A. вибір засобів привернення увагиСторінка8/16
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.87 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


D.

має виняткові або переважальні права на закупку і перепродаж лікарських засобів у межах обумовленої з контрагентом території чи ринку


E.

перепродує лікарські засоби, поставлені йому іншим посередником, часто від свого імені і за свій рахунок


172.

Велика мінімальна сума закупки партій товару, зниження оперативності поставки, затоварювання вузьким асортиментом лікарських засобів заводу виробника сприяє:


A. *

розвитку посередників фармринку


B.

занепаду розвитку посередників фармринку


C.

не впливає на посередницьку діяльність


D.

зростанню кількості регіональних філіалів


E.

впливає безпосередньо на споживача


173.

Виберіть, хто із запропонованих посередників відповідає даному визначенню: посередник, який купує і реалізує зі свого аптечного складу лікарські засоби від свого імені, але за рахунок і за дорученням клієнта за обумовлену винагороду.


A.

дистриб’ютор


B. *

комісіонер


C.

консигнатор


D.

джоббер


E.

всі відповіді неправильні


174.

Шлях від виробника до кінцевого споживача лікарський засіб проходить за схемою: виробник - гуртова фірма - аптека - кінцевий споживач. Визначте рівень канал збуту.


A.

однорівневий канал


B. *

дворівневий канал


C.

трирівневий канал


D.

канал нульового рівня


E.

чотирьохрівневий канал


175.

Виробник ЛЗ формує систему розподілу продукції. при цьому він орієнтується на максимальне залучення сітки посередників. Який вид збуту використовує виробник?


A. *

Інтенсивний


B.

селективний


C.

ексклюзивний


D.

змішаний


E.

немає вірної відповіді


176.

Відсутність фінансових ресурсів для здійснення прямого маркетингу та можливостей встановлення прямих контактів з споживачем сприяє :


A. *

розвитку посередників фармринку


B.

занепаду розвитку посередників фармринку


C.

не впливає на посередницьку діяльність


D.

впливає безпосередньо на споживача


E.

немає вірної відповіді


177.

Вкажіть критерії, що необхідно врахувати при виборі фармацевтичних посередників:


A.

асортимент препаратів – аналогів


B.

взаємовідносини з контрагентами


C. *

фінансове становище


D.

рівень цін


E.

всі відповіді правильні.


178.

Вкажіть критерії , які використовують при оцінці надійності посередника:


A.

рівень цін


B. *

рівень спеціалізації


C.

рівень конкуренції


D.

рівень стабільності ринку


E.

всі відповіді правильні


179.

Вкажіть показники, якими характеризують ефективність функціонування каналу:


A. *

швидкість руху лз


B.

асортимент лз


C.

частоту здійснення покупок споживачами


D.

насиченість ринку


E.

перспективи росту ринку


180.

Фармацевтична корпорація з метою збільшення об’ємів продаж та прибутку налагодила тісну співпрацю з продавцями своїх препаратів, допомагаючи їм в організації виставок, проведенні заходів стимулювання збуту, забезпечуючи рекламну підтримку. Вкажіть тип маркетингової фармацевтичної системи?


A.

багатоканальна маркетингова фармацевтична система


B. *

керована вертикальна маркетингова фармацевтична система


C.

горизонтальна маркетингова фармацевтична система


D.

договірна вертикальна маркетингова фармацевтична система


E.

корпоративна вертикальна маркетингова фармацевтична система


181.

Вкажіть ширину каналу розподілу для цього лікарського засобу?::Фармацевтична фірма поставляє на ринок міхурі для льоду №1,№2, №3, організувавши збут через міжлікарняні і лікарняні аптеки, мотивуючи це тим, що міхурі для льоду застосовують в умовах стаціонару. Вкажіть ширину каналу розподілу для цього лікарського засобу?


A. *

селективний розподіл


B.

інтенсивний розподіл


C.

ексклюзивний розподіл


D.

комбінований розподіл


E.

прямий розподіл


182.

Всі ланки розподілу є власністю одного її члена, це


A. *

корпоративні вмфс


B.

договірні вмфс


C.

керовані (адміністративні) вмфс


D.

прямі канали розподілу


E.

непрямі канали розподілу


183.

Джобером є фармацевтичний посередник, який:


A. *

перепродує лікарські засоби, куплені у фірми-імпортера


B.

має виняткові або переважальні права на закупку і перепродаж лікарських засобів у межах обумовленої з контрагентом території чи ринку


C.

укладає угоди, як правило, за дорученням і за рахунок клієнта, а також має можливість діяти і від свого імені, але за рахунок довіреної особи


D.

має право підписувати угоди, але не має права укладати їх від свого імені і за свій рахунок


E.

перепродує лікарські засоби, поставлені йому іншим посередником, часто від свого імені і за свій рахунок


184.

Дилером є фармацевтичний посередник, який:


A.

укладає угоди, як правило, за дорученням і за рахунок клієнта, а також має можливість діяти і від свого імені, але за рахунок довіреної особи


B. *

перепродує лікарські засоби, поставлені йому дистрибутором або іншим посередником, часто від свого імені і за свій рахунок


C.

має виняткові або переважальні права на закупку і перепродаж лікарських засобів у межах обумовленої з контрагентом території чи ринку


D.

купує і продає зі свого аптечного складу ЛЗ від свого імені, але за рахунок і за дорученням клієнта за обумовлену винагороду (комісію), діє тільки в межах наданих йому повноважень;


185.

Дистриб’ютором є фармацевтичний посередник, який:


A.

перепродує лікарські засоби, поставлені йому іншим посередником, часто від свого імені і за свій рахунок


B. *

має виняткові або переважальні права на закупку і перепродаж лікарських засобів у межах обумовленої з контрагентом території чи ринку


C.

купує і реалізує зі свого аптечного складу лікарські засоби від свого імені, але за рахунок і за дорученням клієнта за обумовлену винагороду, діє тільки в межах наданих йому повноважень


D.

укладає угоди, як правило, за дорученням і за рахунок клієнта, а також має можливість діяти і від свого імені, але за рахунок довіреної особи


E.

має право підписувати угоди, але не має права укладати їх від свого імені і за свій рахунок


186.

Діагностичний центр здійснює закупку медичних приладів у заводу виробника. Якому значенню дорівнює довжина каналу розподілу ?


A. *

0


B.

1


C.

2


D.

3


E.

4


187.

Для прямої стратегії розподілу лікарських засобів не характерна реалізація лікарських засобів через:


A.

відділи збуту


B.

регіональні філіали


C. *

оптові фармацевтичні посередники


D.

фірмові аптеки


E.

представництва


188.

Для якого з тверджень підходить дане визначення: цілісний процес, що охоплює планування обсягу реалізації лікарських засобів з урахуванням рівня прибутку, що намічається, пошук і підбір контрагентів, проведення з ними обмінних процесів з установленням ціни відповідно до якості лікарського засобу та інтенсивності попиту на нього, виявлення та активне використання чинників, здатних пришвидшити просування ліків на ринок і збільшити прибуток від реалізації?


A.

збут


B.

збутова політика


C. *

збутова діяльність


D.

метод збуту


E.

канал розподілу ліків


189.

Для якого з тверджень підходить дане визначення\:::Для якого з тверджень підходить дане визначення\: сукупність фармацевтичних фірм чи окремих осіб, які виконують посередницькі функції щодо фізичного переміщення лікарських засобів чи виробів медичного призначення та перебирають на себе або сприяють переданню права власності на ліки на шляху їх просування від виробника до споживача?


A.

збут


B.

збутова політика


C.

збутова діяльність


D.

суб'єкти каналу розподілу


E. *

канал розподілу ліків ( метод збуту)


190.

Для якого з тверджень підходить дане визначення?::Для якого з тверджень підходить дане визначення\: сукупність заходів які здійснюються фармацевтичною фірмою з моменту, коли лікарський засіб поступає на споживчий ринок або ринок організацій-споживачів до моменту, коли споживач купує його?


A. *

збут


B.

збутова политика


C.

збутова діяльність


D.

метод збуту


E.

канал розподілу


191.

До посередників, які здійснюють перепродаж ліків за свій рахунок і мають право власності на товар, відносять:


A.

дистриб’юторів, брокерів


B.

дистриб’юторів, ділерів, брокерів


C. *

дистриб’юторів, ділерів, джоберів


D.

брокерів, комісіонерів, консигнаторів


E.

комісіонерів, консигнаторів, брокерів


192.

До посередників, які не купують лікарські засоби у власність та при формуванні цінової політики можуть маневврувати цінами в межах угоди, укладеної з виробником, відносять:


A.

дистриб’юторів, брокерів, консигнаторів


B.

дистриб’юторів, ділерів, брокерів


C.

дистриб’юторів, ділерів, джоберів


D. *

брокерів, комісіонерів, консигнаторів


E.

комісіонерів, джоберів, брокерів


193.

До трейдерів можна віднести:


A.

агента, дилера, джобера


B.

брокера, дилера, джобера


C.

дистриб’ютора, брокера, комісіонера


D. *

дистриб’ютора, дилера, джобера


E.

дистриб’ютора, брокера, дилера


194.

До цілей збутової політики фармацевтичного підприємства відносять:


A.

проникнення на нові сегменти фармацевтичного ринку


B.

розширення охоплення різних регіонів


C.

збільшення частки ринку


D. *

всі відповіді вірні


E.

збільшення обсягів продаж та прибутку


195.

З метою наближення своїх лікарських засобів до потенційних споживачів, збуту власних товарів у регіонах виробники організовують?


A.

регіональні аптеки


B. *

регіональні філіали


C.

регіональні виставки


D.

регіональні представництва


E.

регіональні запаси


196.

Завод - виробник через мережу власних фірмових аптек здійснює медичне забезпечення 3 – х лікарень. Вкажіть рівень каналу збуту ?.


A. *

однорівневий канал

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка