Аналіз результатів впровадження Базової програми роз­вит­ку дітей дошкільного віку «Я у Світі» та програми „Впевнений старт”Скачати 92.01 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір92.01 Kb.
Аналіз результатів впровадження

Базової програми роз­вит­ку дітей дошкільного віку «Я у Світі»

та програми „Впевнений старт”

(до колегії)

На виконання рішень колегії Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2008 року „Про затвердження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, наказу Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009 року „Про впровадження Базової програми розвитку дитини „Я у Світі” та відповідного наказу відділу освіти Києво-Святошинської РДА від 25 червня 2010 року № 217 у всіх дошкільних навчальних закладах взято за основу дану програму.

Перша програма розвитку, в центрі якої якісні та кількісні зміни, що відбуваються з особистістю протягом дошкільного дитинства:


 • органічна складова нормативно-методичного забезпечення дошкільної ланки освітньої галузі України;

 • документ, що реалізує особистісно орієнтовану модель освіти;

 • документ, що орієнтує педагога на виховання в дошкільному віці не стільки „дитини знання”, скільки „дитини буття” – вмілої, самостійної, свідомої, життєво компетентної;

 • формування основ життєвої позиції „Я у Світі”, як системи ціннісних ставлень до природи, рукотворного світу, людей, які оточують, та до самої себе;

 • програма, що відкриває дитині світ у єдності чотирьох світів – Природи, Культури, Людей, Власного „Я”, налаштовує педагога на важливість різнобічного й гармонійного розвитку малюка;

 • програма, що вперше висуває ідею інтимізації життєдіяльності дошкільника – щирі, довірливі стосунки між дорослим і дитиною, особистісне спілкування;

 • актуалізує проблему статевого виховання дошкільників, необхідність врахування педагогом особливостей розвитку хлопчиків та дівчаток;

 • містить таблиці-вкладки показників розвитку особистості на різних вікових етапах та в різних сферах життєдіяльності, як орієнтир для педагога в оцінці динаміки розвитку дитини.

На сьогоднішній день сміливо можна констатувати факт про те, що більшість педагогів Києво-Святошинського району добре розуміють необхідність реформування системи виховання і навчання дітей дошкільного віку.

Робота за Програмою дала змогу усвідомити її переваги. Про це свідчать, зокрема, значні зрушення у роботі з дітьми, насамперед у впровадженні особистісно орієнтованої моделі, яка передбачає індивідуальний підхід до дітей, урахування їхніх інтересів, використання методів і прийомів, спрямованих на саморозвиток і самореалізацію кожної дитини.

Проте, на шляху впровадження Програми педагоги району зустрічають ряд труднощів і проблем:

1. Високий науковий рівень програми викликає у вихователів певні труднощі в ознайомленні з її змістом.

Особливо це відчувають педагоги із неповною вищою освітою, педагоги з невеликим стажем роботи та педагоги, які працюють в дошкільних навчальних закладах не за фахом. З метою підвищення рівня наукових знань педагогів методичними службами дошкільних навчальних закладів та району проведено низку семінарів, консультацій, тренінгів щодо роз’яснення концептуальних, наукових положень та окремих термінів.2. Недостатня кількість методичних розробок для практичної реалізації завдань програми за лініями розвитку.

Тому поряд з розробкою авторських матеріалів, парціальних програм методичні служби дошкільних навчальних закладів відстежують, вивчають і систематизують науково-методичні матеріали, присвячені Базовій програмі, які друкуються у фахових журналах, посібники та інші досягнення науки і практики. У результаті цієї роботи по дошкільних навчальних закладах створено банк даних; кращі матеріали презентовані на педагогічній виставці „Освіта району” (розділ Дошкільна освіта”) та занесені до районного Анотованого каталогу.

З метою поповнення інформаційного банку перспективного педагогічного досвіду, створення умов для реалізації та впровадження Базової програми розвитку дитини „Я у Світі” в районі серед педагогічних працівників ДНЗ проведено конкурс авторських конспектів занять (наказ відділу освіти від 31.01.2011 року № 40).

3. Пошук нових моделей та сучасних підходів до планування життєдіяльності дітей.

Проблема полягає в тому, що інтегрований підхід до організації життєдіяльності дітей з урахуванням всіх ліній розвитку і сфер життя залишається ще недостатньо розробленим. Результат було отримано завдяки роботі творчих груп інших областей (Всеукраїнська конференція у

м. Черкаси, представництво від району), які розробили і запропонували педагогам різні моделі планування для розгляду та вибору ними найоптимальніших варіантів. У районі в основному переважає модель планування за лініями розвитку (розроблена педагогами м. Умань).

4. Програма на кожній сторінці підкреслює цінність кожної окремої особистості (Я на відміну від Діти).

Але перевантаженість груп не дає можливості в повній мірі створити умови для розвитку та закріплення індивідуальності кожної дитини.5. Реалізацію особистісно орієнтованої моделі ускладнює і той факт, що така модель досі не запроваджена на всіх рівнях, зокрема: управлінці-педагоги, педагоги-батьки, батьки-діти. Часто за вихователів вирішують, нав’язують, вони не є свободо спроможними. Стосунки вибудовуються за формою «Я і безголоса річ». Таку модель взаємин вихователь переносить на стосунки з дітьми. Допоки дитина сприймається лише як об’єкт педагогічного впливу, а дії вихователя визначаються вказівками згори, глибокі прогресивні зрушення в життя дошкільного навчального закладу неможливі. Зміни мають відбутися в голові педагогів, вони повинні відчути себе суб’єктом професійної діяльності.

Тому керівники всіх рівнів повинні створити максимальні умови для професійної самореалізації педагогів. Це єдиний шлях забезпечення свободо спроможності самої дитини в освітньому середовищі.6. Надання права вибору дошкільним закладам своєї моделі організації навчально-виховного процесу.

7. Суб’єктивне тлумачення нормативно-правових документів. Зокрема методичних листів щодо планування начально-виховного процесу в ДНЗ:

 • заборона на використання слова «заняття» в розкладі, в режимі, в розмові з дітьми;

 • необгрунтовані вимоги щодо запису програмових завдань до занять

( починати з розвивальних);

 • складання програмових завдань за лініями розвитку;

 • складання перспективних планів ігрової, трудової та інших видів діяльності;

 • записи у „Щоденник спостережень за дітьми”;

 • робота, яка записується перед планом тощо.

8. Відсутність в державі єдиних критеріїв оцінки якості роботи ДНЗ, а тому будь-який експерт може оцінювати роботу закладу і окремого педагога за суб’єктивними параметрами. Тому потребують оновлення нормативи організації життєдіяльності ДНЗ та визначені єдині критерії оцінки якості його роботи.

Враховуючи зазначені труднощі та проблеми, актуальність методичного супроводу окремих аспектів програми, дошкільними навчальними закладами району ще у 2008 році було розроблено „План заходів щодо вивчення та впровадження Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”. Відповідно до плану проведено таку роботу: • укомплектовано дошкільні навчальні заклади Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”, фаховими періодичними виданнями та відповідною навчально-методичною літературою;

 • розширено тематику навчальних занять за змістом Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” та програми розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт” (лекції, практичні та семінарські заняття, ділові ігри, навчальні тренінги, моделювання тощо);

проведено такі методичні заходи для всіх категорій педагогічних працівників: „Особливості організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах у 2011-2012 навчальному році”,

 • семінари-практикуми для завідувачів ДНЗ з теми „Формування життєвої компетенції дітей дошкільного віку за сферами „Люди”, „Культура”, „Природа”, „Я свм” (ДНЗ „Росинка”, „Намистинка”

м. Вишневе, „Буратіно” с. Петрівське, ДНЗ № 3 м. Боярка);

 • засідання творчої гостини з теми „Метод проектів як педагогічна технологія” (ДНЗ „Чебурашка” м. Вишневе);

 • засідання творчої гостини з теми „Гендерне виховання дітей дошкільного віку в умовах ДНЗ (мета, завдання, зміст та форми роботи). Застосування гендерного підходу під час організації основних видів діяльності дошкільників” (ДНЗ „Дзвіночок” смт. Чабани);

 • Районне методичне об’єднання для музичних керівників з теми „Особливості організації музичної діяльності в умовах ДНЗ. Розвивальні можливості впливу слухання музики на особистісний розвиток дітей дошкільного віку” (ДНЗ „Берізка” м. Боярка);

 • Районне методичне об’єднання для вихователів середнього та старшого дошкільного віку з теми „Розвиток творчих здібностей у пізнанні природи Світу з використанням методів та прийомів ТРВЗ за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” (ДНЗ-ЦРД „Джерельце” м. Боярки);

 • заняття майстер-класу при вихователеві Горбаченко А.А. з теми „Монтессорі-педагогіка в дошкільному вихованні як один із шляхів реалізації завдань Базової програми „Я у Світі” (ДНЗ-ЦРД „Джерельце” м. Боярка);

 • заняття авторської школи при вихователеві-методисту Баластрік Г.В. з теми „Комплексний розвиток еколого-природничого світогляду дошкільників шляхом предметно-практичної діяльності в сучасному ДНЗ згідно з програмою „Я у Світі” (ДНЗ-ЦРД „Джерельце”);

 • заняття авторської школи при вихователеві Мігович Л.Г. з теми „Шляхи реалізації креативного розвитку дошкільників згідно з Базовою програмою „Я у Світі” (ДНЗ „Ромашка” м. Вишневе);

 • „Дослідницька діяльність в організованій пізнавальній діяльності дітей дошкільного віку згідно з Базовою програмою розвитку дитини „Я у Світі”. Інтеграція та інноваційність у підходах до організації роботи з дітьми” (ДНЗ-ЦРД „Джерельце” м. Боярка);

 • організовано роботу постійнодіючих консультпунктів з питань: „Особливості організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку”, „Форми організації дитячої життєдіяльності”, „Планування навчально-виховного процесу за сферами життєдіяльності та лініями розвитку”.

 • продовжується розроблення варіативного змісту Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”: протягом 2010-2011та 2011/12 навчальних років здійснено експертне оцінювання та схвалено науково-методичною радою КОІПОПК парціальні (авторських) програми (ДНЗ „Яблучко” с. Новосілки, ДНЗ „Дзвіночок” смт. Чабани, ДНЗ № 3 м. Боярка, ДНЗ-ЦРД „Росинка”, ДНЗ „Чебурашка”, „Орлятко” м. Вишневе, „Джерельце” м. Боярка);

 • оновлено інформаційно-ресурсний банк даних: про кількісний та якісний склад педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, картотеку науково-популярної та навчально-методичної літератури з проблеми;

 • розміщено в журналах „Дитячий садок”, „Дошкільне виховання” кращі методичні розробки занять та інших видів діяльності з дітьми раннього та дошкільного віку педагогічних працівників району за програмою „Я у Світі” (ДНЗ „Росинка”, „Намистинка”, „Чебурашка”, „Ромашка” м. Вишневе, ДНЗ „Спадкоємець”, „Джерельце” м. Боярки);

 • вивчено та узагальнено досвіди роботи педагогів з актуальних проблем дошкільної освіти, з них 6 занесені до Анотованого каталогу ХІІ обласної виставки „Освіта Київщини: творчі здобутки, перспективні педагогічні ідеї та технології”.

Пріоритетним напрямом є популяризація можливостей і розширення мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-навчального середовища освітньої системи району.

З цією метою проведено підключення ДНЗ району до мережі „Інтернет” (16 закладів).

Одним із шляхів розв’язання актуальних проблем дошкільної освіти є цілеспрямована видавнича діяльність (про що відмічалося вище у виступі).

В 2011-2012 році у зв’язку з впровадженням Базової програми розвитку дітей дошкільного віку „Я у Світі” та введення обов'язкової дошкільної освіти дітей старшого дошкільного віку опубліковані методичні рекомендації „Особливості організації навчально-виховного процесу з дітьми старшого дошкільного віку” та „Забезпечення компетентнісного підходу до реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі” дають можливість педагогічним працівникам району більш ефективніше проводити роботу з дітьми дошкільного віку.

Пріоритетними завданнями на подальше обрано підготовку педагогічних кадрів відповідно до сучасних потреб у забезпеченні якості дошкільної освіти та її доступності.

З цією метою необхідно: • забезпечувати відповідність змісту освітньої роботи з дітьми дошкільного віку основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти України і Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”;

 • поповнювати інформаційний банк даних про комплексні та парціальні програми, що пройшли експертизу науково-методичної ради КОІПОПК;

 • підготувати методичні рекомендації для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів щодо оцінювання ефективності діяльності дошкільного навчального закладу;

 • створити при районному методичному кабінеті постійнодіючий консультпункт з питань застосування критеріїв вимірювання рівня компетентності дітей відповідно до Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”;

 • продовжувати модернізацію форм, змісту підготовки та розвитку професійної компетентності педагогічних і керівних кадрів дошкільних навчальних закладів;

 • координувати дослідно-експериментальну діяльність дошкільних навчальних закладів;

 • сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладів, які працюють за програмою „Екологічний дошкільний заклад”;

 • продовжувати розроблення варіативного змісту Базової програми розвитку дитини дошкільного віку „Я у Світі”.

Підготувала головний спеціаліст відділу освітиКалабуліна Г.Д.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка