка.

ІІІ. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач.

а) Задача № 274.

Після аналізу задачі та складання плану розв'язування записують розв'язання виразом: (2 • (600 : 3) = 400 (ц) = 40 (т).)

б) Задача № 275.

(Розв'язання.

1) 5000 — 1000 = 4000 (л) — залишилося у двох цистернах;

2) 4000 : 2 = 2000 (л) — стало у кожній цистерні;

3) 2000 + 1000 = 3000 (л) — було в першій цистерні спочатку;

4) 3000 – 1000 = 2000 (л) - було в другій цистерні.)

в) Задача № 277*.

15 л – 12 кг 300 г

60 л - ?

План розв'язування.

1) Яка маса одного літра гасу?

2) Яка маса 60 л гасу?

(Розв'язання. 12 кг 300 г = 12300 г

12300: 15 · 60 = 49200 (г) = 49 кг 200 г)

— Розв'яжіть задачу іншим способом. (12300 · (60 : 15) = 49200 (г))

2. Самостійна робота. Виконання завдання № 276.

Варіант 1 — вирази, записані у верхньому рядку.

Варіант 2 — вирази, записані у нижньому рядку.

3. Цікаві вправи.

• Йшли пустелею два віслюки. Один ніс у мішку 5 пудів солі, другий — 5 пудів вати. Було дуже жарко. Віслюки втомилися і, побачивши річку, разом з мішками полізли у воду. Після купання пішли далі. В одного віслюка поклажа стала легшою, а в другого — важчою. Чому? (Сіль розчинилася, а вата увібрала в себе вологу.)

• Скільки кубиків зрівноважать брусок?

(Відповідь: 2 кубики.)

• Маса яйця страуса 1 кг 500 г, а курячого яйця — 60 г. На скільки грамів маса яйця страуса більша від маси курячого яйця? (На 1кг 440 г.)

• Маса слонихи 6 т, а її дитинча у 5 разів легше. Яка маса слоненяти? (1200 кг, або 1 т 200 кг.)IV. Підсумок уроку.

— Скільки кілограмів у 1 т; 5 ц; 8 ц 16 кг; 120 т?


уроку_______ Дата_________

Тема. Заміна одних одиниць вимірювання довжини та маси іншими. Розв'язування задач (№№ 280-288).

Мета. Формувати в учнів уміння замінювати одні одиниці вимірювання довжини та маси іншими; вправляти у розв'язуванні задач, знаходженні значень виразів.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Виразіть в кілограмах: 20 т 007 кг; 900 000 г; 8 ц 13 кг.

б) Виразіть у грамах: 60 кг; 3 кг 060 г; 52 кг.

в) Виразіть у центнерах: 9000 кг; 70 т 6 ц; 1200 кг.

г) Заповніть пропуски: 4831 м =  км  м; 7322 кг =  т  кг.

3. Картки для опитування.

1.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

705 м =  см 5080 м =  км  м

515т = ц 5020 мм =  м мм

705 кг = цкг 515 мм =  дм  mm

2) Розв'яжи задачу.

Маса порожньої банки 500 г. Вона вміщує 3 кг соку. Яка маса чотирьох банок із соком?

(Розв'язання.

1) 705 м = 70500 см; 5080 м = 5 км 080 м;

515 м = 5150 ц; 5020 мм = 5 м 020 мм;

705 кг = 7 ц 05 кг; 515 мм = 5 дм 15 мм.

2) 4 · (3кг + 500 г) = 14000 г = 14 кг.)

2.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

3 ц 25 кг =  кг 1025 мм = м мм

2 м 08 см =  см 45 ц =  т  ц

1025 кг =  т  кг 624 т =  ц

2) Розв'яжи задачу.

В одному бідоні було 150 кг меду, а в другому — 180 кг. Увесь мед розлили в банки, по 3 кг в кожну. Скільки використали банок?

(Розв'язання.

1) 3ц 25 кг = 325кг; 1025мм = 1 м 25мм;

2м 08см = 208см; 45ц = 4т 5ц;

1025кг = 1 т 25кг; 624т = 6240ц.

2) (150 + 180) : 3 = 110 (б.))

4. Усні обчислення,

а) Гра "Мовчанка".б) Математичний диктант.

• 90 кг буряків розклали порівну в 5 ящиків. Скільки кілограмів буряків в одному ящику? (18 кг.)

• В один ящик вміщується 7 кг моркви. Скільки потрібно ящиків, щоб помістити 42 кг моркви? (6 ящ.)

• 45 кг яблук розклали у 5 ящиків. Скільки кілограмів яблук можна розкласти у 10 таких ящиків? (90 кг.)

• Невідоме число зменшили у 100 разів і одержали 240. Записати невідоме число. (24 000.)II. Розвиток математичних знань.

1. Самостійне виконання завдань №№ 280—281 з подальшою взаємоперевіркою.

2. Колективне розв'язування нерівностей (№ 282).

3. Завдання № 283 виконують самостійно за варіантами.

Варіант 1 — вирази, записані у верхньому рядку.

Варіант 2 — вирази, записані у нижньому рядку.

4. Розв'язування задач.

а) Під час аналізу задачі № 284 на дошці виконують короткий запис у таблиці.


Маса вишень

В одному ящику

Кількість ящиків

І д.

ІІ д.


16 кг

19 кг


7 кг

?

Самостійне розв’язання задачі. (Розв'язання: (16 + 19) : 7 = 5(ящ.).)

— Складіть обернену задачу і розв'яжіть її. Обернена задача.


Маса вишень

В одному ящику

Кількість ящиків

Ід.

II д.


16 кг

19 кг


?

5

(Розв'язання: (16 + 19) : 5 = 7 (кг).)

— Які ще обернені задачі можна скласти?

б) Задача № 285.

Вказівка. Приймемо 8000 кг цементу за 1 частину. (Розв'язання.

1) 8000 · 2= 16 000 (кг) — потрібно піску;

2) 8000 · 4 = 32 000 (кг) — потрібно щебеню.)

в) Усне розв'язування задачі № 286.

(Відповідь: протяжність території України із Заходу на Схід 1300 км, а із Півночі на Південь — 900 км.)

г) Задача № 287*.

— Розв'яжіть задачу за поданим планом.

План розв'язування

1) Скільки літрів молока дала б корова за два удої, якби вранці вона давала молока стільки, скільки увечері?

2) Скільки літрів молока дала корова увечері?

3) Скільки літрів молока дала корова вранці?

(Розв'язання: 1) 25 — 3 = 22 (л);

2) 22 : 2 = 11 (л);

3) 11 +3 = 14 (л).)

III. Підсумок уроку.

— Назвіть номери величин, які рівні між собою.

1) 15020 м 5) 4 кг 040 г 9) 6000 кг

2) 4040 г 6)25 м 2 дм 10) 15 км 020 м

3) 2310 дм 7) 90 000 кг 11) 252дм

4) 6 т 8) 231м 12) 90 т


1.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

705 м =  см 5080 м =  км  м

515т = ц 5020 мм =  м мм

705 кг = цкг 515 мм =  дм  mm

2) Розв'яжи задачу.

Маса порожньої банки 500 г. Вона вміщує 3 кг соку. Яка маса чотирьох банок із соком?

2.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

3 ц 25 кг =  кг 1025 мм = м мм

2 м 08 см =  см 45 ц =  т  ц

1025 кг =  т  кг 624 т =  ц

2) Розв'яжи задачу.

В одному бідоні було 150 кг меду, а в другому — 180 кг. Увесь мед розлили в банки, по 3 кг в кожну. Скільки використали банок?

1.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

705 м =  см 5080 м =  км  м

515т = ц 5020 мм =  м мм

705 кг = цкг 515 мм =  дм  mm

2) Розв'яжи задачу.

Маса порожньої банки 500 г. Вона вміщує 3 кг соку. Яка маса чотирьох банок із соком?

2.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

3 ц 25 кг =  кг 1025 мм = м мм

2 м 08 см =  см 45 ц =  т  ц

1025 кг =  т  кг 624 т =  ц

2) Розв'яжи задачу.

В одному бідоні було 150 кг меду, а в другому — 180 кг. Увесь мед розлили в банки, по 3 кг в кожну. Скільки використали банок?

1.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

705 м =  см 5080 м =  км  м

515т = ц 5020 мм =  м мм

705 кг = цкг 515 мм =  дм  mm

2) Розв'яжи задачу.

Маса порожньої банки 500 г. Вона вміщує 3 кг соку. Яка маса чотирьох банок із соком?

2.

1) Заповни пропуски так, щоб рівності були правильними.

3 ц 25 кг =  кг 1025 мм = м мм

2 м 08 см =  см 45 ц =  т  ц

1025 кг =  т  кг 624 т =  ц

2) Розв'яжи задачу.

В одному бідоні було 150 кг меду, а в другому — 180 кг. Увесь мед розлили в банки, по 3 кг в кожну. Скільки використали банок?

уроку_______ Дата_________

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка