Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освітиСкачати 393.35 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації08.03.2016
Розмір393.35 Kb.
  1   2


Бібліотека Славутицького ліцею

Профільне навчання –

шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти
Бібліографічний покажчикСлавутич

2012

Бібліографічний покажчик

78

П 59


Профільне навчання — шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освіти [Текст] : бібліогр. покаж. / уклад. В. М. Короткевич. — Славутич, 2012. — 60 с.

У бібліографічному покажчику представлено документи з проблем профільного навчання, що охоплює різного роду видання: дидактичні та навчально-методичні посібники, журнальні і газетні статті. Педагогічна література та публікації періодичних видань систематизовано згідно з переліком навчальних дисциплін базового навчального плану, затвердженого для загальноосвітніх навчальних закладів Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Цей бібліографічний покажчик буде актуальним для педагогічних працівників при підготовці семінарів, педагогічних нарад з профільного навчання.

Укладач: В. М. Короткевич@ Бібліотека Славутицького ліцею

ЗМІСТ
Вступ ………………………………………………………………. 4

Розділ 1. Нормативно-правова база профільного навчання……. 7

Розділ 2. Організація профільного навчання……………………. 9

Розділ 3. Організація профільного навчання у школах

сільської місцевості……………………………………………… 15

Розділ 4. Профілізація старшої школи: технологія,

досвід, практика…………………………………………………. 17

Розділ 5. Психологічний супровід профільного навчання……. 19

Розділ 6. Учителям-предметникам на допомогу………………. 21

6.1. Учителю математики, інформатики…………….. 21

6.2. Учителю фізики та астрономії ………………….. 25

6.3. Учителю біології, екології ………………………. 29

6.4. Учителю хімії …………………………………….. 32

6.5. Учителю географії ………………………………. 36

6.6. Учителю економіки………………………………. 38

6.7. Учителю світової літератури ……………………. 39

6.8. Учителю української мови та літератури………. 40

6.9. Учителю іноземної мови ………………………... 43

6.10. Учителю історії та правознавства……………….43

Розділ 7. Тематична бібліографія «Профільне навчання»…….. 46

Розділ 8. Іменний покажчик ……………………………………...47


ВСТУП
Нині необхідно готувати випускника школи

не до роботи на конкретному робочому місці,

а до галузевого ринку праці. Сучасне суспільство

потребує професіоналів, чиє мислення не обмежене

лише спеціальними знаннями, а має риси універсалізму,

фундаментальності й духовно-моральну основу.
В. Ільченко
На сучасному етапі розбудови національної системи освіти проблема організації профільного навчання в старшій загальноосвітній школі, розв’язання якої повинно забезпечити виконання Закону України «Про загальну середню освіту», є особливо актуальною. Профілізація навчання створює сприятливі умови для врахування природних задатків та інтересів школярів, їх орієнтації на той чи інший вид майбутньої професійної діяльності. Профільне навчання спрямоване на набуття старшокласниками навичок самостійної науково-практичної, дослідницько-пошукової діяльності, розвиток їхніх інтелектуальних, психічних, творчих, моральних, фізичних, соціальних якостей, прагнення до саморозвитку та самоосвіти.

Сучасні умови модернізації системи освіти в Україні потребують критичного вивчення і творчого застосування всього найціннішого з вітчизняного педагогічного досвіду.

На сьогоднішній час створено велику кількість науково-методичної та навчальної літератури з проблем профільного навчання. У зв’язку з цим виникає потреба в узагальненні й систематизації напрацьованого досвіду. Тому цей бібліографічний покажчик буде актуальним під час підготовки семінарів, педагогічних нарад з профільного навчання.

Матеріали бібліографічного покажчика згруповані у 7-ми розділах. Систематизація документів у кожному розділі здійснена за алфавітом.  • Розділ 1 «Нормативно-правова база профільного навчання» уміщує нормативно-правову базу з ключових питань профільної освіти.

  • Матеріали розділу 2 «Організація профільного навчання» та розділу 3 «Організація профільного навчання у школах сільської місцевості» розкривають сутність, мету, принципи, основні завдання та структуру профільного диференційованого навчання, його організацію відповідно до Концепції профільного навчання в старшій школі.

  • Зміст розділу 4 «Профілізація старшої школи: технологія, досвід, практика» розкриває набутий досвід роботи та нові підходи до організації профільного навчання у старшій школі.

  • Зміст розділу 5 «Психологічний супровід профільного навчання» складають публікації про особливості роботи психологічної служби, психолого-педагогічний досвід забезпечення управління профілізацією навчання.

  • Розділ 6 «Учителям-предметникам на допомогу» місить перелік документів з дидактики та методики викладання окремих предметів в умовах профільного навчання

  • Розділ 7 «Тематична бібліографія ″Профільне навчання”» вміщує джерела бібліографічної інформації журнальних статей видавничої групи «Основа» 2004–2010 років видання.

Доповнює покажчик іменний покажчик авторів публікацій.

До бібліографічного покажчика, призначеного педагогічним та бібліотечним працівникам, батькам, входять книги, статті та додатки на електронних носіях з журналів та газет, наявних у фонді бібліотеки Славутицького ліцею за період з 2000 по 2012 рік включно.


Бібліотека Славутицького ліцею

РОЗДІЛ 1

Нормативно-правова база профільного навчання

 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Текст] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року за № 1392 // Фізика та астрономія в сучасній школі. — 2012. — № 4. — С. 2–8.

 2. Законодавство України про освіту [Текст] : зб. законів / редакція автоматизованої підготовки видавничих оригіналів. — К. : Парламентське видавництво, 2002. — 159 с. — (Б-ка офіційних видань).

 3. Конституція України [Текст] : прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. — К. : Преса України, 1997. — 79 с.

 4. Концепція літературної освіти [Текст] : затв. наказом М-ва освіти і науки України від 26.01.2011 № 58 // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах України. — 2011. — № 4. — С. 13–17.

 5. Концепція профільного навчання в старшій школі [Текст] : затв. рішенням колегії М-ва освіти і науки України 25.09.03 №10/12-2 // Інформ. зб. М-ва освіти і науки України. — 2003. — № 24. — С. 3–15.

 6. Концепція профільного навчання в старшій школі (Нова редакція) [Текст] : наказ № 854 від 11.09.2009 // Практика упр. закладом освіти. — 2009. — № 11. — С. 84–88.

 7. Національна доктрина розвитку освіти [Текст] : затв. Указом Президента України від 17 квіт. 2002 р. за № 347/2002 // Освіта України. — 2002. — 23 квіт. (№ 33). — С. 4–6.

 8. Нормативно-законодавча база профільного навчання [Текст] // Дир. шк., ліцею, гімназії. — 2003. — № 4. — С. 45.

 9. Програма розвитку системи освіти Київської області на 2011–2014 роки [Текст] : затв. рішенням сесії Київської обл. ради VI скликання від 17.07.2008. — К. : Видавничий дім «Прес-КІТ», ТОВ «Дорадо-Друк», 2012. — 122 с.

 10. Про загальну середню освіту [Текст] : Закон України від 13.05.1999 р. // Інформ. зб. М-ва освіти та науки України. — 1999. — № 15. — С. 6–38.

 11. Про освіту [Текст] : Закон України з внесеними змінами і доповненнями від 23 березня 1996 р. // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах. — 1996. — № 6. — С. 3–12.РОЗДІЛ 2

Організація профільного навчання

 1. Василенко, Н. В. Організація профільного навчання в школі [Текст] : нормат.-правове забезп., метод. реком., досвід організації / Н. В. Василенко. — Харків : ВГ «Основа», 2010. — 160 с. — (Адміністратору школи).

 2. Гузик, М. Профільне навчання: як організувати, не зруйнувавши школу [Текст] : у 2-х ч. / М. Гузик. —

Ч. 1. — К. : Редакція загально педагогічних газет, 2005. — 112 с. — (Б-ка «Шкільний світ»).

Ч. 2. — К. : Вид. дім «Шкільний світ»; Видавництво Л. Галіцина, 2005. — 128 с. — (Б-ка «Шкільний світ»). 1. Організація профільного навчання в старшій школі [Текст] / уклад. Н. Мурашко. — К. : Шкільний світ, 2007. — 120 с. — (Шкільний світ).

 2. Підласий, І. П. Навчання «під протоколом» [Текст] / І. П. Підласий. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 112 с. — (Б-ка журн. «Управління школою». Вип. 7 (103)).

 3. Бахматюк, Д. Концептуальні засади гімназії [Текст] / Д. Бахматюк // Упр. шк. — 2009. — № 1/2. — С. 48–50.

 4. Білориха, О. М. Організація профільного навчання філологічного профілю [Текст] / О. М. Білориха // Завучу. Усе для роботи. — 2009. — № 19. — С. 23–28.

 5. Бентковська, А. А. Організація та структура допрофільного і профільного навчання в загальноосвітній школі [Текст] / А. А. Бентковська // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 5/6. — С. 8–10.

 6. Богачик, Т. С. Сучасні технології освітнього моніторингу [Текст] / Т. С. Богачик, Л. В. Якименко, З. В. Волошин // Упр. шк. — 2009. — № 5. — С. 20–31.

 7. Бородавка, М. І. Профільне навчання як умова самореалізації особистості [Текст] / М. І. Бородавка // Упр. шк. — 2005. — № 33. — С. 23–24.

 8. Василенко, Н. В. Організація профільного навчання в середній школі [Текст] / Н. В. Василенко // Завучу. Усе для роботи. — 2009. — № 19. — С. 2–22.

 9. Вознюк, Л. Особливості управлінської діяльності в умовах переходу до профільного навчання [Текст] / Л. Вознюк // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 9–11.

 10. Волканова, В. В. Профільне навчання : глосарій [Текст] / В. В. Волканова // Завучу. Усе для роботи. — 2010. — № 2. — С. 12–31.

 11. Вольянска, С. С. Профілізація старшої школи: перші кроки [Текст] С. С. Вольянска // Упр. шк. — 2004. — № 9. — С. 22–25.

 12. Головань, Т. Ю. Школа міста [Текст] / Т. Ю. Головань // Упр. шк. — 2008. —№ 26.

 13. Гук, В. Е. Допрофільне навчання: сутність, зміст, технології [Текст] / В. Е. Гук // Упр. шк. — 2005. — № 11. — С. 15–31.

 14. Дяченко, Л. П. Організація профільного навчання. Авторська програма профільного навчання [Текст] / Л. П. Дяченко // Упр. шк. — 2005. — № 5 — С. 12–13.

 15. Зламанюк, Л. М. Профільна освіта — шляхи реалізації [Текст] / Л. М. Зламанюк // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 2–5.

 16. Кандибур, Г. Р. Школа, яка змінить світ [Текст] / Г. Р. Кандибур // Упр. шк. — 2009. — № 1/2. — С. 9–44.

 17. Касьянова, О. М. Педагогічна експертиза готовності школи до профільного навчання [Текст] / О. М. Касьянова // Упр. шк. — 2004. —№ 19/21. — С. 2–5.

 18. Кизенко, В. Варіативний компонент змісту освіти основної школи [Текст] / В. Кизенко // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 4. — С. 39–42.

 19. Кожем’яка, О. Л. Профільність навчання і науково—дослідницька діяльність учнів [Текст] / О. Л. Кожем’яка // Управління школою. — 2004. — № 9. — С. 29–49.

 20. Костенко, І. Від професійної компетентності до професійної діяльності [Текст] / І. Костенко, Н. Гастратова // Завуч. Наша вкладка. — 2009. — № 10. — С. 1–4.

 21. Крилова, Л. А. Шлях до гімназії [Текст] / Л. А. Крилова // Управління школою. — 2009. — № 1/2. — С. 45–47.

 22. Кротовська, Л. Профільне і допрофільне навчання — вимога часу [Текст] / Л. Кротовська // Завуч. — 2009. — № 2. — С. 4–7.

 23. Лікарчук, І. Проблема профілізації навчання в старшій школі та шляхи її розв’язання [Текст] / І. Лікарчук // Дир. шк. — 2003. — № 20. — С. 9–10.

 24. Люшин, М. О. Управлінське забезпечення профільного навчання у старшій школі / М. О. Люшин, Т. В. Радковська, О. О. Остапчук, Л. Й. Даниш [Текст] // Упр. шк. — 2012. — № 4/6. — С. 80–95.

 25. Марченко, Л. Ю. Технології управління інноваційними процесами в умовах профільного навчання [Текст] / Л. Ю. Марченко // Упр. шк. — 2012. — № 10/12. — С. 82–84.

 26. Мозговий, В. Л. Розвиток творчого потенціалу учнів як пріоритетний напрямок профільного навчання [Текст] / В. Л. Мозговий // Упр. шк. — 2004. — № 9.

 27. Ніколенко, Є. В. Управління організацією допрофільної підготовки учнів [Текст] / Є.В. Ніколенко // Упр. шк. — 2005. — № 11. — С. 2–14.

 28. Осипенко, Ж. Профільне навчання: диференційовані форми [Текст] / Ж. Осипенко // Завуч. — 2009. — №15. — С. 3–10.

 29. Охріменко, І. В. Технології розвитку конкуренто-спроможної особистості в умовах суспільно-ринкових відносин [Текст] / І. В. Охріменко // Упр. шк. — 2005. — № 5. — С. 14–17.

 30. Павлютенков, Є. М. Модель Школи культури здоров’я [Текст] / Є. М. Павлютенков, В. П. Сергієнко та інші // Упр. шк. — 2008. — № 17/18. — С. 2–8.

 31. Папу, О. В. Програма курсу «Крок за кроком до життєвої компетентності й успіху» [Текст] / О. В. Папу // Упр. шк. — 2005. — № 5. — С. 18–25.

 32. Пархомець, І. Ю. Профілізація старшої школи як модель особистісно-орієнтованого навчання [Текст] / І. Ю. Пархомець // Упр. шк. — 2005. — № 33. — С. 21–22.

 33. Пашко, Л. Ф. Деякі аспекти науково—методичного обґрунтування змісту профільної освіти [Текст] / Л. Ф. Пашко, Ю. З. Миронович // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 6–8.

 34. Пастушенко, І. В. Організація допрофільного та профільного навчання закладі [Текст] / І. В. Пастушенко // Завуч. — 2011. — № 3/4. — С. 14–16.

 35. Пащенко, Н. С. Реалізація профільних інтересів та життєвих планів школярів [Текст] / Н. С. Пащенко // Упр. шк. — 2005. — № 33. — С. 25.

 36. Приходченко, К. І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища в ЗНЗ гуманітарного профілю [Текст] / К. І. Приходченко // Упр. шк. Метод. вкл. (№ 34). — 2008. — № 13. — С. 16-1–16-16.

 37. Приходченко, К. І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища в ЗНЗ гуманітарного профілю [Текст] / К. І. Приходченко // Упр. шк. Метод. вкл. (№ 35). — 2008. — № 16. — С. 16-1–16-16.

 38. Приходченко, К. І. Дослідно-експериментальна робота зі створення творчого освітньо-виховного середовища в ЗНЗ гуманітарного профілю [Текст] / К. І. Приходченко // Упр. шк. Метод. вкл. — 2008. — № 25. — С. 16-1–16-16.

 39. Профільне навчання [Текст] // Завуч. Спецвипуск. — 2004. — №16. — 97 с.

 40. Радченко, А. Є. Модель вивчення ефективності впровадження профільного навчання [Текст] / А. Є. Радченко // Упр. шк. — 2009. — № 5. — С. 12–19.

 41. Редченко Т. В. Проблеми й особливості організації профільного навчання з іноземної мови [Текст] / Т.В. Редченко // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 36–37.

 42. Романенко, Л. В. Методологічні засади організації до профільної підготовки учнів в основній школі [Текст] / Л. В. Романенко // Упр. шк. — 2004. — № 25/26. — С. 10–11.

 43. Сотниченко, І. І. Про деякі аспекти підготовки вчителів до профільного навчання в старшій школі [Текст] / І. І. Сотниченко // Упр. шк. — 2005. — №14/15. — С. 12–14.

 44. Совенко, В. В. Профільне навчання географічного та економічного напряму в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / В. В. Совенко, А. І. Довгань // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 38–40.

 45. Темненков, В. В. Школа–родина [Текст] / В. В. Темненков // Упр. шк. — 2009. — №1/2. — С. 55–59.

 46. Терещенко, М. Методичні рекомендації щодо розробки програм спецкурсів профільного навчання [Текст] / М. Терещенко // Завуч. — 2009. — № 9. — С. 4–6.

 47. Чудакова, В. П. Управлінська компетентність керівника щодо формування готовності педагогів до інноваційної діяльності в умовах освітнього середовища профільної школи [Текст] / В. П. Чудакова // Упр. шк. — 2012. — № 19/21. — С. 10–20.

 48. Шеремет, М. Профілізація навчального процесу як важлива умова формування готовності учнів старших класів до свідомого вибору професії [Текст] / М. Шеремет, Т. Шеремет // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 31–33.

 49. Яковлєв, І. В. Етапи становлення закладу та впровадження системи профільного навчання [Текст] / І. В. Яковлєв // Завуч. — 2011. — № 3/4. — С. 2–6.

 50. Яремко, І. М. Спецкурси у системі профільного навчання [Текст] / І. М. Яремко, С. С. Жугіна // Управління школою. — 2009. — № 9. — С. 28–31.

 51. Ястребова, В. Я. Дидактичне обґрунтування змісту профільної освіти [Текст] / В. Я. Ястребова // Упр. шк. — 2004. — № 6. — С. 10–13.

РОЗДІЛ 3

Організація профільного навчання

у школах сільської місцевості


 1. Армейська, Л. В. Пріоритетні напрямки модернізації освіти навчальних закладів сільської місцевості [Текст] / Л. В. Армейська // Упр. шк. — 2004. — № 25/26. — С. 19–20.

 2. Братаніч, Б. В. Методологія профілізації шкільної освіти в сільській місцевості [Текст] / Б. В. Братаніч // Упр. шк. — 2004. — № 25/26. — С. 14–15.

 3. Васьківська, Г. О. Особливості організації профільного навчання у школах сільської місцевості [Текст] / Г. О. Васьківська // Упр. шк. — 2004. — № 25/26. — С. 12–13.

 4. Ватковська, М. Г. Особливості організації профільного навчання в закладах освіти сільських регіонів [Текст] / М. Г. Ватковська // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 23–25.

 5. Дерев’янкіна, Н. В. Профільне навчання в однокомплектній школі [Текст] / Н. В. Дерев’янкіна // Упр. шк. — 2006. — № 28. — С. 22–23.

 6. Козаченко, І. О. Ліцей-інтернат для сільської молоді [Текст] / І. О. Козаченко // Упр. шк. — 2009. — № 1/2. — С. 51–54.

 7. Корж, Г. В. Модель сучасної сільської школи [Текст] / Г. В. Корж, О. М. Танасійчук // Упр. шк. — 2009. — №1/2. — С. 60–63.

 8. Осадчий, І. Г. Освіта сільського регіону : проект положення про НВО «Територіальний освітній округ» [Текст] / І. Г. Осадчий // Упр. шк. — 2004. — № 25/26. — С. 16–18.

 9. Півнєв, В. В. Організація навчання старшокласників за двома стандартами — реальний шлях організації профільного навчання в сільській школі [Текст] / В. В. Півнєв // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 26–28.

 10. Стайкіна, Л. О. Профілізація та модернізація сільської школи [Текст] / Л. О. Стайкіна // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 19–22.

 11. Чумак, С. В. Великомежерицька гімназія : профільне навчання в сільській школі [Текст] / С. В. Чумак // Упр. шк. — 2004. — № 15. — С. 20.

 12. Шиян, Н. І. Варіативні моделі профільного навчання в загальноосвітній школі сільської місцевості [Текст] / Н. І. Шиян // Упр. шк. — 2005. — №14/15. — С. 15–18.

 13. Юзбашева, Г. С. Профільне навчання в сільській школі / Г. С. Юзбашева, Л. В. Квадріціус // Завуч. — 2011. — № 3/4. — С. 11–13.

РОЗДІЛ 4

Профілізація старшої школи:

технологія, досвід, практика


 1. Василенко, Н. В. Профілізація старшої школи: технологія, досвід, практика [Текст] / Н. В. Василенко // Упр. шк. — 2012. — № 7/9. — С. 40–52.

 2. Віднічук, М. А. Науково-методичний супровід діяльності освітніх округів : регіональний аспект [Текст] / М. А. Віднічук, Н. А. Мельник // Упр. шк. — 2012. — № 28/30. — С. 4–9.

 3. Громовий, В. Думки проти течії [Текст] / В. Громовий // Упр. шк. — 2012. — № 4/6. — С. 2–14.

 4. Даниш, Л. Й. Проблеми методичного менеджменту та шляхи їх вирішення у системі профільної освіти [Текст] / Л. Й. Даниш // Упр. шк. — 2012. — № 7/9. — С. 33–34.

 5. Житник, Б. О. Методологічні засади профільного навчання [Текст] / Б. О. Житник // Упр. шк. — 2012. — № 7/9. — С. 24–32.

 6. Зіноватна, С. І. Шляхи реалізації профільного навчання в ліцеї [Текст] / С. І. Зіноватна // Завуч. — 2011. — №3/4. — С. 7–10.

 7. Калініченко, Н. А. Актуальні аспекти профільного навчання [Текст] / Н. А. Калініченко // Завучу. Усе для роботи. — 2012. — № 5/6. — С. 2–7.

 8. Кизенко, В. Варіативний компонент змісту освіти основної школи [Текст] / В. Кизенко // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 4. — С. 39–42.

 9. Климко, Л. В. Освітня програма школи як соціально-педагогічний проект [Текст] / Л. В. Климко // Упр. шк. — 2012. — № 28/30. — С. 10–15.

 10. Ковальчук, О. М. Педагогічна рада [Текст] / О. М. Ковальчук // Завуч. — 2011. — № 3/4. — С. 25–29.

 11. Люшин, М.О. Управлінське забезпечення профільного навчання у старшій школі / М. О. Люшин, Т. В. Радковська, О. О. Остапчук, Л. Й. Даниш [Текст] // Упр. шк. — 2012. — № 4/6. — С. 80–95.

 12. Марченко, Л. Ю. Технології управління інноваційними процесами в умовах профільного навчання [Текст] / Л. Ю. Марченко // Упр. шк. — 2012. — № 10/12. — С. 82–84.

 13. Сушко, С. Моделі профільного навчання : аналітична довідка про результативність існуючої моделі профільного навчання та необхідність переходу на іншу модель (станом на 01.06.2008) [Текст] / С. Сушко // Завуч. — 2009. — № 15. — С. 10–19.

 14. Сєчняк, М. Л. Профільне навчання в ліцеї [Текст] / М. Л. Сєчняк // Завучу. Усе для роботи. — 2009. — № 18. — С. 28–30.

 15. Сурова, О. Впровадження профільного навчання в закладах нового типу [Текст] / О. Сурова // Завуч. Наша вкл. — 2009. — № 10. — С. 3–10.

 16. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів [Текст] / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118.

 17. Ясковець, О. В. Проблеми профільного навчання аналіз, стратегія та шляхи подолання (тренінг) [Текст] / О. В. Ясковець // Упр. шк. — 2012. — №7/9. — С. 38–39.

РОЗДІЛ 5

Психологічний супровід профільного навчання


 1. Дзюба, В. В. Роль психолога у формуванні готовності учнів до профільного навчання [Текст] / В. В. Дзюба // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2009. — № 10. — С. 6–13.

 2. Козак, Н. М. Психологічний супровід процесу впровадження профільної освіти [Текст] / Н. М. Козак // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2010. — № 6. — С. 16–21.

 3. Козюменко, Т. Підготовка школярів до профільного навчання. Семінар-практикум [Текст] / Т. Козюменко, О. Севрюкова // Психолог. — 2012. — № 18. — С. 21–28.

 4. Лутченко, Н. Регіональна модель психологічного супроводу профільного навчання [Текст] / Н. Лутченко // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 29–30.

 5. Мануйленко, Н. М. Роль психолога у формуванні готовності учнів до профільного навчання [Текст] / Н. М. Мануйленко // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2012. — № 5. — С. 11–14.

 6. Нагорна, Л. С. Сучасні психолого-педагогічні підходи до розвитку обдарованості старшокласників в умовах профільного навчання [Текст] / Л. С. Нагорна, Т. І. Кузьміна // Завучу. Усе для роботи. — 2010. — № 2. — С. 2–6.

 7. Основні етапи роботи психологічної служби гімназії в особистісно-зорієнтованому навчанні обдарованої дитини [Текст] // Завуч. — 2009. — № 15. — С. 20–25.

 8. Павловська, С. С. Психологічне забезпечення управління профілізацією навчання : досвід використання тренінгових завдань [Текст] / С. С. Павловська // Упр. шк. — 2012. — №7/9. — С. 35.

 9. Пожидаєв, І. В. Вплив профільного навчання на розвиток розумової активності учнів гімназії [Текст] / І. В. Пожидаєв // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2012. — № 12. — С. 10–14.

 10. Чудакова, В. П. Технологія формування готовності педагогів до інноваційної діяльності як чинник забезпечення якості освітнього середовища у профільній школі [Текст] / В. П. Чудакова // Шк. психологу. Усе для роботи. — 2010. — № 11. — С.34–38.

РОЗДІЛ 6

Учителям-предметникам на допомогу
6.1. Учителю математики


 1. Акуленко, І. Вивчення елементів математичної логіки в поглибленому курсі математики. Розробки уроків [Текст] / І. Акуленко // Математика в сучас. шк. — 2012. — № 4. — С. 11–19.

 2. Ачкан, В. Використання прикладних задач у процесі вивчення показникових рівнянь у класах різних профілів [Текст] / В. Ачкан // Математика в шк. — 2011. — № 4. — С. 31–35.

 3. Афанасьєва, О. М. Про новий підручник з математики для 11 класу рівня стандарту [Текст] / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко // Математика в шк. України. — 2012. — № 22/24. — С. 18–25.

 4. Афанасьєва, О. М. Тематичне оцінювання під час вивчення курсу математики в 11 класі рівня стандарту [Текст] / О. М. Афанасьєва, Я. С. Бродський, О. Л. Павлов, А. К. Сліпенко // Математика в шк. України. — 2012. — № 22/24. — С. 26–55.

 5. Бевз, Г. П. Новий підручник геометрії для 11 класу. Академічний і профільний рівні [Текст] / Г. П. Бевз, В. Г. Бевз, В. М. Владіміров, Н. Г. Владімірова // Математика в шк. України. — 2012. — № 22/24. — С. 15–17.

 6. Бевз, В. Г. Профільне навчання та зовнішнє незалежне оцінювання [Текст] / В. Г. Бевз // Математика в сучас. шк. — 2012. — № 4. — С. 2–7.

 7. Бевз, В. Г. Провідні методологічні підходи у навчанні математики в профільній школі [Текст] / В.Г. Бевз, В. Кузьменко // Математика в шк. — 2010. — № 1/2. — С. 3–7.

 8. Забранська, Н. Інтеграл. Формула Ньютона–Лейбніца : урок у профільній школі [Текст] / Н. Забранська // Математика в сучас. шк. — 2012. — № 5. — С. 17–21.

 9. Заслонкіна, Л. С. Задачі з параметрами [Текст] / Л. С. Заслонкіна. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 108 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України». Вип. 2 (110)).

 10. Карпік, В. В. Застосування похідної. Тестові завдання з алгебри та початків аналізу. 11 клас. Академічний рівень [Текст] / В. В. Карпік // Математика в шк. України. — 2012. — № 29. — С. 21–28.

 11. Карпік, В. В. Похідна. Тестові завдання з алгебри та початків аналізу. 11 клас. Академічний рівень [Текст] / В. В. Карпік // Математика в шк. України. — 2012. — № 25. — С. 19–24.

 12. Карпік, В. В. Тестові завдання з алгебри та початків аналізу. 10 клас. Академічний рівень [Текст] / В. В. Карпік // Математика в шк. України. — 2012. — № 11. — С. 30–36.

 13. Карпік, В. В. Тестовий тренінг. Підготовка до ЗНО [Текст] / В. В. Карпік. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 94 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України». Вип. 3 (111)).

 14. Карпік, В. В. Тригонометричні тотожності. Тестові завдання з алгебри та початків аналізу. 10 клас. Академічний рівень [Текст] / В. В. Карпік // Математика в шк. України. — 2012. — № 5. — С. 24–29.

 15. Колесник, Т. Дидактичні матеріали для 11 класу з поглибленим вивченням математики (II півріччя) [Текст] / Т. Колесник, О. Тарасенко // Математика в шк. — 2010. — № 1/2. — С. 18–26.

 16. Кушнір, В. Автоматизація конструювання ірраціональних рівнянь і нерівностей підвищеної складності [Текст] / В. Кушнір, Г. Кушнір // Математика в сучас. шк. — 2012. — № 5. — С. 22–27.

 17. Кушнір, В. Інтеграція знань та умінь учнів при універсалізації способу розв’язування різних математичних задач [Текст] / В. Кушнір, Р. Ріжняк [Текст] // Математика в шк. — 2011. — № 4. — С. 26–31.

 18. Морозова, А. В. Похідна та її застосування. Уроки з мультимедійною підтримкою. 11 клас. Рівень стандарту [Текст] / А. В. Морозова // Математика в шк. України. — 2012. — № 4. — С. 10–24.

 19. Непорожня, Л. Встановлення міжпредметних зв’язків у процесі вивчення коливань у старшій профільній школі [Текст] / Л. Непорожня // Математика в шк. — 2010. — № 4. — С. 41–45.

 20. Реутова, І. Лабораторно-практичні роботи на уроках геометрії [Текст] / І. Реутова // Математика в шк. — 2010. — № 1/2. — С. 26–33.

 21. Свириденко, О. Л. Використання властивостей функцій під час розв’язування рівнянь і нерівностей. Практичне заняття в 11 класі фізико-математичного профілю [Текст] / О. Л. Свириденко // Математика в шк. України. — 2010. — № 3. — С. 11–15.

 22. Семенов, В. О. 1300 і одна задача на екстремум. Стереометрія. Ч. 1. [Текст] / В. О. Семенов. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 127 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України». Вип.10 (118)).

 23. Силенок, Г. Профільна диференціація навчання. Вивчення математики в технікумах [Текст] / Г. Силенок // Математика в сучас. шк. — 2012. — № 2. — С. 29–30.

 24. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана, Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 1. Використання програмного пакета My Tester : порадник користувача. Інформатика [Електронний ресурс] / уклад. : О. Г. Рудик, В. О. Шаповал.

 25. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана, Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 26. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів [/ Світлана, Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 5. Тестові завдання для учнів фізико-математичного профілю навчання. 10 клас. Алгебра. Геометрія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : О. А. Березовська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 27. Тутаєва, М. О. Початки теорії ймовірностей. Метод проектів. 11 клас. Академічний рівень [Текст] / М. О. Тутаєва // Математика в шк. України. — 2012. — № 5. — С. 15–19.

 28. Шаран, О. Ідея профілізації в системі шкільної математичної освіти [Текст] / О. Шаран // Математика в шк. — 2011. — № 5. — С. 37–40.

 29. Шаран, О. Особливості формування і засвоєння основних понять теорії комплексних чисел [Текст] / О. Шаран // Математика в сучас. шк. — 2012. — № 4. — С. 7–11.

 30. Яновська, Р. А. Дидактичні розробки розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь [Текст] / Р. А. Яновська // Математика в шк. України. — 2012. — № 8. — С. 2–12.

 31. Ярмак, В. О. Алгебра і початки аналізу. Підготовка до ЗНО [Текст] / В. О. Ярмак, В. О. Резуненко. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 108 с. — (Б-ка журн. «Математика в школах України». Вип. 3 (111)).


6.2. Учителю фізики та астрономії


 1. Величко, С. А. Альтернативна енергетика України. Матеріали до уроків, факультативів, МАН [Текст] / С. А. Величко, О. С. Третьяков. — Х. : ВГ «Основа», 2010. — 128 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 6 (78)).

 2. Гладушина, Н. О. Профільне навчання «Фізика елементів та високих енергій». Факультативний курс [Текст] / Н. О. Гладушина, О. М. Куландіна. — Харків : ВГ «Основа», 2008. — 80 с. — (Б-а журн. «Фізика в школах України». Вип. 12 (60)).

 3. Гопко, З. Г. Лабораторні та практичні роботи з фізики. 10 кл. Рівень стандарту, академічний, профільний рівні [Текст] / З.Г. Гопко. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 127 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 4 (100)).

 4. Гриценко, Л. Програма інтегрованого факультативного курсу «Загальна метеорологія. Фізика атмосфери». 11 клас [Текст] / Л. Гриценко // Фізика та астрономія в сучас. шк. — 2012. — № 4. — С. 26–29.

 5. Дацюк, С. М. Вода — найдивовижніша та найцінніша рідина. Інтегрований урок із фізики та хімії [Текст] / С. М. Дацюк // Фізика в шк. України. — 2012. — № 8. — С. 18–22.

 6. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти [Текст] : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 року за № 1392 // Фізика та астрономія в сучас. шк. — 2012. — № 4. — С. 2–8.

 7. Заблодська, А. Ф. Профільне навчання: фізика твердого тіла : факультативний курс [Текст] / А. Ф. Заблодська. — Харків : ВГ «Основа», 2009. — 80 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 5 (65)).

 8. Іващенко, В. В. Фізичний брейн-ринг [Текст] / В. В. Іващенко, А. М. Голуб // Фізика в шк. України. — 2012. — № 6. — С. 25–26.

 9. Колосвєтов, Ю. Основна теорема динаміки обертального руху як метод дослідження механічного руху тіла [Текст] / Ю. Колосвєтова // Фізика та астрономія в сучас. шк. — 2012. — № 4. — С. 30–31.

 10. Кисільова Л. В. Фізика людини : елективний курс : 8–9 кл. [Текст] / Л. В. Кисільова. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 118 с. — (Б-ка журналу «Фізика в школах України». Вип. 3 (99)).

 11. Кузір, Г. Д. Рух тіла, кинутого під кутом до горизонту. Інтегрований урок із фізики та інформатики. 10 клас [Текст] / Г. Д. Кузір, О. М. Данилова // Фізика в шк. України. — 2012. — № 19. — С. 30–35.

 12. Ліфарь, С. Науково-методичний супровід формування експериментальних умінь в умовах профільного навчання фізики [Текст] / С. Ліфарь // Фізика та астрономія в сучас. шк.. — 2012. — № 3. — С. 33–35.

 13. Пархатський, І. Сучасні форми і методи активізації професійного самовизначення учнів на уроках фізики [Текст] / І. Пархатський // Фізика та астрономія в шк. — 2011. — № 7. — С. 37–39.

 14. Пархатський, І. Сучасні форми і методи активізації професійного самовизначення учнів на уроках фізики [Текст] / І. Пархатський // Фізика та астрономія в шк. — 2011. — № 6. — С. 29–35.

 15. Пастух, В. Т. Розвиток творчих здібностей та уяви учнів у процесі навчання фізики [Текст] / В. Т. Пастух // Фізика в шк. України. Школа для вчителя (Вип. 33). — 2012. — № 6. — С. 20-11–20-14.

 16. Пашкова, О. О. Фотографія: від споглядання до творчості. 7 кл. [Текст] / О. О. Пашкова // Фізика в шк. України. — 2012. — № 7. — С. 2–5.

 17. Рябченко, Ж. Ф. Оптичні прилади у військовій техніці. Інтегрований проект [Текст] / Ж. Ф. Рябченко. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 112 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 2 (98)).

 18. Сажнєва, Є. Б. Позакласний захід «МІФ-2». 9–10 кл. [Текст] / Є. Б. Сажнєва // Фізика в шк. України. — 2012. — № 6. — С. 22–24.

 19. Федорець, М. О. Авторська освітня концепція «Інтелігентність» [Текст] / М. О. Федорець // Упр. шк. — 2009. — № 3. — С. 2–39.

 20. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 21. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 3. Тестові завдання з фізики. Визначення рівня загальної ерудиції. 9 клас [Електронний ресурс] / уклад. С. М. Тараброва.

 22. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 5. Тестові завдання для учнів фізико-математичного профілю навчання. 10 клас. Алгебра. Геометрія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : О. А. Березовська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 23. Уроки фізики в 10 класі. Механіка. Рівень стандарту [Текст] / упоряд. А. В. Руденко. — Харків : ВГ «Основа», 2010. — 176 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 10 (82)).

 24. Уроки фізики у 10 класі. Молекулярна фізика і термодинаміка. Рівень стандарту [Текст] / упоряд. А. В. Руденко. — Харків : ВГ «Основа» 2010. — 139 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 11 (83)).

 25. Федчишин, О. Особливості навчально-ізнавальної діяльності учнів гуманітарного профілю [Текст] / О. Федчишин // Фізика та астрономія в шк. — 2011. — № 4. — С. 33–37.

 26. Федчишин, О. Факультативний курс «Історія фізики в подіях, фактах, постатях» [Текст] / О. Федчишин // Фізика та астрономія в сучас. шк. — 2012. — № 1. — С. 33–35.

 27. Форкун, Н. В. Кількість теплоти. Теплові машини. Інтерактивні уроки. 8 кл. [Текст] / Н. В. Форкун. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 128 с. — (Б-ка журн. «Фізика в школах України». Вип. 1 (97)).

 28. Харібіна, Н. М. Орієнтуємося на людину : акценти формування всебічно розвиненої особистості на сучасному уроці [Текст] / Н. М. Харібіна // Фізика в шк. України. — 2012. — № 4. — С. 22–28.

 29. Чумак, М. Складові готовності вчителя фізики до профорієнтаційної роботи [Текст] / М. Чумак // Фізика та астрономія в сучас. шк. — 2012. — № 7. — С. 29–33.


6.3. Учителю біології, екології


 1. Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладів : інструкт.-метод. матеріали [Текст] // Біологія. — 2012. — № 26. — С. 2–7.

 2. Бредіхіна, Т. С. Біологічні властивості води. 10 клас хіміко-біологічного профілю [Текст] / Т. С. Бредіхіна // Біологія. — 2010. — № 27. — С. 20–26.

 3. Васильченко, Г. К. Основні екологічні проблеми сучасності, шляхи їх розв’язання : урок для учнів, які навчаються в профільних екологічних класах [Текст] / Г. К. Васильченко // Біологія. — 2011. — № 6. — С. 30–31.

 4. Викладання біології в профільних класах : випуск 5 [Текст] / уклад. К. М. Задорожний. — Харків : ВГ «Основа», 2010. — 208 с.: іл., табл. — (Б-ка журн. «Біологія». Вип. 1 (85)).

 5. Дзей, Т. О. Лабораторний практикум у 10 класі хіміко-біологічного профілю [Текст] / Т.О. Дзей // Біологія. — 2012. — № 7. — С. 12–20.

 6. Довженко, І. В. Лабораторні та практичні роботи з біології. 11 клас. Природничий профіль навчання [Текст] / І. В. Довженко // Біологія. — 2011. — № 28. — С. 6–11.

 7. Живчик, С. В. Особливості профільного навчання біології [Текст] / С. В. Живчик // Біологія. — 2011. — № 10. — С. 2–4.

 8. Задорожний, К. М. Викладання біології у профільних класах [Текст] / К. М. Задорожний. — Харків : ВГ «Основа», 2006. — (Б-ка журн. «Біологія». Вип. 11 (47)).

 9. Задорожний, К. М. Календарне планування. Біологія. 10 клас. Академічний рівень [Текст] / К. М. Задорожний // Біологія. — 2011. — № 22/24. — С. 28–29.

 10. Козленко, О. Практична робота «Моделювання просторової структури біомолекул» [Текст] / О. Козленко // Біологія і хімія в сучас. шк. — 2012. — № 3. — С. 24–29.

 11. Лукашова, Н. Взаємозв’язок навчання і розвитку учнів [Текст] / Н. Лукашова // Біологія і хімія в сучас. шк. — 2012. — № 3. — С. 32–37.

 12. Петренко, Л. Т. Викладання біології в профільних класах : вип. 4. Факультативний курс «Еволюція систем органів. Філогенія органічного світу» : [Текст] : у 2-х ч. / Л. Т. Петренко, Л. П. Петренко. — Харків : ВГ «Основа», 2009. —

Ч. 1. —141 с.: іл., табл. — (Б-ка журн. «Біологія». Вип. 3 (75)).

Ч. 2. —136 с.: іл., табл. — (Б-ка журн. «Біологія». Вип. 4 (76)). 1. Програми курсу біології. 10 клас: Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень [Текст] // Біологія. — 2011. — №27. — С. 3–26.

 2. Прокоф’єва, Ю. В. Науково-дослідні й творчі лабораторії школярів в умовах профільної школи [Текст] / Ю. В. Прокоф’єва, Л. В. Прокоф’єва // Біологія. — 2011. — № 7. — С. 6–8.

 3. Столяревська, Л. Ю. Контрольна робота з екології. 11 клас. Академічний рівень [Текст] / Л. Ю. Столяревський // Біологія. — 2012. — №6. — С. 28–29.

 4. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 5. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 6. Тестові завдання для учнів хіміко-біологічного профілю навчання. 10 клас. Біологія. Хімія [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, Н. О. Рафаловська.

 6. Шамрай, С. М. Біологічні дослідження. Планування і проведення [Текст] / С. М. Шамрай, К. М. Задорожний. — Харків: Видавнича група «Основа», 2010. — 111 с.: табл. — (Б-ка журналу «Біологія». Вип. 12 (96)).


6.4. Учителю хімії


 1. Бартко, Ж. В. Метали: їх поширення, одержання, властивості : інтегрований урок з хімії та географії. 10 клас. Профільний рівень [Текст] / Ж. В. Бартко // Хімія. — 2012. — № 23/24. — С. 37–48.

 2. Буринська, Н. Оновлення методичної системи навчання хімії у старшій школі [Текст] / Н. Буринська // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 4. — С. 35–36.

 3. Величко, Л. Серкіт-тренінг у навчанні хімії [Текст] / Л. Величко // Біологія і хімія в сучас. шк. — 2012. — №3. — С. 30–31.

 4. Викладання хімії в профільних класах : вип. 2 [Текст] / уклад. К. М. Задорожний. — Харків : ВГ «Основа», 2008. — 157 с. — (Б-ка журналу «Хімія». Вип. 8 (68)).

 5. Викладання хімії в профільних класах : вип. 3 [Текст] / уклад. К. М. Задорожний. — Харків : ВГ «Основа», 2010. — 124 с.: іл., табл. — (Б-ка журналу «Хімія». Вип. 4 (88)).

 6. Викладання хімії в профільних класах : вип. 4 [Текст] / уклад. К. М. Задорожний. — Харків : ВГ «Основа», 2009. — 172 с. — (Б-ка журналу «Хімія». Вип. 1 (73)).

 7. Дацюк, С. М. Вода — найдивовижніша та найцінніша рідина. Інтегрований урок із фізики та хімії [Текст] / С. М. Дацюк // Фізика в шк. України. — 2012. — № 8. — С. 18–22.

 8. Деркач, Т. Особливості кольоросприйняття в навчанні хімії [Текст] / Т. Деркач, Є. Язикова // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 2. — С. 36–38.

 9. Календарне планування уроків хімії. 10–11 кл. Профільний рівень [Текст] / уклад. Т. М. Гранкіна. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 94 с. — (Б-ка журналу «Хімія». Вип. 8 (104)).

 10. Кофанова, О. Вивчення властивостей розчинів електролітів [Текст] / О. Кофанов // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 1. — С. 37–43.

 11. Кофанова, О. Електролітична дисоціація солей у водних розчинах. Гідроліз солей [Текст] / О. Кофанова // Біологія і хімія в сучас. шк. — 2012. — № 6. — С. 22–27.

 12. Кофанова, О. Особливості реалізації хімічного зв’язку [Текст] / О. Кофанова // Біологія і хімія в шк. — 2010. — № 1. — С. 29–35.

 13. Краснопьорова, А. П. Хімія радіоактивних елементів [Текст] : ч. 2. / А. П. Краснопьорова. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 96 с. — (Б-ка журн. «Хімія». Вип. 1 (109)).

 14. Котляр, З. В. Органічна хімія : посібник-практикум для учителів і учнів : ч. 2 [Текст] / З. В. Котляр, В. М. Котляр. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 112 с. — (Б-ка журн. «Хімія». Вип. 3 (111)).

 15. Максимов, О. Розвиток понять про хімічну реакцію в розділі органічної хімії [Текст] / О. Максимов // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 5. — С. 36–37.

 16. Максимов, О. Узагальнення і систематизація знань про хімічні реакції [Текст] / О. Максимов // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 6. — С. 19–21.

 17. Максимов, О. Хімічна кінетика як рівень розвитку понять про хімічну реакцію [Текст] / О. Максимов // Біологія і хімія в школі. — 2011. — № 3. — С. 30–35.

 18. Нечипуренко, П. Вивчення кислотно-основних індикаторів з використанням комп’ютера [Текст] / П. Нечипуренко // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 6. — С. 21–24.

 19. Новченкова, К. Особливості профільного навчання хімії в ліцеї [Текст] / К. Новченкова // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 2. — С. 33–34.

 20. Перешивана, Л. Зарубіжний досвід вивчення методів ідентифікації речовин [Текст] / Л. Перешивана // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 4. — С. 36–39.

 21. Перешивана, Л. Дослідження органічних речовин методами оптичної спектроскопії [Текст] / Л. Перешивана // Біологія і хімія в сучас. шк. — 2012. — № 4. — С. 40–43.

 22. Радецький, О. М. Хімія. Дидактичний матеріал для 10 кл. Профільний рівень [Текст] / О. М. Радецький. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 128 с. — (Б-ка журн. «Хімія». Вип. 5 (113)).

 23. Радецький, О. М. Хімія. Дидактичний матеріал для 11 кл. Профільний рівень. Ч. II. [Текст] / О. М. Радецький. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 90 с. — (Б-ка журн. «Хімія». Вип. 10 (118)).

 24. Робота з обдарованими учнями : хімічна секція МАН [Текст] / упоряд. К. М. Задорожний. — Харків : ВГ «Основа», 2005. — 96 с. — (Б-ка журн. «Хімія». Вип. 12 (36)).

 25. Русанова, О. К. Дидактичний матеріал з теми «Вуглеводні». 11 клас. Профільний рівень [Текст] / О. К. Русанова // Хімія. — 2012. — № 23/24. — С. 49–52.

 26. Староста, В. Задачі в навчанні хімії: молярна концентрація розчиненої речовини [Текст] / В. Староста // Біологія і хімія в сучас. шк. — 2012. — № 5. — С. 37–40.

 27. Стеценко, І. В. Уроки хімії за інтегральною технологією. 11 клас [Текст] : у 2–х ч. / І. Ю. Овчаренко, І. В. Стеценко. — Харків : ВГ «Основа», 2011.

Ч. 1 — 95 с. — (Б-ка журн. «Хімія». Вип. 6 (102)).

Ч. 2 — 111 с. — (Б-ка журн. «Хімія». Вип. 7 (103)). 1. Стецик, В. Ускладненні задачі на зміцнення хімічної рівноваги [Текст] / В. Стецик // Біологія і хімія в шк. — 2010. — № 2. — С. 28–29.

 2. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика[Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 3. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 6. Тестові завдання для учнів хіміко-біологічного профілю навчання. 10 клас. Біологія. Хімія [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, Н. О. Рафаловська.

 4. Тимофєєва, В. Вивчення теорії електролітичної дисоціації [Текст] / В. Тимофєєва // Біологія і хімія в шк. — 2010. — № 2. — С. 30–36.

 5. Тимофєєва, В. Розчинність. Добуток розчинності [Текст] / В. Тимофєєва // Біологія і хімія в шк. — 2011. — № 2. — С. 33–35.

 6. Юзбашева Г. Підготовка вчителя до профільного навчання хімії [Текст] / Г. Юзбашева // Біологія і хімія в шк. — 2010. — № 3. — С. 37–38.

 7. Янків, К. Використання газових законів для визначення відносної молекулярної маси газуватої речовини [Текст] / К. Янків // Біологія і хімія в шк. — 2010. — № 1. — С. 36–38.6.5. Учителю географії


 1. Діяльнісний підхід у викладанні географії : досвід учасників конкурсу «Учитель року» [Текст] / уклад. Є. І. Науменко. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 95 с. — (Б-ка журн. «Географія». Вип. 1 (97)).

 2. Мірошник, Г. О. Рекреаційна географія : програма та матеріали курсу : перший семестр [Текст] / Г. О. Мірошник. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 95 с. — (Б-ка журн. «Географія». Вип. 2 (98)).

 3. Совенко, В. В. Профільне навчання географічного та економічного напряму в старших класах загальноосвітніх навчальних закладів [Текст] / В. В. Совенко, А. І . Довгань // Упр. шк. — 2005. — № 14/15. — С. 38–40.

 4. Сучасні підходи до викладання географії : досвід учасників конкурсу «Учитель року» [Текст] / уклад. Є. І. Науменко. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 96 с. — (Б-ка журн. «Географія». Вип. 7 (91)).

 5. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 6. Тараброва С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 7. Тестові завдання для учнів економічного профілю навчання. 10 клас. Економіка. Економічна і соціальна географія світу [Електронний ресурс] / уклад. : Л. М. Леонова, І. В. Проценко.
  1. Учителю економіки
 1. Бондарєва, Н. Ф. «Мій конспект» «Економіка». 11 клас. Рівень стандарту : метод. посіб. для вчителів економіки [Текст] / Н. Ф. Бондарєва // Економіка в шк. України. — 2011. — № 8. — С. 15–20.

 2. Горобинська, М. В. Платіжний баланс країни [Текст] / М. В. Горобинська, Л. В. Єфремова, Л. І. Піддубна [Текст] // Економіка в шк. України. — 2012. — № 5. — С. 19–25.

 3. Калінська, А. В. Профорієнтація старшокласників [Текст] / А. В. Калінська // Економіка в шк. України. — 2012. — № 6. — С. 15–17.

 4. Капіруліна, С. Л. Розвиток економічної компетентності учнів основної школи в умовах до профільного навчання [Текст] / С. Л. Капіруліна, К. В. Панькова // Економіка в шк. України. — 2012. — № 8. — С. 12–18.

 5. Касьянова, О. М. Викладання курсу «Основи економіки» в класах фізико-математичного профілю навчання [Текст] / О. М. Касьянова // Економіка в шк. України. — 2010. — № 7. — С. 6–7.

 6. Лихач, Н. С. Компетентісно-орієнтований підхід у курсі «Основи економіки» [Текст] / Н. С. Лихач // Економіка в шк. України. — 2010. — № 7. — С. 8–9.

 7. Лукіна, А. Ю. Концепція економічного виховання в профільних навчальних закладах [Текст] / А. Ю. Лукіна // Економіка в шк. України. — 2011. — № 5. — С. 2–4.

 8. Мартинюк, О. В. Презентуємо курс «Економіка. 10 клас. Профільний рівень» [Текст] / О. В. Мартинюк // Економіка в шк. України. — 2010. — № 8. — С. 10–22.

 9. Мартинюк, О. В. Презентуємо курс «Економіка. 10 клас. Профільний рівень» [Текст] / О. В. Мартинюк // Економіка в шк. України. — 2010. — № 9. — С. 6–13.

 10. Пужайчереда, Л. М. Календарне планування. 11 клас. Рівень стандарту [Текст] / Л. М. Пужайчереда // Економіка в шк. України. — 2011. — № 8. — С. 7–10.

 11. Степаненко, Т. О. Календарне планування. 11 клас. Профільний рівень [Текст] / Т. О. Степаненко // Економіка в шк. України. — 2011. — № 8. — С. 11–14.

 12. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл. інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 7. Тестові завдання для учнів економічного профілю навчання. 10 клас. Економіка. Економічна і соціальна географія світу [Електронний ресурс] / уклад. : Л. М. Леонова, І. В. Проценко.

 13. Єфремова, Л. В. «Усі уроки економіки». 11 клас. Профільний рівень : метод. посіб. для вчителів [Текст] / Л. В. Єфремова, Т. О. Степаненко // Економіка в шк. України. — 2011. — № 8. — С. 21–26.


6.7. Учителю світової літератури


 1. Білориха, О. М. Організація профільного навчання філологічного профілю [Текст] / О. М. Білориха // Завучу. Усе для роботи. — 2009. — № 19. — С. 23–28.

 2. Ісаєва, О. Складові уроку літератури. Про основні парадигми шкільної літературної освіти [Текст] / О. Ісаєва // Всесвітня л-ра в середніх навч. закладах України. — 2011. — № 1. — С. 2–4.

 3. Сутула, О. Календарне планування уроків світової літератури. 10 клас. Академічний та рівень стандарту [Текст] / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня л-ра в сучас. шк. — 2011. — №1. — С. 35–57.

 4. Сутула, О. Календарне планування уроків світової літератури. 11 клас. Академічний та рівень стандарту [Текст] / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня л-ра в сучас. шк. — 2012. — № 1. — 31–48.

 5. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.6.8. Учителю української мови та літератури


 1. Балюк, В. В. Інтеграція профільного предмета «правознавство» в курс української мови [Текст] / В. В. Балюк // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2010. — № 16/18. — С. 2–7.

 2. Беценко, Т. П. Актуальні питання філологічного аналізу художнього тексту в системі шкільної профільної освіти [Текст] / Т. П. Беценко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2012. — № 19/21. — С. 59–67.

 3. Білориха, О. М. Організація профільного навчання філологічного профілю [Текст] / О. М. Білориха // Завучу. Усе для роботи. — 2009. — № 19. — С. 23–28.

 4. Відкриті уроки з української мови та літератури [Текст] : вип. 2 / уклад. Н. Д. Павлова. — Харків : ВГ «Основа», 2008. — 159 с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 9 (58)).

 5. Денисенко, М. В. Етнографія в системі профільного навчання [Текст] / М. В. Денисенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2012. — № 8. — С. 5–7.

 6. Марущак, Л. І. Теорія літератури : спецкурс за вибором. 10–11 клас [Текст] / Л. І. Марущак // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2012. — № 28. — С. 27–29.

 7. Матюшкіна, Т. П. Позакласне читання на уроках української літератури [Текст] / Т. П. Матюшкіна. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 174 с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 7 (92)).

 8. Онищенко, В. О. Компетентісно-орієнтовний підхід до викладання української мови та літератури в умовах профілізації [Текст] / В. О. Онищенко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2010. — № 29. — С. 22–27.

 9. Приходченко, К. І. Факультативи з української мови та літератури [Текст] / К. І. Приходченко. — Харків : ВГ «Основа», 2008. — 157 с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 12 (61)).

 10. Приходченко, К. І. Факультативи з української мови та літератури [Текст] : вип. 2 / К. І. Приходченко. — Харків : ВГ «Основа», 2010. — 174 с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 11 (84)).

 11. Приходченко, К. І. Факультативи з української мови та літератури : вип. 3 [Текст] / К. І. Приходченко. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 175 с. — (Б-ка журн. «Вивчаємо українську мову та літературу». Вип. 12 (97)).

 12. Постоєнко, В. П. Прикметник. Лексико-граматичні групи прикметників. Профільне навчання. 10 клас [Текст] / В. П. Постоєнко // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2010. — № 8. — С. 13–15.

 13. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 14. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113–118. — Додаток 4. Тестові завдання для учнів філологічного профілю навчання. 10 клас. Українська мова і література [Електронний ресурс] / уклад. Л. В. Бондаренко.

 15. Уманська, Т. О. «Дай нам, Боже, все, що гоже». Побажання, приповідки, каламбури, їх оцінний зміст [Текст] : урок мови в профільному класі / Т. О. Уманська // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2011. — № 26. — С. 3—10.

 16. Штобе, Н. І. Будова слова : цикл уроків мови в 10-му кл. (філологічний профіль) [Текст] / Н. І . Штобе // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2011. — № 2. — С. 16—29.

 17. Штобе, Н. І. Будова слова : цикл уроків мови в 10-му кл. (філологічний профіль) [Текст] / Н. І. Штобе // Вивчаємо укр. мову та л-ру. — 2011. — № 1. — С. 13—18.


6.9. Учителю іноземної мови


 1. Панюшкіна, О. Позакласна робота з німецької мови в школі [Текст] / О. Панюшкіна. — К.: ВД «Шкільний світ»: Вид. Л. Галіцина, 2008. — 128 с. — (Б-ка «Шкільний світ»).

 2. Профільне навчання з англійської мови [Текст] / укладач О. С. Любченко. — Харків: ВГ «Основа», 2005. — 208 с. — (Б-а журн. «Англійська мова та література». Вип. 11 (35)).


6.10. Учителю історії та правознавства 1. Баханов, К. О. Навчання історії в школі: інноваційні аспекти [Текст] / К. О. Баханов. — Харків : ВГ «Основа», 2005. — 128 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 3 (15)).

 2. Баханов, К. О. Організація особистісно орієнтованого навчання : порадник молодого вчителя історії [Текст] / К. О. Баханов. — Харків : ВГ «Основа», 2008. — 159 с.: табл. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 1 (49)).

 3. Десятов, Д. Т. Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні історії [Текст] / Д. Т. Десятов. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 111 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 6 (90)).

 4. Бондаренко, Я. Г. Основи правознавства. 10 клас [Текст] / Я. Г. Бондаренко, Л. Г. Чабан, Р. Г. Коваль. — Харків : ВГ «Основа» 2008. — 127 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Профільне навчання. Вип. 6 (54)).

 5. Мирошниченко, В. О. Всесвітня історія : тести для підготовки до ЗНО 2012 року [Текст] : у 2-х ч. / В. О. Мирошниченко, А. О. Федчиняк. — Харків : ВГ «Основа», 2012. —

Ч. 1. — 127 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 3 (99)).

Ч. 2. — 108 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 4 (100)). 1. Мокрогуз, О. П. Історія України : тести для підготовки до ЗНО 2012 року [Текст] / О. П. Мокрогуз. — Харків : ВГ «Основа», 2012. — 78 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 1 (97)).

 2. Тараброва, С. Тестування як ефективний засіб педагогічного дослідження навчальних досягнень учнів / Світлана Тараброва // Шк. бібл.-інформ. центр. — 2012. — № 4. — С. 113—118. — Додаток 2. Тестові завдання на встановлення рівня загальної ерудиції учнів. 9 клас. Біологія. Математика. Українська мова та література. Світова література. Історія України. Правознавство. Географія. Хімія. Фізика [Електронний ресурс] / уклад. : І. В. Артем’єва, О. А. Березовська, Г. М. Гавриш, Ю. О. Живець, В. А. Зінченко, О. В. Кушнеренко, І. В. Микитенко, Г. О. Рак, Н. О. Рафаловська, С. М. Тараброва, І. О. Шишкіна.

 3. Учитель року. Кращі уроки. Всесвітня історія [Текст] / упоряд. Н. Л. Клясен. — Харків : ВГ«Основа», 2012. — 127 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 2 (98)).

 4. Учитель року. Кращі уроки. Історія України [Текст] / упоряд. Н. Л. Клясен. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 127 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 12 (96)).

 5. Учитель року. Кращі уроки. Правознавство. Практичний курс. 9 клас [Текст] / упоряд. Н. Л. Клясен. — Харків : ВГ «Основа», 2011. — 128 с. — (Б-ка журн. «Історія та правознавство». Вип. 02 (86)).

Розділ 7
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка