1. Актуальність. Мета проектуСкачати 98.61 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір98.61 Kb.
ЗМІСТ

1. Актуальність.

2. Мета проекту.

3. Завдання.

4. Очікувані результати.

5. Умови реалізації проекту.

6. Термін реалізації проекту.

7. Принципи реалізації проекту.

8. Учасники проекту.

9. Етапи реалізації проекту.

10. Методичні поради та додатки щодо успішного здійснення проекту.

АКТУАЛЬНІСТЬ

Сім’я, родина – найвища цінність на Землі, яка робить життя кожної людини повноцінним, плідним. Але батьки повинні усвідомити, що вони виконують і важливу соціальну роль, адже кожна повноцінна родина є фундаментом здорового суспільства. У статті 59 Закону України «Про освіту» зазначено, що виховання у сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

Виховання дітей – відповідальна задача. Можна діяти несвідомо, ні про що не замислюючись, пливти туди, куди несе життя, сподіваючись на вдалий збіг обставин. А можна підійти до цього свідомо, прийнявши на себе відповідальність та створюючи щастя дитини своїми руками. Вибір за батьками.

На сім’ю, родину покладено найважливіші функції:


 • репродуктивну (продовження людського роду);

 • матеріально-економічну (планування бюджету сім’ї);

 • побутову (забезпечення житлом, ведення домашнього господарства);

 • комунікативну (створення сприятливого сімейного мікроклімату);

 • рекреативну (організація вільного часу та відпочинку, розвиток інтересів і потреб особистості);

 • виховну (формування особистості дитини, передача свого соціального досвіду).

Головна з усіх функцій – виховання повноцінної особистості.

Сім'я як соціальний інститут, з яким пов'язана педагогічна діяльність нашої школи, знаходиться сьогодні на досить складному етапі свого розвитку. Дорослі люди з різним ступенем успішності звикають до соціально-економічних умов українського буття, яке інтенсивно змінюється. Процес соціальної адаптації особистості, безліч протиріч, які його супроводжують, дуже сильно уповільнюють і заважають виконанню батьківських функцій. У результаті ми бачимо велику кількість батьківських «виховних прорахунків, помилок, недоліків», усунути які можна тільки у взаємодії з учителями, педагогами та психологами школи, закладів додаткової освіти дітей, соціальних служб. Нині в нашій країні спостерігається значне збільшення проблемних сімей, що призводить до соціально-психологічної та педагогічної дезадаптації дітей. Ця тенденція вимагає розширення кола послуг як батькам, так і дітям з боку вчителів, психологів та соціальних педагогів з метою забезпечення розвитку й охорони психічного та соматичного здоров’я. Така соціальна ситуація вимагає спеціальних програм освіти батьків і педагогів, що пов’язано із суттєвими ускладненнями в особистісному розвитку дітей. Диференціація та ускладнення суспільних відносин порушили глибинні зв’язки дорослих і дітей. У багатьох батьків спостерігається зниження відповідальності, у них „атрофується” гуманне ставлення до дітей, спостерігається серйозний дефіцит уваги і поваги до дитини. За цих умов різко загострилася суперечність між потребою дитини в опіці та безперервним послабленням, а відтак і відсутністю необхідної уваги з боку дорослих, зокрема рідних, що призводить до гострого конфлікту та штучної затримки її особистісного розвитку.

Труднощі виконання виховної функції сім’ї значною мірою пов’язані із низьким рівнем педагогічної культури батьків, відсутності стратегії виховання дитини в сім’ї, недостатньої підготовки молоді до материнства і батьківства.

В роботі з батьками ще багато невирішених питань. Звичайно, не можна запевняти, що педагог здатний повністю подолати негативний вплив неблагополучної сім’ї, перемогти силу, яка розпоряджається долею дитини, паралізує зусилля вчителя. Сім’я, як головне джерело життя дитини, здебільшого сильніша за будь-який заклад.

І все ж кропітка робота з сім’ями вихованців необхідна.

Адже родина формує ставлення до праці, до іншої людини, до світу – природного і надприродного, до суспільства, до самої себе. Вона допомагає подолати життєві випробування, дає реальну підтримку, вселяє віру у власні сили і краще майбутнє.

Тому й тема проекту – дуже актуальна.

МЕТА ПРОЕКТУ:

- активізація взаємодії батьків з учителями, інтеграція засобів громадського та сімейного виховання школярів задля покращення становища дітей, сімей та молоді шляхом підвищення рівня поінформованості її членів щодо інновацій у соціально-педагогічній діяльності;

- створення належних умов навчання та виховання для кожного учня школи через тісний зв'язок з родиною;

- підтримання тісної взаємодії школи, сім'ї, громадськості як фактора успішного впливу на розвиток дитини, підвищення педагогічної культури батьків, здійснення соціального нагляду;

- педагогічна допомога батькам в емоційній рефлексії стосовно дітей;

- формування у батьків педагогічної позиції щодо своєї дитини;

- організація психолого-педагогічної освіти батьків.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:


 • збір, підготовка та розробка методичних матеріалів для реалізації проекту;

 • сприяння забезпечення відповідального ставлення батьків і родини до виконання своєї головної функції – виховної;

 • підвищення рівня знань батьків з питань виховання дитини;

 • пропаганда кращого батьківського досвіду;

 • поліпшення зв’язків між батьками, педагогами та дітьми, а також встановлення партнерських стосунків у трикутнику «педагоги – батьки - діти»;

 • залучення батьків до активної участі в освітньому процесі (навчанні та вихованні);

 • залучення батьків до зміцнення матеріально-технічної бази освітнього закладу;

 • надання психолого-педагогічної підтримки та допомоги проблемним сім’ям у вихованні та навчанні дітей;

 • пошук найбільш ефективних методів, форм і способів взаємодії педагогів і батьків задля досягнення спільної мети.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОЕКТУ: • отримання ефективної моделі системи взаємодії батьків, педагогів та дітей задля впровадження її в подальшій роботі;

 • демократизація стосунків у школі;

 • демократизація управління виховним процесом, налагодження зворотного зв’язку сім’я – школа;

 • підвищення педагогічної культури батьків та поглиблення знань щодо основ виховання;

 • відповідальне ставлення батьків до дітей;

 • поліпшення стосунків дітей і батьків;

 • розширення світогляду та поглиблення педагогічної, психологічної та виховної компетенції батьків.


Умови реалізації проекту:

До психолого-педагогічних умов належать: • довірливі стосунки між учасниками спілкування;

 • урахування особливостей взаємовідносин батьків і дітей;

 • системність і періодичність проведення спілкування.


Термін реалізації проекту:

довгостроковий (трирічний: 2012-2013 н.р., 2013-2014 н.р., 2014-2015 н. р.).


Принципи реалізації проекту:
- диференціація;
- співробітництво та педагогічна корекція;
- гуманізація навчання;
- єдність родини і школи.

Учасники проекту: • учні школи;

 • класні керівники 1 – 8 класів;

 • вчителі школи;

 • батьківський комітет;

 • соціальний робітник;

 • батьки.

ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Підготовчо-організаційний етап
Пор.№

Заходи

Термін

1.

Вивчення вітчизняного та закордонного досвіду роботи з проблеми.

2012 рік

2.

Поширення інформації про проект серед учасників проекту:

 • презентація та узгодження проекту з адміністрацією, педагогами;

 • підготовка та проведення батьківських зборів, лекція «Роль батька та матері у формуванні особистості дитини». Практичні заняття.

Вересень-жовтень 2012р.

3.

Проведення соціологічних досліджень, створення інформаційно-аналітичного банку даних:

 • підготовка та проведення анкетування батьків, учнів, аналіз анкетних даних (додаток 1).

 • Діагностування батьків за методикою Століна В.В. (додаток 2).

 • Вивчення та аналіз структури, матеріального становища, побуту, соціально-педагогічного напрямку виховання батьками в учнівських сім’ях (додаток 3).

Вересень – грудень 2012р.

4.

Розробка критеріїв проведення моніторингового дослідження рівня «батьківської майстерності».

Січень-лютий 2013 р.

5.

Створення батьківського органу самоврядування.

Вересень 2012р.

6.

Розробка інформаційно-методичних матеріалів, серії психолого-педагогічних рекомендацій для батьків, вихованців.

Листопад-грудень 2012р.

7.

Створення програми спільних дій: батьки – педагоги – соціальні робітники.

Жовтень-листопад 2012р.

Основний етап
Пор.№

Заходи

Термін

1.

Організація та проведення класних батьківських зборів (за окремими планами двічі на семестр).

Постійно

2.

Проведення серії тренінгових занять з вихованцями:

 • «Шануй батька й неньку, буде тобі скрізь гладенько»;

 • «Ми – одна сім’я»;

 • «Про добро та милосердя»;

 • «Вчимося спілкуватися».

2013 – 2014 н.р.

3.

Організація та проведення зустрічей батьків та вихованців з соціальними робітниками, фельдшером.

2013-2014 н.р.

4.

Підтримання ініціативи батьків та участь у проектах і заходах школи.

Постійно

5.

Організація та проведення заходів, конкурсів:

 • Конкурс малюнків «Моя родина»;

 • «Родинне захоплення»;

 • «Лагідні руки бабусі»;

 • «Дружня родина – щаслива дитина»;

 • Екскурсії за участю батьків;

 • «Сім’я-ерудит»;

 • Конкурс на кращий учнівський твір «Я руки мамині до серця пригортаю»;

 • Сімейні свята «Тато, мама, я – спортивна сім’я», «Мамине свято»;

 • Створення «Родинного дерева».

Постійно

6.

Індивідуальні консультації для батьків з проблем виховання та навчання.

Постійно

7.

Презентації кращих батьківських досвідів сімейного виховання дітей.

2014-2015 н.р.

8.

Робота з неблагополучними сім’ями (додаток 4):

 • Індивідуальні форми роботи (бесіди, консультації);

 • Відвідування сімей вихованців;

 • Організація зустрічей з соціальними робітниками;

 • Педагогічний консиліум для батьків «Шляхи подолання відхилень у поведінці підлітків шкільного віку».

Постійно

9.

Проведення днів відкритих дверей з метою ознайомлення із методиками роботи вчителів, із вимогами до учнів під час навчальної роботи.

Постійно

10.

Здійснення моніторингових досліджень та систематичне інформування учасників про результати.

2014-2015 н.р.

11.

Психологічні дослідження.

Постійно

12.

Листування з батьками учнів (додаток 5)

Постійно

13.

Організація роботи батьківського всеобучу (за окремим планом).

Постійно

14.

Здійснення правової освіти батьків, залучення до цієї роботи працівників правоохоронних органів.

Постійно

Підсумковий етап
Пор.№

Заходи

Термін

1.

Аналіз результатів впровадження проекту.

ІІ семестр 2014-2015 н.р.

2.

Визначення подальших перспектив.

Травень 2015р.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка