Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб наук праць. Київ, Університет "Україна", 2004. 395-400сСкачати 91.11 Kb.
Дата конвертації19.03.2016
Розмір91.11 Kb.
Жук Т.В., Зуєнко З.О. Проблема застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчальній діяльності осіб з вадами слуху // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами: Зб. наук. праць. – Київ, Університет “Україна”, 2004. – 395-400с.
УДК 159.422.76.376.33.

Проблема застосування комп’ютерно орієнтованих засобів навчання у навчальній діяльності осіб з вадами слуху.

Жук Тамара Василівна

Зуєнко Зінаїда Олександрівна

Інститут засобів навчання АПН України.

М. Київ, вул. М. Берлінського 9.

Материалы данной статьи посвящены анализу опыта использования компьютера при обучении детей с недостатками слуха в младших классах. Приводятся как положительные аспекты использования компьютеров в процесс обучения в младших классах специальной школы, так и существующие на сегодняшний день трудности.


The materials of this article are devoted to the analysis of experience for usage of the computer at training children with lacks of hearing in primary school. Developed as positive aspects of input of the computer in training in the primary school of special school, and difficulties, which existing for today.
Внаслідок демократичних перетворень в Україні змінилась культурна норма оцінки особистості і, згідно неї, всі діти з відхиленнями психофізичного розвитку мають такі ж права на освіту, як і інші громадяни суспільства.

Цей факт значною мірою активізував процес пошуку і створення нових технологій навчання осіб з особливими потребами та таких умов, за яких вони могли б успішно реалізувати свої загальнолюдські права на загальну та професійну освіту, кваліфіковану працю, що забезпечувало б їм соціальний статус, який задовольняв би вимоги суспільства.

Зі сказаного вище зрозумілими є ті досить складні і невідкладні завдання, що постали і перед спеціальними навчально-виховними закладами на сучасному етапі. Вони стосуються подальшого уточнення мети процесу навчання осіб з вадами слуху, удосконалення як самої системи й структури мережі спеціальних навчально-виховних закладів, так і змісту методів корекційного навчання нечуючих, обґрунтування можливостей їхнього інтелектуального та особистісного розвитку в нових умовах сьогодення.

Метою даної статті є спроба обґрунтувати введення курсу основ комп’ютерної грамотності в спеціальну школу для дітей з вадами слуху, спираючись на досвід Росії.

Бурхливий розвиток нових інформаційних технологій і впровадження їх в Україні останніми роками, наклали певний відбиток на розвиток особистості сучасної дитини. Могутній потік нової інформації, реклами, застосування комп'ютерних технологій у телебаченні, поширення ігрових приставок, електронних іграшок і комп'ютерів серйозно впливають на виховання дитини і сприймання нею навколишнього світу. Істотно змінюється і характер її улюбленої практичної діяльності – гри, змінюються і її улюблені герої і захоплення. Такий прорив у світ дитини, безумовно, позначається на всіх видах провідної діяльності кожного вікового періоду: ігровій, навчальній, комунікативній (5,с.237).

Ця реальність не залишається поза увагою кола тих, хто опікується нечуючими дітьми. Він змушує психологів, педагогів, вихователів пильніше придивлятись до нечуючого учня під прицілом новітніх джерел інформації і спробувати визначити, чи впливають вони на основні види діяльності учня, і як саме; на роль вчителя в цих процесах; з’ясувати можливості і проблеми спеціальних навчальних закладів при застосуванні в роботі з учнями комп’ютерів, нових технологій навчання. Всі ці і ще багато інших питань постали перед нами в процесі аналізу практики застосування комп’ютерів з навчально-виховною метою в закладах для дітей з вадами слуху. Не на всі запитання ми готові сьогодні відповісти, проте така розвідка конче необхідна. Тому Інститутом засобів навчання АПН України розпочато пошукові дослідження цього напрямку. Матеріали даної статті є, власне, першими результатами започаткованого дослідження, спрямованого на визначення впливу комп’ютерно орієнтованих засобів навчання (КОЗН) на осіб з вадами слуху.

Спроби забезпечити особам з недоліками слуху конкурентноздатність при працевлаштуванні змушує шукати відповідної освітньої системи, яка б ефективно використовувала їх повноційний інтелект та забезпечувала педагогічні умови для реалізації їхніх потенційних можливостей. Одним з таких засобів, що мають унікальні можливості, широко розповсюджених і апробованих у школах індустріально розвинутих держав, є комп'ютер.

Комп'ютер природно вписується в життя дошкільного та шкільного закладу і є ще одним ефективним технічним засобом, за допомогою якого можна значно урізноманітити процес навчання, особливо в умовах спеціального навчання. Кожне заняття викликає в дітей емоційний підйом, навіть відстаючі учні охоче працюють з комп'ютером, а невдалий хід гри, внаслідок прогалин у знаннях, спонукує частину з них звертатися по допомогу до вчителя чи самостійно домагатися знань у грі. З іншого боку, цей метод навчання дуже привабливий і для вчителів: допомагає їм краще оцінити здібності і знання дитини, зрозуміти його, спонукує шукати нові, нетрадиційні форми і методи навчання. Це велика область для прояву творчих здібностей для багатьох: учителів, методистів, психологів, усіх, хто хоче і вміє працювати, може зрозуміти сьогоднішніх дітей, їхні запити й інтереси, хто їх любить і віддає їм себе (2, с.144).

Однак ставлення спеціалістів до можливостей КОЗН не є однозначним. Так, одні з них переконані в тому, що комп'ютер надає нові можливості для творчого розвитку дітей і їхніх учителів, дозволяє звільнитися від нудного традиційного курсу навчання і розробляти нові ідеї і засоби вираження, дає можливість вирішувати більш цікаві і складні проблеми (6,с.4).

Центральним фактором на користь введення курсу комп'ютерної грамотності в школах для дітей з вадами слуху в молодших класах, є принцип рівноправного доступу до освіти. Якщо ставиться задача навчити дітей використовувати можливості обчислювальної техніки, вивчення комп'ютерів не можна починати зі старшокласниками. Проте у спеціальній школі такого предмету взагалі не існує. Настав час визначитись з цією проблемою і залучити фахівців для її вирішення.

Ряд педагогів мають сумнів у реальності досягнення цілей комп'ютерної грамотності в молодших класах. Деякі з них вважають, що комп'ютери представляють не що інше, як ще один засіб відволікання уваги дітей у класі. Інші наполягають на тому, що неможливо підготувати вчителів до використання комп'ютерів на уроках і компетентному навчанню дітей комп'ютерної грамотності без серйозної професійної підготовки їх в області обчислювальної техніки. Треті висловлюють побоювання, що постійне використання комп'ютерів у школі приведе до того, що ціле покоління людей не зможе складати і віднімати числа, якщо не буде поруч комп'ютера. Одним із серйозних аргументів проти включення комп'ютерів у зміст шкільного навчання є настільки швидкий розвиток обчислювальної техніки, що навіть постійно оновлювана програма буде хронічно відставати від нього (7, с.9).

Ще більш серйозним застереженням є та обставина, що діти будуть набагато менше спілкуватися один з одним, оскільки значну частину часу вони будуть проводити за комп'ютером, а основною метою навчання в школі для дітей з вадами слуху є створення мовного середовища. У цьому зв'язку існують побоювання, що діти, що звикли до спілкування з комп'ютерами, будуть надавати перевагу таким формам спілкування, яким властива точність і чіткість, а не інтуїції чи неоднозначності, що необхідні для мистецтва і гуманітарних видів діяльності.

Однак, роблячи висновок на користь застосування КОЗН у роботі з нечуючими, мусимо відзначити, що далеко не всі школи сьогодні оснащенні комп’ютерами, а там де вони є, це переважно застарілі зразки. Ще більше проблем виникає через брак відповідних вітчизняних комп’ютерних технологій навчання, адаптованих до потреб учнів з вадами слуху.

Треба зауважити, що навчальних програм рекомендованих для застосування в спеціальній школі сьогодні не існує. Є тільки деякі закордонні програми, адаптовані до потреб школи з постановки і автоматизації звуків.

Відомий лише комплекс програм (1), який розроблений і успішно застосовується в середніх школах Росії вже три роки. Це методичний комплекс “Веселка в комп'ютері”. Його перша версія призначена для застосування в 1 класі, схвалена Федеральною експертною радою з загальношкільної освіти Міністерства освіти Росії і рекомендована до видання і використання в початковій школі.

Цей комплекс програм може бути застосований і в спеціальній школі після перекладу його на українську мову і адаптації до вітчизняних шкільних програм. Потрібна також спеціальна підготовка сурдопедагогів, для чого також слід подбати про відповідну програму підготовки сурдопедагогів або у ланці вищої, або післядипломної освіти, що ставить перед науковцями-методистами ще одну нагальну задачу.

Основою згаданого вище комплексу є навчальні і розвиваючі комп'ютерні ігри, що служать для засвоєння і закріплення шкільної навчальної програми, а також методичний посібник для роботи з комплексом.

Комп'ютерна гра комплексу являє собою ігрове середовище на екрані комп'ютера, що нагадує мультфільм. У цьому середовищі відповідно до поставлених задач дитина може виконувати певні практичні дії, використовуючи свої здібності, навички і знання. Ігрове комп'ютерне середовище, з'єднуючись з конкретною навчальною задачею, дозволяє дитині засвоювати матеріал непомітно для себе, і при цьому, що дуже важливо, використовувати його у своїй улюбленій грі і подальшій практичній та навчальній діяльностях. Використання маніпулятора “Миша” дозволяє учню швидко освоїти роботу на комп'ютері.

У комплексі – 12 ігор, спрямованих на розвиток і техніки роботи з маніпулятором “Миша”, реакції, уваги, зорової пам'яті, комбінаторного мислення, аналітичних і творчих здібностей, навичок читання, додавання чисел. Як правило, будь-яка комп'ютерна гра розвиває відразу кілька навичок, головне, що це є привабливим для розвитку пізнавальної діяльності учня.

Характерною рисою комплексу є можливість гнучкого використання більшості з його ігор для вивчення різних навчальних тем шляхом заміни їхнього дидактичного матеріалу і водночас настроювання на конкретну тему учня, а також обмеження тривалості гри за часом чи по кількості завдань. Це є дуже важливим з огляду на необхідність максимальної індивідуалізації навчання кожного нечуючого учня. Робиться це за допомогою спеціальної комп'ютерної програми “Конструктор уроку”, призначеної для вчителя - технічного працівника комп'ютерного класу. Вона зручна тим, що потребує мінімальних знань і навичок роботи з комп'ютером. Більшість ігор передбачає збереження їхніх статистичних даних про результати виконання завдань. Методичний посібник по роботі з комп'ютерним комплексом дозволяє використовувати його протягом усього навчального року в процесі навчання додатково до типової навчальної програми.

Наведений приклад застосування комп’ютерного комплексу у роботі з нечуючими дає деяке уявлення про можливості і проблеми, що чекають вчителя в процесі навчання за новими інформаційними технологіями. Однак ми впевнені, що цей напрям дидактики повинен вивчатись і розвиватись науковцями і практиками. Ми розуміємо, що інтеграція комп’ютера в життя спеціальної школи не може бути завершена протягом одного року чи стати результатом реалізації якогось проекту чи разового перегляду програми курсу навчання. Навпаки, це процес, і процес безкінечний. Він містить сукупність загальних цілей комп'ютеризації навчального процесу, реалізація якого можлива в результаті спільної роботи науковців, дидактів, адміністрації, вчителів і вихователів, що спеціалізуються на розробці програм навчання. Реалізація цих цілей буде варіюватися від школи до школи, від одного шкільного предмета до іншого, від вчителя до вчителя, від одного року навчання до іншого. Але важливо відзначити, що всі ці варіації повинні відбуватися в рамках загальних цілей, розглянутих у визначеній послідовності, що дозволить кожному учню щорічно поповнювати свої знання і формувати нові практичні навички роботи на комп'ютерах на основі раніше придбаного досвіду.

Основні методи і підходи до розв’язання задач, способи машинної обробки інформації і соціальних аспектів комп'ютеризації поступово ускладнюючись, повинні обговорюватися різними способами протягом усього циклу навчання на уроках математики, природознавства, суспільних дисциплін і рідної мови. Лише у такій ситуації комп'ютер може стати засобом поширення й обміну інформації між учнями і вчителями. Якщо ж комп'ютерна діяльність на уроці орієнтована на підтримку традиційного курсу навчання, то в цьому випадку вона не тільки не буде відволікати дітей від шкільного предмета, а скоріше буде сприяти розвитку в дитини підвищеного інтересу до нього. У тому випадку, коли основна увага приділяється принципам обробки інформації і розв’язання задач, а не технічним тонкостям пристрою комп'ютера, ризик створення таких навчальних курсів, що безнадійно застарівають ще до того, як по них починають учити дітей, буде меншим, а ефективність застосування комп’ютерних технологій зростатиме.

Таким чином, програма застосування новітніх інформаційних (зокрема комп’ютерних) технологій у сучасній сурдопедагогічній теорії і практиці з усією актуальністю постала сьогодні перед освітньою системою осіб із сенсорною недостатністю. Тому будь-які дослідження теоретичного чи практичного характеру зазначеного аспекту допоможуть оптимізувати систему шкільної освітньої підготовки нечуючих, озброювати їх ефективними технологіями пізнання, водночас забезпечуючи максимальну інтеграцію в сучасне технологізоване суспільство.

Список літератури:  1. Ильченко С. В. Элементы компьютерной грамотности в начальной школе: Дис. канд. пед. наук: 13 00 02 / Московский педагогический государственный университет – М., 1999 – 257с.

  2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, Е.А Петров; Под ред. Е.С. Полат. – М.: Издательский центр «Академия», 2002. – 272с.

  3. Стандартизация обеспечения информационных систем: Учебное пособие / Под общей редакцией К.И. Курбатова. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., 2000. – 95с.

  4. Жак Гоне Освіта і засоби масової інформації. Переклад М. Марченко. – К.: Видавництво “К.І.С.”, 2002. – 100с.

  5. Новосибирский государственный технический университет. Институт социальной реабилитации. Опыт и перспективы организации реабилитационно-образовательного процесса в институте социальной реабилитации НГТУ: Сборник трудов. – Новосибирск. – 2000. – 423с

  6. Руденко В.Д., Макарчук О.М., Патланжоглу М.О. Практичний курс інформатики / За ред. В.М. Мадзігона В.М. – К.: Фенікс, 2001. – 370с.

  7. Левин А. Самоучитель работы на компьютере, 7-е издание. – СПб.: Питер, 2002. – 656с.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка