A. вибір засобів привернення увагиСторінка4/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


B.

групи менеджменту,


C.

групи продакт-меджерів і медичних представників,


D. *

групи маркетингу,


E.

групи збуту.


74.

Фахівці якого структурного підрозділу предстаництва здійснюють просування лікарських засобів, беруть участь у виконанні національних і регіональних програм з питань охорони здоров'я населення:


A.

групи реєстрації,


B.

групи менеджменту,


C. *

групи продакт-меджерів і медичних представників,


D.

групи маркетингу,


E.

групи збуту.


75.

Фірма Zentiva (Чехія) працює переважно на фармацевтичному ринку Західного регіону України, що у кінцевому результаті приводить до збільшення обсягу продажів. Який принцип використовує у своїй роботі дана фірма


A. *

територіальний,


B.

регіональний,


C.

споживий,


D.

віковий,


E.

продуктовий.


76.

"Сагмел" для працівників аптеки «Сагмел» для працівників аптеки , з якими довший час підтримується взаємовигідна спвпраця, організувала і проплатила тренінг «Мерчандайзинг в аптеках як спосіб підвищення конкурентоспроможності».Оцініть дії ФФ  «Сагмел» з позиції маркетиногових комунікацій:


A.

персональний продаж


B.

стимулювання збуту, спрямоване на споживача


C. *

"паблік рілейшнз", спонсорство


D.

стимулювання збуту, спрямоване на посередника


E.

стимулювання збуту, спрямоване нав ласний збутовий персонал


77.

ФФ „КРКА” проводить накопичувальну акцію серед апт::ФФ „КРКА” проводить накопичувальну акцію серед аптек протягом року. За придбання у оптових посередників певних тих чи інших фірмових препаратів присвоюється певна кількість балів, сума яких підраховується і аптечним працівникам видається подарунки у її еквіваленті. Оцініть дії ФФ „КРКА” з позиції маркетингових комунікацій:


A. *

стимулювання збуту, спрямоване на фармацевтичних посередників


B.

персональний продаж


C.

стимулювання збуту, спрямоване на споживачів


D.

„паблік рілейшнз”, спонсорство


E.

стимулювання збуту, спрямоване на власний збутовий персонал.


78.

ФФ „Нікомед” виплачує стипендію студенту -переможцю щорічної студентської олімпіади із спеціальності „Фармація”. Яку складову комплексу маркетингових комунікацій використовує у своїй діяльності ФФ „Нікомед”?:


A. *

„паблік рілейшнз”, спонсорство в медицині і соціальній сфері;


B.

„Паблік рілейшнз”, спонсорство;


C.

„паблік рілейшнз”, спонсорство у сфері культури;


D.

„паблік рілейшнз”, паблісіті, лобіювання;


E.

„паблік рілейшнз”, пабліситі.


79.

ФФ „Сагмел” для працівників аптек, з якими довший час підтримується взаємовигідна співпраця, організувала і проплатила тренінг „Мерчандайзинг в аптеках як спосіб підвищення конкурентоспроможності”. Оцініть дії ФФ „Сагмел” з позиції маркетингових комунікацій{


A. *

„паблік рілейшнз”, спонсорство


B.

персональний продаж


C.

стимулювання збуту, спрямоване на споживачів


D.

стимулювання збуту, спрямоване на фармацевтичних посередників


E.

стимулювання збуту, спрямоване на власний збутовий персонал.


80.

Як називається діяльність, яка спрямована на створення позитивного образу фармацевтичної в очах громадськості, через встановлення і підтримання зв’язків із ЗМІ та наданні спонсорської допомоги?:


A. *

„паблік рілейшнз”


B.

персональний продаж


C.

стимулювання збуту


D.

реклама


E.

мерчандайзинг


81.

?Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування без рецептурного лікарського засобу передбачає визначення цільової аудиторії, яка з названих видів реклами дає змогу охопити найширшу аудиторію споживачів і має високий рівень сприйняття:


A.

реклама на радіо;


B.

реклама на місці продажу;


C. *

реклама на телебаченні;


D.

реклама на транспорті;


E.

реклама в друкованих виданнях


82.

Для якого виду реклами характерним є значне охоплення місцевої аудиторії та доволі низька вартість одного контакту:


A. *

газетна реклама


B.

реклама на місці продажу;


C.

реклама на телебаченні;


D.

реклама на роботі;


E.

пряма адресна реклама


83.

Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування рецептурного лікарського засобу орієнтується на особистісний характер звернення до аудиторії з можливістю зворотного зв’язку:


A.

газетна реклама


B.

реклама на радіо;


C.

реклама на телебаченні;


D.

реклама на роботі;


E. *

пряма адресна реклама


84.

До недоліків, якого виду реклами можна віднести відносно високу вартість та характер „макулатурності":


A.

газетна реклама


B.

світлова реклама


C.

журнальна реклама;


D.

реклама на роботі;


E. *

пряма адресна реклама


85.

Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безрецептурного лікарського засобу використовує розсилку поштових листівок та буклетів з рекламною інформацією потенційним споживачам за спеціально складеним списком. Який вид реклами використовує фармацевтична фірма?


A.

газетна реклама


B.

світлова реклама


C.

журнальна реклама;


D.

реклама на роботі;


E. *

пряма адресна реклама


86.

Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування безрецептурного лікарського засобу вирішила скористатися способом «дірект мейл», який базується на:


A.

використанні електричних табло типу „рухомий рядок"


B.

використанні відеотабло в метрополітені


C.

використанні написів на фасадах аптечних закладів


D.

використанні видань наукового та комерційного характеру


E. *

використанні розсилки поштових листівок та буклетів


87.

Найбільш дійовим інструментом у спробах підприємства вплинути на поведінку споживачів, привернути їх увагу до продукції фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його громадську користь є реклама. Виберіть основні критерії за якими її класифікують?


A. *

за об’єктом


B.

за метою


C.

за способом


D.

за ціллю


E.

за глибиною товарного охоплення


88.

Найбільш дійовим інструментом у спробах підприємства вплинути на поведінку споживачів, привернути їх увагу до продукції фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його громадську користь є реклама. Виберіть основні критерії за якими її класифікують?


A. *

за замовником


B.

за вартістю


C.

за способом


D.

за ціллю


E.

за глибиною товарного охоплення


89.

Найбільш дійовим інструментом у спробах підприємства вплинути на поведінку споживачів, привернути їх увагу до продукції фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його громадську користь є реклама. Виберіть основні критерії за якими її класифікують?


A. *

за предметом


B.

за вартістю


C.

за способом


D.

за рекламною аудиторією


E.

за глибиною товарного охоплення


90.

Найбільш дійовим інструментом у спробах підприємства вплинути на поведінку споживачів, привернути їх увагу до продукції фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його громадську користь є реклама. Виберіть основні критерії за якими її класифікують?


A. *

за часовими параметрами


B.

за вартісними параметрами


C.

за способом


D.

за рекламною аудиторією


E.

за глибиною товарного охоплення


91.

Найбільш дійовим інструментом у спробах підприємства вплинути на поведінку споживачів, привернути їх увагу до продукції фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його громадську користь є реклама. Виберіть основні критерії за якими її класифікують?


A. *

за джерелами фінансування


B.

за вартісними параметрами


C.

за витратами


D.

за рекламною аудиторією


E.

за глибиною товарного охоплення


92.

Для якого виду реклами характерним є відсутність вибірковості аудиторії, висока частота повторних контактів, помірна вартість, конкретність, лаконічність тексту:


A. *

зовнішня реклама;


B.

пряма адресна реклама;


C.

реклама в Інтернеті;


D.

сувенірна реклама;


E.

реклама на радіо.


93.

Найбільш дійовим інструментом у спробах підприємства вплинути на поведінку споживачів, привернути їх увагу до продукції фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його громадську користь є реклама. Виберіть основні критерії за якими її класифікують?


A. *

за способами поширення


B.

за метою поширення


C.

за витратами


D.

за рекламною аудиторією


E.

за глибиною товарного охоплення


94.

Найбільш дійовим інструментом у спробах підприємства вплинути на поведінку споживачів, привернути їх увагу до продукції фірми, створити позитивний образ самого підприємства, показати його громадську користь є реклама. Виберіть основні критерії за якими її класифікують?


A.

за вартістю


B.

за метою поширення


C.

за витратами


D.

за рекламною аудиторією


E. *

за широтою товарного охоплення


95.

В залежності від широти товарного охоплення розрізняють первинну і селективну рекламу. Вкажіть, в чому суть первинної реклами?


A. *

рекламує товар взагалі


B.

рекламує певний вид товару


C.

рекламує лз, які знаходяться на етапі виведення на ринок


D.

рекламує оригінальні лз


E.

рекламує ЛЗ, які знаходяться на етапі зрілості


96.

В залежності від широти товарного охоплення розрізняють первинну і селективну рекламу. Вкажіть, в чому суть селективної реклами?


A.

рекламує товар взагалі


B. *

рекламує певний вид товару


C.

рекламує лз, які знаходяться на етапі виведення на ринок


D.

рекламує оригінальні лз


E.

рекламує ЛЗ, які знаходяться на етапі зрілості


97.

Реклама як процес включає в себе декілька основних складових. Однією із них є рекламні агентства, які формують рекламний пакет. Що розуміють під цим поняттям?


A. *

комплекс рекламних послуг


B.

артість реклами


C.

рекламну аудиторію


D.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка