6 клас І рівеньСторінка6/7
Дата конвертації19.02.2016
Розмір1.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

61. Установіть відповідність між виділеними словами та членами речення, до яких вони належать:

1. Додаток. А) Минуле свого краю завжди нас хвилює.

2. Присудок. Б) Захрустить моя дорога срібно-сніжним морозцем. 3. Означення. В) П’ять хлопців грали у футбол.

4. Підмет. Г) Він давно мріяв придбати повне видання творів поета.

Д) З вітром весняним сосна розмовляла .

62. Установіть відповідність між односкладним реченням та його видом:

1 означено-особове А) Свого щастя і колесом не об'їдеш.

2 неозначено-особове Б) Нині холодно навіть у день.

3 узагальнено-особове В) Стою, мов скеля, непорушний.

4 безособове Г) До Харкова в'їжджали вночі.

Д) Пекельний посвист снарядів63. Установіть відповідність між реченнями і видами присудків, ужитих у цих реченнях:

А) У народі Київ завжди був символом непохитності, 1 Простий дієслівний присудок.

непереможності і вічної слави. 2 Складений дієслівний присудок.

Б) Чебреці не хвилюються від вітру і не 3 Складений іменний присудок.

ховаються від сонця. 4.Присудок, виражений іменником

В) Великдень – день особливий.

Г) Як багато може розповісти Дніпро про нас і про себе, про народ.

Д) Сніг на деревах.

64.Установіть відповідність між реченнями та способами вираження в них підмета:

1. займенник А) Багато читати – все на світі знати.

2. іменник Б) Я всю молодість провів у степу.

3.неозначена ф. дієслова В) Ще за часів Івана Сірка про нього ходили легенди.

4. числівник Г)Увійшло двоє.

Д) Багато грабіжників зазіхало на багатство і могутність Києва.

65. Установіть відповідність між виділеними словами та членами речення, до яких вони належать:

1.узгоджене означення А)Соняшник чомусь не повертається голів до сонця.

2.неузгоджене означення Б) Вітчизні хочу я зрости достойним сином

3.прямий додаток В)Налилося літо пахощами квітів.

4.непрямий додаток Г) Моральні людські якості дійшли до нас в прислів'ях,

приказках, образних висловах.

66.Установити відповідність між односкладними реченнями та їх видами:

1.означено – особове А) Світлая, дивная ніч (Г.Чупринка)

2.неозначено – особове Б) Пахло чебрецем, свіжою травою (М. Шиян)

3.називне В) Решетом воду не носять(Нар. творч.)

4.безособове Г) Нас зустрічають хлібом – сіллю.

Д) Вигострю, виточу зброю іскристу.ІІІ рівень

Написати твір-роздум (10-12 речень):

«Виникнення слов'янської писемності»

«Звичаї і традиції українців»

«Улюблений куточок мого міста (села)»

«Рідна мова – найцінніше надбання народу»

«А в серці тільки ти, єдиний мій, коханий рідний краю!»

«Я – кровинка твоя, Україно»

«Моя родина»

«Ми – українці»

«Визначні люди України»

«Велика таїна рідного слова»

«Настільна книга українців»

«Рослини – символи України»

«Державні символи України»

«Українські народні промисли»

«Багатство української мови»

«Цікава екскурсія»

«Вулиця, на якій я живу»

«Обереги українців»

«Українська пісня»

9 КЛАС

І рівень:

1. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

А) моркв..яний, зв..язок, черв..ячок;

Б) зав..язь, пам..ять, тьм..яний;

В) міжгір..я, гр..ядка, бур..янище;

Г) риб..ячий, об..єднання, верб..я.

2. Усі слова потрібно писати з м'яким знаком в рядку:

А) вір..те, кін..чик, різ..бяр;

Б) кіл..це, багац..ко, винос..те;

В) стан..те, рибал..ство, він..ця;

Г) щас..тя, спіл..ник, лан..цюжок.

3. Через дефіс усі прислівники та прислівникові сполучення слід писати в рядку:

А) по/їхньому, як/не/як, по/перше;

Б) босо/ніж, стрім/голов, на/совість;

В) за/рахунок, що/духу, на/відріз, по/латині;

Г) як/найкраще, до/лиця, на/весні.

4.Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –е-:

А) в...селий, ж…нитися, д…регент;

Б) д…шево, вер…сень, кр…шити;

В) тр..мтіти, ч…решня, пр…парат;

Г) с…рдешний, л…лека, тр…вати.

5. Визначте рядок, у якому всі слова з пів-, напів- написані правильно:

А) півяблука, пів Америки, піваркуша;

Б) півзошита, пів’яблука, пів-Європи;

В) пів лимону, напівживий, пів відра;

Г) пів поля, пів-Америки, пів книги.

6. Укажіть рядок, у якому в усіх словах відбувається подовження:

А) Варен..я, скатерт..ю, хотін..я, колос..я.

Б) Тисячоліт..я, лист..я, ріл..я, Поліс..я.

В) Тін..ю, Закарпат..я, півріч..я, бадил..я.

Г) Подвір..я, зіл..я, чест..ю, суд..я.

7. У якому рядку всі слова пишуться з апострофом:

А) фой..є, торф..яний, ін…єкція;

Б) тім..я, підв..язати, дит..ясла;

В) к..ювет, п..юпітр, б..юджет;

Г) бар..єр, б..юро, р..юкзак.

8. М'який знак пишеться в усіх словах рядка:

А) спіл..но, чумац..кий, син..ого;

Б) ковал..ський, кін..чик, їдал..ня;

В) близ..ко, Марин..ці, знат..;

Г) асоціативніс..ть, змал..ваний, пташинон..ка.

9.Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті:

А) по/середині, по/київськи, по/третє;

Б) час/від/часу, коли/не/коли, як/не/як;

В) кінець/кінцем, коли/сь, будь/де;

Г) по/латині, по/дитячому, по/братськи.

10. Подвоєння відбувається в усіх словах рядка:

А) спірал..ю, верф..ю, якіст..ю;

Б) тін..ю, гран..ю, подорож..ю;

В) галуз..ю, жовч..ю, вічніст..ю;

Г) розкіш..ю, сіл..ю, гнучкіст..ю.

11. Позначте рядок, де усі слова написані правильно:

А) піваркуша, пів’яблука, пів -України;

Б) півгодини, пів-обличчя, пів на шосту;

В) пів-фінал, пів абрикоса, пів до восьмої;

Г) пів Криму, півоберт, напівтемрява?

12. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –е-:

А) книж..ка, хлоп..ць, гл..тати;

Б) бер..зень, кл..котіти, стеж..чка;

В) виховат..ль, д..ректор, мат..матика;

Г) б..ру, заб..рати, ш..потіти.

13.Мʼякий знак пишеться в усіх словах рядка:

А) українс..кий, чес..кий, ходит..

Б) ліплят.., віз..міт.., війс..ко, він..ця

В) вишен.., відщеплен..ня, сл…ози, малесен..кий

Г) комп..ютер, сердец.., смієт..ся, молот..ба

14. Апостроф НЕ пишеться в усіх словах рядка:

А) бр..язнути, гр..юк, з..єднатися, ін..єкція

Б) манік..юр, медв..яний, пів..острів, р..юкзак

В) кон..юктивіт, з..йомка, джв..якотіти

Г) кр..якати, пролл..єш, п..яний, цв..яхувати

15.Усі прислівники пишуться разом у рядку:

А) в/зимку, до/схочу, до/речі

Б) на/швидку, до/недавна, спокон/віків

В) до/вподоби, на/пів/дорозі, у/ночі

Г) у/переміш, у/двічі, час/від/часу.

16. Позначте рядок, у всіх словах якого не відбувається подвоєння букв:

А)ніч…ю, піч…ю, молодіст…ю, веселіст…ю;

Б)лист…я, повіст…ю, юніст…ю, радіст…ю;

В)колос…я, пір`…я, зран…я, волос…я;

Г)щаст…я, жит…я, спросон…я, окриленіст…ю.

17. Укажіть рядок, у всіх словах якого потрібно писати літеру –е-:

А) б..зталанний, зб..регти, м..нати;

Б) л..вада, ч..решня, груш..вий;

В) мар..во, ст..литися, від..нити;

Г) площ..на, хлоп..ць, пр...парат.

18.Укажіть рядок, у якому слова із пів пишемо з апострофом:

А) пів/Ялти, пів/юрти, пів/лимона;

Б) пів/ярма, пів/ядра, пів/юрби;

В) пів/Угорщини, пів/Європи, пів/яблука;

Г) пів/яру, пів/місяця, пів/апельсина.

19.Вкажіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

А) цвях, духмяний, девять;

Б) арфяр, вязка, свято;

В) морквяний, звязний, любовю;

Г) подвіря, півяблука, матірю;

20. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з літерою и:

А) м..нулий, пр…біг, п..лена;

Б) тр..вога, пр… кордонний, рушн..чок;

В) пр…хильний, заст...лати, дзв..ніти;

Г) д..вуватися, п..ріг, пр…красний;

21.Позначте рядок, у якому всі слова пишуться через дефіс:

А) фізико/математичний, чорно/бровий, гірко/солоний;

Б) жовто/блакитний, гірко/солоний, англо/український;

В) вічно/зелений, зелено/окий, хіміко/біологічний;

Г) лісо/степовий, науково/технічний, сільсько/господарський;

22.Разом треба писати кожне слово рядка:

А) напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний;

Б) пів/острів, пів/ягоди, напів/зігнутий;

В) пів/чобітка, напів/фабрикат, пів/Азії;

Г) пів/озера, пів/Ялти, напів/забутий.

23. У якому рядку кожне слово пишеться з м’яким знаком:

А) черешен..ці, гіл..ці, кул..ці, тон..ший;

Б) піт..мі, дон..ці, різ..бяр, л..он;

В) сторін..ці, т..мяний, сон..ця, мен..ший;

Г) нен..чин, Натал..ці, стат..я, близ..кий.

24. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А) зран..я, безсмерт..я, прочитан..ий;

Б) страшен..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

В) довгождан..ий, згуртован..ий, височен..ий;

Г) стат..ей, жит..єдайний, зведен..ий.

25. Виділіть рядок, у якому всі слова вживають з апострофом:

А) м…ятний, роз….ятрений, присв….ята;

Б) кам….яніти, без….ядерний, кур….йозний;

В) солов….ї, тьм….яно, грав….юра;

Г) пір….я, пів….ями, прив….ялений.

26. Укажіть рядок, у якому всі слова слід писати з м’яким знаком:

А) вір….те, пал….ці, їдал…ня;

Б) мабут…., т….охкати, рел….єф;

В) порт….єра, гарнен….ко, таріл….ці;

Г) Натал….ці, с….міх, дз….об.

27. Разом треба писати всі прислівники у варіанті:

А) на/щастя, на/виворіт, у/переміш;

Б) по/перше, від/давна, на/впростець;

В) з/висока, за/молоду,без/перестанно;

Г) в/цілому, на/пам'ять,по/всяк/час.

28. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А) Священ…ий, довгождан…ий, блажен…ий, спросон…я.

Б) Подорож…ю, Поволж…я, пам`ят…ю, суцвіт…я.

В) Л…яний, зран…я, він…ицький, об..ризкати.

Г) Безліч…ю, юн…ат, розкіш…ю, жовч…ю.

29.Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з літерою –е-:

А) д..шево, тр..мтіти, зш..вати;

Б) нес..ш, ч..рговий, смуж..чка;

В) ос..литися, сит..чко, пос..віти;

Г) вжал..ний, лич..нько, міл..на.

30. Укажіть рядок, у якому всі слова пишемо з апострофом:

А) пів/ящика, пів/їжака, пів/ями;

Б) пів/юрти, пів/обличчя, пів/дороги;

В) пів/явора, полу/мисок; пів/століття;

Г) пів/юрби, полу/мірок, пів/Ялти.

31. Апостроф ставиться в усіх словах рядка:

А) пів..яблука, марнослів..я, скип..ятити;

Б) львів..янин, підрум..янений, ф..юзеляж;

В) подвір..я, р..яжанка, трав..янистий;

Г) торф..яний, цв..ях, дев..яносто.

32. М'який знак не пишеться в усіх словах рядка:

А) тон..ший, ніч.., перелаз..мо;

Б) землян..ці, яблун..ці, ремін..чик;

В) буквар.., т..мяність, чотир..ма;

Г) майбут..нє, мен..ший, бджіл..ці.

33. Через дефіс треба писати всі прислівники в рядку:

А) вряди/годи, любо/дорого, раз/у/раз;

Б) хтозна/коли, ледве/ледве, по/літньому;

В) по/батьківськи, крок/за/кроком, часто/густо;

Г) по/сусідськи, по/одинці, сяк/так.

34. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А) зран..я, безсмерт..я, прочитан..ий;

Б) довгождан..ий, згуртован..ий, височен..ий;

В) страшен..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г) стат..ей, жит..єдайний, зведен..ий.

35. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –и-:

А) п..ріг, ш..нель, пр..здирство;

Б) бр..ньчати, вел..чезний, др…жати;

В) д..ригент, пр…крашений, тр..мтіти;

Г) бр..ніти, мел..во, пр…зидія.

36. Позначте рядок, у якому всі слова з пів пишемо разом:

А) пів/аркуша, пів/лимона, пів/яблука;

Б) пів/місяця, пів/огірка, пів/століття;

В) пів/Америки, пів/століття,пів/години;

Г) пів/неба, пів/обличчя, пів/Європи.

37.М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А) відчуваєт..ся, черешен..ці, Хар..ків;

Б) різ..блений, близ..кість, він..чати;

В) жен..шень, тридцят.., пот..мяніти;

Г) рибон..ці, Гор..кий, Тайван..ський.

38. Апостроф треба писати на місці пропуску в усіх словах рядка:

А) моркв..яний, зв..язок, черв..ячок;

Б) сурм..яний, пам..ять, тьм..яний;

В) міжгір..я, гр..ядка, бур..янище;

Г) риб..ячий, об..єднання, верб..я.

39.Разом треба писати всі прислівники у варіанті:

А) на/щастя, на/виворіт, у/переміш;

Б) по/перше, від/давна, на/впростець;

В) з/висока, за/молоду,без/перестанно;

Г) в/цілому, на/пам'ять,по/всяк/час.

40.Разом треба писати кожне слово рядка:

А) напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний;

Б) пів/острів,пів/ягоди, напів/зігнутий;

В) пів/чобітка,напів/фабрикат,пів/Азії;

Г) пів/озера,пів/Ялти, напів/провідник.

41. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку:

А) сумлін..ий, священ..ий, від..зеркалений, військ..омат;

Б) причин..ий, солов’їн..ий, буквен..ий, дан..ий;

В) від..ячити, нагороджен..ий, солом’ян..ий ,напоєн..ий;

Г) священ..ик, без..астережний, підметен..ий, страйк..ом;

Д) без..захисний, качин..ий, під..авати, корон..ий.

42. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –е-:

А) дж..рело, мисл..ння, довж..на;

Б) залиш..ний, пр…тензія, дел..гат;

В) більш..нький, мар..во, хмар..ще;

Г) перепел..ня, книж..чка, рушн..чок.

43. Познач рядок, у всіх словах якого пишеться м’який знак:

А) чуєт…ся, стан..те, міл…йон, смієт…ся;

Б) веселіс…тю, Парас..чин, вол…я, прокин..ся;

В) провалл..я, тр..ох, лікар…, тін..ню;

Г) ополон..ці, л…отчик, Хар..ків, дитин..ці.

44. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

А) дит…ясла, в…їдливий, Лук…ян, пуп…янок;

Б) зв…язати, с…вято, цв…ях, трав…яний;

В) сер…йозний, в…їзд, сім…я, м…ята;

Г) кав…ярня, рум…яний, п…юре, мавп…ячий.

45.Разом треба писати кожне слово рядка:

А) напів/імла, пів/Польщі, пів/світу, пів/місячний;

Б) пів/острів, пів/ягоди, пів/яблука, напів/зігнутий;

В) пів/чобітка, напів/фабрикат, пів/тони, пів/Азії;

Г) пів/озера, пів/Ялти, пів/села, напів/провідник

46. Виділіть рядок, у якому всі прислівники пишемо окремо:

А) в/середині, у/зимку, в/плав, до/щенту;

Б) на/спіх, на/пам’ять, що/години, по/християнськи;

В) до/ краю, як/слід, на мить, на/щастя;

Г) що/далі, як/ най/дужче, в/тричі, по/ волі.

47.Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –е-:

А) д..мократія, пр…фект, к..шеня;

Б) лич..нько, вжал..ний, пер..на;

В) плюш..вий, пр…парат, бр..нькати;

Г) сланц..вий, учит..ль, бр..ньчати.

48. Позначте рядок, у всіх словах якого не відбувається подвоєння букв:

А)ніч…ю, піч…ю, молодіст…ю, веселіст…ю;

Б)лист…я, повіст…ю, юніст…ю, радіст…ю;

В)колос…я, пір`…я, зран…я, волос…я;

Г)щаст…я, жит…я, спросон…я, окриленіст…ю.

49. М’який знак не треба писати в усіх словах у рядку:

А) кур..йоз, ласун..ці, піс..ня;

Б) наймен..ший, куз..ня, рибал..ство;

В) кін..цівка, близ..кість, у вишиван..ці;

Г) громадян..ство, камін..чик, різ..ба.

50. Апостроф треба писати в усіх словах рядка:

А) моркв..яний, зв..язок, черв..ячок;

Б) сурм..яний, пам..ять, тьм..яний;

В) міжгір..я, гр..ядка, бур..янище;

Г) риб..ячий, об..єднання, верб..я.

51.Разом треба писати кожне слово рядка:

А) напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний;

Б) пів/острів, пів/ягоди, напів/зігнутий;

В) пів/чобітка, напів/фабрикат, пів/Азії;

Г) пів/озера, пів/Ялти, напів/забутий.

52. Усі прислівники потрібно писати через дефіс у рядку:

А) де/таки, ось/ось, гидко/бридко;

Б) без/перестанку, зі/споду, в/сімох;

В) без/відома, чим/дуж, до/краю;

Г) до/ладу, спід/лоба, до/пізна.

53. Познач рядок, у всіх словах якого відбувається подвоєння букв:

А) ніч..ю, радіст..ю, піч..ю;

Б) Рос..ю, любов..ю, повіст..ю;

В) суміш..ю, пам'ят..ю, печал..ю;

Г) гордіст..ю, скатерт..ю, ртут..ю.

54. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –и-:

А) кр..шити, к..шеня, п..лена;

Б) стр..міти, щ..міти, л..ман;

В) кр..вавий, др…жати, тр..мтіти;

Г) міс..во, тр..вога, м..нулий.

55.М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А) нян..чин, рибон..ці, кружал..це;

Б) іран..ський, сторонон..ці, мудрец...;

В) промін..ці, чотир..ох, Вас..ці;

Г) русал..чин, з’ясуєт..ся, друкарен...;

56. Апостроф треба писати в усіх словах рядка:

А) в…їжджати, р…яска, міжбрів…я;

Б) з…ясувати, олов…яний, реп…ях;

В) вп…ятьох, цв…яшок, бур…янище;

Г) багатослів…я, р…ядовий, плем…я.

57. Познач рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

А) пліч/о/пліч, по/українськи, будь/де;

Б) раз/у/раз, в/літку, в/зимку;

В) тихо/тихо, зо/палу, по/геройськи;

Г) по/малу, тяжко/важко, з/ненацька.

58. Позначте рядок, у якому всі слова пишемо з пів разом:

А) пів/години, пів/острова, пів/Європи;

Б) пів/місяця, пів/Києва, пів/коло;

В) пів/яблука, пів/неба, пі/огірка;

Г) пів/дня, пів/Львова, пів/століття.

59. Вкажіть рядок, у якому в усіх словах відбуватиметься подвоєння:

А) пас…я, л…ється, зран…я;

Б) розкіш…ю, повіст…ю, бов…аніти;

В) свідчен…я; стат…ей, лист…я;

Г) суд…ів; від…знака, від…аний.

60. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –и-:

А) м..нулий, ш..рокий, в..сняний;

Б) св…стіти, поч…нати, пр…бити;

В) с..нява, мереж..во, пробач..ння;

Г) мате мат..ка, міл..на, мар..во.

61. М`який знак пишеться у всіх словах рядка:

А) чуєт…ся, смієт…ся, Бат…ківщина, л…он;

Б) веселіс…тю, прокин...ся, віс…сю, стан…;

В) провал...ля, тін…ню, с…омий,мит…;

Г) ополон...ці, дитин...ці, міл…ярд, ден…

62. Апостроф не пишеться у всіх словах рядка:

А) бур...як, р..ясно,тьм…яно, р…ядно;

Б) м...яч, в...юн,солов…ї, б…юро;

В) міл…йон, м...ята, пів…ями, дит…ясла;

Г) з...їзд, пір…я, св...ято, Лук…ян;

63. Познач рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс.

А)пліч\о\пліч, по\українськи, будь\де, де\не\де;

Б)раз\у\раз, в\літку, в\зимку, по\козацьки;

В)тихо\тихо, зо\палу, по\геройськи, в\день;

Г)по\малу, тяжко\важко, з\ненацька, по\молодецьки.

64. Укажіть рядок, у всіх словах якого пишеться –е-:

А) ст..жина, л..сток, пр...парат;

Б) л..ман, ш..рокий, л..вада;

В) ст..лилась, хлоп..ць, скр..піли;

Г) пр...зидія, л..генький, мар..во.

65. Укажіть рядок, в усіх словах якого відбувається подвоєння приголосних:

А) від..аний, годин..к, дан..ий;

Б) імен..ик, родин..ий, письмен..ик;

В) туман..ий, священ..ик, сторіч..я;

Г) зайченя..я, возніс..я, туман..ість.

66.Укажіть рядок, у якому слова із пів пишемо з апострофом:

А) пів/Ялти, пів/юрти, пів/лимона;

Б) пів/ярма, пів/ядра, пів/юрби;

В) пів/Угорщини, пів/Європи, пів/яблука;

Г) пів/яру, пів/місяця, пів/апельсина.

67.М’який знак треба писати в усіх словах рядка:

А) Погод…ся, чіткіс…ть, ател…є.

Б) Дивуєш…ся, мен…ше, т…мяний.

В) камін…чик, сучасніс…ть, кол…є.

Г) Дон…чин, нян…чин, скрин…ці.

68. В усіх словах пропущено букву е:

А) Пш…ниця, гл…тати, ш…л…стить.

Б) В…личина, пр…дтеча, п…тний.

В) Л…вада, ш…потіти, кл…котіти.

Г) Тр…вожитися, заст…лати, д…станція

69. Апостроф пишеться у всіх словах:

А) Миш…як, бар…єр, Св…ятослав.

Б) Зав…язати, б…юро, кав…ярня.

В) Пів…ягоди, пуп…янок, п…єдестал.

Г) Трав…янистий, св…ященик, моркв…яний.

70. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:

А) пліч/о/пліч, з давніх/давен, день/у/день;

Б) на/гора, коли/не/коли, де/небудь;

В) віч/на/віч, по/простому, хтозна/коли;

Г) ледве/ледве, на/виворіт, по/друге.

71.Укажіть рядок, у якому у всіх словах відбувається подвоєння:

А) роздоріж..я, шит..я, священ..к;

Б) корін..я, ран..ій, ал..ея;

В) груп..а, хвилюван..я, узбіч..я;

Г) бідуван..я, закон..ий, імен..ий.

72. Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

А) пів/ящика, пів/лимона, напів/сирота;

Б) пів/юрти, пів/яблука, пів/ящірки;

В) пів/Європи, напів/фабрикат, пів/міста;

Г) пів/огірка, пів/ядра, напів/робот.

73. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску треба писати м’який знак.

А) Нен..чин, (у)таріл..ці, Хар..ків, Гор..кий.

Б) Вінниц..кий, (у)скрин..ці, джерел..це, сіл..с..кий.

В) Дон..чин, міл..ярд,тон..ший, лял..чин.

Г) Бджіл..ці, медал..йон, волин..ський, дитин..ці.

74. Укажіть рядок, у якому на місці пропуску НЕ треба писати апостроф.

А) Любов..ю, б..юро, об..єкт, без..язикий.

Б) Св..ято, Св..ятослав, п..юре, мр..яка.

В) Б..юджет, Х..юстон, суб..єкт, б..язь.

Г) Дзв..якнути, медв..яний, пор..ядний, пів..ящика.

75.Укажіть рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

А) неждано/негадано,на /мить, по/своєму, ледь/ледь;

Б) на/щастя, рік/у/рік, далеко/далеко, уві/сні;

В) будь/коли, де/не/де, хтозна/як, по/третє;

Г) як/небудь, до/вподоби, на/жаль, по/материнськи;

76. Укажіть рядок, у якому всі слова з пів-, напів- пишуться разом:

А) пів/світу, пів/України, пів/країни, напів/сон;

Б) напів/відкритий, пів/Європи, пів/району, пів/аркуша;

В) пів/дерева, пів/години, напів/освітлений, пів/хлібини;

Г) напів/натуральний, пів/Азії, пів/слова, пів/століття.

77. Літеру –е- потрібно писати в усіх словах рядка:

А) пр...злий, кл..котіти, вар..во;

Б) нап..тати, к..рпань, дзв..ніти;

В) ч..рговий, пиш..ш, прос..мо;

Г) крюч..чок, виш..нька, свідч..ння.

78. Подвоєння літер в усіх словах відбувається в рядку:

А) сумлін..ий, священ..ий, від..зеркалений, військ..омат;

Б) причин..ий, солов’їн..ий, буквен..ий, дан..ий;

В) від..ячити, нагороджен..ий, солом’ян..ий ,напоєн..ий;

Г) священ..ик, без..астережний, підметен..ий, страйк..ом.

79. М’який знак слід писати в усіх іншомовних словах у рядку:

А) асфал..т, ател..є, прем..єра;

Б) к..ювет, бракон..єр, ад..ютант;

В) п..єдестал, порт..єра, міл..йон;

Г) бул..он, кол..є, медал..он?

80. Познач рядок, у всіх словах якого не пишеться апостроф:

А) бур..як, дзв..якнути, р..ясно;

Б) м..яч, Лук..яненко, в..юн;

В) міл..йон, м..ята; двох..ярусний;

Г) з..їзд, черв..як, пір…я.

81. Усі прислівники пишуться разом у рядку:

А) в/двоє, на/весні, хтозна/куди;

Б) по/козацькому, по/волечки, повно/голосо;

В) не/сподівано, в/рівні, повно/звучно;

Г) хтозна/відколи, не/далеко, ні/коли;

82. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –е-:

А) пр…злий, кл..котіти, вар..во;

Б) к..рманич, ч..кати, к..раміка;

В) пш..ниця, дер..во, поч…нати;

Г) з..лений, мар..во, пос..деньки.

83. Укажіть рядок, у якому подвоєння літер НЕ відбувається:

А) Він..иця, туман..ий, баштан..ик, шален..ий.

Б) Зроблен..ий, написан..ий, священ..ик, печен..ий.

В) Гуман..ий, силен..ий, зміїн..ий, бажан..ий.

Г) Військ..омат, роз..броїти, глибочен..ий, глинян..ий.

84. Укажіть рядок, у якому усі слова з пів пишуться разом:

А) Пів/аркуша, пів/години, пів/острова, пів/Європи.

Б) Пів/місяця, пів/Києва, пів/дюжини, пів/коло.

В) Пів/яблука, пів/неба, пів/обличчя, пів/юрти.

Г) Пів/Львова, пів/Азії, пів/століття, пів/дня.

85.М'який знак на місці пропусків слід поставити в усіх словах у рядку:

А) зв..язок, порт..єра, прем..єра;

Б) модел..єр, кол..є, мен..ший;

В) ател..є, сіл..ський, лял..ці;

Г) ін…єкція, біл..ше, учител..ський.

86. Апостроф не пишется в усіх словах рядка:

А) пан..європейський, пів..Європи, з..окрема;

Б) пів..огірка, роз..юшити, ф..юзеляж;

В) вр..ятувати, довір..яти, духм..яного;

Г) б..язь, мес..є, інтер..єр, Г..юго

87. Укажіть рядок прислівників, кожен з яких пишеться через дефіс:

А) по/ французьки, ні/коли, яко/сь;

Б) казна/коли, з/давна/, по/сусідськи;

В) часто/густо, будь/де, по/українськи;

Г) хтозна/як, де/сь, тим/часом.

88. Позначте рядок, у якому всі слова пишемо з пів разом:

А) пів/села, пів/Амереки, пів/груші;

Б) пів/місяця, пів/Одеси, пів/кола;

В) пів/яблука, пів/неба, пів/обличчя;

Г) пів/планети, пів/Львова, пів/города;

89. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –и-:

А) пос..віти, пот..ск., п..ньок;

Б) нап..тати, к..рпань, дзв..ніти;

В) ш..рокий, завм..рати, зв..тяга;

Г) к..шеня, пров..сати, кл..котіти.

90. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А) зран..я, совіст…ю, безсмерт..я, прочитан..ий;

Б) довгождан..ий, згуртован..ий, спросон…я,височен..ий;

В) страшен..ий, міськ..ом, мід…ю, від..зеркалити;

Г) стат..ей, жит..єдайний, ріл…я, зведен..ий.

91. Познач рядок, у всіх словах якого пишеться м’який знак:

А) чуєт…ся, стан..те, смієт…ся;

Б) веселіс…тю, Парас..чин, прокин..ся;

В) провалл..я, тр..ох, тін..ню;

Г) ополон..ці, Хар..ків, дитин..ці.

92. Позначте рядок, у якому всі слова пишуться з апострофом:

А) дит…ясла, в…їдливий, пуп…янок;

Б) зв…язати, с…вято, трав…яний;

В) сер…йозний, в…їзд, м…ята;

Г) кав…ярня, рум…яний, мавп…ячий.

93.Разом треба писати кожне слово рядка:

А) напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний;

Б) пів/острів, пів/ягоди, напів/зігнутий;

В) пів/чобітка, напів/фабрикат, пів/Азії;

Г) пів/озера, пів/Ялти, напів/провідник.

94. Через дефіс треба писати всі прислівники у варіанті:

А) хтозна/скільки, ані/звідки, коли/небудь;

Б) по/братськи, казна/де, по/твоєму;

В) десь/інде, все/одно, видимо/невидимо;

Г) рано/вранці, сила/силенна, аби/куди.

95. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –е-:

А) ч..кати, вікон..чко, нос..ш;

Б) мар..во, нес..ш, міл..на;

В) ч..рговий, пиш..ш, прос..мо;

Г) вин..сений, смуж..чка, зверн..ння.

96. Виділіть рядок, у словах якого є подвоєння та подовження:

А) розкроєн..я, сіл…ю, стін…ий, ов…а;

Б) радіст…ю, солов’їн…ий, кам’ян…ий, лист…я;

В) піч…ю, вічніст…ю, ден…ий, ім…ігрант;

Г) Іл…я, об…ити, стат…ей, повіст…ю.

97.М’який знак пропущено у всіх словах рядка:

А) нян..ці, киц..ці, Галин..ці, гіл..ці;

Б) різ..бяр, жмен..ці, кін..ський, сіл..ський;

В) брин..чати, Дикан..щина, камін..чик, ц..вях;

г) лял..чин, т..мяний, на хвил..ці, Гал..чин.

98.Апостроф ставиться у всіх словах рядка:

А) відв..язати, п..юре, Лук..яненко, м..ята;

Б) М..юнхен, під..южувати, верб..я, подвір..я;

В) тім..я, пів..ягняти, возз..єднання, ін..єкція;

Г) к..юрі, інтерв..ю, пів..Єгипту, з..явитися.

99. Разом треба писати усі прислівники в рядку:

А) в/горі, у/бік, до/вподоби;

Б) на/зустріч, на/жаль, аби/то;

В) в/ночі, з/гори, на/весні;

Г) на/віки, без/сумніву, по/нашому.

100. Подвоєння приголосних відбувається в усіх словах рядка:

А) Ір..аціональний, священ..ий, невблаган..ий, старан..о;

Б) Священ..ик, здоровен..ий, стат..ей, тряс..я;

В)Блажен..ий, поранен..ий, баштан..ик, знамен..ий.

Г) Підніс..я, стін..ий, зав..ишки, вихован..ий.

101. Укажіть рядок, у якому в усіх словах потрібно писати літеру –и-:

А) гл..тати, к..шеня, ш..потіти;

Б) міс..во, пр...бити, виховат..ль;

В) м..нулий, пос..деньки, завм..рати;

Г) оц...нкований, вел..чезний, пр...фект.

102. Укажіть рядок, у якому всі слова потрібно писати через дефіс:

А) пів/Азії, пів/Гадяча, пів/лимана;

Б) пів/Києва, пів/Псла, пів/Ялти;

В) пів/Дністра, пів/ящика, пів/місяць;

Г) пів/міста, пів/Європи, пів/Полтави.

103. Усі слова пишуться без м’якого знака в рядку: А) Тон…ший, таріл…ці, красун…чик, ковз…кий. Б) Рибал…ці, піс…ня, Натал…чин, брин…чати. В) Він…єтка, в…йокати, лл…є, Хар…ків. Г) Мен…ший, батал…йон, Ігор…, Кордил…єри.

104. Апостроф ставиться у всіх словах рядка: А) Сурм…яний, мавп…ячий, перед…ювілейний, торф…яний.

Б) Між…ярусний, зв…ялений, медв…яний, харків…янин. В.Розв…язано, черв…як, кон…юктивіт, Х…юстон.

Г) Н…юанс, моркв…яний, без…язикий, реп…ях.

105. Позначте рядок, у якому всі прислівники пишуться через дефіс:

А) Часто/густо, по/англійськи, якось/то, без/уваги.

Б) Як/то, по/латині, де/таки, десь/не/десь.

В) Рука/в /руку, віч/на/віч, де/факто, аби /як.

Г) Десь/інколи, по/іншому, по/части, хоч/не/хоч.

106.Позначте рядок, у якому всі слова пишемо з пів разом:

А) пів/банки, пів/оберта, пів/Європи;

Б) пів/року, пів/Гадяча, пів/чверті, пів/дороги;

В) пів/ящика, пів/відра, пів/обличчя, пів/помідор;

Г) пів/ночі, пів/Полтави, пів/тисячоліття, пів/города.

107. Укажіть рядок, у всіх словах якого потрібно писати літеру –е-:

А) б..зталанний, зб..регти, м..нати;

Б) л..вада, ч..решня, груш..вий;

В) мар..во, ст..литися, кр..ниця;

Г) площ..на, хлоп..ць, пр...парат.

108. Подвоєні літери слід писати у всіх словах рядка:

А) міжряд..я, в..ічливий, юн..ат;

Б) сон..ий, облич..я, згуртован..ий;

В) здоровен..ий, затряс..я, вихован..ий;

Г) священ..ий, щоден..ий, пооран..ий.

109.М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

А) відчуваєт..ся, черешен..ці, Хар..ків;

Б) різ..блений, близ..кість, він..чати;

В) жен..шень, тридцят.., пот..мяніти;

Г) дитин..ці, Гор..кий, яблун..ці.

110. Апостроф ставиться в усіх словах рядка:

А) В..ячеслав, пів..ящика, медв..яний;

Б) міжгір..я, дзв..якнути, без..ядерний;

В) зв..ялити, кур..йозний, між..ярусний;

Г) двох..ярусний, об..єкт, під..їжджати.

111. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А) безсмерт..я, пісен..ий, прочитан..ий;

Б) довгождан..ий, згуртован..ий, височен..ий;

В) бджолин..ий, міськ..ом, від..зеркалити;

Г) жит..єдайний, облич.., роздоріж..я.

112. Укажіть рядок прислівників, кожен з яких пишеться окремо:

А) до/лиця, уві/сні, на/око;

Б) на/віку, що/години, в/зимку;

В) на/льоту, до/волі, що/сили;

Г) на/мить, в/плав, до/пуття.

113. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –и-:

А) відд..рати, кр..ниця, ос..литися;

Б) заст…лати, д..вуватися, справ..дливий;

В) бл..зенько, зв..чайний, оц…нкований;

Г) сп..нити, зш..вати, квіт..нь.

114. Разом треба писати кожне слово рядка:

А) напів/імла, пів/Польщі, пів/місячний

Б) пів/острів,пів/ягоди, напів/зігнутий

В) пів/чобітка,напів/фабрикат,пів/Азії

Г) пів/озера,пів/Ялти, напів/провідник

115. М'який знак не пишеться в усіх словах рядка:

А) міл..ярд, ойкан..ня, мен..ший;

Б) Уман..щина, Поділ..ля, Бат..ківщина;

В) безбат..ченко, змагаєш..ся, віс..cю;

Г) ін..ший, жен..шень, спіл..чанський.

116. Апостроф ставиться в усіх словах рядка:

А) роз..ятрений, присв..ята, пом..якшити;

Б) кам..яніти, кур..йозний, медв..яний;

В) солов..ї, тьм..яно, грав..юра;

Г) пів..ями, прив..ялений, п..єдестал.

117. Правильно записано всі прислівники рядка:

А) по сусідськи, удвох, на диво;

Б) віднині, нашвидку, без кінця;

В) десь-інде, підчас, до побачення;

Г) з роду-віку, нащастя, здалека.

118. Подвоєння літер відбувається в усіх словах рядка:

А) священ..ий, блажен..ий, спросон..я;

Б) Поволж..я, пам'ят..ю, суцвіт..;

В) зран..я, він..ицький, об..ризкати;

Г) безліч..ю, юн..ат, жовч..ю.

119. Укажіть рядок, у якому у всіх словах на місці пропусків потрібно писати –е-:

А) сит..чко, зверн..ння, пряд..во;

Б) крюч..чок, виш..нька, кош..чок;

В) бур..лом, сит..чко, плет..ння;

Г) свідч..ння, д..ректор, сп..ктакль.

120. Укажіть рядок у якому всі слова з префіксом пів слід писати через дефіс:

А) пів\Полтави, пів\Харкова, пів\Європи, пів\Гадяча;

Б) пів\зошита, пів\хати, пів\стола, пів\Азії;

В) пів\хвилини, пів\річки, пів\книги, пів\Одеси;

Г) пів\відра, пів\яблука, пів\Києва, пів\озера.

121. Апостроф пишеться в усіх словах рядка.

А) б..ю, деб..ют, пів..юрти, пів..аркуша;

Б) інтерв..ю, грав..юра, від..їстися, п..юре;

В) бар..єр, бур..ян, суб..єкт, роз..їхатися;

Г) р..яска, під..яремний, харків..янин, мавп..ячий.

122. М’який знак треба писати в усіх словах у рядку.

А) близ..кий, емал..ований, Натал..чин, дон..чин;

Б) т..охкати, віз..міть, пул..с, Гал..чин;

В) бр..єр, їдал..ня, інтер..єр, стат..я;

Г) здебіл..шого, слиз..ко, мен..ший; камін..чик.

123.Укажіть рядок, у якому усі прислівники пишуться разом:

А) На/щастя, на/виворіт, у/переміш, що/вечора.

Б) По/перше, від/давна,на/впростець,спід/лоба.

В) Ані/трохи, без/упину, спокон/віку, на/світанку.

Г) В/цілому, на/пам'ять, у/п’ятьох, на/завжди.

124.Подвоєні літери слід писати в усіх словах рядка:

А) знан….я, віс…ю, радіст….ю;

Б) гіл…я, молод….ю, матір….ю;

В) суд….я, спросон….я, сказан….ий;

Г) зран….я, л….є, жит….я.

125. Укажіть рядок, у якому в усіх словах потрібно писати літеру –и-:

А) п..ріг, ш..нель, пр...зирство;

Б) заст...лати, д..вуватися, справ..дливий;

В) д..мократія, пр...фект, к..шеня;

Г) пос..віти, пот..ск, поч....нання.

126.Укажіть рядок, у якому всі слова пишуться разом:

А) напів/імла, полу/мисок, пів/Дніпра;

Б) напів/забутий, пів/острів, напів/фабрикат;

В) пів/озера, пів/Ялти, пів/ягоди;

Г) пів/світу, пів/лимона, пів/ящика.


1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка