A. вибір засобів привернення увагиСторінка5/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.87 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

фірмовий стиль


E.

фірмовий блок


98.

Вкажіть, які відомості обов’язково повинна містити реклама лікарських засобів і виробів медичного призначення?


A. *

повну фармакологічну назву лікарського засобу


B.

відомості про те, що лікарські засоби є продуктом харчування, косметичним чи іншим продуктом для вживання


C.

відомості про те, що ефект від прийому є абсолютно гарантованим;


D.

відомості про порівняння ефективності дії з препаратом – аналогом


E.

рекомендації медичних працівників


99.

Рекламна діяльність у галузі фармації контролюється і регламентується державою, зокрема Законом України ”Про рекламу ”. Вкажіть, які відомості обов’язково повинна містити реклама лікарських засобів і виробів медичного призначення?{


A. *

найменування фірми - виробника


B.

відомості про те, що лікарські засоби є продуктом харчування, косметичним чи іншим продуктом для вживання


C.

відомості про те, що ефект від прийому є абсолютно гарантованим;


D.

відомості про порівняння ефективності дії з препаратом – аналогом


E.

рекомендації медичних працівників


100.

Рекламна діяльність у галузі фармації контролюється і регламентується державою, зокрема Законом України ”Про рекламу ”. Вкажіть, які відомості обов’язково повинна містити реклама лікарських засобів і виробів медичного призначення?{


A. *

рекомендації щодо обов'язкового ознайомлення з інструкцією до застосування


B.

відомості про те, що лікарські засоби є продуктом харчування, косметичним продуктом для вживання


C.

відомості про те, що ефект від прийому є абсолютно гарантованим;


D.

відомості про порівняння ефективності дії з препаратом – аналогом


E.

рекомендації медичних працівників


101.

Рекламна діяльність у галузі фармації контролюється і регламентується державою, зокрема Законом України ”Про рекламу ”. Вкажіть, які відомості забороняється розміщувати в рекламі косметичних засобів?


A. *

посилання на те, що вони мають лікувальні властивості, якщо такі властивості не підтверджені у встановленому законодавством


B.

відомості про те, що вони є косметичними продуктами


C.

найменування фірми - виробника


D.

інформація щодо використання або застосування


E.

рекомендації медичних працівників


102.

якому етапі життєвого циклу лікарського засобу фармацевтичній фірмі для його просування на ринок доцільно максимізувати комунікаційні зусилля:


A. *

виведення на ринок;


B.

зростання;


C.

зрілості;


D.

спаду;


E.

виходу з ринку.


103.

Фармацевтична фірма при розробці рекламної стратегії просування без рецептурного лікарського засобу передбачає визначення цільової аудиторії, яка з названих видів реклами зумовлює найвищу вибірковість аудиторії споживачів:


A.

реклама на радіо;


B. *

реклама на місці продажу;


C.

реклама на телебаченні;


D.

реклама на транспорті;


E.

реклама в друкованих виданнях


104.

При аналізі показників реалізації лікарського препарату спостерігається розширення ринку, абсолютний зріст запасів препарату у виробника, зниження темпів росту продаж, інтенсивна конкуренція. Які складові системи маркетингових комунікацій слід використати фармацевтичній фірмі для збільшення реалізації даного лікарського препарату?


A.

заходи стимулювання збуту


B. *

рекламу, яка носить нагадувальний характер


C.

максимізувати витрати на рекламу


D.

максимізувати витрати на «паблік рілейшнз»


E.

мінімізувати комунікаційні зусилля


105.

На фармацевтичний ринок України надійшов новий лікарський засіб. Відомо, що торгівля ним збиткова\: низький обсяг продажів, великі маркетингові витрати на рекламу та «паблік рілейшнз». У якій фазі життєвого циклу знаходиться даний лікарський засіб:


A. *

впровадження;


B.

ріст;


C.

зрілість;


D.

насичення;


E.

спад.


106.

Цільовою аудиторією рекламування безрецептурних лікарських засобів є:


A. *

кінцеві споживачі


B.

лікарі


C.

аптечні фахівці


D.

стаціонарні хворі


E.

всі, перераховані вище


107.

До основних завдань реклами не відноситься:


A.

інформування;


B.

переконання;


C. *

ціноутворення;


D.

нагадування;


E.

створення іміджу.


108.

Механізм ідеального сприйняття рекламного звернення ґрунтується на алгоритмі:


A.

бажання-імпульс-увага-зацікавленість-вчинок;


B.

імпульс-бажання-увага-зацікавленість-вчинок;


C. *

увага-зацікавленість-імпульс-бажання-вчинок;


D.

зацікавленість-увага-імпульс-бажання-вчинок;


E.

увага-бажання-зацікавленість-імпульс-вчинок.


109.

фірма-виробник активно нав’язує медикаменти безрецептурного відпуску оптовим фармацевтичним компаніям, використовується також особистий продаж та заходи стимулювання збуту щодо аптек. Яку стратегію використовує фірма?


A.

диференційованого маркетингу;


B.

недиференційованого маркетингу;


C.

приваблювання;


D. *

проштовхування;


E.

концентрованого маркетингу.


110.

Фармацевтична фірма активно рекламує препарат безрецептурного відпуску у засобах масової інформації, використовується також реклама на місці продажу, сувенірна. Яку стратегію використовує фірма?


A.

проштовхування;


B.

недиференційованого маркетингу;


C. *

приваблювання;


D.

диференційованого маркетингу;


E.

концентрованого маркетингу.


111.

Рекламну діяльність у галузі фармації контролюється і регламентується державою, зокрема Законом України ”Про рекламу”. Які відомості не забороняється розміщувати в рекламі на лікарський засіб.


A.

відомості які можуть справляти враження що за умови вживання лікарського засобу консультація спеціаліста не є необхідністю;


B.

відомості про те, що лікарські засоби є продуктом харчування, косметичним чи іншим продуктом для вживання;


C. *

інформація щодо використання або застосування лікарського засобу;


D.

інформація про те, що ефект від прийому є абсолютно гарантованим;


E.

інформація про те, що косметичні засоби, харчові продукти, вітамінні чи інші харчові домішки мають лікувальні властивості якщо наявність останньої не доведена встановленим порядком.


112.

Рекламну діяльність у галузі фармації контролюється і регламентується державою, зокрема Законом України ”Про рекламу”. Які відомості забороняється розміщувати в рекламі на лікарський засіб.


A.

об’єктивну інформацію про лікарський засіб, подану так, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є його рекламою;


B.

повну фармакологічну назву лікарського засобу та назву виробника;


C.

інформація щодо використання або застосування лікарського засобу;


D. *

рекомендації або посилання на рекомендації медичних працівників, науковців та медичних закладів та організацій;


E.

рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією до застосування, що додається до лікарського засобу.


113.

Фармацевтична компанія випускає різноманітний асортимент продукції. При плануванні маркетингових дій по просуванні конкретного препарату на ринок першим етапом є:


A.

вибір засобу масової інформації;


B. *

визначення цільової аудиторії;


C.

розроблення концепції лікарського засобу;


D.

визначення бажаної відповідної реакції;


E.

зворотній зв’язок.


114.

Для якого засобу розповсюдження реклами характерна відсутність вибіркової аудиторії?


A. *

зовнішня реклама


B.

реклама для спеціалістів


C.

поштові листівки, буклети


D.

сувенірна реклама


E.

реклама в інтернеті


115.

Переконливий засіб інформації про товар або фірму, пропаганда споживчих якостей товару та належної діяльності фірми, що готує активного та потенційного споживача до купівлі це:


A.

пропозиція;


B.

товарний знак;


C.

маркетинг;


D.

система маркетингових комунікацій;


E. *

реклама.


116.

Діяльність фармацевтичної фірми, спрямована на формування її позитивного іміджу, доброзичливого ставлення до неї та її ліків це:


A.

реклама;


B. *

„паблік рілейшнз ”;


C.

персональний продаж;


D.

стимулювання збуту;


E.

система маркетингових комунікацій.


117.

Фармацевтична компанія випускає різноманітний асортимент продукції. При плануванні маркетингових дій по просуванні конкретного препарату на ринок на певному етапі розглядаються мотиви його позиціонування, визначається етап життєвого циклу. Яку операцію в рамках розробки рекламної стратегії здійснює фармацевтична фірма:


A.

вибір засобу масової інформації;


B.

визначення цільової аудиторії;


C.

зворотній зв’язок;


D.

визначення бажаної відповідної реакції;


E. *

розроблення концепції лікарського засобу.


118.

Засіб діяльності фармацевтичного підприємства, спрямований на інформування, переконання та нагадування споживачам про свої препарати, стимулювання їх збуту і створення позитивного іміджу підприємства в очах споживача це:


A.

пропозиція;


B.

товарний знак;


C.

маркетинг;


D. *

система маркетингових комунікацій;


E.

реклама.


119.

Усне представлення лікарських засобів у ході бесіди з одним чи декількома можливими покупцями задля продажу це:


A.

реклама;


B.

„паблік рілейшнз ”;


C. *

персональний продаж;


D.

стимулювання збуту;


E.

система маркетингових комунікацій


120.

На якому етапі життєвого циклу лікарського засобу доцільно застосовувати лише стимулювання збуту:


A.

виведення на ринок;


B.

зростання;


C.

зрілості;


D. *

спаду;


E.

виходу з ринку.


121.

На якому етапі життєвого циклу лікарського засобу доцільно застосовувати лише рекламу, яка носить нагадувальний характер:


A.

виведення на ринок;


B.

зростання;


C. *

зрілості;


D.

спаду;


E.

виходу з ринку.


122.

Для якого елементу системи маркетингових комунікацій характерне безпосереднє живе спілкування, спонукання до зворотнього зв’язку і найбільша вартість:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка