28. «Моя майбутня професія: шлях до успіху» курс за вибором для учнів 10 (11)-х класівСкачати 439.54 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір439.54 Kb.
1   2   3Додатки

Додаток 1

Орієнтовні критерії оцінювання рівня готовності випускників загальноосвітніх навчальних закладів до професійного самовизначення

в умовах профільного навчання

Рівень

Бали

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів

Початковий

1

Не приймає участі у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді на запитання поверхневі або ж відсутні.

Проблема вибору майбутньої професії неактуальна.2

Не виявляє активності в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. У змозі відповісти лише на загальні запитання. Відтворює лише окремі аспекти навчальної інформації.

Проблема вибору майбутньої професії неактуальна.3

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу лише інколи. Відповіді ґрунтовні тільки на окремі запитання, у яких прагне до самостійного міркування. Проблема вибору майбутньої професії перенесена на пізніший час.

Середній

4

Виявляє активність в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Відповіді ґрунтовні тільки в межах визначеного програмою навчального матеріалу. Розуміє необхідність розв’язання проблем оволодіння майбутньою професією, але не виявляє самостійності. Проблема вибору майбутньої професії перенесена на пізніший час.

5

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Встановлює логічні зв’язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблем вибору майбутньої професії. Проблема вибору майбутньої професії актуальна.

6

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Встановлює логічні зв’язки у змісті навчального матеріалу. Усвідомлює важливість проблеми вибору і оволодіння майбутньою професією як необхідного кроку кар’єрного зростання. Проблема вибору майбутньої професії актуалізована.

Достатній

7

Виявляє активність і самостійність у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Освоює навчальний зміст без особливих труднощів. Здатний до критичного аналізу змісту навчального матеріалу. Проблема вибору майбутньої професії на активному етапі вирішення.

8

Виявляє активність, самостійність і творчість у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Має постійний інтерес до проблеми вивчення, здатний критично аналізувати і оцінювати програмовий матеріал. Проблема вибору майбутньої професії на активному етапі вирішення.

9

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Виявляє постійний інтерес до проблеми вивчення, критично його аналізує, здатний до прийняття обґрунтованих рішень. Майбутня професія обрана. Програмовий матеріал використовується для самоствердження у виборі.

Високий

10

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. У змозі швидко знайти необхідну професіографічну інформацію. Глибоко аналізує об’єктивні умови і суб’єктивні фактори вибору майбутньої професії. Майбутня професія обрана. Зміст навчального матеріалу і практичних робіт використовує для побудови кар’єри.

11

Активний у обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Самостійно та критично оцінює значення вибору майбутньої професії для реалізації побудованої кар’єри. Обрана не лише майбутня професія, а й реалізуються кроки у її оволодінні. Практичні роботи виконує для самоствердження у власному виборі. Індивідуальна освітня траєкторія для досягнення у майбутньому професійних успіхів побудована.

12

Активний в обговоренні теоретичного змісту навчального матеріалу. Обрана не лише майбутня професія, а й реалізуються кроки у її оволодінні. Індивідуальна освітня траєкторія для досягнення у майбутньому професійних успіхів побудована і реалізується.


Додаток 2

Перелік рекомендованої літератури

1. Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогосподарські професії / Г. Г. Бас. – К. : Рад. школа, 1986. – 159 с.

2. Віденко В.Ф. Людина і світ / В. Ф. Віденко, Л. В. Віденко, В. І. Кондратова-Діденко. – К. : Вища школа, 2001. – 229 с.

3. Довідник професій /Упорядники Закатнов Д.О., Жемера Н.В., Тименко М.П. – К. : Українська книга, 1999. – 321 с.

4. Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников / Н. Н. Захаров, В. Д. Симоненко. – М. : Просвещение, 1989. – 192 с.

5. Климов Е.А. Как выбрать профессию / Е. А. Климов. – М. : Просвещение, 1984. – 179 с.

6. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е. А. Климов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. – 512 с.

7. Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному самоопределению /Под ред. Чистяковой С. Н., Журкиной А. Я. – М. : Филология, 1997. – 80 с.

8. Мельник О.В. Основи вибору професій: Експериментальна програма та збірник практичних завдань / О. В. Мельник, В. П. Романчук. – К. : Інститут проблем виховання АПН України, 2001. – 98 с.

9. Педагогічні засоби підготовки старшокласників до професійного самовизначення в умовах профільного навчання: Методичний посібник //Закатнов Д.О., Мельник О.В., Осипов О.В., Морін О.Л., Гуцан Л.А., Скалько О.В. /За ред. Закатнова Д.О. – К. : ІПВ АПН України, 2005. – 215 с.

10. Педагогічні основи трудового становлення і професійного самовизначення учнівської молоді: Монографія / За ред. М. П. Тименка. – Бердянськ : Інститут педагогіки АПН України, 1996. – 268 с.

11. Підготовка до професійного навчання і праці (психолого-педагогічні основи): навч.-метод. посіб. / За ред. Балла Г. О., Перепелиці П. С., Рибалки В. В. – К.: Наукова думка, 2000. – 188 с.

12. Побірченко Н.А. Людина і праця : навч. пос. для 10-го кл. / Побірченко Н.А., Сергеєнкова О.П., Підтілок І.В. – К.: Наш час, 2006. – 180 с.

13. Професійне самовизначення старшокласників: Методичний посібник //Закатнов Д. О., Мельник О. В., Осипов О. В., Морін О. Л., Гуцан Л. А., Скалько О. В. /За ред. Закатнова Д. О. – К.: Вид. дім “Шкільний світ”, Вид. Л.Галіцина, 2006. – 128 с.

14. Профконсультационная работа со старшокласниками: пособие / Под ред. Федоришина Б. А. – К. : Рад. школа, 1980. – 160 с.

15. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение / Н. С. Пряжников. – М. : Ин-т практической психологии, 1996. – 256 с.

16. Профессиограммы и профессиокарты основных профессий: метод. пособ. / Под ред. Ерасова В. В. – К. : PIA-BOOK, 1995. – 335 с.

17. Рибалка В.В. Готовність учня до профільного навчання /За заг. ред. Максименка С. Д., Главник О. Л. – К.: Мікрос-СВС, 2003.– 112 с.

18. Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників: Монографія / За ред. Балла Г. О. – К., 1998. – 160 с.

19. Система профориентационной работы со старшеклассниками / Под ред. Федоришина Б. А. – К. : Рад. школа, 1988. – 180 с.

20. Уніат С. Вибір професії або задача з багатьма невідомими / С. Уніат, С. Комінько. – Тернопіль : Підручники та посібники, 1997. – 87 с.

Додаткова література

1. Програма “Людина і світ професій” для загальноосвітніх навчальних закладів (8-9 класи) (70 год.) / Бех І.Д. (науковий консультант), Мельник О.В., Гуцан Л.А., Дятленко С.М., Морін О.Л., Ткачук І.І., Скалько О.В., Шабдінов М.Л. // Трудова підготовка в закладах освіти, 2008. – № 1. – С. 43-56.

2. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (35 год.) / О. В. Мельник, О. Л. Морін // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 12. – С. 33 – 44.

3. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (17 год.) / О. В. Мельник, Л. А. Гуцан // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 11. – С. 34 – 41.

4. Програма “Людина і світ професій” [для 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів] (9 год.) / О. В. Мельник, І. І. Ткачук // Трудова підготовка в закладах освіти, 2009. – № 10. – С. 34-40.

5. Мельник О.В. Професійна орієнтація старшокласників: теорія і практика [наук.-метод. посіб. для вчителів] / За ред. О. В. Мельника. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – Вип. № 1. – 230 с.

6. Мельник О.В. Зміст, форми та методи профконсультаційної роботи зі старшокласниками в процесі профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / Олександр Васильович Мельник. – К.: Мегапринт, 2008. – 72 с.

7. Мельник О.В. Профорієнтаційна робота зі школярами в умовах профільного навчання: науково-методичний посібник [для вчителів] / О. В. Мельник, І. Л. Уличний; за ред. О. В. Мельника. – К.: Мегапринт, 2008. – 160 с.

8. Гуцан Л.А Світ професій: [навч. посіб.] / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Палаючі наклади, 2008. – 100 с.

9. Гуцан Л.А. Робочий зошит старшокласника з навчальної програми для учнів 9-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються за програмою курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” в обсязі 17 год. / Леся Андріївна Гуцан. – К.: Біг-прінт, 2010. – 80 с.

10. Робочий зошит старшокласника (до курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій”, 9 клас) // О. В. Мельник, І. І. Ткачук //Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 5. – С. 27 – 34.

11. Робочий зошит старшокласника (до курсу профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій”, 9 клас) / О. В. Мельник, О. Л. Морін //Трудова підготовка в закладах освіти, 2010. – № 7-8. – С. 42 – 52.

12. Робочий зошит навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” (70 годин) [для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / О. В. Мельник, З. В. Охріменко. – К.: “Четверта хвиля”, 2009. – 56 с.

13. Робочий зошит навчальної програми профорієнтаційного спрямування “Людина і світ професій” [для 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів] (70 годин) / О. В. Мельник, М. В. Лузан. – К.: “Четверта хвиля”, 2010. – 63 с.

14. Щоденник вибору профілю навчання: колективний методичний посібник [для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів] / О. В. Мельник, І. І. Ткачук, Л. А. Гуцан, О. Л. Морін. – К.: “Р/А S.M.I.T”, 2010. – 84 с.

15. Щоденник вибору профілю навчання: колект. наук.-метод. посіб. [для вчителів] // [Л. А. Гуцан, О. В. Мельник, О. Л. Морін, І. І. Ткачук, З. В. Охріменко, О. В. Скалько]. – К.: P/A S.M.I.T., 2010. – У 2-х частинах. – 196 с.

16. Мельник О.В. Розвиток професійної орієнтації в Україні : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського; [упоряд. : Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Ніколюк Л. І. ; наук. ред. Рогова П. І. ; наук. консультант Мельник О. В. ; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О.]. – К. : [б. в.], 2009. – 196 с.

18. Мельник О.В. Теорія та методика професійної орієнтації учнів старшої профільної школи / О. В. Мельник //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К.: Інститут проблем виховання АПН України, 2008. – Вип. 12. – С. 217 – 224.

19. Мельник О.В. Принцип активного професійного орієнтування учнів / О. В. Мельник // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 13., кн. 2. – Кам’янець-Подільський : 2009 – Вип. 13. – Кн. 2 – С. 299 – 308.

20. Гуцан Л.А. Науково-методичний супровід профорієнтаційної роботи із учнівською молоддю в умовах профільного навчання” / Л .А. Гуцан //Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: збірник наукових праць. – К. : ТОВ “Імекс-ЛТД”, 2008. – Вип. 11. – С. 65 – 74.21. Ткачук І.І. Спрямованість учнів старшої школи на майбутній професійний успіх / І. І. Ткачук // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. – Вип. 14, кн. 2. – Кам’янець-Подільський: Видавець Зволейко Д.Г., 2010. – С. 293 – 301.

22. Охріменко З.В. Мобільность старшокласника – як умова його майбутньої конкурентоспроможності на ринку праці / З. В. Охріменко // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць. – Вип. 13., кн. 2. – Кам’янець-Подільський : Видавець Зволейко Д.Г., 2009. – С. 308 – 316.
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка