1 варіант який принцип лежить в основі української графікиСкачати 464.59 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації21.02.2016
Розмір464.59 Kb.
1   2   3

28. Узагальненим алгоритмом підготовки до виразного читання є така послідовність дій:

а) позначення пауз; визначення слів, на які падає логічний наголос; з’ясування темпу читання відповідно до жанру і змісту тексту; визначення тону читання;

б) аналіз ідейного змісту тексту, характеристика героїв, аналіз художніх особливостей;

в) бесіда за текстом, словникова робота, різні форми читання.

29. Читанню в особах повинні передувати такі форми роботи:

а) позначення пауз; визначення слів, на які падає логічний наголос; з’ясування темпу читання відповідно до жанру і змісту тексту; визначення тону читання;б) аналіз ідейного змісту тексту, характеристика героїв, аналіз художніх особливостей;

в) бесіда за текстом, словникова робота, різні форми читання.30. Розвиток літературних творчих здібностей учнів спирається на такі здібності дитини:

а) здатність побачити незвичайне у звичайному, вміння фантазувати, образне мислення, розвинене мовлення, допитливість та пізнавальний інтерес;

б) вміння виділяти головне та другорядне, ділити текст на частини, підбирати заголовок, складати план тексту;

в) правильне та виразне читання, вміння переказати текст, вміння висловити власну думку за прочитаним.

31. Який прийом слід використати для формування в учнів 3 класу понять роду іменників, що є назвами неістот?

а) віднесення до статі;

б) підбір прикметників;

в) підстановка особових, вказівних або присвійних займенників;

г) підбір близьких за змістом іменників.32.До вивчення якої теми у 4 класі готують вправи, у яких учні спостерігають за іменниками, вжитими у формах різних відмінків?

а) відмінювання іменників;

б) число іменників;

в) рід іменників;

г) займенник.33.Який мовний матеріал слід проаналізувати, щоб сформувати в учнів початкових класів поняття про зміну прикметників за родами і числами?

а) червона хустка, червоні хустки, зелений огірок, зелені огірки, велике дерево, великі дерева;

б) зелений капелюх, зелені капелюхи, зелений пагорб, зелені пагорби, зелене дерево, зелені дерева;

в) милий край, ясне чоло, відомий письменник;

г) милого краю, ясного чола, відомого письменника.34.З якою метою у 4 класі вивчається тема «Особові займенники»?

а) з метою формування і розвитку в учнів комунікативних умінь, для ознайомлення із засобами міжфразового зв’язку у тексті;

б) для вивчення теми «Зміна дієслів за особами»;

в) для удосконалення граматичного ладу мовлення;

г) з метою формування літературного мовлення.35.Для засвоєння яких написань необхідно засвоїти норми літературної вимови:

а) фонетичних;

б) морфологічних;

в) історичних;

г) семантичних.36.Хто із учених підтримував граматичний напрям у вивченні орфографії?

а) Ушинський, Корф, Тихомиров, Соболєв;

б) Ушинський, Шереметьєвський, Бунаков, Житомирський;

в) Соломоновський, Фльоров, Пєшковський, Борман;

г) Макаренко, Сухомлинський.37.Що називається орфографічною навичкою ?

а) написання, що відповідає орфографічному вмінню;

б) орфографічні дії, засновані на чіткому усвідомленні орфограми і правил, а також операцій по застосуванню цих правил;

в) автоматизована дія, яка формується на основі умінь, пов’язаних із засвоєнням комплексу знань і їх застосування на письмі;

г) вміння швидко дібрати правило на орфограму.38.За яким правописним принципом слід добирати слова для диктанту у 1 класі?

а) фонетичним;

б) морфологічним;

в) семантичним;

г) історичним.39.При вивченні яких написань доцільно застосовувати алгоритм дій?

а) історичних ;

б) семантичних;

в) морфологічних;

г) фонетичних40.Які виділяють типи уроків навчання грамоти за наявністю чи відсутністю нової теми на уроці:

а) уроки вивчення нового звука і букви; уроки закріплення звукового значення букви;

б) уроки навчання грамоти і письма;

в) уроки роботи з дитячою книжкою, уроки розвитку зв’язного мовлення.

г) урок вивчення нової теми, комбінований урок.41.До списування як виду орфографічної вправи ставляться такі вимоги:

а) грамотність, каліграфічність, швидкість;

б) орфографічність, швидкість;

в) каліграфічність, швидкість;

г) правильність, каліграфічність.42.Суть пояснювального диктанту в наступному:

а) вчитель сам пояснює написання перед безпосереднім письмом дітей;б) диктування учителя, письмо під диктовку учнями, знаходження і пояснення орфограм учнями;

в) диктування учителя, пояснення орфограми учнями, письмо учнів;

г) пояснення учнями орфограми, диктування учителя, письмо під диктовку.

43.Вкажіть технологію попереджувального диктанту:

а) читання цілого тексту учителем, повторне читання учителем за логічно завершеними частинами, запис учнями головних думок, того, що запам’ятали;

б) сприйняття продиктованого учителем на слух, запис під диктовку учителя, знаходження і пояснення орфограм;

в) сприйняття продиктованого учителем на слух, знаходження і пояснення орфограм, запис під диктовку учителя, перевірка записаного.

г) диктування учителя, письмо під диктовку учнями, знаходження і пояснення орфограм учнями;44.Вкажіть технологію вільного диктанту:

а) читання цілого тексту учителем, повторне читання учителем за логічно завершеними частинами, запис учнями головних думок, того, що запам’ятали;

б) сприйняття продиктованого учителем на слух, запис під диктовку учителя, знаходження і пояснення орфограм;

в) сприйняття продиктованого учителем на слух, знаходження і пояснення орфограм, запис під диктовку учителя, перевірка записаного;

г) читання тексту учнями, запис по пам’яті.45.Як вид орфографічної вправи слід розглядати як різновид попереджувального диктанту?

а) коментоване письмо;

б) малюнковий диктант;

в) творчий диктант;

г) творче списування.46.Є такі чотири етапи формування граматичного поняття:

а) виділення істотних ознак поняття, постановка проблемного запитання, граматичний розбір, виведення привила;

б) спостереження за мовним матеріалом, аналітико-синтетичні вправи, введення терміна, узагальнення істотних ознак поняття;

в) аналіз мовного матеріалу з метою виділення істотних ознак поняття, узагальнення істотних ознак і введення терміна, уточнення суті ознак і зв’язку між ними, конкретизація вивченого поняття;

г) аналіз, синтез, порівняння, граматичний розбір.47.Який вид тексту учні писатимуть на тему: «Осінній день», «Золота голова соняшника»?

а) опис;

б) розповідь;

в) міркування;

г) роздум.

48.Якому видові тексту відповідає така структура:Твердження – Докази - Висновки ?

а) опис;

б) розповідь;

в) міркування;

г) діалог.

49.Яке визначення відповідає поняттю «опис»?

а) це декілька речень, пов’язаних темою та метою висловлювання;

б) текст, у якому перераховуються істотні ознаки предмета;

в) текст, у якому в основній частині подані докази на підтвердження або спростування тези, що подана у зачині;

г) текст, у якому про щось розповідається.

50.Яка із перерахованих змістових ліній Державного стандарту початкової загальної освіти є основою у навчанні учнів української мови ?

а) мовленнєва;

б) мовна;

в) соціокультурна;

г) мовно-літературна.

51. Аналітико-синтетична робота з реченням у букварний період здійснюється в двох напрямках:…

52. Працювати над удосконаленням звуковимови у період навчання грамоти – означає…

53. З якими стилями знайомляться учні початкових класів?

54. У 3 класі вивчається тема «Зв’язок прикметника з іменником» з метою засвоєння таких граматичних категорій прикметника, як…

55. Основні вимоги до списування як виду орфографічних вправ такі:…

56. Вправи із синтаксису і пунктуації залежно від ступеня самостійності і пізнавальної активності учнів поділяються на…

57. Який вид мовного розбору учні виконують у букварний період навчання грамоти?

58. Назвати етапи позакласного читання.

59. Є такі якості читання:…

60. Пропедевтикою вивчення прикметника в першому класі є засвоєння поняття…

3 ВАРІАНТ  1. За яким принципом побудована колонка слів:

коса

косар


косарі

косарка


а) усічення літер; б) читання за подібністю; в) нарощування літер.

2. Яку пропедевтичну роботу можна здійснювати, читаючи колонки слів (вивчення букви ь ):

лосі лось

олені олень

окуні окунь

півні півень

ведмеді ведмідь

а) формування практичного уявлення про іменник;

б) формування практичного уявлення про число іменника ;

в) формування практичного уявлення про рід іменника.

3. Що є одиницею читання у букварний період ?

а) склад; б) слово; в) речення.4. Протягом першого року навчання в учнів мають сформуватися такі письмові навички:

    1. технічні, графічні, початкові орфографічні;

б) орфографічні, пунктуаційні;

в) орфографічні, каліграфічні.5. Яким способом читання повинні оволодіти учні на кінець 1 класу?

а) буквеним; б) складовим; в) цілими словами.6. Який вид читання слід застосувати у 1 класі для читання текстів, які мають діалогічну побудову ?

а) ланцюжком; б) вибіркове; в) в особах.

7. У формуванні графічної навички письма спостерігаються такі технічні етапи:


    1. підготовчі вправи; засвоєння основних елементів літер; письмо окремих рядкових літер; письмо складів, буквосполучень, слів;

б) підготовчий, основний, підсумковий;

в) обведення, штрихування, письмо елементів, письмо букв.8. Який вид роботи спільний у структурі уроків навчання грамоти і письма ?

а) читання колонок слів;б) артикуляційно-слухові вправи;

в) ознайомлення учнів з друкованою буквою.9.У якій послідовності вивчається звукове значення літери на уроці навчання грамоти?

а) ознайомлення з буквою; вправи з читання (складові таблиці; слова, подані в аналітико-синтетичній формі, слова у колонках); читання тексту;

б) читання складових таблиць; ознайомлення з буквою; визначення звукових значень букви у різних словах; читання колонок слів, читання речень; читання тексту;

в) підготовчі артикуляційно-слухові вправи; ознайомлення з новою буквою; читання колонок слів; читання речень; читання тексту.10. Які із орфографічних умінь закладаються у період навчання грамоти?

а) вживання великої букви, написання префіксів, написання ь, апострофа;б) уміння записувати без пропусків, заміни, переставляння і вставляння зайвих літер слова, вимова і написання яких не мають розбіжностей, з опорою на звуковий і звукобуквений аналізи;

в) написання слів з префіксами з-, с-, роз-, без-, через.11.У початкових класах предметом лінгвістичного аналізу є такі тексти:

а) розповіді з елементами опису чи роздуму, тексти-описи (зовнішності людини, тварини, природи, трудової діяльності);

б) описи, розповіді, міркування;

в) текст-лист, текст-запрошення, текст-оголошення, текст-замітка в газету.

12.Учнів початкових класів ми знайомимо з головними ознаками текстів таких стилів:

а) художнього, науково-популярного, ділового;

б) художнього, наукового;

в) художнього, розмовного.

13.Діти на кінець 4-ого класу, згідно програми, вміють оформляти такі тексти:

а) текст-опис, текст-розповідь, текст-міркування, текст-інструкція, текст-замітка, текст-лист, текст-оголошення;

б) текст-опис, текст-розповідь текст-міркування, запис спостережень за природою, текст-заява;

в) діалог, монолог.

14.За характером розумових операцій усі вправи з мови поділяються на:

а) аналітичні, синтетичні; вправи на порівняння, класифікацію, узагальнення;

б) за зразком, конструктивні, творчі;

в) встановлення зв’язку слів у реченні, граматичний розбір, аналіз речення

15. За ступенем самостійності і пізнавальної активності учнів вправи з реченням діляться на:

а) аналітичні, синтетичні; вправи на порівняння, класифікацію, узагальнення;б) за зразком, конструктивні, творчі;

в) встановлення зв’язку слів у реченні, граматичний розбір, аналіз речення16. Такі прийоми, як евристична бесіда, робота з підручником, граматичний розбір лежать в основі якого методу?

а) проблемного;б) частково-проблемного;

в) пояснювально-ілюстративного.17. Формування умінь і навичок вимагає застосування якого методу?

а) проблемного;б) репродуктивного;

в) евристичного.18. Як відбувається знайомство із складним реченням?

а) за чотирма етапами формування граматичного поняття;б) практичне ознайомлення(без вивчення правил) на основі аналізу схем речень, зіставлення простого і складного речення;

в) під час виконання конструктивних вправ.19. В якому рядку названо усі види граматичного розбору, що виконуються у початкових класах?

а) орфографічний, розбір слова за будовою, розбір слова як частини мови, словотвірнийб) звуко-буквений, розбір слова за будовою, розбір слова як частини мови, зв’язок слів у реченні, орфографічний.

в) звуко-буквений, морфемний, морфологічний, орфографічний20. Чим відрізняється урок тренувальних вправ від уроку узагальнення знань?

а) на уроці тренувальних вправ є такий етап, як вироблення умінь і навичок, чого немає на уроці узагальнення знань;

б) на уроці тренувальних вправ є мотивація навчальної діяльності, чого немає на уроці узагальнення знань;

в) на уроці тренувальних вправ є каліграфічна хвилинка, чого немає на уроці узагальнення знань.

21. Вказати наукові засади методики читання:

а) педагогіка, психологія, літературознавство;

б) педагогіка, психологія, літературознавство, мовознавство;

в) літературознавство, мовознавство.

22. В оцінці механізму читання дитини беруться до уваги:

а) розуміння, виразність, вміння визначати головну думку;

б) інтонація, спосіб читання, вміння складати план;

в) спосіб читання, темп, правильність, розуміння, інтонація.23. Існують такі способи читання:

а) швидке, повільне, хорове, індивідуальне;б) побуквене, відривне, складами, цілими словами, словосполученнями;

в) складами, цілими словами, реченнями.24. Якості читання – це:

а) швидкість, індивідуальність, науковість;

б) швидкість, правильність, свідомість, виразність;

в) правильність, свідомість, виразність, темп, спосіб читання.25. Види читання – це:

а) «ланцюжком», хорове, індивідуальне, вибіркове, в особах;

б) вголос, мовчазне;

в) вголос, мовчазне, «ланцюжком», хорове, індивідуальне, вибіркове, в особах, «луною», «заєць і вовк», «буксиром».26. Правильність читання виробляється через такі прийоми:

а) читання в особах, за партитурою, артикуляційні вправи;

б) відтворення змісту тексту, вибір потрібного темпу читання;

в) робота з прислів’ями та приказками, артикуляційні вправи, попереднє відпрацювання важких для читання слів.

27. Є такі типи уроків класного читання:

а) вивчення творів, різних за жанром; урок узагальнення;

б) урок ознайомлення з новим твором, урок узагальнення вивченого, комбінований урок;

в) урок ознайомлення з новим твором, урок узагальнення.28. Методичними умовами формування виразного читання є:

а) правильна вимова звуків, володіння диханням і дикцією, розвиток уяви, розуміння смислу прочитаного, оволодіння прийомами інтонування(логічні наголоси, паузи);

б) усвідомлення прочитаного, якості читання;

в) характеристика героїв, зображувальних засобів.

29.Збагачення словника учнів передбачає різноманітні види завдань:

а) уточнення і конкретизація значення слів, введення нових понять і термінів, увага до джерел виникнення слова;

б) визначення головної думки, аналіз художніх особливостей;

в) види читання, форми читання, види переказування.

30.Система мовленнєвого розвитку за читанкою охоплює такі напрямки:

а) збагачення, активізація та уточнення словника дітей;б) орієнтири-завдання на розвиток мовлення, робота над наголошуванням і вимовою слів, збагачення словника учнів, опрацювання образних засобів, розвиток зв’язного мовлення;

в) читання, переказування, ідейний аналіз тексту.31.У якому розділі учні знайомляться із словами ввічливості ?

а) «Текст»;

б) «Мова і мовлення»;

в) «Слово»;

г) «Речення».

32.Термін «мовлення» означає:

а) процес спілкування за допомогою мови, здійснюваний мовцем;

б) висловлення думок на задану тему;

в) декілька речень, що зв’язані між собою темою та метою висловлювання;

г) розмова двох і більше осіб.

33.Вивчаючи яку тему із розділу «Мова і мовлення» варто використовувати дидактичні ігри „В автобусі”, „У черзі”, „У бібліотеці” ?

а) «Українська мова – східнослов’янська мова»;

б) «Усне і писемне мовлення»;

в) «Етика усного спілкування»;

г) «Історія виникнення письма».

34.Якої мовленнєвої помилки припустився учень у цьому тексті ?

Лисеня


Одного разу пастухи піймали поранене лисеня. Вони принесли лисеня до нас у дім. Лисеня було ще маленьке, сіре. Мордочка у лисеняти була темна, а хвіст на кінчику білий. Батько посадив лисеня у клітку. Я налив у мисочку молока і відніс лисеняті, але воно не стало пити.

а) не розкрита тема висловлювання;

б) невиправданий повтор слів;

в) змішано художній і науковий стиль;

г) відсутність образної лексики.

35.Який тип тексту можна скласти за таким зачином: «Ой і гарне ж було озеро!”?

а) розповідь;

б) опис;

в) міркування;

г) діалог.

36.Яка мета етапу уроку «узагальнення і систематизація знань»?

а) вивести на основі виділення істотних ознак граматичного чи орфографічного правила;б) закріпити отримані знання шляхом виконання різноманітних вправ;

в) проаналізувати мовний матеріал та виділити істотні ознаки граматичного поняття;

г) мотивувати вивчення даної теми.

37.Є такі види мовленнєвої діяльності:

а) говоріння, слухання, читання, письмо;

б) говоріння, слухання, діалог, монолог;

в) говоріння, читання, твір, переказ;

г) читання, письмо, переказування, складання твору.38.Є такі вимоги до мовлення учнів:

а) змістовність, логічність, точність, багатство, ясність, виразність, правильність;

б) науковість, різноманітність, взаємозв’язок;

в) публіцистичність, науковість, художність.

г) правильність, швидкість, виразність, свідомість.39.У початкових класах знайомимо з такими стилями:

а) розмовним, науково-діловим, художнім;

б) науковим, діловим, художнім;

в) діловим, художнім, публіцистичним;

г) художнім, науковим, публіцистичним.40.Які етапи виділяємо у методиці позакласного читання?

а) підготовчий, початковий, основний-завершальний;

б) початковий, основний, підсумковий;

в) підготовчий, основний, завершальний;

г) підготовчий, початковий, завершальний.

41.Вказати рядок, у якому є назви розділів, що не вивчається у початкових класах:

а) Мова і мовлення, Текст, Слово;

б) Речення, Іменник, Дієслово, Звуки і букви;

в) Прикметник, Будова слова, Займенник;

г) Лексикологія, Фонетика, Морфологія.

42.Вимовний напрям розвитку мовлення передбачає наступне:

а) робота над технікою мовлення(дикцією, диханням), дотримання орфоепічних норм, розуміння смислової і емоційної інтонації(темп, пауза, мелодика тембр);

б) збагачення словника, активізація словника, уточнення словника, усунення не літературних слів;

в) утворення словосполучень, встановлення зв’язку слів у реченні, згортання і розгортання речення, складання речення за схемою і навпаки;

г) формування і вдосконалення орфографічної грамотності, робота над суржиком.43.Лексичний напрям розвитку мовлення передбачає наступне:

а) робота над технікою мовлення(дикцією, диханням), дотримання орфоепічних норм, розуміння смислової і емоційної інтонації(темп, пауза, мелодика тембр);б) збагачення словника, активізація словника, уточнення словника, усунення нелітературних слів;

в) утворення словосполучень, встановлення зв’язку слів у реченні, згортання і розгортання речення, складання речення за схемою і навпаки.

г) формування і вдосконалення орфографічної грамотності, робота над суржиком.

44.Граматичний напрям розвитку мовлення передбачає наступне:

а) робота над технікою мовлення(дикцією, диханням), дотримання орфоепічних норм, розуміння смислової і емоційної інтонації(темп, пауза, мелодика тембр);

б) збагачення словника, активізація словника, уточнення словника, усунення не літературних слів;

в) утворення словосполучень, встановлення зв’язку слів у реченні, згортання і розгортання речення, складання речення за схемою і навпаки;

г) формування і вдосконалення орфографічної грамотності, робота над суржиком.45.Є такі види вправ з реченням:

а) за зразком, конструктивні, творчі;

б) імітативні, на побудову та перебудову, граматичні;

в) встановлення зв’язку слів, складання речення за схемою і навпаки;

г) аналітичні, синтетичні.46. Якому етапу позакласного читання відповідає така структура уроку:

  1. Робота з виставкою книг, прочитаних до уроку.

  2. Бесіда про героїв прочитаних книг.

  3. Доповнення, розширення, уточнення читацького досвіду дітей.

  4. Домашнє завдання:

а) підготовчому;

б) початковому;в) основному і завершальному;

г) підсумковому.47.До побудови якого виду тексту спонукає початок: „У селі Веселому стало особливо весело навесні. А чому? Бо...”?

а) розповіді;

б) опису;

в) міркування;

г) монологу.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка