Академія медичних наук україни інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єваСторінка5/8
Дата конвертації18.03.2016
Розмір0.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЗМІСТ


ОСНОВНА ЧАСТИНА……………………………………………………………………………..
Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)………………………………………………………..
Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу…………………………………………………………………………………...Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу…………………………………………………………………………………..Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку…………………….………………………………………………….Форма Г.1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об’єктів аналогічного призначення……………………………………………………………………………..Форма Г.1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД………………………………………………………………………Висновки з розділу Г.1...……….………………………………………………………
Г.2 Визначення ситуації щодо використання прав на об’єкти промислової власності………………………………………………………………………………..Форма Г.2.1 Динаміка патентування……………………….………………………
Форма Г.2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин……………………………………………………………………………….…..
ФормаГ.2.3 Документи-аналоги………………………………………………….…
ФормаГ.2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об’єктів промислової власності………………………………………………………………Форма Г.2.5 Ліцензійна діяльність фірм, організацій щодо ОГД, його складових частин…………………………………………………………………………………Висновки з розділу Г.2..…………………………………………………….………
Г.3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності………………………………………
Форма Г.3.1 Документи або інші джерела інформації (патентний формуляр, звіт про патентні дослідження), що стосуються ОГД……………………………Форма Г.3.2 Порівняльний аналіз об’єктів промислової власності та ОГД…….…
Форма Г.3.3 Висновки щодо порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об’єкти промислової власності………..…….……Висновки з розділу Г.3.……………………………………………………………..
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень…...…………………
Додаток А. ЗАВДАННЯ N _____…………………………………..………………
Додаток Б. РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ N ____……………………………………
Додаток В. ДОВІДКА ПРО ПОШУК N ____……………………………………..ОСНОВНА ЧАСТИНА

Г.1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма Г.1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізуОГД, його складові частини

Документи на об'єкти промислової власності

бібліографічні дані

Відомості щодо їхньої дії

1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиУкраїна

Пат. № 10073 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 93005454; Заявл. 11.06.93; Опубл. 30.09.96. Спосіб диференційної діагностики захворювань щитовидної залози


Не діє


Пат. № 10339 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 93005455; Заявл. 17.08.94; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіонуклідної діагностики злоякісних та доброякісних пухлин щитовидної залози

-"-

Пат. № 10349 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 93005853; Заявл. 11.06.93; Опубл. 25.12.96. Спосіб радіонуклідної діагностики захворювань щитовидної залози

-"-

Пат. № 461, UA, МПК А 61 В 10/00. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 98084257; Заявл. 04.08.98; Опубл. 29.12.99. Пристрій для аспіраційної тонкоголчастої пункційної біопсії

Діє

Пат. № 19254, UA, МПК G01 N 33/483. /ХНДІ медичної радіології МОЗ України. — З. № 4905993/SU; Заявл. 28.01.91; Опубл. 25.12.97. Спосіб діагностики раку щитовидної залози

Не діє


Пат. № 20695 А, UA, МПК А 61 В 6/00. /Поспєлов С.В. — З. № 96031135; Заявл. 26.03.96; Опубл. 02.09.97. Спосіб оцінки функціонального та анатомо-топографичного стану щитовидної залози

Діє

Пат. № 24466 А, UA, МПК А 61 В 10/00. /Калугін В.О. — З. № 97041975; Заявл. 24.04.97, Опубл. 30.10.98. Спосіб діагностики захворювань щитовидної залози

Діє

Пат. № 37664 А, UA, МПК А 61 В 5/145. /Національний медичний університет ім. О.О. Богомольца. — З. № 2000127424; Заявл. 22.12.2000; Опубл. 15.06.2001. Спосіб діагностики захворювань щитовидної залози

Діє

Росія

Пат. № 2037156 RU, МПК G 01 N 33/52, А 61 B 10/00. /Никитин И.Г., Кисляк О.А. и др.— З. N 92009346/14; Заявл. 02.12.92; Опубл. 09.06.95. Способ дифференциальной диагностики заболеваний щитовидной железы


Діє


Пат. № 2063635 RU, МПК G 01 N 33/48 /Мамчич А.И. (UA), Погорелов А.В. (UA).— З. N 93053252/14; Заявл. 16.11.93; Опубл. 10.07.96. Способ дифференциальной диагностики узловых поражений щитовидной железы

Діє


Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиПат. № 2084199 RU, МПК A 61 B 10/00 /Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ.— З.N 5067972/14; Заявл. 04.08.92; Опубл. 20.07.97. Способ дифференциальной диагностики узловых заболеваний, кист и опухолей щитовидной железы

Діє

Пат. № 2139678RU, МПК A61B8/08 /Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ.— З. N 97110896/14; Заявл. 26.06.97; Опубл. 20.10.99. Способ дифференциальной диагностики неопухолевых заболеваний и опухолей щитовидной железы

Діє

Пат. № 2146879 RU, МПК A 61 B 8/06 /Иркутский государственный медицинский университет МЗ РФ.— З. N 96111780/14; Заявл. 11.06.96; Опубл. 27.03.00. Способ дифференциальной диагностики узлового зоба и опухолей щитовидной железы

Діє

Пат. № 2151397 RU, МПК G 01 N 33/52 /Тверская государственная медицинская академия.— З. N 99124548/14; Заявл. 22.11.99; Опубл. 20.06.00. Способ дифференциальной диагностики доброкачественной гиперплазии и рака щитовидной железы

Діє

США

Пат. № 4735210 US, МПК А 61 B 6/00. /Immunomedics, Inc. (Newark, N.J.). —З. №751877; Заявл. 05.07.85; Опубл. 05.04.88. Спосіб лімфографічної та органної візуалізації та КІТ для їх виконання


Діє


Пат. № 5101827 US, МПК А 61 B 5/05. /Immunomedics, Inc. (Warren, N.J.) US. —З. №167077; Заявл. 11.03.88; Опубл. 07.04.92. Спосіб візуалізації і лімфографії органів та КІТ для їх виконання

Діє

Каліфорнія

Пат. № 1323563 CA, МПК А 61 K 49/00. /Immunomedics, Inc.,US. —З. №615689; Заявл. 26.03.90; Опубл. 26.10.93. Спосіб лімфографії та КІТ для її виконанняДіє

AU

Пат. № 619291 AU, МПК А 61 K 49/00. /Immunomedics, Inc.,US. –З. №34959; Заявл. 18.05.89; Опубл. 23.01.92. Спосіб лімфографії та КІТ для її виконанняДіє

Японія

Пат. № 200117200 ОЗ, МПК С 12 Q 1/68. /Sumitomo Electric Ind. Ltd., JP. – З. №196873; Заявл. 12.07.99; Опубл. 23.01.01. Спосіб діагностики метастазу в лімфовузли раку стравоходу з використанням хромосомних показниківДіє

WO

Пат. № 9108777 WO, МПК А 61 K 49/02. /Fundac o Oswaldo Cruz Fiocruz (BR), Univ.Federal. De Pernambuco (BR). – З. №BR00022; Заявл. 17.12.90; Опубл. 27.06.91. Спосіб лімфосцинтіграфії для функціонального та морфологічного аналізу лімфатичних систем організмуДіє

Форма Г.1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини

Джерела інформації

Бібліографічні дані

1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиЗб.: Променева діагностика, та променева терапія. — К., 1998

Афанасьєва Н.І., Мужичук О.В. Особливості метастазування диференційованого раку щитовидної залози //Зб.: Променева діагностика та променева терапія. — К., 1998. — Вип.2. — С 84

Там же

Афанасьєва Н.І. Тонкоголкова УЗ-прицільна аспіраційна біопсія патології щитовидної залози //Зб.: Променева діагностика, та променева терапія. — К., 1998. — Вип.2. — С 96

Укр.радiол.журн.-1995

Славнов В.М., Марков В.В. Радiонуклiдна дiагностика пухлин щитовидної залози //Укр.радiол.журн. — 1995.- Т.3, вип. 2.—С. 155-159

Там же. — 1999

Ткаченко Г.І.. Астапьєва О.М., Грушка Г.В. Прогностична оцінка ефективності лікування хворих на рак щитовидної залози //Там же. — 1999.-Т.VII, вип.1. – С.15.

Там же. — 2000

Ткаченко Г.І. Особливості клінічної семіотики та перебігу раку щитовидної залози в сучасних умовах //Там же. — 2000.— Т.IX, вип. 3. – С.325

Журн. АМН України. — 1999

Эпштейн Е.В. Диагностика и лечение рака щитовидной железы //Журн. АМН України. — 1999. — Т5, №3. – С.516-524

J.Nucl.Med. — 1999


Seabold J.E. Comparison of 99mTc-methoxyisobutyl isonitrile and 201Tl scintigraphy for detection of residual thyroid cancer after 131I ablative therapy. //J.Nucl.Med. — 1999. — Vol.40, №9. – Р.1434-440


Ibid. — 2001


Shiga T., Tsukamoto E. Comparison of 18F-FDG, 131I-Na, and 201Tl in diagnosis of recurrent or metastatic thyroid carcinoma //J.Nucl.Med.-2001. — Vol.42, №3. – P.414-419


Nucl Med Commun. — 1998

Evaluation of suspected recurrent papillary thyroid carcinoma with [18F]fluorodeoxyglucose positron emission tomography /Jadvar H.. Davson Y, Peet F/ et al. //Nucl.Med.Commun. — 1998. – Vol.19, №6. – Р.547-554

Ibid. — 2000

Nishiyama Y. Comparison of 99Tcm-tetrofosmin with 201Tl and 131I in the detection of differentiated thyroid cancer metastases //Nucl.Med.Commun. — 2000. — Vol.21, №10. – P.917-923

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфовузлиJ. Thyroid. — 1999

Kumar H. Gender, clinical findinds and serum thyrotropin measurements in the prediction of thyroid neoplasma in 1005 patients prezenting with thyroid enlargement and investigated by fine-needle aspyration cytology //J.Thyroid. — 1999. — Vol 9, №11. — P.1105-1109

Ibid.—2000


Tumino S. Smeeth T. Аppearance of antithyroglobulin antibodies as the sole sign of metastatic lymph nodes in a patient operated on for papillary thyroid cancer: a case report //J.Thyroid. — 2000. – Vol.10, №5. – Р.431-433

Ibid

Fatourechi V. Are posttherapy radioiodine scans informative and do they influence subsequent therapy of patients with differentiated thyroid cancer? //Thyroid. — 2000. – Vol.10, №7. – P.573-577

Ibid. — 2001


Pacini F. Contralateral papillary thyroid cancer is frequent at completion thyroidectomy with no difference in low- and high-risk patients //Thyroid. – 2001. — Vol. 11, №9. – P.877-881

Virchows Arch. — 1998

Khan A.. CD 67 (LEU-7) expression is helpful in diagnosis of the follicular variant of papyllary thyroid carcinoma //Virchows.Arch. — 1998. — Vol. 432, №5. – P. 427-432

Radiother Oncol. — 1999

Koops H.S. Sentinel node biopsy as a surgical staging method for solid cancers //Radiother.Oncol. — 1999. — Vol. 51, №1. — Р.1-7

J.Chir. — 1999

Zardo F., Fusuka S. Hashimoto's thyroiditis and thyroid cancer: a report of a clinical case and a review of the literature //J.Chir. — 1999. — Vol 20, №:4. — Р.174-176

Endocr Relat Cancer. — 1999


Lin J.D. Prognostic variables of papillary and follicular thyroid carcinoma patients with lymph node metastases and without distant metastases //Endocr Relat Cancer. — 1999. – Vol. 6, №1.— Р.109-115

Head Neck. — 1999


Silva Filho G.B. Study of immunohistochemical expression of insulin-like growth factor I and proliferating cell nuclear antigen in thyroid gland papillary carcinoma and its metastasis //Head Neck. — 1999. — Vol.21, №8. – Р. 723-733

Semin.Nucl.Med. — 2000

Fatourechi V. Treating the patient with differentiated thyroid cancer with thyroglobulin-positive iodine-131 diagnostic scan-negative metastases: including comments on the role of serum thyroglobulin monitoring in tumor surveillance //Semin.Nucl.Med. — 2000. — Vol. 30, №2. – Р.107-114

Tumori. — 2000


Lippi F. Use of surgical gamma probe for the detection of lymph node metastases in differentiated thyroid cancer //Tumori. — 2000. — Vol.86, №4. – P.367-369


Endocr Pract. — 2000

Haber R.S. Role of ultrasonography in the diagnosis and management of thyroid cancer //Endocr.Pract. — 2000. — Vol. 6, №5. – Р.396-400

1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфо-вузлиEur J Endocrinol. — 2000


Arturi F. Sodium-iodide symporter (NIS) gene expression in lymph-node metastases of papillary thyroid carcinomas //Eur.J.Endocrinol. — 2000. — Vol.143, №5. — P.623-627

Zentralbl Chir. – 2000


Farahati J. The significance of lymph node status in papillary and follicular thyroid gland carcinoma for the nuclear medicine physician //Zentralbl.Chir. — 2000. — Vol. 125, №10. — P.830-834

World J Surg. — 2000


Rybakov S.J. Thyroid cancer in children of Ukraine after the Chernobyl accident //World.J.Surg. — 2000. — Vol.24, №11. – P.1446-1449

J Surg Oncol. — 2001


Lippi F. Preoperative lymphoscintigraphy and sentinel lymph node biopsy in papillary thyroid cancer. A pilot study //J.Surg.Oncol. — 2001. — Vol. 77, №1. — P.21-24

J Clin Endocrinol Metab. — 2001


Gupta S. Infiltration of differentiated thyroid carcinoma by proliferating lymphocytes is associated with improved disease-free survival for children and young adults //J.Clin.Endocrinol.Metab. — 2001. — Vol.86, №3. – P.1346-1354

Eur J Nucl Med. — 2000

Toubert M.Е. Therapeutic impact of high resolution ultrasound (hrus)And color flow-doppler (cfd) in the management of Lymphatic metastasis of differentiated thyroid Carcinoma (dtc) compared with 131 i-scans and tg measurements //Eur.J.Nucl.Med. — 2000. — Vol. 27, №8. — P. 943

Ibid. — 2000

Giordano A. Comparison between 99Тc-sestamibi spet and ct in head and Neck tumors //Ibid. — 2000. — Vol. 27, №8. — P. 1148

Ibid

Muhle C. Sentinel lymph node scintigraphy combined with Ultrasound guided fine-needle-aspiration-cytology (fnac) In the preopative evaluation of patients with n0 squamous Cell carcinoma of the head and neck //Ibid. — P. 1149

Ibid

Rodado S. 99mtc-tetrofosmin and 131І scintigraphy in the follow-up of Differentiated thyroid carcinoma //Ibid. — P. 1150


Ibid

Dizdarevic S. The diagnostic value of cold thyroid nodules 99mТc- Methoxyisobutylisonitrile (mibi) scintigraphy in the Selection of patients for surgery //Ibid. — P. 1150


Ibid

Malesevic M. Value of 99mТс-МІВІ scintigraphy in the follow up of patients with confirmed thyroid carcinoma //Ibid. — P. 1150Ibid

Casara D. l. Role of mibi scan neck us and s-tg in clinical staging of differentiated thyroid carcinoma (dtc) patients after surgery //Ibid. — P. 1151


1

2

3

Спосіб

діагностики метастазування РЩЗ у лімфо-вузлиIbid

Tzonevska A. Comparison of 131І and 99mТc-mibi imaging in the follow up of patients with differentiated thyroid carcinoma //Ibid. — P. 1151

Ibid

Arslan N. 99mТc-DMSA- (V) and in-111 octreotide imaging in the evaluation of medullary thyroid carcinoma (mtc) patients with persistent high levels of tumor markers after surgery //Ibid. — P. 1151

Ibid

Moncayo R. Diagnostic and therapeutic approach in metastatic thyroid carcinoma without 131I-uptake using 111In- and 90Y-labeled somatostatin (sst) analogs dota-lanreotide and dota-octreotide //Ibid. — P. 1152

Ibid

Sahin M. Can we use lymphoscintigraphy in the identification of lymphatic pathways of the thyroid nodules? //Ibid. – P. 1158

Ibid

Rettenbacher L. Sentinel lymph node mapping in patients with thyroid carcinoma //Ibid. – P. 1159

Ibid. — 2001

Min J.J. Relationship between expression of the sodium/iodide symporter and 131I uptake in recurrent lesions of differentiated thyroid carcinoma //Ibid. — 2001. –— Vol.28, №5. — P.639-645

Surgery. — 2001

Furlan J.C. Вiologic basis for the treatment of microscopic, occult well-differentiated thyroid cancer. //Surgery. —2001. — Vol.130, №6. — Р.1050-1054

Форма Г.1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка