Бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мдауСкачати 219.25 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір219.25 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА

Нові надходження до фонду бібліотеки МДАУ

за січень-лютий 2013 року
(інформаційний бюлетень)

Миколаїв, 2012
1. Природознавчі науки

22.11

В55


Вища математика [Електронний ресурс] : лекції для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090102 "ТВППТ", галузь знань 0901 "Сільське господарство і лісництво" / уклад. В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, С. І. Богданов. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 93 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Bogza_V.VM_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


22.11

В55


Вища математика. Ч.2: контр. завдання та метод. рек. : для самост. роботи студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030509-"Облік та аудит", 6.030601-"Менеджмент організацій", 6.030601-"Менеджмент ЗЕД", 6.030508-"Фінанси та кредит" / уклад. В. С. Шебанін, О. В. Шебаніна, В. Г. Богза, І. П. Атаманюк, О. В. Цепуріт, І. І. Хилько, С. І. Богданов, О. В. Шептилевський, С. В. Євстрат'єв, Є. Є. Самойленко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 136 с. + Ел. копія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Shebanin_V.VM_2_2013.pdf. 


22.19

П75


Прикладна математика : метод. рек. для виконання лаб. робіт студ. ф-ту механізації денної форми навч. напряму підгот. 6.100101 "Енергетика та електротех. системи в АПК", 6.100202 "Процеси, машини та обладнання агропром. вир-ва" / уклад. О. В. Шебаніна, С. І. Тищенко, М. А. Домаскіна, М. О. Єгорова, І. І. Хилько, А. М. Жорова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 181 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Shebanina_O.PM_Lab_2012.pdf. 


24.5

Ф50


Фізична та колоїдна хімія : метод. рек. до виконання контр. роботи студентами агроном. ф-ту заочної форми навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" [Електронний ресурс] / уклад. Н. М. Абрамова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 53 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Abramova_N.Fil_ta_Koloid_him_Kontr_2012.pdf. – Копія друк. вид.


28.04

Г34


Генетика з біометрією : робочий зошит для лаб. і самост. занять студ. напряму підготовки 6.090102-"ТВППТ" денної форми навч. / уклад. М. І. Гиль, В. П. Коваленко, І. А. Рудик, О. Ю. Сметана, М. М. Тимофіїв. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 154 с. + Ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Gil_M.Genetika_z_biom_RZ.pdf


28.57

Ф50


Фізіологія рослин [Електронний ресурс] : практикум / О. В. Войцехівська, А. В. Капустян, О. І. Косик [та ін.] ; за ред. д-ра біол. наук, проф. Т. В. Паршикова. — Електрон. текст. дані. – Луцьк : Терен, 2010. – 420 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Voiytsehovska_Fiziol_rosl_PRAKTYKUM_2010.pdf

2. Техніка. Технічні науки

30ц

С77


Стандартизація продукції та послуг : метод. реком. для виконання курсового проекту студ. ОКР "Спеціаліст", "Магістр" спец. 7.18010001, 8.18010010-"Якість, стандартизація та сертифікація" / уклад. Т. В. Підпала, Р. М. Тріщ, Л. О. Стріха, І. В. Назаренко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 53 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Pidpala_T.Standart_PP_kurs_2013.pdf


32.973

І-74


Інформаційні системи в менеджменті [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Г. В. Волчкова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 100 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Volchkova_G.IS_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


32.973

Л77


Лопушанська В. В. Інформаційні системи і технології у банківській сфері : конспект лекцій / В. В. Лопушанська, С. А. Рогачова. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 114 с. 


32.973

К43


Кірей К. О. Комп'ютерні мережі та телекомунікації : опорний конспект лекцій / К. О. Кірей. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 66 с. 


32.973.1

І-74


Інформаційні технології : опорний конспект лекцій для студентів денної форми навч. напрямку підготовки 6.090101 "Агрономія" [Електронний ресурс] / уклад. А. В. Нєлєпова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 51 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Nelepova_A.Inform_tehnol_Lek_2012.pdf. – Копія друк. вид.


34

В40


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської студ. олімпіади 2012-2013 навч. року серед студ. вищих технічних і аграрних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації / уклад. Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко, К. М. Думенко, П. М. Полянський. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 16 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Ivanov_G.VSTV_Olimp.pdf. – Копія друк. вид.


36.82

Т38


Технологія переробки зерна : метод. реком. щодо виконання лабораторних робіт студ. агрономічного ф-ту спец. 8.09010101 "Агрономія" ОКР "Магістр" / уклад. І. Д. Дудяк, О. В. Котляр. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 107 с. + Ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. 


36.82

Т38


Технологія переробки зерна [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо самостійної роботи та тестового контролю знань студ. агрономічного ф-ту спец. 8.09010101 "Агрономія" ОКР "Магістр" / уклад. І. Д. Дудяк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 107 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


36.92

Т38


Технологія переробки продукції тваринництва : метод. рек. для викон. лабораторних занять студ. денної форми навч. спец. 6.090102-"ТВППТ" / уклад. І. В. Назаренко, І. М. Романенко, Л. О. Стріха, О. К. Цхвітава. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 83 с. + Ел. версія. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Nazarenko_I.Tehnol_per_prod_tvar_2012.pdf. 


36.92

Т38


Технологія виробництва м'яса і м'ясопродуктів: метод. рек. для виконання лабораторно-практичних робіт : для студ. ОКР "Спеціаліст", "Магістр" спец. 7.09010201, 8.09010201 "ТВППТ" / уклад. Л. О. Стріха, І. В. Назаренко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 62 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Striha_L.TVMM_Lab_pr.pdf. 


36.92

Т38


Технологія переробки продукції тваринництва [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. денної форми навч. спец. 7.09010201, 8.09010201 - "ТВППТ" / уклад. І. В. Назаренко, Л. О. Стріха. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 40 c. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Nazarenko_I.TPPT_Lek_2012.pdf. – Копія друк. вид.


39.42(4Укр-Мик)

В53


Вісник Національного університету кораблебудування за 2010 рік . – Миколаїв : НУК, 2011. – 640 с. 3. Сільське господарство

4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 164, Ч. 3. – К. : НУБіП, 2011. – 328 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 165. Ч. 3 : Право. – К. : НУБіП, 2011. – 352 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 167. Ч. 1. – К. : НУБіП, 2011. – 276 с. 


4

В53


Вісник Полтавської державної аграрної академії . № 2. – Полтава : ПДАА, 2012. – 232 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 140 : Економічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 343 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 139 : Ветеринарні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 214 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 133 : Ветеринарні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 244 с. 


4

Б63


Біоресурси і природокористування : наук. журн. Т. 3, № 3-4. – К. : НУБіП, 2011. – 176 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 162, Ч. 1 : Агрономія. – К. : НУБіП, 2011. – 348 с. 


4

Н34


Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України . Вип. № 162, Ч. 2. – К. : НУБіП, 2011. – 269 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 136 : Економічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 338 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 138 : Технічні науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 169 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 137 : Сільськогосподарські науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 198 с. 


4

Н34


Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України " Кримський агротехнологічний університет" . Вип. 134 : Сільськогосподарські науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2011. – 202 с. 


4

В53


Вісник аграрної науки Причорномор'я . Вип. 3(67) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки / гол. ред. В. С. Шебанін. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 224 с. 


4

М34


Матеріали Х наукової конференції молодих вчених та аспірантів (Чубинське, 17 травня 2012 року) / за ред. М. І. Бащенка. – К. : Аграрна наука, 2010. – 100 с. 


4

З-41


Збірник наукових праць : за матер. Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, магістрів і молодих вчених. Ч. 1. – Луганськ : Елтон-2, 2012. – 228 с. 


4

М34


Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, присвяченої 195-річчю Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва : 14-23 вересня 2011 року. – Харків : ХНАУ, 2011. – 177 с. 


40.4

А26


Агрохімія: метод. рек. до виконання лабор. робіт студентами денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" : навч. модуль І "Живлення рослин" / уклад. С. Г. Чорний, О. В. Видинівська. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 37 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Chorniy_S.Agrohimiya_Lab_2013.pdf


41.37

М16


Макрушин М. М. Насінництво : підруч. / М. М. Макрушин, Є. М. Макрушина. – Симферополь : Аріал, 2011. – 476 с. – 65,00 грн

Кільк. прим.: 1 (Чз)


41.4

З-14


Загальне землеробство : метод. рек. до виконання курсової роботи студ. денної та заочної форм навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" / уклад. В. В. Гамаюнова, Т. В. Качанова, В. Ф. Баран, О. Ш. Іскакова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 34 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Gamaunova_V.ZZ_Kurs.pdf


41.4

З-52


Землеробство з основами екології, грунтознавства та агрохімії : навч. посіб. / В. Ф. Петриченко, М. Я. Бомба, М. В. Патика [та ін.]. – К. : Аграрна наука, 2011. – 492 с. 


41.4

З-90


Зрошуване землеробство = Міжвідомчий тематичний науковий збірник : зб. наук. праць. Вип. 57. – Херсон : Айлант, 2012. – 324 с. 


42.2

К66


Кормовиробництво : робочий зошит для виконання практ. робіт студ. заочної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр" / уклад. Л. К. Антипова, С. Г. Козлов. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 38 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Antipova_O.Kormovirob_RZ.pdf


42.22

К66


Кормові трави півдня України: еколого-біологічні, морфологічні та господарсько-цінні ознаки [Електронний ресурс] : метод. рек. для лабор. занять з дисц. "Біологічні основи кормовиробництва" для студ. спец. 7.09010101 - "Агрономія", ОКР-"Спеціаліст" / уклад. В. П. Шкумат. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 43 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Shkumat_V.Korm_tr_2012.pdf. – Копія друк. вид.


42.3

С14


Садівництво : міжвід. темат. наук. зб. № 64. – К. : ПП-фірма СЕРЖ, 2011. – 247 с. 


42.3

С14


Садівництво : міжвід. темат. наук. зб. № 66. – К. : ПП-фірма СЕРЖ, 2012. – 275 с. 


42.340

О-60


Опалко А. І. Селекція плодових і овочевих культур : навч. посіб. Ч. 1 : Загальні основи селекції городніх рослин / А. І. Опалко, О. А. Опалко. – Умань : Софіївка, 2012. – 340 с. 


42.374

В31


Верещагіна П. М. Квітникарство : курс лекцій / П. М. Верещагіна, О. А. Коваленко, О. І. Чепак. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 96 с. 


44.9

Ф64


Фітофармакологія : метод. рек. до викон. лаб. робіт студ. денної форми навч. напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" ОКР "Бакалавр". Навч. модулі II-IV / уклад. О. В. Письменний. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 49 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Pismenniy_O.Fitofarmakol_Lab.pdf. 


45.3

Г34


Генетика популяцій : метод. рек. з вивчення дисц. та виконання лабор.-практ. робіт студ. денної форми навч. спец. 8.09010203 - "Розведення та селекція тварин" / уклад. М. І. Гиль, С. С. Крамаренко, О. Ю. Сметана. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 97 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Gil_M.Genetika_popul.pdf. 


45.3

В42


Визначення генетичних аномалій у великої рогатої худоби : метод. рек. / за ред. М. І. Бащенка. – Чубинське : НААНУ ІРГТ, 2011. – 36 с. 


45.3

С71


Спеціальна генетика [Електронний ресурс] : метод. рек. для лабор.-практ. занять студ. денної форми навч. спец. 8.09010203 - "Розведення та селекція тварин" / уклад. І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 88 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Gorbatenko_I.Sp_genetika_Lab_pr.pdf. – Копія друк. вид.


45.3

Г34


Геномна селекція у тваринництві: стан та перспективи розвитку : матеріали творчої дискусії (Чубинське, 19 квітня 2011 р.) / за ред. М. І. Бащенка. – К. : Аграрна наука, 2011. – 80 с. 


45.3

Х65


Хмельничий Л. М. Основи генетики та селекції сільськогосподарських тварин : навч. посіб. / Л. М. Хмельничий, І. О. Супрун. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 497 с. 


45.3

С29


Селекція молочної худоби і свиней : навч. посіб. / за ред. Т. В. Підпалої. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 297 с. 


45.45

З-58


Зерновое сорго для КРС : В вопросах и ответах . – Ростов-на-Дону, 2012. – 24 с. 


45.45

Т33


Теорія і практика нормованої годівлі великої рогатої худоби : моногр. / за ред. В. М. Кандиби, І. І. Ібатулліна, В. І. Костенка. – Житомір : Рута, 2012. – 860 с. 


46.0

Ш65


Шиян Н. І. Сучасний стан та основні тенденції розвитку скотарства України: регіональний аспект : лекція для екон. спец. / Н. І. Шиян, Н. С. Ля-ліна. – Харків : ХНАУ, 2010. – 54 с. 


46.0-4

Г46


Гігієна тварин [Електронний ресурс] / уклад. А. О. Бондар. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 48 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Bondar_A.GT_Lab_2013.pdf. – Копія друк. вид.


46.73

Г67


Горбатенко І. Ю. Собака (перелік генів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / І. Ю. Горбатенко, М. І. Гиль. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 43 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Gorbatenko_I.Sobaka.pdf. – Копія друк. вид.


46.73

Д73


Дресирування собак : навч. посіб. / за ред. М. І. Гиль. – Одеса : ОДАУ, 2011. – 320 с. 


48.571

В39


Ветеринарна токсикологія : підруч. / за ред. Г. О. Хмельницького, В. Б. Духницького. – К. : Аграрна освіта, 2012. – 352 с. 


48.76

А44


Акушерство, гінекологія і біотехнологія відтворення тварин / уклад. В. М. Давиденко, В. О. Мельник, М. П. Журавель. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 76 с. + Ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі


60.52

С76


Сталий розвиток суспільства : навч. посіб. / А. Садовенко, Л. Масловська, В. Середа, Т. Тимочко. – 2-ге вид. – К., 2011. – 392 с. 4. Економіка. Економічні науки

65(4Укр)

Н35


Національна економіка [Електронний ресурс] : конспект лекцій / уклад. О. А. Мамалюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 65 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Mamaluk_O.NE_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65. 290-80

К84


Круш П. В. Організація виробництва [Електронний ресурс] : підруч. / П. В. Круш, В. І. Подвігіна, В.О. Гулевич та ін. ; за заг. ред. П. В. Круша, В. І. Подвігіної, В. О. Гулевич. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2010. – 536 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Org_virob_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.01

П50


Політекономія : навч.-метод. комплекс [Електронний ресурс] : для студ. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" денної та заочної форм навч. / уклад. І. Б. Золотих. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 64 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Zolotih_I.Politekon_NMK.pdf. – Копія друк. вид.


65.050.4

Ш46


Шемчук Р. С. Менеджмент персоналу [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. спец. 8.03050901 "Облік і аудит" денної та заочної форми навчання / Р. С. Шемчук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 125 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Shemchuk_R.MP_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


65.052

С89


Сук Л. К. Облік на підприємствах малого бізнесу [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна ; за заг. ред. П. Л. Сука. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2012. – 352 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Suk_OP_mal_biznes_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.052.232

О-17


Облік і оподаткування земельно-майнових відносин в сільськогосподарській діяльності : навч. посіб. / за ред. В. М. Жука. – К. : ННЦ Інститут аграрної економіки, 2012. – 188 с. 


65.248

О-92


Охорона праці в галузі у контрольних роботах студентів V-VI курсу заочної форми навчання агрономічного ф-ту МДАУ [Електронний ресурс] / уклад. В. М. Курепін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 20 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2011/Kurepin_V.OPG_Kontr.pdf. – Копія друк. вид.


65.25

Ц65


Ціноутворення : навч. посіб. / Д. І. Рижмань, Г. Я. Віннічук, І. М. Криворучко, В. М. Пилявець. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 313 с. 


65.261.3

Б98


Бюджетна система України : метод. рек. для виконання контр. робіт студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" / уклад. Н. М. Сіренко, І. Г. Волкова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 52 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Sirenko_N.BSU_Kontr.pdf. 


65.262.2

К56


Коваленко Г. В. Управління податковою системою [Електронний ресурс] : конспект лекцій у двох частинах для студ. спец. 8(7).050106 "Облік і аудит" рівня підготовки "Магістр", "Спеціаліст". Ч. 1 / Г. В. Коваленко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 227 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Kovalenko_G.UPS_1_Lek_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.262.2

К56


Коваленко Г. В. Управління податковою системою [Електронний ресурс] : конспект лекцій у двох частинах для студ. спец. 8(7).050106 "Облік і аудит" рівня підготовки "Магістр", "Спеціаліст". Ч. 2 / Г. В. Коваленко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 201 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Kovalenko_G.UPS_2_Lek_2010.pdf. – Копія друк. вид.


65.262.3

С77


Стасишен М. С. Основи аудиту ( в схемах, графіках і таблицях ) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. С. Стасишен, Ю. В. Піча. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2012. – 192 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Stasishen_Osnov_auditu_2012.pdf. – Копія друк. вид.


65.268

П20


Патика Н. І. Міжнародні валютно-кредитні відносини : навч. посіб. / Н. І. Патика. – К. : Знання, 2012. – 566 с. 


65.30

З-17


Зайчук Т. О. Стратегічний маркетинг органічних продуктів харчування : моногр. / Т. О. Зайчук. – К. : КНЕУ, 2012. – 265 с. 


65.32

С40


Системи технологій [Електронний ресурс] : курс лекцій / уклад. О. А. Мамалюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 90 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Mamluk_O.ST_Lek.pdf. – Копія друк вид.


65.321.2

Б59


Бідило М. І. Економіко-екологічні засади раціонального формування та використання машинно-тракторного парку : моногр. / М. І. Бідило, В. Ф. Пащенко, О. В. Ульянченко. – Харків : ХНАУ, 2010. – 209 с. 


65.32-4

П64


Потриваєва Н. В. Стратегічні пріоритети розвитку агропродовольчого підкомплексу України в умовах світової глобалізації : моногр. / Н. В. Потриваєва. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 312 с. 


65.325.2

М74


Михайлова Л. І. Конкурентоспроможність молокопереробних підприємств: інтеграційний вимір : моногр. / Л. І. Михайлова, Т. В. Хворост. – Суми : ПП Віннченко М.Д., 2011. – 168 с. 


65.325.258

М17


Максименко А. Г. Менеджмент та маркетинг у собаківництві [Електронний ресурс] : курс лекцій / А. Г. Максименко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 72 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2011/Maksimenko_A.ММS_2011.pdf. – Копія друк. вид.


65.32-8.08

К65


Кооперативний маркетинг в агробізнесі: проблеми і перспективи розвитку в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присв. Міжнародному року кооперативів (5-7 квітня 2012 р.). – Житомір : ЖНАЕУ, 2012. – 394 с. 


65.40

Л69


Логістика [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій для напряму 0502-"Менеджмент" / уклад. С. О. Казаков. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 116 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Kazakov_Logistika.pdf. – Копія друк. вид.


65.9(4 Укр)

Г68


Гордієнко О. В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка : навч. посіб. / О. В. Гордієнко, О. І. Кулініч, Ю. В. Петренко. – К. : Аграрна освіта, 2011. – 291 с. 


5. Політологія. Право. Цивільна оборона


66.0

Б35


Бебик В. М. Політологія. Наука і навчальна дисципліна [Електронний ресурс] : підруч. / В. М. Бебик. — Електрон. текст. дан. – К. : Каравела, 2012. – 496 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/books/pdf/Bebik_Politologiya_2012.pdf. – Копія друк. вид.


67

Г96


Гусенко А.А. Правознавство [Електронний ресурс] : курс лекцій / А. А. Гусенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 124 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2013/Gusenko_A.Pravozn_Lek.pdf. – Копія друк. вид.


67.304.3

П78


Прогонюк Л. Ю. Інтелектуальна власність [Електронний ресурс] : курс лекцій для студ. заоч. форми навч. спец. 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит", 7.050201, 8.050201 "Менеджмент організацій" (денної форми навч.) спец. 7.050106, 8.050106 "Облік і аудит" та ін. / Л. Ю. Прогонюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2010. – 110 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2010/Progonuk_L.IV_Lek_2010.pdf. – Копія друк. вид.


67.305

Т77


Трудове право [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. ф-ту менеджменту напрям підгот. 6.030601 "Менеджмент" денної форми навч. / уклад. Л. Ю. Прогонюк. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 86 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Progonuk_L.Tp_pravo_Sam.pdf. – Копія друк. вид.


68.69

К95


Кучма М. М. Цивільна оборона (цивільний захист) : навч. посіб.

/ М. М. Кучма. – 3-тє вид., доп. і випр. – Львів : Магнолія-2006, 2013. – 360 с. 

6. Наука. Наукознавство

72

Е45


Економічні дослідження (методологія, інструментарій, організація, апробація) : навч. посіб. / за ред. А. А. Мазаракі. – 2-ге вид., доп. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 296 с. 


72.4

К50


Клокар О. О. Механізм ефективного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки : дис... док. екон. наук : 08.00.03 / Клокар Олег Олександрович. – Біла Церква : БНАУ, 2012. – 417 с. – Бібліогр.: с. 359-394.72.4

К50


Клокар О. О. Механізм ефективного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки : автореф. дис... док. екон. наук : 08.00.03 / Клокар Олег Олександрович. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 44 с.


72.4

К56


Коваленко Г. В. Розвиток аграрного сектору економіки на основі активізації інтеграційних процесів : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коваленко Ганна Вячеславівна. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 201 с. – Бібліогр.: с. 181-198.


72.4

К56


Коваленко Г. В. Розвиток аграрного сектору економіки на основі активізації інтеграційних процесів : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коваленко Ганна Вячеславівна. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 20 с.72.4

К50


Клочан В. В. Система інформаційно-консультаційного забезпечення аграрної сфери: теорія, методологія, організація [Електронний ресурс] : автореф. дис... док. екон. наук : 08.00.03 / В. В. Клочан. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 36 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Klochan_V.Sistema_IKZ_Avtoref.pdf. – Копія друк. вид.


72.4

К73


Котикова О. І. Методологія і організація наукових досліджень [Електронний ресурс] : курс лекцій / О. І. Котикова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 102 с. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Kotikova_O.MOND_Lek.pdf. – Копія друк. вид.7. Педагогіка. Освіта

74.58

Г67


Горбунова К. М. Соціальна педагогіка : конспект лекцій / К. М. Горбунова. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 48 с. + Ел. копія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Gorbunova_K.Sots_pedag_Lek_2012.pdf


74.58

І-90


Історія розвитку аграрної освіти на Миколаївщині [Електронний ресурс] / уклад. Т. В. Березовська ; гол. ред. В. С. Шебанін. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 95 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


74.58

Н72


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 72. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2012. – 200 с. 


74.58

Н72


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 74. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2012. – 184 с. – 48,00 грн

Кільк. прим.: 2 (Чз, Ф2)


74.58

Н72


Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 70. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2011. – 200 с. 


74.58

П78


Проблеми освіти : наук. зб. Вип. 69. – К. : Ін-т інновац. технол. освіти, 2011. – 124 с. 


78.3

Б59


Бібліотекознавство : метод. рек. з дисципліни "Основи фахової діяльності" : для самост. роботи студ. денної, заочної та дистанційної форми навч. аграрних ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації зі спец. 6.090201 "ТВППТ" та забезпечення навчання за технологією "Модуль-контроль" / уклад. В. М. Давиденко. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 25 с. + Ел. версія. – Режим доступу: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Davidenko_Bibliotekozn.pdf. 8. Мовознавство та ін.

81.2 Англ

А64


Англійська мова [Електронний ресурс] : метод. рек. для тестового контролю знань студ. 4 курсу за всіма напрямками підготовки та магістрів 5 курсу всіх спеціальностей денної форми навчання / уклад. С. Г. Заскалєта, Ж. В. Ігнатенко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 47 с. – Access mode: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2012/Zaskaleta_Angl_mova_Test.pdf. – Копія друк. вид.


81.2 Англ

А64


Англійська мова : метод. реком. та навч. матеріал для аудиторної та самост. роботи студ. V курсу ф-ту ТВППТСБ за всіма напрямками підготовки / уклад. С. Г. Заскалєта, О. В. Артюхова. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 84 с. + ел. копія. – Access mode: http://libserver.mdau.mk.ua/docs/eldocs/2013/Zaskaleta_S.Angl_mova.pdf


81.2 Укр

У45


Українська мова (за професійним спрямуванням) : метод. рек. для студ. денної форми навч. усіх напрямів підготовки / уклад. Т. П. Кравченко, Н. Г. Шарата, Д. В. Лукьяненко. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 142 с. + Ел. версія. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. 


83.3(4 Укр)6

М74


Мова рідна, слово рідне: Альманах . Вип. IV-V. – Миколаїв : Іліон, 2012. – 240 с. 88.4.050

П86


Психологія трудових відносин у колективі [Електронний ресурс] : метод. рек. для самост. роботи студ. заоч. форми навч. спец. 7.130201, 8.130201 "ТВППТ" / уклад. С. Б. Літвінчук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 51 с. – Режим доступу: //Libserver/docs/eldocs/2012/Litvinchuk_S.Psihologiya_tr_vid_Sam_2012.pdf. – Копія друк. вид.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка