Аналіз стану навчально-виховного процесу в початковій школі за 2014 – 2015 навчальний рікСкачати 100.8 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір100.8 Kb.
Аналіз

стану навчально-виховного процесу в початковій школі

за 2014 – 2015 навчальний рік.

Реалії сьогодення потребують від особистості навичок певної адаптації до різноманітних явищ соціального середовища, вмінь приймати самостійні відповідальні рішення та долати життєві перепони, активізувати особистісний потенціал для самореалізації та само затвердження в різноманітних сферах людської життєдіяльності. Всі ці проблеми знайшли певне відображення в оновленні змісту освіти та вдосконалення навчально-виховного процесу в сучасних загальноосвітніх закладах. Роль початкової школи у формуванні особистості дуже важлива.

Початкова школа сьогодні – це школа самореалізації та самоактуалізації компетентності кожного учня. Згідно з Державним стандартом освітній процес у початковій школі спрямовувався на досягнення результатів навчання учнів початкових класів – сформованих ключових і аргументних компетентностей.

Новий зміст освіти запроваджувався у 1- 3 класах. Вчителі початкових класів для своїх найменших школярів створили бережне, творче середовище, сприятливий психологічній клімат, в якому б діти навчалися, розвивалися, підвищували свій розумовий та інтелектуальній рівень.

В початковій школі використовувалися навчальні програми рекомендовані міністерством освіти і науки України від 10.06.2011року для учнів 1 -3 класів та від 29.11.2005року для учнів четвертих класів, продовжувався вивчатися спецкурс «Російська мова» в 2 -4 класах.

Наша початкова школа в минулому навчальному році це – 288учнів, 12 класів, 2 групи продовженого дня. До школи було зараховано 68 першокласників, колектив вчителів, адміністрація, намагалися зробити все, щоб діти швидше адаптувалися в шкільному середовищі, до нових умов життя. Вчителі БабенкоЛ.М., ПісаревськихІ.А., Тарасова С.В. допомагали адаптуватись своїм учням. Дякуючи їх досвіду, майстерності, індивідуальному підходу знанням психології шестиліток до навчального процесу адаптувались 66 учнів 2 учні мають розлад психоемоційного здоров’я ( Черепанов М., Нещерет М. 1 – В клас).

Маленьких школярів вчителі навчали , змінюючи форми роботи, використовуючи ігрові методи, комп’ютерну техніку, що й сприяло засвоєнню програмового матеріалу дітьми. Дотримання санітарно-гігієнічних вимог, тривалість уроку 35 хвилин, обладнана ігрова кімната, двогодинний сон, прогулянки на повітрі, повноцінне харчування – все це сприяло зміцненню здоров’я учнів. Велику роботу серед учнів перших класів провела вихователь Яніна Л.О., психолог Ткаченко М.В., батьки, адміністрація школи. Для безболісної адаптації дітей складався розклад уроків з оптимальним співвідношенням навчального навантаження, чергувались навчальні предмети, четвер – розвантажувальний день, уроки проводилися у формі нестандартних занять: уроки – екскурсії, уроки – імпровізації, уроки – ігри,уроки – театралізації. В осінній та весняний періоди уроки фізичної культури проводилися на свіжому повітрі.

З метою реалізації шкільної проблеми «Створення сучасного освітнього простору як необхідної передумови компетентнісного підходу до навчання та виховання учнів» в початковій школі впроваджувались інноваційні педагогічні та здоров’язберігаючі технології, підхід до кожного уроку, продумувався розподіл навчального навантаження, вчасне емоційне розвантаження, зміна видів діяльності з урахуванням порогу втомленості учнів, тощо. Дякуючи відданості вчителів початкових класів своїй роботі, їх професійній майстерності, любові до дітей, до своєї професії наші учні засвоїли програму, всі переведені до наступних класів, добре справились з різними видами контролю, що свідчить про якісну результативність навчальної діяльності учнів.

Згідно зі стандартом освітній процес у початковій школі спрямувався на досягнення результатів навчання, тому вони у нас такі:

Учні перших класів, та других у першому півріччі оцінювались вербально.

Всього учнів початкових класів – 283,

Атестовано – 282(1- не атестований через хворобу)

В балах – 213 учнів:

В.р. – 38;

Д.р. – 127;

С.р. – 48.

З метою визначення освітнього рівня учнів четвертих класів вимогам Державного стандарту початкової загальної освіти та готовності школярів до навчання в основній школі було проведено ДПА з математики, української мови, читання.

Результати атестації наступні:

Математика –

Всього учнів четвертих класів – 69;

Виконували роботу – 67;

В.р. – 20;

Д.р. – 30;

С.р. – 17.

Українська мова –

Всього учнів – 69;

Виконували роботу – 67;

В.р. – 23;

Д.р. – 30;

С.р. – 14.

Читання –

Всього учнів – 69;

Виконували роботу – 66;

В.р. – 34;

Д.р. – 28;

С.р. – 4.

Слід відмітити клопітку роботу класних керівників четвертих класів Михайленко С.Б., ГореленкоВ.В., Батви С.О. за хорошу і якісну підготовку учнів четвертих класів до ДПА.

Дійсно від особистості вчителя, від його професійного рівня,компетентності, духовності, щедрості душі, високої культури почуттів, здатності розуміння педагогічних явищ, любові до дітей, до рідної України залежить організація та дотримування відповідних ціннісних орієнтацій їх учнів.

Підвищення професійного рівня вчителя було, є і буде основним завданням на всіх етапах розвитку школи. Сучасній школі потрібен сучасний учитель. Впоратися з цим завданням можна лише за умови добре організованої роботи методичного об’єднання вчителів, самоосвіти вчителя. Методичну роботу традиційно будуємо на основі діагностики вчителів. Творчо, нестандартно працює шкільне МО під керівництвом Марченко І.Г. Проблемним питанням було «Сучасний урок у початковій школі». ШМО – це 12 вчителів, 1 вихователь ГПД. 4 вчителів мають звання «Вчитель-методист»: Мізіна Н.І., Марченко І.Г., Шевченко І.М., Бабенко Л.М.; «Старший вчитель» - Гореленко В.В., Михайленко С.Б.. 9 учителів мають вищу кваліфікаційну категорію, вищу педагогічну освіту мають всі, досвід роботи опановують – Козенко В.В., Тарасова С.В. Говорун Ю.В.

План роботи ШМО виконано в повному обсязі, всі члени МО були активними, відповідальними, творчими.

Відбулося 5 засідань, на яких розглядалися питання:

- Нормативно-правове забезпечення викладання предметів у 2014 – 2015 н.р.

- Вимоги до ведення журналів в 1-4 класах.

- Математика – «цариця наук». Використання елементів історії на уроках математики.

- Як поєднати на уроках математики корисне і цікаве.

- Використання ІКТ на уроках математики.

- Нестандартні форми проведення уроків. Дискусія «Відхід від шаблонів чи дотримання стандартів щодо структури уроків».

- Проектна діяльність у початковій школі.

- Викладання інформаційних технологій у початковій школі.

- Особливості роботи з обдарованими учнями.

У своїй роботі вчителі впроваджують інноваційні технології, поєднують групові та індивідуальні форми роботи, всі використовують комп’ютерні технології. Різноманітні види методичної роботи спрямовані на висвітлення інтересів учителів, їх професійних навичок, педагогічних надбань, передового досвіду, якості знань, методичних умінь, особистих рис, мовної та педагогічної культури.

Колектив початкової школи – це одна із кращих кафедр школи, це професіонали, справжні майстри, які навчають навчаючись. Щорічно проводиться в школі методичний тиждень присвячений В.О.Сухомлинському вчителю вчителів. «В.Сухомлинський і початкова школа». Під час тижня була проведена методична оперативка. «Серце віддане дітям» - Мізіна Н.І., засідання творчої групи «Школа творчого зростання» - керівник учитель – методист Бабенко Л.М., проведені чудові уроки мислення на подвір’ї рідної школи, ряд цікавих виховних годин, екскурсії малюків до школи свята «Галявина казок» - Михайленко С.Б., «Казки школи під голубим небом» - Бабенко Л.М., Пісаревських І.А., Тарасова С.В., уроки позакласного читання за творами педагога – Шевченко І.М., Марченко І.Г., Козенко В.В., «Свято української паляниці» - Говорун Ю.В., лінійка «Шана вчителю» - Батва С.О., Гореленко В.В. Матеріали тижня зібрані, оформлені для подальшого використання.

За творче, яскраве проведення тижня вчителі початкової школи відмічені наказом Управління освіти №239 від 06.10.2014р. «Про підсумки проведення декади, присвяченої В.О.Сухомлинському.

У творчості вчителя В.Сухомлинського, у його спадщині ми знаходимо ті педагогічні істини, що допомагають віднайти свою стежину кожному маленькому школярику, кожній дитині. Від наступності дошкільного виховання, до наступності з основною школою – це відкриті уроки, свята, вистави, олімпіади, творчі звіти, наукові конференції, зустрічі з батьками, зустрічі з учасниками АТО – нашими захисниками, це не всі методичні заходи початківців, які, як завжди, проходили на високому рівні.

З 09.02.2015р. по 18.02.2015р. в початковій школі, відповідно плану роботи методичного кабінету управління освіти, з метою впровадження Державного стандарту початкової освіти 2012р., формування природознавчої компетентності молодших школярів, проводилась методична декада початкової школи, у проведення якої брали участь всі вчителі початкових класів.

Під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Мізіної Н.І. було проведено засідання круглого столу «Сучасні підходи щодо формування природознавчих компетентностей учнів початкових класів в контексті Державного стандарту початкової загальної освіти». В обговоренні взяли участь вчителі: Бабенко Л.М., Козенко В.В, Лютова О.В., Гореленко В.В.

Досвідом роботи з використання технологій і форм проведення навчальних занять шляхом взаємовідвідування уроків обмінялись вчителі: Бабенко Л.М., Марченко І.Г., Шевченко І.М., Козенко В.В., Лютова О.В., Михайленко С.Б. Вчитель образотворчого мистецтва Бондарчук О. С. організувала і провела виставку малюнків на тему «Збережемо рідну Україну». Вчителі Семішко Л.І., Третяченко К.О., Ткаченко М.В. провели відкритий інтегрований урок для вчителів міста «Я у світі» з використанням англійської мови та інформатики. Свої відкриті уроки з природознавства показали вчителі Пісаревських І.А., Тарасова С.В., Марченко І.Г., Говорун Ю.В., Шевченко І.М., Гореленко В.В., Батва С.О. Протягом декади учні 2-4 класів створювали та переглядали навчальні проекти під керівництвом вчителів Марченко І.Г. та Шевченко І.М. «Первоцвіти», Говорун Ю.В. «Зелене диво рідного краю», Михайленко С.Б. «Моя Україна». Вчителі Тарасова С.В., Козенко В.В., Говорун Ю.В., Михайленко С.Б., бібліотекарі Голович А.М., Пілявська О. провели вікторини, конкурси, екологічні турніри, згідно плану, серед учнів 3-4 класів була проведена олімпіада з природознавства. За проведення Декади вчителі початкових класів були відмічені наказом по школі та Наказом управління освіти.

Окремо хочу відмітити роботу творчих груп «Пошук», керівник учитель-методист Шевченко І.М. та «Школу творчого зростання», керівник учитель-методист Бабенко Л.М. Популяризація і впровадження в практику інноваційних технологій, технічних засобів навчальних стратегій, що розвивають критичне мислення, підвищення фахової майстерності вчителя, цікаві заняття, уроки, доповіді, участь у різних конференціях – все це під силу творчій групі «Пошук». А «Школа творчого зростання» - це цікаві заняття для вчителів, це тижні В.О.Сухомлинського, це втілення в життя педагогічних надбань В.О.Сухомлинського.

Продовжувалась робота вчителів з обдарованими учнями під девізом « Від творчого вчителя до творчого учня». Наші учні брали участь у Всеукраїнській україномовній грі «Соняшник» - в кількості – 51 учня. Дипломи переможця отримали – 7 учнів. Див. додаток №1.

У конкурсі «Олімпус» - 5 учнів четвертих класів.

У конкурсі ім. П. Яцика – 20 учнів 3-4 класів. Переможцями стали учні 3-Б класу Спіріна Аліса, Розпутня Соня, 4-А класу - Цибрієнко Ліза, 4-Б класу – Ткаченко.

У шкільних олімпіадах з математики – 20 учнів.

З природознавства – 18 учнів.

У конкурсі малюнків «Людина і ліс» - 13 учнів.

Серед кращих учнів Іванова М., Ковальчук Д., Кабачок С., Розпутня С., Денісов О., Кулик Р., Черновол С., Слуцький А., берест А., Климчук А., Кривенко Н., Лісіцька Н., Цибрієнко Є., Смоляр В., Щербакова Т., Шудрак І., Коваленко Д.,Босо А., Тимофєєв А. та інші. Це діти згодом стануть зірочками рідної школи, якщо робота вчителів з ними продовжиться.

Цікаво і змістовно була проведена наукова конференція серед учнів четвертих класів. Діти опрацьовували різні теми, досить творчо і науково розкрили їх, а саме:

«Сорочинський ярмарок» - Берест К. 4 –А клас.

«Париж» - Климчук А., 4- А клас.

«Чудернацьке мистецтво» - Цибрієнко Є. 4-А клас.

«Чим славиться моє місто Світловодськ» - Шудрак І. 4-Б клас.

« Історія родини в історії країни» - Ткаченко Н. 4-Б клас.

Та багато інших.

Слід відзначити нашу співпрацю з ДНЗ №12, 21, з учителями середньої школи, наступність з якими стала проводитись в системі, згідно плану роботи школи. Щорічний план спільної роботи ми виконуємо, про що свідчить набір учнів до перших класів. В цьому році до нас приходять 78 діток. Велика вдячність вчителям, на ім’я яких ідуть до школи діти. Серед них Шевченко І.М., Марченко І.Г., БабенкоЛ.М., Михайленко С.Б., Гореленко В.В. Семішко Л.І., Пісаревських І.А., Батва С.О.. У школі працювало 2 групи продовженого дня: вихователь Яніна Л.О. та вчителі Лютова О.В., Михайленко С.Б. Діти перших класів охоче відвідували ГПД.

Протягом навчального року всі вчителі провели екскурсії за програмою. Декілька класів відвідали фабрику « Рошен» в місті Кременчуці, подорожували по рідному місту, по рідному краю.

Аналізуючи роботу своїх колег, можна сказати, що заплановані заходи, уроки, проведені ними на хорошому методичному рівні, що сучасний освітній простір для навчання створюється ними щоденно, сучасний урок вдосконалювався, а використання інноваційних технологій, використання ІКТ, науковий підхід до кожного уроку сприяли оптимізації навчально-виховного процесу.

Навчально-виховний процес у початковій школі був під постійним контролем адміністрації школи, відвідані 175 уроків та позакласних заходів, проведено 29 оперативок, співбесід, щомісячно перевірялося ведення класних журналів, календарних та щоденних планів, робочих зошитів, щоденників, зошитів для контрольних робіт. Велася робота з молодими вчителями Тарасовою С.В. і Козенко В.В. Вчителі початкових класів брали активну участь в проведенні педагогічних рад, нарад при директорові, заступнику, семінарах директорів та їх заступників міста, конференціях, за що їм окрема подяка.

Хочеться відмітити вчителів Гореленко В.В., Михайленко С.Б., Пісаревських І.А. за проведені зустрічі з воїнами АТО, вчителів Бабенко Л.М.,Пісаревських І.А., Тарасову С.В. за проведення чудового свята «Прощавай, Букварику!», виховних заходів до 70-річчя Перемоги подяка всім вчителям, за активну підтримку воїнів АТО, патріотизм, вірну позицію, виховання у дітей любові до рідного краю, до України, її символів, вчителів Михайленко С.Б., ГореленкоВ.В, Батву С.О., Білик О.М за чудове свято «Прощавай, початкова школо!», за велику роботу з батьками. Звичайно, без недоліків можуть бути лише ті, що не працюють. Є вони і в нашій роботі. Особливу увагу хочеться звернути на виховання наших учнів, батьків, на вміння їх поводити себе в школі, їдальні, під час проведення заходів, звернути увагу на вивчення правил поведінки всіх учнів, виконувати їх: Ходити в шкільній формі, мати естетичний вигляд, вміння спілкуватись, спокійно поводити себе на перервах, на уроках фізкультури, на виховання у наших учнів чемності, відповідальності, поваги до старших.

Як і завжди хочеться звернути увагу на стан здоров’я наших малюків. За навчальний рік пропущено 13462 уроки, майже всі по хворобі: 2610 – першокласники, 3529 – учні 4-х класів, 4428 – учні 2-х класів, 2995 – учні 3-х класів. Особливо відчутно було втомленість найменших наших учнів – першокласників. Але найбільше турбує нас психоемоційний стан здоров’я учнів, у кожному класі є діти, з якими потрібно працювати індивідуально. Як і завжди, питання здоров’я дітей залишається актуальним і на сьогоднішній день.


Завдання які ми вбачаємо на 2015 – 2016 н.р.  1. Зміцнювати, берегти здоров’я дітей.

  2. Продовжувати створювати умови для розвитку життєвої компетентності учнів, сучасного освітнього простору для їх навчання.

  3. Продовжувати впроваджувати Державний стандарт початкової школи.

  4. Продовжувати роботу над ростом своєї педагогічної майстерності.

  5. Звернути увагу на виховання у наших дітей загальнолюдських цінностей, любові до України, патріотизму, культури поведінки.

  6. Посилити роботу з батьками.

Наша кафедра – це фундамент всієї школи. Який ми закладаємо, так вона і стоятиме. Дякуючи адміністрації, всі умови для роботи у нас є. Залишається побажати, щоб у нас вистачило здоров’я, майстерності, людяності, добра, любові для того, щоб виховати справжнього громадянина України. Миру і злагоди в нашій школі і в Україні.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка