4. Семестри: 1, 2 Обсяг модуляСкачати 20.28 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір20.28 Kb.
1. Назва навчальної дисципліни: Фах

2. Код модуля: ІВ_8_ ОНД. 08

3. Тип модуля: обов’язкові навчальні дисципліни

4. Семестри: 1, 2

5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 330 (кредитів ЄКТС – 11), аудиторні години 160 (практичні заняття - 160)

6. Викладачі: проф. Устименко-Косоріч О. А., доц. Кремешна Т. І., доц. Калабська В. С., ст. викл. Радзівіл Т. А., викл. Бойко І. М., викл. Коваленко А. С., викл. Мельниченко Р. К.

7. Результати навчання:

У результаті навчання студент повинен:знати: теорію та практику виконавської майстерності; професійно володіти всім необхідним інструментально-технічним комплексом: основами інтерпретації інструментальних творів, стилістичними засобами втілення авторських та власних інтерпретаторських задумів; базою знань з історії та сучасного розвитку інструментального мистецтва, творчості персоналій, та комплексом професійної компетентності соліста.

вміти: застосовувати професійно-профільованих знання у концертній, педагогічній, науково-дослідницькій роботі.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.

9. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: теорія музики і сольфеджіо, гармонія і поліфонія, диригування, методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ.

10. Зміст модуля:

Виконати поліфонічний твір; твір крупної форми; дві різнохарактерні п’єси (твори простих або складних форм, віртуозний музичний твір); технічний матеріал; твір для самостійного вивчення.11. Рекомендована література:

1. Алексеев А. Д. О развитии историзма художественного мышления музыканта (на примере комплексного подхода к творчеству И. С. Баха) / А. Д. Алексеев // Проблемы комплексного творческого воспитания музыканта-исполнителя (школа – училище – вуз) : межвуз. сб. тр. / сост. М. М. Берлянчик. – Новосибирск : НГК им. М. И. Глинки, 1984. – С. 21 – 29.

2. Арановский М. Г. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке / М. Г. Арановский // Музыкальный современник. – М. : Сов. композитор, 1987. – Вып. 6. – С. 5 – 44.

3. Арановский М. Г. Мышление, язык, семантика / М. Г. Арановский // Проблемы музыкального мышления : сб. ст. / под ред. М. Г. Арановского. – М. : Музыка, 1974. – С. 90 – 128.4. Устименко-Косоріч О. А. Сербська баянно-акордеонна школа: історія та сучасність : монографія / О. А. Устименко-Косоріч. – Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2013. – 352 с.

12. Форми та методи навчання: практичні заняття, усне опитування, самостійна та індивідуальна робота

13. Методи і критерії оцінювання:

14. Мова навчання: українська


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка