Аналіз роботи міського методичного об’єднання вчителів трудового навчання за 2010-2011н рСкачати 177.73 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір177.73 Kb.
Аналіз роботи

міського методичного об’єднання вчителів трудового навчання

за 2010-2011н.р.
До складу ММО вчителів трудового навчання входить 15 вчителів, з них: спеціаліст – 1, мають І категорію – 2, вищу - 12 вчителів, спеціальну освіту мають 14 вчителів:

Учителі трудового навчання

Види праці

технічні

обслуговуючі

Працюють за фахом

5

10

Стаж роботи:

 • до 5 років;

 • 5-10 років;

 • 10-20 років;

 • понад 20 років

-

-4

4

1

-

45

Кваліфікаційна категорія:

 • вища;

 • І категорія;

 • ІІ категорія;

 • спеціаліст

4

1-

-

8

1

-1

Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено:

- у 5,6,9 класах – 1 год. на тиждень; у 7-8 класах – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66);

- у 10 класах (незалежно від профілю) – 1 год. на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

- у 10 класах технологічного профілю – 6 год. на тиждень (лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2010 № 1/9-543);

- у 11 класах універсального профілю – 2 год. на тиждень (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.05.2003 № 306);

Вивчення трудового навчання відбувається як у змішаних групах так і окремо для хлопців та дівчат. Поділ класів на групи здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.02 № 128, і відбувається при наявності в класі більше 27 учнів.

З 2010-2011 навчального року учні 5-9 класів навчалися за програмою «Трудове навчання. 5-9 класи. Нова редакція» (авт.: В.М.Мадзігон та інші). Навчальна програма «Трудове навчання. 5-12 класи» (К.; Перун, 2005) втратила свою чинність.

Новою програмою передбачено інваріантну (обов’язкову) та варіативну складові, які приблизно рівні між собою. Інваріантна складова вивчалась у першому півріччі, варіативна – у другому. Навчальний заклад самостійно формував змістове наповнення варіативної складової з варіативних модулів. Варіативні модулі обирав вчитель у залежності від матеріально-технічної бази, особистої фахової підготовленості, регіональних традицій та бажання учнів. Вивчення варіативних модулів відбувалося за окремо розробленими програмами.


Зменшення кількості учнів та скорочення навчального плану у 5,6,9 класах до однієї години на тиждень приводить до того, що учителі більшості навчальних закладів не можуть мати тижневе навантаження вісімнадцять годин. У результаті учителям доводиться суміщати години з інших предметів або викладати предмет у кількох навчальних закладах.

У 2010-2011 н.р. міською атестаційною комісією було підтверджено вищу кваліфікаційну категорію вчителям трудового навчання учителю СШ№1 Песковій М.М., учителям СШ№6 Коваленко Л.М., Нетюхайло О.А. Присвоєно звання «вчитель-методист» учителю СШ№6 Нетюхайло О.А Це свідчить про те, що учителі прагнуть підвищувати свій фаховий рівень, покращують якість знань. Порівнюючи з минулим роком, спостерігається стабільність даного напрямку. ММО вчителів трудового навчання (технічна та обслуговуюча праця) у 2010-2011 навчальному році працювало над науково-методичною проблемою: “Креативна освіта через впровадження педагогічних програмних засобів навчання”. Науково-методична проблема міського методичного об’єднання вчителів обслуговуючої праці: “Сприяння адаптації вчителів до інноваційних процесів в трудовому навчанні”. Науково-методична проблема міського методичного об’єднання вчителів технічної праці: “Розвиток творчого потенціалу особистості в процесі трудового навчання”.

Аналізуючи уроки, відвідані протягом року можна зробити висновок, що учителі у своїй діяльності керуються вимогами сучасних навчальних програм з трудового навчання, в яких передбачена орієнтація на застосування проектного навчання. В основу проектного навчання покладено провідні ідеї особистісно-орієнтовного навчання та свободи творчості школярів, за якими навчально-виховний процес відбувається, виходячи з потреб, інтересів і здібностей школярів, які вивчають освітню галузь «Технології». Свобода творчості дітей має глибоке педагогічне значення. Вона збільшує розумовий кругозір школяра, продуктивність його фантазії, викликає позитивні емоції, збуджує його активність, дає змогу накопичувати трудові навички.

Підготовка до проектної діяльності починається у п’ятому і продовжується до сьомого класу, коли учень починає самостійно працювати над створенням власного проекту. Учні продовжують цю діяльність у восьмому та в старшій профільній школі. З метою перевірки ефективності та якості підготовки учнів до проектної діяльності у сьомих класах СШ№ 1,6,10,11 з технічної та обслуговуючої праці було проведено моніторингове дослідження якості знань учнів. У моніторингові рівня навчальних досягнень учнів з трудового навчання брали участь учні 7-х класів. Контрольні зрізи писали 170 учнів. Учням було запропоновано сім питань. П’ять питань у вигляді тестів та два питання, на які дітям потрібно було самостійно сформулювати відповідь.

Питання охоплювали розділи: вимірювальні інструменти, основи машинознавства, в’язання, обробки деревини, проектування та виготовлення виробів з металу, основи профорієнтації, проектної діяльності, загальні правила безпеки праці в шкільних майстернях.

Аналіз контрольної роботи показав, що учні, в основному, засвоїли навчальний матеріал, володіють технічними термінами, класифікують типи професій, орієнтуються у визначенні призначення основних механізмів токарних верстатів з обробки деревини. Слабше учні володіють знаннями з метрології, виникають утруднення при викладенні власної думки, допускають помилки при формулюванні безпечних умов праці.

Учні показали такі результати: із 170 учнів, які писали контрольну роботу, 31 учень (18%) - середній рівень знань; 94 учні (55%) - достатній рівень знань; 45 учнів (26%) - високий рівень знань. Таким чином, більшість учнів показали достатній і високий рівень знань.

Оцінки, одержані учнями за І семестр - 27 учнів (14%) - середній; 88 учнів (46%) - достатній; 74 учні (39%)- високий рівень. В основному переважають оцінки високого та достатнього рівнів.

У цілому можна зробити висновок, що запровадження підготовки до проектної діяльності викликає ряд труднощів. Діти відповідно до свого віку не можуть в повній мірі засвоїти розділи програми, яка стосується етапів проектування. Досить складно діти засвоюють економічні знання. Виникають проблеми при викладенні власних думок, при засвоєнні основних трудових операцій в зв’язку з незадовільним матеріально-технічним забезпеченням шкільних майстерень.

Для відстеження динаміки засвоєння знань учнями необхідно продовжувати моніторингові дослідження з даною групою учнів.

При вивченні тем з трудового навчання учителі – Нетюхайло О.А., Климаш Н.О., Петрова Л.В., Кривощокова М.І., Черевко І.І. за допомогою сучасної комп'ютерної техніки, використовують електронні програми, розроблені Міністерством освіти і науки України, власні доробки у вигляді електронних таблиць, слайдів, мультимедійних презентацій.

Слабка матеріально-технічна база усіх навчальних закладів не дозволяє в повній мірі проводити професійне навчання учнів з освітньої галузі технології. Виникає проблема навантаження вчителів трудового навчання: більшість навчальних закладів після введення у 10-11 класах гуманітарного, математичного, природничого профілів виключають з інваріантної складової таку дисципліну як трудове навчання. Зменшені години трудового навчання у СШ№2.

Слід відмітити, що у тих школах де з розумінням відносяться до розподілу годин варіативної складової та здійснено поділ класів на проведення технічної та обслуговуючої праці, рівень навчальних досягнень значно вищий. Учні цих шкіл стають призерами обласних олімпіад з технічної та обслуговуючої праці. На жаль у школах не виділені години для індивідуальних занять з обдарованими учнями.

У 2010-2011 н.р. було проведено II (міський) етап Всеукраїнської олімпіади з базових дисциплін (трудове навчання) на базі СШ№11. Всього в І етапі олімпіади брали участь 418 учнів, а в ІІ – 17 учнів. Учні СШ №12 (обслуговуюча праця), СШ №5,7 (технічна праця), ЗШІ участі в олімпіаді не брали.Переможці міського етапу олімпіади з трудового навчання 9 клас 2006-2011 н.р.

Рік

Заклад освіти

ПІБучня, місце

ПІБ вчителя

2006 - 2007

СШ № 11

Сапожников Андрій І місце

Єрмоленко О.П

СШ № 11

Смолянкова Тетяна ІІ місце

Михайленко І.Ф.

СШ № 3

Ковальова Віра ІІІ місце

Петрова Л.В.

2007-2008

СШ № 6

Тронь Максим І місце

Нетюхайло О.А

СШ № 11

Демченко Ольга І місце

Михайленко І.Ф

СШ № 9

Сташенко Володимир ІІ місце

Гуржій С.І.

СШ № 3

Буренкова Анастасія ІІ місце

Петрова Л.В.

СШ № 11

Корогодський Михайло ІІІ місце

Єрмоленко О.П.

СШ № 2

Бухарова Дар’я ІІІ місце

Кривощокова М.І.

СШ № 10

Тряпіцина Євгенія ІІІ місце

Клімаш Н.О.

2008-2009

СШ № 6

Тронь Максим І місце

Нетюхайло О.А

СШ № 12

Малий Андрій І місце

Черевко І.І.

СШ № 10

Тряпіцина Євгенія І місце

Клімаш Н О.

СШ № 9

Трефілова Анна І місце

Андрієнко Т .В.

СШ № 11

Триш Юлія, ІІ місце

Михайленко І.Ф.

СШ № 9

Михайлик Іван ІІ місце

Гуржій С.І.

СШ № 3

Кириянова Валерія ІІІ місце

Петрова Л.В

СШ № 2

Тищенко Денис ІІІ місце

Мальцев Я.В.

2009-2010

СШ № 6

Харів Мар’ян І місце

Нетюхайло О.А

СШ № 12

Малий Андрій І місце

Черевко І.І.;

СШ № 3

Горб Катерина І місце

Петрова Л.В

СШ № 9

Головченко Анастасія І місце

Андрієнко Т .В.

СШ № 11

Сотникова Катерина ІІ місце

Михайленко І.Ф

СШ № 11

Красінський Роман ІІ місце

Єрмоленко О.П

СШ № 1

Мальцон Юлія, ІІІ місце

Пєскова М.М.

СШ № 3

Андрущак Віталій ІІІ місце

Мальцев Я.В.

2010-2011

СШ № 6

Чердак Василь І місце

Нетюхайло О.А.;

СШ № 3

Горб Катерина І місце

Петрова Л.В.

СШ № 6

Маміна Анастасія І місце

Коваленко Л.М

СШ № 11

Бойко Марія ІІ місце,

Михайленко І.Ф.

СШ № 12

Міняйленко Євген ІІ місце,

Черевко І.І

СШ № 2

Дудка Анастасія ІІІ місце,

Кривощокова М.І

СШ № 11

Праус Дмитро ІІІ місце

Єрмоленко О.П

Переможці обласного етапу олімпіади з трудового навчання 9-11 клас 2006-2011 н.р.Рік

Заклад освіти

ПІБ учня

Місце

ПІБ вчителя

2005-2006

СШ№3

Ковальова Віра–8 кл.

ІІІ

Петрова Л.В.

2007-2008

СШ№3

Ковальова Віра–10 кл.

ІІІ

Петрова Л.В

СШ№11

Демченко Ольга–9 кл.

ІІІ

Михайленко І.Ф.

2008-2009

СШ№3

Ковальова Віра–11 кл.

ІІ

Петрова Л.В

СШ№10

Тряпіцина Євгенія–9 кл.

ІІІ

Климаш Н.О.

2010-2011

СШ№12

Малий Андрій–10 кл.

ІІ

Черевко І.І.

Відповідно до плану роботи Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на 2010 рік 25 листопада 2010 року на базі загальноосвітніх навчальних закладів міста (СШ№№3,6,9,10) відбувся обласний семінар для керівників районних (міських) методичних об'єднань вчителів трудового навчання з проблеми «Використання інформаційних технологій на уроках трудового навчання». Учасники семінару розглянули широке коло актуальних питань, пов'язаних із теоретичним та практичним аспектами організації навчально-виховного процесу, обговорили організаційно-управлінські, теоретичні та методичні проблеми використання інформаційних технологій у системі підвищення рівня викладання трудового навчання та підвищення кваліфікації вчителів трудового навчання. Учасники семінару спостерігали за навчально-виховним процесом у закладах, відвідали відкриті уроки трудового навчання: Аплікація «Гілка осіннього дерева», урок у 3 класі (вчителі початкових класів СЗШ№10–Л.Л.Малишевська, О.І.Семененко); «Оздоблення виробів геометричним різьбленням», урок технічної праці в 7 класі (вчитель трудового навчання СЗШ№ 6, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист» О.А.Нетюхайло). Учасники семінару отримали в електронному вигляді матеріли власноруч напрацьовані на практичному занятті. бінарний урок технології «Використання в проектній діяльності засобів Інтернету», урок у 10 класі (вчитель обслуговуючої праці СЗШ№9, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» Т.В.Андрієнко, вчитель інформатики СЗШ№9, спеціаліст вищої категорії, «старший вчитель» І.Куріленко); взяли участь у майстер-класі «Моделювання геометричного різьблення», вчитель СЗШ№6 О.А. Нетюхайло, відвідали творчу майстерню «Створення проектів в урочний та позаурочний час» (вчитель трудового навчання СЗШ№3, спеціаліст вищої категорії, «вчитель-методист» Л.В.Петрова). У рамках семінару проходила виставка робіт закладів освіти «Творчість юних марганчан».

Учасники семінару ознайомилися з досвідом роботи навчальних закладів міста щодо реалізації проблеми семінару, програма якого виконана повністю та отримала позитивні відгуки його учасників щодо 100% охоплення вчителів трудового навчання міста за програмою «Intel - навчання для майбутнього» з використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні трудового навчання, нововведення в атестації вчителів міста презентації власного досвіду з використанням мультимедійних засобів.

У січні було проведено засідання методичного об'єднання, на якому було заслухано звіт учителів трудового навчання «Застосування комп'ютерних технологій при підготовці учнівських проектів», проведено презентацію напрацьованих матеріалів. Методистом управління освіти Резуновою О.Г., у вигляді презентації, висвітлено питання «Інформаційно-комунікативні технології у професійній діяльності вчителя трудового навчання», також доведено до відома учасників засідання інформацію про стан організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в навчальних закладах міста. Були розроблені заходи щодо покращення стану охорони праці в шкільних майстернях без залучення додаткового фінансування та недопущення випадків травматизму під час навчально-виховного процесу.

Четверте засіданні ММО вчителів трудового навчання складалось з теоретичної частини, де розглянуто широке коло питань: моніторинг з трудового навчання учнів 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів №1,6,10,11; результати виступу учасників міського, обласного етапів олімпіади з трудового навчання; питання поліпшення підготовки обдарованих дітей до участі в олімпіадах; визначено основні напрямки запровадження викладання предмету «Технології» в 10,11 класі, та практичної частини: «Виготовлення технологічної документації із застосуванням комп'ютерної техніки»:


 • вивчення прийомів роботи з комп'ютерною програмою Місrosoft,

 • робота в групах (створення презентацій відповідно до запропонованих тем);

 • демонстрація та обговорення створених на практичному занятті проектів.

Учителями розпочато розроблення мультимедійного супроводу до різних навчальних тем. У вироблених рекомендаціях учителі запропонували проводити подібні заняття регулярно (двічі на рік) для більш ефективного створення мультимедійних засобів навчання. Для більш повноцінного уявлення про різні технологічні процеси було розпочато створення відеотеки.

Учитель трудового навчання СШ№6 Нетюхайло О.А.ознайомив учителів з основними пошуковими системами для роботи у мережі «Internet» та способами збереження різних форматів інформаційних файлів.

Більшість учителів має практику та достатні навички роботи в мережі Інтернет. Програма з «Технологій» у 10,11 класах передбачає повноцінне використання світових інформаційних ресурсів, тому в наступному навчальному році для учителів трудового навчання планується провести семінар–практикум з даної теми.

У квітні 2010-2011 н.р. до обласної виставки «Педагогічні здобутки освітян Дніпропетровщини» вчителями трудового навчання міста підготовлено такі розробки вчителів:- Деревцова Наталя Сергіївна, учитель трудового навчання, СЗШ№ 5.

Дидактичний посібник "Творці прекрасного" / 10 с.

Посібник мітить технологічні картки з виготовлення декоративних панно та методичні рекомендації до їх використання у гуртковій роботі та позаурочній діяльності з метою розвитку в учнів творчих здібностей та формування у них навичок самостійної роботи. Посібник рекомендується для керівників гуртків та учнів віком від 10-ти років.

- Нетюхайло Олег Антонович, учитель трудового навчання, СШ№ 6.

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках технічної праці / 55 с.

У роботі висвітлено питання розвитку творчих здібностей учнів на уроках технічної праці через упровадження інноваційних технологій. Розкрито способи застосування різних прийомів розвитку креативного мислення учнів, зацікавленості їх конструкторською діяльністю, залучення до навчального проектування за рахунок виконання різних за рівнем складності завдань через застосування методики тестового контролю з вибірковими відповідями й контролюючими означеннями та дослідно-експериментальної роботи школярів. Головна мета роботи вчителя – виховання творчої, адаптованої до сучасного суспільства особистості. Рекомендовано учителям технічної праці.

- Петрова Лариса Вадимівна, учитель обслуговуючої праці, СШ№ 3.

Проект «Моя родина – Україна» / 12 с., диск.

Створений у ході проекту альманах може використовуватись як демонстраційний матеріал до розділу «Вишивання». Рекомендовано для вчителів обслуговуючої праці, керівників гуртків.

Проект «Створи собі вишиванку» / 16 с.

Матеріал проекту поширює знання про сучасних українських дизайнерів, моду в етностилі та український традиційний одяг.

Рекомендовано для вчителів обслуговуючої праці, керівників гуртків, вчителів українознавства.

Проект «Сувенірна скарбничка» / 9 с.

Матеріал проекту поширює знання про тенденції створення сувенірів в національному українському стилі. Рекомендовано для вчителів обслуговуючої праці, вчителів українознавства, керівників гуртків.

Проект «Вишивання серветок лічильними техніками» / 14 с.

Матеріал проекту поширює знання про техніки, які мало використовуються, та про українські народні орнаменти. Рекомендовано для вчителів обслуговуючої праці, керівників гуртків.

Проект «Моя Дніпропетровщина» / 13 с.

Створений у ході проекту вишиваний атлас може використовуватись як наглядно-демонстраційний матеріал на уроках обслуговуючої праці та географії. Рекомендовано для вчителів обслуговуючої праці, вчителів географії.

Збірка методичних рекомендацій до уроків обслуговуючої праці в 5–9 класах /5 частин / диск.

Матеріал згідно шкільної програми щодо пошиття виробів (5–9 класи), поданий у вигляді інноваційних інструкційних карт. Рекомендовано вчителям обслуговуючої праці, учням.- Черевко Іван Іванович, учитель технічної праці, СШ№ 12.

Народні ремесла / 36 с.

Дана робота є розробкою відкритого заходу, під час проведення якого можна ознайомити учнів з історією розвитку народних ремесел України, із використанням давніх традицій для створення сучасних виробів.

Характерною особливістю сучасної школи є бажання та спроби багатьох учителів перебудувати навчальний процес так, щоб активізувати пізнавальну діяльність учнів, зацікавити їх, залучити до самостійного здобуття знань, вивчення матеріалу протягом року. Такій навчальній діяльності відповідає застосування комп'ютерних технологій при підготовці навчальних проектів на уроках трудового навчання. У цьому напрямі працює творча лабораторія вчителів трудового навчання з теми «Застосування комп'ютерних технологій при підготовці учнівських проектів», керівник - Петрова Л.В., вчитель трудового навчання СШ№3. До складу творчої лабораторії входять вчителі трудового навчання загальноосвітніх шкіл Кривощокова М.І., СШ№2, Климаш Н.О.,СШ №10. Нетюхайло О.А., СШ №6. У 2010-2011 н.р. творча лабораторія працювала на підготовчому етапі. Була підібрана література з даного питання, сформульовано основну ідею – розробити посібник для вивчення теми «Проект» для 7, 8 класів за програмою 11-річного навчання. Відповідно до плану роботи творчої лабораторії у січні було заслухано звіт про виконану роботу. У 2011-2012 навчальному році планується організувати роботу проблемної групи, яка буде продовжувати роботу направлену на створення проектів у старшій школі.У 2010-2011 навчальному році видавнича діяльність по напрямку трудове навчання була спрямована на підготовку методичних бюлетенів:

 • Про організаційно-методичне забезпечення викладання курсу «Технології» у 10 кл.

 • Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих
  майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

 • «Використання в проектній діяльності засобів Інтернету».

Планується видати першу частину посібника «Учнівські проекти в освітній галузі «Технології». У травні 2011 року було проведено діагностичне опитування учителів трудового навчання з метою виявлення проблем викладання окремих тем. Необхідно опрацювати на засіданнях методичного об'єднання такі теми як «Робота з обдарованими дітьми», «Методика проведення повноцінних уроків трудового навчання при недостатній матеріально-технічній базі навчального закладу», обговорити проблему виконання практичних робіт у класах без поділу.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка