1 Класифікація автоматизованих інформаційних систем (аіс). Аіс загального призначення. Структура аісСторінка4/11
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Автоматизація бухгалтерського обліку.


Керівнику українського підприємства сьогодні приходиться приймати рішення в умовах невизначеності і ризику, що змушує його постійно тримати під контролем різні аспекти фінансово - господарської діяльності. Ця діяльність відбита у великій кількості документів, що містять різнорідну інформацію. Грамотно оброблена і систематизована вона є деякою мірою гарантією ефективного управління виробництвом. Навпроти, відсутність достовірних даних може привести до невірного управлінського рішення і, як наслідок, до серйозних збитків.
Якщо не брати до уваги навмисні протиправні дії, то всі помилки бухгалтерського обліку відбуваються або через недбайливість (наприклад, арифметичні помилки), або через незнання особливостей ведення бухгалтерського обліку в Україні. Такі помилки практично неминучі при ручному обліку чи при використанні застарілих чи нелегальних версій програмних комплексів.

"1С:Бухгалтерія для України" розроблена з урахуванням Національних Стандартів Бухгалтерського Обліку і дозволяє автоматизувати ведення всіх розділів бухгалтерського обліку: • операції по банку і касі

 • облік необоротних активів

 • партійний облік запасів на складах і в роздробі

 • розрахунки з контрагентами, підзвітними особами;

 • облік виробництва продукції

 • облік валютних операцій

 • розрахунки по зарплаті

 • розрахунки з бюджетом

 • облік витрат і визначення фінансових результатів.

Ведення податкового обліку

Відповідно до нормативних актів з оподатковування реалізовані наступні можливості: • облік валових доходів і витрат з автоматичним визначенням "першої події";

 • облік балансової вартості основних засобів;

 • облік балансової вартості валюти;

 • можливість автоматичне формування податкових накладних;

 • облік ПДВ по вхідним податкових накладних.

Гнучкі можливості обліку

 • використання кількох планів рахунків одночасне

 • багаторівневі плани рахунків

 • багатомірний і багаторівневий аналітичний облік

 • кількісний облік

 • багатовалютний облік по необмеженому числу валют

 • ведення на одному комп'ютері обліку для кількох підприємств

 • ведення консолідованого обліку

 • роздільне ведення бухгалтерського і податкового обліку

Програмний комплекс "БЕСТ ЗАРПЛАТА"

Програма легко і гармонійно інтегрується із системою 1С Підприємство 7.7, виконуючи як імпорт з указаної системи (довідник працівників та план рахунків), так і експорт даних до неї (довідник працівників та проведення по заробітній платі). Програма забезпечує простий та універсальний імпорт з файлів форматів DBF і TXT для інтеграції з працюючими системами бухгалтерського обліку та управління підприємством.
Програма БЕСТ ЗАРПЛАТА НЕ ПОТРЕБУЄ НАСТРОЮВАННЯ при типовій схемі розрахунку заробітної платні!
Програма надає можливість


 • ведення особових рахунків працівників

 • настроювання типової схеми розрахунку заробітної платні згідно специфічних вимог

 • додання власних видів оплат і нарахувань до фондів та створення програм їх розрахунку

 • коригування типових програм розрахунку нарахувань і утримань та програм нарахування до фондів

 • розрахунку заробітної платні як по окремим підрозділам, так і в цілому по підприємству

 • розрахунку заробітної платні як за поточний період, так і за попередні періоди

 • розрахунку нарахувань до фондів як по підприємству в цілому, так і окремо по працівникам

 • розрахунку заробітної платні, ураховуючи часткову виплату працівникам заробітної платні

 • формування документів для переводу виплат працівникам та аліментів до банку на власні рахунки

 • формування та створення власного комплекту звітних документів

збереження архіву розрахункових листів протягом поточного і повного минулого років

Програма БЕСТ ЗАРПЛАТА пропонує

 • автоматичний розрахунок заробітної платні згідно діючого законодавства

 • автоматичний перерахунок заробітної платні при будь-якому коригуванні даних

 • автоматичний перерахунок сум утримань і нарахувань до фондів за попередні періоди у випадку зміни законодавства

 • типовий перелік видів оплат, фондів та їх нарахувань

 • типові комплекти необхідних згідно законодавству України звітів, сформованих за вимогами державних структур, до яких подається звітність

 • простий та універсальний механізм імпорту даних для інтеграції з іншими системами бухгалтерського обліку та управління підприємством

Системи генерації звітів та документів.


"1С:Бухгалтерія для України" включає набір стандартних звітів, що дозволяють бухгалтеру одержати інформацію за довільний період, у різних розрізах і з потрібним ступенем деталізації.

Звіти по синтетичному обліку: • оборотно-сальдова відомість

 • шахова відомість

 • головна книга

 • журнал-ордер і відомість по рахунку

 • аналіз рахунка - за період і по датах

 • картка рахунка. Звіти по аналітичному обліку:

 • оборотно-сальдова відомість по рахунку в розрізі об'єктів аналітичного обліку

 • аналіз рахунка в розрізі об'єктів аналітики "аналіз об'єкта аналітики по рахунках

 • картка операцій по об'єкту аналітики.

"1С:Бухгалтерія для України" включає набір форм бухгалтерської і податкової звітності. Ці форми щокварталу обновляються фірмою "1C" і безкоштовно поширюються серед зареєстрованих користувачів через мережу партнерів.

Гнучкість та налаштовуваність

"1С:Бухгалтерія для України" може бути адаптована до будь-яких особливостей обліку на конкретному підприємстві. До складу системи входить конфігуратор, що дозволяє:


 • набудовувати систему на різні види обліку і реалізувати будь-яку методологію обліку

 • редагувати властивості довідників: змінювати склад збереженої інформації, кількість рівнів вкладеності, тип коду (числовий, текстовий) та інші

 • створювати нові довідники довільної структури

 • набудовувати зовнішній вигляд і поведінку форм для введення інформації

 • редагувати існуючі і створювати нові потрібні документи будь-якої структури

 • змінювати екранні і друковані форми документів

 • створювати нові журнали для роботи з документами і довільно перерозподіляти документи по журналах

 • редагувати форми й алгоритми формування стандартних звітів

 • створювати будь-як додаткові звіти і процедури обробки інформації

 • описувати поведінку елементів системи убудованою мовою.

Програмний комплекс "БЕСТ ЗАРПЛАТА"

Програма автоматично передає сформовані звітні документи в систему формування звітів до державних структур БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС.


Програма легко і гармонійно інтегрується із системою 1С Підприємство 7.7, виконуючи як імпорт з указаної системи (довідник працівників та план рахунків), так і експорт даних до неї (довідник працівників та проведення по заробітній платі). Програма забезпечує простий та універсальний імпорт з файлів форматів DBF і TXT для інтеграції з працюючими системами бухгалтерського обліку та управління підприємством.
Програма БЕСТ ЗАРПЛАТА НЕ ПОТРЕБУЄ НАСТРОЮВАННЯ при типовій схемі розрахунку заробітної платні!
Завдяки програмному комплексу "Бест Звіт Плюс" Ви можете подавати звіти до:

 • Держказначейства України та ін

 • Державної податкової інспекції;

 • Державного комітету статистики;

 • Пенсійного фонду України;

 • Фонду соціального страхування;

 • Фонду зайнятості населення;

 • Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Функціональні можливості програмного забезпечення

 • Формування картки установи.

 • Формування та ведення реєстру форм (бланків) звітних документів.

 • Формування звітних документів із використанням різноманітних функцій контролю

 • Імпорт інформації зі встановлених на підприємстві автоматизованих систем бухгалтерського обліку та управління виробництвом.

 • Формування пакетів звітності в електронному вигляді електронною поштою із застосуванням криптографічного захисту.

Для передачі звітності електронною поштою призначена спеціалізована вбудована підсистема шифрування та пересилки звітності. Підсистема має сертифікат Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем і захисту інформації Служби безпеки України на відповідність вимогам чинного законодавства і ДСТУ, відповідає вимогам Законів України "Про електронні документи і електронний документообіг " N 851-IV та "Про електронний цифровий підпис" N 852-IV від 22 травня 2003 року. Під час пересилки гарантується цілісність, збереження і конфіденційність інформації, яку передають.

 • Програмний комплекс "БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС" містить новий додатковий сервіс:

Базу даних "БЕСТ-ЗВІТ КОМЕНТАР"

БД "БЕСТ-ЗВІТ КОМЕНТАР" поєднала в собі інформацію аналітичного характеру у формі професійних коментарів та спеціально підібраний перелік нормативно-правових актів. Усі тексти коментарів і консультацій фахівців забезпечені посиланнями на нормативно-правові акти та документи органів державної влади. З тексту коментарю є можливість перейти до відповідної частини тексту оригіналу нормативно-правового акта. При цьому всі аналітичні матеріали напряму пов'язані з відповідними рядками, стовпцями звітної документації.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка