№ уроку Тема уроку Нумерація трицифрових чисел. Табличне множення. Задачі на зведення до одиниці (№№1-9)Сторінка9/12
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.77 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема. Одиниці вимірювання часу. Розв'язування задач (№№ 290-300).

Мета. Систематизувати уявлення учнів про одиниці вимірювання часу; закріплювати уміння учнів переходити від одних одиниць вимірювання величин до інших.

Обладнання. Макет годинника; таблиця усних обчислень; "Картки поточного та тематичного контролю знань".

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

Виконати завдання із "Карток поточного та тематичного контролю знань".

3. Усні обчислення.

Гра "Естафета".

І команда II команда

900 – 350:10 730 + 200:10

120 : 3 : 2 160 : 4 • 3

(10 000 – 5 000) : 100 (15 000 – 10 000) : 10

360 : 6 • 5 480 : 8 • 3

2000 • 3 : 1000 800 • 100 : 2

(865; 20; 50; 300; 6.) (750; 120; 500; 180; 40 000.)II. Повторення вивченого про одиниці вимірювання часу.

1. Опрацювання вправи № 290.

2. Перетворення одиниць вимірювання часу (№ 291).

1 хв = 60 с, отже: 2 хв = 60 • 2 = 120 с;

3 хв 12 с = 192 с;

1 год = 60 хв, отже: 4 год = 60 • 4 = 240 хв;

300 с = 50 хв;

1 доба = 24 год, отже: 3 доби = 24 • 3 = 72 год;

180 хв = 180: 60 = 3 год.

3. Розв'язування задач №№ 292—293 з коментуванням.

До задачі № 293 виконують графічне зображення.

(Розв'язання: 65 + 50 = 115 (км).)

4. Виконання вправи № 294.

За моделлю годинника повторити ціну поділок для великої і малої стрілок.

5. Вправу № 296 виконують самостійно з подальшою взаємоперевіркою.

6. Цікаві задачі.

• В один кінець ставка човен доплив за 80 хв, а назад — за 1 год 20 хв. В який кінець ставка човен плив довше? (Човен витратив однаковий час: 1 год 20 хв = 80 хв.)

• О тринадцятій годині з чвертю хлопчик пішов у крамницю. О чотирнадцятій без чверті він повернувся. Скільки часу хлопчика не було вдома? (30 хв.)

• Учень готує уроки в середньому 1 год 20 хв. Скільки часу витрачає він на приготування уроків за 4 тижні? (6 робочих днів у тижні; 4 тижні — 24 робочі дні; отже, 80-24= 1920 (хв) = 32 (год).)

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування рівнянь і нерівностей (№ 297).

2408 – х = 957 х – 5450 = 9758 10 – х > 5

(х = 1451) (х = 15208) (х = 4; 3; 2; 1)

2. Задача № 295.

Розв'язання. 3 • (120 : 4) = 90 (кг).

3. Задача № 298*.

Щоб розв'язати задачу, замінимо більші одиниці вимірювання довжини меншими. 10 м = 1000 см; 7 м = 700 см. (Розв'язання.

1) 1000 : 8 = 125 (см);

2) 700: 5 = 140 (см);

3) 140 - 125 = 15 (см).)

(Відповідь: відрізки семиметрової колоди довші.)IV. Підсумок уроку.

— Виконайте перетворення.

2 хв 10 с =  с 3 доби =  год

4 год 15 хв =  хв 180 хв =  год


уроку_______ Дата_________

Тема. Тематичне опитування. Контроль навчальних досягнень учнів з теми "Шестицифрові числа. Одиниці вимірювання величин".

Мета. Перевірити знання нумерації шестицифрових чисел, обчислювальні навички та вміння розв'язувати задачі, порівнювати та перетворювати одиниці вимірювання величин.

Варіант 1

1. Виконати завдання.

а) Записати число 230 608 у вигляді суми розрядних доданків.

б) Записати число, яке складається із 36 одиниць другого класу і 4 одиниць першого класу.

в) 32 збільшити у 1000 разів.

г) 80 000 зменшити у 100 разів.

2. Заповнити пропуски так, щоб рівності були правильними.

2 км 500 м =  м; 708 кг =  ц  кг;

4дм8см =  мм; 18 т 10 кг =  кг.

3. Порівняти одиниці вимірювання величин.

4 м  4000 см; 37 м 480 см  37 м 408 см;

7 т 5 ц  7 т 50 кг; 25 мм  2 дм 4 мм.

4*. Знайти значення виразів.

520 – 20 · 3; 540 : 36; 1 т : 5;

(630 + 90) : 3; 28 · 23; 3 м – 10 см.

5*. Розв'язати задачу.

Довжина прямокутника становить 6 см, а ширина — у 2 рази коротша. Знайти периметр цього прямокутника.6**. Розв'язати задачу.

В ящики по 10 кг і 5 кг розклали 400 кг огірків. Ящиків місткістю 5 кг було 24. Скільки знадобилося ящиків місткістю 10 кг?7*. Розв'язати задачу.

До двоцифрового числа дописали зліва цифру 4. На скільки збільшилося це число?8*. Розв'язати задачу.

Тетянка і Миколка зірвали разом 112 горіхів. Після того, як вони з'їли порівну горіхів, у Тетянки залишилося 62 горіхи, а в Миколки — 26. Скільки горіхів зірвав Миколка?Розв'язання

1. а) 230608 = 200 000 + 30 000 + 600 + 8;

б) 36 004;

в) 32 000;

г) 800.

2. 2 км 500 м = 2500 м; 708 кг = 7 ц 08 кг;4 дм 8 см = 480 мм; 18 т 10 кг = 18 010 кг.

3. 4 м < 4000 см; 37 м 480 см > 37 м 408 см;

7 т 5 ц > 7 т 50 кг; 25 мм < 2 дм 4 мм.

4*. 520 – 20 • 3 = 460; 540 : 36 = 15; 1 т : 5 = 2 ц;

(630 + 90) : 3 = 240; 28 • 23 = 644; 3 м – 10 см = 290 см.

5*. (6 + 6 : 2) · 2 = 18 (см)

6**. (400 – 5 · 24) : 10 = 28 (ящ.)

7*. Число збільшилося на 400.

8*. 1) 62 + 26 = 88 (г.) - залишилося;

2) 112 - 88 = 24 (г.) - з'їли діти;

3) 24 : 2 = 12 (г). — з'їв Миколка;

4) 26 + 12 = 38 (г.) — зірвав Миколка.Варіант 2

1. Виконати завдання.

а) Записати число 802 026 у вигляді суми розрядних доданків.

б) Записати число, яке складається із 50 одиниць другого класу і 2 одиниць першого класу.

в) 520 збільшити у 1000 разів.

г) 9000 зменшити у 100 разів.

2. Заповнити пропуски так, щоб рівності були правильними.

5080 м =  км  м; 3 дм 2 см =  мм;

3 ц 25 кг =  кг; 1025 кг = т кг.

3. Порівняти одиниці вимірювання величин.

10м 9дм  10 м 10 см; 30 км 100 м  31 000 м;

45 ц  5 т 4 ц; 7 т 5 ц  7 т 500 кг.

4*. Знайти значення виразів.

140 + 70 · 3; 7 68 : 12; 1 км: 4;

(540 + 80) : 4; 32 · 24; 1т – 200 кг.

5*. Розв'язати задачу.

Ширина прямокутника становить 4 см, а довжина — у 3 рази довша. Знайти периметр цього прямокутника.6*. Розв'язати задачу.

Із 9 кг вершків отримали 2 кг масла. Скільки кілограмів масла можна отримати із 108 кг вершків?7*. Розв'язати задачу.

До двоцифрового числа дописали зліва цифру

7. На скільки збільшилося це число?

8*. Розв'язати задачу.

Іринка і Сашко зірвали разом 116 яблук. Після того, як вони з'їли порівну яблук, в Іринки залишилося 63 яблука, а в Сашка — 25. Скільки яблук зірвав Сашко?Розв'язання

1. а) 802 026 = 800 000 + 2 000 + 20 + 6;

б) 50 002;

в) 520 000;

г)90.

2. 5080 м = 5 км 80 м; 3 дм 2 см = 320 мм;3 ц 25 кг = 325 кг; 1025 кг = 1 т 25 кг.

3. 10 м 9 дм > 10 м 10 см; 30 км 100 м < 31 000 м;

45ц<5т4ц; 7т5ц = 7т 500 кг.

4*. 140 + 70 · 3 = 350; 768 : 12 = 64; 1 км : 4 = 250 м;

(540 + 80) : 4 = 155; 32 • 24 = 768; 1 т - 200 кг = 800 кг.

5*. (4 + 4 • 3) • 2 = 32 (см)

6**. 2 • (108 : 9) = 24 (кт)

7*. Число збільшилося на 700.

8*. 1) 63 + 25 = 88 (ябл.) — залишилося;

2) 116 - 88 = 28 (ябл.) — з'їли діти;

3) 28 : 2 = 14 (ябл.) — з'їв Сашко;

4) 14 + 25 = 39 (ябл.) — зірвав Сашко.

уроку_______ Дата_________

Тема. Аналіз тематичного опитування. Додавання натуральних чисел. Закони додавання. Задачі, які розв'язуються додаванням (№№ 301—308).

Мета. Проаналізувати допущені під час тематичного опитування помилки та організувати роботу над ними; узагальнити уявлення учнів про дію додавання та її закони, а також задачі на додавання та способи їх розв'язування.

Обладнання. Схеми задач; демонстраційний матеріал.

Зміст уроку

І. Аналіз тематичного опитування.

1. Загальна характеристика результатів тематичного опитування.

2. Аналіз помилок та виконання відповідних завдань.

а) Вправи для учнів, які успішно впоралися із завданнями тематичного опитування.

Задачі.

• На двох острівцях сиділо 105 чайок, причому на одному з них було на 13 чайок більше, ніж на другому. Скільки чайок сиділо на кожному острівці окремо?(Розв'язання: 1) 105 -13 = 92 (ч.); 2) 92:2 = 46 (ч.); 3) 46+ 13 = 59 (ч.)

• Під однаковими буквами заховані однакові цифри. Відновіть записи.

АБ4  Б = 70А А3А  6 = ББ22

(Розв'язання: 234 · 3= 702; 737 · 6 = 4422.)II. Вивчення нового матеріалу.

1. Самостійне опрацювання учнями тексту вправи № 301 за частинами.

2. Бесіда за прочитаним.

— Продемонструйте застосування переставного закону дії додавання за допомогою наочності.— Як сполучний закон додавання може полегшити обчислення виразу:

70 + 160 + 40 + 125 + 5?

((160 + 40) + (125 + 5) + 70)

3. Первинне закріплення. Вправа № 302.

Фізкультхвилинка.III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування задач (№ 303).

— Прочитайте задачі.

— Які з поданих задач розв'язуються дією додавання?

— Розв'яжіть ці задачі.

(1)8 + 5 = 13 (дм); 3)8 + 4 = 12 (л.); 4)2 + 3 = 5 (кг).)

2. Фронтальне виконання завдань №№ 304—305.

— Поясніть, як виконали додавання кількох доданків (№ 305).

356 + 49 + 188 = 593; 107 + 285 + 74 + 399 = 865.

3. Самостійна робота.

а) Варіант 1 — розв'язати задачу №306.

б) Варіант 2 — розв'язати задачу № 307.

в) Варіант 3 — обчислити суми.

107 + 188 = 235 + 184 = 399 + 246 = 448 + 233 =

Розв'язання

а) Задача № 306. 245 + (245 + а);

Якщо а = 78, то 245 + (245 + 78) = 568 (км).

б) Задача № 307.

42 + (42 + 89) = 173 (км)

в) 295, 419, 645, 681IV. Підсумок уроку.

— Виконайте дії, застосовуючи переставний та сполучний закони.

54 + 249+ 16 (= 319);

35 + 170 + 30 + 225 ( = 460).

уроку_______ Дата_________

Тема. Дія віднімання. Правило віднімання суми від числа. Задачі, які розв'язуються відніманням (№№ 309-316).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про дію віднімання, закріпити вміння розв'язувати задачі на віднімання; повторити прийоми письмового віднімання трицифрових чисел.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; схема задачі.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Обчислити зручним способом.

3 + 26 + 47 + 4 + 40; ( = 120) 370 + 40 + 130; ( = 540)

255 + 1 + 19 + 15. ( = 290)

б) Виконати дії письмово.

664 + 336; 352 + 268; 627 + 296.

3. Усні обчислення, а)

Доданок

1500

34500

245000

2140

7000

125

Доданок

500

75

6

60

830

125

Сума


(2000;

34575;

245006;

2200;

7830;

250.)

б) Задачі.

• Слон заввишки 3 м 5 дм, а жирафа — на 8 дм вища. Знайдіть висоту жирафи. (4 м 3 дм.)

• Кінь заввишки 1 м 2 дм, а верблюд — на 60 см вищий. Яка висота верблюда? (1 м 8 дм.)

• Найменша пташка наших лісів — корольок. Маса його тіла становить частину 1 кг. Яка маса королька? (5 г.)

• Довжина новонародженого кенгурятка становила 1 см 5 мм, а дорослий кенгуру у 100 разів більший. Який ріст дорослого кенгуру? (1 м 50 см.) II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа.

— З прикладу на додавання складіть два приклади на віднімання.

24 + 16 = 40 40-24= 16; 40 - 16 = 24.

2. Робота над завданням № 310.

Учні самостійно читають текст частинами.

3. Бесіда за прочитаним. Закріплення.

— Як називаються числа при відніманні?

— Як застосувати послідовність чисел при відніманні?

— Покажіть на прикладі, як можна віднімати від числа суму: 26 — (5 + 9).

— Виконайте віднімання частинами:

43 – 9 = 43 – (3 + 6) = (43 – 3) – 6 = 40 – 6 = 34.

4. Виконання завдання № 311.

— Які з поданих задач розв'язуються дією віднімання? (Перша, друга, четверта, п'ята, шоста.)

— Запишіть розв'язання цих задач.

( 1) 800 – 70 = 730 (г); 2) 36 – 22= 14 (кг); 4) 40 – 8 = 32;

5) а - b; 80 – 65 = 15 (л); 6) 80 – 20 = 60.)

Фіжультхвилинка.III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 312 (самостійно).

2. Виконання завдання № 313 (з коментуванням).

3. Розв'язання задачі № 314. (Розв'язання: 818 – (950 – 818) = 686 (кг).)

— Змініть числа у задачі так, щоб у відповіді одержати менше число.

IV. Підсумок уроку.

— Як від числа відняти суму?

42 – (9 + 6) = (42 – 9) – 6 = 27

— Відніміть частинами: 47 — 9.

47 – 9 = 47 – (7 + 2) = (47 – 7) – 2 = 40 – 2 = 38

уроку_______ Дата_________Тема. Письмове додавання і віднімання багатоцифрових чисел (№№ 317—323).

Мета. Ознайомити учнів з прийомами письмового додавання і віднімання багатоцифрових чисел у межах мільйона; закріплювати вміння учнів розв'язувати задачі та рівняння.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; "Картки поточного та тематичного контролю знань"; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

Виконання завдань із "Карток поточного та тематичного контролю знань"

3. Усні обчислення.

а) Обчислити "ланцюжок". >б) Математичний диктант.

• Знайти суму чисел: 510 і 240; 335 і 303.

• Знайти різницю чисел: 800 і 150; 930 і 310.

• Суму чисел 250 і 800 зменшити у 10 разів.

• Різницю чисел 380 і 200 збільшити у 100 разів. (750; 640; 650; 620; 105; 18000.)II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовча вправа. Виконання завдання № 317.

Учні перевіряють, чи правильно розв'язано приклади.

2. Самостійне опрацювання нового матеріалу.

— Виконайте дії з поясненням.

1352 – 809 = 2861 27352 – 14803 = 12549

3. Первинне закріплення.

а) Виконання дій з поясненням (№ 318 (1)).

б) Обчислення значень буквених виразів (№ 318 (2)).

Фізкультхвилинка.

III. Розвиток математичних знань.

1. Розв'язування рівнянь (№ 319). Завдання виконують з коментуванням.

(х = 730341; х = 65889.)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 320.

— Розгляньте скорочений запис задачі.

Було — ?

Вивезли — 7250 кг

Залишилося — ?, на 3240 кг менше, ніж вивезли

— Складання плану розв'язування задачі.

1) Скільки кілограмів картоплі залишилося в овочесховищі?

2) Скільки кілограмів картоплі було в овочесховищі?

Вираз: (7250 + (7250 - 3240) = 11260 (кг).)

б) Творча робота над задачею № 320.

— Змініть умову задачі так, щоб першою дією була дія додавання.

— Складіть і розв'яжіть задачу, обернену до даної.

в) Задача № 321.

22 кг — 5 кг

? - 75 кг

1) 75 : 5 =  (р.);

2)  •  = (кг).

— Закінчіть розв'язання задачі. Поясніть розв'язання.

(Відповідь: потрібно 330 кг насіння, щоб одержати 75 кг олії.)

IV. Підсумок уроку.


  • Обчисліть:

3548 – 1929 = 50039 + 43824 =
уроку_______ Дата_________

Тема. Перевірка віднімання додаванням. Складені задачі, розв'язання яких опирається на правило знаходження невідомого доданка (№№ 324 - 330).

Мета. Узагальнити уявлення учнів про зв'язок дій віднімання і додавання; вчити розв'язувати задачі на знаходження невідомого доданка.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Обчислити.

38090 – 24516 = 4533 + 4275 = (13574; 8808.)

б) Розв'язати задачу.

На елеваторі було 1708 ц пшениці і 675 ц жита. Привезли ще 357 ц зерна. Скільки всього центнерів зерна стало на елеваторі?

(Розв'язання: 1708 + 675 + 357 = 2740 (ц).)

3. Картки для опитування.

1.

1) Обчисли.

4137 + 541; 73051 -4645.

2) Розв'яжи задачу.

В одному будинку живе 1017 мешканців, а в другому — на 239 мешканців менше. Скільки мешканців у двох будинках разом? (Відповідь:

1) 4678; 68406.

2) 1017+ (1017 - 239) = 1795 (м.).)

2.

1) Обчисли.

84 238 + 1629; 91082 - 3596.

2) Розв'яжи задачу.

Фермер відправив у місто 1584 кг смородини, а вишень — на 974 кг більше. Скільки всього кілограмів ягід відправив фермер у місто?

(Відповідь: 1) 85867; 87486.

2) 1584 + (1584 + 974) = 4142 (кг).)

4. Усні обчислення.

а) Задачі.

• Покупець попросив зважити 600 грамів цукерок двох сортів в один кульок. Продавець зважив 320 г цукерок першого сорту. Скільки грамів цукерок другого сорту треба покласти у кульок, щоб дістати потрібну масу? (280 г.)

• Щоб зрівноважити терези, на одній шальці яких стояла гиря масою 1 кг, а на другій лежали горіхи, продавець поклав біля горіхів гирю масою 200 г. Знайдіть масу горіхів. (800 г.)

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Самостійне опрацювання нового матеріалу.

— Розгляньте записи.

Якщо 9 – 3 = 6, то 6 + 3 = 9;

якщо 815 – 112 = 703, то 703 + 112 = 815;

якщо а – b = с, то b + с = а.

— Поясніть записи. Спробуйте сформулювати правило перевірки віднімання додаванням.

— Якщо а + b = с, то с — а = b.

Отже, якщо при відніманні від суми одного з доданків дістанемо другий доданок, то додавання виконане правильно.

2. Первинне закріплення.

Виконання вправи № 324.

Фізкультхвилинка.III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання завдання № 325.

(Результати обчислень: 51673; 53669; 75302; 38416.)

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 326.

— Прочитайте задачу. Розгляньте скорочений запис задачі.

— Що означає число 10480? 8350? 6180?

— Розгляньте вирази 10480 — 8350 і 10480 — 6180, складені за умовою задачі. Поясніть, про що дізнаємося, обчисливши значення даних виразів.

Висновок. Якщо від суми трьох доданків віднімемо суму двох з них, то знайдемо третій доданок.

б) Задача № 327.

— Складемо скорочений запис задачі.

— Розв'яжіть задачу за поданим планом.

1) Скільки літрів пального у другій цистерні?

2) Скільки літрів пального у третій цистерні?

(Розв'язання. 1) 10720 — 7870 = 2850 (л) — у другій цистерні;

2) 6020 — 2850 = 3170 (л) — у третій цистерні.) в) Складання задачі.

— Складіть задачу про рибу за скороченим записом.

— Чи буде правильною умова задачі, якщо замість 800 г поставити число 1200 г? (Ні.)

г) Задача № 328.

Учні з високим та достатнім рівнем знань працюють самостійно. Учням із середнім та початковим рівнем знань надається допомога.

— Продовжіть розв'язання задачі.

1) 18600 - 2600 = (к.);

2)  : 2 =  (к.);

3)  +  = (к.).

(Відповідь: на першій баржі було 10600 кавунів, а на другій — 8000 кавунів.)

IV. Підсумок уроку.

— Як перевірити віднімання додаванням?

— Перевірте, чи правильно виконано додавання. 50736 + 26328 = 77064

1.

1) Обчисли.

4137 + 541; 73051 -4645.

2) Розв'яжи задачу.

В одному будинку живе 1017 мешканців, а в другому — на 239 мешканців менше. Скільки мешканців у двох будинках разом?

2.

1) Обчисли.

84 238 + 1629; 91082 - 3596.

2) Розв'яжи задачу.

Фермер відправив у місто 1584 кг смородини, а вишень — на 974 кг більше. Скільки всього кілограмів ягід відправив фермер у місто?

1.

1) Обчисли.

4137 + 541; 73051 -4645.

2) Розв'яжи задачу.

В одному будинку живе 1017 мешканців, а в другому — на 239 мешканців менше. Скільки мешканців у двох будинках разом?

2.

1) Обчисли.

84 238 + 1629; 91082 - 3596.

2) Розв'яжи задачу.

Фермер відправив у місто 1584 кг смородини, а вишень — на 974 кг більше. Скільки всього кілограмів ягід відправив фермер у місто?

1.

1) Обчисли.

4137 + 541; 73051 -4645.

2) Розв'яжи задачу.

В одному будинку живе 1017 мешканців, а в другому — на 239 мешканців менше. Скільки мешканців у двох будинках разом?

2.

1) Обчисли.

84 238 + 1629; 91082 - 3596.

2) Розв'яжи задачу.

Фермер відправив у місто 1584 кг смородини, а вишень — на 974 кг більше. Скільки всього кілограмів ягід відправив фермер у місто?

1.

1) Обчисли.

4137 + 541; 73051 -4645.

2) Розв'яжи задачу.

В одному будинку живе 1017 мешканців, а в другому — на 239 мешканців менше. Скільки мешканців у двох будинках разом?

2.

1) Обчисли.

84 238 + 1629; 91082 - 3596.

2) Розв'яжи задачу.

Фермер відправив у місто 1584 кг смородини, а вишень — на 974 кг більше. Скільки всього кілограмів ягід відправив фермер у місто?

уроку_______ Дата_________Тема. Знаходження різниці, коли зменшуване містить кілька нулів. Розв'язування задач (№№ 331-337).

Мета. Ознайомити учнів з випадком віднімання багатоцифрових чисел, коли зменшуване містить кілька нулів; закріплювати уміння виконувати перевірку дій додавання і віднімання, розв'язувати задачі.

Обладнання. Таблиця усних обчислень; картки для опитування; схеми задач; сигнальні картки.

Зміст уроку

І. Контроль, корекція і закріплення знань.

1. Перевірка домашнього завдання.

2. Завдання для опитування.

а) Розв'язати з перевіркою.б) Скласти і розв'язати задачу за скороченим записом.

3. Картки для опитування.

1.

1) Обчисли і виконай перевірку.

607 342 + 87 308 56 704 – 23 766

2) Розв'яжи задачу.

Із трьох ділянок зібрали 12 т 646 кг картоплі. З перших двох зібрали по З т 450 кг. Скільки кілограмів картоплі зібрали з третьої ділянки? (Розв 'язання: 12646 - 3450 • 2 = 5746 (кг).)

2.

1) Обчисли і виконай перевірку.

508 543 + 86 707 78 507 - 17 686

2) Розв'яжи задачу.

У магазин привезли 1 т 650 кг крупів. Першого і другого дня продали 1570 кг крупів, а другого і третього — 612 кг. Скільки кілограмів крупів продавали кожного дня?

(Розв'язання.

1) 1650 — 1570 = 80 (кг) — продали третього дня;

2) 612 — 80 = 532 (кг) — продали другого дня;

3) 1570 — 532 = 1038 (кг) — продали першого дня.)

4. Усні обчислення.

а) Гра "Урівноваж терези".

(800 - 220 = 590- 10) (345 + 250 = 695- 100) (1200:100 = 2200:100-10)

б) Гра "Знайди відповідь".

На дошці — таблиці із завданнями та відповідями. Двоє учасників гри за сигналом учителя знаходять значення виразу, який записано зліва, і обводять його.(Результати: 1) 440; 2500; 903; 100. 2) 1660; 510; 6000; 732.)

в) Вправа № 331.

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Підготовчі вправи.

а) 1 дес. – 1 од. = 9 од.; 1 сот. – 1 од. = o;

1 сот. – 1 дес. = o; 1 тис. – 1 дес. = 

1 тис. – 1 од. =  1 тис. – 1 сот. = .

б) 10 – 1 30 – 1

100 – 1 300 – 1

1000 – 1 3000 – 1

10000 – 1 30000 – 1

2. Пояснення.

— Розглянемо приклад.

3000 – 296 = 2704 (письмово)

3. Первинне закріплення.

Виконання завдання № 332.

Першу частину завдання виконують усно, а другу — письмово з коментуванням.

Фізкультхвилинка.III. Розвиток математичних знань.

1. Виконання дій з перевіркою (№ 333). Завдання учні виконують самостійно.

2. Розв'язування задач.

а) Задача № 334.

На дошці — скорочений запис задачі.

— Розв'яжіть задачу з поясненням.

(Розв'язання.

1) 4603 – 2978 = 1625 (авт.);

2) 3093 – 1625 = 1468 (авт.);

3) 2978 – 1468 = 1510 (авт.).)

— Здійснимо перевірку розв'язання задачі:

б) Задача № 335 (самостійно)

Вказівка. Знайти довжину частин дроту у випадку, коли ці частини рівні. (Відповідь: довжина більшої частини дроту 90 м.)

в) Задача.

Маса яйця курки разом з яйцем пінгвіна — 450 г. Маса яйця пінгвіна разом з яйцем страуса — 2400 г, а всі три яйця разом мають масу 2450 г.

— Що означають вирази: 2450 – 450; 2400 – 2000?

— Поставте запитання до задачі так, щоб вона розв'язувалася цими двома діями.

— Визначте масу кожного яйця окремо.

(Відповідь: маса яйця страуса 2 кг; маса яйця пінгвіна 400 г; маса яйця курки 50 г.)

г) Задача

За три дні в магазині продали 950 м тканини. За перший день продали 420 м, а за другий — 230 м тканини. Скільки метрів тканини продали третього дня?

(Відповідь: третього дня продали 300 м тканини.)IV. Підсумок уроку.

— Виконайте дії з перевіркою.

10006 – 329 =

2500 – 1298 =

5000 – 964 =
1.

1) Обчисли і виконай перевірку.

607 342 + 87 308 56 704 – 23 766

2) Розв'яжи задачу.

Із трьох ділянок зібрали 12 т 646 кг картоплі. З перших двох зібрали по З т 450 кг. Скільки кілограмів картоплі зібрали з третьої ділянки?

2.

1) Обчисли і виконай перевірку.

508 543 + 86 707 78 507 - 17 686

2) Розв'яжи задачу.

У магазин привезли 1 т 650 кг крупів. Першого і другого дня продали 1570 кг крупів, а другого і третього — 612 кг. Скільки кілограмів крупів продавали кожного дня?

1.

1) Обчисли і виконай перевірку.

607 342 + 87 308 56 704 – 23 766

2) Розв'яжи задачу.

Із трьох ділянок зібрали 12 т 646 кг картоплі. З перших двох зібрали по З т 450 кг. Скільки кілограмів картоплі зібрали з третьої ділянки?

2.

1) Обчисли і виконай перевірку.

508 543 + 86 707 78 507 - 17 686

2) Розв'яжи задачу.

У магазин привезли 1 т 650 кг крупів. Першого і другого дня продали 1570 кг крупів, а другого і третього — 612 кг. Скільки кілограмів крупів продавали кожного дня?

1.

1) Обчисли і виконай перевірку.

607 342 + 87 308 56 704 – 23 766

2) Розв'яжи задачу.

Із трьох ділянок зібрали 12 т 646 кг картоплі. З перших двох зібрали по З т 450 кг. Скільки кілограмів картоплі зібрали з третьої ділянки?

2.

1) Обчисли і виконай перевірку.

508 543 + 86 707 78 507 - 17 686

2) Розв'яжи задачу.

У магазин привезли 1 т 650 кг крупів. Першого і другого дня продали 1570 кг крупів, а другого і третього — 612 кг. Скільки кілограмів крупів продавали кожного дня?

уроку_______ Дата_________

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка