№ уроку Тема уроку Сторінки підручника, вправи Дата ПриміткаСкачати 182.08 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір182.08 Kb.
Українська мова

(за підручником М.С.Вашуленка, С.Г.Дубовик)

119 годин на рік (І семестр – 4 години на тиждень, ІІ семестр – 3 години на тиждень)


уроку

Тема уроку

Сторінки підручника, вправи

Дата

Примітка
І семестр (64 год)

Звуки і букви. Склад. Наголос.


1

Звуки і букви. Ланцюжок звуків слова.

С. 4 – 5

Впр.1 – 602.09
2

Звуки слова. Звуковий аналіз слів із 4-5 звуків. Утворення нового слова за допомогою заміни, додавання, вилучення одного із звуків.


С. 6 – 7

Впр.7-1104.09
3

Розрізнення звуків і букв. Абетка.

С.7 – 9

Впр.12 – 1505.09
4

Українська абетка. Назви літер за абеткою. Каліграфічне написання малих букв алфавіту.


С. 9 – 10

Впр.16 – 2006.09
5

Великі букви української абетки. Каліграфічне написання великих букв. Звуко-буквений аналіз слів.


С.11 – 12

Впр.21 – 2509.09
6

Розташування слів за абеткою (в абетковій послідовності). Звукові моделі слів.


С.12 – 14

Впр.26 – 3111.09
7

Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним (орфографічним) словником.


С. 14 – 14

Впр.32 – 3612.09
8

Урок розвитку зв’язного мовлення.

13.09
9

Склад. Правило перенесення частин слів із рядка в рядок по складах.


С. 15 – 17

Впр.37 – 4116.09
10

Правила перенесення частин слів із збігом двох і кількох приголосних звуків.


С. 17 – 18

Впр.42 – 4418.09
11

Правила перенесення частин слів із літерами Й та Ь у середині слів.


С.18 – 20

Впр.45 – 4919.09
12

Голосні звуки, позначення їх буквами. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час промовляння голосних звуків.


С. 20 – 21

Впр.50 -5420.09
13

Позначення буквами Я, Ю, Є, Ї двох звуків. Перенос слів із буквосполученням ЙО.


С. 21 – 22

Впр.55 – 5723.09
14

Наголос. Наголошені і ненаголошені звуки і склади.


С. 23 – 24

Впр.58 – 6125.09
15

Визначення наголосу в словах. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі.


С. 25 – 26

Впр.62 – 6626.09
16

Урок розвитку зв’язного мовлення.

27.09
17

Роль наголосу в значенні слова. Правильне вимовляння слів.


С. 27 – 28

Впр.67 – 7230.09
18

Ненаголошені звуки [e], [и]. Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких вимова не повністю відповідає написанню.


С. 28 – 30

Впр.73 – 7802.10
19

Приголосні звуки, позначення їх буквами. Спостереження за роботою мовленнєвих органів під час вимови приголосних звуків.


С. 30 – 32

Впр.79 – 8303.10
20

Звук [ф], позначення його буквою Ф. правильна вимова слів із даним звуком.


С. 32 – 33

Впр.84 – 8904.10
21

Правильна вимова слів із буквою Ф та буквосполученням ХВ.


С. 34 – 35

Впр.90 – 9407.10
22

Звуки [дж], [дз], [дз`], позначення їх на письмі буквосполученнями ДЖ, ДЗ. Перенос слів із буквосполученнями ДЖ, ДЗ.


С. 35 – 36

Впр.95 – 9909.10
23

Звуки [г], [ґ], позначення їх на письмі буквами Г, Ґ. Правильна вимова слів з даними звуками.


С. 36 – 38

Впр.100 – 10410.10
24

Урок розвитку зв’язного мовлення.

11.10
25

Буква Щ та її звукове значення. Правильна вимова слів з буквою Щ.


С. 38 – 40

Впр.105 – 11014.10
26

Уявлення про дзвінкі і глухі приголосні звуки. Парні дзвінкі та глухі приголосні звуки.


С. 40 – 41

Впр.111 – 11416.10
27

Розрізнення на слух дзвінких і глухих приголосних. Вимова дзвінких приголосних перед глухими.


С. 42 – 43

Впр.115 – 11717.10
28

Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу. Перевірка мовних знань і вмінь.


С. 43 – 44

Впр.118 – 12118.10
29

Вимова та написання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу.


С. 44 – 46

Впр.122 – 12721.10
30

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосного знаком м’якшення.


С. 46 – 47

Впр.121 – 13123.10
31

Буквосполучення ЬО. Перенос слів зі знаком м’якшення (Ь) та буквосполученням ЬО.


С. 47 – 48

Впр.132 – 13524.10
32

Урок розвитку зв’язного мовлення.

25.10
33

Вправи на закріплення знань про м’які приголосні звуки та позначення їх м’якості. Вправляння у переносі слів із знаком м’якшення. Звуко-буквений аналіз слів.


С. 49 – 50

Впр.136 – 140
04.11
34

Вправляння у переносі слів із буквосполученням ЬО. Тверді та м’які приголосні звуки. Навчальне аудіювання.


С. 51 – 52

Впр.141 – 14406.11
35

Позначення м’якості приголосних буквами І, Я, Ю, Є. М’який приголосний звук [й].


С. 52 – 53

Впр.145 – 14907.11
36

Вправляння у діалогічному мовленні. Звуко-буквений аналіз слів з м’якими приголосними.


С. 54 – 55

Впр.150 – 15208.11
37

Спостереження за твердими та м’якими приголосними звуками у словах. Закріплення вивченого про тверді та м’які приголосні звуки.


С. 56 – 57

Впр. 153 – 15511.11
38

Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення їх на письмі двома однаковими буквами. Звукові моделі слів з подовженими м’якими приголосними звуками.


С. 57 – 58

Впр.156 – 160
13.11
39

Поділ слів на склади і перенос слів з подовженими м’якими приголосними звуками. Засвоєння етикетних форм спілкування.


С.59 – 61

Впр.161 – 16614.11
40

Урок розвитку зв’язного мовлення

15.11
41

Звуко-буквений аналіз слів. Звукові моделі слів з подовженими м’якими приголосними звуками. Складання розповіді за малюнком та запитаннями, добір заголовка.


С.61 – 63

Впр.167 – 17018.11
42

Закріплення знань про м’які подовжені приголосні звуки. Складання усної розповіді за малюнком.


С.63 – 64

Впр.171 – 17320.11
43

Апостроф. Вимова і написання слів, у яких ставиться апостроф.


С.64 – 65

Впр.174 – 17821.11
44

Вправляння у розпізнаванні слів з апострофом. Звуко-буквений аналіз слів.


С.66 – 67

Впр.179 – 18122.11
45

Перенос слів з апострофом. Звукові моделі слів.

С.67 – 68

Впр.182 – 18625.11
46

Перевірка знань з розділу «Звуки і букви. Склад. Наголос».
27.11Мова і мовлення


47

Аналіз перевірної роботи. Поняття про мову. Українська мова – державна мова України.


С.70 – 72

Впр.187 – 19128.11
48

Урок розвитку зв’язного мовленя.

29.11
49

Усне і писемне мовлення.

С.72 – 74

Впр.192 – 19702.12
50

Сила голосу і швидкість мовлення. Ознайомлення з різними формами звертання у мовленні. Виділення слова-звертання на письмі.


С.74 – 76

Впр.198 – 20104.12
51

Слова ввічливості (форми вітання, прощання, прохання, вибачення). Перевірна робота. Аудіювання.


С.76 – 77

Впр.202 – 20405.12Текст


52

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок, його відповідність змісту тексту.


С.79 – 80

Впр.205 – 20806.12
53

Добір заголовків до тексту. Вправляння у стислому переказуванні тексту.


С.80 – 81

Впр.209 – 21209.12
54

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у тексті.


С.82 – 83

Впр.213 – 21511.12
55

Закріплення знань про будову тексту. Спостереження за відповідністю змістові тексту. Складання тексту за початком і кінцівкою на основі ілюстрації.


С.83 – 85

Впр.216 – 21912.12
56

Урок розвитку зв’язного мовлення.

13.12
57

Типи текстів: розповідь, опис, міркування.

С.85 – 86

Впр.220 – 22116.12
58

Перевірна робота. Контрольний диктант.

18.12Речення


59

Аналіз перевірної роботи. Поняття про речення. Основні ознаки речення.


С.88 – 89

Впр.222 – 22619.12
60

Поділ тексту на речення. Зв’язок слів у реченні.

С.89 – 90

Впр.227 – 23020.12
61

Розповідні речення. Інтонація розповідних речень. Розділові знаки в кінці розповідного речення.


С.90 – 91

Впр.231 – 23423.12
62

Питальні речення. Розділові знаки в кінці питальних речень. Логічний наголос у питальних реченнях.


С.91 – 93

Впр.235 – 23825.12
63

Інтонаційне виділення в реченнях слів, найважливіших для висловлення думки. Перевірна робота – списування.


С.93 – 94

Впр.239 – 24226.12
64

Урок розвитку зв’язного мовлення.

27.12ІІ семестр (55 год)


65

Закріплення знань про розповідне та питальне речення. Складання розповіді за малюнком і запитаннями.


С.94 – 95

Впр.243 – 246

66

Спонукальні речення. Розділові знаки в кінці спонукальних речень. Форми спонукання.


С.95 – 97

Впр.247 – 250

67

Закріплення і узагальнення знань про розповідні, питальні та спонукальні речення. Складання усної розповіді за малюнком і запитаннями.


С.97 – 99

Впр.251 – 257

68

Головні слова в реченні.

С.99 – 100

Впр.258 – 262


69

Визначення головних слів у реченні. Навчальне аудіювання.


С.101 – 102

Впр.263 – 265


70

Урок розвитку зв’язного мовлення.71

Зв’язок слів у реченні.

С.102 – 103

Впр.266 – 269


72

Поширення речень. Встановлення зв’язку слів у реченні.

С.103 – 104

Впр.270 – 274


73

Закріплення вивченого про види речень. Робота над виразністю читання.


С.104 – 106

Впр.275 – 278

74

Перевірка знань за темами «Мова і мовлення», «Текст», «Речення».


Слово


75

Аналіз перевірної роботи. Слова, які відповідають на питання хто? що?


С.1085 – 109

Впр.279 – 282

76

Урок розвитку зв’язного мовлення.77

Слова, що означають назви предметів (іменники). Розпізнавання іменників за запитаннями.


С.110 – 111

Впр.283 – 287

78

Слова, що означають один предмет і багато предметів. Зміна іменників за зразком «один – багато».


С.111 – 113

Впр.288 – 295

79

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах людей.

С.114 – 116

Впр.296 – 303


80

Велика буква у кличках тварин.

С.116 – 117

Впр.304 – 306


81

Вживання великої букви в іменах людей та кличках тварин.

С.118 – 119

Впр.307 – 311


82

Урок розвитку зв’язного мовлення.83

Велика буква у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

С.119 – 121

Впр.312 – 317


84

Слова, які називають ознаки предметів (прикметники). Роль прикметників у мовленні.


С.121 – 123

Впр.318 – 322

85

Зв’язок прикметників з іменниками. Змінювання прикметників за зразком «один – багато».


С.123 – 124

Впр.323 – 326

86

Прикметники, близькі за значенням. Письмовий переказ тексту за малюнком та запитаннями.


С.124 – 125

Впр.327 – 330

87

Добір влучних ознак, характерних для окремих предметів. Спостереження за роллю прикметників у загадках.


С.126 – 127

Впр.331 – 334

88

Урок розвитку зв’язного мовлення.89

Прикметники близькі і протилежні за значенням. Вживання прикметників у переносному значенні.


С.127 – 128

Впр.335 – 338

90

Перевірна робота. Диктант.91

Аналіз перевірної роботи. Слова, які називають дії предметів (дієслова). Складання речень за малюнками.


С.128 – 129

Впр.339 – 342

92

Роль дієслів у мовлені. Робота над прислів’ями.

С.130 – 131

Впр.343 – 345


93

Зв’язок дієслів з іменниками у формі однини і множини (без уживання термінів). Змінювання дієслів за запитаннями.


С.131 – 132

Впр.346 – 349

94

Урок розвитку зв’язного мовлення.95

Спостереження за роллю дієслів у мовленні. Складання розповіді за малюнком та поданими словосполученнями.


С.134 – 135

Впр.353 – 356

96

Влучне вживання слів-назв дій. Складання розповіді за поданим початком.


С.136 – 137

Впр.357 – 359

98

Спостереження за багатозначними словами-назвами дій. Фразеологізми.


С.137 – 138

Впр.360 – 364

99

Контрольна робота з теми «Слово» (іменник, прикметник, дієслово)100

Урок розвитку зв’язного мовлення.


101

Аналіз контрольної роботи. Уявлення про службові слова та їх роль у реченні.


С.139 – 140

Впр.365 – 367

102

Вживання службових слів для зв’язку слів у реченні.

С.140 – 141

Впр.368 – 371


103

Вправляння в доречному вживанні службових слів у реченні. Практичне ознайомлення з прийменниками.


С.141 – 142

Впр.372 – 375

104

Уявлення про спільнокореневі слова і корінь слова. Споріднені слова.


С.142 – 144

Впр.376 – 382

105

Розпізнавання спільнокореневих слів. Визначення кореня слова шляхом добирання споріднених слів.


С.144 – 146

Впр.383 – 387

106

Урок розвитку зв’язного мовлення.107

Добір спільнокореневих слів, які належать до різних частин мови. Перевірна робота – аудіювання.


С.146 – 147

Впр.388 – 391

108

Аналіз перевірної роботи. Практичні вправляння зі спільнокореневими словами.


С.147 – 148

Впр.392 – 395

109

Розрізнення спільнокореневих слів і слів, близьких за значенням.


С.148 – 149

Впр.396 – 399

110

Вимова і правопис слів з ненаголошеними звуками [е], [и] в корені слова. Перевірка ненаголошеного голосного за допомогою наголосу.


С.150 – 151

Впр.400 – 404

111

Вправи на закріплення правопису слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова.

Перевірна робота – списування.
С.151 – 152

Впр.405 – 407

112

Урок розвитку зв’язного мовлення.


113

Тренувальні вправи на закріплення правопису слів з ненаголошеними голосними.


С.152 – 154

Впр.408 – 415

114

Перевірна робота. Диктант.


115

Аналіз перевірної роботи. Повторення вивченого за рік. Повторення вивченого з розділів «Текст», «Речення». Складання речень за малюнком.


С.155 – 156

Впр.416 – 421

116

Перевірна робота. Мовна тема «Звуки і букви. Приголосні звуки. Апостроф».


117

Аналіз перевірної роботи. Повторення різних типів речень (розповідні, питальні, спонукальні). Головні слова в реченні.


С.157 – 158

Впр.422 – 425

118

Урок розвитку зв’язного мовлення.


119

Підсумковий урок за рік.

С.158 – 159

Впр.425 – 430


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка