Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське барокоСкачати 321.98 Kb.
Дата конвертації17.03.2016
Розмір321.98 Kb.

Серія уроків до теми


«Із літератури європейського бароко. П. Кальдерон «Життя – це сон»»
( 9 клас)

Урок 1(2)

Тема: Бароко як перший загальноєвропейський художній напрям. Європейське і українське бароко.

Мета: ознайомити учнів з поняттям «бароко» та його особливостями;

розвивати зв’язне мовлення, вміння готувати повідомлення на культурологічну тему, сприяти вихованню інтересу до культурних надбань світу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: підручник, презентація «Бароко як перший загальноєвропейський напрям», фрагмент музики Баха.

Епіграф: Культура бароко не обіцяла людям легкого і ясного щастя на землі. Вона не спокушала їх полегшененими відповідями на вічні питання, але вчила бути совісними, мудрими, свідомими своєї належності до вічності.

А. Макаров, літературознавець

Хід уроку

І. Підготовка до сприйняття навчального матеріалу

Вступне слово вчителя. Кожна історична епоха залишає нам на згадку свої найзначніші пам’ятки, знайомлячись з ними, ми пізнаємо світогляд наших нащадків, прагнемо зрозуміти світ, такий далекий від нас. Сьогодні

поговоримо про бароко.

ІІ. Актуалізація опорних знань. Давайте згадаємо, які періоди світової культури ми вже знаємо.

Метод «Незакінчене речення»:


  1. В минулому році ми вивчили такі епохи:...

  2. Для античної культури характерне… (міфотворчість, культ краси, залежність людини від волі богів)

  3. Відомими давньогрецькими авторами були...( Гомер, Есхіл, Софокл, Сапфо, Анакреонт, Архілох, Тіртей)

  4. Давньоримську літературу представляли... (Вергілій, Овідій, Горацій)

  5. Для доби Середньовіччя характерно... (культ Бога, виникнення національних літератур, поширення героїчного епосу та інше)

  6. Найвідомішими представниками літератури Середньовіччя були...

( О. Хайям, Рудакі, Джауфре Рюдель, інші)

  1. Епосі Відродження властиві риси...(відродження античних традицій, людина як центр Всесвіту, гармонія і єдність світу, ін.)

  2. До митців епохи Відродження належали... (Петрарка, Шекспір, Сервантес, ін.)

ІІІ. Оголошення теми, мети уроку.

Робота з епіграфом: як ви розумієте висловлювання А. Макарова?

ІV. Вивчення нової теми.


 1. Розповідь вчителя. XVІІ століття – складна, бурхлива, вповнена внутрішніх суперечностей і водночас важлива епоха у розвитку суспільного життя . Це час, який називають «віком абсолютизму», оскільки монархи прагнули об’єднати країни під своєю владою. Життя було неспокійним. Тридцятирічна війна (1618-1648)спустошила Європу. Голод, епідемії постійно нагадували людині про неминучу смерть. Світосприйняття людини було проникнуте трагізмом розуміння мізерності людини в світі, страх смерті, гостре відчуття швидкоплинності людського життя підсилювали миттєві радощі життя. Письменникам цього часу важливо було збентежити читача, справити сильне враження на нього. Так виник новий напрям – бароко( у перекладі означає «дивний, химерний», або «перлина неправильної форми». Бароко – перший загальноєвропейський напрям. Для нього характерні: алегоричність , пишність, метафоричність, контрасність, інтерес до трагічних суперечностей буття (життя і смерть, тлінне і вічне). Улюблені теми митців бароко: страждання людини, гріховність людської природи, підпорядкованість людини божественній волі, метафоричне осмислення життя як сну, театру. Митці бароко прагнули пробудити людську душу, спонукати її до пошуку вічних істин.

 2. Робота з епіграфом: прочитайте ще раз епіграф до уроку. Що ви зрозуміли тепер під висловлюванням А. Макарова?

 3. Робота в зошиті: відкрийте сторінку 14 підручника (В. М. Назарець «Зарубіжна література» 9 класс), випишіть риси бароко та улюблені теми митців.

4. Робота в парах: прочитайте запропоновану поезію, доведіть, що твір належить епосі Бароко. Зверніть увагу на прізвище перекладача, прочитайте інформацію про нього(додаток 1)

5. Метод "Ажурна пилка" дозволяє працювати разом, щоб вивчити значну кількість інформації за короткий проміжок часу, а також заохочує допомагати один одному вчитися навчаючи. Пропоную алгоритм:

1. Під час роботи за допомогою методу "Ажурна пилка" ви повинні бути готовими працювати в різних групах.

2. Спочатку ви будете працювати в "домашній" групі.

3. Потім в іншій групі ви будете виступати в ролі "експертів" з питання, над яким ви працювали в домашній групі та отримуєте інформацію від представників інших груп.

4. Ви знову повернетесь у свою "домашню" групу для того, щоб поділитися тією новою інформацією, яку вам надали учасники інших груп.

"Домашні" групи:

Кожна група отримує завдання, вивчає його та обговорює свій матеріал.

Вам бажано обрати в групі головуючого, тайм-кіпера (той, хто стежить за часом) та особу, яка ставить запитання, щоб переконатися, що кожний (кожна) розуміють зміст матеріалу.

"Експертні" групи:

Після того як учитель об'єднав вас у нові групи, ви стаєте експертами з тієї теми, що вивчалася у вашій "домашній" групі;

По черзі намагайтеся за визначений учителем час якісно і в повному обсязі донести інформацію членам нових груп та сприйняти нову інформацію від них.

"Домашні" групи:

Ви повертаєтесь "додому", де маєте поділитися інформацією з членами своєї "домашньої" групи про нову інформацію, яку ви отримали в експертній групі.

Отже, за допомогою методу "Ажурна пилка" за короткий проміжок часу можна отримати великий обсяг інформації.

Робота в групах:

1 група «Бароко в Україні»

В Україні бароко розвивалося бурхливо і плідно. Одним із визначних його центрів став Київ. Барокова література представлена в Україні різними жанрами. У поезії вона простежується у творчості Лазаря Барановича, Григорія Сковороди, в козацьких літописах Самовидця, Самійла Величка, в ораторській прозі – у творах Івана Вишенського, Григорія Смотрицького, Лазаря Барановича, ін.

В архітектурі українське бароко заявляє про себе могутнім акордом золотиз бань київських соборів, багатоголоссям планів у панорамі монастирів Чернігова, Полтави, Новгорода-Сіверського,

Експресивною пластикою львівської скульптури. У Бароковому стилі побудовані: Печерська Лавра, Михайлівський золотоверхий собор, Андріївська церква, Успенський собор (Чернігів), Свято-Вознесенський собор (Переяслав-Хмельницький).

Українське бароко простежується в творіх відомиз майстрів граверного мистецтва: А. Козачківського, Н. Зубрицького, Г. Левицького та ін. У культурі українського бароко домінуючими є релігійні мотиви.


 1. група «Бароко в живописі Мікеланджело та Рубенса».

Бароко виявилося в різних видах мистецтва: малярстві, архітектурі, скульптурі, музиці. Неперевершеними майстром італійського живопису XVІІ століття був Мікеланджело Мерізі да Караваджо. Для його полотен характерним є зображення постатей у несподіваних ракурсах, персонажам його картин ніби тісно в рамках, вони оптично вириваються назовні.(перегляд слайда з картиною «Ворожка») Зображено молодого чоловіка, якому ворожать на руці. Він зосереджений, задумливий, схвильований в очікуванні невідомого майбутнього.

Фламандський живопис бароко представлений роботами Пітера Пауля Рубенса, він неперевершений у зображенні боротьби вражаючих пристрастей, змагання, полювання. Картина «Полювання на тигрів та левів» (перегляд слайла з картиною) – використовує глибокий контраст між людьми і тваринами у зображенні шкіри, рухів, міміки. Вся композиція пронизана стрімким, нескінченним рухом та силою.Та є в художнтка і портрети. Катрина «Єлена Фоурмен із дітьми» (перегляд слайда з картиною). Зображено молоду жінку з дітьми. Мати зосереджена на своїх дітях, вона ними живе, обіймає хлопчика, поруч стоїть серйозна донька. Від картини віє гармонією і спокоєм. Фарби прохи розмиті, ніби це робота художника-імпресіоніста, хоч тоді про цю течію ще ніхто не знав.3 група «Бароко в живописі Халла, Рембранта, Веласкеса»

Вплив бароко відчутний і в творчості Франса Халла (перегляд слайда). Зображена молода циганочка, весела, усміхнена, немає натяку на її

складне життя, вороже ставлення суспільства до цього народу.Її життя

здається легким і безхмарним.

Багато чудових полотен залишив Рембрант Хармес ван Рейн.

Серед них – «Флора»(перегляд слайда). Зображено прекрасну жінку в образі

римської богині рослинності, юності Флору., вахмелілу від кохання і радощів життя. Це портрет коханої Саксії.

Принципи бароко відобразились і в творчості іспанського художника Дієго Веласкеса. Все життя малював портрети короля, членів родини, придворних, та кожного разу був неповторний. Картина «Меніни». Зображена інфанта(принцеса) Маргарита в оточенні придворних, карлиць, фрейлін, собаки. На задньому плані зображено дзеркало, в якому бачимо постаті короля і королеви, зображено і самого художника.4 група «Бароко в архітектурі та музиці»

Архітектуру бароко представляють: італієць Джованні Лоренцо Берніні (церква Сант Андре аль Квірінале, Фонтан чотирьох рік, фонтан Тритона на площі Берберіні у Римі) , Франческо Борроміні ( церква Сан Карло алле КуатроФонтане в Римі), Бортоломео-Франческо Растреллі, син відомого скульптора, (Смольний монастир, Зимовий палац, Царськосільський і Петергофський палаци, Андріївська церква в Києві).

Бароко відобразилося і в музиці, якій характерним є прагнення відобразити складний внутрішній світ людини, її сильні почуття. Це творчість Й. С. Баха та Г. Ф. Генделя.

6. Перегляд презентації «Бароко як перший загальноевропейський напрям» під музичний супровід музики Баха.

V. Закріплення вивченого матеріалу. Рефлексія.

Метод «Мікрофон».

- Сьогодні на уроці я відкрив(ла) для себе...

- Я дізнався(лася)...

- Цей урок допоміг мені...

VІ. . Домашнє завдання. Підготувати повідомлення про Іспанію, про життя і творчість Кальдерона( 5 учнів), прочитати драму «Життя – це сон»

Урок 2 (3)

Тема: Педро Кальдерон де ла Барка – видатний драматург і поет іспанського бароко. «Життя – це сон» як втілення принципів бароко.

Мета: ознайомити учнів з життям та творчістю іспанського драматурга

Педро Кальдерона, розвивати навични зв’язного мовлення, аналізу

драматичного твору, виховувати цікавість до творчості драматурга.

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: презентація «Кальдерон да ла Барка – видатний драматург

іспанського бароко», текст драми «Життя – це сон»

Епіграф: «... Ми вступаємо у чарівний світ поетичних творінь Кальдерона. Тут температура підвищена, як у парнику або спекотній країні, тут повітря просякнуте подихом пристрасних квітів, і у всіх предметів, що складають це царство, незвичайні обриси. Хто бажає, нехай увійде в цей сад»(К. Бальмонт, російський поет)

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань учнівМетод «Асоціативний кущ». – Назвіть характерні ознаки епохи Бароко

( на дошці робиться запис)


ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфу уроку. Робота над епіграфом: як ви розумієте вислів Бальмонта?

ІІІ. Вивчення нового матеріалу. 1. Слово вчителя. Сьогодні ми помандруємо до Іспанії, щоб познайомитися з провідним драматургом іспанського бароко, творчість якого викликала неоднозначне ставлення до нього як сучасників, так і наступних поколінь читачів. Але Кальдерон втілив в своїй творчості особливості доби бароко і ми спробуємо їх виявити в драмі «Життя – це сон».

 2. Повідомлення учня-історика про Італію.

Іспанія (ісп. España МФА: [espaɲa]), офіційно Королівство Іспанія, раніше Еспа́ніядержава на південному заході Європи. Займає більшу частину Піренейського п-ова, Балеарські і Пітіузькі о-ви в Середземному морі, Канарські о-ви в Атлантичному океані. Іспанія омивається Середземним морем і Атлантичним океаном. По суходолу Іспанія межує з Португалією на заході, з Францією — по гребенях Піренейських гір, з Андоррою, з Гібралтаром і з Марокко.

Державний устрій. Іспанія— конституційна монархія. Главою держави є король (Хуан Карлос I), однак реальна виконавча влада належить прем'єр-міністру, який очолює уряд. Законодавча влада здійснюється Генеральними кортесами— парламентом, що складається з Сенату(265 депутатів) і Конгресу депутатів (350 депутатів). Іспанія є батьківщиною кориди та фламенко.

Кори́да (ісп. corrida de toros, tauromaquia, toreo) — найпоширеніша форма бою биків, традиційне іспанське видовище, що також практикується в деяких інших країнах. Суть кориди полягає у виконанні певної послідовності фігур з биком особливої породи, що зазвичай завершуються смертю бика. Походження і історичний розвиток кориди, можливо, сягає бронзового віку, до іберів, які населяли Піренейський півострів і які вважали бика священною твариною (збереглися наскельні зображення биків, яким декілька тисяч років). Ймовірно, первинне вбивство бика було ритуальним. Подібні церемонії існували і в інших середземноморських народів, зокрема у стародавніх греків. Відомо, що в Середні віки до битв з биком мали пристрасть Карл Великий, Альфонсо X Кастильський, Сід Кампеадор. До кінця XV століття, тобто часу завершення реконкісти і об'єднання Іспанії, корида стає розвагою шляхетних осіб. З биком б'ється кабальєро, лицар на коні. Ті, хто ще нещодавно билися з маврами і готувалися зустріти смерть на полі бою, знову могли випробувати себе на арені. У XVI столітті без кориди не обходилася вже більшість великих свят. У Мадриді бої влаштовували на центральній площі, Пласа Майор, де відбувалися найважливіші для країни події, зокрема особливо важливі автодафе, а у дні святкувань коронацій королі виходили вітати народ. Корида в цей період естетизується і перетворюється на елемент культури.


Фламенко


Фламенко — народний іспанський пристрасний танець, який звуть також танцем закоханих.. Фламенко— південноіспанський музичний, пісенний і танцювальний стиль, який склався в Андалусії в Середні віки. Спів і танець сольні, супроводжуються грою на гітарі, кастаньєтах. Виконавці фламенко називаются «байлаор» (танцюрист), «кантаор» (співак), «токаор» (гітарист). Ритм в фламенко називають «компас».( Перегляд слайдів)

3. Повідомлення учня-біографа про Кальдерона.

Кальдерон народився в Мадриді, в родині дона Дієго Кальдерона, секретаря казначейства, дворянина середньої руки. Мати майбутнього драматурга Анна Марія де Енао, була дочкою зброяра, родом з Фландрії. Батько готував Кальдерона до духовної кар'єри: він здобув освіту в мадридській єзуїтській колегії, також навчався в університетах Саламанки і Алькала-де-Енарес. Однак у 1620 Кальдерон залишив навчання заради військової служби. За деякими відомостями, в 1625–1635 роках Кальдерон служив в іспанських військах в Італії і Фландрії, однак є свідчення і про його перебування в Мадриді в цей період. Коли драматург Кальдерон дебютував п'єсою «Любов, честь і влада» (1623), на час смерті свого великого попередника і вчителя, Лопе де Вега, що послідувала в 1635 році, вже вважався першим драматургом Іспанії. Крім того, він отримав визнання при дворі. Філіп IV посвятив Кальдерона в лицарі ордена Св. Якова (Сантьяго) і замовляв йому п'єси для придворного театру, влаштованого в нещодавно збудованому палаці Буена-Ретіро. Кальдерону були надані послуги кращих на той час музикантів і сценографів. У п'єсах, написаних під час перебування Кальдерона придворним драматургом, помітно використання складних сценічних ефектів. Наприклад, п'єса «Звір, блискавка і камінь» (1652) була представлена на острові посеред озера в палацовому парку, а глядачі дивилися її, сидячи в човнах. У 1640–1642рр., виконуючи військові обов'язки, Кальдерон у складі роти кірасир, сформованої графом-герцогом Оліварес, брав участь у придушенні «Повстання женців» (національно-сепаратистського руху) у Каталонії.

У 1642 році за станом здоров'я він залишив військову службу і через три роки удостоївся пенсії. Надалі він став терціаріем ордену Св. Франциска, а в 1651 році Кальдерон був висвячений на священика; ймовірно, це було викликано подіями в його особистому житті (смерть брата, народження незаконного сина), про які збереглося мало достовірних відомостей, а також почалися гоніннями на театр. З часом Кальдерон стає капеланом при королівському дворі, вступає до духовного Братства св. Петра.У цей період він звернувся до autos sacramentales(ауто)— алегоричних п'єс на сюжети, запозичені головним чином з Біблії і Священного Передання. У 1663 році він був призначений особистим духівником Філіпа IV (королівським капеланом); цю почесну посаду за Кальдероном зберіг і наступник короля, Карл II. У Мадриді Кальдерон веде розмірене життя: дім його перетворюється на справжній музей: картини, скульптури, малюнки на біблійну тематику і, головне, величезна бібліотека, де він із задоволенням проводить свій час, вільний від служби при дворі. Обіймаючи три духовні посади, що забирали багато часу, Кальдерон не припиняє своїх літературних вправ. Слава його зросла настільки, що собори Толедський, Гранадський й Севільський замовляли сценарії до всіх релігійних свят тільки йому. За це та інші послуги двору Кальдерона було щедро винагороджено, і протягом короткого часу він накопичив значний капітал. Протягом майже 37 років Кальдерон писав для всіх найважливіших соборів Іспанії духовні драми autos sacramentales— одноактні п'єси для представлення на день Тіла Христова. 1665 року помирає король Філіпп IV, і Кальдерон поступово втрачає королівську милість. Новий король Карл II за своїм характером різко відрізнявся від попередніх монархів, і коло його зацікавлень було іншим. Однак, залишившись без мецената, Кальдерон продовжує так само працювати над придворними і церковними спектаклями і до кінця життя зберігає величезну популярність. Помер Кальдерон 1681 року, 25 травня, на свято П'ятдесятниці, коли в усій Іспанії лунав благовіст, що закликав на виставу одного з його ауто, над створенням якого він працював майже до останньої хвилини свого життя. На другий день після смерті його тіло, згідно з заповітом, було перенесене, без будь-яких пишнот, для поховання до церкви Сан-Сальвадор у Мадриді священиками конгрегації, на чолі якої він стояв стільки років і якій заповів усе своє майно.( Перегляд слайдів презентації)

4. Повідомлення учнів-літературознавців про творчість Кальдерона

Учень 1.

Творча спадщина митця становить 120 п’єс, 78 ауто, 20 інтермедій ((лат. intermedius — проміжний, середній) — невеличкий розважальний драматичний твір, який виконують між актами вистави) Перше посмертне повне зібрання творів вийшло у 1682-1691 роках. Творчість Кальдерона була значним явищем у розвитку іспанської драматургії. Його твори насичені глибоким психологізмом, філософською проблематикою, вони метафоричні, алегоричні, логічно напружені й різноманітні. Українською мовою твори великого іспанця перекладали М. Лукаш та М. Литвинець.Учень 2.

Лукаш Микола Олексійович (1919 - 1988) – український перекладач,

член Спілки письменників України.

Навчався у Київському державному університеті, Харківському педагогічному інституті іноземних мов.

Викладав мови у вищих навчальних закладах Харкова, завідував відділом

поезії журналу «Всесвіт».

Знав 24 мови, перекладав з 18. Одна з найбільш повних збірок перекладів Лукаша – «Від Боккаччо до Аполлінера» (1990). Переклади відзначаються вільним, органічним звучанням, відсутністю будь-якої штучності, соковитою мовою. Перекладач творчо збагачував існуючі синонімічні ряди, використовуючи крім власне синонімів ще й контекстуальні, авторські новотвори, численні розмовно-просторічні форми.

Лауреат літературної премії ім. М.Рильського.

Засновано літературну премію ім. М.Лукаша за кращий художній переклад з іноземної мови українською або статтю про мистецтво перекладу.Учень 3.

Миха́йло Іва́нович Литвине́ць ( 1933, с. Ришавка Коростенського району Житомирської області) — український поет, перекладач. Перекладає з іспанської, португальської, французької, провансальської, польської та інших мов.

5. Слово вчителя. Однією з кращих п’єс П. Кальдерона є драма «Життя – це сон».В ній чудово змальовано життя середньовісної Іспанії та відображено світогляд людини барокової доби.

6. Метод «Асоціативний кущ» Пропоную пригадати що таке драма, монолог, діалог, ремарка. На дошці з’явиться запис:
7. Слово вчителя. Драма П. Кальдерона має три акти, які у творі називаються «хорнади». Хорнада - в перекладі з іспанської означає «шлях, пройдений людиною за один день». Три хорнади зображують три дні з життя героїв. В цьому полягає композиційна особливість драми ( робиться запис у зошити)

8. Бесіда з учнями:

- Яке враження на вас справив твір?

- Хто з героїв запам’ятався?

- Де відбуваються події драми?

- Які основні події відбуваються протягом трьох хорнад?

- Які проблеми порушує автор в драмі?

9. Робота в групах «Спільний проект». Клас ділиться на робочі групи, які отримують завдання:

1. Які художні принципи бароко знайшли своє відображення в драмі?

2. Яким зображений світ у творі?

3. Якою зображена людина у драмі?

Група складає відповідь протягом 5 хв., потім представник кожної групи повідомляє інформацію(додаток 2). Висновки записують в зошит.

ІV. Підсумок

- Робота з епіграфом: чи згідні ви зі словами Бальмонта?

- Рефлексія

V. Домашнє завдання. Дібрати цитатний матеріал до образу Сехисмундо, розповідати про життєвий шлях героя.

Урок 3-4 (4-5)

Тема: Причини та наслідки еволюції образу Сехисмундо

Мета: допомогти учням зрозуміти образ головного героя, мотивацію його вчинків, з’ясувати причини евалюції Сехисмундо, розвивати навички аналізу образів драматичного твору, виразного читання, зв’язного мовлення, сприяти вихованню моральниї принципів учнів.

Тип уроку: урок формування навичок і вмінь.

Обладнання: текст драми «Життя – це сон» у перекладі М. Литвинця, монолог Гамлета «Бути чи не бути»( Шекспір)


Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань.Літературна вікторина:

 1. Де відбуваються події в драмі Кальдерона? (В Полонії)

 2. Хто прийшов у цю країну з метою помсти? (Росаура)

 3. Хто з героїв першим побачив Сезисмундо в кайданах?(Росаура і Кларін)

 4. Яка річ Росаури вказала Клотальдо на те, що перед ним його син?(Шпага)

 5. Хто був претендентом на трон? (Астольфо і Естрелья)

 6. Як Сехисмундо потрапив у палац? (Йому дали снодійне зілля)

 7. В кого був закоханий Астольфо? (В Росауру)

 8. За що вдруге помістили Сехисмундо до вежі? (за жорстокість)

 9. Хто його звільнив? (народ, дізнавшись про його існування)

 10. З ким одружився Астольфо? (З Росаурою)

 11. З ким одружиться Сехисмундо? (З Естрельею)

 12. Яким правителем став Сехисмундо? ( Мудрим правителем)

ІІ. Оголошення теми, мети уроку.

ІІІ. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу. 1. Слово вчителя. Тяжка доля випала принцу Сехисмундо, щоб досягнути щастя, йому довелося пройти складний шлях: від в’язня до правителя. Давайте простежимо цей шлях.

2. Робота з текстом. Аналіз «Слідом за автором» Детально розглядаючи епізод за епізодом, розділ за розділом, учні поступово усвідомлюють задум твору, ідейно-естетичну концепцію митця.


 • Яким Росаура побачила Сехисмундо? (Хорнада 1, сцена 1)

 • Як живеться Сехисмундо в вежі? (Хорнада 1 сцена 2

 • Як ви гадаєте, чому він захищає прибульців перед Клотальдо? (Пробудили бажання жити, виявляється є інші люди, з ними можна спілкуватися)

 • Чи зрозумів Клотальдо Сехисмундо? (Ні, сприймає цей захист за бунт)

3. Метод «Спрямоване читання» . Це самостійне читання твору («про себе»), постановка вчителем запитань до прочитаного та обговорення змісту.

Щоб організувати діяльність, потрібно: 1. Розбити текст на частини, які не повинні бути дуже малі, щоб була простежена основна лінія дії.

 2. Спрямувати читання учнів кожного уривку певним завданням (Знайдіть у тексті …) Запропонувати учням мовчки читати і зупинятися на вказаних учителем місцях.

 3. Учитель задає підготовлені запитання на розуміння тексту.

Учні обговорюють відповіді на них всім класом.

Прочитайте сцену 6 хорнади 1 – розповідь короля Басиліо про сина. • Що відчував Басиліо до народження сина?

 • Що передбачили зорі молодому батькові?

 • Яке рішення прийняв Басиліо? Як ви гадаєте, чи легко йому далося воно?

 • Які три задачі хотів вирішити Басиліо, посадивши Сехисмундо на трон?

3. Бесіда за змістом

 • Як відреагували племінники на рішення короля? (Підтримали, бо Сехисмундо - син Басиліо, а отже, наступник престолу)

 • Що мав на увазі Астольфо: «Хай приходить Сехисмундо, він твій син, ми так і кажем»? Чи Астольфо замислив забрати престол?

 • Яким чином Сехисмундо потрапив у палац?

 • Прочитайте монолог героя «О мій світе, що я бачу»(хорнада 2, сцена 3).

 • Які враження були у Сехисмундо від побаченого?

4. Переказ тексту. Розкажіть про перебування Сехисмундо в палаці.

5. Проблемне питання:

-Як ви гадаєте, чи свідомо він чинить? (Свідомо, бо він ображений на весь світ, просидів скільки часу у вежі, а міг же жити в палаці).

6. Робота в парах.

Прочитайте сцену 7, 8(хорнада 2), початок сцени 5(хорнада 2)


 • Як Сехисмундо ставиться до жінок? ( Він галантний, захоплюється їх красою, вміє вишукано говорити)

7. Переказ тексту.

- Розкажіть про повернення Сехисмундо до вежі.

- Розкажіть про повторне повернення героя до палацу.

- Розкажіть, як змінився герой наприкінці драми.

- Чим обумовлена поведінка Сехисмундо?

8. Робота в групах. Творче завдання. Клас ділиться на групи, отримують завдання: прочитайте монолог з хорнади 1 («Ох, горе тут мені!») та монолог з хорнади 2 («Все ж бо правда!»). Порівняйте їх, яким побачили героя. Зробіть відповідні записи в зошит.Монолог 1

Монолог 2

Сехисмундо постає особистістю, яку мучать думки про гріховність народження людини, про пошук сенсу буття, про причини своїх нещасть.Він розуміє, що над ним тяжіє фатум, але не знає як із цим боротися. Герой розмірковує про те, що в природі все гармонійне, а чому людина нещасна? Чи не через те людина нещасна, що багато знає?

Сехисмундо постає особистістю, розуміє, що світ повний таємниць, які людина повинна розгадати, усвідомлює свою роль у житті країни, це моральне переродження із звіра в людину, він думає, що життя –це сон, ілюзія, в яку вірять люди.

Висновок: Перед нами постає людина, сповнена переживань, що її роздирають. В його душі постійно борються добро і зло, нице і високе. Він розуміє свою гріховність, але прагне знайти істину.

9. Виразне читання останнього монологу Сехисмундо «Що дивує вас?»

10. Бесіда за прочитаним.

- Які уроки виніс Сехисмундо з пережитого? (навчився прощати, цінувати кожну мить життя)

- Кого вважає своїм вчителем? (Сон)

- Про які зміни в Сезісмундо можна сказати, прочитавши монолог?( Він став впевнений в собі, мудрий. Мабуть, зникли страх, відчай)

11.Проблемне запитання:

Чим можна пояснити ті зміни, які сталися з Сехисмундо? (герой усвідомив мінливість долі, необхідність змін в собі)

12. «Відкритий мікрофон»


 • Чи були письменники бароко першими, хто порушив питання «Що робити?»? (Ні, ці питання піднімилися і в добу Відродження)

 • Чи актуальні ці проблеми сьогодні?

Слово вчителя. Так, ще в добу Відродження намагалися розв’язати проблему «Що робити?». Давайте згадаємо Гамлета, головного героя трагедії Шекспіра. 13. Творче завдання з елементами компаративного аналізу.

Завдання: Порівняйте монолог Гамлета «Бути чи не бути...»(додаток 3) та монолог Сехисмундо з хорнади 3,сцени 3 «Знову(що ж це там, о небо?) хочете, щоб я про владу, яку час відніме, марив». Свої спостереження запишіть в таблицю. Учні працюють в парах .Монолог Сехисмундо

Монолог Гамлета

Герой не заперечує залежності від долі, сповнений бажання її змінити. Зіткнівся з добром і злом, побачив правду і брехню, пізнав розчарування від ілюзії життя.

Він отримав уроки від життя, вони надали принцеві рішучості.

Він змінився внутрішньо, не зможе жити як раніше


Герой внутрішньо бореться сам з собою.

Намагається зрозуміти, чим керуватися у своїх вчинках: розумом чи серцем

Не може змиритися зі злом, розуміє, що помста – це зло.

Розуміє, що сон – причина всіх напастей

Приходить до думки -діяти


Висновок: Гамлет здобув лише моральну перемогу, Сехисмундо зробив крок уперед, він бореться з темними пристрастями у своїй душі.

ІV. Підсумок. РефлексіяМетод «Мікрофон»:

- Образ Сехисмундо мені...

- Ця драма мене навчила...


 • Монологи головного героя допомогли мені...

V. Домашнє завдання: виписати з драми філософські висловлювання (всі учні), написати міні-твір «Сехисмундо допоміг мені зрозуміти...» (бажаючі)

Урок 5 (6)

Тема: Філософсько-моральний конфлікт драми

Мета: допомогти учням зрозуміти філософсько-моральний конфлікт драми, поглиблювати навички аналізу драматичного твору, виразного читання, розвивати зв’язне мовлення, вміння аргументувати свою думку, сприяти вихованню активної життєвої позиції.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Обладнання: текст драми «Життя – це сон», презентація «Кальдерон де ла Барка- видатний драматург іспанського бароко» (окремі слайди)

Епіграф: «Все життя – це лиш сновиддя, а сновиддя – тільки сон» (Кальдерон)

Хід уроку

І. Актуалізація опорних знань

- Читання складених міні-творів «Сехісмундо допоміг мені зрозуміти...»

- Метод «Асоціативний кущ». Що таке життя?

ІІ. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку. Сьогодні ми поговоримо про основний конфлікт драми, помислимо над питаннями «Що таке життя? В чому його цінність?» • Як ви зрозуміли вислів Кальдерона, який є епіграфом нашого уроку?

ІІІ. Сприйняття і засвоєння навчального матеріалу.

 1. Слово вчителя. Відтоді як існує людство філософи намагаються пояснити сенс людського життя. Ще Сенека, давньоримський філософ, говорив, що життя як п’єса в театрі: важливим є не те, скільки вона триває, а те, наскільки добре вона зіграна. Давньогрецький філософ Платон говорив, що люди живуть лише уві сні.

 2. Проблемне питання: А якої точки зору притримувався Кальдерон? Спробуємо відповісти на це запитання протягом уроку

3. Робота в групах. Метод «Прес». Пропоную ознайомитися з алгоритмом:

 Позиція: почніть зі слів "Я вважаю, що ..." та висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваша точка зору.

 Обґрунтування: починаючи словами "...тому, що...", наведіть причину появи цієї думки, тобто поясніть, на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції.

 Приклад: продовжуйте висловлювання словом "... наприклад..." та наведіть факти, дані, що підтверджують вашу позицію.

 Висновки: закінчте висловлювання "Отже (тому), я вважаю..." і узагальніть свою думку.
У ваших виступах використовуйте текст драми. Час для підготовки – 5 хв.

Завдання для груп: • Філософські проблеми, порушені в драмі «Життя – це сон»

( Проблеми долі, людини, сенсу її життя, мотиви людських вчинків, підтвердження їх знанням тексту)

 • Моральні проблеми, порушені в драмі «Життя – це сон».

( Протистояння добра і зла, честь і обов’язок, любов і ненависть, вміння прощати, доведення їх )

4. Робота з цитатами.

Завдання: Виразно прочитайте цитату філософського змісту, прокоментуйте її зміст. Цитати:

1. Змінність долі в круговерті,

Те, що слава – це сміття,

Темне видиво життя

І ясна примара смерті.

2. Що таке життя? Омана!

Що таке життя? Це скон,

Це ілюзій всіх полон,

Чорна тінь і страховіття;

Все життя – це лиш сновиддя,

А сновиддя – тільки сон.

3. Бо життя – це сон чудний;

Знаю з досвіду, що всюди

Тут живуть сновиддям люди,

Поки збудуться вони.

(хорнада 2, сцена 19 – можна зачитати весь монолог)

4. А життя таке коротке (хорнада 3, сцена 3 – розглянути весь монолог)

5. Я вже знаю,

Що життя – це сон. Ви чули? ( та інші)

5. Виразне читання монологу з хорнади 3, сцени 14

6. Прийом «Вільний мікрофон»

- Чи можна оминути долю?

- Чи можна змінити долю?

- Що змусило Сехисмундо пробачити батька? (зачитайте з тексту)

7. Проблемні запитання:

- Як ви думаєте, чому основний конфлікт драми полягає у зіткненні протилежних позицій: пророцтво- справжня доля, доля – бажання виправити її?

- Як ви гадаєте, чи можна на основі драми зрозуміти, яким бачить життя Кальдерон ?

ІV. Підсумок. Рефлексія

- Продовжте речення:

- Філософсько-моральний конфлікт драми полягає ...( в зіткненні протилежних позицій, розкритті сенсу життя, призначенні людини)

- Драма називається «Життя – це сон», бо...(сон –головний учитель Сехисмундо, життя повне таємниць, які треба розгадати)


 • Проблемне питання: Чи актуальна п’єса сьогодні?

V. Домашнє завдання. Підготуватися до самостійної роботи з теми «Бароко»

Урок 6 (7)

Тема: Самостійна робота з теми «Бароко»

Мета: перевірити рівень засвоєння теми учнями, формування навиків розвитку зв’язного мовлення

Тип уроку: урок контролю і корекції знань, навичок і вмінь.

Обладнання: карточки із завданнями.

Хід уроку

І. Організація та підготовка учнів до роботи. Ознайомлення з вимогами до оцінювання завдань: 1-4 завдання – по 1 балу, 5, 6 – по 2 бали, 7 – 4 бали.

ІІ. Виконання завдань різних рівнів складності.

Варіант 1 1. В якому столітті розвивалося бароко:

а) XV ст

б) XVІст.

в) XVІІст.

г) XVІІІст.

2. Людина в мистецтві бароко зображена:

а) високе створіння, прекрасний ідеал;

б) безсила перед долею, але внутрішньо суперечлива;

в) людина-творець, бунтар

3. «Життя – це сон» належить до:

а) ауто


б) інтермедій

в) морально-філософських драм

4. Встановіть відповідності:

1.Сехисмундо а) герцог Московії

2. Росаура б) принц-в’язень

3. Астольфо в) небога Басиліо

4. Естрелья

5. Доведіть, що «Життя – це сон»- п’єса філософського змісту

6. Охарактеризуйте образ Басиліо.

7. Напишіть твір «Мої враження від літератури бороко»

Варіант 2.


 1. Які риси є характерними для бароко:

а) культ краси, залежність людини від волі богів,

б) відродження античності, людина – центр Всесвіті,

в) метафоричність, контрасність.

2. Навіщо Басиліо помістив Сехисмундо у вежу:

а) щоб врятувати країну від тирана

б) щоб посадити на трон племінників

в) щоб виховати сина ідеальним правителем

3. Прокинувшись в палаці, Сехисмундо:

а) зрозумів, що життя прекрасне

б) зненавидів усіх, хто був поруч

в) ніяк не відреагував

4. Встановіть відповідності:

1. Басиліо а) вчитель, слуга Сехисмунло

2. Астольфо б) король Полонії

3. Кларін в) небіж Басиліо

4. Клотальдо

5. Доведіть, що «Життя – це сон» має риси бароко.

6. Що змусило Сехисмундо стати мудрим правителем. Думку доведіть знанням тексту.

7. Напишіть твір «Чого можна навчитися з літератури бароко?»

ІІІ. Підсумок уроку.

ІV. Домашнє завдання: підготувати повідомлення про класицизм в різних видах мистецтв (2-3 учні), прочитати комедію Мольєра «Міщаниншляхтич»

Використана література.


1. Вікіпедія. Кальдерон. Життя і творчість.

 1. Кальдерон де ла Барка П. Життя – це сон. Київ: Тема , 2004.

3. Коровченко І. Ю. Майстри українського перекладу. Катеринопіль, 2008

4. Назарець В. М. Зарубіжна література: Підручник для 9 кл. Загальноосвітніх

навчальних закладів. К.: Вежа, 2009. – 336 с.


 1. Кузьменчук І. Інноваційні технології та сучасний урок літератури. Київ.

«Шкільний світ». 2006р.

 1. Чередник Л. А.Зарубіжна література. 9 клас: Авторські уроки. Х.: Ранок, 2009. - 240с.

 2. Шалагінов Б.Б.Зарубіжна література:хрестоматія для 9 кл.середніх

загальноосвітніх закладів. К.: Вежа, 2006.- 432с.

8. Шекспір В. Твори. К.: Молодь, 1969. - 480с.


Через віки з любов’ю

( Літературно-музичний захід із світової літератури )
Мета : познайомити учнів з кращими зразками світової інтимної лірики, звернути увагу на образ Прекрасної музи в житті та творчості поетів різних часів; удосконалювати навички виразного читання, розвивати художній смак.
Обладнання : презентація « Поети світової літератури та їх музи»,

музичні записи.

Ведуча. Любов – це почуття, яке в усі часи однаково хвилювало людей. Кохання … Про нього мріють, його чекають, і ось воно приходить.

Слово вчителя. Сьогодні ми поговоримо з вами про кохання, яке заполоняє нашу душу. Не існує людини, яка б не мріяла про це прекрасне почуття. Про любов написано багато, про неї складають романи, поеми, вірші…Я пропоную вам погортати сторінки світової літератури.

Скільки сердечних переживань! Про це почуття написано багато, перелічити всіх письменників та поетів неможливо, але всі вони допомагають нам усвідомити, що кохання – це велике почуття і заради нього люди здійснюють подвиги і чудеса. Ми хочемо сподіватися, що наша зустріч з Вічною Книгою Кохання зігріє наші серця доброю посмішкою.

Ведучий. Ще за античності високо цінували кохання. Будучи не в змозі пояснити несподіванки цього почуття, створили міф про Амура (Купідона), хлопчика – пустуна з крилами. Розважаючись, він стріляв із зав’язаними очима з лука. Серце, в котре влучила стріла Амура, запалювалося жагучим коханням. Відтоді людині не було спокою, адже почуття , послане Амуром, було сліпим, не давало права вибору своєї половинки. Той, хто кохає, бачить в коханому те, чого не бачать інші, « не засліплені любов’ю», люди.

Ведуча. Отже, кохання робить закоханих незрячими і нерозумними? Спірне твердження. Бо як же тоді інтуїція закоханого та яснобачення кохання, котрі підіймають людину на небачені творчі вершини. Саме кохання – джерело творчого натхнення багатьох поколінь. Тож розгорнемо збірки творів поетів Середньовіччя, Відродження, 18 – 20 століть. Розгорнемо і поринемо у світ поезії та любові.

Ведучий. Фрінсуа Війон… Найбільший лірик Середньовіччя. Спадщина його багата на інтимні поезії, в яких закохане поетове серце випромінює зачарований жіночою вродою подив, стомлену довгим чеканням любов…

Вірш Ф. Війона «Хистка краса дає нам стільки мук…» читає __________________________________________________________________

Ведуча. Центральною темою в ліриці Середньовіччя є тема кохання. Ніколи не називалося ім’я коханої, бо в цьому виявлялася не тільки повага до жінки, а й намагання захистити особисте щастя від «заздрісників». Найяскравішим представником цієї доби є Данте Аліг’єрі, який жив на межі доби Середньовіччя та Відродження. Твори генія стали гімном кохання поета до жінки

Біограф. 1 травня 1275 року хлопчик Данте вперше побачив дівчинку Біче з роду Портінарі. (Слайд презентації)

( Звучить мелодія «Історія кохання» у виконання оркестру Поля Моріа)

Данте

«Удев’яте по моєму народженні моїм очам явилась преславна панна мого серця, яку багато хто звав Беатріче, навіть не знаючи, що вона справді Благословенна. Віднині й надалі кохання заполонило мою душу і зачало брати наді мною силу і владу».Біограф. Хлопчикові Данте на той час було 9, дівчинці Біче – 8 років. А через 9 років відбулася друга зустріч, яка стала поштовхом до для створення книги «Нове життя». Данте покохав на все життя. Страшний відчай охопив поета, коли несподівано Беатріче померла. Їй було лише 25…Для поета вона стала жінкою неземною, у «Божественній комедії» він посадив її поряд з Богородицею, вона стає його провідницею у чистилищі та раю. (Слайд презентації)

Читець Данте читає вірш___зі збірки «Нове життя»__________________________________________

Ведучий. ( звучить Соната №40 Моцарта) «В рік 1327, у квітні, ввійшов я в лабіринт, де виходу немає». Так написав у 42 річницю першої зустрічі з коханою, через 21 рік після її смерті, перший поет Відродження Франческо Петрарка. Коли Петрарка побачив Лауру, йому було 23, їй - 20, вона вже була заміжньою, він – молодим ученим і поетом. Петрарка кохає Лауру без надії, без сподівань, присвячує коханій сонети. Після її смерті написав ще 90 сонетів, в яких з ніжністю звертається до коханої жінки, яку продовжує любити з такою ж силою, як і на зорі своєї молодості. (Слайд презентації)

Читець читає сонет Петрарки_______________________________________

Ведуча. Кохання приходить раптово і несподівано, воно пробуджує душу людини і спалахує барвистими іскорками мрій. Про це розкажуть герої Шекспіра – Ромео і Джульєтта

Уривок із трагедії «Ромео і Джульєтта»_______________________________

Ведучий. Поет своїм твором дарує безсмертя коханій. Данте дав безсмертя прекрасній Беатріче, Петрарка – Лаурі, а геній Пушкіна дарував вічність Анні Петрівні Керн.

Вони вперше зустрілися в 1819 році. Анна Керн справила на поета велике враження. Пройшло багато років, Анна приїхала погостювати до своїх родичів Осіпових, які проживали поряд з маєтком великого поета. Вечорами Анна Керн сідала за фортепіано і співала романси, Пушкін був вражений її голосом та грою. Коли Анна залишала маєток, поет приніс їй свій шедевр. (Слайд презентації)

( звучить «Вальс- фантазія» Глінки)

Вірш «Я помню чудное мгновенье» читає _____________________________

Ведуча. Найяскравішою постаттю в англійському романтизмі є Джордж Байрон. Останньою любов’ю поета була Тереза Гвіччіолі, з якою він познайомився у Венеції. (слайд презентації)

( Звучить мелодія «Пори року» Чайковського )

Читець читає уривок з листа Байрона коханій_________________________

«Світе мій… Коли б ти знала, як я кохаю тебе, то не подумала б, що я можу забути тебе хоч на мить… Я не хотів більше кохати і не сподівався, щоб мене хтось покохав. Ти зруйнувала всі ці наміри, я тепер увесь твій, я буду тим, ким ти побажаєш, - буду щасливий твоєю любов’ю, але спокою мені вже не знати ніколи…»

Вірш Байрона читає______________________________________________

Ведучий. Ще одного поета 19 століття ми не можемо не згадати. Федір Іванович Тютчев. Коханням проникнута вся поезія поета. Вперше з баронесою Крюденер поет зустрівся в 1836 році- юна безтурботна дівчина і 33-річний секретар російської місії в Мюнхені. Батьки дівчини не дозволили їм одружитися , видали її заміж за іншого. Вони зустрілися через 24 роки. Це кохання подарувало світу два шедеври. Пропонуємо вашій увазі один із них. (Слайд презентації)

Виконується романс «Я встретил вас»(«Я помню время золотое»)__________

(Звучить мелодія з кінофільма «Романс про закоханих»)

Ведуча. Мандруючи сторінками любові, не можемо не згадати «зоряну пару»: Анну Ахматову і Миколу Гумільова. Їхнє кохання було сповнене вогню, тепла, довіри і водночас непорозумінь, холоду, образ. Це кохання було схоже на двобій сильних і талановитих людей. Все починалося щасливо і радісно, але доля постійно випробовувала їх. Пропонуємо вашій увазі інсценізацію з поезій Гумільова і Ахматової. (Слайд презентації)

Гумільов. Вот я один в вечерний тихий час.

Я буду думать лиш о вас, о вас.

Возьмусь за книгу и прочту : «Она»,

И вновь душа пьяна и смятена.

Я брошусь на скрипучую кровать,

Подушка жжет…нет, мне не спать, а ждать.

Ахматова.Эти липы, верно, не забыли

Нашей встречи, мальчик мой веселый.

Только ставши лебедем надменным,

Изменился серый лебеденок.

А на жизнь мою лучом нетленным

Грусть легла, и голос мой не звонок.

Гумільов. Это было не раз, это будет не раз

В нашей битве, глухой и упорной:

Как всегда, от меня ты теперь отреклась,

Завтра, знаю, вернешься покорной.

Ахматова. Тебе покорной! Ты сошел с ума!

Покорна я одной господней воле.

Я не хочу ни трепета , ни боли.

Мне муж - палач, а дом его – тюрма.

Прощай, мой милый, ты мне вечно мил

За то, что в дом свой странницу впустил.

Ведучий. Борис Пастернак…Він був співцем справжнього кохання. Його герой Юрій Живаго їде верхи на коні зимовим містом. Розпочалася заметіль, глибока ніч, аж ось в одному вікні помічає вогник свічки… З’являються слова….

Звучить романс на слова Пастернака « Зимова ніч»___________________

Ведуча. Мотив кохання був і залишається найголовнішим у світовій літературі, бо кохання, любов - категорії вічні. Давайте згадаємо галерею закоханих літературних пар:

Царівна-жаба – (Іван Царевич)

Попелюшка – (Принц)

Еврідіка – (Орфей)

Галатея – (Пігмаліон)

Беккі Тетчер – (Том Сойєр)

Ізольда – ( Трістан)

Леді Ровена – ( Айвенго)

Джульєтта – (Ромео)

Прекрасна полячка – ( Андрій Бульба)

Маргарита –( Фауст)

Маргарита - (Майстер)

Ведучий. Історія людських почуттів – історія сходження до все більшої людяності. Тож читаймо літературу і наближаймося до гідного чистого кохання і воно обов’язково зустріне нас! Дякуємо за увагу!


Використана література

 1. Плаксюк І. І. Через віки з любов’ю// Все для вчителя, №5, 2000, с.76

 2. Пастухова А. П. Высоким слогом русского романса//Всесвітня література в середніх навчальних закладах України, №1, 2005, с. 57
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка