1. історія факультетуСторінка1/17
Дата конвертації18.03.2016
Розмір2.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
1. ІСТОРІЯ ФАКУЛЬТЕТУ
Факультет математики та інформатики, утворений у 1994 році як самостійний факультет, внаслідок реорганізації фізико-математичного та факультету інформатики та обчислювальної техніки. До складу факультету відійшли кафедри вищої математики, математики та методики її викладання та, новостворена, - кафедра інформатики та прикладної математики. Наказом № 202 осн/д від 30.10.06 кафедру інформатики та прикладної математики розділено на кафедри:

 • Інформатики та прикладної математики

 • Інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Свій відлік історія факультету починає з того часу, коли були створені відповідні математичні кафедри, тобто, з квітня 1940 року, коли у м. Рівне вперше було відкрито вищий навчальний заклад – Рівненський державний учительський інститут. Але кафедра математики, як окрема одиниця, була організована тільки у 1947 році. У різні роки кафедра математики реорганізовувалася у кафедру математики з методикою її викладання та кафедру математичного аналізу, кафедру вищої математики, а з 1991 року функціонують кафедра вищої математики та кафедра математики з методикою її викладання. З 1994 р. функціонує кафедра інформатики та прикладної математики, а з 2006 року кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.

За, майже, 16 років свого існування факультет підготував близько трьох тисяч фахівців. Випускники факультету математики та інформатики працюють учителями математики, інформатики, фізики, економіки у школах міста і села, викладачами середніх спеціальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів, технікумів, педучилищ, спеціалістами станцій юних техніків, палаців дітей і молоді, спеціалістами лабораторій обчислювальних машин, вищих навчальних закладів І-ІІI рівнів акредитації. Багато випускників працюють на адміністративних посадах у системі освіти і не тільки.

Випускники факультету за спеціальностями напряму «Інформатика», «Прикладна математика» працюють на підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, науки, освіти, державного управління.
2. СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ
2.1. Назва факультету

Факультет математики та інформатики Рівненського державного гуманітарного університету.


2.2. Адреса

33000, Україна,

Рівне,


вул. Остафова, 31.

Тел.: /0 362/ 26-65-9433000, Ukraine,

Rivne,


St. Ostaphova, 31.

Phone: /0 362/ 26-65-94E-mail: shmi@rshu.edu.ua

E-mail: shmi@rshu.edu.ua2.3. Керівництво факультету

Декан факультету математики та інформатики – Микола Іович Шахрайчук, доцент кафедри інформатики та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, тел: 26-65-94, кабінет 108.

Заступник декана з навчальної роботи - Микола Степанович Антонюк, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики, кандидат педагогічних наук, , тел: 26-65-94, кабінет 108.

Заступник декана з виховної роботи - Володимир Андрійович Сяський, старший викладач кафедри інформатики та прикладної математики, кандидат технічних наук, тел: 26-04-44, кабінет 110.

Методист факультету – Наталія Петрівна Бовтач, тел: 26-65-94, кабінет 108


  1. ECTS – координатор факультету.

ECTS – координатор факультету математики та інформатики – заступник декана Микола Степанович Антонюк – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.
2.5. Кафедри

Кафедра вищої математики.

Історія кафедри вищої математики

У квітні 1940 року в місті Рівне був створений вищий навчальний заклад – учительський інститут, і тоді ж була організована робота кафедри вищої математики. Першим кандидатом наук був доцент Комаха А.Н., який почав працювати на кафедрі з 1956 року. У різні роки кафедру очолювали кандидати наук, доценти Комаха А.Н., Кужій А.І., Михальчук В.Г., Сілков В.В., Столярчук В.К., Петрівський Б.П. Працювали кандидати фізико-математичних наук, доценти Галан Д.М., Ковтунець В.В., Тадеєв П.О., Янчук П.С., Соколовська О.П., кандидати педагогічних наук, доценти Раухман К.С., Пасічник Я.А., Марнянський І.А.

У даний час на кафедрі працюють проректор з навчально-виховної роботи університету, професор, доктор технічних наук Петрівський Я.Б., професор Петрівський Б.П., кандидати фізико-математичних наук, доценти Дудас В.О., Демчик С.П., Марач В.С., Сапіліді Т.М., Столярчук В.К., Присяжнюк І.М., старші викладачі Галіновський І.П., Присяжнюк М.М., викладач Марач О.В.

Якість підготовки фахівців відповідає сучасним вимогам. Лише на кафедрі вищої математики працюють вісім викладачів - випускників нашого університету.

Наукова робота кафедри проводиться з теорії наближених функцій (доц. Столярчук В.К., доц. Сапіліді Т.М., доц. Дудас В.О., ст. викладач Присяжнюк М.М.), теорії груп (проф. Крайчук О.В. і доц. Марач В.С.), математичного моделювання (викл. Присяжнюк І.М.), диференціальних рівнянь з частинними похідними (проф. Петрівський Б.П., проф. Петрівський Я.Б., доц. Демчик С.П.).

За результатами наукових досліджень викладачами кафедри опубліковано 183 роботи. Професор Петрівський Я.Б. є співавтором двох наукових відкриттів, двадцяти авторських свідоцтв та патентів на винаходи.

Велику увагу кафедра вищої математики приділяє впровадженню інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах. Викладачами кафедри опубліковано 234 роботи методичного напрямку. Серед них:


 1. Крайчук О.В. Мошковська Г.К., Соколовська О.П. Основи теорії імовірностей і математичної статистики. - Рівне, 2004.- 150 ст.

 2. Демчик С.П., Сапіліді Т.М., Кузьменко А.П., Бомба А.Я. Теорія функцій комплексної змінної. - Рівне, 2004.- 50 ст.

 3. Крайчук О.В., Марач В.С. Курс лекцій з лінійної алгебри. - Рівне, 2005.- 312с.

Кафедра проводить відповідну профорієнтаційну роботу серед учнівської молоді. Викладачі кафедри плідно працюють в МАН. Для учнів шкіл опубліковано 43 роботи. Основними з них є:

 1. Петрівський Б.П., Крайчук О.В., Сілков В.В. Математика на допомогу абітурієнту. - Рівне, 2005, 68 ст.

 2. Сапіліді Т.М., Бомба А.Я. Методичний посібник з теорії їмовірностей для школярів старшик класів.

 3. Крайчук О.В. Функціональний метод розвязування нерівностей

 4. Присяжнюк М.М. Україні з калиною бути. Методичні рекомендації з народознавства.

Завідувач кафедрою: професор, кандидат фізико-математичних наук Петрівський Борис Петрович.

Склад кафедри:

 1. Петрівський Я.Б. – доктор технічних наук, професор

 2. Демчик С.П. – кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 3. Дудас В.О. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 4. Марач В.С. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 5. Сапіліді Т.М. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 6. Столярчук В.К. - кандидат фізико-математичних наук, доцент.

 7. Присяжнюк І.М. – кандидат технічних наук, доцент.

 8. Галіновський І.П. – старший викладач;

 9. Присяжнюк М.М. – старший викладач.

 10. Марач О.В. – викладач.


Кафедра математики та методики викладання математики.

Історія кафедри математики та методики викладання математики.

Підготовка дипломованих вчителів математики для середньої школи розпочалася у 1940 році відразу після відкриття Рівненського учительського інституту. Як самостійний структурний підрозділ кафедра математики була створена у 1947 році, коли учительський інститут було реорганізовано у педагогічний. Спочатку це була досить скромна за кількістю викладачів з науковими ступенями і вченими званнями одиниця. Так, у 1955 році з 10 педагогів на кафедрі працював лише один кандидат наук А.Н. Комаха, який був на той час завідувачем кафедри. Поступово справи покращувалися і на кафедрі зростає число викладачів вищої кваліфікації. Значний внесок у становлення і розвиток кафедри внесли у різні роки такі яскраві особистості, неординарні педагоги, як кандидати наук, доценти М.І. Авраменко, М.З. Гречкін, П.Ф. Данилюк, Т.А. Лизогуб, І.А. Марнянський та ін.

Збільшення контингенту студентів, які навчалися на кафедрі, потреби створення найкращих умов для їх підготовки обумовили необхідність об'єднання у 1987 році всіх математиків на єдиній кафедрі – математики та методики її викладання, яку очолив кандидат педагогічних наук, доцент В.В.Сілков. у 1988 році від кафедри відділяється нова структурна одиниця – кафедра вищої математики. Викладачі кафедри математики та методики її викладання завжди розробляли і розробляють актуальні проблеми навчання математики у школі і вузі. Так, вчителі України із задоволенням використовували і використовують методичні посібники, підготовлені на кафедрі. Серед них не можна не назвати наступні: 1. Марнянський І.А. Элементы математического анализа в школьном курсе математики. – М., 1964; 2. Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 9 класі. – К., 1983; 3. Авраменко М.І. Уроки алгебри і початків аналізу в 10 класі. – К., 1984; 4. Сілков В.В. Альбом завдань з математики для 3 класу. – К., 1988 (у співавторстві); 5. Раухман А.С. Усні вправи з геометрії для 7-11 класів. – К., 1989; 6. Пасічник Я.А. Елементи математичної логіки. Методичний посібник для студентів педагогічного факультету. – Рівне, РДГУ, 1998 р. Всього за роки існування кафедри опубліковано понад 250 наукових, науково-методичних і науково-популярних статей, розробок, посібників. Досить вагомим є внесок кафедри у методичне забезпечення навчального процесу з підготовки майбутніх вчителів.

1. Коваль Г.П., Павелків Р.В., Сілков В.В. та ін. Зміст, дидактична структура та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та педагогічні аспекти). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Рівне, 2003. – 152 с. (6,3 др. арк.) – Рекомендовано МО і Н України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (лист за № 14/18.3 – 530 від 17.03.03)

2. Пасічник Я.А. Логіка. Посібник для економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Острог: НУ «Острозька академія», 2005. – 152 с. (6,3 др. арк..);

3. Коваль Г.П., Павелків Р.В., Cілков В.В. та ін. Зміст, дидактична структура та методичне забезпечення уроків у початкових класах (психологічні та методичні аспекти). Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Тернопіль, 2005. – 192 с. (8 др. арк.).

Загальна кількість публікацій по кафедрі за останні три роки становить:

1. 43 методичних рекомендації для студентів та вчителів загальним обсягом 85 др. арк.;

2. 28 статей загальним обсягом 3,95 др. арк.;

3. 2 тез доповідей загальним обсягом 0,25 др. арк.

Нині на кафедрі розробляються актуальні проблеми методики викладання математики у загальноосвітній школі та вищому навчальному закладі, серед яких варто відзначити: теоретико-методичні основи особистісно-зорієнтованого навчання математики молодших школярів (проф. В.Сілков, викл. Е.Сілкова); проблеми підготовки майбутнього вчителя математики (доц. Д.Белешко, ст. викл. Г.Клекоць) та ін. Завжди турбується кафедра про підвищення наукового рівня викладачів. Так, над докторськими дисертаціями працюють проф. В.Сілков, доц. Д.Белешко, завершує роботу над кандидатською дисертацією ст.викл. П.Остапчук.

Завідувач кафедрою: професор, кандидат педагогічних наук Сілков Валерій Васильович

Склад кафедри:


 1. Белешко Дмитро Тимофійович – кандидат педагогічних наук, доцент;

 2. Пасічник Ядвіга Августівна – кандидат педагогічних наук, професор;

 3. Коваль Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент;

 4. Павелків Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент;

 5. Кирилецька Галина Миколаївна - кандидат педагогічних наук, доцент;

 6. Сяська Наталія Андріївна – кандидат педагогічних наук, ст. викладач

 7. Приймак Ольга Петрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

 8. Остапчук Петро Степанович – старший викладач;

 9. Шутяк Олена Феофанівна – старший викладач;

 10. Клекоць Ганна Яківна – старший викладач;

 11. Сілкова Ельвіра Орестівна – викладач;

 12. Генсіцька-Антонюк Наталія Олександрівна – викладач.


Кафедра інформатики та прикладної математики.

Історія кафедри інформатики та прикладної математики.

Кафедру інформатики та прикладної математики створено у 1992 році при факультеті інформатики та обчислювальної техніки. Передувала цій події творча робота викладачів з розробки навчально-демонстраційних програм, проведення олімпіад і конкурсів з інформатики, читання нових дисциплін, пов’язаних з вивченням мов програмування, методів обчислень, моделювання тощо.

При кафедрі функціонує обчислювальний центр, який укомплектований сучасною комп’ютерною технікою. Комп’ютери кафедри, деканату разом із комп’ютерами лабораторій об’єднані у локальну обчислювальну мережу із виділеними серверами. Локальна мережа під’єднана до всесвітньої мережі Internet. Мережа призначена для реалізації навчального процесу студентів, наукових досліджень, програмних розробок, ведення документації

Серед проблем, над якими працюють науковці кафедри можна виділити: • комп’ютерні обчислення значень функцій, розв’язків диференціальних і інтегральних рівнянь та моделювання еко-, енергосистем;

 • математичне моделювання процесів контактної взаємодії плоских областей з криволінійними гладкими вирізами і абсолютно жорстких штампів при їх спряженні з зазором або натягом.

Розробляються дві комплексні теми:

— Контактна взаємодія плоских областей з криволінійними вирізами і жорстких штампів (науковий керівник – проф. Сяський А.О.);

— Комп’ютер у навчальному процесі школи і вузу (науковий керівник – доц. Шахрайчук М.І.).

і держбюджетні теми Міносвіти України: • Математичне моделювання нелінійних збурень еко-енергосистем (науковий керівник – доктор тех. наук, професор Бомба А.Я.);

 • Дослідження контактної взаємодії циліндричних тіл з гладкими і ребристими поверхнями (науковий керівник – проф. Сяський А.О., головний виконавець – доктор тех. наук, професор Бомба А.Я.).

При кафедрі функціонує докторантура і аспірантура із спеціальності 01.05.02 – математичне моделювання і обчислювальні методи.

Кафедра щорічно видає “Волинський математичний вісник”, у якому публікуються в основному праці викладачів, аспірантів, студентів та співробітників факультету математики та інформатики РДГУ та інших навчальних закладів.

Особливою формою наукового спілкування та творчої діяльності на кафедрі є науково-методичні семінари (при участі Рівненської організації Українського математичного товариства), студентські проблемні групи (Проблеми математичного і комп’ютерного моделювання еко-, енерго- та соціальних систем – керівник проф. Бомба А.Я., Інформаційні системи – керівник доц. Шахрайчук М.І., Олімпіади з інформатики та прикладної математики – керівник ст. викл. Сяський В.А.) У 2001 році кафедрою інформатики та прикладної математики створене факультетське наукове товариство, завданням якого є активізація студентської наукової роботи, залучення студентів до науково-практичної діяльності, створення програмного забезпечення із використанням новітніх інформаційних технологій для потреб підприємств регіону – керівник доц. Мороз І.П. У доробку кафедри більше 40 опублікованих студентських наукових робіт. Значна частина випускників кафедри вже на старших курсах працюють за спеціальністю у державних виробничих і управлінських структурах, приватних фірмах, загальноосвітніх школах

Викладачами кафедри встановлені тісні наукові контакти з інститутами кібернетики, математики, механіки, прикладних проблем механіки НАН України, Львівським та Київським національними університетами, політехнічними університетами міст Луцька і Тернополя. Підтримуються творчі зв’язки з Московським університетом, відділом математичних проблем ІПМ РАН, Казанським університетом та іншими науковими закладами.

При кафедрі діють курси операторів ПЕОМ, підготовчі курси до вступу у ВНЗ. Викладачі кафедри приймають активну участь у проведенні учнівських олімпіад та роботі Малої академії наук України.

Завідувач кафедрою: професор, доктор технічних наук Сяський Андрій Олексійович.

Склад кафедри:


 1. Шахрайчук Микола Іович – кандидат фізико-математичних наук, доцент;

 2. Бомба Андрій Ярославович – доктор фізико-математичних наук, професор;

 3. Соколовська Ольга Петрівна – кандидат фізико-математичних наук, доцент;

 4. Мороз Ігор Петрович – кандидат фізико-математичних наук, доцент;

 5. Каштан Сергій Степанович – кандидат технічних наук, доцент;

 6. Пригорницький Дмитро Олександрович - кандидат технічних наук, доцент;

 7. Шевцова Наталія Вікторівна - кандидат технічних наук, викладач;

 8. Сяський Володимир Андрійович – кандидат технічних наук, старший викладач, заступник декана факультету з виховної роботи;

 9. Зараі Віра Михайлівна - старший викладач;

 10. Кирик Тетяна Анатоліївна - старший викладач;

 11. Климюк Юрій Євгенович – викладач;

 12. Гаврюсєв Сергій Михайлович – викладач;

 13. Гаврилюк Володимир Іванович – аспірант;

 14. Ярощак Сергій Вікторович – аспірант;

 15. Шинкарчук Назар Володимирович – аспірант;

 16. Теребус Ганна Вікторівна – аспірант.


Кафедра інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики.

Історія кафедри інформатики та прикладної математики.

Наказом № 202 осн/д від 30.10.2006 кафедру інформатики та прикладної математики розділено на кафедри: • Інформатики та прикладної математики

 • Інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Завідувач кафедрою: доцент, кандидат технічних наук Батишкіна Юлія Валеріївна.

Склад кафедри:

 1. Антонюк Микола Степанович - кандидат педагогічних наук, доцент, заступник декана факультету математики та інформатики з навчальної роботи;

 2. Бабич Степанія Михайлівна - кандидат технічних наук, старший викладач;

 3. Войтович Ігор Станіславович - кандидат педагогічних наук, доцент

 4. Шліхта Ганна Олександрівна - кандидат педагогічних наук, старший викладач;

 5. Павлова Наталія Степанівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач;

 6. Шроль Тетяна Степанівна – викладач;

 7. Гульчук Віталій Анатолійович – викладач;

 8. Люлька Аліна Афанасіївна – викладач;

 9. Гнедко Наталя Михайлівна – викладач;

 10. Гаврюсєва Тетяна Олександрівна – викладач;

 11. Полюхович Наталія Вікторівна – викладач;

 12. Остапчук Наталія Олександрівна – аспірантка.


2.6. Матеріально-технічна база

Навчально-матеріальна база факультету складається з аудиторій, навчальних лабораторій, методичних кабінетів, які розміщені в спорудах, що відповідають існуючим санітарно-технічним та протипожежним нормам.

Студенти факультету навчаються в навчальних лабораторіях, які належать кафедрам: інформатики та прикладної математики, фізики, методики викладання фізики та хімії, лабораторії самостійної підготовки студентів, загальна площа яких складає 1241 кв.м.

Факультет у даний час має достатню навчально-лабораторну базу комп’ютерної техніки, яка складається з 7 навчальних лабораторій сучасної комп’ютерної техніки. Зокрема: • Core 2 Duo E4600 – 8 шт;

 • Celeron D 2660 – 15 шт;

 • Celeron 2600 – 10 шт;

 • P III 1133 – 13 шт;

 • Celeron 4А 2533 – 15 шт;

 • Celeron 4А 2400 – 39 шт;

 • Р IV 1800 – 34 шт.

Сервери:

 • NetFire P III 1133 –2 шт;

 • Compaq Proliant ML P III 1133 – 2 шт;

 • NetFire Dual Xeon 2400 – 1шт;

 • HP Proliant Xeon E5310 1600 – 1 шт.

Інше обладнання:

 • принтер НР Laser Jet 1200 – 1 шт;

 • принтер Samsung ML 1210 – 1 шт;

 • багатофункційні друкуючі пристрої HP Laser Jet M1005 MFP – 3 шт;

 • планшетні сканери Scanmaker X6, CanoSCAN 20i та ручний сканер – по 1 шт;

 • периферійні пристрої для роботи з мультимедійними програмами у достатній кількості;

 • мультимедійний проектор ViewSonic PJ – 1 шт;

 • CD - та DVD-WRITER для запису програмних CD.

Згідно участі факультету у програмі Microsoft Developer Network Academic Alliance, у розпорядженні навчальних лабораторій факультету є наступне програмне забезпечення від компанії Microsoft:

 • операційні системи сімейства MS Windows (Windows 98 SE, Windows 2000 Professional Edition, Windows XP Professional Edition, Windows 2003 Advanced Server Standard Edition);

 • сервери баз даних MS SQL Server 2000 (Standard & Developer Editions);

 • візуальні середовища програмування MS Visual Studio (ver. 6.0, .NET, 2005);

 • СУБД FoxPro (ver. 8 & 9);

 • засоби візуального проектування MS Office Visio.

Навчальні лабораторії факультету об’єднані у локальну мережу, яка має вихід у глобальну мережу Internet через виділений канал зв’язку.

При наявній матеріально-технічній базі факультету на 100 студентів факультету припадає більше 14 комп’ютерів.

При кафедрі є навчально-методичний кабінет з відповідним методичним забезпеченням.
3. НАПРЯМИ ПІДГОТОВКИ І СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Факультет здійснює освітню діяльність на підставі ліцензії серії АВ № 498252, згідно рішення ДАК від 02.07.2009 р., протокол № 79, що засвідчує право факультету здійснювати освітню діяльність за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” за такими напрямами, спеціальностями та в таких ліцензованих обсягах:


п/п

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка