Бібліотека Славутицького ліцею Профільне навчання – шлях реалізації особистісно зорієнтованої стратегії освітиСкачати 393.35 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації08.03.2016
Розмір393.35 Kb.
1   2
Тематична бібліографія «Профільне навчання»


 1. Тематичний каталог «Профільне навчання» [Текст] // Завуч. — 2011. — № 3/4. — С. 30–31.

 2. Тематичний каталог статей та книг «Профільне навчання» [Текст] // Завуч. — 2009. — № 18. — С. 31.
Іменний покажчик
А

 • Акуленко І. – С. 21

 • Артем’єва І. В. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45

 • Афанасьєва О. М. – С. 21

 • Ачкан В. – С. 21


Б

 • Балюк В. В. – С. 41

 • Бартко Ж. В. – С. 32

 • Баханов К. О. – С. 43, 44

 • Бахматюк Д. – С. 9

 • Бевз В. Г. – С. 21

 • Бевз Г. П. – С. 21

 • Бентковська А. А. – С. 9

 • Березовська О. А. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45,

 • Беценко Т. П. – С. 41

 • Білориха О.М. – С. 9, 41

 • Богачик Т. С. – С. 9

 • Бондаренко Л. В. – С. 43

 • Бондаренко Я. Г. – С. 44

 • Бондарєва Н. Ф. – С. 38

 • Бородавка М. І. – С. 10

 • Братаніч Б. В. – С. 15

 • Бредіхіна Т. С. – С. 30

 • Бродський Я. С. – С. 21

 • Буринська Н. – С. 39


В

 • Васильченко Г. К. – С. 30

 • Василенко Н. В. – С. 10, 17

 • Васьківська Г. О. – С. 15

 • Ватковська М. Г. – С. 15

 • Величко Л. – С. 32

 • Величко С.А. – С. 25

 • Віднічук М. А. – С. 17

 • Владіміров В. М. – С. 21

 • Владімірова Н. Г. – С. 21

 • Вознюк Л. – С. 10

 • Волканова В. В. – С. 10

 • Вольянска С. С. – С. 10


Г

 • Гавриш Т. М. – С. 28, 31, 37, 40, 42, 45

 • Галіцина Л. – С. 53

 • Гастратова Н. – С. 11

 • Гладушина Н. О. – С. 25

 • Головань Т. Ю – С. 10

 • Голуб А. М. – С. 26

 • Горобинська М. В. – С. 38

 • Гопко З. Г. – С. 25

 • Гранкіна Т. М. – С. 33

 • Гриценко Л. – С. 26

 • Громовий В. – С. 17

 • Гузик М. – С. 9

 • Гук В. Е. – С. 10


Д

 • Данилова О. М. – С. 27

 • Даниш Л. Й. – С. 11, 17, 18

 • Дацюк С. М. – С. 26, 33

 • Десятов Д. Т. – С. 44

 • Денисенко М. В. – С. 41

 • Дерев’янкіна Н. В. – С. 15

 • Деркач Т. – С. 33

 • Дзей Т. О. – С. 30

 • Дзюба В. В. – С. 19

 • Довгань А. І. – С. 13, 37

 • Довженко І.В. – С. 30

 • Дяченко Л.П. – С. 10


Є

 • Єфремова Л. В. – С. 38, 39

Ж

 • Живець Ю. О. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45

 • Живчик С. В. – С. 30

 • Житник Б. О. – С. 17

 • Жугіна С. С. – С. 14


З

 • Заблодська А. Ф. – С. 26

 • Забранська Н. – С. 22

 • Задорожний К. М. – 30, 32, 33, 35

 • Заслонкіна Л. С. – С. 22

 • Зіноватна С. І. – С. 17

 • Зінченко В. А. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45

 • Зламанюк Л. М. – С. 10


І

 • Іващенко В. В. – С. 26

 • Ісаєва О. – С. 40


К

 • Калініченко Н.А. – С. 17

 • Калінська А. В. – С. 38

 • Кандибур Г. Р. – С. 10

 • Капіруліна С. Л. – С. 38

 • Карпік В. В. – С. 22

 • Касьянова О. М. – С. 10, 38

 • Квадріціус Л. В. – С. 16

 • Кизенко В. – С. 11, 17

 • Кисільова Л. В. – С. 26

 • Климко Л. В. – С. 17

 • Клясен Н. Л. – С. 45

 • Ковальчук О. М. – С. 18

 • Кожем’яка О. Л. – С. 11

 • Козак Н. М. – С. 19

 • Козаченко І. О. – С. 15

 • Козленко О. – С. 30

 • Козюменко Т. – С. 19

 • Колесник Т. – С. 22

 • Колосвєтов Ю. – С. 26

 • Корж Г. В. – С. 15

 • Костенко І. – С. 11

 • Котляр В. М. – С. 34

 • Котляр З. В. – С. 34

 • Кофанова О. – С. 33

 • Краснопьорова А. П. – С. 33

 • Крилова Л. А – С. 11

 • Кротовська Л. – С. 11

 • Кузір Г. Д. – С. 27

 • Кузьменко В. – С. 22

 • Кузьміна Т. І. – С. 19

 • Куландіна О. М. – С. 25

 • Кушнеренко О. В. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45

 • Кушнір В. – С. 23


Л

 • Леонова Л. М. – С. 38, 39

 • Лихач Н. С. – С. 38

 • Лікарчук І. – С. 11

 • Ліфарь С. – С. 27

 • Лукашова Н. – С. 31

 • Лукіна А. Ю. – С. 39

 • Лутченко Н. – С. 19

 • Любченко О. С. – С. 43

 • Люшин М. О. – С. 11, 18


М

 • Максимов О. – С. 34

 • Мануйленко Н. М. – С. 19

 • Мартинюк О. В. – С. 39

 • Марущак Л. І. – С. 41

 • Марченко Л. Ю. – С. 11, 18

 • Матюшкіна Т. П. – С. 41

 • Мельник Н. А. – С. 17

 • Микитенко І. В. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45

 • Миронович Ю. З. – С. 12

 • Мирошниченко В. О. – С. 44

 • Мірошник Г. О. – С. 37

 • Мозговий В. Л. – С. 11

 • Мокрогуз О. П. – С. 44

 • Морозова А. В. – С. 23

 • Мурашко Н. – С. 9


Н

 • Нагорна Л. С. – С. 19

 • Науменко Є. І. – С. 37

 • Непорожня Л. – С. 23

 • Нечипуренко П. – С. 34

 • Ніколенко Є. В – С. 11

 • Новченкова К. – С. 34


О

 • Овчаренко І. Ю. – С. 35

 • Онищенко В. О. – С. 41

 • Осадчий І. Г. – С. 15

 • Осипенко Ж. – С. 12

 • Остапчук О. О. – С. 11, 18

 • Охріменко І. В. – С. 12


П

 • Павлов О. Л. – С. 21

 • Павлова Н. Д. – С. 41

 • Павловська С. С. – С. 19

 • Павлютенков Є. М. – С. 12

 • Панюшкіна О. – С. 43

 • Панькова К. В. – С. 38

 • Папу О. В. – С. 12

 • Пархатський І. – С. 27

 • Пархомець І. Ю. – С. 12

 • Пастух В. Т. – С. 27

 • Пастушенко І. В. – С. 12

 • Пашко Л. Ф. – С. 12

 • Пашкова О. О. – С. 27

 • Пащенко Н. С. – С. 12

 • Перешивана Л. – С. 34

 • Петренко Л. П. – С. 31

 • Петренко Л. Т. – С. 31

 • Півнєв В. В. – С. 16

 • Піддубна Л. І. – С. 38

 • Пожидаєв І. В. – С. 20

 • Постоєнко В. П. – С. 42

 • Приходченко К. І. – С. 12, 13, 41, 42

 • Прокоф’єва Л. В. – С. 31

 • Прокоф’єва Ю. В. – С. 31

 • Проценко І. В. – С. 38, 39

 • Пужайчереда Л. М. – С. 39


Р

 • Радецький О. М. – С. 34, 35

 • Радковська Т. В. – С. 11, 18

 • Радченко А. Є. – С. 13

 • Рак Г. О. – С. 28, 33, 38, 43, 45, 49, 52, 55

 • Рафаловська Н. О. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45

 • Редченко Т. В. – С. 13

 • Резуненко В. О. – С. 25

 • Реутова І. – С. 23

 • Ріжняк Р. – С. 23

 • Романенко Л. В. – С. 13

 • Руденко А. В. – С. 28, 29

 • Рудик О. Г. – С. 24

 • Русанова О. К. – С. 35

 • Рябченко Ж. Ф. – С. 27


С

 • Сажнєва Є. Б. – С. 27

 • Свириденко О. Л. – С. 23

 • Севрюкова О. – С. 19

 • Семенов В. О. – С. 23

 • Сергієнко В. П. – С. 12

 • Силенок Г. – С. 24

 • Сліпенко А. К. – С. 21

 • Совенко В. В. – С. 13, 37

 • Сотниченко І. І. – С. 13

 • Стайкіна Л. О. – С. 16

 • Староста В. – С. 35

 • Степаненко Т. О. – С. 39

 • Стеценко І. В. – С. 35

 • Стецик В. – С. 35

 • Столяревська Л. Ю. – С. 31

 • Сурова О. – С. 18

 • Сутула О. – С. 40

 • Сушко С. – С. 18

 • Сєчняк М. Л. – С. 18


Т

 • Танасійчук О. М. – С. 15

 • Тараброва С. М. – С. 18, 24, 28, 31, 35, 36, 37, 39 40, 42, 44

 • Тарасенко О. – С. 23

 • Темненков В. В. – С. 13

 • Терещенко М. – С. 14

 • Тимофєєва В. – С. 36

 • Третьяков О. С. – С. 25

 • Тригуб І. – С. 40

 • Тутаєва М. О. – С. 24


У

 • Уманська Т. О. – С. 43


Ф

 • Федорець М. О. – С. 28

 • Федчиняк А. О. – С. 44

 • Федчишин О. – С. 29

 • Форкун Н. В. – С. 29


Х

 • Харібіна Н. М. – С. 29


Ч

 • Чудакова В. П. – С. 14, 20

 • Чумак М. – С. 29

 • Чумак С. В. – С. 16


Ш

 • Шамрай С. М. – С. 32

 • Шаповал В. О. – С. 24

 • Шаран О. – С. 25

 • Шеремет М. – С. 14

 • Шеремет Т. – С. 14

 • Шишкіна І. О. – С. 24, 28, 32, 36, 37, 40, 42, 45

 • Шиян Н. І. – С. 16

 • Штобе Н. І. – С. 43


Ю

 • Юзбашева Г. С. – С. 16, 36


Я

 • Язикова Є. – С. 33

 • Якименко Л. В. – С. 9

 • Яковлєв І. В. – С. 14

 • Янків К. – С. 36

 • Яновська Р. А. – С. 25

 • Яремко І. М. – С. 14

 • Ярмак В. О. – С. 25

 • Ясковець О. В. – С. 18

 • Ястребова В. Я. – С. 14

1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка