1-4 кл.,2012р. За підручником Ф. М. Рівкінд, Л. В. ОляницькаСкачати 295.87 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір295.87 Kb.
МАТЕМАТИКА, 2 КЛАС

Календарно-тематичне планування укладено відповідно

Програми для загальноосвітніх закладів із навчанням українською мовою

1-4 кл.,2012р.

За підручником Ф.М.Рівкінд, Л.В.Оляницька

МАТЕМАТИКА 2 КЛ., 2012р..

1 семестр (4 години на тиждень)

№ з/п

Дата

Примітки

Тема уроку

Матеріал підручника

І семестр (64 год)

Узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 1 клас

1Утворення чисел в межах 100. Одноцифрові та двоцифрові числа. Порівняння чисел.

1– 3


2Додавання і віднімання в межах 10.

4 – 10

д/з с. 6

9 - 103Послідовність чисел першої сотні. Порівняння чисел.

11 – 19

д/з с. 7 - 8

18 - 194Одноцифрові і двоцифрові числа, позиційний принцип запису числа.

20 – 26

д/з с. 8

25 - 265Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації. Доба. Тиждень.

27 – 36

д/з с. 10

35 - 366Послідовність чисел першої сотні. Розв’язування задач на різницеве порівняння.

37 – 43

д/з с. 11

437Точки, промені, відрізки. Перетин прямих. Додавання і віднімання на основі десяткової нумерації.

44 – 51

д/з с. 12

50 - 518Запис двоцифрових чисел. Одиниці вимірювання довжини. Додавання і віднімання іменованих чисел.

52 – 60

д/з с. 13

59 - 609Назви компонентів дії додавання. Знаходження невідомого доданка Послідовність чисел першої сотні. Поняття «рівняння». .(на рівні ознайомлення)

61 – 69

д/з с. 15

68,6910Переставний закон додавання. Розв’язування рівнянь. Порівняння виразів. Самостійна робота № 1

70 - 78

д/з с. 17

77 - 7811Істинні і хибні нерівності. Назви компонентів дії віднімання. Розв'язування задач за допомогою рівняння.(на рівні ознайомлення) Знаходження невідомого зменшуваного. Розв’язування обернених задач

79 – 85

д/з с. 19

8512Одиниця вимірювання маси — кілограм. Додавання і віднімання чисел в межах 100 без переходу через десяток. Знаходження невідомого від'ємника.

86 – 93

д/з с. 20

9313Грошові одиниці — гривня, копійка. Співвідношення між грошовими одиницями. Складання і розв’язування задач за схемами.

94 – 101

д/з с. 21

100 - 10114Одиниця вимірювання місткості — літр. Додавання і віднімання іменованих чисел.

102 – 109

д/з с. 22

108 - 10915Контрольна робота № 1 (вхідна)
16Аналіз контрольної роботи. Додавання і віднімання в межах 100 без переходу через десяток. Перетворенню величин. Порівняння іменованого числа та суми або різниці іменованих чисел.. Узагальнення вивченого в 1 класі. (ТЕМ. БАЛ)

110 – 117

д/з с. 23

116 - 117


Табличне додавання і віднімання чисел у межах 20

з переходом через розряд

17Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Складання і розв'язування прямих і обернених до них задач.

118 – 124


18Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Істинні і хибні рівності і нерівності. Довжина ламаної лінії. Порівняння іменованих чисел

125 – 134


19Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Знаходження довжини ламаної

135 – 143


20Вирази зі змінними. Кути. Прямі і непрямі кути. Побудова прямого кута на аркуші в клітинку

144 – 152


21Додавання і віднімання числа 5 з переходом через десяток. Знаходження значень виразів зі змінною. Знайомство із задачами у дві дії. Знайомство з поняттями «проста» і «складена» задачі.

153 – 161


22Многокутник та його елементи, вершини, сторони, кути. Периметр многокутника. Розв’язування задач у дві дії.

162 – 169


23Додавання і віднімання числа 6 з переходом через десяток. Прямокутник та його елементи. Властивість протилежних сторін прямокутника. Розв’язування складених задач.

170 – 179


24Додавання і віднімання числа 7 з переходом через десяток. Складання та розв’язування задач за схемами. Побудова прямокутника із зазначеними сторонами. Знаходження периметра прямокутника

180 – 188


25Розв’язування складених задач. Порівняння іменованих чисел. Квадрат. Побудова квадрата.

189 – 198


26Додавання і віднімання числа 8 з переходом через десяток. Розв’язування рівнянь.

199 – 208


27Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка дії додавання відніманням, дії віднімання — додаванням або відніманням. Розв'язування задач. Самостійна робота


209 – 218


28Додавання .і віднімання числа 9 з переходом через десяток. Позначення сторін многокутника малими латинськими літерами. Правило знаходження периметра прямокутника.

219 – 227


29Узагальнена таблиця додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток. Правило знаходження периметра квадрата.

228 – 236


30Розв'язування складених задач різними способами. Знаходження периметра геометричних фігур

237 – 24631. Контрольна робота № 2
32Аналіз контрольної роботи. Розв'язування складених задач різними способами. Знаходження периметра геометричних фігур (Тем.бал)

Інд.

33Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання одноцифрових чисел з переходом через десяток в межах 20

Інд.

34Порядок виконання дій у виразах з дужками. Порівняння чисел і виразів. Складання і розв’язання задач за коротким записом

247 – 255


35Знаходження значень виразів , що містять дужки. Розв'язування складених задач

252, 256,257

36Читання виразів і обчислення їх значень. Додавання числа до суми чисел. Віднімання числа від суми двох чисел. Перетворення величин.

258 – 264


37Додавання до числа суми двох чисел. Віднімання суми двох чисел від третього числа. Знаходження значень виразів, що містять дужки.


265 – 273


38Обчислення виразів зручним способом. Розв’язання задач за допомогою виразів. Розв’язання складених задач. Закріплення вивченого.

274 – 283


Усне додавання і віднімання чисел у межах 100 з переходом через розряд

39Додавання виду 37 + 6. Розв'язання складених задач.

284 – 291


40Прийом округлення чисел. Розв’язування задач за коротким записом.

292 – 300


41Додавання виду 45 + 7 і 53+9 способом округлення. Розв’язання задач з буквеними даними

301 – 308


42Додавання виду 7 + 15. Розв’язання задач різними способами.

309 – 317


43Віднімання виду 40 – 8. Порядок виконання дій у виразах з дужками і без дужок. Розв’язання задач

318 – 326


44Віднімання виду 35 – 7. Розв’язання задач. Утворення істинних нерівностей. . Самостійна робота

327 – 335


45Закріплення віднімання двоцифрових чисел. Додавання і віднімання іменованих чисел. Складання і розв’язування складених задач за коротким записом

336 – 342


46Віднімання виду 45 – 7 і 53-9 способом округлення Творча робота над задачею! Задача із зайвими даними.

343 – 351


47Контрольна робота № 3
48Аналіз контрольної роботи.. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел та одноцифрових. (Тем. бал)

Інд.

49Розв’язання задач вивчених видів. Обчислення виразів з дужками і без дужок. .Знаходження значень виразів, у яких двічі повторюється одна й та ж буква

352 – 360

д/з с. 64

359 - 36050Додавання виду 27 + 16. Розв’язання задач, сформульованих у непрямій формі

361 – 369


51Додавання виду 45 + 27 двома способами. Розв’язання задач різних видів. Складені задачі,що включають прості задачі на збільшення(зменшення ) числа у непрямій формі.

370 – 37752Дії з іменованими числами. Розв'язання рівнянь..Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Складання і розв’язання задачі за таблицею.

378 – 386


53Взаємозв’язок дії додавання і дії віднімання. Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Порівняння іменованих чисел.

387 – 395


54Віднімання виду 45 – 27 двома способами. Дії з іменованими числами. Розв’язання задач.

396 – 404


55Віднімання суми від числа .Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел Обчислення виразів зручним способом. Перетворення іменованих чисел.

405 – 414


56Одиниця маси — центнер. Порівняння величин. Дії з іменованими числами. Розв’язання задачі за допомогою рівняння.

415 – 424


57Віднімання виду 40 – 27 трьома способами. Знаходження периметра трикутника. Розв'язання задач різних видів.

425 – 433


58Перевірка дії додавання і дії віднімання. Знаходження значень буквених виразів Розв'язання задач на різницеве порівняння. Визначення прямих кутів. Самостійна робота

434 – 442


59Обчислення виразів з дужками і без дужок. Розв'язання задач у три дії за планом(ознайомлення)

443 – 451


60Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перетворення одиниць вимірювання.. Розв’язання задач вивчених видів. Знаходження і порівняння периметрів геометричних фігур.

452 – 459


61Контрольна робота № 4
62Аналіз контрольної роботи .Коло. Круг. Побудова кола за допомогою циркуля. Центр кола (круга), радіус, діаметр. Розв’язання задач.

460 – 467


63.Вимірювання радіусів і діаметрів кола. Порівняння їх величин. Обчислення виразів. Розв’язання задач.

468 – 475


64Знаходження числового значення виразів із змінною. Побудова кола із зазначеним радіусом. . (тем.бал)

476 – 484

ІІ СЕМЕСТР

65Знаходження значення виразів з дужками і без дужок. Розв’язання задач. Побудова прямокутника і знаходження його периметра

485 – 492


66Додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розв’язання задач вивчених видів

493 – 508


67Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел. Перетворення одиниць вимірювання.. Розв’язання задач вивчених видів

509 – 515


Множення і ділення. Табличне множення і ділення

68Дія множення. Знак множення. Заміна виразів на додавання виразами на множення і виразів на множення виразами на додавання.

516 – 521


69Назви чисел при множенні. Читання рівностей. Задачі на множення.

522 – 530


70Переставний закон множення. Використання переставного закону множення при знаходженні значень виразів.

531– 539


71Таблиця множення числа 2. Задачі на множення. Знаходження периметра квадрата зручним способом.

540 – 547


72Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 2. Збільшення числа у кілька разів. Порівняння задач на збільшення числа на кілька одиниць і на збільшення числа у кілька разів.

548 – 557


73Розв'язування і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення.

558 – 566


74Взаємозв’язок дій множення і ділення. Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на число 2.

567 – 573


75Порівняння таблиці множення числа 2 і таблиці ділення на число 2. Самостійна робота

Інд.

76Розв'язування і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення

574 – 582


77Порядок виконання дій у виразах, які містять дії додавання, віднімання, множення і ділення без дужок.

583 – 592


78Розв’язування задач зазначених видів. Знаходження значень виразів

Інд.

79Контрольна робота № 5
80Аналіз контрольної роботи. Розв'язування і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення (Тем.бал)

Інд.

81..Назви компонентів при діленні. Зменшення числа на кілька одиниць і у декілька разів. Розв’язування задач на ділення.

593 – 599

82
Порядок дій у виразах. Знаходження невідомого дільника і частки. Порівняння виразів.

600 – 609


83Розв’язування задач зазначених видів. Знаходження значень виразів

610 – 619


84Множення одиниці на будь-яке число.. Множення

будь-якого числа на 1. Ділення будь-якого числа на один. Ділення будь-якого числа самого на себе.

620 – 62785Таблиця множення числа 3. Розв’язування задач.

628 – 635


86Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Правило виконання порядку дій у виразах без дужок із дужками.

636 – 644


87Взаємозв’язок дії ділення і множення. Складання задачі за рівностями, її розв’язування. Складання рівностей на множення і ділення за малюнком.

645 – 655


88Складання таблиці ділення на число 3. Порівняння таблиці множення числа і таблиці ділення на число 3. Розв’язування і порівняння таблиць на ділення.

656 – 663


89Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3. Знаходження сторони рівностороннього трикутника за даним периметром

664 – 673


90Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на 3. Розв’язування задач з буквеними даними.

674 – 682


91Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і таблиці ділення на число 3. Розв'язування задач.

683 – 692


92Таблиця множення числа 4. Обчислення виразів без дужок. Складання задачі за розв’язанням.

693 – 700


93Порівняння таблиць ділення на число 4 і множення числа 4. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника. Побудова трикутника і доповнення його до чотирикутника.

701 – 708


94Правило знаходження невідомого множника. Розв’язування рівнянь на знаходження невідомого множника Самостійна робота .

709 – 718


95.Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 4 і таблиці ділення на число 4. Побудова трикутника і доповнення його до чотирикутника.

713, інд.

96Знаходження невідомого дільника і діленого.

719 – 728


97Знаходження значення виразів з дужками і без дужок. Порівняння задач та їх розв’язання

729 – 735


98Контрольна робота 6..
99Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого (Тем.бал)

Інд.

100Таблиця множення числа 5.. Порівняння виразів. Розв’язання задач.

736 – 743


101Таблиця ділення на 5. Порівняння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5. Розв’язування задач різних видів.

744 – 752


102Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5 і таблиці ділення на число 5. Складання задачі за її розв’язанням.

753 – 761


103Розв’язування рівнянь. Побудова квадрата і знаходження його периметра. Самостійна робота

762 – 772


104Таблиця множення числа 6. Одиниці вимірювання часу. Співвідношення між одиницями часу. Визначення часу за годинником.

773 – 781


105
Визначення часу за годинником. Одиниці часу, пов’язані з обертанням небесних тіл – доба, місяць, рік.


782 – 789


106Розв’язування задач, пов'язані з одиницями вимірюванню часу. Вправи на засвоєння таблиці множення числа 6.

790 – 799


107Таблиця ділення на число 6. Порівняння таблиць множення числа 6 і ділення на число 6. Складання задачі за схемою.

800 – 809


108Розв’язування задач різними способами. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 6 і ділення на число 6.

810 – 816


109Зменшення числа на кілька одиниць і зменшення числа у декілька разів. Розв’язування задач на різницеве і кратне порівняння чисел.

817 – 825


110Таблиця множення числа 7. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7.

826 – 834


111Встановлення порядку дій і знаходження значення виразів, у яких більше двох дій. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задачі за допомогою рівнянь.

835 – 845


112Таблиця ділення на число 7. Порівняння таблиць: множення числа 7 і ділення на число 7. Вправи і задачі на засвоєння даних таблиць.Самостійна робота.

846 – 854


113
Складання виразів за таблицею. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7.

855 – 864114Контрольна робота № 7
115Аналіз контрольної роботи. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7 і таблиці ділення на число 7. Порівняння виразів

865 – 877


116Складання виразів і знаходження їх значень. Розв’язування рівнянь. Зміна добутку із зміною одного з множників. Визначення часу за годинником. . (Тем.бал)

878 – 887


117Таблиця множення числа 8. Порівняння виразів. Знаходження значення виразів без дужок. Розв'язування задач.

888 – 896


118Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Знаходження периметра прямокутника. Многокутники.

897 – 904


119Таблиця ділення на число 8. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач вивчених видів.


905 – 914


120Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8 і ділення на число 8. Розв’язування задач з числовими даними. Самостійна робота

915 – 923


121Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач різних видів.

924 – 931


122Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9.

932 – 941


123Таблиця ділення на число 9. Порівняння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на 9. Істинні і хибні рівності і нерівності. Порівняння виразів і чисел.

942 – 948


124Множення нуля на будь-яке число. Множення будь-якого числа на 0. Ділення нуля на будь-яке число. Неможливість ділення на нуль.

949 – 957


125Множення і ділення числа на 10. Ділення круглих чисел на 10. Розв’язування задач вивчених видів

958 – 967


126Засвоєння таблиць множення і ділення

С. 152, завдання 975; 976

127Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на число 9. Самостійна робота

968 – 976


128Розв’язування задач різних видів.

977 – 985


129Контрольна робота № 8
130Аналіз контрольної роботи. Узагальнення і систематизація знань. (Тем.бал)

Повторення вивченого у 2 класі
131Порівняння чисел. Розв’язування задач . Знаходження значення виразів із змінною. Додавання і віднімання чисел в межах 100. Побудова відрізків.

с. 154,155


132Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Розв’язування рівнянь. Розв’язування задач.

с. 156


133Додавання і віднімання чисел з переходом через розряд. Дії з іменованими числами .

с. 157


135Підсумковий урок.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка