Актуальные проблемы семейной медицины в украине. Семейный врач: организация работыСкачати 136.61 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір136.61 Kb.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ В УКРАИНЕ.

СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ: ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ

"Актуальні проблеми сімейної медицини в Україні" [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю (24-25 жовтня 2013 р.) //Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 4. - С. 90-175

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.КОНГРЕССЫ КАК ТЕМА 3.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКАБудник, Т. Норми навантаження для сімейного лікаря [Текст] / Т. Будник //Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - N 7. - С.77-78

MeSH-главная: 1.РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 2.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ


Бучинський, Л. Я. Визначення потреби лікарів загальної практики/сімейних лікарів у консультативній допомозі лікарів-спеціалістів [Текст] / Л.Я. Бучинський //Україна. Здоров'я нації. - 2013. - N4. - С. 61-65

Рубрики: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.ВРАЧИ
614.2:658(4Укр)(075)

В 75

Вороненко, Ю. В. Фінансовий менеджмент з основами економіки охорони здоров'я [Текст] : (навчально-методичний посібник) / Ю. В. Вороненко, В. М. Пащенко. - К. : Медінформ, 2011. - 499 с.

MeSH-главная: 2.ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЬНИЧНЫЙ 3.АРЕНДА ИМУЩЕСТВА 4.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБ МАРКЕТИНГ 5. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 6.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СЕКТОР 7.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СТОИМОСТЬ 8.ГОНОРАРЫ И ОПЛАТА УСЛУГ 9.ЗАРПЛАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 10.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 11.ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ 12.МЕДИЦИНСКАЯ ПРАКТИКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 13.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 14.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЧАСТНЫЕ 15.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 16.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ОПЛАТА ПАЦИЕНТОМ 17.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, СИСТЕМЫ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТОЙ


Гавриленко, Л. Обов'язки сімейного лікаря [Текст] / Л. Гавриленко // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - N 9. - С. 98-99

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (кадры) 2.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ 3.РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ


Гавриленко, Л. Оплата праці сімейного лікаря [Текст] / Л. Гавриленко //Практика управління медичним закладом: спеціалізоване видання. - 2014. - N 4. - С.88-89

MeSH-главная: 1.ЗАРПЛАТА И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 2.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ 3.БОЛЬНИЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ


Гирин, С. В. Комплексное определение состояния организма в практике семейного врача [Текст] / С. В. Гирин // Биологическая терапия: научно-практический журнал. - 2013. - N 1. - С. 30-33

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.ДИАГНОСТИКА 3.ЗДОРОВЬЕ 4.БОЛЕЗНЬ


Гойда, Н. Г. Нормативно-правове забезпечення шляхів реалізації Закону України "Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницький, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві" [Текст] / Н.Г. Гойда, Л. Ф. Матюха // Семейная медицина = Сімейна медицина : научно-практический журнал. - 2012. - N 5. - С. 37-38

MeSH-главная: 1.МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 4.УКРАИНА


Гойда, Н. Г. Роль лікарів первинної медичної допомоги в боротьбі з інфекційними хворобами [Текст] / Н. Г. Гойда, Р. О. Харитонюк // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 2. - С. 13-17

MeSH-главная: 1.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ (кадры) 2.ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА 3.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ 4.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ (диагноз) 5.АЛГОРИТМЫ


Грицко, Р. Управління якістю медичної допомоги та критерії її оцінки у закладах родинної медицини [Текст] / Р. Грицко // Главный врач.- 2013.- N 8. -С.53-56.

Рубрики: 1.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО 2.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ 3.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 4.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Інтегрована модель охорони здоров'я на засадах сімейної медицини в контексті євроінтеграції України [Текст] / І. І. Фуртак [та ін.] // Главный врач : специализир. информ. изд. - 2014. - N 12. - С. 66-67

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ


Каштелян, О. А. Стандартизація виявлення та оцінювання факторів ризику як складова популяційно-індивідуальної стратегії профілактики кардіоваскулярної патології у закладах первинної медико-санітарної допомоги [Текст] / О. А. Каштелян // Український кардіологічний журнал : науково-практичний журнал. - 2013. - Додаток 4. - С. 274-275

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 3.ФАКТОРЫ РИСКА 4.СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ (профилактика и контроль, этиология)


618.13-006-07-08(06)(4Хес)

М 90

Кифорчук, О. О. Роль сімейного лікаря в профілактиці та ранньому виявленні онкологічних захворювань [Текст] / О. О. Кифорчук, С. В. Пшенична //Мультидисциплінарний підхід до діагностики і лікування пухлин малого тазу : матеріали науково-практичного семінару (4-5 вересня 2014 р., м.Херсон) / Перша Таврійська школа з питань онкології. - Херсон : [б.в.], 2014. - С. 139-145

MeSH-главная: 1.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ 2.ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 3.ВРАЧА РОЛЬ 4.НОВООБРАЗОВАНИЯ (диагноз, профилактика и контроль)


Клименко, О. Посадова інструкція лікаря загальної практики - сімейного лікаря [Текст] / О. Клименко // Практика управління медичним закладом : спеціалізоване видання. - 2012. - N 6. - С. 88-92

MeSH-главная: 1.РАБОТА, ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 3.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ


Коваленко, О. Є. Оптимізація клінічного дослідження хворого у практиці сімейного лікаря. Частина 3. Інтегрований неврологічний огляд [Текст] /О.Є.Коваленко, Л. Ф. Матюха // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2014. - Тематич. №4 грудень: Неврологія. Психіатрія. Психотерапія. - С. 27-29 (Прод. Поч. №1,2)
Короп, О. А. Модель системы амбулаторно-поликлинической хирургической помощи населению в условиях внедрения и функционирования общей практики - семейной медицины [Текст] / О. А. Короп // Амбулаторная хирургия. Стационарозамещающие технологии. - 2013. - N 2. - С. 23-26

MeSH-главная: 1.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (организация и управление, тенденции) 2.ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОТДЕЛЕНИЯ АМБУЛАТОРНЫЕ (организация и управление, тенденции) 3.АМБУЛАТОРНЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 4.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (организация и управление, тенденции) 5.МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ


Короп, А. Ф. Про структуру, процес і функції управління первинною медико-санітарною допомогою на засадах сімейної медицини сільському населенню в регіонах [Текст] / А. Ф. Короп // Семейная медицина = Сімейна медицина : научно-практический журнал. - 2012. - N 4. - С. 112-113

MeSH-главная: 1.СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБЫ 2.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ (организация и управление) 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ 4.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА


Латишев, Є. Є. Проблеми системи управління нормуванням кадрових ресурсів у контексті розвитку сімейної медицини [Текст] / Є. Є. Латишев // Головна медична сестра : спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2014. - N 8. - С. 43-44

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.КАДРАМИ УПРАВЛЕНИЕ 3.РАБОЧАЯ НАГРУЗКА 4.МЕДСЕСТРИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ


Латишев, Є. Є. Соціально-гігієнічна характеристика сімейних лікарів [Текст]
/ Є. Є. Латишев // Сімейна медицина : всеукраинский научно-практический журнал. - 2013. - N 1. - С. 4-9

MeSH-главная: 1.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ 2.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 3.СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 4.ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ


Лехан, В. Предоставление медицинских услуг в Украине [Текст] / В. Лехан //Главный врач : специализир. информ. изд. - 2010. - N 8. - С. 21-53

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 3.СЕМЬИ ПЛАНИРОВАНИЯ СЛУЖБЫ 4.МАССОВЫЙ СКРИНИНГ 5.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 6.САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 7.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (тенденции) 8.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ (организация и управление, тенденции) 9.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ (организация и управление, тенденции) 10.СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДНЕВНОЕ (организация и управление, тенденции) 11.НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (организация и управление, тенденции) 12.ЛЕКАРСТВА (снабжение и распределение) 13.РЕАБИЛИТАЦИЯ (организация и управление) 14.ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (организация и управление, тенденции) 15.БОЛЬНИЦЫ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ 17.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО 18.ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ


Лисенко, Г. І. Розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної лікарської практики - сімейної медицини в Україні [Текст] / Г. І. Лисенко, Г.О.Слабкий, С. О. Закревська // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 2. - С. 18-21

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ (организация и управление) 3.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ (тенденции) 4.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (тенденции)


Матюха, Л. Ф. Сімейна медицина: філософія, реалії, традиції: [сімейний лікар] [Текст] / Л. Ф. Матюха // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2015. - N 8. - С. 12-13
Методичні стандарти - шлях до забезпечення якісної та ефективної загальнолікарської практики: науково-практична конференція з міжнародною участю (Київ, 25-26 жовтня 2012 р.) [Текст] // Семейная медицина = Сімейна медицина : научно-практический журнал. - 2012. - N 4. - С. 77-161

MeSH-главная: 1.КОНГРЕССЫ 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (тенденции) 3.СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 4.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО


Модель керованої медичної допомоги на засадах сімейної медицини для України [Текст] / І. І. Фуртак [та ін.] // Главный врач : специализир. информ. изд. - 2014. - N 12. - С. 67-69

MeSH-главная: 1.МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА PRACTICE 3.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ


Новые вызовы организации работы медсестер в сфере первичной медико-санитарной помощи [Текст] // Головна медична сестра : спеціалізоване видання для головних медичних сестер. - 2014. - N 6. - С. 11-21

MeSH-главная: 1.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ (организация и управление) 2.МЕДСЕСТРИНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3.СТАРЕНИЕ 4.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 5.ВРАЧ-МЕДСЕСТРА ОТНОШЕНИЯ 6.СОЦИОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 7.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 8.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 9.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ НА ДОМУ 10.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КАЧЕСТВО 11.МЕДСЕСТРИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЦЕНКА


Організація надання невідкладної медичної допомоги у центрі первинної медико-санітарної допомоги [Текст] : (методичні рекомендації) // Семейная медицина = Сімейна медицина : научно-практический журнал. - 2012. - N 5. - С. 39-42

MeSH-главная: 1.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ (организация и управление) 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (организация и управление) 3.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ (организация и управление) 4.НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (организация и управление)


Поцелуев, В. И. Изучение показателей эффективности работы учреждений семейной медицины [Текст] / В. И. Поцелуев // Международный медицинский журнал. - 2013. - Том 19, N 1. - С. 118-119.

Рубрики: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОРГАНИЗАЦИЯ
Роль сімейного лікаря у наданні медичної допомоги при соціально значущих захворюваннях [Текст] / О. Г. Назарова [та ін.] // Сімейна медицина : всеукраинский научно-практический журнал. - 2013. - N 1. - С. 10-13

MeSH-главная: 1.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ 2.ВРАЧА РОЛЬ 3.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ 4.ТУБЕРКУЛЕЗ (эпидемиология) 5.ВИЧ ИНФЕКЦИИ (эпидемиология) 6.СПИД (эпидемиология) 7.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 8.ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ, БОРЬБА С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ


Романюк, Ю. А. Переваги та недоліки розвитку сімейної медицини в приватному секторі охорони здоров'я [Текст] / Ю.А. Романюк // Україна. Здоров'я нації. - 2013. - N3. - С. 83-86

Рубрики: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.ЧАСТНАЯ ПРАКТИКА
Романюк, Ю. А. Сімейний лікар великих міст: проблеми та перспективи розвитку [Текст] / Ю. А. Романюк // Практикуючий лікар : науково-практичний журнал. - 2013. - N 3. - С. 107-110

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ


614.2:316.356.2

Р83

Рудень, В. В. Сімейна медицина в Україні: Момент істини [Текст] : круглий стіл: "Сімейна медицина - основа реформування діючої системи охорони здоров'я" /В.В. Рудень, І.М. Шурма. - Львів : Ліга-Прес, 2003. - 71 с.

Рубрики: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ


Салманов, А. Санітарно-протиепідемічні вимоги до амбулаторії сімейної медицини [Текст] / А. Салманов // Практика упр. мед. закладом : спеціалізоване видання. - 2014. - N 4. - С. 40-51

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 3.САНИТАРИЯ 4.ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГИГИЕНА 5.МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ОТ ИНФЕКЦИИ 6.ИНФЕКЦИЯ, КОНТРОЛЬ И БОРЬБА


Самоходський, В. М. Оптимальна модель профілактичних оглядів як організаційний стандарт для сімейного лікаря [Текст] / В. М. Самоходський // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. - 2011. - N 3. - С. 65-70

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.СТАНДАРТЫ КОНТРОЛЬНЫЕ 3.ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА


Сімейна медицина на Тернопільщині: успіхи, проблеми, шляхи вирішення [Текст] / Л. С. Бабінець [та ін.] // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2014. - N 6. - С. 29-31

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА


616.1/.9(031)

С 36

Сімейна медицина: у 5-ти т. Т.5. Державне управління сімейною медициною. Офтальмологія. Шкірні ознаки внутрішніх та інфекційних хвороб [Текст] / за ред. В.Г.Передерія, Є.Х. Заремби. - К. : Здоров'я, 2012. - 703 с.

MeSH-главная: 1.ЭНЦИКЛОПЕДИИ 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЛУЖБАМИ УПРАВЛЕНИЕ 4.ГЛАЗНИЦЫ БОЛЕЗНИ 5.ГЛАЗНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ

6.КОЖНЫЕ СИМПТОМЫ ПРИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Сірик, В. О. Доцільність реформування амбулаторно-поліклінічної системи надання медичної допомоги та переходу до практики сімейного обслуговування населення [Текст] / В. О. Сірик // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2014. - N 3. - С. 22-24

MeSH-главная: 1.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 2.АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ 3.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 4.ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ


Слабкий, Г. О. Пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини [Текст] / Г. О. Слабкий, І. С. Зозуля, А. І. Зозуля //Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2014. - N 3. - С. 25-27

MeSH-главная: 1.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА


Становлення нової моделі надання первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини в Україні - не данина моді, а об'єктивна реальність [Текст] / Л. Ф. Матюха [та ін.] // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 4. - С. 157-158

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 3.МОДЕЛИ СТРУКТУРНЫЕ 4.МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОКАЗАНИЕ (тенденции) 5.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ


Сьогодення та майбутнє сімейної медицини [Текст] : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю ( 30-31 жовтня 2014 року, м. Київ ) //Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2014. - N 4. - С. 136-156

MeSH-главная: 1.КОНГРЕССЫ КАК ТЕМА 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА
Фершал, Я. Ю. Первинна медична допомога дитячому населенню при впровадженні сімейної медицини [Текст] / Я. Ю. Фершал // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал. - 2012. - N 1. - С. 74-79

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПЕРВИЧНАЯ (организация и управление) 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 4.ДЕТИ


Шекера, О. Г. Кадрова політика в контексті розвитку сімейної медицини в Україні [Текст] / О. Г. Шекера // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 3. - С. 13-16

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (кадры) 3.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 4.МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ ПЕРСОНАЛ 5.БОЛЬНИЧНЫМ ПЕРСОНАЛОМ УПРАВЛЕНИЕ


Шекера, О. Г. Нормативно-правовые аспекты формирования семейной медицины [Текст] / О. Г. Шекера // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 2. - С. 10-12

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 3.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (законодательство и юриспруденция) 4.ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ


Шекера, О. Г. Реформа здравоохранения Украины (семейная медицина) [Текст] / О. Г. Шекера // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 6. - С. 14-17

MeSH-главная: 1.УКРАИНА 2.ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИННОВАЦИИ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 3.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА


Шекера, О. Г. Розроблення компетентнісної моделі лікаря загальної практики-сімейного лікаря [Текст] / О. Г. Шекера, В. В. Краснов // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2013. - N 6. - С. 21-23

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА (обучение) 2.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ (обучение) 3.ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ 4.ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ


Шляхи підвищення мотивації до професійного росту у лікарів загальної практики-сімейної медицини [Текст] / М. В. Гребеник [та ін.] // Сімейна медицина : науково-практичний журнал. - 2014. - N 5. - С. 149-151

MeSH-главная: 1.ВРАЧИ СЕМЕЙНЫЕ 2.ВРАЧИ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ 3.МОТИВАЦИЯ 4.ОБРАЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ


Якименко, А. Сімейна медицина: вперед у минуле?: [особливості та проблеми впровадження інституту сімейного лікаря в Україні] [Текст] / А. Якименко // Здоров'я України ХХІ сторіччя : медична газета. - 2014. - Тематич. №4 грудень: Гінекологія. Акушерство. Репродуктологія. - С. 48-49
614.25:316.356.2

Я 92

Ященко, Ю. Б. Методологія проведення скринінгу [Текст] : (керівництво для сімейного лікаря) / Ю. Б. Ященко, Н. Ю. Кондратюк. - К. : [б.в.], 2013. - 62 с.

MeSH-главная: 1.СЕМЕЙНАЯ ПРАКТИКА 2.МАССОВЫЙ СКРИНИНГ (методы) 3.СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ БОЛЕЗНИ (профилактика и контроль) 4.ДИАБЕТ САХАРНЫЙ (профилактика и контроль) 5.КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЕ (методы) 6.ГЛЮКОЗЫ ПЕРЕНОСИМОСТИ ТЕСТ (методы) 7.МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НОВООБРАЗОВАНИЯ (профилактика и контроль) 8.ШЕЙКИ МАТКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ (профилактика и контроль) 9.ОБОДОЧНОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ 10.ПРЯМОЙ КИШКИ НОВООБРАЗОВАНИЯ (профилактика и контроль) 11.ГЛАУКОМА (профилактика и контроль)


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка