1 Класифікація автоматизованих інформаційних систем (аіс). Аіс загального призначення. Структура аісСторінка6/11
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

1.5. Інформаційні технології в системі управління. Застосування інформаційних технологій у банківській та фінансовій справі.

Інформаційні технології в системі управління


 • для бухгалтерського обліку (1-С, БЕСТ, Парус, Акцент, Соло)

 • для діловодства (Евфрат)

 • для бізнеса і управління (Галактика)

 • для банківських установ (операційний день банка- ОДБ, УМІТІ-Барс)

 • для маркетингової діяльності (Marketing Expert, BEST меркетинг)

 • для фінансових і податкових установ (БЕСТ-ЗВІТ, фінексперт)

 • для моделювання бізнесових процесів (Bbvin, IRvin)

 • для статичних досліджень (STATGRAPHICS)

Практична реалізація комунікаційних процесів в апараті управління здійснюється інститутами ІМ у вигляді організації документообороту, бездокументних зв’язків, циркуляції документних потоків в рамках системи управління внутрішньою інформацією фірми (головною метою даної системи є створення ефективної системи інформаційного забезпечення процесів управління), функціонування інформаційних систем та мереж.

Менеджери в сфері інформаційного менеджменту займаються розробкою й контролем систем, що обробляють і розподіляють інформацію. Для більш ефективної організації й використання інформації багатьма західними фірмами були розроблені інформаційні системи менеджменту (ІСМ). Інформаційна система менеджменту - це система збору інформації, що обробляє й представляє її у формі, найбільш зручній для прийняття на її основі рішень, і розподіляюча її між кінцевими користувачами. Для прийняття рішень на основі  інформації, остання повинна бути точною, своєчасною, доречною, легко доступною та представленою в необхідному форматі.

Потужність інформаційних систем менеджменту використається багатьма західними компаніями. Для розробки конкретної ІСМ необхідно насамперед встановити мету її створення, визначити можливі обмеження, визначити джерела одержання інформації й канали її редистрибуції, і тільки потім приступати до конкретного планування. У процесі розробки необхідно забезпечити тісні контакти між розробниками та кінцевими користувачами. Варто пам’ятати, що метою створення інформаційних систем є забезпечення інформаційної підтримки менеджерів при прийнятті ними рішень. Ця підтримка полягає в:

- своєчасному попередженні менеджерів про можливі проблеми в майбутньому;

- одержанні інформації, яка буде використовуватись при прийнятті рішень;

- автоматичному прийнятті системою дрібних рішень, не потребуючи втручання менеджера;

- автоматизації рутинних операцій.

Обмеження при розробці інформаційних систем менеджменту можуть бути обумовлені як зовнішніми, так і внутрішніми причинами. Зовнішні обмеження містять у собі правові питання, побажання споживачів і потреби постачальників. До внутрішніх обмежень відносять витрати по розробці ІСМ, доступність робочої сили щодо використання як персоналу, напрямку політики фірми та технічних характеристик комп’ютера, на основі якого розробляється ІСМ.

Наступним кроком після визначення цілей створення інформаційної системи є чітке визначення цілей використання інформації. Конкретні цілі залежать від менеджера, що цією інформацією буде користуватися. Деяким потрібна складна комп’ютеризована система, для інших ІСМ повинна бути якомога простішою. Одним потрібні тільки факти, іншим - інформація, необхідна в конкретній поточній ситуації. Після визначення цілей використання інформації можна визначити й джерела її одержання.

Потім необхідно ’зібрати’ систему. Для цього треба спочатку позначити всі потоки інформації (наприклад, такі як, звіти щодо маркетингової діяльності й продажу), визначити спосіб зберігання інформації, метод її введення в систему, а також обладнання, яке буде для цього використовуватися. Так як для рішення одного завдання теоретично можна розробити безліч різних систем, то необхідно також ураховувати кінцеву вартість інформаційної системи, її технічні характеристики й прийнятність для конкретного користувача.

При введенні системи в дію потрібно навчити всіх потенційних користувачів роботі з нею, пояснити принцип її дії, а також показати, які саме вигоди несе використання системи.

Застосування інформаційних технологій у банківській та фінансовій справі


"1С: Бухгалтерія для України" являє собою компоненту "Бухгалтерський облік" системи "1С:Підприємство".

Компонента "Бухгалтерський облік" призначена для обліку наявності і руху коштів підприємства. Вона може використовуватися як автономно, так і разом з іншими компонентами "1С: Підприємства".

Уведення, збереження і друк будь-яких первинних документів

"1С: Бухгалтерія для України" дозволяє автоматизувати підготовку будь-яких первинних документів: • платіжні доручення

 • рахунки до оплати

 • прибуткові і видаткові касові ордери

 • накладні, вимоги, доручення;

 • податкові накладні, книги придбання і продажів;

 • інші документи.

Засоби роботи з документами дозволяють організувати введення документів, їхній довільний розподіл по журналах і пошук будь-якого документами за різними критеріями: номеру, даті сумі, контрагенту.

Ручне й автоматичне введення бухгалтерських операцій

Вихідною інформацією в 1С:Бухгалтерії для України є операція, що відбиває реальну господарську операцію, що відбулася на підприємстві.

Кожна операція може містити бухгалтерські проводки для відображення зробленої господарської операції в бухгалтерському обліку і податковому обліку. Проводки "належать" операції і завжди існують разом з операцією.

Операції можуть формуватися автоматично на основі введених документів. Разом з операцією документ може породжувати бухгалтерські проводки. Такий спосіб дозволяє швидко уводити велика кількість проводок, наприклад, при нарахуванні амортизації основних засобів.

Операції можуть вводитися вручну. Для зручного введення операцій можуть використовуватися типові операції - сценарії формування бухгалтерських проводок для оформлення типових актів господарської діяльності.

Програмний комплекс "БЕСТ ЗАРПЛАТА"

Програма автоматично передає сформовані звітні документи в систему формування звітів до державних структур БЕСТ ЗВІТ ПЛЮС.


Програма легко і гармонійно інтегрується із системою 1С Підприємство 7.7, виконуючи як імпорт з указаної системи (довідник працівників та план рахунків), так і експорт даних до неї (довідник працівників та проведення по заробітній платі). Програма забезпечує простий та універсальний імпорт з файлів форматів DBF і TXT для інтеграції з працюючими системами бухгалтерського обліку та управління підприємством.
Програма БЕСТ ЗАРПЛАТА НЕ ПОТРЕБУЄ НАСТРОЮВАННЯ при типовій схемі розрахунку заробітної платні!
Завдяки програмному комплексу "Бест Звіт Плюс" Ви можете подавати звіти до:

 • Держказначейства України та ін

 • Державної податкової інспекції;

 • Державного комітету статистики;

 • Пенсійного фонду України;

 • Фонду соціального страхування;

 • Фонду зайнятості населення;

 • Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

Функціональні можливості програмного забезпечення


 • Формування картки установи
  Формування та ведення реєстру форм (бланків) звітних документів.

 • Формування звітних документів із використанням різноманітних функцій контролю

 • Імпорт інформації зі встановлених на підприємстві автоматизованих систем бухгалтерського обліку та управління виробництвом.

 • Формування пакетів звітності в електронному вигляді електронною поштою із застосуванням криптографічного захисту.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка