А. С. Яковенко Т. О. Москалик 15. 09. 2015р. 11. 09. 2015р. План роботиСкачати 341.13 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір341.13 Kb.
Погоджено Затверджено

методист КМНМЦ директор Кременчуцького колегіуму №25

_______________ А.С.Яковенко __________________ Т.О.Москалик

15.09.2015р. 11.09.2015р.

План роботи

методичного об’єднання

вчителів початкової школи

Кременчуцького колегіуму №25

Кременчуцької міської ради

Полтавської області
Керівник МО Т.В. Крівченко

2015-2016н.р.

Проблема вчителів міста:

«Науково-методичний супровід упровадження компетентнісного підходу в навчально-виховний процес в умовах інноваційного розвитку регіональної освіти»

Проблема, над якою працює школа:

«Формування компетентності учнів як засіб реалізації якісної освітиз використанням інноваційних технологій, критичного та креативного мислення»

Проблема, над якою працює методичне обєднання:

«Впровадження інтерактивних технологій та технологій розвитку критичного мислення при вивченні предметів у початковій школі та реалізації Державного стандарту».

Аналіз роботи методичного обєднання вчителів початкових класів за

2014-2015н.р.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів Кременчуцького колегіуму №25- колектив педагогів з високим рівнем науково-теоретичної та методичної підготовки, що активно впроваджують у навчально-виховний процес сучасні інноваційні форми і методи роботи з учнями. У складі методичного об’єднання вчителів початкової школи працює 22 учителя . Творча педагогічна діяльність учителів початкових класів Кременчуцького колегіуму№25, рівень їх кваліфікації, постійний професійний розвиток, індивідуальний стиль викладання підтверджується комплексною оцінкою професійної діяльності нашого педагогічного колективу.

На кафедрі початкових класів:

4 вчителі мають звання «Вчитель-методист» (Павлова Т.В., Середа О.В. Капинос Г.О., Тимченко В.М.);

4 вчителі - звання «Старший вчитель» (Жильченко С.А., Ковтун О.В., Крівченко Т.В.);

5 учителів мають вищу категорію;

2 вчителя-першу;

3 вчителя -другу;

4 вчителів-спеціалісти.

Черговій атестації підлягали 3 вчителі: Капинос Г.О., Тимченко В.М., Ястреба Н.А. За підсумками атестації вчителі підтвердили свої кваліфікаційні категорії.

У 2014-2015 н.р. методична комісія працювала над проблемою: «Впровадження інтерактивних технологій та технологій розвитку критичного мислення при вивченні предметів у початковій школі та реалізації Державного стандарту». На цьому етапі роботи над науково- методичною проблемою значна увага приділялася практичній реалізації проблемної теми. З метою практичної спрямованості цієї роботи вчителі початкових класів приймали участь у педрадах з даного питання, проводили тематичні засідання методоб'єднань, відкриті уроки, позакласні заходи, брали участь у роботі творчих груп вчителів, у самоосвітній роботі.

Методичне об’єднання вчителів початкових класів є основною формою методичної роботи, на засіданнях вивчалися різноманітні проблеми навчання і виховання молодших школярів:

Сучасні технології навчання в освіті.

Компетентнісно орієнтований підхід до навчання.

Адаптація молодших школярів до навчання в школі.

Особливості роботи з обдарованими дітьми.

Протягом навчального року було проведено 5 засідань. Більшість з них поєднували теорію і практику, проходили у формі дискусій, обміну досвідом, обговоренням уроків, презентацій досвіду роботи, творчого звіту. Проведення засідань сприяли підвищенню теоретичного рівня педагогічних кадрів, розширювали їхній світогляд, допомагали отримати необхідні знання для втілення інноваційних технологій, впроваджували активні форми і види діяльності, сприяли запровадженню інтерактивних методик у виховний процес. В період між засіданнями проводилися методичні оперативки, групові консультації, опрацьовувалися інструктивно-методичні матеріали, обговорювалися матеріали серпневої конференції, міських методичних об'єднань, відкриті уроки, заслуховувались доповіді вчителів з питань самоосвіти, заслуховувалися звіти вчителів після курсів, відбувався творчий звіт учителів,що атестуються (вч. Капинос Г.О., Тимченко В.М., Ястреба Н.А ).

Павловою Т.В., проведений виховний захід для вчителів курсів. На базі колегіуму №25 проведені відкриті виховні заходи для студентів педагогічного училища ( Ковтун О.В.) Вчителі Макарова О.Г. (математику), Крівченко Т.В. (українську мову), Середа О.В. (образотворче мистецтво)

Павлова Т.В., співробітник міської Лабораторії гуманної педагогіки, проводила майстер-клас «Тільки час належить нам» на Міжнародному форумі педагогічної майстерності «Розвиток та саморозвиток педагогічної майстерності у сучасному освітньому процесі» на базі ПОІППО ім. М.В. Остроградського, який відбувся 7-8 квітня 2015 року, та під час Всеукраїнської науково-практичної конференції «Становлення і розвиток особистості в умовах освітнього простору: теорія і практика», яка відбулася 14-15 травня 2015 року У Полтавському національному педагогічному університеті імені В.Г.Короленка.

У 2014-2015 навчальному році вчителі методичного об’єднання працювали у двох творчих мікрогрупах:

-мікрогрупа «Використання методу проектів на уроках початкової школи» (керівник Середа О.В.);

-мікрогрупа під керівництвом Приходько Н.В., вивчала курс : «Християнська етика в українській культурі».

Була проведена презентація роботи кожної групи. Керівники проаналізували роботу своєї групи, представили напрацьовання з проблемних питань, намітили план роботи на наступний рік.

Проводилася робота з обдарованими дітьми, готували учнів 3 та 4-х класів до участі у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови ім. П.Яцика та учнів 4-х класів до міської олімпіади з математики та мови. Учениця 4-Г класу Городянко Валерія (вчитель Тимченко В.М..) посіла ІІІ місце у Всеукраїнському конкурсі знавців рідної мови

ім. П.Яцика, та учениця 4-А класу Пазініч Ірина (вчитель Бордюг А.М.) посіла ІІ місце на міській олімпіаді з української мови. 85 учнів 2-4 класів прийняли участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» у вікових групах «Малюк-2» і «Малюк 3-4». 50 учнів 3-4 класів прийняли участь у Всеукраїнському природничому конкурсі "Колосок". Приймаючи участь у конкурсі діти виявили більше зацікавленості природничими науками, отримали поштовх до процесу пізнання, вміння самостійно знаходити відповіді на запитання, вчилися експериментувати та спостерігати, повірили у свої сили. Участь в цьому конкурсі спонукає до процесу пізнання, розширює ерудицію, дає змогу працювати самостійно з різними джерелами інформації. У цьому навчальному році вчителі початкових класів приймали участь в творчій групі з християнської етики в українській культурі на базі Кременчуцької загальноосвітньої школи№19.

Уже стало доброю традицією у нашому колегіумі проводити предметні тижні. З 10 грудня по 14 грудня пройшов тиждень початкової школи. Учні і вчителі початкових класів ділилися своїми здобутками, "родзинками" досвіду. У школі пройшли відкриті уроки, цікаві ранки, відбулися конкурси, вікторини, конкурси віршів про зиму. Демонстрацією творчих здібностей учнів стали виставки малюнків, поробок та творчих робіт. Проведені заходи були пізнавальними, емоційно насиченими для дітей. Вони сприяли успішному розв'язанню цілого спекту дидактично-розвивальних завдань. У 2014-2015 н.р. набрали 5 перших класів. У кінці навчального року всі діти показали міцні та глибокі знання з навчальних дисциплін. У листопаді 2014року заслухали питання "Адаптація учнів 5 класів до вимог середньої школи".

Павлова Т.В., Тимченко В.М. відвідували Лабораторію Гуманної Педагогіки. Павлова Т.В. їздила на педагогічні читання з цього питання до м.Києва. У кінці навчального року в школі проведено Державну підсумкову атестацію з української мови та читання, математики. Бали за державну підсумкову атестацію з зазначених навчальних предметів виставляються за результатами підсумкових контрольних робіт.

Перевіркою було охоплено 140 учнів четвертих класів. Аналіз результатів показав, що учні володіють знаннями програмового матеріалу, розуміють зміст прочитаного тексту; усвідомлюють літературознавчі поняття на елементарному рівні, необхідні під час аналізу твору; уміють узагальнювати зміст прочитаного (розкривати головну думку); уміють виконувати творчі завдання на основі прочитаного, висловлювати власну думку з приводу прочитаного. Аналіз результатів рівня навчальних досягнень з математики учнів 4-х класів показав, що учні мають системні, дійові знання, для розв’язування математичних завдань використовують раціональні способи й прийоми, застосовують набуті знання, вміють самостійно аналізувати вивчений матеріал. Переважна більшість учнів 4-х класів вміє розв’язувати задачі, сформованні навички письмового множення і ділення.

План роботи методичного об’єднання – виконано. У своїй роботі вчителі досягли певних успіхів у навчанні та вихованні молодших школярів, формуванні пізнавальної самостійності, духовної культури, національної самосвідомості учнів, розвитку здібностей та інтересу учнів до навчально-виховного процесу.

У 2015-2016 н.р. м/о вчителів початкових класів буде продовжувати працювати над проблемою: «Впровадження інтерактивних технологій та технологій розвитку критичного мислення при вивченні предметів у початковій школі та реалізації Державного стандарту» .Завдання на 2015-2016н.р.

-Впроваджувати ідеї компетентнісного навчання, розвивати зв’зне мовлення та творчі здібності учнів,Використовувати інноваційні методи роботи: метод проектів, критичне мислення, інтерактивні методи навчання;

-Демократизувати навчальний процес, встановлювати спадковість між дитячим садком, початковою ланкою, середньою ланкою;

-Продовжити роботу з обдарованими учнями, активно залучати їх до участі у конкурсах, олімпіадах;

-Виховувати дитину морально і фізично, розвивати її природні здібності, формувати творчу особистість, самосвідомість на основі практичних вправлень. Ознайомлювати з довкіллям, пізнавати себе, суспільство;

-Вивчати та запроваджувати передовий педагогічний досвід учителів міста;

-Брати участь у засіданнях міських МО;

-Продовжувати роботу творчих груп: «Розвиток критичного мислення», «Метод проектів», «Християнська етика в українській культурі» , «Інноваційні технології на уроках у початкових класах» ;

-Завершити апробацію підручників для 4 класів;

-Забезпечити ефективну роботу персональних сайтів з метою надання оперативної адресної допомоги педагогічним працівникам;

-Активізувати роботу з національно – патріотичного виховання дітей та молоді, добирати і поєднувати різноманітні активні методи й форми патріотичного виховання, формувати переконливе почуття патріотизму, громадянської свідомості учнів;

-Формування здоров'язбережувальної компетентності педагогів, учнів та їх батьків, досягнення позитивних змін у формуванні основ здорового способу життя молоді.Відомості про учителів методичного об'єднання «Початкові класи»

Кременчуцького колегіуму №25

№п/п

П.І.Б. вчителя

Дата

народже-


ння

Освіта, що і

коли закінчивСтаж

Категорія,

звання


Рік попе-

редньої


атестації


Рік курсової

пере-


підго-товки

Тема, над якою

працює


вчитель

Чий досвід

вивчає


Домашня

адреса

Кл.


1. 1.

Павлова

Тетяна


Володимирівна,

заступник директора з НВР

15.02.73р.

Полтавський

педагогічний

інститут,1994р.


21р.

Вища

“Учитель-методист”2012

2015

Гуманно-особистісний підхід до освітнього процесу. Розви-ток критичного мислення учнів

поч. класів


вул.Гвардійська буд.9,кв.54

77-97-72


2-А
2.

Бордюг

Анна


Миколаївна22.10.91р.

Київський національний університет ім.Драгоманова2014р.

____

_______

_______

______

Розвиток умінь і навичок молодших школярів на уроках у поч. шк.

Капинос Г.О.

Інтерактивні методи навчан-

ня на уроках в

початкових класахВул.Гвардійська буд.9,кв.33

098-306-20-771-А
3.

Капинос

Ганна


Олександрівна

06.11.68р.

Полтавський

педагогічний інститут, 1994р.24р.

Вища

“Старший


учитель”2015

2012

Інтерактивні методи навчан-

ня на уроках в

початкових класах

Глобинський район

с. Бабичівка

096-16-86-729


1-Б

4.

Тимченко

Валентина

Миколаївна


18.10.65р.

Полтавський

педагогічний інститут, 1991р.31р.

Вища

“Учитель-методист”2015

2012

Гуманно –осо-

бистісний підхід

до навчання та виховання


Павло-

вої Т.В. з теми «Гуманноособисті-

сний підхід до освітньо

го процесу»Квартал278 буд.26,кв12

097-651-64-56

74-82-41


1-В

5.

Валуйська

Наталія


Володимирівна

02.08.94р.

Кременчуцьке

педагогічне училище

ім.А.С.Мака-

ренка,2014р.1р.

Спеціа-ліст

______

______

Інтерактивні методи навчан-

ня на уроках в

початкових класах. Застосування моделювання на уроках поч. як засіб формування

навичок мислення.Ков-

тун О.В. Використання інтерактивних методів та елементів критич-

ного мислення


вул..Харківська б.6/1 кв.2

066-81-65-7871-Г

6.

Бабич

Юлія


Сергіївна

21.09.95р.

Кременчуцьке

педагогічне училище

Ім.А.С.Мака-

ренка,2015р_____

______

______

______

Інтерактивні методи навчан-

ня на уроках в

початкових класах.


Тимчен

ко В.М.


Гуманно- осо-

бистісний підхід

до навчання та виховання


вул. Героїв Бресту буд.75, кв.54

099-276-69-341-Д

7.

Ковінська

Тетяна


Сергіївна21.11.83р.

Полтавський

педагогічний

університет

2006р.


9р.

Спеціа-ліст

2011

2015

Ігрова діяль-ність молодших школярів під час навчально-вихоного процесу.

вул..Харківська буд.14, кв.3

096-156-13-75

098-391-74-47


2-Б

8.

Сімугіна

Олена


Олегівна

30.11.68р.

Полтавський

педагогічний

університет

2002р.


27р.

Вища

2013

2015

Розвиток нави-чок швидко- читання

та критичне мис-

лення .


Павло-

вої Т.В. з теми”Кри-тичне мисле-

ння”


Квартал278,

буд.7,кв.29

74-79-02


2-В

9.

Приходько

Наталія


Володимирівна


15.07.75р.

Полтавський

педагогічний

університет

1997р.


20р.

Вища

2012

2015

Формування позитивної мотивації нав-чальної

діяльностіпр.Гвардійський б.7,кв.49

098-77-83-8132-Г
10.


Крівченко

Тамара


Василівна

31.05.69р.

Глухівський

педагогічний

університет

2004р.


22р.

Вища

“Старший


учитель”

2013

2015

"Впровадження інформаційно-комунікативних технологій та інтерактивних методів при викладанні предметів початкової школи"
пр-т 50років Жовтня буд.72,кв.145

4-72-94


067-85-80-962

3-А
11.

Середа

Оксана


Володимирівна

04.08.62р.

Полтавський

педагогічний

університет

2002р.


33р.

Вища

“Учитель-методист”2014

2012

Метод проектів

на уроках у початковій школіКругло-

вої Т.А. з теми “Метод

проектів”


пр. Героїв Бресту

буд.69,кв.26

71-91-21

067-604-64-21

068-307-33-29


3-Б
12.

Ястреба

Наталія


Анатоліївна

10.12.68р.

Глухівський

педагогічний

університет

2006р.


21р.

Вища


2015

2012

Метод проектів

на уроках у початковій школіКругло-

вої Т.А. з теми “Метод проектів”пр.60 років Жовтня

буд.,16 кв26

74-58-79


3-В
13.

Макарова

Олена


Геннадіївна

13.02.65р.

Київський педагогічний університет

ім.Драгоманова32р.

Вища


2013

2012

Ігрова діяль-ність у розвитку молодших школярів.

вул.Мічуріна б.74, кв.10

096-380-11-573-Г
14.

Ковтун

Ольга


Василівна


12.10.75р.

Полтавський

педагогічний

університет

2001р.


19р.

Вища

“Старший


учитель”

2012

2011

Використання інтерактивних методів та елементів критичного мислення
вул.Підгірна 13/98

74-74-33


4-А
15.

Савінська

Яна


Олексіївна18.08.87р.

Глухівський педагогічний університет

2014р.


8р.

Спеціа-ліст

_____

_____

Інтерактивні методи навчання як засіб різнобічного розвитку молодших школярів.
вул.Молодіжна б.37,кв.21.

097-99-39-323
4-Б
16.

Клименко

Галина


Петрівна

19.05.47р.

Харківський

педагогічний

інститут

ім.Г.Сковороди

1971р.


45р.

Вища


2014

2013

Розвиток навчання

швидкочитанння


вул.,Бутиріна

22/9кв.22

3-72-05


4-В

17.

Олешко

Зоя


Василівна


02.04.82р.

Глухівський

педагогічний

університет

2005р.13р.

ІІ кате-

горія2014р.

2012р.

Диференційова-

ний підхід у навчанні як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу.


Квартал101 б.1,

кв.58


066-262-80-31

097-046-47-644-Д


Відомості про вихователів ГПД Початкові класи Кременчуцького колегіуму№25

18.

Сароквашина

Марина


Григорівна


13.07.63р.

Кременчуцьке

педагогічне училище

Ім.А.С.Мака-

ренка,1982р.

32р.

Спеціа

ліст


2015

2013

Інтерактивні ме-тоди навчання

на уроках в поч.

школі


Павло-

вої Т.В. з теми”Кри-тичне мислення”пр.Героїв Бресту38,кв.4

77-50-51


План роботи шкільного МО на2015-2016н.р.

Засідання№1 (27.08.2015н.р.)

1.

2.

3.4.

5.


Про підсумки роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів колегіуму№25 за 2014-2015н.р. та завдання на 2015-2016н.р.

Опрацювання нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:

Вивчення Інструкції „ Про викладання предметів шкільної програми в2014-2015 н.р.” ( лист від 26.06.2015 № 1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»).

Навчальні програми 1-4 класи ( Київ, видавничий дім «Освіта», 2012р.) із змінами

«Орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (наказ МОН України від 21.08.2013 №1222)

Інструкція щодо заповнення Класного журналу для 1-4 класів ЗНЗ (наказ МОН України від 08.04.2015 № 412)

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року. Лист МОН Лист МОН № 1/9-253 від 22.05.15 року


Інструктивно-методичні матеріали щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів (лист МОН України №1/9 – 74 від 28.01.2014)

Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін. Додаток «Початкова школа» (лист МОН від 01.06.2012 року №1/9-426) – 1 класи

Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році (лист МОН молоді і спорту від 30.05.13р. №1/9 383) – 2 класи

Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі (лист МОН України № 1/9-343 від 01.07.2014) - 3 класи

Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році (лист МОН України 26.06.2015 №1/9-305) Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН №1/9-380 від 10.08.2015)-4класи

Про обсяг та характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів (лист МОН України 29.10.07 №1/9-651)

Ознайомлення з переліком навчально-методичної літератури на 2015-2016 н.р.

Про організацію роботи з молодими спеціалістами (Бабич Ю.С. І рік роботи, Валуйська Н.В. ІІ рік роботи, Бордюг А.М. І рік роботи.,Федяченко Л.С.,ІІІ рік роботи)

Організаційні питання:

-визначення часу проведення засідання м/о, творчих груп ( 1 раз на чверть);

-затвердження графіка проведення предметного тижня(грудень) ;

-затвердження проведення тижня педмайстерності;

-ознайомлення з графіком курсової перепідготовки на 2016н.р.;

-ознайомлення із списком педпрацівників,

які будуть проходити атестацію в 2015-2016н.р.
Крівченко Т.В.,

керівник м/о.

Павлова Т.В., заступник директора з НВР

Павлова Т.В., заступник директора з НВР

Крівченко Т.В.,

керівникм/о.

Робота в період між засіданнями

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1


Участь у роботі міського методичного об’єднання:

-творчої групи з християнської етики в українській культурі;

-лабораторії Гуманної Педагогіки на базі Рериховського товариства.


22.09


Приходько Н.В., вчитель початкових класів

Тимченко В.М., вчитель початкових класів2.


Укладання банку даних обдарованих дітей початкових класів.

Протягом року.

Крівченко Т.В.,

керівник м/о.3.


Розпочати роботу по підготовці до конкурсу «Учитель року»
Учителі колегіму

4.

Участь у засіданні Школи молодого учителя початкових класів.

15.09


Валуйська Н.В.

5.

Участь у семінарі вчителів початкових класів на базі ЗОШ №26

07.10

Вчителі кафедри
Засідання№2(29 жовтня)

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

2.

3.4.


Опрацювання:

Оцінювання навчальних досягнень учнів.

Домашні завдання учням першого класу; проведення фізкультхвилинок; ігрові форми навчальної діяльності у 1 класі.

Домашні завдання, завдання на вихідні, святкові, канікулярні дні 2-4 класів.

Виступ на тему: «Урок як основна форма організації трудового навчання, шляхи підвищення його ефективності» Обмін досвідом.

Про підготовку до конкурсу знавців української мови ім..П.Яцика.

Огляд фахової літератури. Організація виставки новинок літератури для учнів початкових класів.

Павлова Т.В.,заступник директора з НВР

Ковтун О.В.,вчитель початкових класів

Капинос Г.О., вчитель початкових класів

Крівченко Т.В., керівник м/о

шкільний бібліотекар Дубовецька О.Г.


Робота в період між засіданнями.

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.


Форми, методи та прийоми роботи з обдарованими дітьми (педагогічні знахідки вчителів). Робота творчої лабораторії по роботі з обдарованими дітьми.

щочетверга


Павлова Т.В.,заступник директора з НВР

2.


Проведення Тижня початкової школи(за окремим планом).


грудень


Крівченко Т.В.,

керівник м/о3.

Участь у роботі міського методичного об’єднання:

-лабораторії Гуманної Педагогіки на базі Рериховського товариства.

--творчої групи з християнської етики в українській культурі.


листопад

Павлова Т.В.,заступник директора з НВР

Приходько Н.В.., вчитель початкових класів3.


Проведення шкільного етапу конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика.


жовтень


Крівченко Т.В.,

керівник м/о4.


Участь у міському конкурсі знавців української мови ім.П.Яцика


02.11


Ковтун О.В..вчитель початкових класів

5.


Перевірка результатів навчальних досягнень учнів молодших класів.


грудень

Павлова Т.В., заступник директора з НВР
6.

Участь у засіданні Школи молодого вчителя початкових класів.

01.12

Валуйська Н.В.

Засідання№3(8 січня)

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

2.

3.4.


Підсумки перевірки результатів

навчальних досягнень учнів молодших класів за І семестр 2015-2016н.р.

Про ведення шкільної документації у І семестрі 2015-2016н.р.

Опрацювання:

Психолого-педагогічні основи компетентнісного підходу до навчання з використанням критичного і креативного мислення

1.1.Теоретичні та процесуальні умови реалізації компетентнісного підходу до навчання з використанням критичного і креативного мислення.

1.2.Психолого-педагогічний супровід розвитку учня в системі критичного і креативного мислення

Обговорення нормативних документів. Огляд науково- методичної літератури.


Павлова Т.В.,заступник директора з НВР

Павлова Т.В.,заступник директора з НВР

Тимченко В.М., вчитель початкових класів,

Cереда О.В., вчитель початкових класів

Капинос Г.О., вчитель початкових класів

Дубовецька О.Г.,

шкільний бібліотекар

Робота в період між засіданнями.

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.


Проведення відкритих уроків учителями, що атестуються (Ковінська Т.С.)

січень


Ковінська Т.С.)
2.


Проведення третіх міських педчитань

Лабораторії Гуманної Педагогіки .січень


Павлова Т.В.,заступник директора з НВР

3.


Організація та проведення класних, шкільних олімпіад з математики й української мови.


лютий


Крівченко Т.В.,

керівник м/о4.

Участь у предметних олімпіадах з математики, української мови для учнів 4-х класів на базі ЗОШ№10

23.03

Крівченко Т.В.,

керівник м/о
Засідання№4(24березня)

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

2.

3.4.


Виступи:

1.1.Використання форм та методів критичного мислення при формуванні компетентності учнів: колективні, групові, індивідуальні форми роботи з учнями.

1.2.Використання інноваційних форм та методів роботи: проектне навчання

Узагальнення педагогічного досвіду вчителів, які атестуються. Творчий звіт вчителів.

Обговорення і затвердження методичних розробок, дидактичних матеріалів вчителів колегіуму на виставку педтехнологій „ Творчі сходинки освітян Полтавщини- 2016р.”

Айом Ознайомлення з «Методичним вісником» з метою

поширення досвіду роботу вчителів міста.

Зз


Середа О.В., вчитель початкових класів

Ястреба Н.А., вчитель початкових класів

Ковінська Т.В.,вчитель початкових класів,

Вчителі кафедри

Вчителі кафедри


Робота в період між засіданнями.

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.


Підготовка текстів контрольних робіт з української мови, математики, читання.


травень


Павлова Т.В..,заступник директора з НВР

2.


Про літній відпочинок учнів початкових класів. (звіт).

Павлова Т.В.,заступник директора з НВР та класоводи


Засідання№5 (26травня)

№п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Відмітки про виконання

1.

2.

3.4.

Підсумки навчальних досягнень учнів у ІІ півріччі 2015-2016н.р. Шляхи подолання недоліків.

Підсумки роботи методичного об’єднання за 2015-2016н.р..Педагогічні здобутки вчителів:

-звіт керівника методичного об’єднання;

-звіт керівників творчих груп;

1. Ознайомлення вчителів початкових класів з результатами пред олімпіад серед учнів 4-х класів та планування подальшої робот роботи по виявленню обдарованих дітей та пі у підготовці до участі у міському етапі олімп олімпіад.

Діагностування

Пропозиції відносно роботи МО на 2015-2016н.р.

Павлова Т.В.,заступник директора з НВР

Крівченко Т.В.,

Середа О.В.

Приходько Н.В.

Тимченко В.М.

Крівченко Т.В.

керівник м/оСписок учителів, що атестуються в 2015-2016н.р.

№п/п

Прізвище ,ім’я, по батькові

На яку категорію атестуються

На яке звання атестуються

1.

Ковінська Тетяна Сергіївна


Підтвердження кваліфікаційної категорії «Спеціаліст»

(встановлення другої)
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка