Аналіз виховної роботи школи за 2013/2014 навчальний рікСкачати 90.67 Kb.
Дата конвертації26.03.2016
Розмір90.67 Kb.
АНАЛІЗ

ВИХОВНОЇ РОБОТИ ШКОЛИ

ЗА 2013/2014 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Протягом 2013-2014 навчального року педколектив працював над підвищенням навчально-виховного процесу, використовував у практиці досягнення педагогічної науки, психології передового досвіду вчителів. Для вирішення цих проблем педколектив працював над охопленням змісту, форм і методів виховання на основі впровадження нових педагогічних технологій й методик. Педколектив спрямовує свої зусилля на тісну, доброзичливу співпрацю з кожним учнем та сім’ями, де мешкають учні школи.

Всю свою роботу педколектив планує згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх школах, Конституції України, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Закону України «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», а також керується Програмами та іншими нормативними документами, що стосуються виховання дітей.

Виховна діяльність педагогічного колективу школи у 2013-2014 н. р. спрямована на реалізацію виховної проблеми школи «Становлення та розвиток особистості учня на основі національних та загальнолюдських цінностей».

З метою виконання поставлених виховних завдань основний акцент робиться на впро­вадженні Програми вихован­ня особистості школяра «Основні орієнтири виховання», реалізацію всіх напрямків виховання та самовиховання починаючи з молодшого школяра і до випускника, зі сформованою вже життєвою компетентністю.

Крім цього, виховний процес будував­ся із урахуванням вимог сьогодення, які висвітлені в інформаційно-правових до­кументах, регламентуючих організацію виховної роботи в загальноосвітніх на­вчальних закладах України. Реалізація всіх напрямків виховної діяль­ності школи здійснювалась через заходи, передбачені річним планом роботи школи, які враховували особливості виховання особистості та відображалися у: • системі загальношкільних заходів;

 • роботі органів учнівського самовряду­вання;

 • роботі з батьківською громадськістю;

 • спільній діяльності школи та громадських організацій.

В основі системи загальношкільних заходів покладені тематичні місячники, тижні, які спрямовані на підвищення зацікавленості вихованців спільною діяльністю та відображають всі напрямки здійснення виховного процесу .
Суттєву роль у здійсненні системи роботи школи з виховання свідомого громадянина України зі сформованою життєвою ком­петентністю є діяльність з превентивного виховання, до заходів якого входить по­передження злочинності, виявлення не­гативних змін в поведінці учнів, вивчення причин і умов, що сприяли їм, організація змістовного дозвілля підлітків з позитивною поведінкою, надання їм консультативної допомоги.

Здійсненню превентивного виховання сприяють психолого-педагогічна профілактика та корекція відхилень у поведінці учнів, забезпечення зайнятості та змістовного відпочинку дітей під час канікул, профілактика дитячої бездоглядності, наркоманії, алкоголізму.

У школі розроблені заходи щодо превентивного виховання, ведеться контроль за відвідуванням учнями школи. У школі створений банк даних учнів девіантної поведінки. На внутрішкільному обліку стоять 8 учнів:Доскач Михайло (4 кл.), Кузь Є. (7 кл), Войтюк Назар (5 кл.), Гаврильчик І (7 кл), Брагіш А. (9 кл), Ятлук С. (11 кл), Ніколенко Д. (7кл) Балан О. (7 кл) .Наставники проводять індивідуальну роботу з цими учнями, відвідують за місцем проживання, проводять бесіди з батьками.

Класні керівники намагаються викори­стовувати різноманітні методи виховання, спрямовані на формування, насамперед, свідомої дисципліни.

У школі проводились різноманітні форми виховної діяльності присвячені:

- річниці початку підпільно-партизанського руху в Україні;

- Голодомору 1932-1933рр. в Україні;

- роковинам великого терору масових політичних репресій 1937-1938рр.;

- Дню українського козацтва;

- тижню правової освіти;

- річниці визволення України від німецько-фашистських загарбників;

- Всесвітньому Дню захисту прав дітей;

- Дню боротьби зі СНІДом;

- Міжнародному Дню інвалідів;

- Дню Соборності України;

- річниці аварії на ЧАЕС;

- 8 березня;

- Дню Матері;

- Дню Перемоги;

- Міжнародному Дню захисту дітей;

- Дню Конституції;

- Дню космонавтики.

Одним з пріоритетних напрямів роботи є пошук, розвиток та підтримка юних дарувань. З метою виявлення творчо обдарованих дітей, надання їм допомоги у подальшому підвищенні майстерності та реалізації творчого потенціалу з учнями школи були проведені різнопланові шкільні форми виховної діяльності:


 • конкурс квіткових композицій «Який прекрасний цей світ, подивись!»;

 • виставка композицій з природного матеріалу «Щедрість рідної землі»;

 • конкурс для молодших школярів «Юна принцеса» та «Справжні хлопці»;

 • конкурс читців;

 • акція «Турбота про птахів»(виготовлення шпаківень та годівничок);

 • конкурси-виставки малюнків «Осінь золота», «Я маю право…», «Зима-красуня», «Весна килим розстеляє», «Охорона здоров’я», «Ні! Шкідливим звичкам!», «Я – громадянин України», «Природа очима дітей»;

 • конкурс композицій «Замість ялинки – зимовий букет»;

 • спортивні змагання з баскетболу, волейболу;

 • конкурс «Тато, мама і я – українська сім’я»;

 • КВК;

Учні школи брали участь у районних конкурсах. Одним з важливих моментів громадянської освіти є моральне виховання. Такі якості як доброта, чуйність, совість, увага, милосердя визначають культуру поведінки особистості. Формування цих гуманістичних рис вирішує створений шкільний волонтерський загін. Силами волонтерів у школі проведені різноманітні форми виховної діяльності, присвячені Міжнародному дню людини похилого віку, Дню інвалідів, Дню боротьби зі СНІДом. Останнім часом загострилася проблема підліткової злочинності, наркоманії. Тому, одним із напрямків виховної роботи є превентивне виховання, яке передбачає реалізацію форм виховної діяльності, спрямованих на попередження злочинів, злочинності, пропусків учнями уроків.

У тісному взаємозв'язку з громадянським та моральним вихованням є військово-патріотичне виховання, головною метою якого є формування психологічних та морально-вольових якостей, особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка, спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями і уявленнями, фізичний розвиток особистості. Спільна робота класних керівників, вчителів фізичної культури допризовної підготовки сприяла підвищенню цілеспрямованої зацікавленості учнів, а вміло підібрані засоби виховного впливу, та форми організації дозвілля дали позитивні результати. Вже стали традиційними в школі військово-спортивні свята «Нумо, хлопці»(5-10кл.), «Нумо, козачата»(1-4 кл.).

Головне у військо-патріотичному вихованні – це відродження духовності та моралі, що базується на системі загальнолюдських цінностей і вбирає в себе національні, культурні, професійні та інші інтереси широких верств населення.

Однією із важливих ланок патріотичнго виховання учнів є шкільний музей, який організовують дослідницьку діяльність, проводять освітньо - виховну роботу та формують естетичний смак учнівської молоді. У школі працює історико - краєзнавчий музей «Скіф», керівником якого є Кривенець Л.М. Робота в музеї спланована, у системі здійснюється пошукова робота. Проводиться робота по вивченню історії рідного краю, традицій українського народу. Музейні експозиції постійно поповнюються зібраними експонатами, матеріалами.

На виконання Закону України «Про Голодомор 1932-1933рр. в Україні», Указу Президента України від 25.09.2008 року «Про заходи у зв’язку з Днем пам’яті жертв Голодоморів» у школі проводилось ряд форм виховної діяльності: загальношкільна лінійка «Пам’ять народу не убієнна», уроки пам’яті «Пам’ятаймо минуле заради майбутнього!», лекція «Чорні жнива», випущено стіннівку, у шкільній бібліотеці оформлено тематичну виставку загальнонаціональна акція «Засвіти свічку».

У школі діє система правової освіти і виховання учнів, яка включає в себе просвітницьку роботу на уроках та в позаурочний час. До неї залучаються вчителі, батьки, працівники правоохоронних органів, служба у справах неповнолітніх, відділ сім’ї та молоді райдержадміністрації.

Дієва участь школярів у житті школи сприяє підвищенню їхньої правової культури, формуванню правосвідомості через розуміння нерозривної єдності своїх прав і обов’язків.

У школі організовується правові лекторії для старшокласників та батьків, під час яких відбуваються зустрічі з представниками правоохоронних органів, лікарями. Значна робота проводиться з правового всеобучу батьків. На загальношкільних, класних батьківських зборах адміністрація, класні керівники школи висвітлюють питання як навчально-виховного процесу так і питання правового всеобучу батьків (з запрошенням фахівців).

Метою напрямку з формування здорового способу життя є забезпечення повноцін­ного розвитку дітей, охорони та зміцнення їх здоров'я, утвердження здорового спосо­бу життя, формування вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситу­аціях і надавати необхідну допомогу собі та оточуючим. На це спрямована робота класних керівників починаючи з перших хвилин у школі.

Значна увага приділяється питанням формування здорового способу життя і в період подальшого навчання. Класними керівниками 5-11-х класів ведеться спря­мована робота в цьому напрямку, вико­ристовуються при цьому активні форми виховного впливу.

За минулий навчальний рік заходи з охорони життя і здоров'я виконані повністю. Видавались накази по школі, спрямовані на зміцнення здоров'я учнів та вчителів, забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу. З працівниками школи та учнями проведені заняття, прийняті заліки з охорони праці. З учнями 1-11-х класів на початку навчального року проведений вступний інструктаж. Комплекс заходів передбачено і колективним договором. Проведено оздоровлення учнів у пришкільному оздоровчому таборі. Проведено комплекс санітарно-профілактичних заходів, які сприяли поліпшенню умов праці та її охорони.

Особливою проблемою в Україні є підліткове самогубство. Надзвичайно високий рівень самогубств відзначається серед підлітків та молоді, що навчається. Існує велика кількість здорових дітей, перед якими постає питання про сенс власного існування та необхідність жити далі. Юнь потребує більшої уваги дорослих, адже вони тільки зовні справляють враження незалежних і самостійних, а «всередині» хлопці й дівчата дуже вразливі й болісно реагують на життєві негаразди.

Суїцидальна поведінка підлітка часто є криком про допомогу в разі негараздів у взаємодії підлітків з оточенням, неможливістю самостійно розв’язати проблеми.

 У підлітковому віці мотиви суїцидальних дій найчастіше є егоїстичними.  Суїцидальна поведінка підлітків часто пояснюється тим, що молоді люди, не маючи достатнього життєвого досвіду, не можуть правильно визначити мету свого життя та шляхи її досягнення.

В якості захисту проти суциїдальної поведінки учнівської молоді використовуємо такі обставини: участь у громадській діяльності (спортивні змагання і події, клуби, тощо); добрі, врівноважені стосунки з однолітками у навчальному закладі; хороші стосунки з вчителями та іншими дорослими; підтримка з боку близьких людей.

Щодо попередження суїциду серед підлітків класними керівниками та заступником директора з виховної роботи Руденко О.М. було проведено ряд заходів:


 • цикл бесід про цінність особистості і сенс життя: «Спілкування з дорослими», «Спілкування з однолітками», «Спілкування з однолітками протилежної статі», «Підліткові ініціації», «Основні проблеми підліткового віку», «Стрес», «Я і моє життя», «Життя – найвища цінність»;

 • диспути для учнів старших класів «Я - це Я», «Я маю право відчувати і виражати свої почуття», «Невпевненість у собі», «Конфлікти», «Підліток і дорослий»;

 • виховні заходи; круглі столи;

 • батьківський лекторій: «У сім’ї підліток», «Емоційні порушення у дітей», «Депресивні стани у підлітків», «Алкоголізм і наркоманія у підлітковому віці», «Психологія особистісних і міжособистісних конфліктів»;

 • зустрічі з батьками проблемних учнів;

- робота соціального педагога Верпеки Н.Г з дітьми які перебувають на внутріщкільному обліку;

- проведено з дітьми відверті розмови про те що: «Людина повинна мати активну життєву позицію, впевненість у тому, що вона сама відповідальна за свою долю, вірити в те, що все, що відбувається - це результат її вільного вибору;

« Ставлення підлітка до себе»;

З метою змістовного дозвілля школярів класоводи та класні керівники організовують екскурсії до міст Київ, Кременчук, Умань, Корсунь-Шевченківський, Канів. Робота школи спрямована на виконання виховної мети школи.

Слід зауважити, що недостатня увага приділялась роботі з батьками. Батьки майже не залучалися до спільної позаурочної та позашкільної роботи. Класні керівники та класоводи не ведуть належну роботу по залученню учнів до позаурочної гурткової роботи.

Всі вище зазначені проблеми потребують обгрунтованого вирішення.У школі діє методоб’єднання класних керівників, 6 рік у школі працює дитяча організація «ОРТАНТА». Педколектив школи розуміє, що шкільне самоврядування - це шлях до підвищення громадської активності учнів. Учні 1-4 класів об’єднані у «Країну Барвінкову.» Протягом року регулярно проводились засідання шкільного парламенту. По класах також обрані органи учнівського самоврядування. Сформовано склад ради профілактики правопорушень, на засідання якої запрошувалися представники КМУСН, відділу у справах неповнолітніх Олександрійської РДА. Організовано проводиться робота гуртків та секцій, узгоджені плани їх роботи. Сформовано загони ЮІДР, ДЮП. Створений волонтерський загін, який пропагує здоровий спосіб життя . Один раз на тиждень збирається загальношкільна лінійка, на якій розглядаються важливі питання.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка