Аналіз функціонування Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості у 2014/2015 навчальному році та пріоритетні напрямки діяльності закладу на 2015/2016 навчальний рікСкачати 465.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації09.03.2016
Розмір465.55 Kb.
  1   2
Аналіз функціонування

Лозівського будинку дитячої та юнацької

творчості

у 2014/2015 навчальному році

та пріоритетні напрямки діяльності закладу

на 2015/2016 навчальний рік

Доповідь директора ЛБДЮТ

Жукової І.С.

на засіданні педагогічної ради закладу

(протокол №3 від 28.08.2015 року)

Аналіз та моніторинг роботи

Лозівського будинку дитячої та юнацької творчості

за 2014/2015 навчальний рік

та пріоритетні напрямки діяльності закладу

на 2015/2016 навчальний рік

Протягом 2014/2015 навчального року Лозівський будинок дитячої та юнацької творчості успішно реалізував єдину педагогічну тему «Зміцнення позитивного іміджу закладу шляхом стратегії інноваційного розвитку».

На виконання Указу Президента України від 25 червня 2013 року № 344/2013 «Національної стратегії розвитку освіти на період до 2021 року», наказу Міністерства освіти і науки України від 13.08.2010 року № 868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785, не була допущена ліквідація, перепрофілювання позашкільного закладу.Вирішення єдиної педагогічної теми закладу було реалізовано за допомогою виконання стратегічних завдань позашкільного закладу:

 • створення та апробація інноваційних освітніх послуг для дітей дошкільного віку;

 • впровадження інноваційних майстер – класів для батьків та дітей;

 • програмне та ресурсне забезпечення гуртків «Клуб творчого розвитку «Малюк»», «Атлетична гімнастика», «Лідер»;

 • розширення мережі гуртків краєзнавчого, спортивного, військово-патріотичного напрямку;

 • збереження мережі гуртків науково – технічного напрямку;

 • створення школи раннього креативного розвитку;

 • забезпечення багатовекторної траєкторії навчально-виховної діяльності позашкільного закладу, індивідуалізації, профілізації та соціалізації позашкільної освіти;

 • створення якісно нового підходу до підвищення рівня професійної майстерності позашкільних педагогів ;

 • впровадження системи інформаційних, здоров’язберігаючих та інтерактивних педагогічних технологій;

 • удосконалення управлінської моделі позашкільної освіти шляхом інновацій;

 • здійснення методичного супроводу позашкільного навчально-виховного процесу на основі новітніх освітніх технологій;

 • здійснення нових ефективних підходів до комплектування мережі навчально-виховного процесу;

 • створення належних умов для розвитку інноваційної діяльності, ініціативи всіх учасників позашкільного простору;

 • удосконалення правового, інформаційного, програмно-технологічного забезпечення діяльності закладу;

 • технологізація процесу управління закладом, оптимізація організованого управління та кадрової політики закладу;

 • забезпечення належного рівня комп’ютеризації та інформатизації навчально-виховного й управлінського процесів закладу;

 • створення педагогічних умов для соціалізації вихованців, профілізації та допрофесійної підготовки з використанням усіх переваг позашкільної додаткової освіти;

 • педагогічний, соціальний та методичний супровід обдарованих, дезадаптованих дітей, з малозабезпечених та функціонально неспроможних сімей, дітей з особливими потребами;

 • створення умов для розвитку науково-дослідницької діяльності вихованців;

 • координаційна діяльність організації учнівського самоврядування;

 • пріоритетність діяльності у контексті громадянської і загальнолюдської культури, основних Орієнтирів виховання;

 • удосконалення класичних та оновлених підходів до управлінської діяльності закладу;

 • удосконалення, зміцнення та примноження матеріальної, методичної бази закладу та СТБ „Бритай” з метою виконання соціального замовлення на позашкільну освіту суспільства, громадськості, батьків та дітей;

 • забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров'я, життя дітей та підлітків, валеологізація позашкільного простору;

 • зміцнення іміджу закладу як активного науково-методичного та організаційно-масового центру, популяризація позашкільної роботи у засобах масової інформації;

 • осмислення та узагальнення досвіду попереднього періоду реформування діяльності закладу.

Аналіз мережі

У 2014/2015 навчальному році у закладі працювало 83 гуртки, в яких навчалося 1400 вихованців. Маємо позитивну тенденцію зростання охоплення дітей позашкільною освітою за рахунок підвищення середньої наповнюваності вихованців у гуртках позашкільного закладу.

Програмою розвитку закладу передбачено ріст охоплення дітей позашкільною освітою з метою підвищення показників по Харківській області.

Має позитивну тенденцію підвищення середньої наповнюваності вихованців у гуртках:16,87– у 2014/2015 навчальному році проти 16,08 – у 2013/2014 навчальному році.

У 2015/2016 навчальному році мережа складатиме 83 гуртки, у яких буде навчатися 1400 вихованців.

Нова парадигма управління – це системне управління якістю. У Національній доктрині розвитку освіти України пріоритетним напрямком державної політики у сфері пошуку нових концептуальних ідей, напрямів розвитку позашкільних закладів визначено «постійне підвищення якості освіти, оновлення її змісту та форм організації навчально-виховного процесу». Одним із безперечних показників якості позашкільної освіти є наявність рівнів навчання та перевага гурткам основного та вищого рівнів, бо саме в таких гуртках вихованці мають можливість отримати якісну позашкільну освіту. Якість позашкільної освіти закладу невпинно зростає за рахунок збільшення гуртків основного рівня.

У 2015/ 2016 навчальному році у закладі буде працювати 6 гуртків початкового рівня, 76 гуртків основного рівня, 1 гурток вищого рівня.

Питому вагу гуртків та творчих об’єднань закладу займають гуртки художньо-естетичного напряму. Недостатньою в плані забезпечення є навчально-технічна та матеріальна база для розвитку гуртків науково-технічного та дослідницько-експериментального напрямів.

Моніторинг напрямів діяльності та вимоги сьогодення говорять про доцільність розширення мережі гуртків військово-патріотичного напряму. Згідно запитів батьків є необхідність удосконалення роботи гуртків.

Діяльність гуртків та творчих об`єднань закладу здійснювалась

у 2014/2015 навчальному році за напрямами:

художньо-естетичний напрям


№ з/п

Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

«Образотворче мистецтво»

4

65

2

Зразковий ансамбль танцю «Веснянка»

9

150

3

«М`яка іграшка»

5

75

4

«Арт-дизайн»

4

65

5

«Художнє рукоділля»

4

80

6

«Естрадний вокал»

4

65

7

«Естрадний ансамбль»

2

30

8

«Живопис»

4

65

9

«Народна творчість»

4

60

10

«Театр мод»

4

65

11

«Народна творчість»

2

35

Усього:

46

755

туристсько-краєзнавчий напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Водний туризм

2

40

2

Історики - краєзнавці

2

35

3

Туристичний

2

40

Усього:

6

115

науково-технічний напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Початкове технічне моделювання

4

60

2

Паперопластика

2

35

3

«Народна творчість»

1

20

Усього:

7

115

фізкультурно-спортивний напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Атлетична гімнастика

3

50

2

Таїландський бокс Муей-Тай

2

35

Усього:

5

85

військово-патріотичний напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Становлення. Пост № 1

2

40

2

Захисник Батьківщини. Влучний стрілець

1

20

Усього:

3

60

соціально-реабілітаційний напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Лідер

2

35

2

Основи учнівського самоврядування

4

60

3

Клуб творчого розвитку «Малюк»

2

30

4

«Сприяння просвітницькій роботі «Рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»

2

35

Усього:

10

160


дослідницько-експериментальний напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

«Психологічні основи вибору професії»

2

40

Усього:

2

40

оздоровчий напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Атлетична гімнастика

2

35

Усього:

2

35

гуманітарний напрям

з/п


Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

«Міні-театр «Юність»»

2

35

Усього:

2

35

В закладі діють три творчі підрозділи:

 • Зразковий ансамбль танцю „Веснянка” (художній керівник Спичак О.В., хореограф Чернявська І.І.), в якому навчаються 150 вихованців;

 • Міні-театр „Юність” (керівник Радіонова О. М.), в якому навчаються 35 вихованців.

 • Вокально-інструментальний ансамблі ”Gusts of wind” (керівник Гляненко А.В.), «Unison» (керівник Коляда А.В.), в яких навчаються 95 вихованців.

Діяльність гуртків та творчих об`єднань закладу здійснюватиметься у 2015/2016 навчальному році за напрямами :

художньо-естетичний напрям

№ з/п

Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

«Образотворче мистецтво»

4

60

2

Зразковий ансамбль танцю «Веснянка»

9

160

3

«М`яка іграшка»

5

85

4

«Арт-дизайн»

4

60

5

«Художнє рукоділля»

4

60

6

«Естрадний вокал»

4

60

7

«Естрадний ансамбль»

2

40

8

«Живопис»

4

60

9

«Народна творчість»

5

80

10

«Театр мод»

4

65

Усього:

45

730

туристсько-краєзнавчий напрям

№з/п

Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Туристичний

2

40

2

Водний туризм

2

40

3

Історики- краєзнавці

2

35

Усього:

6

115

науково-технічний напрям

№з/п

Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Початкове технічне моделювання

5

75

2

Гурток паперопластики

2

35

Усього:

7

110

фізкультурно-спортивний напрям

№з/п

Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Атлетична гімнастика

2

40

2

Таїландський бокс Муей-Тай

2

40

Усього:

4

80

військово-патріотичний напрям

№з/п

Назва гуртка

кількість груп

у них дітей

1

Становлення. Пост № 1

3

55

2

Захисник Батьківщини

1

20

Усього:

4

75
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка