Аналітична довідка про результати тематичного вивчення реалізації Державного стандарту початкової освіти з предметів «Інформатика», «Основи здоров’я», «Фізична культура» Згідно з наказом управління освіти НовомосковськогоСкачати 91.71 Kb.
Дата конвертації19.02.2016
Розмір91.71 Kb.
Аналітична довідка про результати тематичного вивчення реалізації Державного стандарту початкової освіти з предметів «Інформатика», «Основи здоровя», «Фізична культура»

Згідно з наказом управління освіти Новомосковського виконавчого комітету №102 від 13.03.2015 р. «Про тематичне вивчення реалізації Державного стандарту початкової освіти» у квітні-травні 2015 р. вивчалося питання реалізації Державного стандарту початкової освіти з предметів «Інформатика», «Основи здоров’я», «Фізична культура» в закладах освіти міста: СЗШ №4(директор Таланова О.С.), СЗШ №8 (директор Третьяков П.П.), СЗШ №12 (директор Сирцова І.В.), СЗШ №13 (директор Петровська О.М.), СЗШ №14 (директор Немиришин П.І.) , СЗШ № 15(директор Кайрюкштіс О.О.), СЗШ №16 (директор Китайгора В.А.), СЗШ №17 (директор Кошова С.М.), СЗШ №18 (директор Жовтяк С.С.).

Тематичне вивчення здійснювалося за такими питаннями:


  • фахова компетентність вчителів;

  • інформативно-методичне забезпечення;

  • дотримання вимог до ведення документації;

  • дотримання вимог до оцінювання;

  • проблемні питання.

Тематичне вивчення стану реалізації Державного стандарту з предмета «Інформатика» здійснювалось відповідно до розробленого інструментарію, а саме: вивчення обов’язкової складової для успішного впровадження курсу «Інформатики»: стандарту можливостей для навчання - умови та ресурси, що потрібні для реалізації державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів молодшого шкільного віку, стану викладання предмета у 2-3-х класах вищезазначених навчальних закладів.

Програма «Інформатика» для 2-3 класів спрямована на реалізацію мети та завдань освітньої галузі «Технології», визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти, та враховує рекомендації ЮНЕСКО «Інформатика в початковій школі».

Курс «Інформатика» в 2-3 класах розрахований на 35 годин (1 година на тиждень). У більшості шкіл предмет викладають учителі початкових класів, які пройшли відповідну курсову перепідготовку. Вчителі-предметники викладають у початкових класах СЗШ №4 (вчитель Шевченко А.А.), СЗШ №8 (вчитель Гумеля Т.М.), СЗШ №15 (2-3 класи – вчитель Антоненко К.О.), СЗШ №17 (вчитель Панасенко І.Г.), СЗШ №18 (2-А, 3-А, 3-В - вчитель Вовк О.Ю.).

Забезпеченість учителів програмами, учнів підручниками становить 100%. Для роботи придбані зошити з інформатики, які мають гриф МОН України. У вчителів наявні календарні, поурочні плани роботи.

Класні журнали, зошити ведуться відповідно до методичних рекомендацій МОН України.

Вчителі охайно ведуть записи про проведені уроки з інформатики на відповідних сторінках класних журналів. Записи відповідають календарно-тематичному плануванню.

Уроки інформатики у вищезазначених школах проводяться з учнями всього класу. Поділ на групи не здійснюється.

При вивченні курсу «Інформатика» кожний урок має проводитися із використанням комп’ютерів. Уроки інформатики в 2-3 класах СЗШ № 4, 8, 12, 14, 15, 16, 17 проводяться в комп’ютерних класах. Але із-за недостатньої кількості комп’ютерів, не кожен учень забезпечений індивідуальним робочим місцем. У СЗШ №13 на уроки інформатики у початкових класах учителі приносять свої ноутбуки. У СЗШ №18 використовуються 3 ноутбуки, придбані школою. Така забезпеченість комп’ютерами не дає можливості якісно і в повному обсязі реалізувати практичну частину навчальних програм з інформатики. Вчителі намагаються компенсувати це, урізноманітнюючи уроки інформатики алгоритмічними та творчими завданнями, презентаціями тощо. В процесі вивчення курсу на уроках вони реалізують такі види діяльності: ігрова, навчально-ігрова, співпраця в парі, групова взаємодія.

При використанні комп'ютерної техніки на уроках безперервна тривалість занять відповідає вимогам ДСанПіН 5.5.6.008-98 "Улаштування і обладнання кабінетів комп'ютерної техніки в навчальних закладах та режим праці учнів на персональних комп'ютерах", затверджених постановою Головного державного лікаря України від 30.12.98 № 9.

Оцінювання навчальних досягнень учнів із курсу здійснюється вербально. Для спостережень за засвоєнням навчального матеріалу рекомендується проводити оцінювання на базі портфоліо учня: портфоліо розвитку та демонстраційне портфоліо.

У процесі вивчення питань реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти з предмету «Основи здоровя» проведено індивідуальні бесіди з педагогами щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, вивчено рівень навчальних досягнень учнів , проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмета, рівень використання наявної бази, перевірено шкільну документацію.

Предмет «Основи здоров’я» в 1-4 класах викладають вчителі початкових класів. Із 52 вчителів початкових класів вищезазначених шкіл пройшли курсову перепідготовку та мають відповідні сертифікати 29 учителів.

Викладання основ здоровя здійснюється відповідно навчальних планів, які передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану:

– для 1-3-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 № 572;

– для 4-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 № 682;

Учні забезпечені підручниками «Основи здоров’я». Також вони ведуть робочі зошити, в яких записуються тлумачення незнайомих термінів, виконуються практичні роботи, аналізуються життєві ситуації та ін.

У відвіданих закладах освіти кабінети для проведення тренінгів не обладнані, тому на уроках учителі використовують елементи тренінгів.

У ході вивчення системи роботи вчителів початкових класів із викладання предмету встановлено, що вони добре обізнані зі змістом і вимогами програми курсу, методичними рекомендаціями МОН України щодо викладання предмету в 2014-2015 навчальному році, із сучасними вимогами до проведення уроків. Календарне планування педагогами складено відповідно до діючих програм. Доцільно проведено розбивку тем, передбачено форми проведення тематичних оцінювань ( 4-і класи). Систематично ведеться поурочне планування.

Вчителі початкових класів охайно ведуть записи про проведені уроки з основ здоров’я на сторінках класних журналів відповідно до календарно-тематичного планування. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-3 класів здійснюється вербально, а учнів 4 класів – за балами. Але на початку року здійснювали оцінювання навчальних досягнень в балах у школах: СЗШ №4, 2 клас (вчитель Пасічна-Сергєєва Н.П.), СЗШ №8, 3 клас (вчитель Шушакова Н.А.). Адміністрація школи відобразила це порушення в наказах.

Особливу увагу на уроках учителі початкових класів приділяють практичній, ігровій, індивідуальній та груповій діяльності учнів, пов’язуючи їх із життєвим досвідом дітей, враховуючи умови, у яких діти перебувають вдома; заохочують і відзначають в учнів сформованість життєвих навичок та їх використання. Практичні роботи, зазначені в програмах, виконуються учнями в практично-дійовій формі під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети і цілей уроку.

Вчителі забезпечені методичною літературою, постійно працюють над поповненням матеріальної бази: закупили демонстраційні таблиці, виготовляють саморобні таблиці, картки, дидактичний матеріал тощо. У 4-их класах вчасно проводяться підсумкові тематичні роботи у тестовій формі, ведеться тематичне оцінювання.

Предмет «Фізична культура» в початкових класах СЗШ №4, СЗШ №8 ( крім 4 класу – вчитель-предметник Харченко Р.І.), СЗШ №12, СЗШ №13, СЗШ №14, СЗШ №15, СЗШ №17, СЗШ №18 викладають учителі початкових класів, у яких є відповідна курсова перепідготовка. В СЗШ №16 – вчитель-предметник Олексієнко М.Є.

У 2014-2015 навчальному році опанування змісту фізичної культури у 1-3 класах здійснювалося за програмою «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. Круцевич Т.Ю. та ін., 2011 р.), що розроблена відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462.

Учні 4 класів навчалися за програмою «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи» (авт. М.Д. Зубалій, В.В. Деревянко, О.М. Лакіза, В.Ф. Шегімага, в-во «Ранок», 2006р.).

В основному календарно-поурочне планування у 1-4 класах педагогами складено відповідно до діючих програм. Слід відзначити неформальний , творчий підхід до складання календарних планів із фізичної культури вчителів початкових класів, які викладають фізичну культуру в СЗШ №13, №15. Також у повному обсязі у них нормативно-правові документи, інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання предмета, матеріали медико-педагогічних спостережень за уроками фізичної культури.

Учителі, які викладають фізичну культуру в 4 класах,  ознайомлені з критеріями оцінювання знань, умінь і навичок учнів із предмета, доводять ці критерії до їх відома; знайомлять учнів  з тривалістю вивчення теми та формою проведення тематичного оцінювання.

Вчителі ведуть класні журнали згідно чинної Інструкції з ведення класного журналу. Учителі 4 класів дотримуються єдиних вимог щодо ведення тематичного обліку навчальних досягнень школярів.

Відповідно до спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» та згідно з інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури проводиться в установленому порядку їх медичне обстеження. На підставі довідки про стан здоров’я здійснюється розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою. Школярі, які не пройшли медичного обстеження, до навантажень на уроках фізичної культури не допускаються. У всіх вищезазначених навчальних закладах ведуться листки здоров’я.

Проблемою є стан навчально-матеріальної бази з фізичної культури. Потребують оновлення спортивні споруди та спортивне обладнання.

Для проведення уроків фізичної культури у початкових класах СЗШ №18 (філія) із-за недостатньої кількості приміщень не обладнана спортивна зала. Коли дозволяє температурний режим, уроки проводяться на спортивному майданчику.

У СЗШ №13 (філія) обладнана окрема спортивна зала для проведення уроків фізичної культури в початкових класах. Це дає можливість учителям якісно проводити уроки. Також є спортивні майданчики для проведення уроків фізичної культури на свіжому повітрі за сприятливих погодних умов.

Відповідно до вимог Типового положення про навчання з питань охорони праці у загальноосвітніх навчальних закладах з учнями проводяться відповідні інструктажі (вступний, первинний, позаплановий, цільовий) з безпеки життєдіяльності на заняттях з фізичної культури. Про проведення інструктажу робиться запис у відповідних журналах («Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів» та на сторінці предмету «Фізична культура» у класному журналі). Слід відзначити якісну роботу з цього напрямку вчителів початкових класів СЗШ №№ 13, 15.

Адміністраціями в основному забезпечено медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів протягом навчального року. Відповідно до перспективних планів внутрішньошкільного контролю питання стану фізичної культури розглядається на засіданнях педагогічних рад, нарадах при керівниках навчальних закладів, за підсумками яких приймаються відповідні управлінські рішення. Так, накази про стан викладання фізичної культури в початкових класах видані в СЗШ №13 ( №49 від 24.04.2014 р.), СЗШ №14 (№117 від 29.12.2014 р.), протокол наради при директорі СЗШ №4 (Забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням, 14.10.2014 р.).

Учні підготовчої групи займаються фізичною культурою спільно з учнями основної групи за загальною програмою. Головна відмінність – у дозуванні фізичних навантажень.

Урочну діяльність учителі тісно пов’язують з позаурочною. Так традиційними у школах стали спортивні змагання «Веселі старти», «Козацькі забави», «Тато, мама, я – спортивна сім’я» та ін..

Поряд з цим виявлено і ряд проблем та недоліків. Не завжди вчителі початкових класів проводять уроки у спортивній формі, мала кількість дітей залучена до участі в спортивних секціях.

Навчальний матеріал з фізичної культури за новими навчальними програмами розбитий на «школи», після вивчення яких подані орієнтовні навчальні нормативи і вимоги для дівчаток та хлопчиків, але виконання їх учителями, які викладають у 1-3 класах, ніде не фіксується. У програмі рекомендується завести на кожного учня лист контролю фізичної підготовленості , до якого вносяться тричі на рік результати вимірів тіла та рухових тестів, кількість захворювань протягом року та відвідування занять фізичною культурою та спортом у позаурочний час.

Також викликає стурбованість стан здоров’я школярів, адже щороку кількість учнів підготовчої медичної групи зростає.Виходячи з цього, слід систематично та якісно вести медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів, проводити просвітницьку роботу з батьками про значення фізичної культури та спорту для здоров’я дітей.

Узагальнила матеріали Шапілова Т.М.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка