Аналіз навчально-виховної роботи Славутицького ліцею за 2013/2014 навчальний рікСторінка1/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.27 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


АНАЛІЗ

навчально-виховної роботи

Славутицького ліцею

за 2013/2014 навчальний рік
Заклад освіти третього тисячоліття… Яким йому бути? Це питання хвилює всіх освітян, які живуть закладом, його проблемами і здобутками. Збуваються пророчі слова Софії Русової про те, що «нова школа кладе за головну мету – збудити, дати виявитися самостійним творчим силам дитини….Задля того, щоб зуміти викликати в учня духовну діяльність, треба розуміти душевний склад дитини».

У 2013/2014 навчальному році діяльність ліцею була спрямована на реалізацію завдань визначених законодавством України в галузі освіти і виховання (Конституції України, Законів України «Про освіту» , «Про загальну середню освіту», Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, Державних програм тощо), регламентувалася нормативно-правовими документами Міністерства освіти та науки, молоді та спорту України, обласного управління освіти, локальними документами, річним планом роботи ліцею, державними і авторськими програмами, навчальними планами, Програмою розвитку ліцею.

Головними завданнями, на вирішення яких була направлена діяльність педагогічного колективу, були:


  • Забезпечити реалізацію права громадян на повну загальну середню освіту.

  • Підвищення якості освіти.

  • Удосконалення змісту освіти.

  • Підвищення професійної майстерності кадрів.

  • Педагогічна підтримка учнів.

  • Розвиток демократичних процесів.

  • Підвищення якості управління навчально-виховним процесом.

  • Забезпечення належного рівня умов функціонування закладу.

  • Розвиток матеріально-технічної бази.

У 2013 році Славутицький ліцей став переможцем загальноміської громадсько-мистецької програми «Славутичанин року – 2011» у номінації: «проект Обдарована дитина».

ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ОСОБИСТОСТІ НА ОСВІТУ
На початок 2013/2014 навчального року в ліцеї було відкрито 12 груп, із них 8-9-х – 5 груп, 10-11-х – 7 груп. Мова навчання - українська. Станом на 01.09.2013 року кількість учнів становила 217 дитини. Середня наповнюваність учнів у групах складала 17 чоловік. Протягом року із закладу вибуло 6 учнів.

Відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предметів наведено в таблиці.Профіль10 клас

11 клас

Української філології18

15

Фізико-математичний19

14

Біолого-хімічний21

16

Економічний-

17

Поглиблене вивчення предмету

8 клас

9 класУкраїнська мова

19

18Математика

24

19Географія

-

18


Профільне навчання – вид диференційованого навчання, який передбачає врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів і створення умов для навчання відповідно до професійного самовизначення, що забезпечується шляхом змін у темі, змісті та структурі організації навчання. Профільне навчання дає змогу допомогти учневі пізнати себе і максимально розвивати свої нахили, природні задатки, здібності, здобути освіту, яка б відповідала реаліям життя. У структурній моделі організації роботи над науково-методичною проблемою ліцею«Сучасні підходи до удосконалення профільного навчання у компетентнісно-орієнтованому навчально-виховному процесі» профілізація навчального процесу є основним напрямком діяльності. Мета організації профільного навчання у ліцеї - забезпечення можливостей для рівного доступу учня до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки; виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання, адаптованої до умов постійно-змінюваного сучасного суспільства.

2014 рік - рік підбиття підсумків реалізації завдань програми впровадження профільного навчання, яка була розпочата у 2009 році. Славутицький ліцей функціонує як загальноосвітній заклад із профільним навчанням у школі ІІІ ступеня та допрофільною підготовкою в школі ІІ ступеня. Структуру профільного навчання складаютькласи профільного навчання: напрямки профілізації: - природничо-математичний (навчальні профілі: фізико-математичний, біолого-хімічний); - філологічний (навчальний профіль: української філології); суспільно-гуманітарний (навчальний напрям:економічний).Допрофільна підготовка здійснюється: на базі учнів 8 класів поглиблене вивчення української мови та літератури, алгебри, геометрії; 9 класів - української мови та літератури, алгебри, геометрії, географії. На основі Типових навчальних планів, розроблених і затверджених МОН України, складається базовий навчальний план з повною реалізацією і детальною конкретизацією варіативної частини щодо обраного профілю навчання. У межах варіативної частини впроваджуються факультативні курси, які не просто закладають основи теоретичних знань, а допомагають учням систематизувати знання з інших наук, життєві спостереження й досвід, а також знання, здобуті в позаурочній роботі, із засобів масової інформації. У навчальному плані обов’язковими є дисципліни, які розширюють знання про різні галузі науки та сприяють розвитку інтересів учнів, їхньої профорієнтації, стимулюють інтерес до знань, розвивають і розширюють загальну культуру учня, надають можливість для пошуку та розвитку здібностей кожної дитини, а згодом – точніше обґрунтувати вибір спеціалізації. За рахунок варіативної складової навчального плану ліцею надано години на введення курсів за вибором: «Рідний край», «Основи економіки», «Мікробіологія з основами вірусології, «Досліджуємо історію України», «Історія української філософської думки XX ст.», «Основи цитології»; «Фінансова грамотність»; факультативи: «Російська мова», «Світ українського слова», «Німецька мова»; «Розв’язування олімпіадних задач з математики», «Розв’язування задач підвищеної складності з хімії», «Комп’ютерні технології та майбутня професія», «Розв’язування задач з параметрами», «Юний педагог», «Психологія»; «Практикум із синтаксису української мови»; «Розв’язування задач з хімії». Усі зазначені спецкурси,факультативи, курси за вибором формують загальну культуру учнів, завдяки чому вони можуть швидше адаптуватися в умовах ринкової економіки, отримати інформацію про професії та сприяють навчанню учнів компетентно приймати рішення, обговорювати й оцінювати отримані результати, працювати індивідуально та в групі.

Модель профільного навчання в ліцеї є оптимальною, результативною і відповідає освітнім запитам учнів та їх батьків:Рік

Профіль

Фізико-математичний

Українська філологія

Біолого-хімічний

Економічний

2011/2012

51

36

30

332012/2013

15

19

17

15

2013/2014

14

15

16

17

Позитивним у роботі ліцею є збереження наступності профілів навчання та створення умов для поглибленого вивчення предметів.

Навчальний

рік

Групи

Поглиблення

Профілі

2012-2013

21

22

23

Українська мова та література

Алгебра і геометрія

Хімія і біологія

Української філології

Фізико-математичний

Біолого-хімічний

2013-2014

21

22

23

Українська мова та література

Алгебра і геометрія

Географія

Української філології

Фізико-математичний

Географічний

Відповідно до базового навчального плану педагоги добирають програми, підручники, навчальні посібники, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, планують організацію навчального процесу в профільних групах. Вчителі ліцею на основі діючих програм створили авторські програми факультативів:

з/п

П.І.Б. автора

Назва програмиПихтар М.П.

Розв’язування олімпіадних завдань з математикиНечай Т.О.

Психологія особистості. 10-11 класи (факультатив)Шишкіна І.О.

Проценко І.В.Розв’язування задач з математики. 9 клас (програма спецкурсу)Алених Т.Ф.

«Німецька мова» для 8-11 класів (факультатив)Проценко І.В.

«Бізнес-школа» для учнів 10-11 класів (факультатив)Сухоцька Л.В.

Для тебе і про тебе (факультатив з психології)Нечай Т.О.

«Русский язык»для 8-11 класів (факультатив)Тараброва С.М.

Астрономія – захоплююча наука. 11 клас (курс за вибором)Приходько О.В.

«Програма варіативного модулю з плавання для 10-11 класів»Приходько О.В.

«Захисник Вітчизни» (програма гуртка)Живець Ю.О.

Основи науково-дослідницької роботи. 9-10 класи (факультатив)Зінченко В.А.

Профілюючі галузі права. 10 клас (спецкурс)

Аналіз вступу учнів профільних класів до вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, подальших досягнень випускників говорить про високий рівень знань та соціальну адаптацію цих учнів. Колектив закладу враховує завдання Концепції профільного навчання «забезпечувати належний рівень підготовки випускників до вступу у вищі навчальні заклади», а це є свідченням задоволення освітніх потреб учнів. Подальше навчання за профілем обирають в середньому 72,3% випускників:

Профіль

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

навчалося

вступило на навчання за профілем

навчалося

вступило на навчання за профілем

Філологічний

17

9

19

8

Фізико-математичний

36

32

15

13

Природничий

12

6

17

14

Економічний

18

13

15

9

Всього

83

60

66

44

Відсоток
73%
67%Практична реалізація профільного навчання неможлива без належної підтримки психологічної служби. Професійна діагностика дає змогу визначити взаємозв’язок можливостей особистості з різними сферами життєдіяльності. Отримані діагностичні дані використовуються в індивідуальній роботі з учнями, консультуванні батьків. Метою діагностичного мінімуму є одержання інформації про особистісну готовність учня до першого етапу професійного самовизначення – профільного навчання. Діагностичний мінімум проводиться по двох напрямках: психологічне обстеження учнів і експертне опитування батьків. Психологічне обстеження учнів відбувається за такими методиками: - рівень інтелектуальної готовності: методика "ШТРР” дозволяє визначити рівень інтелектуального розвитку і оцінку схильності до гуманітарного, технічного і суспільно-наукового профілю, опитувальник Р. Кетелла 16-ФО-187-А; - професійна направленість особистості: методика "ОПГШ” (опитувальник професіональної готовності школярів), тест Голланда, методика ОДАНІ – 2; - мотиваційна готовність: (анкета старшокласника "Я і зміст мого життя”, "Карта інтересів”, методика "Що вас цікавить”); - емоційно-вольова готовність: (опитувальник "Самооцінка вольової регуляції”; методика "Тепінг-тест”); - рівень комунікативної готовності: методика КОС-2; - анкети для батьків. Таким чином, реалізація допрофільної підготовки передбачає налагодження дієвої діагностики рівня навчальних досягнень учнів основної школи, профконсультаційної психодіагностики з метою визначення професійних інтересів і якостей школярів для створення однорідних за підготовленістю та інтересами мікроколективів (груп).

Продовжується робота щодо впровадження дослідно-експериментальної діяльності на регіональному рівні за темою «Психологічний супровід профільного навчання».

Підсумком роботи щодо організації до профільної підготовки та ефективного впровадження профільного навчання є ДПА та ЗНО навчальних досягнень учнів.Профіль

Предмет

Високий рівень

Достатній рівень

Середній рівень

Початковий рівень

2012-2013 навчальний рік. ЗНО

Фізико-матемачний

Математика

Фізика


14

13


1

2


-

-


-

-


Української філології

Укр.мова

Англ.мова10

-


8

15


-

-


-

-


Біолого-хімічний

Біологія

Хімія


8

5


7

7


-

-


-

-


Економічний

Географія

Математика6

10


7

5


-

-


-

-


2013-2014 навчальний рік. ДПА

Фізико-матемачний

Математика

Фізика


10

8


4

4


-

-


-

-


Української філології

Укр.мова

Укр.літ


10

15


5

-


-

-


-

-


Біолого-хімічний

Біологія

Хімія


15

16


-

-


-

-


-

-


Економічний

Географія

Математика13

9


4

5


-

-


-

-

  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка