1 Класифікація автоматизованих інформаційних систем (аіс). Аіс загального призначення. Структура аісСторінка2/11
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Структура АІС.


Структуру інформаційної системи складає сукупність окремих її частин, які називаються підсистемами. Загальну структуру інформаційної системи незалежно від сфери її застосування можна розглядати як сукупність підсистем. У цьому випадку говорять про структурну ознаку класифікації, а підсистеми називають забезпечувальними.
Рис. 2.2.3. Структура інформаційного забезпечення АІС
Технічне забезпечення - комплекс технічних засобів, які призначені для роботи ІС (засоби обчислювальної техніки і зв'язку, які забезпечують розташування і обробку інформаційних ресурсів на персональних комп'ютерах, у локальної, регіональної мережах, мережі міжнародного інформаційного обміну), а також відповідна документація для цих засобів і технологічних процесів. 
Математичне і програмне забезпечення - це сукупність математичних методів, моделей, алгоритмів і програм для комп'ютера різноманітного призначення, яка призначена для реалізації цілей і завдань інформаційної системи, а також нормального функціонування технічних засобів. 
Програмне забезпечення повинне бути достатнім для виконання всіх функцій системи та відповідати наступним вимогам: надійність, захист інформації, адаптованість, модульність побудови, зручність в експлуатації тощо.Програмне забезпечення складається із системного та прикладного програмного забезпечення. Модернізація прикладного ПЗ не повинна викликати змін системного ПЗ. Модернізація (зміна) системного ПЗ не повинна викликати зміни прикладного ПЗ. Засоби створення, ведення, копіювання, відновлення інформаційного фонду повинні забезпечувати надійний захист інформації. Компоненти системного програмного забезпечення для АІС повинні мати наступні якості: взаємосумісність, підтримка роботи мережі, повне задоволення вимог прикладного програмного забезпечення у загальносистемному забезпеченні. До складу системного програмного забезпечення повинні входити: операційні системи, мережне програмне забезпечення, системи управління базами даних, системи зв‘язку інформаційної мережі.
Всі програмні засоби, за допомогою яких повинен вестись інформаційний фонд АІС, повинні забезпечувати надійне збереження інформації, використання процедур відновлення для виключення втрати інформації в випадках виникнення програмних чи апаратних збоїв.
Призначення підсистеми інформаційного забезпечення складається із своєчасного формування і видачі достовірної інформації для прийняття управлінських рішень.
Основою інформаційного забезпечення АІС є інформаційна модель, яка містить інформаційні бази даних спільного користування. Сумісність підсистем АІС з зовнішніми системами повинна забезпечуватися на рівні уніфікованих інформаційних файлів та мережевих стандартів.
Технологія збору та накопичення відомостей повинна передбачати їх введення, формалізацію, автоматизацію обробки, передачу при інформаційному обміні між структурними елементами АІС, передбачати необхідну та допустиму інтеграцію (з урахуванням рівня доступу) в межах АІС та її функціональних компонентів.
Для забезпечення достовірності введеної інформації повинні бути розроблені засоби контролю (коректність типів, діапазонів, розмірності).
Організаційне забезпечення - сукупність методів і засобів (інструкції, методики, схеми, описання тощо), які регламентують взаємодію працівників із технічними засобами і між собою в процесі розробки і експлуатації ІС. Організаційне забезпечення АІС є комплексом адміністративно-технічних заходів, що забезпечують надійну та ефективну роботу технічних та програмних засобів, збереження, цілісність, достовірність інформації та доступність її для користувачів, безпеку роботи системи, ефективну роботу користувачів. Воно визначається сукупністю документів, що встановлюють організаційну структуру, права та обов‘язки персоналу і користувачів при експлуатації системи.
Правове забезпечення - сукупність правових норм (положення, устави, посадові інструкції тощо), які визначають створення, юридичний статус і функціонування ІС, регламентують порядок отримання, перетворення і використання інформації. 

1.2. Апаратне, програмне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем. Поняття інформаційного ресурсу.

Апаратне, програмне та інформаційне забезпечення автоматизованих систем.

Роботу інформаційної системи забезпечують процеси, які умовно можна відобразити схемою (рис. 2.2.2). Але, незважаючи на простоту наведеної схеми, для того, щоб зрозуміти роботу інформаційної системи, необхідно знати сутність проблем, які вона вирішує, і організаційні процеси, до складу яких вона входить. Рис. 2.2.2. Процеси в інформаційній системі

програмне забезпечення — сукупність загальносистемного і прикладного програмного забезпечення. Загальносистемне програмне забезпечення включає операційні системи, транслятори, утиліти, бази даних і т.п. Прикладне програмне забезпечення включає прикладні програми, що реалізують функціональні запити користувачів і різного роду опису (користувача, оператора, програміста і т.д.), що дозволяють успішно застосовувати програмне забезпечення;

• інформаційне забезпечення — сукупність реалізованих рішень по обсязі, розміщенню і формам організації інформації, що циркулює в системі керування. Воно включає нормативно-довідкову інформацію, необхідні класифікатори техніко-економічної інформації, уніфіковані документи, масиви даних, контрольні приклади, використовувані при рішенні задач керування; • організаційно-методичне забезпечення — сукупність документів, що регламентують діяльність персоналу в умовах функціонування системи керування. Воно призначено для опису змін організаційної структури керування об'єктом, зв'язаних зі створенням АСУ (схема організаційної структури, опис організаційної структури); для опису дії персоналу по забезпеченню функціонування АСУ (технологічна інструкція, інструкція з експлуатації); для установлення функцій, прав і обов'язків посадових осіб по забезпеченню функціонування АСУ (посадова інструкція); • лінгвістичне забезпечення — сукупність інформаційних мов, методів індексування, а також лінгвістичної бази (словників, тезаурусів, рубрикаторів) і методів її ведення.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка