Аналіз роботи Миронівського нвк за 2009/2010 н рСкачати 358.88 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір358.88 Kb.
Міністерство освіти та науки України

Миронівський навчально-виховний комплекс Миронівської районної ради Київської області

08800, Київська область, м. Миронівка, вул. Захарченка, буд. 134, тел. 5-13-30

_____________________________________________________________________________________________


Аналіз роботи Миронівського НВК за 2009/2010 н.р.

Широкомасштабні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, ґрунтовному духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню випускників навчальних закладів. На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набуває освіта як соціально-економічний чинник, суспільний стабілізатор, рушій конкретних справ. Людський досвід переконливо свідчить, що чим вищим є рівень освіти населення, тим краще живуть люди, тим досконаліше є демократичні інститути. Особлива місія сучасної школи – підготовка молоді до активної участі у житті суспільства, яке неперервно змінюється.

Освіта при цьому набуває все більш універсального значення. Оскільки вона допомагає кожному громадянинові набути необхідних навичок і визначитися щодо свого професійного майбутнього.

Відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства», Концепції загальної середньої освіти (12-річна школа), постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. № 1717 “Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. № 347/2002, Указу Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04 липня 2005 року, Концепції розвитку освіти до 2010 року, Постанови Кабінету Міністрів № 1312 від 31.12.2005р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”, Указу Президента № 244/2008 від 20.03.2008р. “Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України” педагогічний колектив Миронівського НВК у 2009-2010 навчальному році забезпечував всебічний розвиток особистості шляхом навчання та виховання, які грунтувалися на загальнолюдських цінностях та принципах науковості, полікультурності, світського характеру освіти, системності, інтегративності, єдності навчання і виховання, на засадах гуманізму, демократії, громадської свідомості, взаємоповаги між націями і народами в інтересах людини, родини, суспільства, держави.

На початку навчального року вся робота НВК була спланована, так як річний план роботи – важлива організаційно-управлінська ланка діяльності педагогічного колективу. Від наукової обґрунтованості планування залежать результати діяльності колективу. Робота проводилася згідно з планом (тижневі плани). Були видані накази з основної діяльності школи на 1 вересня 2009 року.
Організаційні питання навчального року

У 2009/2010 н.р. робота колективу закладу була спрямована на єдину методичну проблему «Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах НВК». Було проведено 7 засідань педагогічної ради, на яких серед інших розглядалися наступні питання:


1. «Круглий стіл» «Успішне майбутнє творимо сьогодні» (Підсумки роботи закладу за 2008/2009 н.р. і завдання педагогічного колективу на 2009/2010 н.р.).Перспективи розвитку освіти у НВК у новому навчальному році.

2. Аналіз результатів ЗНО і ДПА учнів закладу.


3.Можливості використання цифрових технологій у НВП.

2. Оптимальність застосування форм, методів і засобів роботи на різних етапах уроку фізкультури.

4. Передумова цікавого уроку.

5.Правова освіта і правове виховання: досвід, проблеми, перспективи.

6.ХХІ століття – століття компетентісно спрямованої освіти.

7.Стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з української мови й літератури.

8. Підбиття підсумків роботи за навчальний рік.

Згідно з річним планом роботи закладу з 20.05.2010 р. по 27.05.2010 р. адміністрацією НВК було проаналізовано виконання навчальних програм з базових дисциплін навчального плану за 2009-2010 навчальний рік. Було перевірено виконання теоретичної та практичної частини програми.

Протягом перевірки було проаналізовано ведення класних журналів, відповідність записів у журналах календарно-тематичному плануванню учителів, зведені звіти вчителів про виконання навчальних програм.

Наслідки перевірки свідчать про те, що в основному теоретичний курс вивчено. Проведено заплановані, відповідно до навчальних програм, види робіт (практична частина програми): практичні роботи, лабораторні роботи, уроки розвитку зв’язного мовлення, уроки позакласного читання, літератури рідного краю, обов’язкові види роботи з української мови (перевірка мовних знань та вмінь учнів, аудіювання, читання вголос/ мовчки, усний переказ/ твір, письмові роботи – диктант/ переказ/ твір), екскурсії, тематичні перевірки знань учнів, контрольні твори з української та зарубіжної літератур.

Але поряд з цим є недоліки у виконанні як теоретичної, так і практичної частини програми.

Протягом 2009-2010 навчального року 24 вчителі закладу певний час були відсутні на роботі у зв’язку з хворобою, навчанням, серед них 11 вчителів були відсутні по 2 і більше разів. Адміністрацією НВК по можливості здійснювалася рівноцінна заміна уроків під час хвороби вчителів, перебування педагогів на курсах підвищення кваліфікації. Всього протягом року замінено 1144 уроки. Крім того 10 днів навчальні заняття не проводилися у зв’язку зі святами та карантином.

Враховуючи вище зазначені причини, станом на кінець навчального року з деяких предметів фактично проведено меншу кількість годин, ніж заплановано на початку навчального року, а навчальні програми виконано за рахунок ущільнення навчального матеріалу. (Детальна інформація з даного питання міститься в наказі № 35 від 25 травня 2010р. «Про виконання навчальних планів і програм»).

У зв’язку з цим заступникам директора з навчально-виховної роботи, керівникам методичних об’єднань на першому засіданні глибоко проаналізувати стан виконання навчальних програм за 2009-2010 навчальний рік та опрацювати практичну частину змісту навчальних програм. А всім класоводам та вчителям-предметникам розробляти календарно-тематичне планування із запасом годин на повторення на випадок карантину, святкових днів та інших непередбачених ситуацій.

Відповідно до робочого навчального плану НВК за рахунок його варіативної складової було організовано факультативні заняття з математики, української мови, української літератури, фізики, хімії; організовано роботу гуртків, до участі в яких залучено здібних школярів. На заняттях учні поглиблено опрацьовували навчальний матеріал з предметів, розв’язували творчі завдання, що забезпечило високі результати учням НВК під час їх участі в різного роду конкурсах та олімпіадах.
Аналіз результативності участі учнів школи в олімпіадах з навчальних предметів та конкурсах

І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2009-2010 навчальному році проводилися згідно з “Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”, затвердженим наказом Міністерства освіти України № 305 від 18.08.1998 р. та відповідно до наказів МОН України, наказу головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації та відділу освіти Миронівської РДА з даного питання.

І (шкільний) етап тривав з 05.10.2009 р. по 24.10.200 р., проводився згідно з наказом по НВК №86 від 10.09.2010 р. на базі НВК за завданнями, підготовленими вчителями.

У І етапі взяли участь 221 учень, що складає 67% від загальної кількості учнів 5-11 класів.

В цілому І етап пройшов організовано. Складено графік олімпіад, створено журі для перевірки олімпіадних робіт та визначення переможців і призерів І етапу.

У цілому кількість учасників шкільних олімпіад дещо збільшилася порівняно з попередніми навчальними роками . Адміністрацією НВК було узагальнено матеріали, вчасно подано заявки на участь у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад з базових дисциплін.

ІІ (районний) етап учнівських олімпіад проходив із 31.10.2009 р. по 26.12.2010 р. на базі Миронівської ЗОШ № 3. Вчителі НВК, які були залучені до роботи у складі журі районних предметних олімпіад, своєчасно з’являлися, об’єктивно підходили до оцінювання робіт учнів.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін та Х Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика взяли участь 72 учні НВК. Результати олімпіад та конкурсу показали, що педагогічним колективом проводиться робота з розвитку інтересів учнів до знань. Із завданнями 68% учасників олімпіад та конкурсу справилися відмінно. Глибокі знання показали учні на олімпіадах з історії, правознавства, зарубіжної літератури, біології, економіки, образотворчого мистецтва, української мови та літератури, трудового навчання, англійської мови.

Поряд з цим низькими є результати виступу учнів на олімпіадах з математики, фізики. Слід працювати над підвищенням якості підготовки учнів до олімпіад з географії, хімії.

Усього учні НВК у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика вибороли 49 призових місць, серед них : І – 23 місць, ІІ – 17 місць, ІІІ – 9 місць.

Високі результати на ІІ (районному) етапі Всеукраїнських олімпіад продемонстрували такі учні:

Смаголь Юлія – учениця 10-Б класу- виборола 4 призових місця: І з української мови й літератури та хімії, ІІ з біології та на конкурсі з української мови ім. П. Яцика.

Динник Юлія – учениця 9-В класу – стала переможцем трьох олімпіад: з історії, правознавства та образотворчого мистецтва.

Сосюра Дарина – учениця11-А класу – перемогла у двох олімпіадах: з історії та зарубіжної літератури.

По два призових місця принесли нашому закладу учні 11-Б класу Мовчан Сергій, Ярко Віталій та Прищепа Антон, учениця 10-А класу Буценко Ірина, учні 9-А класу Добробаба Анастасія та Колісник Олександр.

20 учителів НВК підготували переможців та призерів ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін. Серед них найбільшу кількість призерів підготували Тонковид Ф.С., Гулігас О.В., Левко В.М., Кузьменко Н.М., Костенко І.В.

Відповідно до “Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 18.08.1998р. № 305 та з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення й розвитку обдарованих учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів у січні-квітні було проведено ІІІ-ІV етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

22 учні НВК брали участь у ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських олімпіад, вибороли 8 призових місця. Це:

Ярко Віталій – учень 11-Б класу – ІІ місце з інформатики;

Сосюра Дарина – учениця 11-А класу – ІІІ місце з історії;

Динник Юлія – учениця 9-В класу – ІІІ місце з історії і ІІІ місце з правознавства;

Мамро Ярослав – учень 8-А класу – ІІІ місце з історії;

Мовчан Сергій – учень 11-Б класу – ІІІ місце з правознавства;

Панасюк Ростислав – учень 8-А класу – ІІІ місце з біології;

Кулакова Тетяна – учениця 6-А класу – ІІІ місце з образотворчого мистецтва.

Призерів ІІІ етапу олімпіад підготували вчителі: Тонковид Ф.С. (3 призери), Яшина Т.В. ( 2 призери), Ковалишина О.В., Левко В.М., Гулігас О.В.)

У 2009-2010 н.р. продовжено роботу щодо залучення учнів до науково-дослідницької діяльності. Учитель української мови та літератури Дубровіна В.М. працювала з ученицею 9-А класу Добробабою А. над науково-дослідницькою роботою «Екзотизми в сучасній українській мові», яку було представлено на районному конкурсі-захисті робіт МАН, де учениця посіла ІІ місце. Учитель географії Кузьменко Н.М. з учнем 9-А класу Отрощенком Владиславом написали науково-дослідницьку роботу «Проблеми і перспективи розвитку молочної галузі на прикладі ВАТ СОММАС Миронівського району». Посівши І місце на районному етапі конкурсу-захисту робіт МАН, Владислав успішно представив свою роботу на обласному етапі.

Аналіз результативності виступу учнівської команди Миронівського НВК на Всеукраїнських олімпіадах, конкурсах, порівняльні результати виступу команди у попередні роки свідчать про те, що педколективом проводиться ґрунтовна робота щодо розвитку інтересів учнів до поглиблення знань з базових дисциплін, на рівні організована робота з обдарованими дітьми. Цьому, зокрема, сприяє створення профільних класів, гурткова робота, факультативні, індивідуальні та групові заняття, інтелектуальні ігри та конкурси в позаурочний час.

Проте необхідно продумувати систему позаурочної роботи з обдарованими учнями з окремих предметів навчального плану, враховуючи результати виступу учнів закладу на Всеукраїнських олімпіадах та активізувати роботу щодо залучення учнів і педагогів до проведення науково-дослідницької роботи.

Заступникам директора Котилевській Г.П. та Майсус Л.Г. слід покращити організацію роботи з обдарованими дітьми, посилити контроль за позакласною роботою вчителів і особисту відповідальність за її стан.


Забезпечення обов’язкової освіти

На початок навчального року в НВК навчалося 485 учнів, серед них 235 дівчаток, що становить 48 % загальної кількості учнів. Укомплектовано 25 класів із середньою наповнюваністю 18 учнів. Охоплено навчанням 100% учнів.

З 1 вересня минулого року до 28 травня 2010 року із закладу вибуло 3 учні, прибуло -5 учнів. На всіх дітей, які з різних причин продовжать навчання за межами нашого закладу, своєчасно оформлені документи. Аналізуючи перехід учнів до інших закладів, необхідно відзначити, що його основними причинами була зміна місця проживання. Плинність учнів становить 1%.

Учні пільгового контингенту перебувають на обліку особливого контролю педагогічного колективу. У минулому навчальному році в закладі навчалося: • сиріт – 3 (Волошин О., Манашок В. (10-А клас), Козярівський К. (2-А клас);

 • напівсиріт – 23;

 • постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – 460;

 • дітей-інвалідів – 7;

 • дітей із багатодітних сімей – 17;

 • дітей із неповних родин – 92;

Колектив закладу цілеспрямовано проводив роботу щодо охорони прав дитини згідно річного плану роботи.

Наш заклад закінчило 35 випускників школи ІІІ ступеня. Серед них 4 випускники нагороджені Золотою медаллю за особливі успіхи у навчанні (Близнюк А., Міщенко Д., Мовчан С., Ярко В.).


Організація навчально-виховного процесу

Навчально-виховний процес у закладу здійснювався з дотриманням пріоритетних реформ: демократизації, гуманізації, гуманітаризації, диференціації, інтеграції навчання. Структура навчального року була відповідною до наказу МОН України. Закон України «Про мови» виконувався всіма учасниками навчально-виховного процесу. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалося згідно Загальних критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН України №371 від 05.05.08 р. Адміністрація закладу здійснювала постійний контроль за їх дотриманням.

Документація закладу ведеться згідно вимог нормативних документів.

Навчально-виховний процес забезпечений програмами на 100%, періодичними педагогічними та методичними виданнями на 82%.

Забезпеченість чинними підручниками і посібниками для виконання навчальних програм з предметів робочого навчального плану в цілому по НВК 98 %.

Протягом року проводилося вивчення стану викладання біології та образотворчого мистецтва. Матеріали за результатами перевірки були узагальнені і обговорені на засіданнях методичних об’єднань вчителів-предметників, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів.


Результативність навчально-виховного процесу

З метою перевірки рівня підготовленості учнів, рівня знань з базових навчальних предметів у грудні місяці 2009 року та в кінці 2009/2010 навчального року були проведені контрольні зрізи досягнень учнів з основ наук. Аналіз перевірки результатів контрольних робіт показав, що більшість учнів класу мають високий та достатній рівень знань з наступних предметів:З української мови

3-А – 88%

3-Б – 85%

11-Б – 85%

7-А -74%

9-А – 82%

10-Б – 83%

6-А – 80%

11-А -92%


Учитель

Кривошея В.Ю.

Грабар А.В.

Ткаченко О.М.

Лепестій Л.В.

Дубровіна В.М.

Харченко Г.О.

Харченко Г.О.

Поліщук Г.В.


Математика

3-А -83%

3-Б – 100%

11-А – 86%

11-Б -90%Кривошея В.Ю.

Грабар А.П.

Пастушенко Т.Ю.

Зозуля В.І.Фізика

11-Б -92%

7-Б – 79%Зозуля В.І.

Зозуля В.І.Біологія

8-А – 85%

11-А – 100%

11-Б – 92%


Левко В.І.


Хімія

11-Б – 93%

Панченко Л.В.

Більшість учнів класу мають середній та початковий рівень сформованості вмінь та практичних навичок (низький показник коефіцієнта результативності та якості знань) з таких предметів:Математика

11-В -4%


6-Б – 30%

9-Б – 15%

9-В – 20%


Учитель

Пастушенко Т.Ю.

Пастушенко Т.Ю.

Зозуля В.І.

Корженко В.О.


Біологія

9-В – 33%

Левко В.М.

Хімія

11-В- 0%

9-В- 11%


8-Б – 14%

Панченко Л.В.


Фізика

10-А – 0%

9- В – 31%

8-Б – 26%


Сидоренко Р.М.

Сидоренко Р.М.

Зозуля В.І.


У зв’язку з цим керівникам предметних методичних об’єднань потрібно глибоко проаналізувати результати контрольних робіт, розробити комплекс заходів щодо підвищення якості знань учнів з навчальних предметів відповідно до рекомендацій, поданих у наказах за наслідками адміністративних контрольних робіт та опрацювати на засіданнях ШМО методику аналізу контрольних робіт.

Динаміка змін, що відбулися у сучасній освіті України з запровадженням 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, відповідно до наказу МОН України за № 435 від 06.09.2000р. вимагає змін у підходах до системи оцінювання і самооцінювання навчальних досягнень учнів. Ці зміни обумовлені необхідністю підвищення результативності навчання, здійснення систематичного контролю за якістю навчально-виховного процесу, отримання об’єктивної інформації про успішність засвоєння навчальних предметів учнями різних класів, внесення необхідних корективів у діяльність як педагогів, так і учнів.

За наслідками аналізу рівня навчальних досягнень учнівських колективів найвищий рівень успішності показали учні таких класів: 11-Б (81% якісної успішності), 11-А (79% якісної успішності), 10-Б (67% якісної успішності).

Найнижчі результати успішності мають учнівські колективи 9-Б (14% якісної успішності), 9-В (9% якісної успішності), 11-В (0% якісної успішності).

Серед 487 учнів (станом на 28.05. 2010р.) оцінювалось 406. З них мають високий та достатній рівень навчальних досягнень -210 учнів ( 53%).

Навчальні досягнення початкового рівня мають 2 учні: • Деньга А. (8-А) – з історії;

 • Сьоміна А. (9-Б) – з алгебри та геометрії.

Проводячи тематичні оцінювання з основ наук учителям закладу слід дотримуватися вимог програм та методичних рекомендацій МОН України щодо їх кількості, обсягу та складності.

Аналіз якості навчальних досягнень учнів за останні 5 років свідчить про стабільну роботу вчителів закладу по формуванню компетентностей учнів, розвитку їхніх здібностей та інтересів.
Показники

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

Якісна успішність

66%

51%

49%

52%

53%

Відмінники

55

49

46

39

37

Медалісти

8

5

2

4

4

Свідоцтва з відзнакою

2

6

4

--

1

Призери ІІ етапу олімпіад

40

59

45

58

49

Призери ІІІ етапу олімпіад

6

14

12

10

8

Успішність та якість знань учнів пов’язана з відвідуванням уроків. У закладі протягом декількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять. Усі класні керівники та класоводи організовують щоденні звіти про відсутність учнів із зазначенням прізвищ у спеціальному журналі. Заступник директора з виховної роботи Лепестій Л.В. відслідковує надання довідок із лікарні, пояснювальних записок від батьків та інших документів, що свідчать про причину відсутності. Завдяки роботі класних керівників та адміністрації закладу пропуски учнями занять без поважних причин зведені до мінімуму.


Робота з педагогічними кадрами

Укомплектованість закладу педагогічними кадрами протягом навчального року можна охарактеризувати як задовільну.

За навчальний рік звільнилося 2 вчителі у зв’язку з виходом на пенсію.

Адміністрація закладу здійснила заходи щодо зміцнення складу педагогічних працівників, організувавши перехід до закладу фахівця на вакантну посаду та вчителя-пенсіонера на тимчасову.

Якісний склад педагогічних кадрів - високий. Серед 48 працівників 6 мають звання «вчитель-методист», 11- «старший вчитель»; 23 вчителі вищої кваліфікаційної категорії; 4 - очолюють районні методичні об’єднання. Якісний склад – 65%.

Протягом року вчителі НВК підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних і обласних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також у рамках атестації.

Адміністрація закладу регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові, оперативні методичні зустрічі, співбесіди з окремими вчителями з питань дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання нормативних документів МОН України, що дало змогу оптимально організувати навчально-виховний процес.
Організаційно-методична робота

У 2009-2010 навчальному році методична робота в НВК здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти, концепції 12-річної загальноосвітньої школи, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по НВК № 80 від 08.09.2009 р. «Про структуру і організацію методичної та наукової роботи в НВК у 2009-2010 н.р».

Уся робота з педагогічними кадрами була спрямована на виконання таких завдань:


 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створенням профільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, спецкурсів;

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;

 • удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, ШМО, творчих груп учителів, проведення методичних тижнів, декад;

 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади, створення умов для реалізації відповідних програм щодо розвитку особистості учня, враховуючи соціальний запит та особисту зацікавленість учнів, батьків, педагогів;

 • розвиток учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;

 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету закладу;

 • підвищення рівня позаурочної роботи з навчальних предметів;

 • продовження роботи щодо забезпечення охорони та зміцнення здоров’я учнів;

 • забезпечення психологічної підтримки загальношкільних методичних заходів;

 • підвищення іміджу навчального закладу.

З метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною роботою в закладі була створена методична рада, до складу якої ввійшли директор НВК, заступники директора з навчально-виховної , науково-методичної та виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань. Протягом року на засіданнях методичної ради серед інших обговорювалися такі питання:

- Підсумки методичної роботи у 2008/2009 н.р. й завдання щодо підвищення ефективності й якості освітнього процесу в новому навчальному році.

- Розвиток інноваційності в освіті.

- Атестація вчителів.- Психологія конфліктів і виконання статутних вимог учнями заклад.

- Про участь вителів НВК у шкільному та районному етпах конкурсу «Учитель року” .- Як взаємодіяти з батьками учнів.

- Техніка спілкування педагога з учнями.

- Структура і методика проведення інтерактивного уроку.

- Роль потенціалу уроку в розвитку творчих здібностей учнів, їхньої особистості в умовах здійснення особистісно зорієнтованого підходу.

- Контроль і оцінювання в навчально-виховному процесі

- Не хвилюйтесь – у вас екзамени.

Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. Робота методичного кабінету НВК здійснювалася відповідно до Положення про методичний кабінет Миронівського НВК. Методичний кабінет забезпечував науково-методичне інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних методичних заходів. На базі методичного кабінету проходили стажування молоді спеціалісти, було організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. Вивчалися такі питання: адаптація учнів 1-х, 4-х, 5-х, 8-х, 10-х класів, перевірка стану ведення гурткової роботи, моніторинг викладання предметів варіативної частини. За результатами вивчення узагальнені матеріали, розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків. Працював психолого-педагогічний семінар, протягом року були проведені заняття з учителями щодо використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі.

З боку методичного кабінету надавалася допомога вчителям, які навчалися на курсах підвищення кваліфікації, проводилося індивідуальне консультування педагогів.

Протягом 2009-2010 н.р. було організовано роботу 5 методичних об’єднань вчителів-предметників, затверджено плани роботи, науково-методичні проблеми, над якими працювали ШМО, визначено керівників з числа досвідчених педагогів.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання. Протягом року вчителі закладу проводили позакласні заходи в межах загальноміських, загальношкільних місячників, декад, тижнів.

Згідно з річним планом роботи протягом року проведено предметні декади, тижні. Було складено план, вчителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями, переважно інтелектуально-розважальні ігри. На належному науково-методичному рівні пройшли тижні української мови й літератури, хімії, англійської мови, зарубіжної літератури.

У цілому роботу ШМО протягом 2009-2010 н.р. можна оцінювати як задовільну.

У 2010-2011 н.р. ШМО, творчим групам учителів-предметників необхідно чітко спланувати роботу з обдарованими дітьми, працювати над підвищенням рівня якості знань учнів, підвищувати якість підготовки учнів до олімпіад математики та фізики, активніше залучати учнів до участі в інтелектуальних конкурсах, продумувати науково-теоретичні питання для обговорення на засіданнях стосовно реалізації науково-методичних проблем.

Одним із напрямків методичної роботи НВК була організація занять з різними категоріями педагогічних працівників.

Протягом року працювала школа молодого вчителя, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2009-2010 н.р. обговорювалися такі питання на заняттях з членами ШМУ:

• Вимоги до ведення шкільної документації.

• Урок – основна форма навчання: типи, структура, форми проведення уроків.

• Поєднання колективних та індивідуальних форм навчання на уроці.

• Сучасні освітні технології у навчальному процесі.

• Шляхи та способи активізації пізнавальної діяльності школярів.

Протягом 2009/2010 н.р. чергову атестацію пройшли 8 працівників, позачергову – 1.

Вивчено 9 досвідів, авторських програм, методичних рекомендацій: 1. Близнюк Т.О. «Методичні рекомендації щодо використання нетрадиційних технік на уроках образотворчого мистецтва в школі І ступеня».

 2. Тарасенко Л.П. «Індивідуально-диференційований підхід до навчальної діяльності молодших школярів».

 3. Корольов В.Б. «Використання інформаційно-комунікативних технологій на уроках трудового навчання».

 4. Діденко Т.М. «Методичні рекомендації щодо проведення рухливих ігор на уроках фізичної культури».

 5. Гулігас О.В. «Використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання».

 6. Зозуля В.І. «Використання інтерактивних методів навчання у процесі викладання математики».

 7. Глоба В.В. «Групова навчальна діяльність як засіб розвитку соціальної компетентності учнів».

 8. Панченко Л.В. «Використання інтерактивних технологій як засіб підвищення ефективності навчання на уроках хімії».

 9. Василенко І.В. «Використання тестового матеріалу на заняттях з англійської мови».

Районна атестаційна комісія відділу освіти 1 вчителю встановила вищу кваліфікаційну категорію, 5- підтвердила. Двом учителям було підтверджено звання «старший вчитель». Звання «вчитель-методист» встановлено одному педагогу. Шкільна атестаційна комісія одному вчителю встановила І кваліфікаційну категорію, а одному - підтвердила.

Підвищення кваліфікації при КОІПОПК пройшло 7 учителів закладу.

У 2009/2010 н.р. вчителі закладу брали участь у конкурсі «Учитель року – 2010». На районному етапі конкурсу вчитель математики Зозуля В.І. та вчитель трудового навчання Корольов В.Б. стали його переможцями у своїх номінаціях та учасниками обласного етапу. Відділ освіти Миронівської РДА нагородив їх за перемогу грамотами та преміями. Учитель хімії та класний керівник 6-Б класу Панченко Л.В. посіла І місце у ІІ (районному) етапі конкурсу на кращу програму виховної роботи.

Протягом минулого навчального року члени педагогічного колективу НВК брали активну участь у роботі шкільних, районних та обласних семінарів та предметних методичних об’єднань.

Ефективними були семінари вчителів хімії, соціальних педагогів та бібліотекарів, які були проведені на базі закладу.

Виконання заходів річного плану забезпечувалося виконавцями вчасно. Проведено тематичних засідань педради – 9. Тематичних засідань наради при директорові – 38.Значну увагу впродовж року приділяли впровадженню інноваційних технологій.

Упровадження інноваційних технологій учителями Миронівського НВК
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Тематика інноваційних технологій

1.

 1. Дубровін О.Л.

 2. Котилевська Г.П.

 3. Смоляр О.С.

 4. Іщенко Г.І.

 5. Ліненко Л.І.

Реалізація особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі

2.

 1. Ткаченко О.М.

 2. Тонковид Ф.С.

 3. Левко В.М.

 4. Харченко Г.О.

 5. Глоба В.В.

 6. Міщенко М.І.

 7. Тарасенко Л.П.

Застосування інтерактивних технологій навчання

3.

 1. Майсус Л.Г.

 2. Яшина Т.В.

Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі. Розробка навчальних занять із мультимедійним супроводом

4.

 1. Корнінська Л.О.

 2. Потапеня Я.В.

 3. Грабар А.Я.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках

5.

 1. Поліщук Г.В.

 2. Дубровіна В.М.
Основи формування науково-дослідницької компетентності старшокласників на заняттях МАН

6.

 1. Кузьменко Н.М.

 2. Василенко І.В.

 3. Чемерис Л.В.

 4. Кривошея В.Ю.

Використання методів кооперативного навчання на уроках

7.

 1. ПастушенкоТ.Ю.

 2. Паришкура О.В.

 3. Мокрієнко О.Г.

Упровадження в навчально-виховний процес методик розвивального навчання

8.

 1. Зозуля В.І.

 2. Діденко Т.М.

 3. Приймаченко Т.Г.

Диференціація навчання на різних етапах навчальних занять

9.

 1. Кузьменко Н.М.

 2. Корнінська Л.О.

 3. Панченко Л.В.

Формування творчого потенціалу учнів на засадах проектного навчання

10.

 1. Корольов В.Б.
Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках технічної праці

11.

 1. Левко В.М.

 2. Панченко Л.В.

 3. Потапеня Я.В.

Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження тренінгових форм занять

12.

 1. Панченко Л.В.
Міжнародна програма ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”

13.

 1. Тонковид Ф.С.

 2. Яшина Т.В.

Курси “Громадянська освіта”, “Практичне право”, “Досліджуючи гуманітарне право”, “Історія Голокосту”

14.

1. Потапеня Я.В.

Дослідно-експериментальна програма “Діалог”

Один із напрямків роботи методичного кабінету - створення Web-сайту НВК, узагальнення та презентація на ньому матеріалів з досвіду роботи вчителів закладу.

Тематика матеріалів відображає зміст навчально-виховного процесу відповідно до сучасних вимог, підвищення ефективності управління освітнім процесом, використання нових педагогічних технологій.

Аналіз матеріалів показав, що роботи різноманітні за тематикою, змістовні, характеризуються новизною і актуальністю тем, вказують на постійний творчий пошук педагогічного колективу, відповідають нормативним документам, державним освітнім стандартам, мають високий рівень естетичного оформлення і практичного спрямування.


Аналіз стану виховної роботи Миронівського НВК за 2009-2010 н.р.

Протягом 2009-2010 навчального року виховну роботу в Миронівському навчально-виховному комплексі було організовано з урахуванням основних положень Конституції України та „Концепції про права дитини” згідно з чинною нормативно-правовою базою.

Проблема, над якою працював колектив: « Розвиток інтелектуально-творчого потенціалу особистості в умовах НВК».

Класні керівники разом з учнями працювали над такими виховними проблемами: • реалізація Програми та Концепції розвитку НВК;

 • психологічна та соціальна адаптація дітей до навчання. Інтенсивний розвиток особистості шляхом уключення у творчу діяльність;

 • розвиток творчої особистості, здатної до самореалізації й самовдосконалення, через проектну діяльність класних керівників;

 • Реалізація проектів«Я і мій край», «Подвір’я мого навчального закладу», «Милосердя», «Школа здоров’я», «Обдарована дитина», «Трикутник» («Школа-сім’я-громадськість»);

 • Упровадження системи превентивного виховання через соціальні програми «Рівний-рівному» та „Діалог”.

Завданнями виховної роботи НВК у 2009-2010 н.р. були:

· Набуття учнями школи соціального досвіду, формування у вихованця позиції бути гідним прийняти естафету людської духовності;

· Успадкування духовних надбань нашого народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, залучення молоді до національної і світової культури;

· Формування в учнів особистісних ознак громадян української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, трудової та екологічної культури.

Для реалізації цих завдань у НВК був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені на засіданнях методичних об’єднань класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають у себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності», «Програми профілактики ВІЛ-інфекції», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя та ін.

Пріоритетним вважалося створення такої системи виховної роботи, що дала можливість забезпечити всебічний і гармонійний розвиток особистості, тому виховна робота мала модульно-проектний характер.

В основі цієї інноваційної технології – модель виховання, у центрі якої знаходиться учень і навички його продуктивного спілкування з оточуючим середовищем. Кожного року лідери центрів учнівського самоврядування створюють проекти, над якими працюють протягом усього навчального року. Це такі проекти, як «Я і мій край», «Подвір’я мого навчального закладу», «Милосердя», «Школа здоров’я», «Обдарована дитина», «Трикутник» («Школа-сім’я-громадськість»).

Кожний місяць у навчальному закладі був присвячений реалізації певного проекту: вересень – «Не споглядати й говорити, а вершити і творити», жовтень – «Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки», листопад – „Домашнє вогнище родинне – оселя наша і сім’я», грудень – «Люблю я свій народ, ціную його мову», січень - „Від громадянина України - до громадянина Землі”, лютий - „Моральність - основа моїх знань”, березень - „Моя родина - історії краплина”, квітень - „Себе я бачу в дзеркалі природи”, травень - „Згадаймо ті полум’яні роки”.

У ході місячників, декад та тижнів було заплановано і проведено чимало заходів: виставки малюнків, плакатів, конкурси рефератів, творчих робіт та ін.

Виховання молодого покоління – це не лише система цілеспрямованого й планомірного формування світогляду, ціннісних орієнтацій, почуттів, волі й характеру молоді, але й адаптації її в соціальному середовищі. Виховувати дитину - це, передусім знати її душу, бачити й відчувати її індивідуальний світ.

Низка різноманітних виховних колективних заходів націлена була саме на те, щоб викликати в дітей почуття радості, захоплення, подиву, виховувати в них естетичні смаки, розкривати нові таланти.

У районному етапі Всеукраїнської юнацької акції «Ремез – птах року -2009», який проходив у рамках Усеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді «Мій рідний край – моя земля», учні НВК посіли І місце.

Неодноразово учень НВК Ярко Віталій ставав переможцем різноманітних районних, обласних краєзнавчих та літературних конкурсів. Так, одинадцятикласник посів перші місця в районі та в області в конкурсі «Топоніміка й історія освіти рідного краю» (керівник Л.Г.Майсус). Також Ярко Віталій став переможцем районного і призером (ІІ місце) обласного конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» у номінації «Історія України й державотворення» (керівник О.М.Ткаченко). В обласній трудовій акції «Парад квітів біля школи» вихованці нашого закладу посіли І місце в районі та ІІ місце в області (керівник Л.В.Лепестій). Близько двадцяти учнів взяли участь у всеукраїнському проекті «Маленький українець». У номінації «Якщо я стану Президентом України» перемогла учениця 6-А класу Биченко Катерина (учитель Г.О.Харченко) , а в номінації «Родовідне дерево» перше місце в районі посів учень 4-Б класу Поплавський Дмитро (вчитель Л.В.Чемерис).

Одинадцятикласниця Сосюра Дарина брала участь у літературному конкурсі «Дивослово» на тему « Світе ясний» і посіла І місце в районі та відзначена грамотою за активну участь в обласному етапі конкурсу (керівник Л.Г.Майсус). У районному конкурсі екологічних бригад наш навчальний заклад посів І місце. Велика подяка батькам та учням – Чекусовій Валерії, Супрун Анні, Кривов’яз Євгенії, Манюшкійній Тетяні, Кривов’язу Дмитру, Захаренко Олександрі та Петренку Івану.

У районному конкурсі дитячої творчості «Перлини Миронівщини» наші вихованці постійні переможці та призери. Так у номінації «Вокальний жанр» у цьому році І місце посіли десятикласниці Захаренко Олександра та Манюшкіна Тетяна, ІІІ місце дісталося вокальному ансамблю учнів 4-Б класу У номінації «Оригінальний жанр. Читці» перші місця посіли: Левко Назарій (7-Б клас), Чекусова Валерія (8-Б клас), Литвин Катерина (9-А клас), ІІ місце Тишкевич Карина (3-А клас), ІІІ місце Жученко Андрій та Бобровіцька Ольга (4-Б клас), а в номінації «Авторська поезія» І місце зайняли Жельніо Діана (4-Б клас) та Сосюра Дарина (11-А клас).

Класний керівник 6-Б класу Л.В.Панченко стала переможцем І (шкільного) етапу конкурсу на кращу програму виховної роботи ( назва програми «Цінності, яким немає ціни»). Також Лариса Володимирівна посіла І місце в ІІ етапі, а в ІІІ (обласному) етапі стала лауреатом конкурсу.

Методичне об’єднання класних керівників працювало над проблемою темою «Формування здорового способу життя як фактор зміцнення моральності в суспільстві та здоров’я нації». У ході установчого засідання ШМО вивчалися такі теми:


 • організаційно-творча діяльність класного керівника, визначення основних напрямків методичної та виховної роботи;

 • обдарована дитина;

 • толерантна педагогіка у виховному просторі НВК;

 • особистість - творець свого майбутнього;

 • використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в інноваційній розбудові школи.

Кожен класний керівник протягом навчального року провів три відкриті

виховні заходи, творчі доробки яких зберігаються у папці „З досвіду роботи класного керівника...”

У НВК створено систему виховання здорового способу життя, яка сприяє розвитку фізичних здібностей учнів. Один із напрямків цієї системи – мережа спортивних секцій: легкої атлетики, футболу, баскетболу, шахи та шашки. Учні нашого закладу стають призерами та переможцями районних спортивних змагань. Традиційними спортивними святами нашої шкільної родини стали свята «Робінзонада» (для учнів 5-8 класів), «Джентльмен-шоу» (для учнів 9-11 класів) та «Веселі естафети» (для учнів 2-4 класів). Ми пишаємося тим, що наша система виховної роботи направлена на пропаганду здорового способу життя, адже людина майбутнього – це естетично та фізично вихована дитина сьогодні. І ми переконані в тому, що тільки організована взаємодія педагогів, батьків і учнів сприятиме досягненню дітьми позитивних результатів у навчанні, вихованні та зміцненні здоров’я учнівської молоді.

Протягом року наші вихованці мали змогу поспілкуватися з медичними працівниками нашої районної лікарні, зокрема з лікарем-дерматологом Т.І. Войтюк, начальником у справах дітей при Миронівській РДА О.Є Яблунівською, старшим оперуповноваженим у справах неповнолітніх В.М.Рябченком.

Більшість учнів НВК задіяні в заняттях шкільних гуртків і секцій, у гуртках Центру дитячої та юнацької творчості, районному Палаці культури, у музичній, спортивних школах, беруть активну участь у роботі учнівського самоврядування НВК «Імпульс».

У НВК започаткована своєрідна система організації дозвілля школярів, під час якого діти мають можливість реалізувати себе як компетентну особистість. Для них організовуються фестивалі і вечори, новорічні дискотеки, різні заходи ( акції «Милосердя”» (збір картоплі для районної лікарні), „Збережемо ліси для нащадків” (збір макулатури), «Подаруй бібліотеці книжку», «Ветерану війни на добру згадку» (вітання учасників війни мікрорайону НВК), «Птахи – наші друзі» (виготовлення годівниць). Також наші вихованці взяли участь у V благодійній акції фонду „Серце до серця”, де зібрали 368 грн. на медичне обладнання в дитячі лікарні області. Переможцем акції визнано учнівський колектив 5-А класу (класний керівник В.М.Дубровіна). Ми намагаємося пояснити нашим учням, що саме добрі вчинки й відкрите серце є запорукою моральності справжньої людини.

Продовжує працювати рада з профілактики правопорушень учнів, яка складається з представників педагогічного колективу, батьків і старшокласників. На жаль, сьогодні два учнів нашого закладу потребують посиленої педагогічної уваги. Адміністрація НВК, класні керівники, учителі-предметники, а також соціальний педагог індивідуально працюють із батьками таких учнів. За кожним учнем, який стоїть на внутрішкільному обліку, закріплено педагога-наставника, що проводить із ним індивідуальну роботу щодо корекції його поведінки й навчальних досягнень; заведена індивідуальна картка, в якій фіксуються загальні відомості про учня та його сім’ю і робота , яка з ним проводилася.

Щомісяця проводяться дні правових знань, які проходять за окремим планом. Впроваджується просвітницька програма „Рівний-рівному” та „Діалог” (вчителі Л.В.Панченко та В.М.Левко).

З метою покращення стану здоров’я учнів проводилося медичне обстеження дітей. Класними керівниками, вчителями-предметниками проводилися години спілкування, бесіди, виховні заходи щодо формування навичок здорового способу життя.

Питання соціального захисту учнів сплановане в річному плані роботи НВК. На нараді при директорові розглядалися питання: „Про результати проходження медичного огляду учнями”.

Педагогічний колектив здійснює постійний контроль за відвідуванням учнями НВК. Позитивні результати дають спільні рейди контролю «Трикутника», «Літери «н» у класному журналі» .

Важливою ланкою діяльності педагогічного колективу є організація роботи з батьками. За планом роботи НВК кожну чверть проводилися класні батьківські збори ( „Роль батьків у вихованні дітей”, Успішна адаптація 1-х, 5-х та 10-х класів”, „Про Закон України „Про попередження насильства в сімї”, Обдарована дитина. Як їй допомогти”, „Ще раз про культуру поведінки, вихованість, ввічливість”, „Професійне самовизначення учнів 9-11 класів”, „Закон і ми”, „Підтримка учнів під час ДПА та ЗНО”, „Оздоровлення та безпека дітей під час літніх канікул”), а один раз на семестр День відкритих дверей. Батьки запрошувалися для участі в проведенні різноманітних місячників, декад, лекторіїв, свят, заходів. На початку навчального року проведена загальношкільна батьківська конференція, на якій була вибрана батьківська громада НВК та затверджений план роботи.

Протягом навчального року проведено 4 засідання батьківського комітету. На засіданнях батьківської громади вирішувалися питання організаційного, виховного, заохочувального характеру, пов’язані з реалізацією навчально-виховного завдання, відпочинку та дозвілля дітей, шефської допомоги школі, атестації педагогічних працівників, залучення батьків до озеленення та благоустрою шкільної території, контролю за організацією гарячого харчування учнів, ремонту та підготовки навчального закладу до нового 2010-2011 навчального року.

Члени батьківського комітету НВК разом із соціальним педагогом брали участь у шкільних акціях «Родина», “Турбота”, “Діти вулиці”.

Хочеться зауважити, що результатом грамотно організованої колективно-творчої роботи завжди є випускник, у якого сформовано достатній для забезпечення його самостійності в різноманітних сферах життєдіяльності рівень соціальної зрілості; це здорова (фізично, духовно, психічно) людина, творча особистість із розвиненою потребою в самореалізації й самовдосконалості, з гуманістичним світоглядом і почуттям відповідальності за долю України, її народу, людства.

Цілі та завдання виховної роботи на новий навчальний рік:

Пріоритетні напрямки виховної роботи: • системний підхід до управління виховним процесом НВК, постійне оновлення його змісту, якісна реалізація концепції громадянського виховання особистості;

 • досягнення ефективності роботи НВК щодо координації діагностико - профілактичної роботи НВК, сім’ї, громадськості, правоохоронних органів щодо попередження правопорушень, бездоглядності та інших негативних проявів;

 • забезпечення духовної єдності поколінь, збереження родинних традицій, вивчення родоводу, залучення дітей до вивчення народних звичаїв, обрядів, виховання національної свідомості і самосвідомості.

Педагогічний колектив НВК у 2010-2011 н.р. продовжуватиме роботу з удосконалення системи виховної роботи в учнівських колективах класів, з учнівською молоддю в цілому.

Матеріально-технічне забезпечення

Будівля закладу і приміщення знаходяться в задовільному стані. У закладі створено умови для роботи і навчання, існують кабінети, що відповідають сучасним вимогам. Придбаний за батьківські та вчительські кошти відео проектор активно використовувався вчителями протягом навчального року для проведення уроків з мультимедійним супроводом.

Стан навчальних кабінетів закладу задовільний, але всі кабінети потребують дооснащення сучасними методичними та технічними засобами навчання.

Починаючи з вересня 2009 року батьки учнів НВК вносять на рахунок фонду закладу кошти для господарчих потреб. За рахунок цих грошей восени 2009 року було встановлено 5 броньованих утеплених вхідних дверей. У літній період 2010 року частину цих коштів було використано на поточний ремонт кабінетів загального користування та коридорів приміщення НВК молодшого та старшого корпусів, а також проведено заміну старих вікон на нові в 9 кабінетах.

Стан навчальних кабінетів закладу задовільний, але всі кабінети потребують дооснащення сучасними методичними та технічними засобами навчання. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів -70 %, лабораторій -65%, майстерень -72 %, спортзалів 60% спортмайданчиків 60%.

За результатами рішення загальношкільних батьківських зборів та громадськості роботу Миронівського НВК за 2009/2010 н.р. визнано задовільною.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка