28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класівСкачати 439.54 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір439.54 Kb.
1   2   3
1

3

4
Розділ 1. Особистість в умовах сучасного ринку праціТема 1.1. Загальні уявлення про трудову діяльність людини (4 год.)


Мета і завдання курсу “Моя майбутня професія: шлях до успіху”. Значення професійного самовизначення для особистості та сучасного суспільства. Професійне самовизначення як найважливіша складова формування життєвої стратегії особистості. Дві моделі професійного самовизначення: адаптивна і рефлексивна. Практична робота. Складання переліку типових помилок професійного самовизначення особистості.

• Пояснює значення правильного професійного самовизначення для особистості та сучасного суспільства;

• виділяє проблеми професійного самовизначення сучасної молоді;

• характеризує називає дві моделі професійного самовизначення особистості.
Зміст, умови праці, її результат. Форми трудової діяльності (розумова, фізична, автоматична, механічна, проста і складна і т.п.). Умови праці (зміст, кваліфікація, матеріальне оснащення, санітарні норми, робоче обладнання і т.п.).

Практична робота. Класифікація професій за змістом, умовами і результатами праці.

• Називає зміст, умови праці і її результат;

• характеризує форми трудової діяльності і умови праці;

• володіє навичками класифікації професій за змістом, умовами і результатами праці.
Сфери професійної діяльності людини: виробнича, громадська, бізнес, сфера обслуговування, освіта та ін.

Практична робота. Класифікація професій за сферами діяльності.

• Називає сфери професійної діяльності;

• характеризує сфери професійної діяльності;

• володіє навичками класифікації професій за сферами діяльності.
Економіка і психологія праці. Значущість і місце особистості в процесі трудової діяльності. Поняття соціальної і професійної адаптації.

Практична робота. Виділення у професійній діяльності людини економічних та психологічних ознак праці.

• Пояснює значущість і місце особистості в процесі трудової діяльності;

• виділяє економічні і психологічні аспекти трудової діяльності людини;

• володіє навичками виділення економічних та психологічних ознак праці.

Тема 1.2. Професіографія

(5 год.)


Професіограма – основне інформаційне джерело про професію. Поняття про професіограму. Структура професіограми. Професіограми сучасних професій.

Практична робота. Ознайомлення з професіограмами професій, які користуються попитом на ринку праці.

• Пояснює сутність професіограми професії;

• характеризує специфіку складових професіограми професії;

• володіє початковими навичками аналізу професіограми професії.
Психологія праці. Психологічні ознаки професійної діяльності. Психограма професії.

Практична робота. Ознайомлення з психограмами сучасних професій.

• Пояснює сутність психограми професії;

• характеризує специфіку складових психограми професії;

• володіє початковими навичками аналізу психограми професії.
Професіограми визначених професій та їх аналіз. Складання професіограм на основі вивчення професій.

Практична робота. Аналіз професіограм діяльності фахівців, які досягнули професійного успіху.

• Пояснює сутність професіограм професій;

• характеризує професіограми визначених професії;

• володіє навичками аналізу професіограм діяльності фахівців, які досягнули професійного успіху.
Професіографічне дослідження. Самостійний пошук інформації про певну професію. Структура професіограми.

Практична робота. Відновлення та доповнення навмисно вилучених складових професіограми.

• Пояснює сутність професіографічного дослідження професій;

• характеризує напрями самостійного пошуку професіографічної інформації;

• володіє навичками самостійного професіографічного пошуку.
Державна служба зайнятості. Функції. Структура. Перелік послуг.

Практична робота. Екскурсія у Державну службу зайнятості. Звіт про екскурсію. Перелік послуг міського (районного) центру зайнятості.

• Пояснює зміст і мету діяльності Державної служби зайнятості;

• характеризує функції і перелік послуг підрозділів служби зайнятості;

• володіє початковими навичками аналізу інформації з Державної служби зайнятості.

Тема 1.3. Професійна придатність. Здоров’я і вибір професії (3 год.)


Професійна придатність особистості. Вимоги професії до людини. Стан здоров’я та професійна придатність.

Практична робота. Визначення особистісних факторів професійної непридатності людини до окремих професій.

• Пояснює сутність професійної придатності особистості;

• характеризує вимоги професії до людини;

• володіє початковими навичками визначення професійної непридатності до окремих професій.
Протипоказання до вибору професій. Відповідність змісту і умов праці фізичним, соціальним та розумовим можливостям людини. Професійні захворювання. Шляхи зміцнення здоров’я.

Практична робота. Установлення відповідності стану здоров’я обраній професії.

• Пояснює сутність відповідності змісту і умов праці можливостям людини;

• характеризує фізичні, соціальні та розумові можливості людини;

• володіє навичками зміцнення здоров’я.
Професійна діяльність людини. Нормативно-правове забезпечення охорони праці. Законодавство з охорони праці. Віковий ценз при прийомі на роботу. Тривалість робочого тижня та ін.

Практична робота. Ознайомлення із статтями “Закону України про охорону праці”.

• Пояснює сутність нормативно-правового забезпечення охорони праці людини;

• характеризує законодавчі норми з охорони праці;

• володіє початковими навичками аналізу законодавства про працю.

Тема 1.4. Основні ситуації вибору професії (5 год.)


Об’єктивні умови та суб’єктивні фактори вибору професії. Професійне становлення особистості. Безперервна професійна освіта та самовдосконалення людини.

Практична робота. Письмове опитування “Об’єктивні умови та суб’єктивні фактори вибору професії”.

• Пояснює сутність професійного становлення особистості;

• характеризує об’єктивні умови та суб’єктивні фактори вибору професії;

• володіє навичками аналізу об’єктивних умов та суб’єктивних факторів власного вибору професії.
Ситуація вибору професії. Об’єктивна потреба та суб’єктивні можливості вибору майбутньої професії. Формула “хочу”, “можу”, “потрібно”. Основні помилки при виборі майбутньої професії.

Практична робота. Диспут на тему: “Що для мене означає свобода вибору життєвого шляху”.

• Називає ситуації вибору професії;

• характеризує специфіку об’єктивних потреб та суб’єктивних можливостей вибору;

• володіє початковими навичками аналізу формули “хочу”, “можу”, “потрібно”.
Життєві цінності особистості – основа правильного вибору професії. Професійні ціннісні орієнтації. Соціальні цінності та їх класифікація. Соціальні цінності у сфері праці. Зміна життєвих цінностей та позиції професійного працівника в жорстких умовах ринку праці.

Практична робота. Гра “Як розпорядитися своїм життям”. Групове обговорення на тему „Що я ціную?,” „Які мої ціннісні орієнтації?”

• Пояснює значення цінностей і позиції професійного працівника в жорстких умовах ринку праці;

• виділяє професійні ціннісні орієнтації;

• характеризує соціальні цінності і професійні ціннісні орієнтації;

• володіє початковими навичками самоаналізу.

Сенс життя. Особистісний сенс праці (задоволення від роботи, значимість досягнення у майбутньому професійного успіху, необхідність самореалізації, почування “себе” професіоналом).

Практична робота. Письмове опитування: “Мій сенс у досягненні майбутнього професійного успіху”.

• Називає значення особистісного сенсу професійної праці для людини в жорстких умовах ринку праці;

• пояснює необхідність досягнення у майбутньому професійного успіху;

• характеризує суб’єктивну оцінку почування “себе” як майбутнього професіонала.
Соціальне оточення і вибір професії. Фактори вибору професії: соціальні стереотипи, престиж, “образ професії чи професіонала”.

Практична робота. Письмове опитування: “Що в твоєму розумінні означає професіонал?”.

• Пояснює значення соціального оточення для вибору професії;

• характеризує фактори вибору професії;

• володіє початковими навичками аналізу соціальних стереотипів і престижу професії.

Розділ 2. Індивідуальні особливості старшокласника і побудова кар’єриТема 2.1. Індивідуальні особливості старшокласника і їх врахування у процесі побудови кар’єри (6 год.)


Індивідуально-психологічні особливості та вибір професії. Типові помилки професійного самовизначення особистості та їх наслідки.

Практична робота. Вправа “Рейтинг помилок”

• Пояснює значущість індивідуально-психологічних особливостей для вибору професії;

• виділяє типові помилки професійного самовизначення особистості;

• володіє початковими навичками аналізу наслідків допущених помилок.
Активність особистості у сучасному середовищі. Трудова діяльність. Поняття про діяльність. Структура діяльності: мотиви, цілі, дії, засоби діяльності. Умови і процес формування вмінь і навичок. Перенесення та інтерференція дій. Види діяльності: ігрова, навчальна, трудова.

Практична робота. Гра “На пустельному острові”.

• Пояснює значущість активності особистості у сучасному середовищі;

• виділяє види діяльності і складові її структури;

• характеризує мотиви, цілі, дії, засоби і умови діяльності.
Здібності особистості і вимоги професії. Поняття про загальні і спеціальні здібності, умови їх розвитку. Талант і геніальність.

Практична робота. Виявлення здібностей до різних видів професій. Аналіз прикладів зі світової та української літератури.

• Називає здібності особистості і вимоги професій до них;

• характеризує загальні і спеціальні здібності, талант і геніальність;

• володіє навичками аналізу прикладів зі світової та української літератури.Складові вибору майбутньої професії. Ціна вибору. Алгоритм визначення шляху розв’язання проблемних ситуацій. Суб’єктивні фактори впливу на вибір майбутньої професії. Співвідношення раціонального та інтуїтивного у виборі людини.

Практична робота. Вправи на розвиток навичок аналізу проблем і прийняття рішень.


• Називає складові вибору майбутньої професії;

• характеризує алгоритм визначення шляху розв’язання проблемних ситуацій;

• володіє початковими навичками аналізу проблеми і прийняття рішення.Кар’єра як почерговий вибір майбутньої професії. Типові помилки у реалізації професійної кар’єри. Готовність до вирішення непередбачених ситуацій. Внутрішня готовність до зміни професії.

Практична робота. Аналіз ситуацій вибору професії.


• Пояснює значущість кар’єри як почерговий вибір майбутньої професії;

• виділяє типові помилки у реалізації професійної кар’єри;

• характеризує готовність до вирішення непередбачених ситуацій.Здібності особистості до інженерно-технічних, робітничих, офісних професій, професій соціального сфери, до художньо-естетичних видів діяльності, до інтелектуальних видів діяльності, до підприємницької діяльності.

Специфіка предмету, знарядь і умов праці. Типологія професій. Загальні вимоги до професійно-важливих якостей особистості різних типів професій.

Практична робота. 1. Виконання завдань на класифікацію підтипів професій. 2. Визначення нахилів та професійно-важливих якостей особистості, необхідних для професій вказаного типу.


• Називає здібності особистості до різних типів професій;

• виділяє специфіку предмету, знарядь і умов праці різних типів професій;

• характеризує загальні вимоги різних типів професій до професійно-важливих якостей особистості.

Тема 2.2. Стратегія і тактика побудови кар’єри (1 год.)


Мої можливості і вибір майбутньої професії. Стратегія і тактика побудови кар’єри.

Практична робота. Захист власного вибору професійного зростання у майбутньому.

• Пояснює значущість власних індивідуально-психологічних особливостей для вибору майбутньої професії;

• характеризує стратегію і тактику побудови кар’єри;

• володіє початковими навичками побудови кар’єри.

Розділ 3. Людина в умовах ринку праціТема 3.1. Сучасний ринок праці (8 год.)


Людина в умовах ринку праці. Значення обґрунтованої і вчасної побудови кар’єри для особистості. Практична робота. Письмове опитування “Складові побудови кар'єри”.

• Пояснює особливості професійної діяльності людини в умовах ринку праці;

• виділяє складові побудови кар’єри;

• характеризує значення обґрунтованої і вчасної побудови кар’єри для особистості.
Сучасний ринок праці, зайнятість населення та проблеми безробіття. Ринок праці, його функції, структура, особливості. Суб’єктивні фактори та об’єктивні умови, які впливають на успішну адаптацію особистості до сучасного ринку праці.

Практична робота. 1. Складання блок-схеми: “Сучасний ринок праці”. 2. Аналіз попиту та пропозиції на ринку праці “Професії сьогодні і завтра”. ?????

• Пояснює особливості сучасного ринку праці, зайнятість населення та проблеми безробіття;

• виділяє суб’єктивні фактори та об’єктивні умови успішної адаптації особистості до сучасного ринку праці;

• володіє початковими навичками аналізу попиту та пропозиції на ринку праці.
Зміни на ринку праці у період трансформації індустріального виробництва у інформаційне. Стратегія поведінки особистості на ринку праці. Самостійна праця, праця за наймом.

Практична робота. Порівняння різних форм трудових відносин під час працевлаштування.

• Пояснює особливості змін на ринку праці у період інформатизації виробництва;

• виділяє стратегії поведінки особистості на ринку праці;

• характеризує різні форми трудових відносин.
Сучасний стан та перспективи розвитку ринку праці міста (району). Зайнятість населення. “Барометр професій”. Престиж професії.

Практична робота. Створення умовного “Барометру професій” у регіоні.

• Пояснює сучасний стан та перспективи розвитку регіонального ринку праці;

• характеризує попит на професії у регіоні;

• володіє початковими навичками створення умовного “Барометру професій” у регіоні.
Система професійної освіти в Україні. Рівні освіти. Форми освіти (денна, вечірня, заочна, дистанційна, самоосвіта). Освітні стандарти. Вищі навчальні заклади. Типи вищих навчальних закладів, умови вступу та навчання.

Практична робота. Збір і аналіз інформації про навчальні заклади, які здійснюють професійну підготовку.

• Пояснює сучасний стан системи професійної освіти в Україні;

• характеризує рівні і форми освіти, типи вищих навчальних закладів і умови вступу до них;

• володіє початковими навичками збору і аналізу інформації про професійні навчальні заклади.
Трудове законодавство України та система соціальних гарантій особистості. Працевлаштування. Права та обов’язки людини під час працевлаштування. Професійний контракт.

Практична робота. 1. Ознайомлення з окремими статтями Трудового законодавства України. 2. Аналіз недоліків та переваг різних видів трудових договорів чи контрактів працевлаштування.

• Називає соціальні гарантії особистості, закріплені трудовим законодавством;

• характеризує права та обов’язки людини під час працевлаштування;

• володіє початковими навичками збору і аналізу інформації про трудове законодавство.
Освіта за кордоном. Шляхи здобуття професії за кордоном. Елітарна професійна освіта. МВА – школи (від англ. MBA – Master of Business Administration).

Практична робота. Збір і аналіз інформації про закордонні навчальні заклади, які здійснюють професійну підготовку.

• Називає шляхи здобуття професії за кордоном;

• характеризує рівні і форми освіти за кордоном;

• володіє навичками збору і аналізу інформації про закордонні професійні навчальні заклади.
Професії майбутнього та їх необхідність. Рейтинг професій (старі та нові професії у сучасному світі). Вакансії майбутнього.

Практична робота. Диспут на тему: “Професіонал III тисячоліття”.

• Називає професії минулого та майбутнього;

• характеризує рейтинг професій у сучасному світі;

• володіє початковими навичками збору і аналізу інформації про рейтинг професій.

Тема 3.2. Перші кроки на шляху побудови професійної кар’єри (9 год.)


Психологія успіху. Мотиви досягнення успіху. Ідеалізований життєвий успіх.

Практична робота. 1. Письмове опитування: “Мій ідеал життєвого успіху”. 2. Складання алгоритму досягнення власного життєвого успіху.


• Пояснює значення досягнення життєвого успіху;

• виділяє складові досягнення успіху;

• володіє початковими навичками складання алгоритму досягнення власного життєвого успіху.
Теорія лідерства. Харизма. Харизматичний лідер.

Практична робота. Виділення характерних рис харизматичної особистості на прикладі відомих людей.

• Пояснює сутність лідерства та харизми;

• виділяє складові риси лідера і харизматичної особистості;

• характеризує риси харизматичної особистості на прикладі відомих людей.
Професійний успіх. Закони професійного успіху. Десять кроків до професійного успіху. Формула професійного успіху.

Практична робота. Визначення домінуючих якостей і рис особистості, яка досягла професійного успіху. Диспут на тему: “Як стати успішною особистістю”. Складання алгоритму досягнення власного майбутнього професійного успіху.


• Пояснює значення законів досягнення успіху у професійній діяльності;

• характеризує 10 кроків досягнення професійного успіху;

• володіє початковими навичками складання алгоритму досягнення власного майбутнього професійного успіху.
Кар’єра. Поняття професійної кар’єри. Побудова успішної кар’єри. Професійне прогнозування та професійне самовизначення. Кар’єрне встановлення.

Практична робота. Опитування на тему: “Чи треба готуватися до побудови професійної кар’єри ще в школі?”


• Пояснює значення побудови успішної кар’єри;

• характеризує стратегію і тактику кар’єрного зростання у майбутньому;

• володіє початковими навичками стратегії і тактики побудови професійної кар’єри.
Кар’єра, професійна компетентність. Професійна мобільність і конкурентоспроможність. Професіоналізм і професійна компетенція. Ринкова та економічна конкуренція. Позитивна та негативна роль конкуренції.

Практична робота. Бесіда на тему: “Позитивне і негативне значення конкуренції для суспільства та окремої особистості”.

• Пояснює взаємозв’язок успішної кар’єри і професійної компетентності;

• характеризує ознаки ринкової конкуренції;

• володіє початковими навичками аналізу позитивних і негативних аспектів конкуренції для суспільства і окремої особистості.
Морально-етичні норми кар’єрного зростання. Альтруїзм та егоїзм.

Практична робота. Проектна діяльність Я і мій вибір.


• Пояснює значення морально-етичних норм у професійній діяльності;

• характеризує аспекти моралі та етики у побудові кар’єри;

• володіє навичками самовдосконалення.
Образ професіонала. Поняття “професіоналізм”. Критерії професіоналізму. Загальні вимоги до особистості як професіонала.

Практична робота. Побудова власного професійного маршруту у світі професій. ?????

• Пояснює сутність професіоналізму особистості;

• характеризує загальні вимоги до особистості як професіонала;

• володіє початковими навичками побудови власного професійного маршруту в світі професій.
Основи самопрезентації. Етика професіонала: зовнішній вигляд ділової людини, етика ділового спілкування, самореклама. Структура та принципи складання професійного резюме.

Практична робота. Складання професійного резюме.

• Пояснює сутність етики професіонала;

• характеризує етичні складові професіонала;

• володіє початковими навичками самопрезентації себе як професіонала.
Професійний план. Етапи формування професійного плану. Основний і резервний професійний план. Шляхи організації власної життєдіяльності.

Практична робота. Складання основного і резервного професійних планів.


• Пояснює сутність професійного плану;

• характеризує плани організації власної життєдіяльності;

• володіє початковими навичками складання професійних планів.

Тема 3.3. Кар’єра і соціальне середовище майбутнього професійного зростання

(11 год.)


Навички протидії соціальному тиску. Уміння відстоювати свою позицію. Навички впевненої поведінки. Уміння долати сором’язливість. Уміння відмовлятись від небезпечних пропозицій. Протидія дискримінації.

Практична робота. Вправи на розвиток навичок протидії соціальному тиску.

• Пояснює сутність і значення протидії соціальному тиску;

• характеризує напрями протидії соціальному тиску;

• володіє початковими навичками протидії соціальному тиску.Конфлікт. Типи конфліктів: особистісний, міжособистісний, міжгруповий. Загальна динаміка і закономірності перебігу конфлікту. Правила конструктивного вирішення конфліктів. Програма дій особистості у ситуації конфлікту.

Практична робота. 1. Вправа Розбіжності”. 2. Рольові ігри. ?????


• Пояснює сутність конфліктів;

• характеризує типи конфліктів, загальну динаміку і закономірності їх перебігу;

• володіє початковими навичками конструктивного вирішення конфліктів.Навички розв’язання конфліктів. Конфлікти поглядів і конфлікти інтересів. Напрями розв’язання конфліктів поглядів на основі розвитку толерантності. Напрями розв’язання конфліктів інтересів на основі конструктивних переговорів.

Практична робота. Вправи на розвиток навичок розв’язання конфліктів поглядів та інтересів.


• Пояснює напрями розв’язання конфліктів;

• характеризує конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;

• володіє початковими навичками розв’язання конфліктів поглядів та інтересів.Спілкування. Функції і засоби спілкування. Спілкування з дорослими та однолітками. Уміння слухати співрозмовника.


Практична робота. 1. Дослідження розвитку нахилів особистості до спілкування. 2. Дискусія на тему: “Що означає мати здібності до спілкування?”.

• Називає функції і засоби спілкування;

• характеризує позиції у спілкуванні з дорослими та однолітками;

• володіє початковими навичками вислуховування співрозмовника.Невербальні засоби спілкування. Постава та жести. Хода. Міжособистісний простір у спілкуванні. Інтерпретація міміки та жестів.


Практична робота. Аналіз ситуацій: “Чи розумієте ви мову жестів”, “Продемонструй стан”, “Передай почуття”.

• Називає функції і засоби невербального спілкування;

• характеризує міжособистісний простір у спілкуванні;

• володіє початковими навичками інтерпретації міміки і жестів.Вербальні засоби спілкування. Інтонація як засіб вираження емоцій та почуттів. Темп мовлення, модуляція голосу. Вади мовлення. Форма викладання своїх думок. Мистецтво монологу. Діалог. Дискусія. Публічний виступ.


Практична робота. Вправи на розвиток навичок монологу, діалогу, дискусії, публічного виступу.

• Називає функції, види і засоби вербального спілкування;

• характеризує функції, види і засоби вербального спілкування;

• володіє початковими навичками ведення монологу, діалогу, дискусії, публічного виступу.Зовнішній вигляд. Навички самопрезентації. Резюме. Інтерв’ю під час прийому на роботу.


Практична робота. 1. Вправа “Як скласти резюме”. 2. Рольова гра “Як пройти інтерв’ю”. 

• Пояснює значення зовнішнього вигляду;

• характеризує способи самопрезентації;

• володіє початковими навичками написання резюме.Навички ефективного спілкування. Активне слухання. Уміння чітко висловлювати свою думку. Уміння відстоювати власну позицію. Почуття без тривоги і звинувачень. Адекватна реакція на критику. Уміння звернутися за допомогою, за послугою.


Практична робота. Вправи на розвиток навичок ефективного спілкування.

• Пояснює значення ефективної взаємодії у процесі комунікації;

• характеризує види і засоби ефективної взаємодії у процесі комунікації;

• володіє початковими навичками ефективної взаємодії у процесі комунікації.Співпереживання. Здатність розуміти почуття, потреби і проблеми інших людей. Уміння продемонструвати розуміння інших. Уміння надавати підтримку й допомогу.


Практична робота. Вправи на розвиток навичок співпереживання.

• Пояснює значення співпереживання у процесі комунікативної взаємодії;

• характеризує види і способи співпереживання у процесі комунікативної взаємодії;

• володіє початковими навичками співпереживання.Асертивна поведінка. Асертивна поведінка та її відмінність від агресивної, пасивної та маніпулятивної поведінки.


Практична робота. Вправи на розвиток навичок асертивної поведінки.

• Пояснює значення різних видів поведінки;

• характеризує асертивну, агресивну, пасивну та маніпулятивну поведінки;

• володіє початковими навичками асертивної поведінки.
Підсумковий урок. Захист обраної професії. Уточнення, конкретизація, поглиблення знань про обрану професію, перевірка правильності міркувань, що привели до такого вибору. Аналіз суперечностей, які виникли на шляху вибору майбутньої професії та напрями їх вирішення.

Практична робота. Індивідуальні консультації.


• Пояснює суперечності, які виникають на шляху вибору майбутньої професії і значущість правильно побудованої індивідуальної кар’єри;

• характеризує напрями розв’язання суперечностей на шляху вибору майбутньої професії і професійне навчання як крок до реалізації індивідуальної кар’єри;

• володіє навичками захисту і корекції побудованої індивідуальної кар’єри.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка