Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами в Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №1 (за три роки)Сторінка1/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Аналіз

методичної роботи

з педагогічними кадрами

в Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №1

(за три роки)Методична робота

з педагогічними кадрами

Методична робота в школі сприяє розвитку сучасного стилю педагогічного мислення, відпрацюванню професійних навичок, формуванню готовності учителя до професійної самоосвіти, самовдосконалення.

Виходячи з цих позицій ми будуємо методичну роботу з учителями на діагностичній основі.

Діагностична карта дала змогу скласти характеристику реальних професійних можливостей кожного вчителя на основі вивчення його особистих якостей, визначаючи завдання педколективу на перспективу. Дані діагностичних анкет вказали шляхи надання адресної допомоги вчителям, можливості використання наявного досвіду роботи.

Протягом трьох років педагогічний колектив школи працював над проблемою «Реалізація системи особистісно зорієнтованого навчання шляхом формування ключових компетенцій учня засобами активного навчання».Було розроблено технологічну схему, модель роботи над проблемою. Дана проблема пронизує всі ділянки внутрішкільної методичної роботи.

Головними напрямками роботи педагогічного колективу стали: • Забезпечення безперервності роботи щодо підвищення рівня професійної компетенції вчителя на діагностичній основі з урахуванням його інтересів та індивідуальних особливостей;

 • Впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, які забезпечують доступність та ефективність освіти, підготовку до життєдіяльності в інформаційному суспільстві;

 • Орієнтація учителів на творчість, створення умов оновлення професійних знань педагогів, подолання стереотипів у роботі, стимулювання самоосвіти;

 • Розвиток здібних та обдарованих учнів, стимулювання їх до участі в різних етапах Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, захисті наукових робіт МАН;

 • Продовжувати роботу по сприянню подальшої реалізації Концепції профільного навчання, яка змінюватиме структуру школи, стосунки між учнями та вчителями, батьками та школою.

Головною метою в методичній роботі школи є навчально-методичне забезпечення педагогічного процесу, організація удосконалення відповідної фахової освіти, згідно з чим і працювали методичні підрозділи школи.

З метою якісної ефективної організації, проведення систематичної колективної та індивідуальної методичної роботи з педагогічними кадрами, в школі працюють методичні підрозділи:

- методична рада (голова заступник з НВР Віхарєва Л.В.).

- методичні об`єднання:

- учителів початкових класів (голова Ткачук Л.І.);

- учителів української мови та літератури (голова Грабовенко К.Н.);

- учителів світової літератури та рос. мови (голова Олексієнко В.І.);

- учителів математики, фізики, інформатики (голова Падагуц О.Д.);

- учителів англійської мови (голова м/о Данилевська Г.Я.);

- учителів хімії та біології (голова м/о Видай О.В.);

- учителів історії та географії (голова м/о Коваль Н.В);

- класних керівників (заступник з ВР Кривулько О.В.);

- творчі групи:

- учителів початкових класів (керівник Заверюха Н.М.);

- учителів англійської мови (керівник Данилевська Г.Я.);

- школа перспективного досвіду учителів української мови та літератури (керівник Бортник В.О.);

- школа молодого вчителя (керівник Габрид К.І.).

Щороку в школі проводяться предметні тижні та тижні педагогічної майстерності вчителів, де педагоги й учні удосконалюють знання з навчальних дисциплін, представляють свої надбання з різних галузей навчально-виховного процесу.

Усі засідання методичних об`єднань мають відповідну структуру, де обговорюють, проводять, аналізують:


 • результати навчально-виховної роботи;

 • динаміку зростання складу та успішності учнів;

 • результати контрольних робіт, навички читання;

 • діяльність членів методоб`єднань щодо розвитку творчого потенціалу учнів, залучення їх до різних видів позакласної діяльності;

 • впровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій;

 • результати участі учнів в семінарах, конкурсах;

 • аналіз роботи за рік та перспективне планування.

Систематично проводиться внутрішня методична робота з питань:

 1. Самоосвіта педагогічних працівників;

 2. Атестація та творчі звіти педагогів;

 3. Курсова перепідготовка;

 4. Семінари-практикуми (шкільні та районні);

 5. Конкурс «Учитель року»;

 6. Конкурс «Кращий урок року»;

 7. Випуск інформаційних методичних бюлетенів;

 8. Індивідуальні та групові консультації для учителів;

 9. Випуск друкованої продукції з авторськими та інноваційними матеріалами з досвіду роботи педагогів;

 10. Робота з підготовки учнів до участі в шкільних, районних, обласних олімпіадах з базових дисциплін;

 11. Робота з учнями щодо підготовки та захисту науково-дослідницьких робіт МАН;

 12. Поповнення кабінетів методичною та додатковою літературою, розробками уроків, виховних заходів, матеріалами з досвіду роботи вчителів.

 13. Участь учнів та вчителів у конкурсах, тренінгах, конференціях, інтернет-семінарах.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до перспективного плану курсової перепідготовки, затвердженого відділом освіти. Проводиться аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.

Протягом останніх трьох років курсову перепідготовку при ЧОІПОПП пройшло 20 учителів школи. Курси по освоєнню інформаційно-комунікаційних технологій, в т. ч. з використанням wold waid web–пройшли 52 педагоги (діаграма 1).Діаграма 1. Результати комп`ютерної підготовки педагогічних працівників

Позитивні тенденції:

- практична направленість та предметна орієнтація курсової перепідготовки;

- зростання можливостей самопідготовки з допомогою засобів інформаційних технологій.

Членами педколективу здійснювались публікації у фахових та періодичних виданнях.

Публікації у фахових виданнях учителями школи


ПІП

Фахове видання

Назва статті

Заверюха Н.М., учитель методист початкових класів

Початкове навчання і виховання, Основа, 2008, №6

Розробка уроку для 1-го класу на тему «Чарівний світ казки»

Валюк Л.В., учитель географії вищої категорії

Серія «Бібліотека» журналу «Географія»

Розробки уроків для 5 класу

1. Людина як часина природи. Вплив умов існування на живі організми.

2. Тематична атестація.

3. Екскурсія в природу.

4. Підсумковий урок з курсу «Природознавство», гра-змагання «Юні знавці природи»


Бабій Н.М., учитель-методист фізики,

«Фізика в школах України», №23-24, 2010р.

«Енергозбереження – резерв для економіки України»

Білоброва О.М., учитель німецької мови вищої категорії, Новіцька Ж.В. учитель-методист історії

«Педагогічний вісник», 2010р. №4

Розробка інтегрованого уроку з німецької мови та етики на тему «Одяг та мода»

Данилевська Г.Я., учитель-методист англійської мови

«Англійська мова та література», 2010р. №5

«Роль і місце активних методів навчання в розумовому розвитку учнів»

Кондратюк Н.В., учитель-методист художньої літератури та образотворчого мистецтва

«Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура»

«Художня культура козацької доби. Стиль бароко в українському мистецтві»(методична розробка)

Учителі школи постійно беруть участь у виставках перспективного педагогічного досвіду «Освіта Черкащини». Протягом останніх трьох років 17 учителів школи представили свої доробки на району та обласну виставки. Роботи Семенової Т.О., Маліхатка В.Л., Кондратюк Н.В., відмічені дипломами обласного управління освіти та науки.

Прагнучи до вдосконалення, підвищення методичного та фахового рівня, учителі школи задіяні в роботі семінарів, педагогічних консиліумів, творчих груп, займаються наставництвом, працюють над самоосвітою, беруть участь у різноманітних конкурсах.

Так у 2009-2010 н.р. учитель хімії Видай О.В., а у 2010-2011 н.р. учитель німецької мови Білоброва О.М. стали переможцями районного конкурсу «Учитель року». В зв’язку з цим їм було присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії».

На протязі звітного періоду атестацію пройшло

в 2008-2009 р. – 15 учителів

2009-2010 р – 11 учителів

2010-2011 р. – 6 учителів.

Звання «учитель-методист» присвоєно – 3 учителям: Бабій Н.М., Падагуц О.Д. та Кондратюк Н.В.

Звання «старший учитель» – 3 (Січкар В.І., Панченко Н.П., Макушок А.П.).

Вищу категорію – 3 учителям (Кравченко О.В., Заплотинська Т.М., Ямкова Л.Б.).

І категорію – 3 учителі (Білоброва О.М., Голик Л.О., Корнієнко О.С.)

ІІ категорію – 2 учителі (Бондаренко Н.О., Ніколайчук О.В.)

Діаграма 2. Пофесійна майстерність вчителів за 2010- 2011 н.р.


Діаграма 3. Форми методичної роботи з педагогічними кадрами, які сприяють підвищенню професійної майстерності вчителів.Діаграма 4. Рівень опанування учителями школи ІКТ.
Педколектив школи працюючи над проблемою «Забезпечення гармонійного розвитку, саморозвитку та самореалізації інноваційної особистості школяра завдяки сучасним технологіям навчання та виховання», активно впроваджує в практику роботи інноваційні технології навчання. Дане питання є темою обговорення методичної ради, методичних об’єднань, засідань творчих груп, районних теоретичних та практичних семінарів.

На засідання педагогічної ради виноситься питання:- Впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес

 • Особистісно-зорієнтований підхід до учнів при викладанні англійської мови

 • Сучасний урок, тенденції розвитку та вдосконалення.

На базі школи було проведено районні семінари:

 • учителів української мови та літератури з проблеми «Застосування сучасних технологій навчання при підготовці учнів до ЗНО» (жовтень 2010 р.)

 • учителів початкових класів та вихователів дошкільних закладів з проблеми «Актуальні питання наступності між дошкільною та початковою ланками освіти» (листопад 2010 р.)

 • учителів англійської мови «Гармонійний розвиток інноваційної особистості школяра завдяки сучасним технологіям навчання» (березень 2011 р.)

 • учителів історії та правознавства з проблеми «Роботи з тестами при підготовці до ЗНО» (лютий 2011 р.)

Більшість педагогів школи використовують у своїй роботі інформаційно-комунікативні, інтерактивні, особистісно зорієнтовані, розвивальні технології навчання.

Педагогічний досвід учителів школи

п/п

Прізвище та ініціали вчителя

Предмет, який викладає

Категорія, звання

Методична тема, над якою працює вчитель

1.

Семенова Г.О.

географія

вища, учитель-методист

Впровадження мульти-медійних технологій в навчально-виховний процес

2.

Бабій Н.М.

фізика

вища, учитель-методист

Організація роботи із здібними та обдарованими учнями

3.

Падагуц О.Д.

математика

вища, учитель-методист

Особистісно зорієнто-ваний підхід до учнів при викладанні математики

4.

Кондратюк Н.В.

художня культура, образотворче мистецтво

вища, учитель-методист

Проектна діяльність учнів на уроках художньої культури та образотворчого мистецтва

5.

Новіцька Ж.В.

історія

вища, учитель-методист

Гармонійний розвиток особистості завдяки поєднанню сучасних технологій навчання

6.

Данилевська Г.Я.

англійська мова

вища, учитель-методист

Розвиток пізнавальної активності учнів завдяки впровадженню інноваційних технологій

7.

Панченко Н.П.

математика

вища, ст. учитель

Нестандартні підходи до вивчення математики

8.

Грабовенко Н.М.

укр. мова та література

вища, ст. учитель

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках укр. мови та літератури

9.

Заверюха Н.М.

Учитель початкових класів

вища, учитель-методист

Елементи театралізації на уроках в початкових класах

10

Ткачук Л.Г.

учитель початкових класів

вища

Розвиток особистості молодшого школяра завдяки технології розвивального навчання
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка