Аналіз методичної роботи з педагогічними кадрами в Христинівській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №1 (за три роки)Сторінка2/9
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Протягом трьох років здійснювалося навчання в Школі молодого вчителя. З молодими педагогами Рачинською С.В., Гайн А.С., Перенчук А.В. постійно працюють адміністрація школи, голови предметних МО, керівник Школи молодого вчителя, вчителі-наставники. Завдяки взаємовідвідуванню уроків, індивідуальним бесідам, участі в різних формах методичної роботи: семінарах, конференціях, засіданнях круглих столів, самоосвіті учителі-початківці освоювали основи професійної майстерності.

В школі продовжує працювати психолого-педагогічний семінар, (Добринська І.В., Трясучкіна Л.О.), на засіданнях якого розглядаються актуальні питання: «Методи розв’язання педагогічних конфліктів, їх аналіз», «Етичні взаємини з учнями як засіб впливу на особистість», «Психологічне забезпечення запровадження інноваціїй у педагогічній діяльності».

В школі щороку з метою виявлення і підтримки творчої праці вчителів, підвищення їхньої майстерності, популяризації педагогічних надбань проводиться конкурс «Урок року».


Переможці конкурсу:

2008-2009 н.р. – учитель початкових класів Заверюха Н.М.,

учитель фізкультури Макушок В.В.

2009-2010 н.р. – учитель німецької мови Білоброва О.М., та етики

Новіцька Ж.В. (інтегрований урок), учитель

біології Заплотинська Г.М., учитель образотвор-

чого мистецтва Кондратюк Н.В.

2010-2011н.р. – учитель біології Юркова, англійської мови Недопьокіна Т.М., трудового навчання Якименко; математики та інформатики Падагуц О.Д. та Ніколайчук О.В. (інтегрований урок), української літератури та художньої культури Нестеренко Н.В., Кондратюк Н.В. (інтегрований урок).

Науково-методична

проблема школи:

«Забезпечення гармонійного розвитку,

саморозвитку, самореалізації інноваційної

особистості школяра завдяки сучасним

технологіям навчання й виховання»Алгоритм реалізації науково-методичної проблеми

«Гармонійний розвиток, саморозвиток,

самореалізація інноваційної особистості школяра завдяки інноваційним технологіям навчання»


Кроки реалізації проблеми


Корекція


Узагальнення набутого досвіду, розробка методичних рекомендаційНАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ШКОЛИ
«Забезпечення гармонійного розвитку, саморозвитку та самореалізації інноваційної особистості школяра завдяки сучасним технологіям навчання і виховання».

Метод та завдання діяльності

методичної ради школи 1. Забезпечити безперервність роботи щодо підвищення рівня професійної компетентності вчителя на діагностичній основі та з урахуванням його інтересів і індивідуальних особливостей.

 2. Орієнтувати учителів на творчість, створення умов оновлення професійних знань педагогів, подолання стереотипів у роботі, стимулювання самоосвіти, розвитку педагогічної творчості.

 3. Створити умови для конструювання педагогами власної системи організації навчально-виховного процесу, надати їм практичну допомогу діагностиці, корекції та пропаганді набутого досвіду.

 4. Формувати комунікативно – інформаційну компетентність учнів в умовах конкретних навчальних предметів і в позаурочній діяльності.

 5. Продовжувати роботу з розвитку здібних та обдарованих учнів, стимулювати їх до участі в різних етапах Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, захисті наукових робіт МАН.

 6. Створити картотеку використання педагогічних технологій та запровадження компетентісно-діяльнісного підходу до організації навчально – виховного процесу педагогами школи.

 7. Продовжити роботу по сприянню подальшої реалізації Концепції профільного навчання, яка змінюватиме структуру школи, стосунки між учнями та вчителями, батьками і школою.

 8. Впровадження в навчально-виховний процес сучасні інформаційно-телекомунікативних технологій, які забезпечують подальше вдосконалення навчання і виховання, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

 9. Розпочати роботу над проблемою «Забезпечення гармонійного розвитку, саморозвитку та самореалізації інноваційної особистості школяра завдяки сучасним технологіям навчання» та виховна проблема «Самовиховання учнів, саморозвиток їх суспільно цінних якостей та створення умов для самореалізації як неповторної індивідуальності».

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ

ПЕДКОЛЕКТИВУ
Христинівської спеціалізованої школи I-III ст. №1

ім. О.Є.Корнійчука

над проблемою

«Забезпечення гармонійного розвитку, саморозвитку та самореалізації інноваційної особистості школяра завдяки сучасним технологіям навчання і виховання»

п/п

Зміст і форми роботи

Відповідальний

Термін виконання

I етап. ПОШУКОВО-АНАЛІТИЧНИЙ

2010-2011 р.

I. Управлінські рішення.

1.

Оперативна педрада «Особливості роботи педагогічного колективу школи над науково-методичною проблемою в поточному навчальному році.

Заступник директора з НМР

Вересень

2.

Методична нарада керівників ШМО «Мета, зміст і основні напрями науково-методичної роботи школи в поточному навчальному році з реалізації науково-методичної проблеми.

Заступник директора з методичної роботи

Вересень

II. Наради при директорові:

1.

Вивчення й аналіз інструктивних матеріалів, методичних рекомендацій щодо змісту, форм, методів організації навчально-виховного процесу.

Директор школи

Вересень

2.

Особистіснозорієнтовані педагогічні технології: метод проектів

Заступник з НВР

Жовтень

3.

«Проектна діяльність у початковій школі».

Голова методоб’єднання учителів початкових класів

Лютий

III. Питання, що виносять на розгляд науково-методичної ради:

1.

Шляхи реалізації науково-методичної проблеми на I етапі її впровадження.

Заступник з НВР

Вересень

2.

Метод проектів у здійсненні гармонійного розвитку, самореалізації інноваційної діяльності школяра (аналіз діяльності роботи учнів в МАН, захисті творчих, науково-дослідницьких, культурологічних проектів).

Заступник з НВР

Листопад – грудень

3.

Методична система роботи вчителів школи над реалізацією проблеми школи (творчі звіти вчителів, «круглий стіл».

Керівник ШМО

Березень-квітень

IV. Питання для обговорення на педагогічних радах:

1.

Сучасний урок – спільна творчість учителя і учня.

Директор школи

Жовтень

2.

Розвиток педагогічної майстерності. Ефективність сучасного уроку.

Заступник з НВР

Січень

3.

Проектні технології – ознака нової школи (педрада – презентація).

Заступник з ВР

Березень

V. Методична робота з педагогічними кадрами.

1.

Організація роботи педагогічного колективу в умовах реалізації гармонійного розвитку та самореалізації особистості (науково-теоретичний семінар).

Заступник з НВР

Щомісяця

2.

Методичний практикум (проведення відкритих занять, позакласних заходів, семінарів-практикумів).

Голови ШМО

Заступники з НВР


3.

Проведення «круглого столу» з проблеми з метою обміну досвідом.

Заступник з НВР

Квітень

4.

Методичні тижні педагогічної майстерності.

Голови ШМО
II етап. 2011-2012 р.

АПРОБАЦІЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ В ПРАКТИКУ

I. Управлінські рішення.

1.

Оперативна нарада «Особливості діяльності педагогічного колективу у 2011-2012 н.р. в умовах реалізації науково-методичної проблеми на II етапі (поступовий перехід від вивчення проблеми, роботи творчих груп до більш широкого залучення вчителів до реалізації проблемних питань).

Заступник з НВР

Серпень

II. Наради при директорові:

1.

Роль предметів і спецкурсів варіативної частини навчального плану у формуванні пізнавальної активності учнів.

Заступник з НВР

Листопад

2.

Застосування інноваційних технологій навчання на уроках фізики, астрономії, інформатики.

Директор

Березень

III. Питання для обговорення на педагогічних радах:

1.

Вплив предметів художньо-естетичного циклу на формування особистості.

Заступник з НВР

Листопад

2.

Роль сучасних технологій навчання у формуванні життєвої компетентності особистості.

Заступники з НВР, ВР,

голови ШМОБерезень

3.

Панорама педагогічних ідей. Творчі портрети вчителів, що атестуються.

Заступники з НВР, ВР

Квітень

IV. Робота педагогічного колективу в умовах упровадження інноваційних методик:

1.

Робота в МО над адаптацією матеріалу програм до новітніх технологій та методик.

Голови ШМО

Вересень-жовтень

2.

Вивчення досвіду роботи учителів над реалізацією проблеми школи.

Голови ШМО

Заступники з НВР, ВРПротягом року

3.

Семінар-практикум (взаємо відвідування й аналіз уроків, проведення відкритих занять, «круглих столів» із проблеми)

Голови ШМО

Методична радаПротягом року

V. Питання тематичного контролю:

1.

Розвиток творчого потенціалу учнів у процесі викладання математики.

Директор, голови ШМО

Грудень

2.

Розвиток. Саморозвиток та самореалізація особистості в процесі вивчення суспільних дисциплін.

Заступник з НВР

Березень – квітень

VI. Науково-практична конференція за підсумками роботи педагогічного колективу над реалізацією науково-методичної проблеми «Забезпечення гармонійного розвитку, саморозвитку та самореалізації інноваційної особистості школяра завдяки сучасним технологіям навчання і виховання».

Заступник з НВР

Травень

III етап. 2012-2014 р.

АНАЛІТИЧНИЙ. ПІДСУМКИ РОБОТИ НАД ПРОБЛЕМОЮ

I. Управлінська діяльність.

1.

Методична нарада «Підвищення рівня інформатизації методичної роботи».

Заступник з НВР

Вересень

2.

Оперативна нарада:

Завдання щодо колективної та індивідуальної роботи над розв’язанням завдань III етапу науково-методичної проблеми.Директор школи

Жовтень

II. Наради при директорові :

1.

Результати роботи учителів, що працюють із здібними та обдарованими дітьми.

Директор

Листопад

2.

Інноваційний підхід до процесу формування та становлення інтелектуального компоненту креативності особистості учителя та учня.

Заступник з НВР

Грудень

3.

«Від старту до творчості». Використання нестандартних форм організації навчального процесу.

Директор

Січень

III. Питання, що виносять на розгляд науково-методичної ради:

1.

Розробка учителем проекту – один із факторів активізації навчально-пізнавальної та творчо-пошукової активності учнів.

Заступник з НВР

Жовтень

2.

Розвиток емоційно-інтелектуальної сфери школярів під час навчально-виховного процесу (аукціон ідей).

Психолог

Січень

IV. Питання для обговорення на педагогічних радах:

1.

Особистісно-орієнтоване навчання – запорука розвитку здібностей та обдарованості учнів.

Заступник з НВР

Жовтень

2.

Педрада – презентація інноваційних технологій навчання.

Заступник з НВР, голови ШМО

Січень

3.

Метод проектів – основа для самореалізації особистості XXI ст.

Заступники з НВР

Березень

V. Методична робота з педагогічними кадрами.

1.

Створення картотеки використання педагогічних технологій та запровадження компетентісно-діяльнісного підходу до організації навчально-виховного процесу.

Заступник з НВР, голови ШМО

Листопад

2.

Науково-методичний семінар:

«Упровадження методики створення учнівських проектів – важлива передумова формування успішної інноваційної особистості учителя та учні».Заступник з НВР

Грудень

3.

Психолого-педагогічний семінар:

«Психолого-педагогічний аспект формування проектної культури вчителя».Психолог

Січень

4.

Проведення методичних декад педагогічної майстерності.

Заступники з НВР, голови ШМО

Протягом року

5.

Майстер-класи учителів – методистів, старших учителів.

Голови ШМО

Протягом року

6.

Методичний аукціон «Знай, вивчай, впроваджуй».

Заступник з НВР

Лютий

7.

Презентація роботи молодих фахівців.

Учителі-наставники, молоді фахівці

Квітень

8.

Підсумкова конференція по роботі над проблемою школи.

Заступник з НВР

Травень

СТРУКТУРА МЕТОДИТЧНОЇ РОБОТИ

В ХРИСТИНІВСЬКІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТ. №1 ІМ. О.Є. КОРННІЙЧУКАСистема

науково-методичної роботи

в школі

Діяльність методичної роботи школи спрямована на підвищення рівня професійної майстерності учителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості та покращення якості науково-методичних розробок, створюваних педагогами-практиками.

Для ефективності функціонування системи методичної роботи з педагогічними кадрами директор та його заступники керуємося вимогами, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:


 • практичною спрямованістю;

 • науковістю;

 • конкретністю;

 • системністю;

 • оптимальним поєднанням різних форм і методів роботи.


Напрямки методичної роботи

Завдання методичної роботи:

 • кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

 • створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;

 • проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

 • створення, апробація і упровадження в практику нових навчальних програм, розробка міні-підручників і посібників;

 • виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь в його вивченні, узагальненні та впровадженні;

 • вивчення і впровадження в практику нових освітніх технологій і систем.

Форми методичної роботи

Відповідність форм і методів організації методичної роботи забезпечують творчий підхід у розв’язанні педагогічної проблеми, потребують активності всіх членів педагогічного колективу, створюють позитивну мотивацію.

Методичну роботу будуємо на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів. Отже саме шляхом діагностування ми змоделювали свою структуру методичної роботи.

Слід зазначити, що структура має бути динамічною, зміст треба постійно оновлювати, а форми повинні бути оптимально збалансованими.Організаційна структура методичної роботи


1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка