20 вересня 2013 сел. Машівка Узагальнення та поширення кращого досвіду правової освіти в навчальних закладах та підприємствах, установах, організаціях району за результатами проведених районним управлінням юстиції перевірокСкачати 119.44 Kb.
Дата конвертації22.03.2016
Розмір119.44 Kb.


МАШІВСЬКА

РАЙОННА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ
РЕКОМЕНДАЦІЇ
20 вересня 2013 сел. Машівка

Узагальнення та поширення кращого досвіду правової освіти в навчальних закладах та підприємствах, установах, організаціях району за результатами проведених районним управлінням юстиції перевірок.
Заслухавши інформацію Паліївець Р.В. – начальника Машівського районного управління юстиції.

Машівська районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення відзначає наступне.

Проблема правового виховання є актуальною для сучасних шкіл України, оскільки саме з шкільного віку починає формуватися правова культура людини і громадянина.

Основними напрямами правоосвітньої діяльності закладів освіти є підвищення рівня правової культури учнівської молоді, створення належних умов для набуття знань про свої права, свободи під час навчально-виховного процесу та позашкільної роботи, широке інформування про зміни в законодавстві, пошук нових форм і методів правової освіти школярів.

Організація правоосвітньої роботи розпочинається в дошкільному віці, а з початкової школи стає системною. Поряд із загальним процесом виховання цей процес сприяє формуванню розуміння школярами необхідності й доцільності закону, його гуманності й справедливості. Разом з тим, відбувається формування уявлень про право як систему загальних правил, за допомогою яких держава встановлює норми поведінки людей, визначає міру можливого, дозволеного й міру обов'язкового, а також встановлює правові заборони, порушення яких спричиняє відповідальність.

Під час формування правової свідомості дошкільнят вихователі дають дітям знання про населений пункт, де вони живуть, про правила дорожнього руху й небезпеку, що загрожує пішоходам на проїжджій частині вулиць; під час проведення екскурсій – уміння культурно поводити себе в громадських місцях, знайомлять дітей з категоріями «добро», «зло», «справедливість», із поняттям «закон», пояснюють необхідність його дотримання та роль людей, які охороняють порядок.

Процес навчання й виховання базується на поєднанні сімейного та суспільного виховання та досягнень вітчизняної науки, надбань перспективного педагогічного досвіду.

У початковій школі правоосвітню інформацію молодші школярі отримують у процесі розгляду навчальних ситуацій, під час читання художніх творів із подальшим їх обговоренням; проведення етичних бесід, в яких діти набувають досвіду конкретних моральних відносин і етичних звичок. Активізація і закріплення правових уявлень молодших школярів, стимулювання їх готовності відстоювати, захищати свої права й права інших дітей, застосовуючи на практиці як знання самих прав і свобод, так і уміння їх реа­лізовувати, досягається шляхом вирішення проблемних ситуацій; моделюванням різних форм поведінки, ігор.

В основній та старшій школі педагоги використовують такі методи правового впливу, як вирішення творчих завдань, моделювання та розв`язання правових ситуацій, творчі майстерні, орієнтаційно-рольові ігри, групові дискусії, педагогічні технології з використанням засобів мистецтв.

У 2012/2013 н.р. в загальноосвітніх закладах міста викладалися наступні курси правового спрямування: «Історія держави і права України», «Права людини в Україні», «Світ юридичної професії», «Ми – громадяни України»; «Права дитини й людини в документах ООН», «Основи демократії»; «Вчимося бути громадянами», «Історія держави і права», «Досліджуючи гуманітарне право»; «Основи демократії»; «Права людини в Україні», «Конституційне право України».

Головним джерелом формування правової культури старшокласників є правознавчі дисципліни. Протягом 2012/2013 н.р. в 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів викладався навчальний курс «Основи правознавства», який був спрямований на формування в учнів необхідних знань і навичок для активної свідомої участі в процесі життєдіяльності.

Оскільки однією зі складових правового виховання є профілактична робота щодо попередження бездоглядності, правопорушень, злочинності та інших негативних явищ серед дітей, що є цілою системою заходів виховного, правового, соціально-культурного характеру, такі завдання відділ освіти реалізує спільно з правоохоронними органами, сектором культури, службами в справах дітей та іншими зацікавленими установами.

Основними напрямками роботи відділу сім’ї, молоді та спорту з профілактики злочинності та правопорушень серед неповнолітніх є охоплення навчанням усіх неповнолітніх та контроль за відвідуванням навчальних занять, розширення можливостей для зайнятості школярів в позаурочний час, підготовка та професійне навчання, соціальний захист та психологічний супровід відповідних категорій неповнолітніх.

Активізувалась діяльність Асоціації батьківської громадськості міста. Просвітницька робота щодо формування в учнів навичок здорового способу життя, попередження негативних проявів у дитячому та молодіжному середовищі, просвітницька робота серед батьків, спрямована на покращення виховання дітей у сім’ях.

Особливого значення серед учнівської молоді набули правові лекторії, щодо практичного застосування юридичних знань. Протягом ІІІ кварталу 2013 року в закладах освіти на заняттях правових лекторіїв розглядалися теми: «Конституційні гарантії захисту прав людини в Україні», «Захист прав дитини в Україні». «Соціальний та правовий захист учнів». Лекції супроводжувалися показом фільмів на правову та морально-етичну тематику: «Серед біла дня», «Дитячі банди» та інші.

Діяльність правових гуртків та клубів, спрямована на виховання правосвідомого громадянина шляхом використання різних форм правоосвітньої та правовиховної роботи, а саме: проведення відкритих засідань клубу з метою поширення правових знань; підготовка матеріалів та випуск буклетів-пам'яток; проведення конкурсів учнівських творчих робіт на правову тематику; організація та проведення учнівських конференцій з актуальних правових питань; засідання «круглих столів» проводяться для спільного обговорення актуальних питань правової теорії і практики; навчальні практикуми для формування практичних навичок оволодіння окремими видами юридичної діяльності, вдосконалення навичок соціальної комунікації; консультації з навчально-юридичних питань з метою ознайомлення зацікавлених осіб із актуальною правовою інформацією; вікторини з правових знань для визначення рівня обізнаності учнів у питаннях правової освіти; юридичні брейн-ринги (інші типи інтелектуальних ігор) для вдосконалення системи правових знань і навичок нестандартного відтворення навчального матеріалу тощо. Використання вказаних форм роботи при проведенні правоосвітніх та правовиховних заходів дає можливість членам гуртків та клубів безпосередньо порівняти одержані правові знання з конкретними формами поведінки, набути нових знань з різних галузей права, проаналізувати конкретні правові ситуації та самостійно здійснити пошук шляхів їх вирішення.

Відповідно до Національної програми правової освіти населення, затвердженої Указом Президента України від 18.10.2001 № 992/2001, Машівським районним управлінням юстиції протягом 2013 року проведені перевірки стану правовиховної діяльності в наступних навчальних закладах району: Кустолово – Суходільська ЗОШ І-ІІІ ст., Селещинський ДНЗ № 1, Сонячний НВК, Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст., Селещинський ДНЗ № 2, Коновалівська ЗОШ І-ІІ ст., Селещинський ДНЗ № 3, Селещинський ДНЗ № 4, Кошманівська ЗОШ І-ІІІ ст., Малонехворощанський НВК, ДНЗ ТОВ «Востокстройгаз», Андріївська ЗОШ І-ІІ ст.

Заслуговує на увагу стан організації правового виховання та правової освіти в Кустолово – Суходільській ЗОШ І – ІІІ ст. у профілактиці правопорушень серед неповнолітніх велика роль правового виховання. Виховання правової культури передбачає повагу до правової основи державного і громадського життя, до законів та інших правових актів; розуміння соціальної ролі права і переконання у необхідності точного додержання його норм і принципів; непримиримості до будь – яких порушень законності тощо; вимога знати, поважати і виконувати закони належить до основоположних у вихованні молоді з тим, щоб перетворити повагу до права і закону в особисте переконання молодої людини.

Саме на це спрямована вся правовиховна робота в Кустолово –Суходільській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Правове виховання в школі здійснюється на основі Конституції України, програми правової освіти населення України і річного плану школи. Правова освіта охоплює учнів 1-11 класів, їх батьків та вчителів. І якщо учні старших класів знання з права одержують на уроках правознавства, то правова освіта молодших та середніх школярів проводиться під час позакласних заходів. Саме ліквідації правової безграмотності і сприяє проведення в школі двомісячника правовиховної роботи. Її здійснюють учитель правознавства, класні керівники, педагог – організатор, члени штабу попередження правопорушень у взаємодії з батьками, органами місцевого самоврядування та органами правопорядку.

Так, першим тижнем місячника був організаційний тиждень, в ході якого класними керівниками разом із головою штабу з профілактики правопорушень було переглянено та поновлено списки учнів девіантної поведінки.

Наступний тиждень проходив під гаслом «Ти і закон». Розпочався він проведенням для учнів 3-11 класів тематичної інформаційної хвилинки «Міжнародні документи про права дитини», які підготували та провели інформатори учнівської країни «Ерудит». Учні познайомилися з деякими законами та юридичними новинками на виставці у шкільній бібліотеці на тему «Закони моєї країни». Учитель правознавства провела для учнів 9-11 класів заходи: правову гру «Найрозумніші та найерудованіші» та турнір правознавців.

Наступна декада була приурочена запобіганню торгівлі людьми та експлуатації дітей. Класні керівники провели класні години відповідно тематики. Так, в 11 класі була проведена класна година на тему: «Торгівля людьми як порушення прав людини»; у 9 класі відбувся диспут «Поїздка за кордон: за і проти». У початкових класах були проведені години спілкування, спрямовані на попередження насильства в родині та шкільному колективі. Учитель правознавства разом з психологом провели заняття – тренінг на тему : «Ми всі однакові – ми всі різні: шануймо один одного». Учитель правознавства разом з психологом та бібліотекарем підготували інформаційну виставку «Насильство в сім’ї руйнує її». Для учнів 9-11 класів проведена конференція «Порушення прав дітей: експлуатація та торгівля».

Наступний тиждень носив назву «Формування позитивного ставлення до життя молоді». В усіх класах були проведені анкети, в яких психолог прагнув виявити емоційні порушення у дітей; особистісні і міжособистісні конфлікти, форми спілкування дітей з дорослими (учителями та батьками). В кожному класі на батьківських зборах були заслухані питання про формування позитивного ставлення дітей до життя. У 8 класі батьки обговорили питання «Основні проблеми підліткового віку»; у 9 класі – « Вибір адекватних методів батьківської дії» ; у 6 класі – «Що робити, якщо ми все перепробували». Для дітей проведені індивідуальні бесіди про цінність особистості і сенс життя; для учнів 10-11 класів диспут «Я - це Я». Працювала служба психологічної довіри, проводилися бесіди з психологом з метою попередження суїцидальної поведінки учнівської молоді. В цей же період психологом школи проводився тиждень психології, в план роботи якого було включено заходи: бесіда «Яка моя життєва мета»( 9 клас), твір-роздум « Для чого я прийшов у цей світ»(8 кл), ділова гра «Ми всі різні , але рівні» (5-6 кл.)

Плідну роботу проводить педагогічний колектив Михайлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, відповідно до річного плану роботи якого для дітей молодшої ланки навчального закладу проводяться виховні години на теми: «Ніхто не має права ображати людину», «Правила життя у суспільстві», «Великий дім – держава, лад у ньому - Закон», «Правопорушення», «Людина і суспільство», «Права і обов’язки громадян», «Батьки – зобов’язані, діти – зобов’язані».

Щороку проводяться різноманітні заходи правоосвітнього характеру. На увагу заслуговує проведення декади правової культури, в рамках якої проводяться лекції, семінари, зустрічі з працівниками правоохоронних органів, брейн-ринги.

Були проведені такі заходи, як: анкетування учнів 9-11 класів з питань превентивного виховання; для учнів 5-11 класів єдина виховна година «Скажемо НІ правопорушенням»; вікторина «Чи знаєте ви право?»; турнір правознавців для 9-х класів «Правовий ринг»; диспут «Які причини правопорушень в нашому суспільстві».

У шкільній бібліотеці постійно діє виставка книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам».

В школі складено соціальний паспорт, в якому протягом року йде поновлення списків дітей: які залишилися без батьківського піклування, з метою своєчасного виявлення загрози їх життю та здоров’ю внаслідок протиправних дій дорослих; які потрапили в складні життєві умови; які схильні до правопорушень та стоять на внутрішкільному обліку; які ведуть бродячий спосіб життя; які стоять на обліку в кримінальній міліції у справах дітей; які мають прояви девіантної поведінки.

Згідно з планом роботи школи з учнями, які стоять на обліках та їхніми батьками ведеться індивідуальна профілактична робота класними керівниками (про що ведуться записи у «Зошиті корекції поведінки»).

В Коновалівській ЗОШ І-ІІ ступенів проводяться правовиховні та правоосвітні заходи, які спрямовані на формування правової культури підростаючого покоління, сприяють засвоєнню правових понять.

На уроках правознавства учням пропонують юридичні задачі, які побудовані на конкретних прикладах. Для учнів 9 - го класів проводиться анкетування: «Чому я продовжую палити?», «Чи схильний ти до наркоманії?», «Насилля в родині, у школі та на вулиці».

Проте, правоосвітня робота Коновалівської ЗОШ І-ІІ ступенів потребує покращення, а саме: потрібно проводити більш різноманітніші форми правового виховання, залучення до проведення заходів представників правоохоронних органів, управління юстиції.

В Кошманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів на належному рівні оснащений кабінет історії в якому викладається предмет «Основи правознавства», де розміщенні різноманітні стенди на правову тематику (конвенція ООН про права дитини, куточок державної символіки). Кабінет також забезпечений сучасною методичною літературою, підручниками).

Кабінет, оснащений стендами правового інформування: «Конституція України», «Права і свободи дитини», «Права та свободи громадянина», «Правові цікавинки».

Особливу увагу заслуговує діяльність Машівської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів де працює правовий гурток «Феміда». Учні даного гуртка розробляють малюнки та реферати на різну правову тематику, а саме: «Основні права, свободи та обов’язки людини та громадянина», «Адвокатура», «Основи правознавства» та ін. Робота гуртка направлена на підвищення знань його членів про право та державу, підготовлення їх до олімпіад з права, поглибленого вивчення конкретних проблемних питань права. Члени гуртка проводять роботу з попередження правопорушень та злочинів, профілактики паління та наркоманії серед однолітків та учнів школи.В Малонехворощанському навчально – виховному комплексі питання правової освіти та профілактики правопорушень серед учнів школи постійно перебуває на контролі адміністрації школи. Питання з правового виховання регулярно заслуховуються на нарадах при директорові школи, педагогічних радах, виробничих нарадах, методичних та оперативних нарадах.

В навчальному закладі ретельно ведеться облік дітей з неблагополучних сімей. На кожного з таких учнів збирається пакет документів, який включає в себе: характеристику, копію свідоцтва про народження, акт обстеження житлово-побутових умов, характеристику на сім’ю, інформацію класного керівника про проведену роботу з сім’єю неблагополучної дитини, пояснювальні записки батьків щодо неявки дитини на урок та інші необхідні документи.

На кожну дитину з вищевказаної категорії учнів заводиться індивідуальна картка, в яку внесені такі розділи: загальні відомості про учня та стан сім’ї; розвиток особистості та стан здоров’я, проблеми навчання та виховання; індивідуально-психологічні особливості та стан здоров’я, проблеми навчання та виховання здібностей; ознаки педагогічної запущеності; відношення до виховних заходів; навчання та рівень сформованості; роль учня в колективі. Наявність цієї картки висвітлює динаміку особистості протягом декількох років, надає можливість застосування тих чи інших виховних заходів. Результати такої всебічної діагностики допомагають знайти шляхи розвиваючої роботи з «важким учнем».

Проблема профілактики правопорушень постійно розглядається на батьківських зборах та всеобучах, куди запрошуються кримінальна міліція, служби у справах неповнолітніх, лікарі-наркологи, представники соціальних служб.

Проблему профілактики правопорушень педагогічний колектив Андріївської ЗОШ І-ІІ ступенів вирішує шляхом надання роз’яснень на батьківських зборах та всеобучах законів та нормативно правових актів щодо адміністративної відповідальності батьків за ухилення від навчання та виховання неповнолітніх. Школа тісно співпрацює зі службою у справах дітей та кримінальною міліцією у справах дітей, управлінням юстиції співробітники яких постійно приймають участь в сумісних рейдах з адміністрацією школи «Урок».

У Школі діє система внутрішнього підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності шляхом проведення педагогічних рад, методичних об'єднань вчителів-предметників, постійно-діючих семінарів, консиліумів, конференцій.На підставі викладеного Машівська районна МКМР з правової освіти населення рекомендує:

1. Відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, Машівському районному управлінню юстиції:

1.1. Узагальнити передовий досвід з правоосвітньої та правовиховної роботи у навчальних закладах з метою подальшого використання у роботі дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів району.

1.2. Продовжити правоосвітню та правовиховну роботу у напрямку співпраці навчальних закладів та представників державних установ та громадських організацій.

1.3. Продовжити проведення заходів з правоосвітньої та правовиховної роботи, спрямованої на підвищення рівня знань учнів та студентів з питань правових відносин, формування в них правової культури громадянина України.1.4. Активізувати роботу з учнями «групи ризику», створити комісії з профілактики правопорушень.

2. Відповідальному секретарю Машівської районної МКМР з правової освіти населення довести до відома членів районної МКМР, рекомендації Машівської районної МКМР з правової освіти населення від 20.09.2013.

3. Контроль за виконанням рекомендацій покласти на заступника голови Машівської районної МКМР з правової освіти населення Р.В.Паліївець.
Голова ради В.І. ПоловинкаБаза даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка