2011 Упорядник збірника: Пушкар І.І. – методист Харківської обласної станції юних туристівСторінка12/12
Дата конвертації08.03.2016
Розмір2.32 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Додаток 2


до пункту 4 Порядку обліку музеїв при

навчальних закладах, які перебувають у сфері

управління Міністерства освіти і науки України
Рекомендації

до порядку заповненню уніфікованого паспорта музею
Уніфікований паспорт (далі - паспорт) складається у 3-х примірниках: перший примірник - у музеї; другий - у відповідному органі управління освітою; третій - в Українському державному центрі туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти і науки України.

Після реєстрації (перереєстрації) музею паспорт з відміткою про реєстрацію зберігається в музеї.

Паспортні дані музеїв, які працюють на правах філіалів і відділів, у паспорти головних музеїв не включаються.
Код музею складається:

1. Перші дві-три літери з титульної назви музею.

2. Перша літера профілю музею.

Дріб


3. Категорія за групою оплати праці.

4. Перша літера статусу музею.


Приклад 1.

І. Дніпропетровський історичний музей ім.Д.І.Яворницького

ІІ. Профіль - історичний

VII Статус – не юридична особа

VIII. Категорія за групою оплати праці - 1

Код: ДнI/1


Приклад 2.

І. Охтирський краєзнавчий музей

ІІ. Профіль - краєзнавчий

VII Статус – філіал

VIII. Категорія за групою оплати праці - 2

Код: ОхтК/2Ф.

У разі зміни паспортних даних, відомості про них, завірені печаткою органу, що зареєстрував музей, у 10-денний термін надсилаються до Міністерства освіти і науки України.
До розділу I. Повна назва музею

Вказується повністю і повинна відповідати назві, прийнятій у документах про заснування або в документах про зміну назви музею.


До розділу II. Профіль музею

Визначається відповідно до Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ).


До розділу III. Форма власності

Вказується належність до однієї з форм власності (державна, комунальна, приватна, колективна та ін.).


До розділ V. Підпорядкування

Назва закладу.


До розділу VII. Статус музею

Вказується, чи є музей юридичною особою, чи працює на правах філіалу або окремого відділу. Музеям, які працюють на правах філіалів і окремих відділів, слід вказати також повну назву головного музею, структурним підрозділом якого вони є.


До розділу IX. Адреса музею, телефон, факс

Вказується повна адреса (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку).


До розділ XII. Керівний склад музею

У пунктах 1-3 розділу вказуються прізвище, ім'я та по батькові, освіта, спеціальність, стаж роботи в музеї.


До розділу XIII. Персонал музею

У пункт 3 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вчений ступінь з дисциплін, що відповідають профілю музею. Дані пункту 3 в пункти 4, 5 не включаються.

У пункті 4 вказується кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей "Музеєзнавство та охорона пам'яток історії та культури", а також спеціальностей, що відповідають профілю музею.

У пункт 5 вноситься кількість наукових працівників та екскурсоводів, які мають вищу освіту з спеціальностей, що не відповідають профілю музею.

Сума даних пунктів 3, 4, 5 повинна відповідати даним пункту 2.
До розділу XV. Характеристика музейного приміщення

Дані пунктів 2, 3, 4 подаються окремо по кожній будівлі.До розділу XVI. Технічний стан будівель

Дані подаються окремо по кожній будівлі.


До розділу XVII. Площа музею

Дані подаються в цілому по музею і окремо по кожному приміщенні (будівлі).


До розділу XVIII. Охорона музеїв

Дані подаються окремо по кожній будівлі.


До розділу XIX. Технічне оснащення музею

Пункт 1 передбачає дані про наявність у музеї спеціального світлотехнічного, звукотехнічного, проекційного, телевізійного обладнання; аудіовізуальних засобів; засобів захисту від ультрафіолетових, інфрачервоних та інших випромінювань.

У пункті 2 вказується наявність електронно-обчислювальних машин.

У пункті 3 вказується обладнання фотокінолабораторій, апаратура для мікрофільмування і засоби малої поліграфії.


До розділу XX. Фонди музею

У пункт 1 вноситься кількість музейних предметів основного фонду та кількість предметів науково-допоміжного фонду, які перебувають у фондах та експозиції музею.

У пункт 3 вноситься кількість експонатів, що мають виняткову культурну та історичну цінність.
До розділу XXI. Характеристика експозиційних розділів

У пункті 3 вказується кількість експонатів, що знаходиться в стаціонарних експозиціях музею.


До розділ XXII. Режим роботи музею

Слід вказати час роботи музею та вихідні дні.Додаток 3


до пункту 4 Порядку обліку музеїв при

навчальних закладах, які перебувають у сфері

управління Міністерства освіти і науки України
Форма загального реєстру музеїв
при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

1. Кількість музеїв (всього)

З них:


 • у загальноосвітніх навчальних закладах (школах-інтернатах, гімназіях, ліцеях, дитячих будинках)

 • у позашкільних навчальних закладах

 • у професійно-технічних навчальних закладах

 • у вищих навчальних закладах

 • у сільській місцевості

2. Музеї за профілями:

2.1. Історичні

З них:


 • широкого історичного профілю

 • військово-історичні

 • історії освіти (навчального закладу)

 • інші

2.2. Археологічні

2.3. Краєзнавчі

2.4. Природничі

2.5. Літературні

2.6. Мистецькі

2.7. Етнографічні

2.8. Технічні

2.9. Галузеві

2.10. Інші профілі

3. Приклади найбільш цікавого досвіду роботи музеїв.

4. Основні тенденції розвитку музеїв.


Додаток 4


до пункту 4 Порядку обліку музеїв при

навчальних закладах, які перебувають у сфері

управління Міністерства освіти і науки України

АКТ ОБСТЕЖЕННЯ МУЗЕЮ
Складається комісією (прізвище, ім’я та по батькові, посада) ___________________________

_______________________________________________________________________________


ВИСНОВКИ КОМІСІЇ

 1. Назва музею______________________________________________________

 2. Профіль музею ___________________________________________________

 3. Адреса закладу освіти, телефон, факс ________________________________

 4. Засновник музею ________________________________________________

 5. Дата заснування музею, № наказу ___________________________________

 6. Керівник музею (прізвище, ім’я та по батькові, посада, стаж роботи в музеї)____________

_______________________________________________________________________________

 1. Заклад, що здійснює методичне керівництво (назва, адреса, телефон)__________________

_______________________________________________________________________________

 1. Характеристика музейного приміщення (кімната, декілька кімнат, окрема будівля; наявність фондосховища; загальна площа в м2 та окремо по кожній кімнаті; технічний стан приміщення)_____________________________________

 2. Фонди музею (загальна кількість експонатів за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання)_____________________________________________

 3. Стан обліку музейних предметів (наявність інвентарної книги; повнота та якість записів) ______________________________________________________

 4. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (в сховищі) (ступінь захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок) __________________________________________________________

 5. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої реекспозиції, кількість експонатів основного фонду) _______________________

 6. Рівень художнього оформлення експозиції (професійне; силами педколективу, учнів; потребує переоформлення) ________________________________________________________

 7. Технічне оснащення музею ___________________________________________________________

 8. Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, учбових занять, масових заходів, виставок за 1-3 роки) __________________________________________________________

 9. Наявність документації музею (статуту, інвентарної книги, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану роботи тощо) _____

 10. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний склад, основні сектори; опікунська рада, її кількісний та персональний склад)

 11. Режим роботи музею ________________________________________________________

 12. Пропозиції комісії_____________________________________________________

Голова комісії Підпис


Члени комісії Підписи
М.П.

Дата складання акту
Примітка: Акт складається в трьох примірниках, які затверджуються печаткою відповідним органом управління освітою.
Один примірник подається Кримському республіканському, обласному, Київському та Севастопольському міським центрам туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцію юних туристів; другий – залишається у відповідному органі управління освітою, третій – в навчальному закладі, при якому створено музей.

Додаток 5


до пункту 4 Порядку обліку музеїв при

навчальних закладах, які перебувають у сфері

управління Міністерства освіти і науки України
Свідоцтво №
про реєстрацію музею при навчальному закладі, що перебуває у сфері управління Міністерства освіти і науки України
(Повна назва музею)
зареєстрований ____________________________________________

(назва органу управління освітою)*Адреса музею ______________________________________________

* Міністерство освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Посада керівника

органу управління освітою


підпис прізвище, ініціали
М.П.
“____”______________20__ __р.

Додаток 6


до пункту 4 Порядку обліку музеїв при

навчальних закладах, які перебувають у сфері

управління Міністерства освіти і науки України
Журнал реєстрації музеїв при навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

№№

п/п


Дата

Повна назва музею

Реєстраційний №

Примітка

Примітка: перші дві цифри реєстраційного номера вказують на область. Області мають наступні номери:АР Крим – 01

Миколаївська – 15

Вінницька – 02

Одеська – 16

Волинська – 03

Полтавська – 17

Дніпропетровська – 04

Рівненська – 18

Донецька – 05

Сумська – 19

Житомирська – 06

Тернопільська – 20

Закарпатська – 07

Харківська – 21

Запорізька – 08

Херсонська – 22

Івано-Франківська – 09

Хмельницька – 23

Київська – 10

Черкаська – 24

м. Київ – 11

Чернівецька – 25

Кіровоградська – 12

Чернігівська – 26

Луганська – 13

м. Севастополь – 27

Львівська – 14Інші цифри проставляє область. Наприклад, музей Вінницької області має №02-01, 02-02, 02-03 тощо. Реєстраційний журнал має бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Журнал у відповідального за реєстрацію музеїв.


Рекомендована література

1. Актуальные проблемы фондовой работы музеев. Научная обработка музейных предметов. Сб. статей. - М., НИИК, 1981.

2. Александров Ю.Н. Некоторые советы экскурсоводам. Методическая подготовка и проведение экскурсий на архитектурно-градостроительную тематику. - М., 1971.

3. Александров Ю.Н. Подготовка и проведение экскурсий. - М., Турист, 1974.

4. Бежковец А.С., Жигалова С.К. и др. Хозяйство и быт русских крестьян. Памятники материальной культуры. Определитель. -М., 1959.

5. Брюшкова Л.П. Учет и проверка наличия музейных ценностей. Методические рекомендации. - М. «Мир музея», 2006.

6. Вопросы охраны, реставрации и пропаганды памятников истории и культуры. Сб.статей. - М., НИИК, 1975.

7. Вопросы экскурсионной работы. Сборник статей. - М., НИИК, 1973.

8. Вопросы экспозиции отделов природы районных краеведческих музеев. Сборник статей. - М., НИИК, 1973.

9. Воспитание подрастающего поколения в музее: теория, методика, практика. - М., НИИК, 1989.

10. Ганнусенко Н. Омельченко Ю. Учбовий план і програма курсу «Методика музейної роботи в школі»— Киів, 1990.

11. Гиндина Н.Г., Фоломеев Б.А. Шкурско А.И. Учет и хранение фондов школьных музеев.// Музеи и выставки московских школ. - М., 1973.

12. Голубничая С.Н. Основы экскурсионного дела. Учебное пособие. - Донецк, Донец. Ин-т туризма и бизнеса, 2003.

13. Гризько З.А. В помощь школьным музеям. - М., 1960.

14. Данусенко Н., Омельченко Ю. Зміст і форми роботи краєзнавчих музеїв у навчальних закладах у сучасних умовах. - Київ, 1992.

15. Дьяконов В.М. Опыт собирательской работы. - Казань, 1957.

16. Дьяконов В.М. Жизнь и музей. - Москва, 1963.

17. Зудыкина Н.С. Собирание краеведческими музеями памятников культуры и быта современных крестьян. — М., 1968.

18. Закс А.Б. Научная и охранная документация экспозиции. (Методическое пособие). -М., 1958.

19. Закс А.Б. Методика построения экспозиции по истории СССР ( с древних времен и до 1917 года).-М., 1957.

20. Иваницкий И.П., Симкин М.П. Методика построения экспозиции краеведческого музея по истории послевоенных лет (1945-55). - М., 1963.

21. Игнатьева В.Н. К вопросу методики изучения музейных фондов. - М., 1959.

22. Игнатьева В.Н. Музееведение. Советские музеи. М., 1968.

23. Изучение музейных коллекций. Сб. статей. — М., 1974.

24. Изучение и научное описание памятников материальной культуры. Сб. статей. - М., Советская Россия, 1972.

25. Інструкція з обліку та збереження музейних фондів у музеях, що працюють на громадських засадах. - М., 1988.

26. Искусство музейной экспозиции. Сборник статей. -М., 1977.

27. Карпинская-Овсянникова С.А., Гризько З.А. Методика построения экспозиции по истории СССР. - М., 1967.

28. Климишин О.С. Природнича музейна термшологія. Словник-довідник. - Львів, 2003.

29. Коцюба Д.В. Школьный музей. Методические основы его создания. - Кемерово, 1975.

30. Краткий словарь музейных терминов. - Москва, 1974.

31. Крейн Л.З. Рождение музеев. - Москва, 1969.

32. Кроллоу Е.К. Музейное освещение и защита экспонатов от действия света. - М., 1975.

33. Кушнаренко Н.Н. Документознавство. - К., 2000.

34. Левикш К., Хербет В. Музеєзнавство. - К., 1988.

35. Левикш К., Хербет В. Музеєзнавство. Музеї історичного профілю. - К., 1998.

36. Литературный музей и школа. - М. 1976.

37. Луньов П.Ф. Історія художнього музею в школі. - Київ, Радянська школа, 1964.

38. Майданець I. Комплексні краєзнавчі дослідження в умовах сільської школи// Краезнавство.Географія. Туризм. № 34 - 2002.

39. Мезенцева Г. Музеєзнавство. - К. 1980.

40. Методика проведения спеціалізованих екскурсій - Київ, 1991.

41. Методика проведения спеціалізованих екскурсій - Київ, 1991.

42. Минц Н.В. Экспонирование и научная пропаганда материалов по художественной культуре в краеведческих музеях. - М., 1966.

43. Михайловская А.И. Карты в экспозиции музея. - М., 1947.

44. Михайловская А.И. Материалы по работе и истории этнографических музеев и выставок. -М., 1972.

45. Михайловская А.И. Музейная экспозиция (организация и техника). - М., 1964.

46. Музееведение. Искусство музейной экспозиции и техническое оснащение музеев. - М.1985.

47. Музееведение. Музеи исторического профиля. Учебное пособие. - М., Высшая школа, 1988.

48. Музеи славы боевой. Методические рекомендации и справочные материалы. -Ленинград, 1976.

49. Михайловская А.И., Равикович Д.А. Этнографическая коллекция в музеях СССР. - М., 1964.

50. Музейное дело в СССР. Актуальные проблемы архитектурно-художественного проектирования экспозиции исторического и краеведческого музеев. -М., 1983.

51. Музей и современность: Комплектование музейных коллекций. Сборник статей. - М. НИИК, 1982.

52. Музей и школа. Пособие для учителей. - М., Просвещение, 1985.

53. Музейный фонд СССР. Типовые схемы научного описания памятников материальной культуры. — М., 1973.

54. Мурыкин В.М. Школьный краеведческий музей и его использование в учебно-воспитательной работе. - Пенза, 1957.

55. Научно-просветительская и воспитательная работа музеев на селе. - М., 1965.

56. Огрызко З.А. Методика построения экспозиции по истории СССР. - М., 1965.

57. Основы экскурсионного дела в музеях. Выпуск 1. - М., 1976.

58. Охрана музейных памятников и описание их сохранности. Сборник статей. - М., 1964.

59. Панов В.Н. Школьный краеведческий музей. - Иркутск, Восточно-сибирское книжное издание, 1973.

60. Попова Т.В., Раушенбах В.М, Археологические материалы в краеведческих музеях. - М. 1954.

61. Принцип и структура сводного научного каталога музейного фонда СССР. Сб. статей. - М., НИИК, 1982.

62. Разгон А.М. Научное описание музейных предметов. (Методические указания). - М. 1954.

63. Разгон А.М. Изучение и научное описание памятников материальной культуры. Сборник статей. - М., Советская Россия, 1972.

64. Романов Н.И. Местные музеи и как их устраивать. - М. 1919.

65. Романычев С.Н. Музейное дело. Учебное пособие. – Л., 1983.

66. Симкин М.П. История Великой Отечественной войны в экспозиции краеведческого музея. -М., 1966.

67. Симкин М.П. Великая социалистическая революция и гражданская война в экспозиции краеведческого музея. - М., 1966.

68. Собирательная работа музеев. Сб. статей. - М., 1966.

69. Станюкович Т.В. Этнографическая наука и музеи. - Л., 1978.

70. Филягин Н.П. Состав и структура музейных фондов. Содержание фондовой работы //Музейное дело в СССР. - М., 1075, с.3-18.

71. Финягин Н.П.Изучение музейных предметов современного периода в исторических и историко-революционных музеях. Научно-методические рекомендации. - М., 1978.

72. Чинхолл Р. Музейная каталогизация и ЭВМ. - М. из-во Мир, 1983.

73. Школьные музеи. Из опыта работы. - М., Просвещение, 1977.

74. Школьные музеи боевой славы. Методические рекомендации. -Ленинград, 1985.

75. Шкурко А.И. Экскурсоводу школьного музея. Методические указания. - М., 1973.

76. Шмит Ф.И. Исторические, этнографические, художественные музеи. - Харьков, 1919 г.

77. Щербаков Д.Г. Школьные музеи. - Казань, 1983.78. Юренева Т. Музеєзнавство. - К. 2004.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка