2014 Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметівСкачати 14.73 Mb.
Сторінка20/86
Дата конвертації09.03.2016
Розмір14.73 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   86

Довідка про стан викладання природознавства у 3-х та 4-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Києво-Святошинського району

Відповідно до плану роботи управління освіти, молоді та спорту Києво-Святошинської районної державної адміністрації за наказом № 63 від 12.02.2014 р. вивчалося питання щодо стану викладання природознавства у 3-х та 4-х класах Боярського НВК «Гімназія-ЗОШ І ст.», Боярських ЗОШ І – ІІІ ст. №1,2,5, Вишнівських ЗОШ І – ІІІ ст. №3,4, Горенської ЗОШ І – ІІІ ст., Дмитрівської ЗОШ І – ІІІ ст., Крюківщинської ЗОШ І – ІІІ ст., Музичанської ЗОШ І – ІІІ ст., П.- Борщагівської ЗОШ І – ІІІ ст., Петрівської ЗОШ І – ІІІ ст., Хотівського НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. -гімназія», Шпитьківської ЗОШ І – ІІІ ст., Юрівської ЗОШ І – ІІІ ст., Малютянської ЗОШ І – ІІ ст., ТОВ «Школа шляхетних дівчаток «Леді», ПП «ЗОШ І – ІІІ ст. «Виноградник». Узагальнення даного питання здійснено на основі аналізу відвіданих уроків, представленої шкільної документації, огляду класних приміщень, співбесід з учителями та адміністраціями, вивчення рівня навчальних досягнень учнів вищеназваних закладів.

Основна мета цього предмету - виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи, до суспільних явищ, до самого себе та інших людей, а також формування в учнів потреби до пізнання світу і людини в ньому як біологічної та соціальної істоти; виховання духовних цінностей у різноманітних сферах: екологічній, пізнавальній, моральній, емоційній, естетичній, комунікативній; створення теоретичної бази для інтелектуального розвитку молодших школярів. У процесі навчання в учнів формуються уявлення та поняття про цілісність світу; природне і соціальне оточення як середовище життєдіяльності людини, її належність до природи і суспільства; засвоюються узагальнені уявлення і поняття, які відображають основні властивості й закономірності реального світу, розширюють і впорядковують соціальний та пізнавальний досвід.

Викладання предмету «Природознавство» у 3-х та 4-х класах здійснюється за Програмою для середньої загальноосвітньої школи, 1-4 класи - авт. Бібік Н.М., Байбара Т.М. (видавництво «Початкова школа», Київ – 2006 р.).

Даний навчальний предмет викладають 156 учителів початкових класів. Всі вони мають відповідну освіту і згідно з перспективними планами-графіками своєчасно проходять курсову перепідготовку у м. Біла Церква при КОІПОПК. Щорічно з метою підвищення методичної майстерності педагогів, обміну досвідом у викладанні природознавства в рамках роботи районних методичних об’єднань учителів початкових класів планується та здійснюється показ та обговорення відкритих уроків.

Забезпечення підручниками у 3-4-х класах складає 100%. У процесі навчання з предмету учні також користуються рекомендованими для використання в початковій школі Міністерством освіти і науки зошитами з друкованою основою.

Огляд класних приміщень показав, що у кожному з відвіданих класів у вчителів є комплекти таблиць, плакатів з теоретичним матеріалом, добірки ілюстративного матеріалу тощо (які, в основному, педагоги купують за власні кошти). Також у наявності природознавчі куточки, учнями ведуться спостереження за погодою, добре доглядаються кімнатні квіти.

У співбесідах з учителями виявлені загальні проблеми: недостатня матеріально-технічна база для проведення дослідів і практичних робіт; деякі наочні посібники, застарілі підручники втрачають з часом естетичний вигляд тощо.

Аналіз відвіданих уроків показав, що вчителі початкових класів, в основному, знають програмові вимоги до даного курсу, володіють сучасними методиками, забезпечують викладання програмового матеріалу у логічній послідовності, застосовуючи різноманітні навчальні методи (словесні, наочні, практичні), демонструючи різні види унаочнення, різноманітні методичні прийоми з метою формування у молодших школярів відповідних уявлень і понять про об’єкти та явища природи.

Скорук Л.М., Міщенко О.Ф. (Боярський НВК «Гімназія-ЗОШ І ст.»), Ковригіна Є.Г. (Боярська ЗОШ І – ІІІ ст.№2) практикують самостійне опрацювання дітьми нового навчального матеріалу, розвивають уміння виділяти головне, порівнювати та аналізувати природні об’єкти, факти і явища, відпрацьовують на уроках уміння працювати в групах, оцінювати власні результати навчальної діяльності.

Фармагей Н.І. (Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ст. №3), Кургак О.М. (Новосілківська ЗОШ І – ІІІ ст.), Лазебник О.О. (П.-Борщагівська ЗОШ І – ІІІ ст.) пов’язують навчальний матеріал з життям та з місцевістю, формують естетичні смаки, застосовують міжпредметні зв’язки.

Маракуліна Т.С., Радченко Г.П. (Боярський НВК «Гімназія-ЗОШ І ст.») проводять уроки, що мають практичне спрямування, пропонують на розгляд школярів різні життєві ситуації з елементами проблемності, розвивають зв’язне мовлення, поповнюють словниковий запас дітей, учать висловлювати власні думки, використовують тестові завдання.

Буренко Г.Г. (Гатнянська ЗОШ І – ІІІ ст.), Кисіль В.О. (Дмитрівська ЗОШ І – ІІІ ст.), Остапенко Н.Б.(Крюківщинська ЗОШ І – ІІІ ст.), Ільченко Н.П. (Лісниківська ЗОШ І – ІІІ ст.) приділяють належну увагу розвитку усного мовлення учнів, враховують вікові та індивідуальні особливості кожної дитини, збагачують соціальний досвід школярів, розвивають творчі здібності.

Карась Н.І., Слободяник Н.О. (Боярська ЗОШ І – ІІІ ст.№3), Шмакова Н.І. (Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ст. №1), Плющ Л.С. (Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ст. №3), Іванова Н.Є. (Білогородська ЗОШ І – ІІІ ст. №1) дотримуються принципів особистісно зорієнтованого навчання, використовують у системі активні та інтерактивні форми навчання, різноманітні завдання на розвиток у молодших школярів логічного й творчого мислення, привчають дітей працювати з тестами, пропонують вихованцям завдання з урахуванням індивідуальних особливостей та ігрові ситуації, в яких діти можуть випробувати себе в різних соціальних ролях.

Бесарабець Л.І. (Тарасівська ЗОШ І – ІІІ ст.) проводить уроки з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

Коваль А.П. (Боярська ЗОШ І – ІІІ ст.№1), Сірош Н.Т. (Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ст.№3), Савчук Т.П. (Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ст.№4), Чермних К.В. (Хотівський НВК «ЗОШ І – ІІІ ст.-гімназія»), Шведа Л.П. (П.-Борщагівська ЗОШ І – ІІІ ст.), Стрілець Г.А. (Юрівська ЗОШ І – ІІІ ст.) вчать молодших школярів самостійно здобувати інформацію з різних джерел, презентувати складені повідомлення, здійснюють міжпредметні зв’язки, навчальний матеріал пропонують у доступній і цікавій формі, а також задають дітям диференційовані домашні завдання.

Рудковська О.В. (Боярська ЗОШ І – ІІІ ст. №4), Богдан К.І. (Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ст. №2), Марченко В.М. (Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ст. №4), Петровська І.В. (Білогородська ЗОШ І – ІІІ ст. №1) активізують пізнавальну діяльність та розвивають логічне мислення учнів через використання загадок, ребусів, проблемних запитань, залучають учнів до підготовки творчих робіт (повідомлення та малюнки), вчать аналізувати та доповнювати відповіді товаришів, ставити їм додаткові запитання, складати та користуватися опорними схемами й малюнками, розширюють кругозір та поповнюють словниковий запас дітей.

Аналіз ведення вчителями сторінок класних журналів початкової ланки засвідчив, що в системі ведеться поточний і тематичний облік навчальних досягнень учнів, згідно з календарним плануванням проводяться досліди, практичні роботи, екскурсії, контрольні роботи. Проте є деякі порушення у проведенні контрольних робіт. Тематична перевірка знань (контрольна робота, тести тощо) з природознавства проводиться двічі на семестр тривалістю 10-15 хвилин і в журналі записується без дати у визначеній колонці. В окремих класах такі перевірки заплановані на урок або відсутні зовсім.

Також не всі вчителі об’єктивно оцінюють навчальні досягнення молодших школярів (часто на уроці виставляються високі бали без аргументації), недостатньо використовують різнорівневі завдання, завдання на вибір, у тому числі творчого та проблемно-пошукового характеру (про це свідчить відсутність записів у поурочних планах, на сторінках журналів у графі «Завдання додому»).

Аналіз виховних планів учителів, річних планів відвіданих шкіл свідчить про те, що позакласна робота з учнями початкової ланки з галузі «Людина і світ» проводиться через різноманітні виховні години, бесіди, свята, ранки відповідної тематики, проводяться предметні тижні, організовуються виставки творчих робіт молодших школярів тощо. А це говорить про здійснення екологічного, естетичного, морального, патріотичного виховання, формування у дітей гігієнічних навичок, ознайомлення з природоохоронною роботою та ін. У школах району вчителі залучають учнів до участі у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок». У 2013/14 навчальному році у ньому взяло участь 1292 учні початкових класів. Біля ста учнів отримали сертифікат «Золотий колосок» та «Срібний колосок».

26 лютого 2014 року управлінням освіти проведені контрольні роботи в 4-х класах у вищезгаданих закладах з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів з вивченого матеріалу. Вивченню підлягали 856 четвертокласників із 980.

Контрольна робота складалася із 6 завдань, які мали різний рівень складності, потребували від дітей як теоретичних та практичних знань, так і власного досвіду, вміння висловлювати свою думку. Перших два завдання – завдання закритого типу із однією правильною відповіддю. Оцінювалися одним балом. Наступні два завдання із кількома відповідями. Оцінювалися в межах двох балів. П’яте завдання – завдання відкритого типу. Шосте - творче завдання. Оцінювалися по три бали, якщо завдання виконані правильно, дано повну ґрунтовну відповідь, правильно встановлено послідовність.

Перевірку робіт з аналізом помилок, допущених учнями, здійснювали вчителі-класоводи. Контрольну перевірку всіх робіт проводила експертна комісія у складі: Петровської І.В. – вчителя Білогородської ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; Рябової О.Я., Канівець Т.М., Дронової С.В. - вчителів Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №3; Сивоконь О.І.- вчителя Боярської ЗОШ І-ІІІ ст. №4; Крамар Л.І. - вчителя Гатнянської ЗОШ І-ІІІ ст.

При аналізі результатів контрольної роботи прийнято до уваги оцінювання знань учнів із природознавства за перший семестр, проведено порівняння балів, виставлених учителями-класоводами та експертною комісією.

Результати контрольної роботи з природознавства учнів четвертих класів за оцінюванням експертної комісії:


Порівняльна гістограма семестрових балів, балів,

виставлених учителем-класоводом та експертною комісією:

По району в цілому (абсолютні значення):Показники

Кількість

учнів

Високий

рівень

Достатній

рівень

Середній

рівень

Початковий рівень

Семестровий бал

980

325

452

192

11

Бал учителя

856

287

382

164

23

Бал комісії

856

203

414

203

36

В розрізі шкіл (середньозважені значення):  • перша колонка - бал за перший семестр;

  • друга колонка - бал, виставлений учителем;

  • третя колонка - бал, виставлений експертною комісією.Результати контрольної роботи: високий рівень - 24% учнів, достатній – 48%, середній – 24%, початковий – 4%.

Аналіз результатів показав, що учні в основному володіють навчально-пізнавальними уміннями з природознавства. У них не викликало особливих труднощів виконання завдань, які передбачають відтворення знань у тому вигляді, як вони подані у підручнику. З такими завданнями 81% дітей справилися на відмінно. 76% учнів назвали причини зміни дня і ночі, зміни пір року. Проте лише 61% четверокласників добре вміє визначати, де на карті розташовані материки та океани, береги якого материка омиває той чи інший океан. 73% учнів вміють читати карту з використанням умовних знаків. Виникли проблеми із визначенням штучних та природних водойм. Деякі вчителі таку помилку не виправили або виправили правильну відповідь на неправильну.

Завдання творчого характеру (шосте) виявили, що не всі учні розуміють залежність між об’єктами природи, не можуть встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, не сформоване у них сприйняття цілісності світу. Лише 16% учнів справилися на відмінно, 3% - до даного завдання навіть не приступили.

На основі аналізу контрольних робіт із природознавства, з метою підвищення результативності вивчення предмету в початковій школі та запобігання прогалин у знаннях рекомендовано:

І. Районному методичному центру: • у серпні 2014 року на засіданні районного методичного об’єднання вчителів початкових класів зробити глибокий аналіз результатів моніторингового дослідження з природознавства;

 • надавати методичну допомогу молодим та малодосвідченим учителям;

 • проводити районні семінари для вчителів із метою поширення досвіду та вдосконалення викладання предмету.

ІІ. Адміністраціям шкіл:

 • здійснювати постійний контроль за станом викладання природознавства;

 • організувати роботу вчителів початкових класів з оформлення кабінетів природознавства та поповнення їх дидактичними, наочними матеріалами, технічними засобами навчання, підготувати роздатковий матеріал та різнорівневі завдання для оцінювання навчальних досягнень з різних тем курсу, систематично вести календарі спостережень. 

ІІІ. Вчителям: • проводити індивідуальну роботу з учнями, які показали початковий рівень навчальних досягнень;

 • проаналізувати ведення вчителями початкових класів класних журналів, а також виконання практичної частини навчальних програм (особливо, з предмету «Природознавство»);

 • неухильно дотримуватись критеріїв оцінювання, аргументувати виставлені бали; залучати учнів до само-, взаємооцінювання;

 • залучати школярів до участі у Всеукраїнських конкурсах природознавчого спрямування;

 • для успішного та міцного засвоєння учнями знань практикувати складання схем, таблиць, опорних конспектів, особливу увагу приділяти формуванню в учнів умінь давати чіткі пояснення, робити висновки та узагальнення.

Ванькевич Н.А. – методист РМЦ1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   86


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка