1 Класифікація автоматизованих інформаційних систем (аіс). Аіс загального призначення. Структура аісСторінка8/11
Дата конвертації16.03.2016
Розмір0.66 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Системи машинного перекладу.


В программном обеспечении PROMT также имеются собственные дополнительные сервисные средства для анализа текстов, средства для создания и поддержки словарей и постредактирования результатов перевода. Перевод текста может осуществляться во всех офисных приложениях, а именно Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint, Microsoft FrontPage. Основные компоненты системы:

  • PROMT Translation Engine (PTE),

  • Среда перевода (лингвистический редактор PROMT),

  • Средства для редактирования словарей и баз АП,

  • Средства для профессиональной работы со словарями,

  • Средства для встраивания функций перевода в офисные приложения (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Outlook, Internet Explorer, Acrobat),

  • Средства терминологической работы,

  • Средства для интеграции с системами Тranslation Мemory (например, TRADOS),

  • Средства для пакетного перевода, перевода содержимого буфера обмена и быстрого перевода,

  • Сервисные средства и инструменты (Резервное копирование, Инсталляция и деинсталляция специализированных словарей).

Система "Плай" — універсальний російсько-український перекладач. Забезпечує миттєвий переклад будь-яких редакторських виправлень у вихідному тексті, має інтелектуальну технологію введення нових слів і словосполучень у словники користувача, забезпечує повне збереження структури документа, створення списку зарезервованих слів, а також представляє словники синонімів українських і російських слів, російсько-український електронний словник і вмонтовані лінгвістичні модулі системи перевірки правопису і граматики "Рута". Система вимагає 10Mb дискового простору.

Система Pars має такі особливості, як одночасна робота багатьох користувачів; проста процедура поповнення словників, що дає можливість настроїти систему на потрібні тематики. Система надає користувачам наступні можливості: задавати словники потрібної тематики і встановлювати їхню пріоритетність (це буває зручно, коли зустрічається слово, що має кілька перекладів, система вибирає те значення, що знаходиться в словнику з найбільшим пріоритетом); автоматично транслювати власні імена: наприклад, англійські чи прізвища назви міст можна просто записати російськими буквами; вибирати той варіант перекладу, що найбільше підходить по тексту з пропонованих системою варіантів; робота безпосередньо в WinWord зі збереженням формату вхідного тексту. Найбільш цікаві для нас словники системи Pars:

- словник загальновживаної лексики (35000 слів);

- програмування (25000 термінів);

- технічний (77000 термінів);

- радіоелектроніки (50000 термінів);

- мікроелектроніки (20000 термінів);

- економічний (55000 термінів);

- екологічний (18000 термінів);

- медичний (20000 термінів).

Всього в спеціалізованих словниках системи 400000 термінів.

Система Stylus має дуже зручний інтерфейс, надає можливість перевести буфер обміну, замінити частину тексту на її переклад чи перекласти цілий документ і зберегти переклад як окремий документ. Однієї з додаткових можливостей системи є зміна напрямку перекладу: Stylus автоматично визначає мову вхідного тексту, і якщо вона змінилася, те перепитує, потрібно чи змінити напрямок перекладу. Stylus вмонтований у Word і Excel; використовує словники Lingvo чи "Контекст", системи перевірки орфографії "Пропис", LingvoCorrector чи "Орфо", має способи роботи в Internet, а також працює із системою розпізнавання символів FineReader. На кожну мовну пару Stylus має по 18 спеціалізованих словників — з інформатики, математики, телекомунікацій, медицини й ін.

Система Socrat уступає в інтерфейсі вище описаним системам, працює вона тільки з англійською і російською мовами, розпізнає тільки текстовий формат без розбивки на рядки, серед спеціалізованих словників є лише комп'ютерний і бізнесовий. Але якість перекладу тексту системою Socrat трохи краще, ніж в інших.

Система "Коперник" являє собою результат багаторічної роботи колективів фірми "Лінгвістика 93", галузевої лабораторії Міністерства освіти України і Національної Академії Наук. Система виконує прямий і зворотний переклад, працює з англійським, німецьким, російською й українською мовами. Проект "Коперник" успадкував розробки фірми "Лінгвістика 93" і об'єднав у єдиний комплекс нові версії перекладачів "Парс", "Парс/У', "Rump" і нові російсько-німецький і українсько-німецький перекладачі.1.7. Застосування глобальних інформаційних мереж у виробництві, науці, освіті. Інформаційні можливості глобальних інформаційних мереж.

Застосування глобальних інформаційних мереж у виробництві, науці, освіті.


За показником універсальності та масштабами розповсюдження комп’ютерні мережі можна умовно розділити на три групи:

1. Глобальна комп’ютерна мережа Інтернет — це всесвітня мережа, інформаційне та інтелектуальне наповнення якої охоплює всі сфери людської діяльності.

2. Національні комп’ютерні мережі Інтранет, як правило, будуються в межах кордонів однієї країни і наповнюються інформацією і знаннями, що відносяться до певної сфери діяльності цієї країни. Найбільш поширеними прикладами таких мереж, що створені в багатьох розвинених країнах світу, є національні мережі науки і освіти, мережі, що відносяться до космічної діяльності, мережі спеціального призначення та інші. Зокрема, в Європі налічується 23 науково-освітянські мережі. Вони об’єднуються в загальноєвропейські наукові мережі, головними з яких є GEANT та SINSEE (Scientific Information Network South East Europe).

3. Корпоративні комп’ютерні мережі, які створюються для групи компаній або організацій і наповнюються даними і знаннями, що належать до специфічної сфери їх діяльності.


Використання мережевих технологій у наукових дослідженнях


Узагальнюючи багаточисельні напрямки застосування сучасних інформаційних технологій в Україні, можна навести їх класифікацію: державне управління і економіка; екологія, охорона навколишнього середовища, медицина, біологія; наукові дослідження і критичні технології; освіта; культура; засоби масової інформації; Інтернет-технології.

Серед наукових сфер, в яких відбувається безпосереднє застосування мережевих технологій, можна виділити такі. Інформаційні технології в галузі екології, охорони навколишнього середовища, медицини і біології. Вони пов’язані, насамперед, з методами оцінки параметрів навколишнього середовища, методами аналізу та прогнозування катастроф, технологіями оцінки ризику екологічно небезпечних виробництв, аналізу прогнозування і прийняття рішень у зв’язку з надзвичайними ситуаціями, системами проектування екологічного обладнання, системами діагностики та прийняття рішень у медицині і біології, в тому числі з застосуванням телемедичних технологій. Особливо гостро постали ці проблеми після чорнобильської катастрофи.

Розробкою, що безпосередньо поєднує застосування мережевих технологій у наукових дослідженнях, і спрямована на інтелектуалізацію мереж, подібних URAN, є проект створення агентно-орієнтованих технологій пошуку, збереження, оброблення і передачі інформації, що впроваджується Кібернетичним центром НАН України. Агентські платформи актуальні саме для науково-освітнього мережевого середовища.

Важливий напрямок застосування мережевих технологій у науці — організація роботи віртуальних дослідницьких лабораторій. Це дозволяє залучати вчених з різних куточків світу для проведення досліджень безпосередньо в своїх лабораторіях з наступним обміном інформацією через комп’ютерну мережу. Прикладом організації діяльності віртуальної лабораторії з використанням мережі URAN є спільна робота Інституту кібернетики ім. В.Глушкова з Флоридським університетом (США) над проектом дискретної оптимізації в задачах кодування інформації.

Ще одним практичним напрямком застосування мережевих технологій є електронна комерція, в тому числі на ринку технологій, ноу-хау, наукової продукції. Цей вид діяльності особливо важливий для української науки, промисловості і технологій, які мають посісти відповідне місце в структурі світового ринку. В сукупності з електронною комерцією трансфер високих технологій дозволить Україні вийти на світову арену як рівноправному партнерові.

Використання мережевих технологій в освітніх цілях


Безпосереднє застосування комп’ютерних мереж у сфері освіти пов’язано з розробкою новітніх освітніх та навчальних програм, застосуванням Інтернет-технологій у навчальному процесі, створенням електронних бібліотек, довідково-інформаційних систем, систем менеджмету в освіті, автоматизацією та інформаційним супроводженням документів про освіту (система «Освіта»), використанням спеціалізованих банків даних і знань, дистанційним навчанням.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка