Актуальність проблемиСкачати 135.72 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір135.72 Kb.
Опис досвіду вчительки початкових класів Полонського НВК №2

«Загальноосвітня школа I-III ступенів № 7,колегіум»

Онопрійчук Анжели Миколаївни

Актуальність проблеми

«Може, маленька дитина повторює те,

що було вже зроблено, створено іншими людьми,

але якщо це діяння – плід її власних зусиль,-

вона творець; її розумова діяльність – творчість.»

В. О. Сухомлинський

Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному та політичному житті України постала проблема радикальної перебудови у сфері освіти та виховання, мета якої – формувати конкурентно здібну, творчу особистість, яка спроможна до самовизначення, до самореалізації та самовдосконалення.

Проголосивши людину найвищою цінністю, наша держава стала на шлях втілення гуманістичних ідей у педагогічну теорію і практику. Тому навчання у сучасній школі має забезпечувати оптимальні передумови для самореалізації особистості школяра. Розвиток креативності має бути невід’ємною умовою змісту усіх навчальних предметів початкової школи, органічно доповнювати навчальний процес, щоб забезпечити єдність знань, умінь і навичок учнів та їхніх творчих можливостей.

Цьому найбільшою мірою сприяє навчально-виховний процес з єдиними підходами та вимогами до кожної дитини, наданням їй максимальних можливостей для виявлення і розкриття творчих здібностей, обдаровань на всіх етапах.

Проблема розвитку творчості учня є актуальною, бо саме творча особистість може бути коннкурентноспроможною в сучасному світі, саме цілісна, духовно багата, творча людина спроможна по-справжньому керувати майбутнім, лише така особистість може впевнено подивитися в обличчя новизні.Обгрунтування досвіду

Розвиток творчих здібностей – це вміння використовувати знання в нестандартних ситуаціях, розвиток психічних процесів.

Розвиток креативності включає вміння узагальнювати, перетворювати знання в гнучкі системи, творчо аналізувати ситуацію.

Основними напрямками роботи над даною проблемою вважаю:

1. Використання технологій продуктивного навчання з метою стимулювання креативності учнів.

2.  Запровадження гнучких моделей організації навчально-виховного процесу, відповідно до здібностей та нахилів учнів.

3.  Впровадження   інформаційних   технологій,   активізація самостійної роботи школярів.

4. Допомога  учням   в   оволодінні   стратегією   життєвого проектування та самореалізації особистості.

5.  Використання в роботі інноваційних технологій навчання та реалізація завдань креативної освіти.

Важливою умовою педагогічної діяьності є створення зацікавленості і доброзичливої співпраці на уроці, активне залучення до парної і групової роботи. Для мене головне дати учневі відчуття, що він сам в результаті самостійного пошуку прийшов до потрібного висновку: • Стиль спілкування

 • Ідея вільного вибору

 • Комп’ютерні технології навчання

 • Пошуково – проблемний стиль мислення

Ознайомлення з передовим досвідом роботи видатних вчителів, особиста практика дає підстави для висновку, що оптимальним для впровадження проблеми креативності є сполучення таких технологій:

 • ігрові технології;

 • критичне мислення;

 • диференційоване навчання;

 • мультимедійні технології;

 • розвивальне навчання.Провідна ідея досвіду

Провідною ідеєю досвіду є створення умов для розвитку креативності молодшого школяра засобами впровадження інноваційних технологій. Реалізую ці ідеї методами: словесними, наочними, практичними, проблемно – пошуковими, дослідницькими, інтерактивними та методами індивідуального та групових спостережень.

Кажуть, що всі діти талановиті. І це щира правда.   Кажуть, що цвіт таланту ніколи не розцвіте на повну силу, якщо хист від Бога не плекати, якщо здібності від батька - матері не розвивати, якщо розум від природи не посилити інтелектом освіти. І саме - для посилення інтелекту освіти повинен працювати кожен небайдужий вчитель.

Тому метою своєї роботи передбачаю : шляхом дослідження інтелектуальних та творчих особистісних якостей дітей домогтися диференціації, впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів,мотивів, системи цінностей.

  Для успішного керівництва розвитком творчих здібностей учнів необхідно знати індивідуально-психологічні особливості дітей, постійно розвивати їх пам'ять, уяву, фантазію, а також збуджувати та підтримувати інтерес до виконання певного виду роботи. Науковість, систематичність, свідомість, наочність навчання, зв'язок теорії з практикою, прагнення до міцності знань і навичок — усі ці дидактичні принципи дадуть можливість проводити роботу над розвитком творчих умінь і навичок на високому науково-методичному рівні.

  Отож , у кожній людині природою закладений певний творчий потенціал. Виявити здібності, розвинути їх якомога повніше — таке завдання повинен ставити перед собою кожний педагог. Надзвичайно важливо навчити бачити прекрасне, тонко сприймати навколишній світ, правильно й образно висловлювати думки. Робота ця клопітка, об’ємна, тож  розпочинати її слід якомога раніше і проводити системно. Успішно розвиває творчі здібності учнів той вчитель, який сам є творчою індивідуальністю.Технології реалізації провідної педагогічної ідеї

Креативність передбачає виявлення творчого потенціалу учнів, логічного,образного мислення, створення умов для розвитку творчої особистості.

Креативне навчання є не що інше як навчання творчості, і саме воно є також творчою діяльністю.

Роботу з учнями на уроках будую в такій послідовності:

ЦІКАВО – ЗНАЮ – ВМІЮ

враховуючи особливості дитини, поважаю її особистість, сприяю розвитку  її творчого потенціалу,створюю умови, щоб іскра в душі дитини могла розгорітися.

Для вирішення цієї мети поставила перед собою і реалізовую такі завдання:


 • Вивчити,індивідуальні особливості та потреби учнів і відповідно планувати роботу з ними;

 • створити сприятливі умови для розвитку й реалізації творчого потенціалу учня;

 • сприяти самопізнанню та самоутвердженню школяра через усі форми і методи навчальної та позакласної діяльності.

Розвиток креативності учня здійснюю такими шляхами:

Розвивати творчість – означає виховувати у дітей інтерес до знань,

самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий.

Тому на кожному уроці я ставлю перед собою такі завдання:

- запалити в дитячому серці вогник допитливості;

- збагачувати знання школярів про природу, суспільне життя, трудову діяльність людей;

- розвивати різні види пам'яті;

- розвивати уяву і фантазію;

- розвивати увагу, спостережливість;

- формувати мовленнєві вміння, комунікативно – творчі здібності;

- пробуджувати інтерес до навчання, робити його цікавим, пізнавальним, розвивальним;

- розвивати творче мислення;

- навчити працювати з навчальною і дитячою книгою;

- виховувати національну самосвідомість, духовність.

Серед шляхів розвитку творчих здібностей , пізнавальної активності,

самостійності, самореалізації дітей є необхідним використання в роботі з учнями початкових класів різноманітних завдань – навчальних, розвивальних, пізнавальних, інтелектуальних, нестандартних, творчих.

Зважаючи на це вважаю, що:

креативному розвитку сприяють:

- словесні творчі завдання на добір рими, складання початку чи закінчення вірша;

- складання казки за малюнком;

- створення продовження казки, оповідання;

- складання чистомовок;

- використання анаграм, метаграм;

- словесне малювання;

- творчі списування текстів;

- вилучення зайвого;

- скоромовки;

Для розвитку творчості я використовую:

1. Метод гри.

Гра, як основна діяльність дитини в молодшому шкільному віці, є постійною її супутницею. Гра для дитини – перша можливість проявити себе, самовиразитись і самоствердитись. За словами Виготського, «гра дитини – це творче переосмислення пережитих вражень, комбінування їх і побудова з них дійсності, яка відповідає запитам і інтересам самої дитини. Тому в своїй роботі використовую розвивальні ігри як засіб навчання і виховання.

В добукварний період, на уроках навчання грамоти, використовую такі ігри:

Гра «З яких звуків складається слово?»

Основна мета цієї гри – навчити дитину вслухатися в слово, чути звуки,з яких воно складається, і визначати послідовність цих звуків.

 Гра «Заміни звук»

Гра вдосконалює фонематичний слух, розвиває уяву, розумові операції аналізу і синтезу.

На уроках використовую навчальні ігри «Розумові розминки»:

Гра «Чому так трапилось?» Річка вийшла з берегів і затопила навколишнє поле.

Гра «Висновок»: Оленка старша за Марійку, а Марійка старша за Миколку. Хто найстарший? Наймолодший?

2. Використовую у роботі інтерактивні методи «Займи позицію», «Прес», організовую «ігри»: «Мікрофон», «Акваріум», «Карусель». Методи інтерактивного навчання дають змогу швидко активізувати пошуково - пізнавальну діяльність учнів, максимально розкривають їх таланти.

3. Елементи технології критичного мислення.

Коли дитина приходить до школи відбувається процес її адаптації до тих видів і форм діяльності, в яких їй доведеться брати участь у дорослому житті. І цей процес відбувається за умови комунікативної діяльності. Тому для розвитку мовленнєвих умінь, розвитку творчого мислення використовую такі завдання:

«Крісло автора»

Учні за бажанням сідають у «крісло автора» і розповідають щось цікаве про своїх рідних, знайомих або епізод зі свого життя, історію про своє ім’я тощо.

«Опиши (намалюй) навпаки»

Учитель показує сюжетний малюнок, а групи учнів описують його, замінюючи основні предмети, їх ознаки, дії, явища на протилежні.

4. Під час роботи з дітьми керую процесом творчості, спрямовуючи його на активізацію творчої думки. Тому використовую метод мозкового штурму.

Метод мозкового штурму використовую тоді, коли діти не мають уявлення про предмет, вони висловлюють свої думки, обґрунтовують, а вже потім роблять висновок. (Магічний трикутник, квадрат.)

5. Для розвитку творчих здібностей учнів використовую також стратегію комбінаторних дій:

-              таблиці – тренажери;

-              гра «Утвори слово» (рис – сир);

6. Метод «Думай про інше»

Багато винаходів у нашому житті мають «аналоги» у природі. Літак схожий на птаха, вертоліт – на бабку, підводний човен – на рибу. Щоб винаходити потрібно бути спостережливим, уміти придумувати на що схожі різні предмети.

Розумовий розвиток дитини залежить від того, наскільки вона бере

участь у продуктивних видах діяльності. Кожна продуктивна діяльність передбачає вміння планувати, тобто спершу уявляти образ того, що створюється, а потім утілювати його в практичній діяльності.. Залучаю дітей до таких видів художньої діяльності:

- зображувальна діяльність (малювання, ліплення, аплікація);

- музична діяльність (сприймання музики, ігри, хороводи);

- художньо – мовленнєва діяльність (слухання казок, розповідей, читання віршів, створення власних творів);

- театралізована діяльність (інсценізація казок).

У класі було проведено конкурс віршів «Моя країна – Україна», конкурс малюнків «Новорічний серпантин», «Здоровим бути – модно», «Зима - чарівниця» та ін.

Залучення до творчої діяльності здійснюю і на уроках навчання грамоти. Так під час читання дітьми навіть невеличких текстів пропоную продовжити текст, змінити кінцівку чи зобразити закінчення художніми засобами.

Враження шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої особистості.Тому залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно «ситуацію успіху», поважаючи дитину, виховую творчо працюючу особистість.

"Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе у світі гри, казки, музики, фантазії, творчості. Без нього вона засушена квітка". (В. Сухомлинський)

В практиці роботи часто використовую різні елементи ігор, завдяки чому діти засвоюють норми поведінки і взаємостосунків у колективі. Розвиток творчості здійснюється через сенсорні, дидактичні, творчі та розвивальні завдання. Щоб навчальний матеріал засвоювався краще, використовую різні види діяльності: малювання, ліплення, аплікації, конструювання з паперу та природного матеріалу, та ін.

У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних виявляються дуже яскраво й виразно, а в інших залишаються дрімати всередині. Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Батьки також повинні добре знати, що обдаровані діти швидше за інших виконують роботу, прагнуть до самостійності, до розв'язання завдань проблемного характеру або таких, які вимагають кмітливості, різних способів розв'язання, творчості. Тому співпрацюю із батьками, завше намагаюся надати допомогу, використовуючи поради провідних науковців.

У кожній дитині закладені певні здібності, тільки в одних виявляються дуже яскраво й виразно, а в інших залишаються дрімати всередині. Здібності можуть виявлятися і в ранньому дитинстві, і в зрілому віці. Батьки також повинні добре знати, що обдаровані діти швидше за інших виконують роботу, прагнуть до самостійності, до розв'язання завдань проблемного характеру або таких, які вимагають кмітливості, різних способів розв'язання, творчості. Тому співпрацюю із батьками, завше намагаюся надати методичну допомогу, використовуючи поради провідних науковців.

Розвиток здібностей нерозривно пов'язаний із формуванням інтересу. Важливо правильно підібрати матеріал для розумового навантаження, щоб не зникла зацікавленість дітей, вміло підтримувати вогник творчості в їхніх очах та душах. Для цього використовую різні форми проведення уроку.

Особливе значення в навчально-виховному процесі приділяю формуванню здорового способу життя. Проводжу профілактичні виховні бесіди серед учнів та їх батьків, ігри на свіжому повітрі, уроки-милування, спостереження та інше. Значну увагу приділяю розвиткові пізнавальних інтересів дитини, адже завдяки їм формуються основні інтелектуальні вміння.

Одним з найпродуктивніших шляхів розвитку креативності учнів є спілкування їх з природою.Основна мета уроків серед природи – навчити дітей думати. Досягти цього можна тільки ,навчивши дітей спостерігати , дивуватися, радіти пізнанню, перетворювати думку у слово.

Цілеспрямовано працюю із своїми вихованцями у народознавчому напрямку, девізом якого є слова; "Люби, шануй і бережи історію свого народу". Щоб заінтересувати дітей завжди підбираю цікавий матеріал (легенди, розповіді про звичаї та обряди нашого краю у минулому та інше

Переконана, що дитина не тільки повинна засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, виявляти взаємозв'язок між поняттями й міркувати. А добитися це можливо лише засобами, що активізують пізнавальну діяльність.

Користуючись сучасними технологіями, надаю можливість кожній дитині розвинути власний інтелект, активізувати процеси пізнання навколишнього світу.Школярі навчаються в атмосфері взаємоповаги, любові, добра.Живемо однією великою родиною.Пізнати і навчити дитину у цій складній справі немає готових рецептів.Але вважаю,що насамперед треба зрозуміти дитину як особистість, розгледіти її індивідуальні особливості.

Виховувати творчу людину без краси неможливо. Прекрасне вічне джерело духовності, натхнення, творчості. Воно існує поряд з людиною, тому що краса, яка не сприймається, - мертва. І якщо люди втратять здатність відчувати красу, вона ніколи не зможе врятувати світ.

Враження шкільного дитинства відкладаються в пам’яті на все життя і впливають на подальший розвиток дитини. В емоційному сприйнятті дитинства зароджуються витоки майбутньої творчої особистості.

Тому залучаючи дітей до творчості, створюючи постійно «ситуацію успіху», поважаючи дитину, ми в змозі виховати творчо працюючу особистість.

Котрий рік навчаю дітей та щоразу навчаюся від них сама.Тому успіх своєї педагогічної праці вбачаю у постійному спілкуванні з дітьми, у взаємній любові вчителя і учня, у вмінні «запалити» дітей до роботи.

Висновки

Підсумовуючи, зазначу, що розгляд представлених концепцій,

технологій креативної освіти не вичерпує всього арсеналу ідей,

підходів, теорій творчого навчання то розвитку молодших школярів.

Разом із тим зазначені теорії варто цілеспрямовано реалізовувати в

сучасній школі, оскільки світ в цілому та економіка зокрема,

вимагають плекання людини творчого типу. Якщо освіта

залишається спрямованою на підготовку «людини корисної», тобто

на формування наперед заданої кількості та конфігурації корисних

якостей, то вона не задовольнятиме вимог часу. Творчість

орієнтована на самовизначення, а не на старанне відтворення

запрограмованих інструкцій та алгоритмів Впровадження технологій

креативного навчання є ще однією можливістю розвитку суспільства

знань та інформації. Отже, сучасне життя поставило на порядок

денний проблему креативної освіти молодших школярів.

Впровадження нових педагогічних підходів, що передбачають

креативне навчання як вчителів, так і учнів, ґрунтуються на

одночасному використанні мультимедійних засобів, комп’ютерів та

Інтернету, дозволяє зробити процес навчання більш інтенсивним та

інтерактивним. Найкращий результат досягається шляхом застосування таких методів, як взаємне навчання, самоорганізація, емпіричне навчання, навчання в умовах, наближених до реальних, навчання з використанням

ресурсів та проблемно орієнтоване навчання, рефлексія, критичний

самоаналіз, а також поєднання цих методів у будь-яких варіантах.


Хочеться, щоб кожна дитина розвивалася всебічно, і якщо в ній „дрімає” якийсь талант, то треба, щоб він розкрився на користь їй та іншим. І, як підказує моя практика, саме творчий підхід до учіння допоможе досягнути бажаних результатів. 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка