1. Нелегальна деревинаСторінка19/114
Дата конвертації08.03.2016
Розмір8.43 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   114

2. 14. Мінпромполітики: розвиток деревообробної промисловості на регіональному рівні є основою економічного зростання нашої держави


16/06/2010 - 329 перегл.
Заступник Міністра промислової політики Віталій Кравченко провів нараду з керівниками провідних деревообробних підприємств, представниками Держкомлісгоспу та місцевих органів виконавчої влади лісових регіонів України. Головною темою для обговорення стали проблемні питання, які стримують розвиток деревообробної промисловості, пошук шляхів і механізмів їх вирішення на центральному та регіональному рівнях: основними серед них є завантаження виробничих потужностей вітчизняного виробника, нарощування обсягів імпорто-замінної продукції.

«На сьогодні значна увага з боку Президента України та Уряду приділяється питанням розвитку деревообробної промисловості, особливо у регіональному аспекті, що є основою економічного зростання держави та забезпечення добробуту кожної сім’ї» - зазначив у вступному слові Віталій Кравченко. Заступник Міністра звернув увагу присутніх на необхідність стимулювання розвитку деревообробної промисловості, а також зазначив, що від її роботи залежить розвиток меблевої промисловості та інших суміжних галузей, у першу чергу, лісогосподарського сектору економіки та будівельної індустрії.

За результатами наради були прийняті відповідні рішення, серед яких чільне місце відводиться реалізації інвестиційних проектів у галузі деревообробки з урахуванням термінів, обсягів, потужностей та продуктивності.

Автор: Прес-служба Мінпромполітики України


Источник: Мінпромполітики України, 154.06.2010

2. 15. Кабмін перерозподілив повноваження (и АПК , и лесное хозяйство, и земельная реформа теперь под контролем Клюева)


22/10/2010 - 211 перегл.
На першого віце-прем'єр-міністра Андрія Клюєва та віце-прем'єр-міністра Бориса Колеснікова покладено функції двох віце-прем'єрів, посади яких було скорочено згідно з вимогами Конституції 1996 року.

До компетенції Андрія Клюєва віднесено розвиток АПК, лісового та водного господарства, створення інфраструктури продовольчого ринку, продовольчу безпеку, регулювання земельних відносин та їх реформування, повідомляє департамент інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабміну.

Борис Колесніков опікуватиметься суверенітетом, обороноздатністю та нацбезпекою; мобілізаційною підготовкою; ресурсним забезпеченням військових формувань і правоохоронних органів; оборонно-промисловим комплексом, експортно-імпортним контролем військових товарів; реалізацією надлишкового військового майна, захистом держкордону та боротьбою з податковими правопорушеннями; запобіганнями та протидією корупції; взаємодією з прокуратурою та судами; інформаційною безпекою; контролем за обігом наркотичних і психотропних засобів тощо.

Автор: -
Источник: Урядовий курьер, № 197 (4348) 22 жовтня 2010 року

2. 16. Продолжаем исследование «вудберга»: заглянем глубже


31/12/2010 - 1514 перегл.
Прочитав статью Татьяны Мариновой «Двойной капкан для президента» («2000», № 49 (537), 10—16.12.10, B1), касающуюся рынка лесных материалов (ЛМ), не могу не порадоваться широте и аргументированности ее содержания, честности изложения. Мне бы хотелось углубиться в рассмотрение вопросов, касающихся механизмов формирования рыночных цен на ЛМ, а также учета основных финансовых показателей деятельности лесозаготовительных организаций. Здесь напрашивается не слишком оригинальное сравнение с айсбергом...

Можно почти ничего не знать об этих плавучих ледяных горах, но едва ли не всякий скажет, что видимая, возвышающаяся над поверхностью океана вершина составляет, как правило, не более 10% их объема, тогда как остальные 90% скрыты от глаз. Соответственно для изучения подводной части требуются более сложные механизмы и дополнительные научные и организационно-экономические усилия. Если в слове «айсберг» заменить ice (лед) на wood (древесина), получим «вудберг», а с ним и объект для продолжения научного исследования, объект налогообложения.

Такой анализ представляет не только чисто научный интерес — он имеет немалое значение для социально справедливого распределения доходов от использования природного ресурса. Это также необходимо для формирования рыночных цен на лесные товары и уплаты налога с прибыли. В Украине рынок ЛМ реально представляет собой малоизученную «глыбу», видимая «на поверхности» часть которой (зафиксированная в статинформации) составляет 15—17 млн. куб. м ежегодно, что не так уж мало по сравнению со многими европейскими соседями. Фраза «у нас леса не так много» была привычной во времена Союза, когда сопоставление проводили с РФ.

Упомянутая выше статья «Двойной капкан для президента» раскрывает откровенно противозаконные механизмы «реализации госсобственности» в обход государства. Это следовало бы оценить надлежащим образом всем — и органам местной власти, и субъектам лесопромышленной деятельности, и налоговикам, и экологически обеспокоенной (что нередко проявляется в излишне эмоциональной форме) общественности, и, в конечном счете, украинскому народу в целом. Хотелось бы, чтобы этим материалом заинтересовались органы власти, для которых реализация сырья выступает как источник дохода от использования природных ресурсов, а добыча последних — как путь к увеличению количества рабочих мест. То же касается представителей лесного бизнеса, т. е. работодателей, для которых ЛМ — сырье для переработки в условиях рыночных отношений, неотъемлемыми элементами которых должны быть прозрачность и конкуренция.

Именно рыночные отношения представляют до сего времени невидимую часть «вудберга» и требуют более глубокого изучения, обсуждения и принятия соответствующих решений заинтересованными сторонами и правительством.

Публикация упомянутой статьи совпала по времени с выходом указа президента «Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти» (№ 1085/2010 от 9.12.10), которым создается — путем реорганизации Госкомлесхоза — Государственное агентство лесных ресурсов. Следует, видимо, ожидать кардинальных мер по усовершенствованию системы экономических отношений в направлении создания прозрачного рынка ЛМ со свободным доступом к нему для всех заинтересованных потребителей — если этому не помешают изощренные менеджерские приемы предпринимателей высокого уровня...

Ведь проблема состоит не столько в том, где и на какой бирже продавать лесные товары, сколько в том, как определять их себестоимость и отражать в статистике рыночные цены на них, как исчислять прибыль и налоговые платежи. Понятно, что без надлежащего ведения бухгалтерской отчетности субъектами промышленного производства, без учреждения на государственном уровне соответствующей статотчетности не удастся уйти от теневых схем, от коррупции.

Тут возникает и вопрос об определении терминов. Собственно лесной бизнес не интересуют ни такие из них, как «рубки главного пользования», «рубки, связанные с ведением лесного хозяйства» и т. п., ни даже термин «ликвидная древесина», казалось бы, относящийся к ЛМ, — он давно устарел и нормативными актами не определяется.

Татьяна Маринова в своей глубоко аргументированной статье упоминает, в частности, о приказе Госкомлесхоза «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини». А между тем именуемого таким образом лесного продукта (товара), на который был бы спрос на рынке, не существует. Виды ЛМ в стране установлены ГОСТами для хвойных и лиственных пород, на них же и представляется соответствующий спрос. Поэтому и речь должна была бы идти о механизмах продажи круглых лесных материалов.

В системе учета лесных товаров Европейской экономической комиссии ООН также употребляется термин «круглый лес» (round wood) с подразделением на четыре вида:
пиловочник и фанерный кряж;
балансовая древесина;
прочие сортименты круглого леса;
топливная древесина (дрова).

Отметим, что в такое деление полностью вписываются украинские ГОСТы (в том числе по группам лесных пород — хвойные, лиственные и пр.), но не будем на нем останавливаться, поскольку это важно и понятно только для профильных специалистов.

Для широкой общественности достаточно указать, что рыночные цены на ЛМ непременно должны учитывать их себестоимость, без чего нельзя достоверно определить размер как прибыли субъекта хозяйственных отношений, так и налоговых платежей. К примеру, предприятия ЖКХ ведут соответствующий учет и поквартально отражают это в статотчетности, что позволяет контролирующим органам и налоговым службам постоянно держать в поле зрения формирование цен на соответствующие услуги, включая важнейшие финансовые показатели и составляющие себестоимости их производства.

Здесь целесообразно только констатировать, что ничего подобного относительно формирования рыночных цен по основным группам ЛМ за 19 лет в нашем государстве так и не заведено. Статинформации (зачастую мало кому нужной) — море, однако учет ценообразующих данных, позволяющий проводить соответствующие рыночным условиям показатели объемов продукции, их реализации, затрат на производство, средневзвешенных рыночных цен и общих доходов, сравнивать их между идентифицированными субъектами лесного бизнеса, не ведется.

Хотя по Украине, напомним, объект, о котором идет речь, представляет собой рынок ЛМ в размере 15—17 млн. куб. м в год (потенциально — 23—25 млн.)! И схема формирования финансовых показателей лесозаготовителей должна быть полностью прозрачной, доступной контролирующим органам власти и понятной смежным субъектам экономических отношений. Каждый из показателей представленной далее общей схемы (см. рисунок) может включать более подробное деление по мере отработки и формирования отчетности с учетом интересов производителей и потребителей ЛМ, а также контролирующих лиц и органов статистики.

Напомним еще об одной важной составляющей для исчисления себестоимости производства ЛМ — о плате лесозаготовителей за право разработки лесосечного фонда по так называемым лесным таксам за древесину в состоянии роста, которые после утверждения Налогового кодекса именуются ставками сбора за специальное использование лесных ресурсов (глава ХVII). Но как бы они ни назывались, их необходимо учитывать при определении себестоимости производства ЛМ. Бухгалтерская и статистическая отчетность производителей ЛМ должна наконец стать прозрачной и доступной органам власти и широкой общественности.

Из сказанного видно, что «под поверхностью» существующего формально рынка ЛМ скрыто довольно много из того, что предстоит сделать явным для обеспечения его прозрачности, формирования надлежащих рыночных цен на ЛМ, для развития деревообрабатывающей и ряда других видов промышленности.

Здесь мы не будем затрагивать экономических отношений, касающихся налогообложения за лесные земли, поскольку этот вопрос принадлежит уже к иной сфере (исчисления земельной ренты за право постоянного их использования с целью ведения лесного хозяйства в качестве продуктивной силы) и к другому — аграрному — сектору экономики.

Без учета вышеизложенного невидимая часть «вудберга» будет серьезно тормозить борьбу с коррупцией. По меньшей мере в части производства и реализации лесных ресурсов окажется проблематичным и получение реальной экономической эффективности от оптимизации центральных органов исполнительной власти в соответствии с упомянутым ранее указом президента. Не будут достигнуты дополнительные поступления налоговых платежей в государственный и местные бюджеты. Затормозится процесс активизации промышленной деятельности субъектов деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной и других видов промышленности, малого и среднего бизнеса.

После публикации статьи «Двойной капкан для президента» в газете «2000» № 49 от 10 - 16 декабря 2010 г. стало известно, что 24 декабря президент Виктор Янукович своим указом № 1211/2010 уволил Николая Шершуна с должности главы Государственного комитета лесного хозяйства.

Ведущий научный сотрудник НИИ финансового права Государственной налоговой службы Украины,
abobko@bigmir.net

Автор: Андрей БОБКО


Источник: 2000, №52 (540) 31 декабря - 6 января 2011 г.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   114


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка