2013 рік Зміст Вислови відомих людей про мовуСкачати 201.1 Kb.
Дата конвертації21.02.2016
Розмір201.1 Kb.

Березанська ЗОШ І – ІІІ ступенів


Миколаївська область

Система уроків з української мови у 2 класі

( з досвіду роботи )

вчителя початкових класів,

вчителя вищої категорії

Параскун Ніни Олександрівни

2013 рік

Зміст

1. Вислови відомих людей про мову .

2. Вступ .

3. Теоретичні відомості

4. Список використаної літератури .

5. Педагогічні програмні засоби .

6. Розробки уроків .

Вступ

Державним стандартом початкової загальної освітипередбачається одне з найголовніших завдань школи – всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися , повноцінних мовленнєвих , читацьких , обчислювальних умінь і навичок відповідно до пізнавальних можливостейдітей молодшого шкільного віку . В цих рядках чітко вказується конкретний напрямок роботи вчителівпочаткових класів . Це , насамперед , навчити всіх учнів , без винятку , добре читати , писати , рахувати , в кожного школяра сформувати вміння самостійно працювати з підручником , посібником .

Одним із найголовніших шляхів реалізації цих завдань є формування алгоритмічної культури молодших школярів . Основним компонентом алгоритмічної культури є алгоритм формування в учнів загально навчальних умінь і навичок ( організаційних , логіко – мовленевих , загально пізнавальних та контрольно- оцінних ).

Надані мною матеріали підкажуть вчителямспрямувати навчально – виховний процес на саморозвиток особистості , формування в учнів уміння вчитися .Теоретичні відомості

Знання – це продукт пізнання предметів і явищ дійсності , законів і суспільства . Знання існують у вигляді фактів , принципів , законів .

Уміння - це вироблена в процесі навчання здатність учня користуватисяотриманими знаннями в практичній діяльності :

- Це дії , які виконуються швидко , точно , свідомо , на основі засвоєння знань та життєвого досвіду;

- Це творчі дії .

Навички - автоматизовані дії . Удосконалення , автоматизація вмінь переходитьу навички . Вміння набуває автоматичності , вважається сформованим , якщо учні оперують ним під час виконання завдань на будь – якому змістовому матеріалі , можуть чітко пояснити , як вони його використовували , застосовують його на матеріалі , який взагалі не вивчався .

Навчальний алгоритм – це система вказівок ( команд ) , розміщених в певній послідовності , що і як потрібно робити .

Організаційні вміння і навички - це такі вміння , які передбачають сукупність вмінь , взаємодія яких забезпечує швидке включення молодших школярів у навчання , їх уміння діяти цілеспрямовано , орієнтуватися у часі , попередньо обдумувати послідовність та способи виконання завдання .

Організованість у навчанні – це вміння тримати в порядку своє робоче місце , розподіляти й берегти час , планувати й контролювати свої дії .

Ядро навчання – особиста розумова діяльність учня . Вона складається з розумових операцій .

Азбука мислення :

1) Виділення ознак .

2) Диференціювання істотного і неістотного .

3) Розмежування понять .

4) Первинне узагальнення .

Для формування вміння аналізувати необхідно доступно пояснити учням сутність уміння за такою схемою :Аналізуємо – розкладаємо , щоб визначити ознаки : частини предмета .

Для цього проводяться логічні вправи та завдання :

- Що це ?

- Який це предмет ?

- З чого зроблений ?

- З яких частин складається ?

- З чим пов'язаний ?

- До чого подібний ?

Найбільш складна розумова діяльність – це уміння виділяти головну ознаку .


Головна ознака завжди зберігається , допомагає розпізнати предмет в будь – яких умовах .

Використовується це вміння :

Під час формування нових понять та способів дій ;

На етапі узагальнення ;

При підведення підсумків уроку .Визначення головного ведеться у такій послідовності :

Аналіз предмета ;

Знаходження та розмежовування істотних і неістотних ознак ;

Виділення головного завдання , висновок .Більш складною розумовою операцією є узагальнення – один з видів синтезу .

Узагальнюємо – це об’єднуємо словом чи реченнямнайважливіші ознаки , предмети , думки .

Послідовність дій при узагальненні :

1) Аналіз ознак об’єктів .

2) Встановлення між ними взаємозв’язків .

3) Виділення головних ознак .

4) Об’єднання їх словом чи реченням .

Види узагальнення :

1) Узагальнення істотних ознак при порівнянні об’єктів під час формуваннянового поняття .

2) Узагальнення способів дій з метою їх перенесення на новий об’єкт , нові умови .

3) Узагальнення - висновок .

4) Узагальнення з метою систематизації знань з певної теми , розділу :

У вигляді переліку ознак ;

Складання опорної схеми ;

Складання таблиці .Розвивальну основу цих завдань становлять запитання типу :

Чим це зумовлено ?

Як це можна пояснити ?

Чому так сталося ?

Що від чого залежить ?

Що змінилося б , якби … ?Порівнюємо – це зіставляємо , щоб знайти : однакове , подібне , відмінне .

Щоб порівняти , треба :

Уважно розглянути … ;

Визначити ознаки кожного предмета ;

Зіставити відповідні ознаки ;

Знайти однакові , подібні , відмінні ознаки ;

Узагальнити результат порівняння .Встановлення зв’язку між причиною та наслідком :

Причина : а) те , що відбулося раніше ;

б) зумовлює зміни – наслідки , які є обов’язковими і необов’язковими .

Послідовність установлення причинно – наслідкових зв’язків :

1) визначити , між чим саме треба встановити зв’язки ;

2) пошук та пояснення причини , факту , явища , події ;

3) знаходження та пояснення наслідків ;

4) зіставлення причини та наслідку ;

5) висновок .Доведення : добирати факти , які підтверджують думку , або заперечують її .

Довести - це підтвердити або заперечити думку за допомогою добре відомого або очевидного .

Послідовність доведення :

1) Встановити мету доведення .

2) Виділити істотні ознаки одиничного об’єкта.

Основні методи і прийоми формування навичок самоконтролю :

Поетапне пояснення способу дії ;

Зіставлення зі зразком ;

Оволодіння конкретними прийомами перевірки ;

Поелементний аналіз відповідей вчителем ;

Опора на пам’ятку , алгоритмічний припис ;

Взаємоконтроль ;

Підкреслення , доповнення , підставлення відповідей .Засоби індивідуального повідомлення відповіді :

Сигнальні картки ;

Віяла ;

Робота з планшетом ;

Інформаційна лінійка ;

Кольоровий круг – сигнал ;

Коментоване управління ;

Конструювання відповіді за схемою – опорою ;

Парні і групові відповіді ;

Програмовий контроль ( перфокарти ).Список використаної літератури .

М.С. Вашуленко « Методика навчання української мови в початковій школі », 2010.-364 ст.

О.Чекіна « Нестандартні форми проведення уроку », 2005 рік .

Начало формы

Педагогічні програмні засоби :

Інтегрований електронний комплект « Українська мова , 2 клас »

Інтегрований електронний комплект « Українська мова , 3 клас »

Інтегрований електронний комплект « Українська мова , 4 клас »

Конец формы

Розробки уроків

Урок 1


Тема уроку . «Вимова і правопис слів з дзвінкими приголосними в кінці слова і кінці складу перед глухими» .

Мета : Навчальна : поглибити знання учнів про дзвінкі та глухі приголосні звуки в українській мові ; формувати навички правильної вимови дзвінких приголосних у кінці складу та слова ; розвивати орфоепічну чуткість , виховувати уважність і старанність.

Корекційно – розвивальна : розвивати зв’язне мовлення учнів . Активізовуватита збагачувати словниковий запас учнів .

Виховна :виховувати любов до живої природи , дбайливе ставлення до неї . Виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я, розвивати бажання дітей систематично займатися фізичними вправами .

Завдання уроку : продовжувати закріплювати знання учнів з даної теми .

Вимоги до знань і вмінь учнів . Учні повинні знати : правильно вимовляти

( за зразком учителя ), розрізняти на слух дзвінкі приголосні звуки .Вдосконалювати нормативну вимову дзвінких приголосних у кінці слова і складу : дуб, сад , сядь, віз , ложка , казка , берізка .Учні повинні вміти : правильно вимовляти слова з дзвінкими приголоснимизвуками в кінці слова і складу перед глухим .

Методи . Продуктивний ( творчі тренувальні вправи ), словесний ( бесіда , розповідь), інтерактивні технології ( « Мозковий штурм », « асоціативний кущ »), робота в групах .

Обладнання :таблиця « Дзвінкі та глухі приголосні звуки», індивідуальні листи самооцінки.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

1. Девіз уроку «Добре того вчити , хто хоче все знати».

2. Створення емоційного фону уроку . Інноваційна технологія «Павутинка». Відгадування загадки про весну , підбір прикметників про весну.

ІІ. Повідомлення теми уроку. Мотивація навчальної діяльності.

1. Визначення учнями теми уроку через деформоване речення.

2. Слово вчителя.

- Сьогодні ми будемо вчитися правильно вимовляти слова із дзвінкими приголосними звуками в кінці складу і слова. В українській мові не можна однаково вимовляти назву маленької кози – кізка і тоненької коси – кіска . Ці слова повинні повинні звучати по – різному. І ми будемо тренуватися це робити.

3. Власна мета і завдання учнів на уроці.

- Від себе я очікую …

- На уроці я буду …

- Я постараюсь …

- Моя мета досягти …

4. Ознайомлення з планом уроку.ІІІ. Актуалізація опорних знань.

1. Перевірка домашнього завдання ( вправа 194).

- Прочитайте текст , який ви записали.

- Поясніть , чому ви саме написали такі букви .

- Вимовте у виділених словах дзвінкі приголосні звуки.

- Назвіть у цих словах глухі приголосні звуки.

- Оцініть свою роботу.

2. Каліграфічна хвилинка

уз іс уб берізка

- Доберіть слова з даними буквосполученнями ( гарбуз, чуб, ніс).

- Поділіть усі ці слова на склади, чітко вимовляючи кожен приголосний звук.

- Оцініть свою роботу.

3. Інноваційна технологія «Мозковий штурм»

- Скільки голосних звуків в українській мові ? Вимовте їх .

- Якими буквами вони позначаються ?

- Який склад називається наголошеним?

- Який склад називається ненаголошеним?

- Як узнати , яку букву писати (е чи и ) в ненаголошеному складі ?

- Як переносити слова з буквосполученням дз , дж ?

- Які два звуки позначає буква Щ ?

- Які приголосні звуки називаються дзвінкими ? Назвіть їх.

- Які приголосні звуки називаються глухими ? Назвіть їх.

- Оцініть свою роботу.

IV. Робота над вивченням нового матеріалу.

1. Робота з таблицею.

- Прочитайте слова у стовпчиках.

- Порівняйте їх вимову і правопис.

- Висновок. В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і кінці складу вимовляються дзвінко: луг, хліб, мережка, голубка .

- Прочитати слова , вставити пропущені букви.2. Відгадування шаради.

З «З» пасусь я на зорі,

В мене ріжки чималі.

Сіно на зиму для мене

З «С» накосять косарі. ( коза - коса)

- Оцініть свою роботу.3. Робота в групах.

Перша група. Знайти завершене речення. Поділити виділені слова на склади. Назвати букву , яка позначає дзвінкий приголосний звук в кінці складу чи слова.

Біля яру, біля стежки одягла верба сережкиШвидко мова мовиться , та

Друга група. Доповнити речення словам з довідки. Поділити виділені слова на склади. Назвати букву , яка позначає дзвінкий приголосний звук в кінці складу чи слова.

Діти пішли …. . Там вони знайшли …. . У неї була зламана … . Дітипоселили білочку в живому …. . Незабаром ніжка … .

Слова для довідок: зажила, куточку , до лісу, білочка , ніжка.

Третя група . З поданих слів склади речення. Поділити виділені слова на склади. Назвати букву , яка позначає дзвінкий приголосний звук в кінці складу чи слова.

Сну, від, прокинулась, берізка, зимового.

- Оцініть свою роботу.

Фіз. хвилинка

4. Тренувальні вправи.

Вправа 198.

- Прочитайте , виразно вимовляючи дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу.

- З виділеними словами усно складіть речення.

- Підберіть до них слова , протилежні за значенням.

- Як ви розумієте прислів’я ?

- Оцініть свою роботу.

5. Підготовка до виконання домашнього завдання.

Вправа 199. Прочитайте уважно завдання до вправи. Поясніть , що треба зробити у вправі. Як ви будете її виконувати? Не забудьте перед виконанням повторити правило , яке вивчили на уроці.V. Підсумок уроку.

- Назвіть дзвінкі приголосні звуки в українській мові

- Назвіть глухі приголосні в українській мові .

- Назвіть пари приголосних звуків за дзвінкістю – глухістю.

- Що ви запам’ятали про вимову дзвінких приголосних у кінці слова та складу? Наведіть приклади.

- Наш урок підходить до кінця. У листку самооцінки підведіть підсумок своєї роботи на уроці . Визначимось, хто працював із задоволенням , а у кого виникали труднощі.

- Продовжити речення : Я повторив …

Я дізнався …

Я навчився …

Я хочу сказати …

Мені було цікаво …

- Я теж рада за вас , мені теж сподобалось , як ви працювали на уроці . Всім дякую.УРОК 2

Тема . Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і складу . Складання усної розповіді за малюнком , щоілюструє її основну частину .

Мета.

Навчальна : виробляти в учнів навички літературної вимови та грамотногонаписання слів із дзвінкими приголосними звуками в кінці слова і кінці складу .

Корекційно – розвивальна : розвивати зв’язне мовлення учнів . Активізовуватита збагачувати словниковий запас учнів .

Виховна :виховувати любов до живої природи , дбайливе ставлення до неї . Виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я, розвивати бажання дітей систематично займатися фізичними вправами .

Обладнання . Малюнки вулика , бджіл, пасіки , ведмедя . Таблиця «Пиши красиво і правильно », «Почуття». », індивідуальні листи самооцінки.

Завдання уроку : продовжувати закріплювати знання учнів з даної теми .

Вимоги до знань і вмінь учнів . Учні повинні знати : правильно вимовляти

( за зразком учителя ), розрізняти на слух дзвінкі приголосні звуки . Вдосконалювати нормативну вимову дзвінких приголосних у кінці слова і

складу : дуб, сад , сядь, віз , ложка , казка , берізка .

Учні повинні вміти : правильно вимовляти слова з дзвінкими приголоснимизвуками в кінці слова і складу перед глухим .

Тип уроку . Урок узагальнення і систематизації знань учнів .

Методи . Продуктивний ( творчі тренувальні вправи ), словесний ( бесіда , розповідь), інтерактивні технології ( « Мозковий штурм », « асоціативний кущ »).

План уроку

І. Підготовча частина

1. Організаційний момент .

2. Психологічний настрій .

3. Перевірка домашнього завдання .

ІІ. Основна частина

1. Повідомлення теми та задач уроку .

2. Тренувальні вправи .

3. Каліграфічна хвилинка.

4. Творчі вправи .

5. Хвилинка – цікавинка.

6. Самостійна робота .

ІІІ. Заключна частина .

1. Оцінювання діяльності учнів на уроці .

2. Домашнє завдання .

Хід уроку

І. Підготовча частина .

1. Організаційний момент .

І знов покликав дзвоник в клас -

Знання нові чекають нас .

Ми дуже любим рідну мову ,

Її мелодію чудову -

Тож починаємо урок ,

Нехай знання ідуть нам в толк !Послухай – і ти взнаєш,

Подивись – і ти зрозумієш ,

Зроби – і ти навчишся .

2. Психологічний настрій .

- Урок почнемо без зупинки з важливої п’ятихвилинки :

В…лосипед

В…рблюд

( хто? щo ? )- Вам треба вставити пропущену букву у словах , поставити до поданих слів запитання .

- Прочитайте та відгадайте загадку

Пробудився гайок , зустрічає пташок , дзвінко пісня лунає , коли це буває ? (весною).

- Складіть народне прислів’я : рік , годує , день , Весняний .

3. Перевірка домашнього завдання . Повторення правил про вимовудзвінких приголосних звуків в кінці слова і складу .

ІІ. Основна частина .

1. Повідомлення теми і завдань уроку .

2. Складання асоціативного куща .

- Підберіть слова, які виникають у вашій уяві до слова ПАСІКА ( вулик , ведмідь , мед , бджоли ).

3. Проблемна ситуація .

- Запишемо ці слова у зошитах і на дошці . Підкресліть букви , що позначають дзвінкі глухі звуки однією рискою , глухі – двома рисками .

- Про що б ви розповіли , використовуючи ці слова ? Розповідь має бути фантастичною . ( Дти розказують свої фантазії , Переможець визначається силою оплесків ).

- Діти , ми сьогодні зустрінемось із ведмедем і бджілкою чи не в кожній вправі .

4. Тренувальні вправи .

- Колективне виконання вправи 200 .

а) розгляд малюнка і уточнення – про кого із зображених героїввже йшлося на уроці ;

б) коментований запис прислів’я і визначення дзвінких приголосних звуків серед глухих ( рибка , грибки , казка, ложка , стежка, везти );

в) повторення будови тексту і складання розповіді за малюнком .

Фіз. хвилинка

5. Каліграфічна хвилинка : дж дз д б ж з

- придумайте і запишіть слова , які починаються буквами , записаними в каліграфічній хвилинці .

- прочитайте записані слова і скажіть , що спільного в звуках , якими вони починаються ( дзвінкі ).

- підберіть слова , які закінчуються буквами б,д,з,ж. Запишіть ці слова і правильно вимовте в словах останній звук .

6. Фіз. хвилинка .

7. «Мозковий штурм»

- Чим відрізняються приголосні звуки від голосних ?

- Які звуки позначає буква «ща»?

- Який звук позначається двома буквами ?

8. Творчі вправи . Робота з деформованим текстом за вправою 202

а) самостійне читання вправи учнями та визначення порядку речень ;

б) коментований запис речень ;

в) визначення слів , які закінчуються на дзвінкий приголосний .

9. Хвилинка – цікавинка.

Бджоли навіть у темряві можуть відчувати , де сонце .

Бджола за день запилює 7000 квіток .

Щосекунди бджола робить 200 змахів крилами .

10. Самостійна робота за матеріалами вправи 205 .

11. Фіз. хвилинка

ІІІ. Заключна частина .

1. Підсумок уроку . Оцінювання діяльності учнів на уроці .

- Висловіть свою думку , чи здійснились ваші сподівання .

- Давайте ще раз згадаємо , що сьогодні повторювали з теми . Як вимовляються дзвінкі приголосні звуки в кінці слова і складу ?

2. Домашнє завдання .

- Вам треба творчо підійти до виконання домашнього завдання :

1 група – творча вправа 204;

2 група – вправа 206 ( завдання з інструктажем).

- На цьому наш крок закінчено . Дякую за роботу , ви всі молодці .

УРОК 3

Тема . Вимова дзвінких приголосних звуків перед глухими .

Мета .

Навчальна . Вправляти учнів у літературній вимові приголосних звуків перед глухими , виробляти навички правильного написання слів на дану орфограму .

Розвивальна . Розвивати і вдосконалювати навички письма під диктовку . Розвивати образне мислення , пам’ять , увагу .

Виховна . Виховувати повагу до одноліток , мовленнєву культуру спілкування . Виховувати бережливе ставлення до книжки . Виховувати бережливе ставлення до свого здоров’я , слідкувати за правильною посадкою за партою .

Завдання уроку . Узагальнити та систематизувати знання учнів з даної теми .

Вимоги до знань і вмінь учнів . Учні повинні знати : правильно вимовляти ( за зразком учителя ), розрізняти на слух дзвінкі приголосні звуки . Вдосконалювати нормативну вимову дзвінких приголосних у кінці слова і складу : дуб, сад , сядь, віз , ложка , казка , берізка .

Учні повинні вміти : правильно вимовляти слова з дзвінкими приголоснимизвуками в кінці слова і складу перед глухим .

Тип уроку . Урок узагальнення і систематизації знань учнів .

Методи . Продуктивний ( творчі тренувальні вправи ), словесний ( бесіда , розповідь), інтерактивні технології.

Обладнання . Таблиця « Пиши красиво і правильно ». таблиця парних дзвінких і глухих приголосних звуків , індивідуальні листи самооцінки.

План уроку

1. Організаційний момент .

2. Повідомлення теми уроку . Мотивація навчальної діяльності .

3. Закріплення і узагальнення матеріалу ,вивченого на попередніх уроках .

4. Підсумок уроку .

Хід уроку

І. Організаційний момент .

Дзвоник всім нам дав наказ –

До роботи швидше в клас .

Попрацюєм всі старанно ,

Щоб пройшов урок не марно .

ІІ. Повідомлення теми уроку . Мотивація навчальної діяльності .

1. Визначення учнями теми уроку через деформоване речення .

2. Слово вчителя . Визначення завдань уроку .

3. Власна мета і завдання учнів на уроці ( від себе я очікую …, на уроці я буду…, я постараюсь…, моя мета досягти…).

4. Ознайомлення з планом уроку .

5. Перевірка домашнього завдання з елементами творчості .

- Скласти речення з одним із слів ( на вибір ) вправи 206 . Основна умова успішної відповіді – правильно вимовити слово з вправи .

- Перевірка вправи 204 , кілька учнів за вибором .ІІІ. Закріплення вивченого матеріалу про дзвінкі і глухі приголосні звуки .

1. Творча вправа за матеріалами вправи 207. ( особливу увагу звернути на друге завдання вправи ).

2. Складання розповіді за серією малюнків вправи208.

3. Гра «Чарівний мішечок » ( вправляння у вимові ).

- Впізнай предмет на дотик і назви лише той , в назві якого є дзвінкі приголосні звуки ( ложка , книжка, скибка хліба , зошит , м’ячик , гумка ).

4. Коментоване списування за матеріалами вправи 209 .

- Повторювання типів речень за метою висловлювання ;

- Звуко- буквений аналіз слова СМУЖКА ;

- Бесіда про бережливе ставлення до книжки.

5. Фіз. хвилинка

6. Диктант відгадок . (загадки в слух не промовляємо а лише записуємо слово в зошит . )

- Стоїть хлопчик під пеньком , накрив голову брильком ( гриб).

- Сидить дід за подушками і стріляє галушками ( град ).

- Хто завжди правду каже ? ( дзеркало ).

- В золотий клубочок сховався дубочок ( жолудь).

7. Вправа – пустунка . За матеріалами вправи 201 .

- Вивчіть самостійно завдання вправи;

- Словникова робота ( кізка – кіска );

- Коментоване списування речень вправи 210 .Фіз. хвилинка

ІV. Підсумок уроку

1.Підсумок уроку . Оцінювання діяльності учнів на уроці .

- Висловіть свою думку , чи здійснились ваші сподівання .

2.Продовж речення :

Дзвінкими називають ….

Глухими називають ….

Парні дзвінкі і глухі приголосні ….

В українській мові дзвінкі приголосні звуки в кінці слова …3. Домашнє завдання з інструктажем – вправа 211

4.Запитання для повторення - ст.. 88 .


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка