2011 Упорядник збірника: Пушкар І.І. – методист Харківської обласної станції юних туристівСторінка11/12
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Додаток


до пункту 2.8 Положення про звання

Зразковий музей”Міністерство освіти і науки УкраїниДИПЛОМ

зразкового музею
За вагомий внесок у справу виховання учнівської та студентської молоді, відродження та примноження надбань національної культури та історичної спадщини українського народу, формування та збереження Музейного фонду України, пропаганді пам’яток історії, культури і природи

(найменування музею, назва навчального закладу)

(область, район, місто)
присвоєно звання “Зразковий музей”.

_____________________

(посада керівника органу) (підпис) (прізвище, ініціали)
М.П.
“______”_________20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказом Міністерства

освіти і науки України

04.09.06 № 640

Порядок

обліку музеїв при навчальних закладах, які

перебувають у сфері управління

Міністерства освіти і науки України

1. Цей Порядок визначає основні завдання та принципи проведення обліку музеїв, що не є юридичними особами і діють при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України, згідно з вимогами Закону України “Про музеї та музейну справу”, постанови Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 №1147 “Про затвердження Положення про Музейний фонд України” та Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та обліку музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 30.04.96 № 220 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.07.96 за №350/1375 із змінами, внесеними наказом Мінкультури і мистецтв України від 12.10.98 № 416.


2. Облік музеїв є основною формою впорядкування та систематизації музейної мережі, створення банку даних про музеї при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України (далі – музеї).
3. Основними завданнями обліку музеїв є:

легалізація (офіційне визнання) музеїв, вручення реєстраційних свідоцтв та взяття їх на облік;

виявлення в музеях матеріалів, що являють наукову, історичну, художню цінність і взяття їх на облік;

упорядкування мережі музеїв.
4. Облік здійснюється шляхом заповнення уніфікованого паспорта (далі - паспорт) у 3-х примірниках згідно з додатком 1. Порядок заповнення паспорта додається (додаток 2).

Взяття музею на облік засвідчується печаткою і підписом відповідного органу управління освітою.


5. Після реєстрації (перереєстрації) музею паспорт з відміткою про реєстрацію зберігається: перший примірник - у музеї, другий - у відповідному органі управління освітою, третій - в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.
6. Реєстрацію музеїв за територіальним принципом проводять Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Загальний реєстр музеїв здійснює Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. Міністерство освіти і науки України за поданням Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за формою, що додається (додаток 3).
7. Безпосередню роботу з реєстрації музеїв на місцях можуть проводити комісії, які створюються при відділах освіти районних (міських) держадміністрацій, до складу яких залучаються працівники освіти, культури, фахівці державних та громадських організацій.

Організаційно-методичними центрами з проведення реєстрації та обліку музеїв на місцях, як правило, є позашкільні навчальні заклади туристсько-краєзнавчого профілю (центри туризму і краєзнавства, станції юних туристів тощо).
8. На підставі позитивного рішення складається акт обстеження музею за формою, що додається (додаток 4), який разом з копіями положення про музей (статуту), наказу керівника закладу про його створення, паспортом подається до Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
9. Реєстрація музеїв проводиться за заявочним принципом протягом 15 робочих днів.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації зобов'язані протягом цього терміну видати свідоцтво про реєстрацію, зразок якого додається (додаток 5), і в десятиденний термін подають клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо включення музеїв до загального реєстру та їх паспорти.

Про видачу свідоцтва робиться запис в реєстраційному журналі обліку, форма якого додається (додаток 6).

10. Перереєстрації підлягають музеї у разі зміни назви та профілю музею.

11. Музей, який припинив свою діяльність або, діяльність якого не відповідає вимогам Положення про музей при навчальному закладі, який перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України, знімається з обліку відповідним органом управління освітою.

Районний (міський) орган управління освітою вносить зміни до територіального реєстру музеїв шляхом інформування Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласні, Київська та Севастопольська міських державних адміністрацій подають відповідну інформацію до Міністерства освіти і науки УкраїниДодаток 1


до пункту 4 Порядку обліку музеїв при

навчальних закладах, які перебувають у сфері

управління Міністерства освіти і науки України

Уніфікований паспорт музею

Код музею

I. Повна назва музею

II. Профіль музею

III. Форма власності

IV. Засновник, власник

V. Підпорядкування

VI. Заклад, що здійснює методичне керівництво

VII. Статус

VIII. Категорія за групою оплати праці

IX. Адреса музею, телефон, факс

X. Короткі історичні відомості (дата заснування з посиланням на джерела)

XI. Структура музею

XII. Керівний склад музею

1. Директор музею, зав.філіалом чи відділом

2. Заступник директора з наукової роботи

3. Головний хранитель

XIII. Персонал музею:

1. всього працівників;

2. наукових працівників та екскурсоводів,

з них:

3. мають вчений ступінь;4. мають вищу фахову освіту;

5. мають вищу освіту

XIV. Нерухомі пам'ятки історії та культури у складі музею:

1. загальна кількість,

з них:

2. музеєфіковані;3. немузеєфіковані.

XV. Характеристика музейного приміщення:

1. кількість будівель;

2. спеціально побудоване (автори, коли);

3. пристосоване;

4. пам'ятки архітектури чи історії (короткі історичні відомості).

XVI. Технічний стан будівель:

1. потребує реставрації;

2. потребує капітального ремонту;

3. аварійне приміщення;

4. належний стан.

XVII. Площа музею:

1. загальна;

2. експозиційна;

3. фондосховища;

4. кінолекційного залу;

5. виставочних залів;

6. прилеглої території;

7. експозицій просто неба;

8. реставраційної майстерні;

9. фотолабораторії;

10. таксидермічної лабораторії;

11. інші.

XVIII. Охорона музею:

1. дата та номер документа про взяття під охорону;

2. відомча охорона;

3. міліцейська охорона;

4. сторожова охорона;

5. охоронно-пожежна сигналізація;

6. пункт централізованого спостереження;

7. промислова телевізійна установка.

XIX. Технічне оснащення музею:

1. світло-, звуко-, аудіообладнання, монітори, фонотеки, лабораторії для фонозапису;

2. автоматизована система обліку і накопичення інформації;

3. фотокінообладнання, засоби поліграфії;

4. інше.


XX. Фонди музею:

1. загальна кількість одиниць збереження;

2. кількість музейних предметів основного фонду;

3. кількість музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання.

XXI. Характеристика експозиційних розділів:

1. назва розділу;

2. дата останньої реекспозиції;

3. кількість експонатів основного фонду.

XXII. Режим роботи музею.

XXIII. Дата складання паспорта.

XXIV. Печатка музею і підпис директора.

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка