2014 Вітаємо переможців ІV (всеукраїнського) етапу олімпіад з предметівСкачати 14.73 Mb.
Сторінка21/86
Дата конвертації09.03.2016
Розмір14.73 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   86

Довідка про стан викладання історії України, всесвітньої історії та рівень навчальних досягнень учнів з даних предметів у навчальних закладах Києво-Святошинського району

Завдання сучасної освіти – підготувати підростаюче покоління до професійної діяльності та життя в новому, високо розвинутому середовищі.

Метою навчання історії в загальноосвітній школі є формування в учнів ідентичності та почуття власної гідності у результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

Згідно із Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про управління освіти, молоді та спорту, планом роботи управління та районного методичного центру у 2013-2014 н.р. вивчено стан викладання історії України та всесвітньої історії у загальноосвітніх навчальних закладах району.

Під час вивчення стану викладання історії було звернуто увагу на такі аспекти:


 • реалізація мети загальної середньої освіти;

 • дотримання вимог державних програм щодо цілей, завдань, змісту навчання історії в школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень, Інструкції з ведення ділової документації;

 • методичний та науково-теоретичний рівень викладання предметів;

 • забезпечення формування історичної культури учнів;

 • формування наукового світогляду, життєвої і соціальної компетентності учнів;

 • рівень навчальних досягнень учнів;

 • стан позакласної роботи з предметів.

Навчально-виховний процес з історії здійснюють 75 педагогів. Серед них 53 - мають вищу кваліфікаційну категорію, 17- присвоєно звання «учитель-методист», 23– «старший учитель»; 12 педагогів мають першу кваліфікаційну категорію; 6 – другу; 4– кваліфікаційну категорію «спеціаліст».

Практично всі педагоги дотримуються термінів проходження курсової перепідготовки та атестації.

У процесі вивчення стану викладання історії України та всесвітньої історії було перевірено ведення документації з даних предметів (календарні та поурочні плани вчителів, класні журнали, журнали індивідуальних занять, робочі учнівські зошити), відвідано уроки, проведено зрізи навчальних досягнень учнів, проаналізовано навчально-матеріальну базу кабінетів.

Вивчення, аналіз та узагальнення отриманої інформації дають можливість констатувати, що викладання історії України та всесвітньої історії в загальноосвітніх навчальних закладах Києво-Святошинського району здійснюється за програмами Міністерства освіти і науки України: Київ, «Ірпінь» 2005 р.; Київ, 2010 р., Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства від 03.04.12 р. №409 та згідно з інструктивно-методичними рекомендаціями щодо вивчення шкільних дисциплін. Для вивчення історії всі учні 5 – 11 класів забезпечені підручниками.

Навчальні досягнення учнів оцінюються відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з історії, ведеться тематичний облік знань. Записи у класних журналах відповідають нормативних вимогам щодо ведення ділової документації, оцінки виставляються своєчасно, що оптимізує спільну роботу вчителя-предметника, класного керівника і батьків.

Учителі історії району мають достатню науково-теоретичну підготовку, слідкують за новинками психолого-педагогічної науки; намагаються вдосконалювати традиційну методику викладання, шукають нові форми і методи організації занять з учнями.

Це дає можливість постійно координувати навчальний процес у кожному класі, дозволяє гнучкіше розподіляти навчальний матеріал, обирати оптимальні форми та методи навчання.

Інноваційний шлях розвитку суспільства можна забезпечити тільки тоді, якщо сформувати покоління людей, які і мислять і діють по-інноваційному. Саме тому вчителі історії району приділяють значну увагу загальному розвитку особистості, її комунікативних здібностей, самостійності у прийнятті рішень, креативності, критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних навичок.

2013-2014 навчальний рік був особливим для учнів 5-х класів, адже з 1 вересня в основній школі розпочалося поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм з усіх базових дисциплін. Саме тому, форми та методи навчання історії в 5 класі вчителі узгоджували з віковими особливостями учнів. Організовуючи роботу на уроці, педагоги віддавали перевагу розвивальним прийомам, уникали лекцій, конспектувань, рефератів та фронтальних зрізів знань.

Уроки історії, які проводять Берендя Галина Олександрівна (Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), Волошена Раїса Вікторівна (Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №3), Шевченко Катерина Корніївна (Білогородська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), Асаєвич Наталія Миколаївна (Боярський НВК«Гімназія-ЗОШ І ст.»), насичені науковою і пізнавальною інформацією, формують повагу до історії та культури українського народу, почуття національної гідності, сприяють розвитку загальнолюдських моральних цінностей.

Уроки Матвійчук Тетяни Сергіївни (Боярський НВК«Гімназія-ЗОШ І ст.»), Костини Людмили Сергіївни (Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст.) вирізняються логікою, раціональністю вибору структури, оптимальністю застосування форм, методів, прийомів навчальної роботи з учнями на різних етапах уроку, диференціацією навчальної діяльності учнів та доступністю сприйняття учнями програмового матеріалу. На їх уроках панує творча атмосфера, під час якої учні самостійно і з власної позиції оцінюють ту чи іншу подію, історичну добу з позиції сучасності.

Уроки, які проводять Вентова Людмила Іванівна (Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Римаренко Наталія Олександрівна (Музичанська ЗОШ І-ІІІ ст.), Мельник Лілія Миколаївна (Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ст.) сприяють розвитку особистості учнів на основі знань минулого та уміння орієнтуватися у важливих подіях сучасності, формують творче мислення учнів, вчать критично аналізувати історичні події.

Учителі Діденко Людмила Степанівна та Сафонова Світлана Олексіївна (Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №3), Зателепа Любов Іванівна (Хотівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»), Клименко Світлана Іванівна (Боярський НВК «Гімназія-ЗОШ І ст.») переконані, що навчання повинне формувати здатність творчо мислити, вміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору. Саме тому, дані педагоги реалізовують творчі можливості дитими під час проведення нестандартних уроків: уроку-подорожі, уроку-творчої гри, уроку-екскурсії, уроку-конференції, уроку-суду і т.д.

Лівінська Людмила Василівна (Хотівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»), Москаленко Людмила Анатоліївна (Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ст.), Коломієць Людмила Федорівна (Петрівська ЗОШ І-ІІІ ст.) використовують елементи інтерактивних технологій навчання. Учні виступають співавторами уроку та активними його учасниками, адже такі методи роботи як: «мозковий штурм», «мікрофон», «ажурна пилка», «карусель», та робота в малих групах, сприяють розвитку творчого потенціалу дитини, самостійності у прийнятті рішень.

Учителі Шепель Ольга Михайлівна (Софіївсько-Борщагівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-СЗОШІ-ІІІ ст.), Будько Наталія Тарасівна (Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), Смірнова Надія Анатоліївна (Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4) навчають учнів працювати з підручником, аналізувати історичні документи. Використовуючи настінний картографічний матеріал та атласи, дані педагоги формують в учнів просторову компетентність та картографічні уміння.

На уроках історії України учителі Натока Антоніна Зінов’ївна (Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №4), Лов’ягін Анатолій Пилипович (Юрівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Багнюк Марія Яківна (Білогородська ЗОШ І-ІІІ №2), Кравчук Олександра Олександрівна (Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №3) пов'язують матеріал, який вивчається, з історією рідного краю, проводять позакласні заходи, присвячені цій тематиці.

На уроках у Коваленко Оксани Миколаївни (Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2), Нечипоренко Людмили Вікторівни (Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ст. №1), Остапчук Любов Петрівни (Гореницька ЗОШ І-ІІІ ст.) широко практикується використання різнорівневих завдань, приділяється увага диференціації та індивідуалізації навчальної діяльності школярів, тим самим в учнів розвиваються навички самостійної роботи, уміння висловлюватися, обґрунтовувати власні судження, практично використовувати набуті знання.

Вчителі Шпитьківської ЗОШ І-ІІІ ст. Грищенко Ольга Михайлівна та Лєбєдєва Олена Станіславівна використовують мультимедійні засоби, створюючи тим самим на уроках атмосферу зацікавленості, небайдужості до матеріалу, спільного пошуку вирішення навчальних проблем. Належна увага на уроках приділяється проблемно-пошуковим методам навчання,

Працюючи за принципом особистісно орієнтованого навчання, вчителі Гурнак Людмила Дмитрівна (Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №2), Гиря Людмила Борисівна (Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №4), Ворошилова Світлана Михайлівна (Боярська ЗОШ І-ІІІ ст. №5) намагаються диференціювати домашні завдання.. Це і випереджуюче читання параграфа, відповіді на запитання, складання планів, повідомлень, робота з документами. Учителі Коломієць Галина Семенівна (Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ст.), Клімова Ірина Миколаївна (Лісниківська ЗОШ І-ІІІ ст.), Ковальчук Тетяна Василівна (Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст.), великого значення надають роботі шкільних музеїв, тим самим сприяючи розвитку духовності та патріотизму учнів, які займаються науково-дослідницькою роботою з історичного краєзнавства.

Значний педагогічний потенціал мають і молоді спеціалісти: Орлянська Інна Олександрівна (Бузівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Савчук Ярослав Миколайович (Михайлівсько-Рубежівська ЗОШ І-ІІІ ст.), Зданівська Вікторія Вікторівна (Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ст.)

На жаль, проблематичним залишається наповнюваність шкільних кабінетів історії. Через об′єктивну причину – недостатність фінансування – залишається слабкою навчально-матеріальна база: картографічний матеріал застарілий, а література, в основному, придбана за кошти самого вчителя.

Хоча в деяких закладах: Боярська ЗОШ І-ІІІст №3, Боярський НВК «Гімназія –ЗОШ І ст.», Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст., Хотівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія», Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ст., Вишнівські ЗОШ І-ІІІ ст.№ 2, 4 кабінети наповнені довідковою літературою, схемами, портретами історичних постатей; створена тематична картотека. В кабінетах є методична література, відеотека, карти, таблиці.

Контроль якості результатів навчання – одна з найважливіших проблем методичного характеру. Саме тому посилення уваги до цієї проблеми отримало відгук і під час вивчення стану викладання історії України та всесвітньої історії.

Були проведені контрольні зрізи знань в 6-11 класах навчальних закладах району, які складалися з тестів, завдань на встановлення хронологічної послідовності, теоретичних питань.

У 6 класі учні в цілому засвоїли програмовий матеріал, вміють пояснювати головні поняття та терміни, аналізувати розвиток найдавніших цивілізацій світу, перебіг війн, створення імперій. Але допускають помилки при складанні схем.

Учні 7 класів орієнтуються в хронологічних межах курсу історії середніх віків, мають уявлення про головні події, повсякденне життя людей епохи. Але не всі учні добре засвоїли термінологічний апарат, не чітко аргументують власні думки.

Результати контрольних зрізів у 8-х класах свідчать, що учні володіють історичною термінологією в межах програми, переважна більшість школярів виконали завдання на встановлення хронологічної послідовності, але допустили помилки при характеристиці історичних постатей.

Більша кількість учнів 9-х класів, засвоїли основні поняття та важливі історичні дати. Орієнтуються в історичних подіях, знають історичні постаті та їх роль в історії України. Найбільше проблем виникло з виконанням завдань ІV рівня, які передбачали виявити вміння систематизувати, узагальнювати матеріал, письмового викласти матеріал та обґрунтувати відповідь. Тому не дивно, що до виконання цього завдання приступили лише 25 % учнів, а 21,7 % виконали його повністю.

Завдання, що вимагали дати визначення історичних понять і термінів, учнями 10-11 класів, в основному, були виконані. Труднощі виникли при виконанні завдань, розрахованих на вміння використовувати набуті знання на практиці: аналізувати, порівнювати, синтезувати. У деяких відповідях спостерігається відсутність логічної послідовності.

Саме тому, педагогам необхідно більше уваги приділяти творчим завданням для удосконалення логічної, аналітичної та інформаційної компетенцій.Результати контрольних зрізів з історії України

Клас

Оцінка за І семестр

Оцінка за контрольний зріз

Кіль-кість учнів

Висо-кий рівень

Достат-ній рівень

Серед-ній рівень

Почат-ковий

рівень


Кіль-кість учнів

Висо-кий рівень

Достат-ній рівень

Серед-ній рівень

Почат-ковий рівень

7

105

25

23,8 %


50

47,6 %


25

23,8%


5

4,8 %


92

9

9,7 %


40

43,5 %


37

40,2%


6

6,6 %


8

149

21

14,1 %


67

45 %


46

30,8%


15

10,1%


138

22

15,9%


64

46,4%


34

24,6%


18

13,1%


9

184

40

21,7%


96

52,2%


45

24,5%


3

1,6%


166

37

22,3%


94

56,6%


31

18,7%


4

2,4 %


10

150

30

20 %


66

44 %


50

33,3%


4

2,7 5


144

33

23 %


67

46,5%


38

26,4%


6

4,1 %


11

64

23

35,9%


31

48,4%


9

14,1%


1

1,6 %


60

28

46,7%


24

40 %


8

13,3%


0
0%

Результати контрольних зрізів із всесвітньої історії

Клас

Оцінка за І семестр

Оцінка за контрольний зріз

Кіль-кість учнів

Висо-кий рівень

Достат-ній рівень

Серед-ній рівень

Почат-ковий

рівень


Кіль-кість учнів

Висо-кий рівень

Достат-ній рівень

Серед-ній рівень

Почат-ковий рівень

6

164

42
25,6%

94

57,3%


27

16,5%


1

0,6%


152

26

17,1%


65

42,8%


47

30,9%


14

9,2%


7

136

35
25,7%

59

43,3%


40

29,5%


2

1,5 %


129

22

17,1%


53

41,1%


51

39,5%


3

23,3%


8

216

39
18,1%

121

56 %


48

22,2%


8

3,7 %


183

48

26,2%


87

47,5%


42

23 %


6

3,3 %


9

90

18
20%

46

51,1%


23

25,6%


3

3,3 %


80

10

12 %


46

57,5%


15

18,7%


9

11,3%


10

161

34
21,1%

64

39,7%


55

34,2%


8

4,9 %


161

39

24,2%


62

38,5%


50

31,1%


10

6,2 %


11

52

12
23,1%

27
51,9%

13

25 %


-

47

11

23,4%


27

57,4%


9

19,2%


-

Порівнюючи результати контрольного зрізу та оцінки за І семестр, можна зробити висновок, що особливих відмінностей в оцінках немає, що свідчить про належний рівень об'єктивності оцінювання навчальних досягнень учнів.

Висновок

За період, що минув від попереднього вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів загальноосвітніх навчальних закладів району з історії України та всесвітньої історії, у системі роботи вчителів намітилися позитивні тенденції, які проявляються у посиленні гуманістичної спрямованості викладання, демократизації навчально-виховного процесу, пошуку, вивчення і використання нетрадиційних форм і методів навчання, більш дієвому диференційованому підходу до школярів з урахуванням їх індивідуальних здібностей, нахилів і потреб.

Навчально-виховний процес з історії ведеться на належному науково-методичному рівні.

Учителі суспільствознавчих предметів в достатній мірі володіють формами і методами організації навчально-виховного процесу, використовують краєзнавчі матеріали.

Своїм ставленням до роботи, творчим використанням виховних можливостей уроків історії, педагоги виховують в учнів риси патріота України, активного, компетентного громадянина, людини з гуманістичними і демократичними цінностями.

Разом з тим, в роботі вчителів історії наявні деякі недоліки, а саме: • не завжди раціонально використовується робочий час уроку, інколи невиправдано затягується етап перевірки знань, що звужує можливості вивчення нового матеріалу безпосередньо на уроці;

 • значною проблемою залишається низький інтерес в учнів до навчання, створення позитивної мотивації їх до навчальної діяльності;

 • недостатня кількість поточних оцінок, що є свідченням відсутності систематичної роботи по перевірці рівня засвоєння нового матеріалу;

 • недостатня увага приділяється індивідуальній роботі з учнями, які мають початковий рівень знань;

 • потребує уваги робота з обдарованими учнями, адже, переможців за підсумками ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії за останні роки немає;

 • позакласна робота із суспільствознавчих предметів часто обмежується рамками тижня суспільних наук;

 • бажає бути кращим змістове наповнення окремих кабінетів: наявні стендові матеріали та картографічний матеріал потребують оновлення та приведення їх до сучасних вимог.

Рекомендації

І. Вчителям історії:

 • на засіданні шкільного методичного об’єднання вчителів історії та інших суспільствознавчих предметів проаналізувати матеріали перевірки стану викладання історії та рівня навчальних досягнень учнів, визначити шляхи удосконалення викладання їх викладання;

 • працювати у напрямку формування в учнів історичних компетентностей; усвідомлення ними сутності історичних явищ, об’єктивних причинно-наслідкових та хронологічних зв’язків, вчити учнів робити висновки, узагальнення, порівняння;

 • широко впроваджувати в навчальний процес інформаційні технології;

 • на кожному уроці історії використовувати картографічні матеріали;

 • вдосконалювати методику оцінювання навчальних досягнень учнів;

 • частіше практикувати інтегровані заняття, завдяки яким підвищується рівень навчання і мотивація діяльності дітей та сприяє розвитку в них вмінь узагальнювати знання з різних предметів, виробленню цілісної картини сприйняття;

 • посилити роботу з обдарованими дітьми шляхом залучення учнів до участі в предметних олімпіадах, роботі в МАН, різноманітних конкурсах та турнірах;

 • пожвавити позакласну роботу із суспільствознавчих предметів;

 • активізувати роботу з представлення власних робіт на педагогічних виставках, подання матеріалів до друку у фахових виданнях.

ІІ. Адміністрації загальноосвітніх навчальних закладів

 1. Активізувати роботу щодо покращення стану викладання історії України та всесвітньої історії.

 2. Здійснювати контроль за станом викладання та рівнем навчальних досягнень учнів із суспільствознавчих предметів не рідше раз у 5 років.

 3. Поповнювати навчально-матеріальну базу кабінетів суспільствознавчих дисциплін відповідно до вимог навчальних програм та Положення про навчальний кабінет.

ІІІ. Районному методичному центру управління освіти, молоді та спорту

 1. Винести на розгляд районного методичного об’єднання вчителів суспільствознавчих предметів результати перевірки стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з історії України та всесвітньої історії.

 2. Провести районний семінар учителів історії на тему: «Громадянське виховання особистості на уроках історії та інших суспільствознавчих дисциплін як передумова функціонування демократичного суспільства».

 3. В ході фронтального вивчення освітньої діяльності навчальних закладів надавати методичну допомогу з питань впровадження технологій навчання у відповідності з новим Державним стандартом базової та повної середньої освіти(освітня галузь «Суспільствознавство»).


Довідку підготувала методист

районного методичного центру Дікова В.Г.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   86


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка