2. про стан ведення поурочних планів учителями школи 4Сторінка1/4
Дата конвертації05.03.2016
Розмір0.56 Mb.
  1   2   3   4

1. ПРО СТАН РОБОТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО -ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ ТА ВИКОНАННЯ НАКАЗІВ 3 ЦИХ ПИТАНЬ 2

2. ПРО СТАН ВЕДЕННЯ ПОУРОЧНИХ ПЛАНІВ УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛИ 4

3. ПРО ХІД ВИКОНАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ ЗАПОБІГАННЯ ДОРОЖНЬО - ТРАНСПОРТНОГО, ПОБУТОВОГО І ДИТЯЧОГО ТРАВМАТИЗМУ, ІНШИХ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НЕВИРОБНИЧОГО ХАРАКТЕРУ 5

4. ПРО СТАН ВІДВІДУВАННЯ УЧНЯМИ ШКОЛИ 9

5. ПРО СТАН ВЕДЕННЯ ЩОДЕННИКІВ 10

УЧНЯМИ 8-х КЛАСІВ ШКОЛИ 10

6. ПРО СТАН ГУРТКОВОЇ РОБОТИ 11

В ШКОЛІ 11

7. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ 12

ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ УЧНІВ 2—4 КЛАСІВ 12

8. ПРО СТАН МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 13

В ШКОЛІ 13

9. ПРО СТАН РОБОТИ 15

З ЗОШИТАМИ 3 МАТЕМАТИКИ 15

УЧНІВ 9-х КЛАСІВ 15

10. ПРО ВИКОНАННЯ 16

НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ 16

УЧИТЕЛЯМИ ПРИРОДНИЧО - 16

МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 16

11. ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ 17

УЧАСТІ КЛАСІВ У ПРОВЕДЕННІ 17

ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНИХ ЗАХОДІВ 17

12. ПРО РІВЕНЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 20

З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ ЗА ПІДСУМКАМИ 20

ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ 20

В 9-Х КЛАСАХ 20

13. ПРО СТАН РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ 21

РАДИ МІКРОРАЙОНУ ШКОЛИ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 21

ПРОФІЛАКТИЧНОЇ РОБОТИ З ПРАВОПОРУШЕНЬ 21

СЕРЕД УЧНІВ 21

14. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ШКІЛЬНОГО 23

ОГЛЯДУ КОНКУРСУ ПО ЗБЕРЕЖЕННЮ 23

ПІДРУЧНИКІВ 23

15. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ 24

НАВИЧОК ЧИТАННЯ УЧНІВ 1-Х КЛАСІВ 24

НА КІНЕЦЬ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 24

16. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ПЛАНУВАННЯ 25

КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 25

ТА ЯКОСТІ ЇЇ ВИКОНАННЯ 25

17. ПРО РЕЗУЛЬТАТИ 26

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 26

ВИПУСКНИКІВ 200__ РОКУ 26

18. ПРО РОБОТУ 27

З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 27

ТА ТАЛАНОВИТОЮ МОЛОДДЮ 27

19. ПРО СТАН РОБОТИ 28

ШКІЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ 3 УЧНЯМИ 28

20. ПРО ПІДСУМКИ ПЕРЕВІРКИ 29

СТАНУ РОБОТИ ПЕДАГОГІЧНОГО 29

КОЛЕКТИВУ 3 ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ 29

УКРАЇНИ “ПРО МОВИ В УКРАЇНІ” 29

21. ПРО СТАН РОБОТИ 3 УЧНЯМИ, 31

СХИЛЬНИМИ ДО ПРАВОПОРУШЕНЬ 31


1. ПРО СТАН РОБОТИ 3 ОХОРОНИ ПРАЦІ, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ ПІД ЧАС НАВЧАЛЬНО -ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ ТА ВИКОНАННЯ НАКАЗІВ 3 ЦИХ ПИТАНЬ
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально-виховного процесу в школі знаходиться під щоденним контролем адміністрації школи, медичного працівника __________, заступника директора з АГЧ __________.

На початок 200_ / 200_ навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять у кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, дозвіл СЕС на експлуатацію харчоблоку, паспорт санітарно - технічного стану школи.

На засіданні педради “__” серпня 200 __ року (протокол №__) затверджені Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників школи, план роботи школи на 200_ / 200_ навчальний рік, де передбачено розділ «Заходи з охорони праці». Посадові обов’язки працівників, інструкції з техніки безпеки з блоком питань з охорони праці й безпеки життєдіяльності поновлені та затверджені наказами по школі від “__” серпня 200_ року № __, від __ листопада 200_ року № __. Інструкції складено згідно з Положенням про розробку інструкцій з охорони праці від 29 січня 1998.

У наказі по школі від “_” серпня 200_ року № __ передбачено відповідальних за організацію роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та в позаурочний час, попередження дитячого травматизму відповідальних за електрогосподарство в школі тощо.

Щорічно за планом роботи школи проводиться навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. За графіком проводяться й заліки працівників, про що оформлюються відповідні протоколи в окремому журналі

У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів школи. Відпрацьована програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи.

На 01 вересня 200_ року всі педагогічні працівники школи надали медичні книжки з дозволом на роботу, але працівники районної санітарно-епідеміологічної станції перевірили медичні книжки та відмітили, що необхідно деяким учителям здати додаткові аналізи. На даний момент ця робота практично закінчується.

Питання охорони праці обговорювалися на засіданні педради від “__” січня 200__ року, протокол №__, нарадах при директорі (протокол № _ від “__” лютого 200 , наказ № ­__ від “__” ______ 200_ р.

Запасні ключі від усіх шкільних приміщень знаходяться у шкільного сторожа, директора школи, основні ключі від усіх шкільних приміщень щоденно видаються черговим, збираються наприкінці зміни черговим адміністратором та зберігаються в методичному кабінеті.

Протягом всього періоду, який аналізується, випадків травматизму учнів та працівників школи під час навчально-виховного процесу не було. Трапилася дорожньо-транспортна подія з ученицею __ класу, дівчинка не постраждала, але

_________________________________________

акт про цей випадок складений та зроблено запис у відповідному журналі.

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювалися на батьківських зборах «___» листопада 200___ року.

Були зроблені заміри контурів заземлення та ізоляції електрообладнання (акт від “___” _____ 200__року).

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється медичною сестрою _ міської дитячої поліклініки №___. Учні ____ класів пройшли медичний огляд лікарями-фахівцями. Юнаки та дівчата 10-11 класів____ року народження пройшли поглиблений медичний огляд із лабораторними дослідженнями при лікарні № _. Щомісячно учні 1-11-х класів проходять перевірку на педикульоз. Захворювань педикульозом в школі немає. Проводиться й профілактичне щеплення учнів. Для _____ учнів школи на підставі довідок ЛКК було організовано навчання вдома.

Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. Оформлюються акти громадсько-адміністративного контролю з охорони праці та про виконання угоди з охорони праці між адміністрацією та профкомом школи.

На підставі викладеного вище

НАКАЗУЮ:

1. Усім працівникам школи:    1. Суворо дотримуватися законів України " Про охорону праці", “Про дорожній рух", “Про пожежну безпеку", Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженого наказом МОН України від 01 серпня 2001 р. № 5б3, Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу, затверджених Постановою Головного державного санітарного лікаря України від 14.08.2001р.

№ 63 та погоджених листом МОН України від 05.06.2001 р,№ 1/12— 1459.

1.2 Постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1-11-х класів, їх батьками роз'яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з профілактики захворювань та дитячого травматизму, бесіди про дотримання правил безпеки при поводженні неповнолітніх із вибухонебезпечними предметами, піротехнічними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, дикими рослинами тощо.

1.3. Забезпечити виконання наказу по школі від “__” серпня 200__ року №___ та відповідних заходів річного плану.

2. Учителям початкових класів до “__” ______ 200_ року перевірити наявність у кожній класній кімнаті для учнів початкових класів ростомірів, маркірування шкільних меблів.

3. Заступнику директора з виховної роботи

3.1. Узяти під особистий контроль проведення засідань “Школи здоров’я” згідно з річним планом роботи школи.

3.2. Організовувати зустрічі з фахівцями: лікарями, пожежниками, інспекторами ДАІ.

3.3. Проводити рейди "Увага! Діти на дорозі” згідно з річним планом роботи школи.

3.4. До "__” ____ 200___ року здійснити перевірку наявності схеми безпечного руху учнів 1-7-х класів із дому до школи, забезпечити її наявність у щоденниках кожного учня школи.

3.5. Разом із батьківським комітетом проводити рейди-перевірки шкільного харчоблока.

4. Заступнику директора з АГР _______

до “__” ______200___ року організувати проведення замірів контурів заземлення та ізоляції електрообладнання з оформленням відповідного акту.

5. Усім працівникам школи за списком районної санітарно-епідеміологічної станції до “___” ____ 200 _ року здати необхідні додаткові аналізи для медичного огляду та надати результати медичному працівнику школи ________ .

6. Медичному працівнику школи _____ до “__” ____ 200_ року повідомити районну санітарно-епідеміологічну станцію про усунення недоліків з проходження медичного огляду працівниками школи.

7.Адміністрації школи спільно з головою профспілкового комітету ______ :

7.1. Один раз на півріччя здійснювати перевірку організації та результати роботи першого, другого і третього ступенів адміністративного контролю, затвердженого наказом по школі № __ від “__” _____ 200_ року, організацію і якість проведення навчання та інструктажів з техніки безпеки, дотримання встановленого режиму праці й відпочинку, трудової дисципліни, заслуховувати на засіданні педагогічної ради або профспілкового комітету звіти про виконання угоди, заходів, наказів, інструкцій з техніки безпеки, обговорювати результати проведеної роботи.

7.2. Обговорювати кожний з нещасних випадків, які трапилися в школі, а також причини захворювання учнів і працівників, намічати конкретні заходи з їх попередження з призначенням відповідальних осіб і термінів виконання.

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор школи

З наказом ознайомлені

Виконавець, телефон

НАКАЗ


Від “__” _____200_ року № ___
2. ПРО СТАН ВЕДЕННЯ ПОУРОЧНИХ ПЛАНІВ УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛИ
Адміністрацією школи з “___” ____ по “___” _____ 200_ року було здійснено перевірку ведення учителями школи поурочних планів. Успіх розв’язання накреслених перед учителем завдань у новому 200 _ / 200_ н.р. багато в чому залежить від того, наскільки правильно вчителі складають календарно-тематичне та поурочне планування. При складанні поурочних планів учителі-предметники використовують методичні рекомендації із роботи над проблемою "Індивідуалізація та диференціація навчання як засіб розвитку творчої особистості учня”.

Заступником директора з НВР ______ були проведені методичні оперативки з молодими та малодосвідченими вчителями щодо оволодіння технічного складання вчителями поурочних планів, зверталася увага на обов'язкову роботу на уроці з індивідуалізації та диференціації навчання, на розвиток творчої особистості учнів, на роботу із відстаючими учнями. Практичний психолог _____________ провела 25.09.200_ р. круглий стіл на тему "Психологічний аналіз уроку", де звертала увагу вчителів на визначення різнорівневої успішності, розвитку особистості учнів під час уроку.

У процесі перевірки стану ведення поурочних планів у всіх учителів поурочні плани були в наявності. Заслуговують на увагу плани вчителів _________. При аналізі поурочних планів цих учителів простежується розвиток самостійності мислення учнів, формування їхніх моральних якостей, використання резерву виховуючого навчання, робота з диференційованого навчання та розвитку творчої особистості в процесі навчання.

Водночас учителі ____________не записують мету уроку, вчителі __________ не ведуть плани згідно з методичними вимогами та рекомендаціями щодо складання та ведення поурочних планів.

На підставі вищевказаного

НАКАЗУЮ:


1. Заступнику директора з НВР ____________ з метою усунення недоліків

при складанні поурочного планування забезпечити персональний контроль за роботою вчителів: _______.

2. Заступнику директора з НВР________:

2.1. До “___” _____ 200__ року провести засідання школи молодого та малодосвідченого вчителя «Методи та засоби поурочного планування»,

2.2. До “___” _____200 _ року провести “методичні оперативки” з метою опанування технологічними та психологічними прийомами при складанні поурочних планів,

З. Практичному психологу продовжити роботу з надання практичної допомоги молодим та малодосвідченим учителям в процесі роботи над психологічним аналізом проведення уроку.

4. Головам методичних об'єднань учителів до “__”____ 200__ року на засіданнях МО з метою обміну досвідом заслухати питання складання поурочного планування.

5, Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з НВР_________.  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка