Анатолій Качан: я ще не виписався як поетСторінка25/25
Дата конвертації21.02.2016
Розмір1.45 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

Іменний покажчик


Андрієвський Л. І. 476 (видавн. рада)

Антропова И. 417 (пер.)

Артемчук І. 42 (упоряд.), 49 (упоряд.), 59 (упоряд.)

Бакуменко О. 557, 574, 599, 635

Барадулін Р. 455

Безручко Н. 508

Белозеров Т. 433 (пер.)

Бідненко Л. 272 (музика)

Білий І. О. 111, 113, 118, 125, 126, 129, 136, 158, 162, 170

Біляєва Г. В. 82 (ред.), 86 (ред.)

Біляєва І. А. 69 (уклад.)

Білоус Х. 496 (про неї)

Більчук М. 560, 568, 575

Бойко В. 73 (упоряд.), 561 (упоряд.), 593

Бойченко В. П. 36 (упоряд.), 79 (упоряд.), 576, 612 (ред.), 629

Больбат С. 511 (інтерв’ю)

Бондаренко Н. В. 124, 128

Бондарчук А. З. 31 (упоряд.)

Боярська О. 91 (упорядкув.)

Бубнова Л. 562 (упоряд.)

Будна Н. О. 166, 180, 184

Буличов К. 458

Варавкіна З. Д. 174, 193 (упоряд.), 569, 596 (упоряд.)

Василашко В. 13 (рец.), 577

Василенко А. П. 488 (про нього)

Ведмедеря М. О. 87

Верес О. 107, 108

Вернигора Н. М. 10 (упоряд.), 12 (упоряд.)

Верховень В. М. 102 (уклад.)

Вздульська В. 518

Виноградский А. 45

Вишенський С. 34 (ред.-упоряд.)

Вінграновський М. С. 13, 476 (видавн. рада), 480, 559, 627

Вознюк Л. В. 65 (уклад.), 81 (уклад.), 155 (уклад.), 156 (уклад.)

Волгина Т. 414 (пер.)

Волощук В. М. 90 (авт.-упоряд.)

Гавриленко О. М. 611

Гажаман Н. О. 613 (уклад.)

Гай А. 603 (упоряд.)

Галабурда Н. 53 (музика), 88 (музика), 97

Галас А. В. 196

Галич Л. 541

Ганич В. 551

Гарачковська О. О. 192 (упорядкув.)

Глущак А. 63 (упорядкув., вступ), 100 (упорядкув. і передм.), 600, 628

Головко З. Л. 166, 180, 184

Голота Л. 487

Голубєва І. С. 94 (упоряд.), 101 (упоряд.), 189 (упоряд.)

Гончарова М. 534 (ведуча прогр.)

Гордієнко Н. І. 121

Горлач Л. 13, 542, 543, 601

Гоцуленко Т. 425 (пер.)

Григурко І. 13, 559

Давыдовская Н. 441 (пер.)

Давидюк Д. Г. 531 (упоряд.)

Дейнеко О. О. 476 (видавн. рада), 477 (уклад.). 478 (уклад.)

Денисов Ю. 420 (пер.)

Дзюбишина-Мельник 110 (упоряд.)

Димань Т. 344 (музика), 362 (музика)

Дідківська А. Т. 32 (упоряд.)

Дремлюга Г. Ю. 474 (про неї)

Дудіна Т. К. 135 (уклад.)

Елліс С. В. 71 (голов. ред.)

Єфіменко С. О. 22 (редкол.)

Єфімов 1 (рец.)

Жовнір О. Д. 131, 146

Жулинський М. Г. 476 (видавн. рада)

Забіла Н. Л. 23 (редкол.)

Забіяка І. М. 39 (упоряд.)

Заболотний В. див.

Рутківський В.

Загоруйко Н. 508

Зарахович О. 517

Заславський Р. 415 (пер.), 430 (пер.), 450 (пер.), 456

Зворська С. М. 615 (комп’ют. верстка, дизайн)

Зінкевич Н. 140 (упоряд.), 152 (упоряд.), 172 (упоряд.)

Зінкевич О. 140 (упоряд.), 152 (упоряд.), 172 (упоряд.)

Іванов Д. 487

Іванова Г. Б. 47 (упоряд.)

Іватьо М. Р. 134

Іватьо Н. С. 131, 146

Ілишин Д. 598 (підгот.)

Кава В. І. 29 (редкол.), 519

Кавуненко О. 544

Каніщенко А. П. 114-117, 123

Карачевцева Г. Є. 121

Карпенко В. 528, 591, 595, 602

Карпенко О. К. 552

Карташова В. 547

Каунова Т. 435 (пер.), 436 (пер.)

Кацнельсон А. І. 18 (упоряд.)

Кацун Ю. 504

Качак Т. 518

Качалова Т. Г. 17 (ред.), 37 (ред.-упоряд.), 42 (упоряд.), 49 (упоряд.), 59 (упоряд.), 64 (упорядкув.), 96 (упорядкув.), 119 (упоряд.), 132 (упоряд.).

Качинський А. 1 (рец.)

Качурін В. Т.79 (упоряд.)

Кирейко В. 365 (музика)

Кирпа Г. М. 58 (упорядкув., передм.), 98 (упорядкув., передм.), 106, 109

Кир’ян Н. В. 132 (упоряд.), 138 (ред.-упоряд.), 139 (ред.-упоряд.), 151 (ред.-упоряд.)

Кіліченко Л. М. 25 (упоряд.), 27 (упоряд.), 35 (упоряд.)

Клід І. О. 195 (уклад.)

Клочек Г. 5 (рец.), 6 (рец.), 13, 559, 570, 604, 634

Коваль В. К. 474, 521 (авт.-упоряд.), 525 (авт.-упоряд.)

Коваль Г. П. 16 (ред.)

Коган Г. 19 (пер.), 418 (пер.), 421 (пер.), 422 (пер.)

Кодлюк Я. П. 532, 533, 536

Козлов С. 470 (співавт.)

Колісниченко А. 2 (рец.)

Колісниченко В. М. 93

Колодочка М. В. 57 (музика), 76

Коломієць М. П. 112

Коломієць Т. 24 (упорядкув., передм.)

Кондратенко Л. П. 196

Копитіна Н. Ф. 157 (упоряд.)

Кореневич Л. Г. 531 (упоряд.)

Корінь Г. І. 506 (про нього)

Коровицька О. М. 489 (про неї)

Корчагин В. 416 (пер.), 424 (пер.), 426 (пер.), 432 (пер.), 435 (пер.), 438 (пер.), 440 (пер.), 443 (пер.), 444 (пер.), 446-451 (пер.)

Костецький А. 21 (упоряд.), 28 (упоряд.), 448 (сост.), 534

Коструба С. С. 131, 134, 146

Коструба Т. М. 134

Костюченко В. В. 478 (уклад.), 589

Кравцова В. 60 (упоряд.)

Кравченко А. Є. 526

Кравченко Б. 30 (упорядкув.)

Кремінь Д. Д. (Креминь Д.) 79 (упоряд., авт. ідеї, відповід. за вип.), 545, 555, 605

Кремінь Т. 14, 571

Кротов И. 423 (пер.), 428 (пер.), 429 (пер.)

Крушинська В. Д. 32 (упоряд.)

Кузнєцова Р. В. 616 (уклад.)

Кузьмин Л. 434 (пер.)

Лабінський М. 580

Лаврентьєва Г. 122

Лавріненко Л. 4 (рец.), 5 (рец.)

Левін В. О. 121

Лепешко В. Ф. 84 (музика), 137 (музика), 145 (музика), 149 (музика), 153 (музика), 163 (музика), 164 (музика), 169 (музика), 177 (музика), 313 (музика)

Лидин К. 419 (пер.)

Ліщинська Л. 495 (інтерв’ю)

Логвиненко О. 508 (інтерв’ю)

Лук’яненко В. Г. 120

Лучук І. 83 (упорядкув.)

Мазепа Н. Р. 127

Мазнин И. 437 (пер.), 439 (пер.), 442 (пер.), 445 (пер.), 450 (пер.)

Макаренко О. П. 51

Малкович І. 55 (упоряд.), 70 (упоряд.), 89 (упоряд.), 103 (упоряд.), 104 (упоряд.)

Мартиненко В. О. 90 (авт.-упоряд.), 175 (упоряд.)

Марущак В. 590, 629

Марченко Н. 518

Матвієнко О. 606

Мельниченко О. 607

Мензатюк З. 564

Ментель О. 554 (інтерв’ю), 629 (інтерв’ю)

Миколаєнко А. 592

Мірошниченко Є. Г. 36 (упоряд.)

Мірошниченко Н. Г. 57 (упоряд.)

Мовчун А. І. 174, 179 (упоряд.), 183 (упоряд.), 193 (упоряд.), 569, 578 (упоряд.), 581, 588 (упоряд.), 596 (упоряд.)

Мойсієнко А. 608

Мокрієва І. 547

Мордань В. 582

Мосієнко М. В. 127

Муратова І. М. 40 (упоряд.)

Мясков К. 279 (музика)

Наточа Е. 583, 629

Науменко В. О. 159, 188, 191

Наумчук В. 178, 187

Наумчук М. 178, 187

Нечай-Горбачук Л. Д. 161

Нечерда Б. 467 (співавт.), 482

Нікітіна Л. С. 54 (упорядкув.)

Носов М. 460

Огренич Н. М. 148 (уклад., заг. ред.), 553 (уклад., заг. ред.)

Одинцова Г. С. 532, 533, 536

Олєйнікова А. (Олейнікова А.) 85 (музика), 99

Омельченко Л. 474

Осадчук П. 338 (про нього), 508

Павлова О. 513 (текст)

Павловська В. П. 521 (авт.-упоряд.), 525 (авт.-упоряд.), 531 (упоряд.), 562 (упоряд.)

Павловська Н. 173 (ред.-упоряд.), 182 (ред.-упоряд.)

Панченко В. 14, 572

Паронова В. І. 43 (уклад.), 61 (уклад.), 181 (уклад.)

Петишкіна Н. 20 (упоряд.)

Підпалий В. О. 16 (ред.)

Поляков Т. 427 (пер.)

Потапова А. 457

Прищепа К. С. 120

Простопчук В. 517

Радутна Н. І. 9 (присвята), 13 (присвята), 14 (присвята), 346 (присвята)

Радутний А. (псевд. А. Качана) 458

Ремажевська В. М. 186

Рібцун О. 92 (уклад.)

Рогінська Г. Ю. 141 (уклад.), 144 (уклад.), 167 (уклад.), 185 (уклад.)

Рутківський В. Г. 7 (передм.), 62 (упоряд., передм.), 515 (про нього), 516 (про нього), 518 (про нього), 527, 529, 539, 548, 573, 585 (про нього), 597, 609, 610

Савченко О. Я. 105, 130, 150, 157, 168, 171, 176, 190, 194

Самійленко Л. 585

Сапгір Г. 459

Сапун Г. М. 65 (уклад.), 81(уклад.), 155 (уклад.), 156 (уклад.)

Сасько Г. 459 (музика)

Святовець В. 519

Семенюк С. 489 (про неї)

Сенкевич [Г.] 516 (про нього)

Сидоренко О. О. 127

Сіренко Л. 562 (упоряд.)

Січовик І. 66 (упоряд.), 77 (упоряд.), 78 (упоряд.), 80 (упоряд.), 133 (упоряд.)

Скомаровський В. 519 (про нього)

Скрипченко Н. Ф. 105, 130

Слабошпицька Л. 143 (голов. ред.)

Слабошпицький М. Ф. 38 (упоряд.), 41 (упоряд.), 119 (упоряд.), 482 (вступ), 512 (упоряд.), 527 (упоряд.)

Совенко М. Ф. 140 (ред.), 147 (ред.)

Соломка О. П. 160 (авт.-уклад.)

Спірідонова Г. Є. 186

Стадненко Н. М. 165

Стадник А. 549

Стасенко Б. 517 (інтерв’ю)

Степула Н. 517

Стрілько В. В. 106, 109

Струмський Г. 28 (упоряд.)

Сутєєв В. Г. 461, 462, 463, 464, 466

Сухопара І. Г. 191

Сушинський Б. 14 (рец.), 586, 633

Талалай Л. М. 480 (передм.)

Терлецька-Павлів І. І. 186

Тихоновська Н. 465 (пер.)

Торкаєнко І. І. 186

Тупайло С. 566, 629

Усенко М. П. 459 (упоряд.)

Фащенко В. 520, 627

Федієнко В. 52 (уклад.)

Федулова М. 622

Филипповский Г. 552 (про нього)

Фінько Г. М. 196

Франкевич О. 186 (упоряд.)

Харсіка Л. І. 179 (упоряд.), 183 (упоряд.), 578 (упоряд.), 588

Хмельовська О. 510 (інтерв’ю)

Ходанич Л. 13 (рец.), 535, 567

Чайковський Б. Й. 26 (упорядкув., передм., біогр. нариси), 42 (передм.), 46 (упоряд.), 49 (передм.), 59 (передм.), 68 (упорядкув., бібліогр. довідки), 142 (упоряд.), 524 (упорядкув., передм., біогр. нариси), 558 (упорядкув. та біобібліогр. довідки)

Чечко Ю. В. 614 (уклад.), 617 (уклад.)

Чепурко Б. 154

Шевцова Л. Г. 615 (уклад.), 618 (уклад.), 620 (уклад.), 630 (складач)

Шевченко О. 64 (упорядкув.), 96 (упорядкув.), 132 (упоряд.)

Шевченко Т. Г. 63, 100

Шиян О. 186 (упоряд.)

Шукайло В. див. Бойко В.

Шутенко К. 19

Шутенко Т. 40 (музика)

Шутенко Н. 72 (музика)

Шутенко Ю. 483 (музика)

Щегельська Т. К. 464 (ред.)

Щербак В. Є. 618 (уклад.)

Яворівський В. О. 476 (видавн. рада)

Якимчук А. 587, 629

Яковенко Л. В. 95 (уклад.)

Январьов Е. І. 36 (упоряд.)

Яремійчук О. 44 (упоряд.)

Ярмиш Ю. 1 (рец.), 519, 523, 550

Ясниська Я. 186 (упоряд.)

Яцканин І. 13, 627


* * *
Звездинов А. 413 (пер.)

Камейша К. 411 (пер.)

Копаранов Т. 412 (пер.)

Маляўка М. 411 (пер.)

Носиров А. 454 (пер.)

Танрыгулыев К. 452 (пер.)

Solasko F. 410 (пер.)

Іменний покажчик художників-ілюстраторів


Алексенко Н. 407

Андрощук Л. І. 140, 147

Анікін В. І. 126, 129, 150, 186

Анікіна М. 382

Бабенко Н. М. 29

Бабич К. 352

Балай С. 290

Балан У. 400

Баликін М. С. 159

Божко І. 9

Бордюг С. І. 465

Боярська О. 91

Василенко А. П. 17, 22, 23, 31, 33, 455, 475

Вереша А. П. 38

Волобуєва Н. 222

Гармиза Л. Я. 2, 20, 234

Гончаров В. 297, 443, 456

Горбова Н. О. 50, 67, 74

Гордійчук В. (Гордийчук В.) 233, 423

Гриненко О. 352

Гринько В. 111, 113, 118, 125, 136, 158, 162, 170, 459

Гукайло В. 235

Дегтярьова Л. Г. 32

Денисова Н. 224, 226, 256, 304, 427

Дунаєва В. А. 13, 372, 405

Ель Маулюд Н. О. 69, 82, 86, 102

Ємельянов М. 289

Желєзняк С. М. 124, 128

Житник Є. 52

Жуковський А. 217

Загірна Л. 242

Закревська Н. В. 126, 129

Зануда І. 255, 429

Заруба Д. 253

Зобніна О. 460

Іванова К. 401

Каневский В. 430

Касьяненко О. 221, 258, 262, 265, 431

Кім С. 28

Клокова С. 266, 432

Ковальчук В. В. 94, 101

Колісник О. В. 10, 254, 344

Коркін В. 143

Коркіщенко О. 175, 311, 367

Костенко А. 84, 88

Косуліна З. О. 134

Кравцов Г. 60

Кримко О. (Кремко А.) 580 (фото), 583 (фото)

Крисаченко П. А. 32

Крюков В. С. 1

Кузнецова О. В. 124, 128

Кузьменко В. В. 7

Кущ В. М. 5, 11

Лавро К. Т. 14, 15, 585 (про нього)

Леві І. 371, 397

Лисенко В. 291

Магеровська О. 379

Мазниченко О. В. 188

Макарова І. 230, 421

Мельниченко В. 21, 228, 420

Мельничук В. С. 476

Мікловда О. І. 473

Мільковицький А. (Мильковицкий А.) 218, 219, 229, 415, 416

Мірончик П. В. 46, 69, 82, 86

Міхнушов О. О. (Михнушев А.) 30, 32, 303, 449

Навроцька С. 366

Наточа К. 349 (фото)

Нестерова Т. В. 12

Овсянников А. 280

Олексієнко Л. 268

Орлюк Л. Г. 124, 128

Орро Е. Е. 44, 126, 129

Охапкін О. 161

Паленко М. 355

Пантелеев М. 434

Петренко О. 308, 451

Попов Є. В. 3, 6, 624

Попов С. В. 167, 185

Попова Н. А. 8

Постних Л. 34

Прахова О. М. 4, 231, 251, 252, 257, 422, 426, 428

Проць Т. 140, 152, 172

Сенченко О. 227, 249, 419

Сєрцова В. (Серцова В.) 302, 440

Симинога В. 73

Скобельський В. 368

Слесарєва А. 406

Сутєєв В. 461, 462, 463, 464, 466

Ткачик В. 88

Троцак І. 301

Трубкович В. 445

Трусова О. О. 78, 80

Фролов А. 275, 435

Хайдурова В. 325

Харлампієв Л. (Харлампиев Л.) 269, 295, 299, 446

Харченко О. 328

Цісарова В. 270

Ширяев В. 441

Штанко К. 55, 70, 89, 103, 104

Юрченко Т. 285, 329, 438

Юськів З. 107

Яблонська О. 243

Яцкевич А. 448

* * *
Балшіанкова М. 281

Гюлеметов К. 413

Житнян Т. 314

Цісарова В. 270

Vinodarova E. 410


Список віршів А. Л. Качана, покладених на музику


Білі ночі в Одесі 367

Весняна пісня 279

Гості грудня 93

Два плюс два 137

Забіліли сніги 87

Зелений борщ 53, 88

Зима будує літо 169

Крилата школа 97

Кури насміхаються 84, 149

Ліниві вареники 483

Мале джерельце 149

На медозбір 163

Непризначена зустріч 45

Осіння пісня 45

Ось і зима 145

Перевізник 177

Прилітайте, ластівки 57, 76

Проростай, зерно 57, 76, 177, 272, 313

Скоро до школи 137

Тихше, жаби 153

Третій син 164

Хвилювалось море 57, 76, 346, 362

Цвіте шипшина 177

Чого плакав кулик (Чому плакав кулик), Почему плакал кулик 19, 40, 72, 85, 99


Список періодичних видань, в яких надруковано твори А. Л. Качана


Барвинок

Барвінок


Буковинський журнал

Велика дитяча газета

Вечерняя Одесса

Вечірній Київ

Газета по-українськи

День


Дніпро

Дон


Друг читача

Думська площа (дод. до газ. «Одесский вестник»)

Жива вода

Життя і слово

Жінка

Жовтень


За наукові кадри

Зірка


Київ

Книжковий клуб плюс

Комсомолец Донбасса

Комсомолець Полтавщини

Комсомольська іскра

Комсомольське плем’я

Комсомольський гарт

Крилаті


Кур’єр Кривбасу

Ленінська зміна

Ленінське плем’я

Ленінський шлях

Литературный Детский Мир

Літературна Україна

Маленька фея та сім гномів

Маленький розумник

Малятко

Мамине СонечкоМолодогвардієць

Молодь Закарпаття

Молодь України

Море


Мурзилка

Наша дитина

Омская правда

Перець


Перченя

Пізнайко: від 2 до 6

Пізнайко: від 6 р.

Пионерия


Піонерія (тепер Однокласник)

Порадниця

Початкова освіта

Прапор


Радуга

Радянська освіта

Радянське Прибужжя (Рідне Прибужжя)

Ранок


Рідний причал

Ровесник


Розкажіть онуку

Слово Просвіти

Соняшник

Україна


Українська культура

Українська літературна газета

Українська музична газета

Український форум

Урок Української

Черкаська правда

Чорноморська зірка

Чорноморська комуна

Чорноморські новини

Юный ленинец

Южная правда
* * *
Веселка

Вясёлка


Дружинка

Дружно вперед

Дукля

Геярчин


Життя і слово

Ленин учкуни

Полет

Junior ucКөрпе

Soviet woman
Зміст

Від укладача 3

Марченко Н. Парость райського саду 4

Рутківський В. Маяк на березі Дитинства 16

Качан А. Дорога у широкий світ 19

Основні дати життя та творчості Анатолія Леонтійовича Качана 23

Видання творів А. Л. Качана 24

Публікації у збірниках 27

Публікації у читанках, хрестоматіях та навчальних виданнях 32

Публікації у періодичній пресі 36

Іншомовні видання 44

А. Качан — перекладач 47

А. Качан — журналіст, упорядник 47

Аудіовізуальні матеріали 48

Письменник про творчість, літературу та мистецтво 48

Література про життя та творчість А. Л. Качана 50

Методичні та бібліографічні матеріали, сценарії за творами поета 54

Web-бібліографія 55

Іменний покажчик 56

Іменний покажчик художників-ілюстраторів 60

Список віршів А. Качана, покладених на музику 62

Список періодичних видань, в яких надруковано твори А. Качана 621 Костюченко А. Літературними стежками : нарис історії укр. л-ри для дітей XX ст. / А. Костюченко. — К., 2009. — С. 320.

2 Кавуненко О. Іще трапляються дива! / О. Кавуненко // Почат. шк. — 2002. — № 1. — С. 60-61.

3 Згадаймо, що «баба» — то ще й давня богиня-берегиня світу і роду.

4 Кавуненко О. Іще трапляються дива! / О. Кавуненко // Почат. шк. — 2002. — № 1. — С. 60-61.

5 Фащенко В. В нову щасливу путь! / В. Фащенко // За наукові кадри. — 1965. — Червень.

6 Рутківський В. На хвилях моря і степу / В. Рутківський // Почат. освіта. — 2011. — № 1. — С. 11.

7 Клочек Г. Творець “еліксиру для дитячого мозку» / Г. Клочек // Укр. літ. газ. — 2012. — 13 січ. — С. 6-7.

8 Ходанич Л. Теплий край поезії / Л. Ходанич // Літ. Україна. — 2006. — 7 груд. — С. 7.

9 Клочек Г. Творець “еліксиру для дитячого мозку» / Г. Клочек // Укр. літ. газ. — 2012. — 13 січ. — С. 6.

10 Рутківський В. На хвилях моря і степу / В. Рутківський // Почат. освіта — 2011. — № 1. — С. 12.

11 Рутківський В. На хвилях моря і степу / В. Рутківський // Почат. освіта — 2011. — № 1. — С. 11-12.

12 Ходанич Л. Теплий край поезії / Л. Ходанич // Літ. Україна. — 2006. — 7 груд. — С. 7.

13 Рутківський В. На хвилях моря і степу / В. Рутківський // Почат. освіта. — 2011. — № 1. — С. 11.

14 На філософії кордоцентризму в поезії А. Качана неодноразово наголошує зокрема Л. Ходанич.

15 Клочек Г. Творець «еліксиру для дитячого мозку» / Г. Клочек // Укр. літ. газ. — 2012. — 13 січ. — С. 6.

16 Мовчун А. Майстер мовних таємниць / А. Мовчун // Почат. освіта — 2008. — № 6. — С. 13-14.

17 Ходанич Л. Теплий край поезії / Л. Ходанич // Літ. Україна. — 2006. — 7 груд. — С. 7.

18 Мойсієнко А. «Той, що творить з нічого» / А. Мойсієнко // Почат. освіта. — 2012. — № 5. — С. 13-14.

19 Лабінський М. Всі дороги ведуть до моря / М. Лабінський // Укр. культура. — 2008. — № 12. — С. 18.

20 Там само.

21 Мовчун А. Майстер мовних таємниць / А. Мовчун // Почат. освіта — 2008. — № 6. — С. 14.

22 Сушинський Б. Крізь магічний кристал дитинства / Б. Сушинський // Літ. Україна. — 2008. — 18 верес. — С. 5.

23 Лабінський М. Всі дороги ведуть до моря / М. Лабінський // Укр. культура. — 2008. — № 12. — С. 18.

24 Панченко В. Щасливого плавання / В. Панченко // Хвиля хвилю доганяє / А. Качан. — О., 2007. — С. 161.

1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка