Аналіз та прогнозування зовнішньої політики плани семінарських занятьСкачати 193.11 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір193.11 Kb.
АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема 1.

Місце зовнішньополітичного аналізу,

прогнозування та планування
План

 1. Місце зовнішньополітичної діяльності в забезпеченні функціонування держави. Завдання зовнішньої політики.

 2. Зовнішньополітична діяльність як система. Взаємодія зовнішньої та внутрішньої політики.

 3. Поняття “аналіз” в зовнішньополітичній діяльності. Джерела аналізу. Завдання аналізу.

 4. Поняття планування в зовнішньополітичній діяльності. Завдання планування. Види планування.

 5. Стратегічний аналіз і стратегічне планування.

 6. Прогнозування в зовнішньополітичній діяльності. Завдання прогнозування. Види прогнозування.


Завдання для самостійної роботи:

 • Визначити зміст поняття "аналіз". Дослідити кореляцію між поняттями прогнозування та планування.


Основна літератураґ:

 1. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 654 с.

 2. Гришин А.В., Никольский Н.М. Система анализа и диалог с ЭВМ в исследовании международных отношений. – М.: Международные отношения, 1982. – 344 с.

 3. Дольникова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств. Опыт системной организации понятий. – М.: Наука, 1986. – 255 с.

 4. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К.: Науковий світ, 2002. – 201 с.

 5. Пал Леслі. Аналіз державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 422 с.

 6. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: Учебник для вузов. – М.: Алгоритм, 2000. – 352 с.

 7. Панарин А.С. Глобальные политические прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 272 с.

 8. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

 9. Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 152 с.

 10. Сізих Н.В.Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах: Навчальний посібник до лекційного курсу. – К.: Кобза, 2003. – 208 с.

 11. Телешун С.О., Баронін А.С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2001. – 112 с.

 12. Шпига П.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2004. – 108 с.

Додаткова література:

 1. Информация. Дипломатия. Психология. – М.: Известия, 2002. – 616 с.

 2. Крутких А. Информационный вызов безопасности на рубеже ХХІ века // Международная жизнь. – 1999. – №2. – С. 82-89.

 3. Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и противоречиях современного развития // МЭМО. – 1998 – № 11. – С.5-26.

 4. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.Й. Гантман. – М.: Наука, 1984. – 194 с.

 5. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. Т.1.События 1918-1945 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2000. – 516 с.

 6. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. Т.2. Документы 1918-1940-х годов / Под. ред. А.Г. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2003. – 243 с.

 7. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.3. События 1945-2003 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – 720 с.

 8. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.4. Документы 1945-2003 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. – 598 с.

 9. Современные буржуазные теории международных отношений. – М.: Наука, 1976. – 486 с.

 10. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / А.В. Торкунов., И.Г. Тюлин., А.Ю. Мельвиль и др.– М.: Просвещение: МГИМО, 2004. – 991 с.

 11. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.


Тема 2.

Аналіз зовнішньополітичної діяльності

суб’єктів міжнародних відносин
План

 1. Інтереси суб’єктів міжнародних відносин. Структура інтересів суб’єкта. Інтереси і цілі суб’єкта.

 2. Стратегічні й поточні цілі. Методика виявлення інтересів і цілей.

 3. Поведінка держави на міжнародній арені. Методи аналізу. Критерії оцінки. Способи врахування поведінки держави.


Завдання для самостійної роботи:

 • У письмовій формі з’ясувати такі питання: суб’єкти міжнародних відносин в структурах міжнародних організацій. Форми участі. Правовий статус. Аналіз цілей. Виявлення особливостей участі й поведінки.


Основна література:

 1. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 654 с.

 2. Гришин А.В., Никольский Н.М. Система анализа и диалог с ЭВМ в исследовании международных отношений. – М.: Международные отношения, 1982. – 344 с.

 3. Дольникова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств. Опыт системной организации понятий. – М.: Наука, 1986.–255 с.

 4. Коваленко А.О. Політичний аналіз і пр огнозування. – К.: Науковий світ, 2002. – 201 с.

 5. Пал Леслі. Аналіз державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 422 с.

 6. Романов В., Рудік О., Брус Т. Вступ до аналізу державної політики: Навчальний посібник. – К.: Основи, 2001. – 238 с.

 7. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

 8. Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 152 с.

 9. Сізих Н.В.Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах: Навчальний посібник до лекційного курсу. – К.: Кобза, 2003. – 208 с.

 10. Телешун С.О., Баронін А.С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2001. – 112 с.

 11. Шпига П.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики: Конспект лекцій.– К.: КиМУ, 2004. – 108 с.

Додаткова література:

 1. Информация. Дипломатия. Психология. – М.: Известия, 2002. – 616 с.

 2. История Великобритании. – М.: Традиция-Евролинц, 2004. – 512 с.

 3. Крутких А. Информационный вызов безопасности на рубеже ХХІ века // Международная жизнь. – 1999. – №2. – С. 82-89.

 4. Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и противоречиях современного развития // МЭМО. – 1998 – № 11. – С. 5-26.

 5. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.Й. Гантман. – М.: Наука, 1984. – 194 с.

 6. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. Т.1.События 1918-1945 / Под. ред. А.Г. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2000. – 516 с.

 7. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. Т.2. Документы 1918-1940-х годов / Под. ред. А.Г. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2003. – 243 с.

 8. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.3. События 1945-2003 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – 720 с.

 9. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.4. Документы 1945-2003 / Под. ред. А.Г. Богатурова. – М.:Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. – 598 с.

 10. Современные буржуазные теории международных отношений. – М.: Наука, 1976. – 486 с.

 11. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / А.В. Торкунов., И.Г. Тюлин., А.Ю. Мельвиль и др.– М.: Просвещение: МГИМО, 2004. – 991 с.


Тема 3.

Методи дослідження зовнішньополітичної діяльності
План

Заняття 1.

 1. Інформаційна база для аналізу зовнішньополітичної діяльності.

 2. Контент-аналіз. Види контент-аналізу. Змістовий контент-аналіз. Структурний контент-аналіз.

 3. Когнітивне картування. Виділення ключових понять. Побудова картосхеми понять. Методики побудови висновків.


Заняття 2.

 1. Прогностичні методи.

 2. Аналіз детермінант і змінних.

 3. Моделювання.


Завдання для самостійної роботи:

 • Розглянути основні наукові запозичення із психології, математики, фізики, лінгвістики, які використовуються в методиках аналізу міжнародних відносин.


Основна література:

 1. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 654 с.

 2. Гришин А.В., Никольский Н.М. Система анализа и диалог с ЭВМ в исследовании международных отношений. – М.: Международные отношения, 1982. – 344 с.

 3. Дольникова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств. Опыт системной организации понятий. – М.: Наука, 1986. – 255 с.

 4. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К.: Науковий світ, 2002. – 201 с.

 5. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: РОССПЭН, 2001.– 384 с.

 6. Пал Леслі. Аналіз державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 422 с.

 7. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов / Под. ред. Мелешкиной Е.Ю. – М.:ИНФРА, 2001. – 304 с.

 8. Романов В., Рудік О., Брус Т. Вступ до аналізу державної політики: Навчальний посібник. – К.: Основи, 2001. – 238 с.

 9. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи : інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

 10. Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002. – 152 с.

 11. Сізих Н.В.Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах: Навчальний посібник до лекційного курсу. – К.: Кобза, 2003. – 208 с.

 12. Телешун С.О., Баронін А.С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2001. – 112 с.

Додаткова література:

 1. Информация. Дипломатия. Психология. – М.: Известия, 2002. – 616 с.

 2. Крутких А. Информационный вызов безопасности на рубеже ХХІ века // Международная жизнь. – 1999. – №2. – С. 82-89.

 3. Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и противоречиях современного развития // МЭМО. – 1998 – № 11. – С. 5-26.

 4. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.Й. Гантман. – М.: Наука, 1984. – 194 с.

 5. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.3. События 1945-2003 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – 720 с.

 6. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.4. Документы 1945-2003 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.:Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004.– 598 с.

 7. Современные буржуазные теории международных отношений. – М.: Наука, 1976. – 486 с.

 8. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / А.В. Торкунов., И.Г. Тюлин., А.Ю. Мельвиль и др.– М.: Просвещение: МГИМО, 2004. – 991 с.

 9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.


Тема 4.

Дослідження параметрів стабільності

міжнародних систем
План

Заняття 1.

 1. Основні поняття системного аналізу. Міжнародні відносини як система.

 2. Етапи системного аналізу міжнародних відносин.

 3. Виявлення умов цілісності системи.


Заняття 2.

 1. Аналіз взаємозв’язків елементів системи. Побудова структури системи. Узгодження цілей системи та її підсистем.

 2. Умови стабільності системи міжнародних відносин. Формування умов стабільності стосовно конкретних систем міжнародних відносин.

 3. Фактори дестабілізації системи. Виявлення головного фактору дестабілізації системи. Виявлення динаміки факторів.


Завдання для самостійної роботи:

 • Проаналізувати механізми трансформації системи міжнародних відносин. Чутливі точки системи. Умови збереження цілісності системи.


Основна література:

 1. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 654 с.

 2. Гришин А.В., Никольский Н.М. Система анализа и диалог с ЭВМ в исследовании международных отношений. – М.: Международные отношения, 1982. – 344 с.

 3. Дольникова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств. Опыт системной организации понятий. – М.: Наука, 1986. – 255 с.

 4. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К.: Науковий світ, 2002. – 201 с.

 5. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 271 с.

 6. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: РОССПЭН, 2001. – 384 с.

 7. Пал Леслі. Аналіз державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 422 с.

 8. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: Учебник для вузов. – М.: Алгоритм, 2000. – 352 с.

 9. Панарин А.С. Глобальные политические прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 272 с.

 10. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа : Сборник учебных материалов / Под. ред. Мелешкиной Е.Ю. – М.: ИНФРА, 2001. – 304 с.

 11. Романов В., Рудік О., Брус Т. Вступ до аналізу державної політики: Навчальний посібник. – К.: Основи, 2001. – 238 с.

 12. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

 13. Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002.– 152 с.

 14. Сізих Н.В.Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах: Навчальний посібник до лекційного курсу. – К.: Кобза, 2003. – 208 с.

 15. Телешун С.О., Баронін А.С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2001. – 112 с.

 16. Шпига П.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2004. – 108 с.

Додаткова література:

 1. Информация. Дипломатия. Психология. – М.: Известия, 2002.– 616 с.

 2. Крутких А. Информационный вызов безопасности на рубеже ХХІ века // Международная жизнь. – 1999. – №2. – С. 82-89.

 3. Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и противоречиях современного развития // МЭМО. – 1998 – № 11. – С. 5-26.

 4. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.Й. Гантман. – М.: Наука, 1984. – 194 с.

 5. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.3. События 1945-2003 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – 720 с.

 6. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.4. Документы 1945-2003 / Под. ред. А.Г. Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. – 598 с.

 7. Современные буржуазные теории международных отношений. – М.: Наука, 1976. – 486 с.

 8. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / А.В. Торкунов., И.Г. Тюлин., А.Ю. Мельвиль и др.– М.: Просвещение: МГИМО, 2004. – 991 с.

 9. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.


Тема 5.

Стратегічний аналіз: функціональні та концептуальні особливості
План

Заняття 1.

 1. Визначення стратегічних цілей зовнішньої політики держави.

 2. Аналіз геополітичних кодів держави.

 3. Визначення союзників і конкурентів на даному етапі розвитку держави. Визначення сфер і регіонів співробітництва та сфер і регіонів конкуренції з окремими державами світу.


Заняття 2.

 1. Стратегічне партнерство і його перспективи. Критерії стратегічного партнерства.

 2. Вибір ефективних засобів в реалізації стратегічних інтересів держави на міжнародній арені (воєнні, політичні, економічні, ідеологічні, культурні та ін.).

 3. Оцінка стратегічних ризиків держави на міжнародній арені та можливих негативних наслідків.

Завдання для самостійної роботи:

 • З’ясувати альтернативні варіанти визначення стратегічних цілей. Визначення сфер співробітництва. Вивчення засобів реалізації стратегічних цілей держави на міжнародній арені.


Основна література:

 1. Веймер Д.Л., Вайнінг Е.Р. Аналіз політики: Концепції і практика / Пер. з англ. – К.: Основи, 1998. – 654 с.

 2. Гришин А.В., Никольский Н.М. Система анализа и диалог с ЭВМ в исследовании международных отношений. – М.: Международные отношения, 1982. – 344 с.

 3. Дольникова Р.Н. Методология и методика прогнозирования внешней политики несоциалистических государств. Опыт системной организации понятий. – М.: Наука, 1986. – 255 с.

 4. Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К.: Науковий світ, 2002. – 201 с.

 5. Лебедева М.М. Политическое урегулирование конфликтов. Подходы, решения, технологии: Учебное пособие. – М.: Аспект-Пресс, 1999. – 271 с.

 6. Ледяев В.Г. Власть: концептуальный анализ. – М.: РОССПЭН, 2001. – 384 с.

 7. Пал Леслі. Аналіз державної політики / Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 422 с.

 8. Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование: Учебник для вузов. – М.: Алгоритм, 2000. – 352 с.

 9. Панарин А.С. Глобальные политические прогнозирование в условиях стратегической нестабильности. – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 272 с.

 10. Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сборник учебных материалов / Под. ред. Мелешкиной Е.Ю. – М.:ИНФРА, 2001. – 304 с.

 11. Романов В., Рудік О., Брус Т. Вступ до аналізу державної політики: Навчальний посібник. – К.: Основи, 2001. – 238 с.

 12. Романюк А. Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір. – Львів: Тріада Плюс, 2004. – 392 с.

 13. Симонов К.В. Политический анализ: Учебное пособие. – М.: Логос, 2002.– 152 с.

 14. Сізих Н.В.Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах: Навчальний посібник до лекційного курсу. – К.: Кобза, 2003. – 208 с.

 15. Телешун С.О., Баронін А.С. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2001. – 112 с.

 16. Шпига П.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення зовнішньої політики: Конспект лекцій. – К.: КиМУ, 2004. – 108 с.

Додаткова література:

 1. Информация. Дипломатия. Психология. – М.: Известия, 2002. – 616 с.

 2. Крутких А. Информационный вызов безопасности на рубеже ХХІ века // Международная жизнь. – 1999.– №2.– С. 82-89.

 3. Переосмысливая грядущее. Крупнейшие американские экономисты и социологи о перспективах и противоречиях современного развития // МЭМО. – 1998 – № 11. – С. 5-26.

 4. Система, структура и процесс развития современных международных отношений / Отв. ред. В.Й. Гантман. – М.: Наука, 1984. – 194 с.

 5. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. Т.1.События 1918-1945 / Под. ред А.Г.Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2000. – 516 с.

 6. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2000. Т.2. Документы 1918-1940-х годов. / Под. ред А.Г. Богатурова. – М.: Московский рабочий, 2003. – 243 с.

 7. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.3. События 1945-2003 / Под. ред. А.Г. Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2003. – 720 с.

 8. Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-2003. Т.4. Документы 1945-2003 / Под. ред. А.Г.Богатурова. – М.: Научно-образовательный форум по международным отношениям, 2004. – 598 с.

 9. Современные буржуазные теории международных отношений. – М.: Наука, 1976. – 486 с.

 10. Современные международные отношения и мировая политика: Учебник / А.В. Торкунов., И.Г. Тюлин., А.Ю. Мельвиль и др. – М.: Просвещение: МГИМО, 2004. – 991 с.

 11. Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – 527 с.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Навчальною програмою з курсу “Аналіз і прогнозування зовнішньої політики” передбачено години на самостійну роботу. Ця форма навчання передбачає опанування магістрантами більшості проблем і питань відповідно до програми курсу.

Основними напрямки самостійної роботи магістрантів є робота над методиками з метою поглибленого вивчення та їхнього практичного застосування; вивчення наукової монографічної літератури, у якій досліджується концептуальні засади, принципи, методи роботи аналітично-інформаційних систем та практичні аспекти застосування аналітичної та прогностичної діяльності у різних зовнішньополітичних структурах та відомствах; огляд публікацій в періодичних виданнях й наукових статей у фахових журналах (“Політика і час”, “Політична думка”, “Мировая экономика и международные отношения”, “Український історичний журнал” та ін.) опрацювання і використання довідкової літератури (енциклопедії, словники, тематичні довідники та ін.).

Одним із основних завдань самостійної роботи є оволодіння навичками роботи в царині аналізу й прогнозування в системі прийняття зовнішньополітичних рішень та опануванні практичним інструментарієм для здійснення аналітично-прогностичної роботи зовнішньополітичної діяльності.

Працюючи з довідковими виданнями та словниками, належить звертати увагу на рік видання енциклопедії, словника, вміти виділяти тенденцію у визначенні того чи іншого поняття (наприклад, наявність чи надмірне акцентування класових критеріїв) описовість чи аналогічний характер визначення, повноту охоплення явища тощо.

Вивчення курсу передбачає необхідність опрацювання поточної інформації періодичних видань, зважаючи при цьому на специфіку інтересів засновників засобів масової інформації та зіставляючи їх із національно-державними інтересами, зосереджуватися на визначенні об’єктивності інформації тощо. Найновіший науковий матеріал допомагає вивчати матеріал курсу з урахуванням результатів останніх досліджень, знати про хід і зміст наукових і політичних дискусій, допоможе під час написання наукових робіт та у підготовці до участі в конференціях, дискусіях, круглих столах.Майбутній спеціаліст повинен достатньо вправно користуватися персональним комп’ютером. Робота з матеріалами „Інтернету” дає можливість отримувати найновішу інформацію з різних галузей науки.
ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ

ДО СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ СТУДЕНІВ

 1. Місце зовнішньополітичної діяльності в забезпеченні функціонування держави.

 2. Завдання зовнішньої політики.

 3. Зовнішньополітична діяльність як система.

 4. Взаємодія зовнішньої та внутрішньої політики.

 5. Поняття “аналіз” в зовнішньополітичній діяльності.

 6. Поняття планування в зовнішньополітичній діяльності.

 7. Види планування. Планування і поточна політика.

 8. Прогнозування в зовнішньополітичній діяльності. Завдання прогнозування.

 9. Державні органи зовнішньої політики Франції, Німеччини, Великобританії.

 10. Законодавча основа організації зовнішньої політики цих країн.

 11. Основні державні аналітичні центри в сфері зовнішньої політики.

 12. Університетські наукові центри. Приватні дослідницькі корпорації.

 13. Вплив дослідницьких наукових центрів на прийняття зовнішньополітичних рішень.

 14. Європейська регіональна система міжнародних відносин.

 15. Структура європейської системи міжнародних відносин.

 16. Співвідношення національних зовнішніх політик і єврорегіональних структур.

 17. Канали і важелі впливу національних політик і єврорегіональних структур.

 18. Міжнародно-правові основи європейської інтеграції.

 19. Прогнози європейської інтеграції.

 20. Поняття суб’єкта міжнародних відносин. Міжнародно-правовий статус суб’єкта міжнародних відносин.

 21. Інтереси суб’єктів міжнародних відносин. Структура інтересів суб’єкта.

 22. Інтереси і цілі суб’єкта. Стратегічні й поточні цілі.

 23. Інтереси явні і приховані. Методика виявлення інтересів і цілей.

 24. Поведінка держави на міжнародній арені. Методи аналізу. Критерії оцінки

 25. Способи врахування поведінки держави.

 26. Аналіз діяльності представників держави в міжнародних відносинах.

 27. Інформаційна база для аналізу зовнішньополітичної діяльності.

 28. Види контент-аналізу. Змістовий контент-аналіз.

 29. Структурний контент-аналіз.

 30. Івент-аналіз.

 31. Когнітивне картування. Когнітивні фактори.

 32. Побудова картосхеми понять.

 33. Дельфійський метод. Побудова сценаріїв.

 34. Моделювання. Системний підхід.

 35. Основні поняття системного аналізу. Міжнародні відносини як система.

 36. Функції системи. Структура системи. Поведінка систем.

 37. Етапи системного аналізу міжнародних відносин.

 38. Виявлення умов цілісності системи.

 39. Аналіз взаємозв’язків елементів системи.

 40. Побудова структури системи.

 41. Умови стабільності системи міжнародних відносин.

 42. Виклики на входах системи міжнародних відносин.

 43. Фактори дестабілізації системи.

 44. Механізми трансформації системи міжнародних відносин.

 45. Чутливі точки системи.

 46. Умови збереження цілісності системи.

 47. Система міжнародних відносин як динамічна система.

 48. Подія як фактор динаміки системи міжнародних відносин.

 49. Параметри динамічності системи міжнародних відносин.

 50. Подія у міжнародних відносинах як об’єкт моделювання.

 51. Постановка задачі при моделюванні.

 52. Перевірка і підтвердження результатів.

 53. “Дерево цілей”.

 54. Методи аналізу структури події.

 55. Методи опису ознак явища міжнародних відносин.

 56. Аналіз місця і ролі держави в багатополярній геополітичній моделі сучасного світу.

 57. Визначення стратегічних цілей зовнішньої політики держави.

 58. Політичні економічні, соціальні, релігійні та їх чинники, які визначають геополітичні коди держави.

 59. Визначення союзників і конкурентів на даному етапі розвитку держави.

 60. Визначення сфер і регіонів співробітництва та сфер і регіонів конкуренції з окремими державами світу.

 61. Стратегічне партнерство і його перспективи. Критерії стратегічного партнерства.

 62. Вибір ефективних засобів в реалізації стратегічних інтересів держави на міжнародній арені (воєнні, політичні, економічні, ідеологічні, культурні та ін.).

 63. Оцінка стратегічних ризиків держави на міжнародній арені та можливих негативних наслідків.

 64. Розгляд альтернативних варіантів визначення стратегічних цілей.

 65. Фактори, які обумовлюють можливість прогнозування у міжнародних відносинах.

 66. Визначення об’єкта прогнозування.

 67. Повнота, достовірність і точність даних про об’єкт прогнозування

 68. Формування гіпотези при прогнозуванні.

 69. Прогнозування на основі причинних зв’язків.

 70. Прогнозування за аналогією.

 71. Передбачення на основі стійких тенденцій розвитку міжнародних відносин.

 72. Використання розвитку подій у певному напрямку при прогнозуванні.

 73. Врахування циклічності в розвитку подій.

 74. Статистичний матеріал у прогнозуванні міжнародних відносин.

 75. Врахування особового фактору в прогнозуванні зовнішньої політики.

 76. Врахування національного характеру та культурних особливостей народу при прогнозуванні зовнішньої політики.

 77. Визначення об’єкту прогнозування.

 78. Аналіз суспільних сил, які чинять вплив на формування зовнішньої політики.

 79. Побудова моделі чутливих точок впливу.

 80. Математичні моделі міжнародних відносин.

 81. Сприятливі фактори в розвитку прогнозу. Несприятливі фактори.

 82. Коригування прогнозу.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка